Biuletyn n°979

Open panel Open panel
Biuletyn n°979
Biuletyn
wtorek, 10 maja 2022
numer 979
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Deklaracja z 9 maja 1950 roku
Autor : Robert Schuman
Robert Schuman
9 maja Unia Europejska świętuje Dzień Europy oraz jej model pokoju i współpracy, podczas gdy Władimir Putin rozstawia na scenie swoją armię w kontekście wojny w Ukrainie i pisania historii na nowo. 9 maja 1950 roku Robert Schuman zaproponował uwspólnienie węgla i stali w celu przezwyciężenia antagonizmów. Fundacja ponownie publikuje ten założycielski dokument integracji europejskiej.
Więcej
Na pierwszej stronie! : 9 maja: patrząc w przyszłość
photo
72 lata po deklaracji Schumana Europa pozostaje jedynym w swoim rodzaju biegunem stabilności, bogactwa, solidarności i równości na świecie. W obliczu wyzwań XXI wieku, a zwłaszcza wyzwania rzuconego jej modelowi demokratycznemu, przesłanie jedności z 9 maja 1950 roku pozostaje bardziej aktualne niż kiedykolwiek - pisze Jean-Dominique Giuliani... Więcej
Europa ma szansę na zmianę
photo
W artykule dla Fundacji z okazji Dnia Europy przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola podkreśla, że Europa pokazała światu bezprecedensową determinację, solidarność i jedność w walce z wojną w Ukrainie, i wzywa europejskich przywódców do odważnego reagowania na wyzwania i oczekiwania obywateli... Więcej

Fundacja : "Européen, sans complexes"
photo
W swojej książce Jean-Dominique Giuliani zwraca się bez kompleksów do swoich współobywateli, którzy muszą odrzucić kłamstwa na temat Unii Europejskiej, a jednocześnie nieustannie przyczyniać się do jej ulepszania. Książka, wydana przez wydawnictwo Marie B, jest dostępna w wersji drukowanej na stronie internetowej Fundacji oraz w księgarniach. Zamówcie ją... Więcej
Niezbędna Europa
photo
Instytut Studiów Strategicznych Narodowego Uniwersytetu Służby Publicznej oraz Fundacja Otto von Habsburga organizują 10 maja w Budapeszcie konferencję z udziałem Jean-Dominique'a Giulianiego na temat znaczenia wzmocnienia Unii Europejskiej w obecnym kontekście geopolitycznym... Więcej
24 języki Unii gwarantami europejskiej demokracji
photo
12 maja Fundacja organizuje internetową debatę na temat znaczenia wielojęzyczności w Unii Europejskiej. Ta wideokonferencja odbędzie się w ramach francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej... Więcej
Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety
photo
Reagując na gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19, Unia Europejska utworzyła fundusz naprawczy dla państw członkowskich o wartości 672,5 mld euro w formie dotacji i pożyczek, zwany Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Do tej pory Komisja zatwierdziła 24 plany (w tym 3 maja Bułgarii i Szwecji). 21 krajów otrzymało planowane zaliczki, a 4 kraje otrzymały pierwszą transzę po osiągnięciu serii celów. Komisja nie zatwierdziła jeszcze planów Węgier i Polski ze względu na naruszanie zasad państwa prawa. Fundacja udostępnia interaktywną mapę planów dla poszczególnych krajów, pokazującą kwoty, harmonogramy i priorytety... Więcej
Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
W Unii Europejskiej zniesiono większość wprowadzonych w zimie środków sanitarnych. Od 1 maja przy wjeździe do Bułgarii nie są wymagane żadne dokumenty, choć Niemcy przedłużyły obowiązujące ograniczenia wjazdowe do końca maja. W Czechach od 5 maja nie ma już obowiązku noszenia maseczek w miejscach publicznych. Wkrótce Parlament Europejski i Rada powinny zaakceptować przedłużenie okresu obowiązywania cyfrowego zaświadczenia covidowego o jeden rok, do czerwca 2023. Fundacja oferuje Państwu kompletną mapę obowiązujących instrumentów, abyście mogli dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja w państwach członkowskich. To niezbędne źródło informacji, regularnie aktualizowane... Więcej
Dostępny jest "Permanent Atlas of the European Union"
photo
"Permanent Atlas of the European Union" - jedyna w swoim rodzaju publikacja - pozwala lepiej zrozumieć Europę w 2022 roku. Oferuje kompletny i przystępny obraz Unii Europejskiej, strefy euro i każdego z 27 państw członkowskich. Zawiera bardzo wiele map. Książka jest dostępna po angielsku w wersji cyfrowej... Więcej

Ukraina/Rosja : Konferencja darczyńców Ukrainy
photo
5 maja w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja darczyńców Ukrainy zorganizowana przez Polskę, Szwecję, Komisję i Radę Europejską. Uczestnicy obiecali około 6,5 mld dolarów dodatkowej pomocy dla Ukraińców. Komisja ogłosiła nowe środki wsparcia na kwotę 200 mln euro, Słowacja, Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Francja i Stany Zjednoczone obiecały odpowiednio 541 000 euro, 45 mln funtów, 265 mln euro, 300 mln dolarów i 387 mln dolarów... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej | Więcej
Poparcie obywateli dla reakcji Unii
photo
Większość Europejczyków uważa, że od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę Unia Europejska wykazała się solidarnością (79% respondentów) - wynika z badania Flash Eurobarometr opublikowanego 3 maja. Obywatele aprobują pomoc humanitarną udzieloną Ukrainie (93%), opowiadają się za przyjęciem do UE osób uciekających przed wojną (88%) oraz aprobują unijne wsparcie finansowe (80%). Akceptują sankcje gospodarcze wobec Rosji (80%) i popierają wysiłki zmierzające do zmniejszenia zależności od rosyjskich źródeł energii. Przyznają jednocześnie, że w Unii należy podjąć dodatkowe działania w celu ograniczenia wpływu rosnących cen energii na siłę nabywczą obywateli... Więcej
Nowe projekty gazowe państw członkowskich
photo
3 maja Grecja i Bułgaria zainicjowały budowę pływającej platformy do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG) na południe od Aleksandropolis na Morzu Śródziemnym. Terminal LNG powinien zostać oddany do użytku do końca 2023 roku i będzie mógł obsługiwać do 5,5 mld m3 gazu ziemnego rocznie. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, który uczestniczył w podpisaniu umowy, powiedział, że projekt (finansowany ze środków publicznych i prywatnych na kwotę 410 mln euro), jest "ważnym krokiem dla energetyki w Europie", ponieważ pomoże jej zmniejszyć zależność od rosyjskiego gazu. 5 maja Polska i Litwa zainaugurowały gazociąg GIPL, który łączy oba kraje. Projekt, który kosztował około 500 mln euro i który w dużej mierze został sfinansowany przez UE, zaspokoi 10% rocznego zapotrzebowania Polski na gaz... Więcej
Więcej | Więcej
Nowy pakiet europejskich sankcji
photo
4 maja przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen przedstawiła ogólne założenia szóstego pakietu sankcji UE wobec Rosji. Środki, które są obecnie omawiane przez ambasadorów państw członkowskich, obejmują stopniowe wstrzymanie importu ropy naftowej z Rosji oraz zakaz działalności na obszarze Unii dla trzech rosyjskich nadawców określanych jako "organy propagandowe". Komisja proponuje również wykluczenie z systemu SWIFT trzech rosyjskich banków, w tym Sberbanku, największego banku Rosji, oraz dodanie do listy osób objętych sankcjami kolejnych, w tym patriarchy rosyjskiego Kościoła Cyryla... Więcej
Więcej sankcji przeciwko Rosji i wsparcia dla Ukraińców
photo
W dwóch rezolucjach przyjętych 5 maja europosłowie wzywają do zaostrzenia sankcji wobec rosyjskiego sektora morskiego poprzez odmowę wstępu do unijnych portów dla statków, które zawinęły do portów rosyjskich. Parlamentarzyści zwracają się o zwrot samolotów należących do zagranicznych firm, które Rosja nielegalnie wpisała do krajowego rejestru lotniczego. Wnioskują o utworzenie europejskiego mechanizmu zarządzania kryzysowego i znaczne zwiększenie budżetu przeznaczonego na mobilność wojskową Unii. Apelują do państw członkowskich o zidentyfikowanie i zlikwidowanie sieci handlu ludźmi, które wykorzystują seksualnie kobiety-uchodźczynie z Ukrainy. Europosłowie wzywają UE do wysłania na Ukrainę zestawów antykoncepcyjnych i dotyczących zdrowia reprodukcyjnego oraz podkreślają, że w państwach członkowskich powinny zostać ustanowione mechanizmy składania skarg. 90% uciekających z Ukrainy to kobiety i dzieci... Więcej
Więcej
Rozmowa Emmanuela Macrona i Władimira Putina
photo
3 maja, w rozmowie telefonicznej ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Władimirem Putinem, prezydent Francji Emmanuel Macron wyraził zaniepokojenie sytuacją w Donbasie i wezwał Rosję do współpracy z organizacjami humanitarnymi. Ponowił swój apel o zawieszenie broni i powiedział, że jest gotowy do podjęcia rozmów, które doprowadziłyby do pokoju... Więcej
Więcej
Wizyty premiera Chorwacji, przewodniczącej Bundestagu i bałtyckich ministrów
photo
6 maja prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z ministrami spraw zagranicznych trzech państw bałtyckich. 8 maja przyjął premiera Chorwacji Andreja Plenkovicia i przewodniczącą Bundestagu Bärbelę Bas. Głównymi tematami tych rozmów było wzmocnienie sankcji wobec Rosji, pomoc wojskowa, humanitarna i finansowa dla Ukrainy oraz integracja tego kraju z Unią Europejską. Z przedstawicielami państw bałtyckich omówiono również współpracę energetyczną... Więcej
Więcej | Więcej
Deklaracja G7
photo
8 maja przywódcy państw G7, którzy spotkali się w ramach wideokonferencji, wymienili poglądy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zeleńskim i zapewnili go o swojej "głębokiej solidarności i niezachwianym wsparciu dla Ukrainy". Zobowiązali się do stopniowego ograniczenia lub zakazu importu rosyjskiej ropy, zakazu lub uniemożliwienia świadczenia kluczowych usług, od których Rosja jest uzależniona, wzmocnienia środków przeciwko rosyjskim bankom i zwalczania propagandy... Więcej
Więcej
Ewakuacja cywilów z Mariupola i proces pokojowy
photo
5 maja sekretarz generalny ONZ António Guterres uznał ewakuację cywilów uwięzionych w hucie Azowstal w Mariupolu za sukces. Ewakuowano już ponad 320 osób cywilnych, z których wiele wymagało pomocy medycznej i znajdowało się w traumie. UNICEF ostrzega przed wpływem wojny na zdrowie psychiczne ukraińskich dzieci i wzywa do zintensyfikowania działań mających na celu zapewnienie dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji specjalistycznego, psychospołecznego wsparcia. 6 maja Rada Bezpieczeństwa przyjęła oświadczenie, w którym poparła wysiłki Guterresa na rzecz wypracowania pokojowego rozwiązania. 7 maja Światowy Program Żywnościowy ostrzegł przed zamknięciem portów w regionie Odessy. Wezwał do ich ponownego otwarcia, aby uniknąć poważnego światowego kryzysu żywnościowego... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
Zalecenia na rzecz ochrony ukraińskich uchodźców przed przemytnikami
photo
4 maja GRETA, organ Rady Europy zajmujący się zwalczaniem handlu ludźmi, opublikował porady dotyczące ochrony uchodźców z Ukrainy. Zaleca rejestrację wszystkich uchodźców na granicach, obecność przeszkolonych funkcjonariuszy i zatwierdzonych wolontariuszy. Rekomenduje również wzmocnienie interwencyjnych linii telefonicznych i monitorowanie sektorów zagrożonych handlem ludźmi... Więcej
Więcej

Komisja : Apple oskarżony o nadużywanie pozycji dominującej w zakresie mobilnych płatności
photo
W efekcie wstępnych ustaleń dochodzenia wszczętego w czerwcu 2020 roku, 2 maja Komisja oskarżyła firmę Apple o nadużywanie pozycji dominującej na rynku mobilnych portfeli w urządzeniach należących do tej marki. Komisja uważa, że amerykańska spółka tworzy "zamknięty ekosystem, w którym kontroluje każdy aspekt doświadczenia użytkownika" oraz że dominująca pozycja Apple'a ogranicza konkurencję, co stanowi naruszenie unijnego prawa... Więcej
Nowa strategia na rzecz skrajnie oddalonych regionów Unii
photo
3 maja Komisja zaproponowała strategię dla 9 najbardziej oddalonych regionów Unii Europejskiej, a mianowicie Gwadelupy, Gujany Francuskiej, Martyniki, Majotty, Reunionu i Saint-Martin (Francja), Azorów i Madery (Portugalia) oraz Wysp Kanaryjskich (Hiszpania). Wniosek ma na celu poprawę warunków życia obywateli tych terytoriów, wsparcie transformacji ekologicznej i cyfrowej, wzmocnienie współpracy między nimi oraz zwiększenie ich udziału w dedykowanych programach UE. Strategia wiąże się z szeregiem specjalnych zaproszeń do składania wniosków projektowych przeznaczonych wyłącznie dla tych regionów, a mających pomoc lokalnej młodzieży, wspierać niebieską gospodarkę, innowacje, badania naukowe i bioróżnorodność... Więcej
Propozycja stworzenia europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia
photo
3 maja Komisja zaproponowała utworzenie europejskiej przestrzeni danych na temat zdrowia (EHDS) w celu stworzenia jednolitego rynku cyfrowych produktów i usług związanych ze zdrowiem. Obywatele UE będą mogli bezpłatnie kontrolować, udostępniać i wykorzystywać swoje dane dotyczące zdrowia w swoim kraju i w innych państwach członkowskich. Wszystkie dokumenty dotyczące zdrowia będą musiały mieć wspólny europejski format i być interoperacyjne. Każde państwo będzie musiało wyznaczyć organy ds. zdrowia cyfrowego. EHDS ma również poprawić wykorzystanie danych zdrowotnych do badań, innowacji i kształtowania polityki. Dostęp do danych będzie realizowany przez specjalne struktury i będzie się opierał na ścisłych ramach prawnych gwarantujących anonimowość... Więcej
Wspólna deklaracja na rzecz rozwoju wodoru
photo
6 maja Komisja i 20 europejskich producentów elektrolizerów przyjęło wspólną deklarację, w której zobowiązali się do zmniejszenia zależności UE od rosyjskiego gazu i poprawy dostaw zrównoważonej energii. Do 2025 roku branża dziesięciokrotnie zwiększy swoje moce produkcyjne w zakresie elektrolizerów - urządzeń wykorzystywanych do produkcji wodoru. Komisja wprowadzi korzystne ramy regulacyjne i ułatwi dostęp do finansowania dla produkcji czystego wodoru w Europie na szeroką skalę... Więcej

Parlament : Mario Draghi wzywa do przyspieszenia integracji europejskiej
photo
3 maja, podczas debaty w Parlamencie Europejskim, przewodniczący włoskiej Rady Mario Draghi wezwał do przyspieszenia integracji europejskiej, żeby stawić czoła kryzysom. Przedstawił propozycje wzmocnienia współpracy w Unii Europejskiej w dziedzinie obronności i zarządzania migracjami. Zaapelował o reformę europejskiego procesu decyzyjnego, tak aby "zmierzać w kierunku decyzji podejmowanych większością kwalifikowaną, na rzecz Europy zdolnej do podejmowania decyzji w rozsądnych terminach"... Więcej
Więcej |
Projekt nowych przepisów dotyczących wyborów europejskich
photo
3 maja europosłowie przyjęli projekt aktu legislacyjnego przewidującego wybór 28 dodatkowych posłów do Parlamentu Europejskiego z ogólnoeuropejskiej listy. Projekt, który musi jeszcze zostać jednogłośnie zatwierdzony przez Radę, ma zaradzić problemowi nierówności płci poprzez wprowadzenie list parytetowych lub kwot płci. Wspomina się w nim o możliwości bezpośredniego wyboru przewodniczącego Komisji przez Europejczyków za pomocą systemu "wiodących kandydatów". Parlament proponuje, aby 9 maja - Dzień Europy stał się wspólnym dniem głosowania w wyborach europejskich... Więcej
Zalecenia w sprawie sztucznej inteligencji
photo
3 maja europosłowie ostatecznie przyjęli zalecenia Komisji Specjalnej ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej. Uważają, że, jeśli Unia chce "pełnić rolę światowego punktu odniesienia w tej dziedzinie", musi nadrobić zaległości, i podkreślają, że sztuczna inteligencja może zwiększyć produktywność kapitału, przyczynić się do innowacji i prowadzić do zrównoważonego wzrostu. W związku z kwestiami etycznymi i prawnymi, jakie mogą się pojawić w kontekście sztucznej inteligencji, Parlament zachęca UE do osiągnięcia globalnego porozumienia w sprawie wspólnych standardów, by ograniczyć nadużycia... Więcej
Zielone światło dla wzmocnienia mandatu Europolu
photo
4 maja europosłowie zatwierdzili porozumienie osiągnięte w lutym z Radą w sprawie wzmocnienia mandatu Europolu. Agencja będzie mogła pomagać krajowym władzom w monitorowaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w sprawach związanych z bezpieczeństwem oraz w prowadzeniu projektów badawczych i innowacyjnych. Będzie również mogła otrzymywać i przetwarzać dane od prywatnych firm, pod nadzorem Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Zostanie także utworzone nowe stanowisko urzędnika ds. praw podstawowych... Więcej
Apel o lepszą ochronę europejskich wartości na Węgrzech i w Polsce
photo
W przyjętej 5 maja rezolucji europosłowie zwracają się do Rady o "poczynienie znaczących postępów", by chronić europejskie wartości i reagować na uchybienia Węgier i Polski. Zwracają się o to, by informować ich o zmianach, i o to, by wysłuchania w Radzie w ramach art. 7 były organizowane w sposób otwarty, ustrukturyzowany i regularny oraz, żeby towarzyszyły im zalecenia dla przesłuchiwanych państw obwarowane precyzyjnymi terminami. Eurodeputowani wzywają Radę i Komisję, aby nie aprobowały planów odbudowy Węgier i Polski... Więcej
Rezolucja popierająca rewizję traktatów
photo
W rezolucji przyjętej 4 maja europosłowie uznali, że propozycje będące wynikiem Konferencji w sprawie przyszłości Europy wymagają rewizji traktatów jeśli chodzi m.in. o większą przejrzystość, rozliczalność i uproszczenie unijnej struktury. Zwracają się do Komisji Spraw Konstytucyjnych o przygotowanie wniosków. Wzywają Unię do wzmocnienia działań w dziedzinie zdrowia, energii, migracji i obrony oraz podkreślają konieczność przyznania Parlamentowi prawa inicjatywy ustawodawczej i zniesienia zasady jednomyślności w Radzie... Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów
photo
3 maja ministrowie gospodarki i finansów omówili podczas wideokonferencji kwestię ożywienia gospodarczego. Wyrazili swoje poparcie dla planów odbudowy i odporności Bułgarii i Szwecji, opiewających odpowiednio na 6,3 i 3,3 mld euro. Plany zostały formalnie zatwierdzone po posiedzeniu, w drodze procedury pisemnej... Więcej
Więcej
Posiedzenie Eurogrupy
photo
3 maja, za pośrednictwem wideokonferencji obradowała Eurogrupa. Omówiła proponowany plan prac dotyczący dokończenia unii bankowej. Projekt obejmuje m.in. ramy zarządzania upadłymi bankami w UE, silniejszą ochronę deponentów i bardziej zintegrowany rynek usług bankowych... Więcej
Więcej
Projekt uregulowania zagranicznych subwencji
photo
4 maja Parlament i Rada przyjęły swoje stanowiska w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego zagranicznych subwencji przyznawanych firmom działającym w Unii Europejskiej. Projekt przewiduje, że przedsiębiorstwa, które przekroczyły pewien próg, będą miały obowiązek poinformowania Komisji o dotacjach potencjalnie zakłócających konkurencję za pomocą mechanizmu ostrzegawczego. Poszerzone pole stosowania nowych przepisów powinno objąć większą liczbę przejęć, fuzji i zamówień publicznych. Teraz Parlament i Rada muszą osiągnąć porozumienie, w szczególności w sprawie progów notyfikacji, po przekroczeniu których przedsiębiorstwa będą zobowiązane do poinformowania Komisji... Więcej
Więcej

Dyplomacja : Wizyta indyjskiego premiera w Europie
photo
Podczas wizyty w Europie premier Indii Narendra Modi spotkał się z przywódcami Niemiec, Francji, Danii, Finlandii i Szwecji. 2 maja Niemcy i Indie podpisały szereg umów dwustronnych, które przewidują w szczególności 10 mld euro pomocy dla Indii do 2030 roku na transformację energetyczną tego kraju. 3 maja Modi wziął udział w drugim szczycie Indie-kraje nordyckie w Danii, który dotyczył odbudowy po pandemii, zmian klimatycznych, energii odnawialnej i bezpieczeństwa międzynarodowego. 4 maja, podczas spotkania z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, obaj przywódcy wezwali do "natychmiastowego zaprzestania działań wojennych" w Ukrainie, ale Indie nie potępiły otwarcie rosyjskiego ataku... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej | Więcej

Niemcy : Wybory w landzie Szlezwik-Holsztyn
photo
8 maja odbyły się wybory regionalne w Szlezwiku-Holsztynie, które wyłoniły nowy skład parlamentu tego kraju związkowego. Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CDU) zdobyła 34 z 69 mandatów (uzyskując 43,4% głosów), Zieloni 14 mandatów (18,3% głosów), Partia Socjaldemokratyczna (SPD) 12 mandatów (otrzymała 16% głosów), a Wolna Partia Demokratyczna (FDP) 5 mandatów (6,4% głosów). Federacja Wyborców Południowego Szlezwiku (SSW) uzyskała 5,7% głosów, a AfD 4,4% głosów i nie znajdzie się w parlamencie... Więcej

Francja : Zaprzysiężenie Emmanuela Macrona na 2. kadencję
photo
7 maja Emmanuel Macron został zaprzysiężony na drugą pięcioletnią kadencję na stanowisku prezydenta Republiki Francuskiej. W swoim przemówieniu powiedział, że chce sprawować urząd, stosując "nową metodę", "planując, reformując, angażując" francuski naród. Prezydent obiecał, że "pozostawi po sobie planetę bardziej zdatną do życia" i "silniejszą Francję"... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Wyniki lokalnych wyborów
photo
5 maja odbyły się wybory lokalne w Anglii, Walii i Szkocji oraz wybory do zgromadzenia ustawodawczego Irlandii Północnej. Partia Konserwatywna premiera Borisa Johnsona poniosła straty w całej Anglii (ponad 300 mandatów), w tym po raz pierwszy od 1964 roku utraciła na rzecz Partii Pracy i Liberalnych Demokratów lokalne rady w Londynie. W Irlandii Północnej republikanie z Sinn Fein zdobyli 27 mandatów, przy 25 mandatach dla Demokratycznej Partii Unionistycznej (DUP) i 29% w głosowaniu preferencyjnym do 21,3% na DUP. Oczekuje się, że to opowiadające się za zjednoczoną Irlandią ugrupowanie po raz pierwszy uzyska stanowisko premiera tego regionu (dla Michelle O'Neill)... Więcej
Więcej

Mołdawia : Wsparcie Unii Europejskiej
photo
Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, składający 4 maja wizytę w Kiszyniowie, wyraził solidarność Unii z Mołdawią i obiecał większe wsparcie wojskowe. Tego samego dnia Komisja ogłosiła przyznanie dodatkowych 52 mln euro pomocy na wsparcie reform i ożywienia gospodarczego w tym kraju. W rezolucji przyjętej 5 maja europosłowie z zadowoleniem przyjęli wniosek Mołdawii o członkostwo w UE (złożony 3 marca) i wezwali do dalszej pracy nad integracją tego kraju ze wspólnym rynkiem. Apelują, by Unia udzieliła temu państwu większego wsparcia w formie pomocy makrofinansowej lub wsparła zarządzanie uchodźcami. Potępiają rosyjskie działania i naciski polityczne Rosji w Mołdawii, zwłaszcza w odniesieniu do dostaw gazu do tego kraju... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej

Rada Europy : Roczny raport sekretarz generalnej
photo
4 maja sekretarz generalna Rady Europy Marija Pejčinović Burić przedstawiła swój roczny raport z działalności tej instytucji. Potwierdziła solidarność Rady Europy z Ukrainą, potępiła rosyjską agresję i podkreśliła, że wykluczenie Rosji z Rady Europy było nieuniknione. "W obliczu strasznej przemocy i katastrofalnych zmian" Pejčinović Burić wezwała państwa członkowskie do zaangażowania na rzecz praw człowieka, demokracji i praworządności... Więcej
Roczny raport Moneyval na temat walki z praniem pieniędzy
photo
Według opublikowanego 4 maja rocznego raportu ekspertów ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy z grupy Moneyval, "rządy muszą zwiększyć swoje wysiłki i koordynację" w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. W sprawozdaniu wezwano również do zwiększenia nadzoru nad sektorem aktywów wirtualnych i wyspecjalizowanymi zawodami, takimi jak prawnicy i księgowi... Więcej

Eurostat : Spadek bezrobocia
photo
W marcu stopa bezrobocia w Unii Europejskiej sięgnęła 6,2% (wobec 6,3% w lutym i 7,5% w marcu ubiegłego roku) - wynika z danych opublikowanych przez Eurostat 3 maja. W strefie euro wyniosła w marcu 6,8% (w porównaniu do 6,9% w lutym i 8,2% w marcu 2021 roku)... Więcej
Więcej

Eurobarometr : Rosnące zaangażowanie młodych w Unię
photo
Młodzi ludzie są coraz bardziej zaangażowani w życie społeczne (w 2022 roku 58%, w porównaniu do 41% w 2020) - wynika z badania Flash Eurobarometr opublikowanego 6 maja. Młodzi ludzie chcą, by decydenci bardziej ich słuchali i by wspierali ich rozwój osobisty, społeczny i zawodowy (72% respondentów). Za priorytety Europejskiego Roku Młodzieży uznają dobrostan (34%), ochronę środowiska i walkę ze zmianami klimatu (34%). 6 maja Komisja uruchomiła platformę "Daj swojej wizji głos", która ma umożliwić młodym ludziom dzielenie się swoimi opiniami i pomysłami na przyszłość UE... Więcej

Kultura : Europejska solidarność kulturalna z Ukrainą
photo
W całej Europie trwają wydarzenia kulturalne wspierające Ukrainę. 14 maja we Francji odbędzie się koncert w Saint-Médard-d'Eyrans. A od 10 maja na bramie paryskiego ratusza pokazywana jest wystawa fotograficzna "Portret(y) oporu. Ukraina 2004-2022". 15 maja niemieckie Monachium organizuje w kościele św. Symeona koncert ukraińskiego chóru "Pokrow" oraz akcję charytatywną "Czytaj dla pokoju" z przemówieniami i odczytami. 10 maja w Madrycie, w Hiszpanii odbędzie się koncert. 20 maja warszawski Hotel Arche zaplanował charytatywny koncert muzyki polskiej XIX i XX wieku. 15 maja w Wielkiej Brytanii, w Sadler's Wells Theater odbędzie się spektakl taneczny, z którego dochód przeznaczony zostanie na DEC Humanitarian Appeal. 8 maja Bono i The Edge z U2 wystąpili w kijowskim metrze... Więcej
Więcej | Więcej
Nowy europejski Bauhaus: pięć wybranych projektów
photo
4 maja Komisja ogłosiła, że wybrano 5 projektów, w ramach których wdrożone zostaną "sztandarowe modele demonstracyjne" inicjatywy europejskiego Bauhausu. Na wybrane projekty, które będą realizowane w 11 państwach członkowskich, zarezerwowano budżet w wysokości 25 mln euro. Będą dotyczyć renowacji budynków, sztuki, dziedzictwa kulturowego, edukacji i inteligentnych miast... Więcej
Europejska Noc Muzeów
photo
14 maja odbędzie się 18. edycja Europejskiej Nocy Muzeów. Wydarzenie, stworzone z inicjatywy francuskiego Ministerstwa Kultury, zachęca europejskie muzea, by pozostały otwarte od zmierzchu do północy, aby zwiedzający mogli doświadczyć kultury w inny sposób. Ponad 3 000 muzeów otwiera swoje podwoje w prawie 30 krajach na całym kontynencie - od Francji, przez Włochy, Bośnię i Hercegowinę, Portugalię, po Hiszpanię... Więcej
Więcej
Barbara Kruger w Berlinie
photo
Do 28 sierpnia w Neue Nationalgalerie w Berlinie prezentowana jest wystawa Barbary Kruger, będąca refleksją nad przemocą państw totalitarnych, mechanizmami dyskryminacji społecznej i niebezpieczeństwami związanymi z tendencyjną historiografią... Więcej
Wokół Fridy Kahlo w Madrycie
photo
Do 30 listopada Fundacja Casa de Mexico w Madrycie prezentuje wystawę poświęconą Fridzie Kalho, jej sztuce i historycznemu kontekstowi jej twórczości... Więcej
Więcej
Muzeum sentymentalne Evy Aeppli
photo
Do 14 listopada w Centrum Pompidou w Metz czynna jest retrospektywa "Muzeum sentymentalne Evy Aeppli". Prace twórców z jej bliskiego otoczenia i jej następców, takich jak Louise Bourgeois, Annette Messager i Jean Tinguely, prowadzą dialog z tekstylnymi figurami stworzonymi przez szwajcarską rzeźbiarkę, która nadal wywiera wpływ na współczesną scenę artystyczną... Więcej
Więcej
Stulecie Johna Craxtona w Atenach
photo
Do 11 września w Muzeum Benaki w Atenach oglądać można wystawę "John Craxton: grecka dusza", która uświetnia setną rocznicę urodzin brytyjskiego artysty, prezentując 90 jego prac... Więcej
Retrospektywa Jerzego Krawczyka w Warszawie
photo
Do 19 czerwca Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie prezentuje retrospektywę twórczości Jerzego Krawczyka. Wystawa obejmuje pejzaże z Łodzi namalowane przez artystę w latach 50. XX wieku, martwe natury, portrety, w których malarz rozwija koncepcję "realizmu przestrzennego", a także prace ilustrujące wpływ II wojny światowej i Holokaustu na jego sztukę... Więcej
Sztuka szkła w Estonii
photo
Do 31 grudnia w muzeum historii Tallinna oglądać można retrospektywę poświęconą historii przemysłu szklarskiego w Estonii. Wystawa przedstawia ewolucję technik dmuchania szkła, od pierwszego kawałka szkła znalezionego w Estonii po najnowsze wytwory... Więcej
Tydzień designu w Bukareszcie
photo
Od 13 do 22 maja w Bukareszcie odbędzie się dziesiąta edycja Rumuńskiego Tygodnia Designu pod hasłem "Razem naprzód", którego celem jest pokazanie roli przemysłu w tworzeniu zrównoważonej przyszłości sprzyjającej włączeniu społecznemu... Więcej
Festiwal muzyczny w Bath
photo
Od 13 do 21 maja w mieście Bath odbywa się coroczny międzynarodowy festiwal muzyczny. Przez osiem dni publiczność będzie się mogła rozkoszować szerokim spektrum muzyki - od klasycznej, przez muzykę świata i elektroniczną, po jazz... Więcej
Festiwal w Wiedniu
photo
Od 13 maja do 18 czerwca na wiedeńskim festiwalu spotykają się tancerze, muzycy i aktorzy. Stworzona w 1951 roku impreza co roku porusza bieżące tematy poprzez występy artystyczne... Więcej

10maj
10 maja

Bruksela

VI Konferencja Brukselska na temat wsparcia przyszłości Syrii i regionu

12maj
12 maja

Wideokonferencja

Szczyt UE-Japonia

16maj
16 maja

Bruksela

Rada do Spraw Europejskich

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2022
Biuletyn n°1002
Jak zrealizować ambicje Europy w zakresie badań?
Opublikowany 05/12/2022
Biuletyn n°1001
Czy nowe pokolenia Europejczyków staną na wysokości niezbędnej pomocy?
Opublikowany 28/11/2022
Biuletyn n°1000
Tysięczny numer
Opublikowany 21/11/2022
Biuletyn n°999
Energia: wielka nadzieja XXI wieku
Opublikowany 14/11/2022
Biuletyn n°998
Czego boi się prezydent Putin?
Opublikowany 07/11/2022
Biuletyn n°997
Stosunki grecko-tureckie na dnie
Opublikowany 31/10/2022
Biuletyn n°996
70 lat później nadszedł czas ponownie wynaleźć EWWiS
Opublikowany 24/10/2022
Biuletyn n°995
Dokąd zmierzają Chiny?
Opublikowany 17/10/2022
Biuletyn n°994
Malejące wpływy Unii Europejskiej na Południu
Opublikowany 10/10/2022
Biuletyn n°993
Zmiana epoki (Zeitenwende) w Niemczech i jej implikacje dla integracji europejskiej
Opublikowany 03/10/2022
Biuletyn n°992
Nacjonalizm, suwerenność, męskość: przyczyny wojny Rosji z Ukrainą
Opublikowany 26/09/2022
Biuletyn n°991
Koniec europejskiej zależności od rosyjskich węglowodorów
Opublikowany 19/09/2022
Biuletyn n°990
"Dziś cały krajobraz medialny w Rosji jest zniszczony"
Opublikowany 12/09/2022
Biuletyn n°989
"Najwyższy czas, by ponownie zapalić europejskie gwiazdy"
Opublikowany 18/07/2022
Biuletyn n°988
"Kryzys energetyczny pokazuje znaczenie europejskiej solidarności wobec asymetrycznych szoków"
Opublikowany 11/07/2022
Biuletyn n°987
Morze Czarne, widmo nowej żelaznej kurtyny?
Opublikowany 04/07/2022
Biuletyn n°986
Francja na czele Rady: bilans pozytywny, pomimo wojny
Opublikowany 27/06/2022
Biuletyn n°985
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: kompleksowe wdrażanie wielkich ambicji
Opublikowany 20/06/2022
Biuletyn n°984
Perspektywy dla rolnictwa nowym europejskim kontekście
Opublikowany 13/06/2022
Biuletyn n°983
"Wojna prowadzona przez Rosję w Europie Wschodniej jest głównym zagrożeniem dla architektury międzynarodowej"
Opublikowany 07/06/2022
Biuletyn n°982
Europa w czasach idealnej burzy
Opublikowany 30/05/2022
Biuletyn n°981
Na rzecz nowego podejścia do Bałkanów Zachodnich
Opublikowany 23/05/2022
Biuletyn n°980
"Otwarty konflikt Zachodu i Rosji nie wchodzi w grę"
Opublikowany 16/05/2022
Biuletyn n°979
Dzień Europy: 72 lata integracji europejskiej
Opublikowany 09/05/2022
Biuletyn n°978
Wyzwanie ochrony obszarów morskich wspólnego zainteresowania, od Atlantyku po Indo-Pacyfik
Opublikowany 02/05/2022
Biuletyn n°977
Strategiczne zależności, kwestia suwerenności
Opublikowany 25/04/2022
Biuletyn n°976
Przyjmowanie ukraińskich uchodźców: między pilną reakcją, a rozwiązaniami długoterminowymi
Opublikowany 19/04/2022
Biuletyn n°975
Od rosyjskiego paktu do Zielonego Ładu?
Opublikowany 11/04/2022
Biuletyn n°974
Światowy kryzys żywnościowy: Europa musi wybrać między wycofaniem i odpowiedzialnością
Opublikowany 04/04/2022
Biuletyn n°973
Europejski unilateralizm jako narzędzie regulacji w handlu międzynarodowym
Opublikowany 28/03/2022
Biuletyn n°972
Nadszedł dzień Europy?
Opublikowany 21/03/2022
Biuletyn n°971
Partnerstwo Wschodnie wystawione na próbę wojny w Ukrainie
Opublikowany 14/03/2022
Biuletyn n°970
"Inwazja Ukrainy przez Rosję jest dla Europy chwilą prawdy"
Opublikowany 07/03/2022
Biuletyn n°969
O kilku prawdach na temat Ukrainy i Rosji
Opublikowany 28/02/2022
Biuletyn n°968
Rosja, Ukraina i prawo międzynarodowe
Opublikowany 21/02/2022
Biuletyn n°967
Europejska strategia na rzecz "New Dealu" z Afryką
Opublikowany 14/02/2022
Biuletyn n°966
"Gdyby tylko starzejąca się Europa wybrała łatwą opcję większej imigracji!"
Opublikowany 07/02/2022
Biuletyn n°965
"Europejska strategia w regionie Indo-Pacyfiku jest subtelna i doskonale dostosowana"
Opublikowany 31/01/2022
Biuletyn n°964
Europejska suwerenność, strategiczna autonomia, europejska potęga: jaka jest rzeczywistość Unii Europejskiej i jej przyszłość?
Opublikowany 24/01/2022
Biuletyn n°963
Na rzecz nowej strategii europejskiego wzrostu
Opublikowany 17/01/2022
Biuletyn n°962
Wyzwania francuskiej prezydencji w Radzie
Opublikowany 10/01/2022