Biuletyn9744 avr. 2022

La Lettre

Emmanuelle Ducros

4 kwietnia 2022

Wojna w Ukrainie zagraża światowym dostawom zbóż i nawozów. Dla Unii Europejskiej, światowego lidera w dziedzinie rolnictwa, sytuacja ta wymaga ponownej refleksji nad jej politykami, które mogą się przełożyć na spadki produkcji w chwili, gdy światowe potrzeby rosną.

Read more

Na pierwszej stronie!

Prawo narodów

4 kwietnia 2022

etudes.jpg
W dyskusjach o zakończeniu wojny w Ukrainie nie należy zapominać, że sami Ukraińcy zadecydują o swojej przyszłości i że będą mieli silne i uzasadnione żądania zapewnienia, że rosyjski agresor nie powróci - przypomina Jean-Dominique Giuliani.

Read more

Wybory

Viktor Orban wygrywa na Węgrzech czwarty raz z rzędu

4 kwietnia 2022

elections.jpg
Związek Młodych Demokratów-Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa (FIDESZ-MPSZ), kierowany przez dotychczasowego premiera Vikora Orbana, odniósł zdecydowane zwycięstwo w wyborach parlamentarnych, które odbyły się na Węgrzech 3 kwietnia. Partia zdobyła 53,0% głosów i 135 mandatów (+2 w porównaniu z poprzednimi wyborami w 2018 roku), zachowując większość 2/3 głosów. Opozycyjny sojusz Zjednoczeni dla Węgier, kierowany przez Petera Marki-Zaya, uzyskał 35,04% głosów i 56 mandatów (-10).

Read more

Słoweńskie wybory 24 kwietnia: Janez Jansa może zwyciężyć, ale bez większości

4 kwietnia 2022

24 kwietnia Słoweńcy mają odnowić 90-osobowy skład Državniego zboru (Zgromadzenia), niższej izby dwuizbowego parlamentu. Partia Demokratyczna (SDS) ustępującego premiera Janeza Jansy idzie łeb w łeb z Ruchem na rzecz Wolności (GS) Roberta Goloba. Pierwsza z tych partii ma uzyskać 16,8% głosów, a druga 16,7%. Socjaldemokraci (SD) mają otrzymać 9,4%, podobnie jak Lewica (L), a Nowa Słowenia (NSi) - 5%.

Read more

Fundacja

"Européen, sans complexes"

4 kwietnia 2022

frs.jpg
W swojej książce Jean-Dominique Giuliani zwraca się bez kompleksów do swoich współobywateli, którzy muszą odrzucić kłamstwa na temat Unii Europejskiej, a jednocześnie nieustannie przyczyniać się do jej ulepszania. Książka, wydana przez wydawnictwo Marie B, jest dostępna w wersji drukowanej na stronie internetowej Fundacji oraz w księgarniach. Zamówcie ją.

Read more

"Permanent Atlas of the European Union"

4 kwietnia 2022

"Permanent Atlas of the European Union" - jedyna w swoim rodzaju publikacja - pozwala lepiej zrozumieć Europę w 2022 roku. Oferuje kompletny i przystępny obraz Unii Europejskiej, strefy euro i każdego z 27 państw członkowskich. Zawiera bardzo wiele map. Książka jest dostępna po angielsku w wersji cyfrowej.

Read more

Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie

4 kwietnia 2022

Od 1 kwietnia we Włoszech zniesiono stan wyjątkowy, w Bułgarii zniesiono wszystkie ograniczenia zdrowotne, a w Estonii maseczki są wymagane jedynie w środkach transportu publicznego i placówkach medycznych. W Hiszpanii COVID-19 jest obecnie uznawany za grypę. Fundacja oferuje kompletną mapę stosowanych środków, abyście mogli Państwo śledzić rozwój sytuacji i poznać środki stosowane w państwach członkowskich. To niezbędne źródło informacji, regularnie aktualizowane.

Read more

Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety

4 kwietnia 2022

Reagując na gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19, Unia Europejska utworzyła fundusz naprawczy dla państw członkowskich o wartości 672,5 mld euro w formie dotacji i pożyczek, zwany Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Do tej pory Komisja zatwierdziła 23 plany (w tym 29 marca plan Szwecji), 21 krajów otrzymało planowane zaliczki, a 2 kraje otrzymały pierwszą transzę po osiągnięciu serii celów. Komisja nie zatwierdziła jeszcze planów Węgier i Polski ze względu na naruszanie zasad państwa prawa. Fundacja udostępnia interaktywną mapę planów dla poszczególnych krajów, na której zobaczyć można kwoty, harmonogramy i priorytety.

Read more

Jakie nowe europejskie przepisy gospodarcze, by zagwarantować wzrost?

4 kwietnia 2022

31 marca Fundacja zorganizowała wideokonferencję na temat zasad gospodarczych, które mogą wspierać wzrost gospodarczy w Europie. Można obejrzeć nagranie z całej tej debaty.

Read more

Ukraina/Rosja

Wizyta przewodniczącej Parlamentu w Kijowie

4 kwietnia 2022

ukrru.jpg
Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, przebywająca 1 kwietnia z wizytą w Kijowie, potwierdziła w ukraińskim parlamencie poparcie Unii Europejskiej dla Ukrainy. Zagwarantowała, że przeciwko Rosji zastosowane zostaną nowe sankcje i że państwa członkowskie zajmą się ukraińskimi uchodźcami, zanim będą oni mogli wrócić do domu. Zapowiedziała, że Europa pomoże w odbudowie zbombardowanych miast, między innymi poprzez utworzenie funduszu solidarnościowego. Ponownie wyraziła swoje poparcie dla starań Ukrainy o uzyskanie statusu kraju kandydującego do Unii Europejskiej.

Read more -inny link

Wystąpienia Wołodymyra Zełenskiego przed parlamentami

4 kwietnia 2022

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do parlamentów Belgii, Danii, Holandii, Norwegii i Australii. Wezwał holenderskich posłów do zaprzestania kupowania rosyjskiego gazu. Poprosił o duńską pomoc w odbudowie miasta Mikołajów i wezwał Belgów do kontynuowania dostaw broni na Ukrainę. W norweskim parlamencie podkreślił ukraińskie zapotrzebowanie na pociski przeciwokrętowe, systemy przeciwlotnicze i systemy na pojazdy opancerzone. Przed australijskimi parlamentarzystami zaapelował o zaostrzenie sankcji przeciwko Rosji i o pomoc wojskową dla Ukrainy.

Read more -inny link -inny link -inny link -inny link

Europol rozmieszcza swoje zespoły operacyjne ds. uchodźców

4 kwietnia 2022

1 kwietnia Europol ogłosił wysłanie zespołów operacyjnych do europejskich krajów graniczących z Ukrainą, aby wesprzeć je w przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy. Zespoły te, składające się ze specjalistów Europolu i zaproszonych funkcjonariuszy, będą pomagać krajowym władzom w organizowaniu dodatkowych kontroli bezpieczeństwa oraz w identyfikacji terrorystów i przestępców, którzy mogą próbować przedostać się do Unii z falą uchodźców.

Read more -inny link

Propozycja dotycząca wymiany banknotów hrywien przez osoby uciekające z Ukrainy

4 kwietnia 2022

1 kwietnia Komisja zaproponowała, aby osobom uciekającym z Ukrainy zapewnić takie same warunki wymiany ukraińskiej waluty (hrywny) na lokalną walutę kraju przyjmującego.

Read more -inny link

Koniec importu rosyjskiego gazu przez kraje bałtyckie

4 kwietnia 2022

1 kwietnia Litwa, Łotwa i Estonia postanowiły, że zaprzestaną importu rosyjskiego gazu, tłumacząc, że mogą częściowo polegać na podziemnych rezerwach gazu na Łotwie. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda wezwał inne kraje UE do pójścia za przykładem państw bałtyckich i zaprzestania importu rosyjskiego gazu.

Read more -inny link -inny link

Wysiłki w zakresie pomocy humanitarnej

4 kwietnia 2022

1 kwietnia Światowy Program Żywnościowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (WFP) ostrzegł, że sytuacja humanitarna w Ukrainie pogarsza się. Do tej pory WFP pomógł milionowi osób dotkniętych wojną, a w najbliższych miesiącach zamierza wesprzeć ponad 3 miliony osób wewnętrznie przesiedlonych. Wstępnie rozmieszczono w tym kraju prawie 40 000 ton żywności do rozdania. Ze swojej strony Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK) ogłosił, że próba humanitarnej ewakuacji z miasta Mariupol nie powiodła się, a konwoje humanitarne nie mogły przejechać.

Read more -inny link

Potępienie rosyjskich zbrodni

4 kwietnia 2022

4 kwietnia Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej Josep Borrell potępił okrucieństwa, jakich dopuściły się rosyjskie siły na Ukrainie, zwłaszcza w mieście Bucza. Obarczył odpowiedzialnością rosyjskie władze i przypomniał, że Europa wspiera dochodzenia prowadzone przez prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego w sprawie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, a także prace komisji śledczej Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka.

Read more -inny link

Odblokowanie 17 mld euro dla uchodźców uciekających z Ukrainy

4 kwietnia 2022

4 kwietnia Rada zatwierdziła udostępnienie dodatkowych 420 mln euro na pomoc w przyjmowaniu osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Przyjęła również rozporządzenie CARE, które pozwala państwom członkowskim na przekierowanie nieprzydzielonych środków z polityki spójności na lata 2014-2020 oraz z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Ponadto państwa członkowskie mogą wykorzystać do 9,5 mld euro w ramach transzy na 2022 z programu REACT-EU. W sumie do dyspozycji jest prawie 17 mld euro.

Read more

Ryzyko braku żywności

4 kwietnia 2022

29 marca Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oświadczyła, że w wyniku wojny w Ukrainie w najbliższych tygodniach i miesiącach spodziewane są niedobory żywności. Działania wojenne spowodowały "poważne zakłócenia w łańcuchach dostaw i na rynkach w całej Ukrainie, a ludzie mają trudności z dostępem do żywności".

Read more -inny link

Komisja

Propozycje na rzecz upowszechnienia gospodarki obiegowej

4 kwietnia 2022

commission1.jpg
30 marca Komisja przedstawiła propozycje zachęcające do stosowania modeli biznesowych o obiegu zamkniętym, rozszerzając istniejące ramy w zakresie ekoprojektu i wzmacniając pozycję konsumentów. Zaproponowała także nową strategię dotyczącą zrównoważonych i nadających się do recyklingu wyrobów włókienniczych. Ponadto Komisja zaprezentowała wniosek mający na celu pobudzenie rynku wyrobów budowlanych i zapewnienie zgodności jego regulacji z aspiracjami Zielonego Ładu.

Read more

Wzmocnienie oznaczeń geograficznych na produkty rolne

4 kwietnia 2022

1 kwietnia Komisja przedstawiła środki mające na celu rewizję systemu oznaczeń geograficznych dla win, napojów spirytusowych i produktów rolnych. Proponuje skrócenie i uproszczenie procedury rejestracji, wzmocnienie ochrony oznaczeń geograficznych w internecie, wspieranie zrównoważonego rozwoju społecznego, środowiskowego i gospodarczego produkcji oraz wzmocnienie roli grup producentów w zarządzaniu oznaczeniami geograficznymi i w ich rozwoju.

Read more

Parlament

Podróż delegacji do Mołdawii

4 kwietnia 2022

parlement.jpg
W dniach 31 marca-2 kwietnia delegacja złożona z 7 europosłów Komisji Spraw Zagranicznych oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony przebywała z wizytą w Mołdawii, aby potwierdzić swoje poparcie dla władz tego kraju w kontekście wojny w Ukrainie. Omówiono wniosek Mołdawii o członkostwo w UE i zachęcano rząd do podjęcia niezbędnych reform. 4 kwietnia Rada zatwierdziła pomoc w wysokości 150 mln euro na wzmocnienie odporności Mołdawii i pokrycie jej potrzeb finansowych.

Read more -inny link

Rada

Posiedzenie ministrów zdrowia

4 kwietnia 2022

conseilparlement.jpg
29 marca ministrowie zdrowia potwierdzili swoje wsparcie dla państw członkowskich zapewniających opiekę medyczną uchodźcom z Ukrainy. Zwrócili uwagę na konieczność określenia wspólnej strategii szczepień, podkreślając koordynację z inicjatywą Covax i dostosowanie umów na zakup szczepionek. Ministrowie omówili wzmocnienie współpracy i działań UE w dziedzinie rzadkich chorób, zwłaszcza w oparciu o przyszłą europejską przestrzeń danych na temat zdrowia.

Read more

Przedłużenie systemu roamingu bez dodatkowych opłat

4 kwietnia 2022

4 kwietnia Rada ostatecznie zatwierdziła przedłużenie obowiązywania systemu bezpłatnego roamingu do 2032 roku. Rozporządzenie, które wejdzie w życie 1 lipca, chroni obywateli UE, którzy nadal będą mogli bez ponoszenia dodatkowych kosztów wykonywać połączenia, wysyłać SMS-y i przeglądać strony internetowe podczas podróży do innych państw członkowskich UE.

Read more

Bilans na półmetku francuskiej prezydencji w Radzie

4 kwietnia 2022

30 marca minister ds. Europy i Spraw Zagranicznych przedstawił na posiedzeniu francuskiej Rady Ministrów komunikat w sprawie śródokresowego bilansu francuskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Poczyniono znaczne postępy, zwłaszcza w trzech obszarach: 14 marca, po 10 latach negocjacji osiągnięto pełne porozumienie w sprawie instrumentu wzajemności w dostępie do zamówień publicznych, 15 marca osiągnięto porozumienie polityczne w sprawie mechanizmu dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2, a 24 marca osiągnięto pełne porozumienie w sprawie przepisów dotyczących rynków cyfrowych (Digital Markets Act).

Read more -inny link

Posiedzenie Eurogrupy

5 kwietnia 2022

4 kwietnia ministrowie finansów strefy euro omówili gospodarcze konsekwencje wojny w Ukrainie, podkreślając nadchodzące spowolnienie wzrostu, ale nie alarmując o ryzyku spirali inflacyjnej. Przypomnieli o znaczeniu przyjęcia "sprawnej polityki handlowej" oraz o konieczności zachęcania do prywatnych i publicznych inwestycji. Omówili kwestię cyfrowego euro i uwzględnianie ochrony życia prywatnego. Po raz pierwszy ministrowie dyskutowali o zmianach na rynku mieszkaniowym i ich konsekwencjach.

Read more

Dyplomacja

Szczyt UE-Chiny

4 kwietnia 2022

diplomatie.jpg
Na szczycie UE-Chiny 1 kwietnia przewodniczący Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej Charles Michel i Ursula von der Leyen wezwali prezydenta Chin Xi Jinpinga do działań na rzecz zakończenia wojny w Ukrainie i nieudzielania Rosji pomocy w obchodzeniu sankcji. Podkreślili konieczność stworzenia przejrzystego i konkurencyjnego środowiska dla gospodarki cyfrowej oraz omówili stosunki z Hongkongiem i sytuację w Chinach w zakresie praw człowieka. Obie strony przypomniały, jak ważna jest ich współpraca w walce z pandemiami i zmianami klimatu.

Read more

Afryka: partnerstwa na rzecz zrównoważonych inwestycji

4 kwietnia 2022

31 marca Komisja ogłosiła priorytety partnerstwa z Nigrem. Partnerstwo o wartości 300 mln euro koncentruje się na wzroście gospodarczym, edukacji i bezpieczeństwie żywnościowym. Wybrzeże Kości Słoniowej uruchomiło projekty o wartości 58 mln euro, których celem jest wspieranie edukacji oraz "zrównoważonego i cyfrowego wzrostu" w sektorze kakao. Komisja ogłosiła, że przekaże 44,7 mln euro na wzmocnienie infrastruktury wodnej w Ghanie.

Read more -inny link

Trybunał Sprawiedliwości

Wyrok w sprawie niezawisłości i bezstronności sędziów w Polsce

4 kwietnia 2022

cjue.jpg
29 marca, w odpowiedzi na pytanie polskiego Sądu Najwyższego, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że fakt, iż sędzia został powołany w czasie, gdy w państwie członkowskim panował ustrój komunistyczny, nie podważa niezawisłości ani bezstronności tego sędziego. Podobnie Trybunał stwierdził, że fakt powołania sędziów przez obecną Krajową Radę Sądownictwa (której nie uważa się za niezależną) nie wystarcza, by zakwestionować ich bezstronność i niezawisłość.

Read more

Niemcy

Perspektywy gospodarcze

4 kwietnia 2022

allemagne.jpg
30 marca Niemiecka Rada Mędrców (GCEE) stwierdziła, że wojna w Ukrainie znacznie pogorszyła perspektywy gospodarcze. Prognozuje wzrost niemieckiego PKB w 2022 roku na poziomie 1,8% i 3,6% w 2023. Ze względu na wzrost cen paliw przewiduje, że w tym roku inflacja wyniesie 6,1%, a w 2023 3,4%.

Read more -inny link

Francja

Najświeższe sondaże na tydzień przed wyborami prezydenckimi

4 kwietnia 2022

france.jpg
Sondaże opublikowane na tydzień przed I turą wyborów prezydenckich we Francji, która odbędzie się 10 kwietnia, wskazują na prowadzenie dotychczasowego prezydenta Emmanuela Macrona. Wyprzedza on kandydatkę Zgromadzenia Narodowego (skrajna prawica) Marine Le Pen, kandydata Francji Niepokornej (radykalna lewica) Jean-Luca Mélenchona i kandydatkę Republikanów (prawica) Valérie Pécresse.

Read more -inny link -inny link

Holandia

Pierwsza wersja planu odbudowy

4 kwietnia 2022

pays-bas.jpg
28 marca Holandia opublikowała pierwszą wersję swojego planu naprawczego w ramach europejskiego planu NextGenerationEU. Plan opiewający na 7,7 mld euro (czyli o 3 mld euro więcej niż wynosi kwota przyznana przez Unię) musi jeszcze zostać przedyskutowany przez parlament. Obejmuje 5 filarów: transformację ekologiczną, transformację cyfrową, spójność społeczną i terytorialną, zdrowie oraz odporność gospodarczą, społeczną i instytucjonalną, a także zrównoważony i inkluzywny wzrost.

Read more -inny link

Serbia

Wybory prezydenckie i parlamentarne

4 kwietnia 2022

serbie.jpg
3 kwietnia odbyły się wybory prezydenckie i parlamentarne w Serbii. Urzędujący prezydent Aleksandar Vucić został ponownie wybrany w I turze z wynikiem 59%. Jego Partia Postępowa zdobyła 121 z 250 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym, tracąc większość absolutną.

Read more -inny link -inny link

Watykan

Podróż papieża na Maltę

4 kwietnia 2022

vatican.jpg
Podczas swojej podróży na Maltę w dniach 2-3 kwietnia papież Franciszek ponownie potępił "świętokradczą wojnę" na "męczeńskiej" Ukrainie po tym, jak odkrycie zwłok cywilów wywołało szok i oburzenie.

Read more -inny link

Rada Europy

Raporty GRECO na temat Hiszpanii, Francji, Luksemburga i Serbii

4 kwietnia 2022

conseilparlement.jpg
Grupa Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) przy Radzie Europy opublikowała raporty dotyczące Hiszpanii, Francji, Luksemburga i Serbii, w których odnotowuje poczynione postępy i wskazuje na niedociągnięcia we wdrażaniu swoich zaleceń.

Read more -inny link -inny link -inny link

Strefy konfliktu: nowe zalecenia w sprawie wykorzystywania informacji

4 kwietnia 2022

31 marca Komitet Ministrów Rady Europy przyjął zalecenie w sprawie wykorzystywania informacji uzyskanych w strefach konfliktów jako dowodów w postępowaniu karnym. Informacje te mogą być wykorzystane w kontekście skazania za działalność terrorystyczną, pod warunkiem że zostały uzyskane zgodnie z Europejską Konwencją Praw Człowieka i zasadami państwa prawa.

Read more

OECD

Deklaracja w sprawie zdrowego i odpornego środowiska dla wszystkich

4 kwietnia 2022

ocde.jpg
Na posiedzeniu w dniach 30-31 marca ministrowie i przedstawiciele 38 krajów OECD przyjęli deklarację w sprawie wzmocnienia działań na rzecz klimatu, w której zobowiązali się do zwiększenia wysiłków w walce z zanieczyszczeniem plastikiem, dostosowania pocovidowych planów ożywienia gospodarczego do celów środowiskowych oraz przyspieszenia kroków mających ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5°C.

Read more

MFW

Raport na temat Cypru

4 kwietnia 2022

fmi.jpg
30 marca MFW opublikował swój raport z misji dotyczący rozwoju gospodarczego Cypru w 2022 roku. Zauważa, że kraj narażony jest na konsekwencje wojny w Ukrainie i prognozuje spadek tempa wzrostu PKB z 5,5% w 2021 do 2% w 2022. Zaleca dostosowanie cypryjskiej polityki fiskalnej i budżetowej.

Read more

Eurostat

Spadek stopy bezrobocia

4 kwietnia 2022

eurostat.jpg
W lutym stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wzrosła do 6,2% (w porównaniu do 6,3% w styczniu i 8,2% w lutym 2021 roku) - wynika z danych opublikowanych przez Eurostat 31 marca. W lutym bezrobocie w strefie euro wyniosło 6,8% (wobec 6,9% w styczniu i 7,1% w lutym 2021).

Read more -inny link

Marcowy wzrost inflacji

4 kwietnia 2022

W marcu roczna stopa inflacji w strefie euro wzrosła do 7,5% z 5,9% w lutym, wynika z szacunków Eurostatu opublikowanych 1 kwietnia. Największy wzrost cen (+44,7% w porównaniu do +32% w lutym) powinna ponownie odnotować energetyka.

Read more -inny link

Eurobarometr

Sondaż na temat MŚP, wykorzystywania zasobów i "zielonych rynków"

4 kwietnia 2022

eurobarometre.jpg
Europejskie MŚP podejmują działania mające na celu przestawienie ich działalności na bardziej zrównoważone praktyki - wynika z badania Eurobarometru opublikowanego 28 marca. 89% ankietowanych MŚP podjęło kroki w kierunku bardziej efektywnego wykorzystania zasobów poprzez ograniczenie ilości odpadów (64% przypadków), oszczędzanie energii (61%) i materiałów (57%). Badanie zostanie wykorzystane przez Komisję, aby pomóc MŚP w osiągnięciu bardziej zrównoważonego rozwoju w ramach strategii przemysłowej.

Read more

Opracowania/raporty

Raport Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych

4 kwietnia 2022

etudes.jpg
30 marca Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował raport na temat stosowania przez firmy reguł sprawozdawczości. Przeprowadzono 711 analiz sprawozdań finansowych, w wyniku których nałożono sankcje na 250 emitentów za nieprzestrzeganie międzynarodowych standardów rachunkowości. 28 marca Komisja opublikowała sprawozdanie końcowe na temat unijnego rynku emisji, w którym przedstawiła szereg strategicznych zaleceń służących poprawie przejrzystości i nadzoru nad rynkiem.

Read more -inny link

Raport na temat wykonywania wyroków ETPCz

4 kwietnia 2022

Roczny raport Komitetu Ministrów Rady Europy na temat wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, opublikowany 30 marca, odnotowuje postępy w stosowaniu standardów. Podkreślono w nim wzrost liczby zamkniętych spraw oraz rosnący udział społeczeństwa obywatelskiego i krajowych instytucji. Odnotowano też jednak rosnącą liczbę spraw kierowanych do Trybunału i zwrócono uwagę na ograniczoną zdolność państw członkowskich do szybkiego wykonywania wyroków Trybunału.

Read more

Roczny raport NATO

4 kwietnia 2022

31 marca sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg opublikował swój roczny raport za 2021. Powracając do najważniejszych wydarzeń minionego roku, takich jak czerwcowy szczyt w Brukseli, współpraca z Ukrainą oraz przyjęcie agendy NATO 2030, potwierdził, że Europa i Ameryka Północna muszą sobie wzajemnie pomagać w tych trudnych czasach.

Read more

Nowa infografika z danymi handlowymi i taryfowymi

4 kwietnia 2022

31 marca WTO uruchomiło tablicę, która konsoliduje jego statystyki i zapewnia szybszy dostęp do danych dotyczących handlu i taryf celnych. Nowe narzędzie zawiera konfigurowalne wykresy i mapy umożliwiające lepszą wizualizację danych.

Read more

Kultura

Festiwal Wielkanocny w Aix en Provence

4 kwietnia 2022

culture.jpg
Od 8 do 24 kwietnia w Aix en Provence odbywa się doroczny Festiwal Wielkanocny. Ten "festiwal dzielenia się" oferuje koncerty muzyki klasycznej (z których część będzie transmitowana online), spotkania publiczności z artystami, warsztaty i konferencje.

Read more

Festiwal kultury lapońskiej w Norwegii

4 kwietnia 2022

Norwescy Lapończycy organizują w Kautokeino (największej lapońskiej gminie w kraju) swój festiwal wielkanocny. Koncerty, wystawy, pokazy filmowe i sztuki teatralne uświetnią tę imprezę, która odbędzie się od 9 do 18 kwietnia.

Read more

Spotkania wokół ukraińskiej sztuki w Gdańsku

4 kwietnia 2022

Do 9 czerwca w Muzeum Narodowym w Gdańsku trwa cykl wykładów na temat ukraińskiej sztuki i jej historii, zainicjowany przez gdańskie środowisko historyków sztuki. Spotkania pod hasłem "Poznajmy się" odnoszą się do burzliwej historii narodu ukraińskiego i prądów artystycznych, które jej towarzyszyły.

Read more

Festiwal Wielkanocny w Salzburgu

4 kwietnia 2022

Od 9 do 18 kwietnia odbędzie się Festiwal Wielkanocny w Salzburgu. Uhonorowane zostaną kompozycje Richarda Wagnera, a z okazji 125. rocznicy śmierci Johannesa Brahmsa w hołdzie kompozytorowi wykonana zostanie jego IV symfonia.

Read more

Niebieski okres Picassa w Barcelonie

4 kwietnia 2022

Od 6 kwietnia do 4 września Muzeum Picassa prezentuje studium techniczne niebieskiego okresu Pabla Picassa. Wystawa, która częściowo opiera się na wykorzystaniu narzędzi cyfrowych, przygląda się procesom twórczym, materiałom kompozycyjnym i różnym warstwom koloru stosowanym przez artystę, a także zajmuje się kontekstem i relacjami tych prac z innymi dziełami sztuki.

Read more -inny link

Art Paris

4 kwietnia 2022

Od 7 do 10 kwietnia w Grand Palais Éphémère odbędą się paryskie targi sztuki. Ich tematem przewodnim jest historia naturalna i środowisko, a zaprezentowane zostaną prace ze 130 galerii z około dwudziestu krajów.

Read more

Festiwal filmowy w Dreźnie

4 kwietnia 2022

Od 5 do 10 kwietnia odbędzie się 34. Festiwal Filmów Krótkometrażowych w Dreźnie. O nagrody jury powalczą filmy niemieckie i zagraniczne, a kilka filmów pokazanych zostanie również poza selekcją.

Read more

Festiwal muzyczny w Tampere

4 kwietnia 2022

Od 6 do 10 kwietnia odbywa się Biennale w Tampere. Festiwal, mający miejsce co dwa lata od 1986 roku, przybliża publiczności współczesną fińską muzykę. W tym roku festiwal podejmuje temat krajobrazów mentalnych.

Read more

Solidarność z Ukraińcami w świecie kultury

4 kwietnia 2022

W Europie nadal odbywają się wydarzenia kulturalne wspierające Ukrainę. We Francji zamek w Wersalu i departament Yvelines organizują 8 kwietnia koncert charytatywny, a w Tuluzie stowarzyszenia muzyczne Gesu organizują koncert "Muzyka dla pokoju". 11 i 12 kwietnia w Niemczech, w Elbphilharmonie w Hamburgu odbędą się dwa koncerty z udziałem NDR Elbphilharmonie Orchestra, Ensemble Resonanz i NDR Vokalensemble. W Hiszpanii trzy orkiestry i 120 śpiewaków wystąpi 8 kwietnia w Palau de la Música Catalana w Barcelonie, wzywając do pokoju. 9 kwietnia w Raciborzu (woj. śląskie) odbędzie się bezpłatny koncert, podczas którego zorganizowana zostanie zbiórka żywności dla Ukraińców.

Read more -inny link

Agenda

les 4-7 kwietnia

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego (Strasburg)


les 5 kwietnia

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych (Luksemburg)


les 7 kwietnia

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (Luksemburg)


les 10 kwietnia

I tura wyborów prezydenckich (Francja)


les 11 kwietnia

Rada do Spraw Zagranicznych (Luksemburg)


Newsletter Archives

Być Europejczykiem (wolnym, umiarkowanym i niezależnym): widziane z Europy Środkowej i Wschodniej

Skręt w prawo, ale dotychczasowa większościowa koalicja powinna się utrzymać

Powrót rosyjskiego dylematu na bułgarską scenę polityczną

"Europa nie przetrwa, jeśli nie będzie ewoluować"

Europejski upadek, niemiecka historia?

The Editors of the Newsletter :
Dyrektor publikacji : Pascale Joannin

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Kontakt/sugestia

Director of Publication :
Fundacja Roberta Schumana

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Światowy kryzys żywnościowy: Europa musi wybrać między wycofaniem i odpowiedzial...

pdf

Biuletyn n°974- wersja 4 avr. 2022