Biuletyn9782 mai 2022

La Lettre

Hervé Hamelin

2 maja 2022

Unia Europejska, uznawana i szanowana ze względu na swój ciężar gospodarczy, musi być również w stanie wpływać na kwestie związane z bezpieczeństwem morskim, które są strategiczne dla niej i jej partnerów na całym świecie. Ma do odegrania kluczową rolę w zabezpieczaniu obszarów wspólnego zainteresowania poprzez swoje operacje morskie lub programy wzmacniania zdolności i zarządzania.

Read more

Fundacja

Dostępny jest "Permanent Atlas of the European Union"

2 maja 2022

frs.jpg
"Permanent Atlas of the European Union" - jedyna w swoim rodzaju publikacja - pozwala lepiej zrozumieć Europę w 2022 roku. Oferuje kompletny i przystępny obraz Unii Europejskiej, strefy euro i każdego z 27 państw członkowskich. Zawiera bardzo wiele map. Książka jest dostępna po angielsku w wersji cyfrowej.

Read more

"Européen, sans complexes"

2 maja 2022

W swojej książce Jean-Dominique Giuliani zwraca się bez kompleksów do swoich współobywateli, którzy muszą odrzucić kłamstwa na temat Unii Europejskiej, a jednocześnie nieustannie przyczyniać się do jej ulepszania. Książka, wydana przez wydawnictwo Marie B, jest dostępna w wersji drukowanej na stronie internetowej Fundacji oraz w księgarniach. Zamówcie ją.

Read more

Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie

2 maja 2022

W Unii Europejskiej zniesiono większość wprowadzonych zimą środków sanitarnych. Od 1 maja we Włoszech paszport zdrowotny nie jest już wymagany przy wykonywaniu wszelkich aktywności, ale noszenie maseczek FFP2 pozostaje obowiązkowe co najmniej do 15 czerwca w środkach transportu, kinach, teatrach, szpitalach i szkołach. Od 2 maja na Malcie maseczki nie są już wymagane w pomieszczeniach zamkniętych, z wyjątkiem samolotów, szpitali i domów opieki dla osób starszych. Ze swojej strony Komisja Europejska wezwała państwa członkowskie do intensyfikacji szczepień i przygotowania się na kolejną fazę pandemii poprzez wspieranie rozwoju szczepionek i metod leczenia nowej generacji. Fundacja oferuje Państwu kompletną mapę obowiązujących środków, abyście mogli się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja w państwach członkowskich. To niezbędne źródło informacji, regularnie aktualizowane.

Read more

Wielkie strategiczne europejskie wyzwania na półmetku francuskiej prezydencji w Radzie

2 maja 2022

Jean-Dominique Giuliani i Pascale Joannin znajdą się wśród prelegentów okrągłego stołu organizowanego 9 maja przez Instytut Francuski w Budapeszcie i Ambasadę Francji na Węgrzech. Będzie to debata z udziałem ośrodków analitycznych na temat najważniejszych obecnie europejskich wyzwań.

Read more

Seminarium na temat gospodarki opartej na danych

2 maja 2022

1 czerwca Fundacja organizuje we współpracy z Alphalex Consult i IDFRights seminarium na temat gospodarki opartej na danych. Wydarzenie, które odbędzie się w Brukseli i będzie transmitowane online, otworzy komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton, a debaty poprowadzi były dziennikarz i poseł do Parlamentu Europejskiego Jean-Marie Cavada.

Read more

Ukraina/Rosja

Zawieszenie ceł na import z Ukrainy

2 maja 2022

ukrru.jpg
27 kwietnia Komisja zaproponowała zawieszenie ceł importowych na wszystkie produkty z Ukrainy na okres jednego roku. Propozycja, której celem jest pobudzenie ukraińskiego eksportu do Unii Europejskiej, doprowadzi do zawieszenia środków antydumpingowych i ochronnych obowiązujących w Unii, zwłaszcza w odniesieniu do ukraińskiego eksportu stali.

Read more

Wystąpienie do Ukraińskiego Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych

2 maja 2022

27 kwietnia przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zwrócił się w wiadomości wideo do Ukraińskiego Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych. Przypomniał, że Unia Europejska odegra rolę w odbudowie Ukrainy (w szczególności poprzez Fundusz Powierniczy Solidarności z Ukrainą) oraz podkreślił znaczenie połączenia inwestycji i reform na rzecz "odbudowy Ukrainy jutra".

Read more

Dostawy gazu dla Polski i Bułgarii

2 maja 2022

27 kwietnia przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen ogłosiła, że Polska i Bułgaria otrzymują teraz gaz z innych państw członkowskich, po tym jak rosyjski Gazprom postanowił odciąć dostawy do tych dwóch krajów, ponieważ odmówiły płacenia w rublach. Wskazała również, że Stany Zjednoczone wkrótce zapewnią dodatkowy import skroplonego gazu ziemnego do państw UE.

Read more -inny link

Dyskusje NATO-Parlament Europejski

2 maja 2022

28 kwietnia sekretarz generalny NATO Jens Soltenberg spotkał się z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą i wziął udział w spotkaniu przewodniczących grup politycznych Parlamentu. Pochwalił współpracę między NATO a UE w zakresie cyberbezpieczeństwa, odporności, bezpieczeństwa morskiego i w kwestii Bałkanów Zachodnich. Powiedział również, że państwa Sojuszu zobowiązały się do udzielenia Ukrainie pomocy wojskowej w wysokości co najmniej 8 mld dolarów. Przypomniał, że nie jest to kwota ostateczna. Na koniec, zapytany o akcesję Szwecji i Finlandii, przypomniał, że decyzja o przystąpieniu do Sojuszu należy do tych dwóch państw.

Read more

Dostawy broni na Ukrainę

2 maja 2022

26 kwietnia amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin zebrał w amerykańskiej bazie wojskowej w niemieckim Ramstein przedstawicieli 40 państw, w tym krajów NATO i Ukrainy, aby ocenić potrzeby tej ostatniej w zakresie uzbrojenia. Utworzono grupę kontaktową, której zadaniem będzie wspieranie koordynacji zasobów. Przed spotkaniem Niemcy ogłosiły, że wkrótce dostarczą przeciwlotnicze czołgi Gepard. 28 kwietnia Bundestag przyjął uchwałę wzywającą niemiecki rząd do kontynuowania i przyspieszenia dostaw broni na Ukrainę, a także do dostarczenia broni ciężkiej. Tego samego dnia prezydent USA Joe Biden zwrócił się do Kongresu o zwiększenie budżetu o 33 mld dolarów, które zostaną przeznaczone na sprzęt wojskowy i pomoc finansową dla Ukrainy. 30 kwietnia, podczas rozmowy telefonicznej, prezydent Francji Emmanuel Macron zapewnił swojego ukraińskiego odpowiednika Wołodymyra Zełenskiego, że Francja zwiększy dostawy "dużego sprzętu wojskowego".

Read more -inny link -inny link

Wizyta sekretarza generalnego ONZ

2 maja 2022

28 kwietnia sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres odwiedził Ukrainę – Borodziankę, Buczę i Irpin koło Kijowa, gdzie potępił "bezsensowną przemoc" oraz "przerażające akty" popełnione na ludności cywilnej. Wezwał Rosję do współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym. W stolicy spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W czasie jego wizyty na miasto spadło pięć rosyjskich rakiet. Przed wizytą w Ukrainie Antonio Guterres spotkał się w Moskwie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Read more

Rezolucje Zgromadzenia Parlamentarnego i wizyta Kongresu

2 maja 2022

Obradujące od 25 do 28 kwietnia Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (ZPRE) wezwało Rosję do "natychmiastowego i bezwarunkowego" zaprzestania agresji przeciwko Ukrainie. Zaapelowało o utworzenie międzynarodowego trybunału karnego ad hoc w celu ścigania osób odpowiedzialnych za zbrodnię agresji przeciwko Ukrainie. Proponuje również, by skonfiskowane nieruchomości obywateli Rosji wykorzystywać do przyjmowania uchodźców z Ukrainy. 28 kwietnia przewodniczący Kongresu spotkał się z lokalnymi władzami Kijowa.

Read more -inny link -inny link -inny link

Współpraca między Eurojustem i Międzynarodowym Trybunałem Karnym

2 maja 2022

25 kwietnia prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego oraz prokuratorzy generalni Litwy, Polski i Ukrainy podpisali umowę o pierwszej współpracy między wspólnym zespołem śledczym, utworzonym przy wsparciu Eurojustu, a Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Celem tej współpracy jest podjęcie wszelkich możliwych starań, aby "zebrać dowody międzynarodowych zbrodni popełnionych w Ukrainie i postawić odpowiedzialnych przed sądem". Kolaboracja ta pozwoli na szybszą i skuteczniejszą koordynację oraz współpracę między krajami partnerskimi.

Read more

Posiedzenie ministrów ds. energii

3 maja 2022

Na posiedzeniu 2 maja unijni ministrowie ds. energii wymienili poglądy na temat swojej gotowości na wypadek zakłóceń w dostawach rosyjskiej ropy i gazu. Zapoznali się z różnymi możliwościami, jakimi dysponuje UE w zakresie tranzytu gazu i zarządzania zapasami. Potwierdzili chęć uniezależnienia się od rosyjskich paliw kopalnych i uzgodnili szybkie utworzenie europejskiej platformy zakupu gazu.

Read more

Komisja

Uruchomienie mechanizmu warunkowości budżetowej wobec Węgier

2 maja 2022

commission1.jpg
27 kwietnia Komisja powiadomiła Węgry o uruchomieniu mechanizmu warunkowości budżetowej powiązanej z praworządnością. Teraz węgierski rząd ma trzy miesiące na udzielenie odpowiedzi na zastrzeżenia Komisji dotyczące problemów z państwem prawa, które mają wpływ na właściwe wykorzystanie unijnych funduszy. Jeśli odpowiedź nie będzie zadowalająca, Komisja może zaproponować sankcje. Mechanizm został uruchomiony po raz pierwszy.

Read more -inny link

Mapa drogowa dotycząca zakazu toksycznych substacji chemicznych

2 maja 2022

25 kwietnia Komisja opublikowała plan działania mający na celu usunięcie do 2030 roku najbardziej niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska substancji chemicznych z produktów konsumenckich, takich jak zabawki, kosmetyki czy urządzenia elektroniczne. Wpisująca się w kontekst rewizji rozporządzenia REACH mapa drogowa wycelowana jest w 6 grup zanieczyszczeń, a nie tylko wyczerpującą listę toksycznych chemikaliów. Będzie regularnie aktualizowana, ale dla niektórych produktów przewidziano wyjątki.

Read more -inny link

Propozycja na rzecz zorganizowania legalnej migracji

2 maja 2022

27 kwietnia Komisja zaproponowała stworzenie polityki w zakresie legalnej migracji, która będzie się opierać w szczególności na wzmocnieniu współpracy z krajami trzecimi oraz na lepszym zarządzaniu migracją długoterminową. Proponuje rewizję dyrektywy w sprawie jednego zezwolenia oraz dyrektywy w sprawie rezydentów długoterminowych oraz zacieśnienie współpracy między państwami członkowskimi. Chce zachęcać do innowacji i przewiduje zwłaszcza utworzenie "unijnej puli talentów", by przyciągnąć obywateli państw trzecich. Komisja proponuje także pilotażową inicjatywę mającą na celu ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom z Ukrainy.

Read more

Cyfryzacja procedur dotyczących wniosków wizowych

2 maja 2022

27 kwietnia Komisja zaproponowała cyfryzację procedury ubiegania się o wizę Schengen w celu ułatwienia, usprawnienia i zmniejszenia kosztów procedur wizowych w państwach członkowskich. Komisja zamierza również zharmonizować procedury w strefie Schengen, aby zapobiec zjawisku "handlowania wizami" poprzez stworzenie jednej platformy do składania wniosków, która będzie automatycznie wskazywać kraj odpowiedzialny za ich rozpatrywanie. Komisja chce także ograniczyć ryzyko związane z wizami papierowymi, w tym ich fałszowaniem i kradzieżą.

Read more

Środki zwalczające powództwa typu SLAPP

2 maja 2022

27 kwietnia Komisja zaproponowała dyrektywę, która ma chronić dziennikarzy i obrońców praw człowieka przed pozwami typu SLAPP, czyli praktykami mającymi na celu uniemożliwienie im wypowiadania się na tematy będące przedmiotem publicznego zainteresowania. Dyrektywa umożliwi sędziom szybkie odrzucanie "ewidentnie nieuzasadnionych" oskarżeń. Ustanowi sankcje przeciwko nadużyciom w zakresie ścigania, zabezpieczenia proceduralne i środki odwoławcze, w tym od decyzji wydanych w państwie trzecim. Komisja zachęca państwa członkowskie do harmonizacji ich przepisów z proponowaną dyrektywą oraz do przyjęcia instrumentów mających na celu zwalczanie pozwów SLAPP poprzez szkolenia i działania uświadamiające.

Read more

Parlament

Głosowanie za nowym narzędziem przeciwko zagranicznym subwencjom

2 maja 2022

parlement.jpg
26 kwietnia Komisja Handlu Międzynarodowego jednogłośnie przyjęła projekt prawa zezwalającego Komisji na dochodzenie i reagowanie na zakłócenia związane z zagranicznymi subwencjami. Europosłowie przewidzieli w szczególności możliwość poufnego informowania Komisji przez europejskie przedsiębiorstwa o potencjalnych dotacjach zakłócających konkurencję. Obniżono również progi, powyżej których firmy muszą informować Komisję o otrzymywanych subwencjach zagranicznych. Parlament ma głosować nad tym projektem na następnej sesji plenarnej, na początku maja.

Read more

Ostatnie posiedzenie plenarne Konferencji w sprawie przyszłości Europy

2 maja 2022

Sesja w Strasburgu 29 i 30 kwietnia zakończyła prace plenarne Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Przyjęto 325 propozycji służących osiągnięciu 49 celów w 9 obszarach tematycznych, takich jak klimat, zdrowie, gospodarka, obywatelstwo i praworządność. Propozycje te zostaną przedstawione przewodniczącym unijnych instytucji 9 maja, podczas ceremonii w Strasburgu.

Read more -inny link -inny link

Propozycja na rzecz prawa do inicjatywy

2 maja 2022

28 kwietnia Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego głosowała nad propozycją przyznania Parlamentowi "ogólnego i bezpośredniego" prawa do inicjatywy ustawodawczej przy kolejnej rewizji unijnych traktatów. Powinien on mieć wyłączne prawo do inicjatywy w sprawach, które dotyczą "demokratycznej legitymacji i suwerenności Unii". Europosłowie wzywają do wzmocnienia pośredniego prawa Parlamentu do inicjatywy. Projekt zostanie przedstawiony podczas pierwszej sesji plenarnej w czerwcu.

Read more

Dyplomacja

Deklaracja w sprawie przyszłości internetu

2 maja 2022

diplomatie.jpg
28 kwietnia Unia Europejska, Stany Zjednoczone i 58 innych partnerów zaproponowało deklarację w sprawie przyszłości internetu. Sygnatariusze chcą, aby sieć była otwarta, bezpłatna, globalna, interoperacyjna, niezawodna i bezpieczna. Internet musi wzmacniać demokratyczne zasady, podstawowe wolności i prawa człowieka. Musi zapewniać uczciwą konkurencję między przedsiębiorstwami i unikać nieuczciwej dyskryminacji osób fizycznych. Ponadto partnerzy zobowiązują się do współpracy na rzecz zwalczania zagrożeń związanych z wykorzystywaniem internetu do nielegalnych celów, dezinformacji lub represjonowania wolności przez niektóre podmioty, w tym autorytarne rządy.

Read more -inny link

Trybunał Sprawiedliwości

Orzeczenie w sprawie przedłużenia kontroli na granicach wewnętrznych

2 maja 2022

cjue.jpg
26 kwietnia Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że jeśli państwo członkowskie wprowadziło kontrolę graniczną na wewnętrznych granicach strefy Schengen w przypadku poważnego zagrożenia porządku lub bezpieczeństwa publicznego, może ją przedłużyć poza dozwolony okres sześciu miesięcy tylko w przypadku nowego poważnego zagrożenia, innego niż pierwsze.

Read more

Przypomnienie o obowiązku kontroli treści online

2 maja 2022

26 kwietnia, w ramach wniesionej przez Polskę skargi o stwierdzenie nieważności dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził obowiązek kontrolowania treści przez platformy internetowe przed ich rozpowszechnianiem. Potwierdził też konieczność stosowania dyrektywy, zgodnie z którą platformy są zobowiązane "do aktywnego nadzorowania treści zamieszczanych przez użytkowników, aby zapobiec udostępnianiu online przedmiotów objętych ochroną".

Read more

Trybunał Obrachunkowy

Sprawozdanie na temat własności intelektualnej

2 maja 2022

cours-des-comptes-eu.jpg
W sprawozdaniu opublikowanym 26 kwietnia Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdził, że ochrona praw własności intelektualnej związanych ze znakami towarowymi, wzorami i unijnymi oznaczeniami geograficznymi na jednolitym rynku jest "ogólnie solidna". W dokumencie podkreślono jednak niedociągnięcia w zakresie ustalania opłat, wdrażania oznaczeń geograficznych i kontroli celnych przez Komisję i państwa członkowskie oraz zarządzania projektami europejskiej współpracy Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Read more

Europejskie agencje

Dymisja dyrektora wykonawczego FRONTEX-u

2 maja 2022

agences-eu.jpg
28 kwietnia Fabrice Leggeri, dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej FRONTEX, podał się do dymisji po tym, jak jego zarządzanie agencją zostało zakwestionowane w wyniku dochodzenia przeprowadzonego przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Tymczasowo jego obowiązki pełni jego zastępca Aija Kalnaja.

Read more -inny link -inny link

Mołdawia

Ryzyko rozlania konfliktu?

2 maja 2022

moldavie.jpg
Podejrzane eksplozje, które miały miejsce 25 kwietnia i w kolejnych dniach w Naddniestrzu (separatystycznym regionie Mołdawii okupowanym przez wojska rosyjskie i graniczącym z Ukrainą) rodzą obawy o próbę destabilizacji ze strony Rosji. Prezydent Mołdawii Maia Sandu powiedziała, że jej kraj nie da się wciągnąć w konflikt.

Read more

Czarnogóra

Nowy rząd

2 maja 2022

montenegro.jpg
28 kwietnia parlament Czarnogóry zatwierdził nowy rząd, po tym jak w lutym obalił poprzedni, uważany za prorosyjski. Nowy premier Dritan Abazović z liberalnej, proekologicznej i proeuropejskiej partii URA stoi na czele mniejszościowego, koalicyjnego rządu, ale Demokratyczna Partia Socjalistów (DPS) prezydenta Milo Djukanovicia zobowiązała się go wspierać.

Read more -inny link

Norwegia

Porozumienie w sprawie rybołówstwa na Arktyce

2 maja 2022

norvege.jpg
28 kwietnia Norwegia i Unia Europejska zawarły porozumienie służące zapewnieniu zrównoważonego rybołówstwa w północno-wschodniej Arktyce, które obejmuje zwłaszcza wody archipelagu Svalbard. Dzięki tej umowie obaj partnerzy potwierdzają swoje zaangażowanie w zrównoważone zarządzanie żywymi zasobami morskimi w tym regionie. Po dyskusji Rada zatwierdziła zmianę kwot połowowych dorsza na rok 2022 na wodach Spitsbergenu (Svalbard) i na niektórych wodach międzynarodowych.

Read more -inny link

Rada Europy

Wzmocnienie strategicznego partnerstwa z Unią Europejską

2 maja 2022

conseilparlement.jpg
Obradujące w dniach 25-28 kwietnia Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (ZPRE) przyjęło rezolucję, w której zaproponowało wzmocnienie strategicznego partnerstwa między Radą Europy a Unią Europejską w kwestii demokratycznego bezpieczeństwa i państwa prawa.

Read more

Osman Kavala skazany na dożywocie

2 maja 2022

25 kwietnia turecki biznesmen i filantrop Osman Kavala został skazany przez sąd w Stambule na karę dożywotniego więzienia bez możliwości warunkowego zwolnienia. Oskarża się go o próbę obalenia rządu, ale w 2019 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał jego aresztowanie i przetrzymywanie za nieuzasadnione i zażądał jego natychmiastowego zwolnienia. W lutym Komitet Ministrów Rady Europy skierował sprawę do Trybunału w celu ustalenia, czy Turcja nie naruszyła swoich zobowiązań. 27 kwietnia przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Tiny Kox wyraził swoje zaniepokojenie i wezwał do natychmiastowego uwolnienia Osmana Kavali.

Read more -inny link

Obrona wolności prasy w trakcie konfliktu

2 maja 2022

Sekretarz generalna Rady Europy Marija Pejčinović Burić wyraziła zaniepokojenie konkluzjami ostatniego rocznego raportu Platformy Rady Europy na rzecz ochrony dziennikarstwa i bezpieczeństwa dziennikarzy. Wykazano w nim, że wzrosła liczba przypadków sądowego zastraszania, którego ofiarą padają coraz liczniejsi dziennikarze, a także że brakuje niezależności w mediach publicznych, które bardzo często są zastępowane przez media prywatne. Marija Pejčinović przypomniała też, że Rosja powinna chronić dziennikarzy, również w czasie wojny.

Read more -inny link

Eurostat

Kwietniowy wzrost inflacji

2 maja 2022

eurostat.jpg
W kwietniu roczna stopa inflacji w strefie euro wzrosła do 7,5% (w porównaniu do 7,4% w marcu), wynika ze wstępnych szacunków opublikowanych przez Eurostat 29 kwietnia. Największy wzrost odnotowano w sektorze energii (38%, w porównaniu do 44,4% w marcu), a następnie w sektorze żywności (6,4%, w porównaniu do 5% w marcu).

Read more -inny link

Niski wzrost w I kwartale

2 maja 2022

Według wstępnych szacunków opublikowanych przez Eurostat 29 kwietnia, w I kwartale PKB w Unii Europejskiej wzrosło o 0,4%, a w strefie euro o 0,2%. Wzrost ten jest słabszy niż w IV kwartale 2021 roku, kiedy to PKB wzrosło o 0,5% w Unii Europejskiej i o 0,3% w strefie euro.

Read more -inny link

Kultura

Wystawa World Press Photo w Amsterdamie

2 maja 2022

culture.jpg
Do 14 sierpnia Nowy Kościół w Amsterdamie gości wystawę zdjęć z dorocznego konkursu World Press Photo dotyczącego aktualności i ważnych tematów naszej epoki.

Read more

Toots Thielemans, dźwięk belgijskiej legendy

2 maja 2022

Do 31 sierpnia w Bibliotece Królewskiej Belgii oglądać można interaktywną wystawę poświęconą belgijskiemu muzykowi Tootsowi Thielemansowi, który 29 kwietnia skończyłby 100 lat. Przedstawiono życie gitarzysty i harmonijkarza, a zwiedzający mogą odkrywać liczne oblicza jego muzycznego dziedzictwa.

Read more

Powiązania artystyczne między Kownem i Wilnem

2 maja 2022

Do 28 sierpnia, z okazji obchodów Kowna 2022 - Europejskiej Stolicy Kultury, Muzeum MO w Wilnie i muzeum w Kownie prezentują wystawę ukazującą związki pomiędzy tymi dwoma miastami. Powiązania mające zasadnicze znaczenie dla artystycznego, kulturalnego i politycznego rozwoju Litwy zilustrowano obrazami, fotografiami i instalacjami podkreślającymi tożsamość dwóch największych miast tego kraju.

Read more

Festiwal muzyki w Irlandii

2 maja 2022

Od 5 do 8 maja festiwal w Baltimore obchodzi 30. rocznicę istnienia. To święto tradycyjnej irlandzkiej muzyki i folkloru zaprasza krajowych i międzynarodowych artystów, aby celebrować kulturę wyspy. Z biegiem lat Baltimore Fiddle Fair stał się jednym z najbardziej popularnych festiwali muzycznych w południowej Irlandii.

Read more

Spot Festival w Aarhus

2 maja 2022

6 i 7 maja w duńskim mieście Aarhus odbędzie się Spot Festival. To wydarzenie muzyczne jest okazją do odkrywania nowych talentów oraz do wzięcia udziału w koncertach znanych już artystów. W ramach festiwalu organizowane są również konferencje i debaty na temat przemysłu muzycznego w Skandynawii.

Read more

Festiwal tańca w Helsinkach

2 maja 2022

Od 9 do 15 maja w Centrum Kultury Stoa w Helsinkach odbywa się festiwal Spring Break Dance, organizowany przez Kinetic Orchestra. Składa się z trzech spektakli tańca.

Read more

"Faraonowie dwóch krain" w Luwrze

2 maja 2022

Do 25 lipca Luwr prezentuje wystawę "Faraonowie dwóch krain. Afrykański epos królów Napaty". Ekspozycja rzuca światło na wiodąca rolę królestwa dynastii faraonów kuszyckich, które w VIII w. p.n.e. rozciągało się od delty Nilu do zbiegu Nilu Białego i Błękitnego.

Read more -inny link

Sztuka i polityka w Krakowie

2 maja 2022

Do 26 lutego 2023 roku Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie eksploruje relacje między sztuką a polityką. Wystawa zajmuje się krytycznym spojrzeniem współczesnych artystów na obecne władze za pośrednictwem ich dzieł poruszających takie tematy, jak media, korupcja i demokracja.

Read more

Wystawa Alejandry Riery w Madrycie

2 maja 2022

Od 4 maja do 5 września w Muzeum Reina Sofia w Madrycie prezentowana jest wystawa "Ogród mieszanin: próby stworzenia przestrzeni, 1995 -...", poświęcona twórczości Alejandry Riery. Artystka tworzy kwietniki zwane "ogrodami mieszanin", które rewitalizują glebę, przekształcając ją z perspektywy ekologicznej i czyniąc z niej miejsce spotkań.

Read more

Znak dziedzictwa europejskiego dla 12 nowych obiektów historycznych

2 maja 2022

28 kwietnia Komisja przyznała znak dziedzictwa europejskiego 12 nowym obiektom, które "odegrały ważną rolę w historii i kulturze Europy". Pałac Europejskiej Komisji Dunaju w Rumunii, Oderbruch w Niemczech, stanowisko archeologiczne Vučedol w Chorwacji oraz Manifest z Ventotene znalazły się wśród 60 muzeów, dokumentów i zabytków, którym wcześniej przyznano ów znak.

Read more -inny link

Dzień Europy ze wsparciem dla Ukrainy

2 maja 2022

Wiele wydarzeń związanych z Dniem Europy w okolicach 9 maja będzie miało na celu wsparcie Ukrainy. 7 maja w Paryżu odbędzie się dialog na temat praw podstawowych oraz debata na temat Europy i wojny na Ukrainie. Niemcy i Polska organizują 7 maja w mieście Gubin festiwal z udziałem artystów niemieckich, polskich i ukraińskich. W Hiszpanii władze miasta Olivella organizują 7 maja festiwal sztuki, którego celem jest promowanie pokoju. W Brukseli organizacja Promote Ukraine organizuje 8 maja charytatywny koncert połączony z degustacją tradycyjnych ukraińskich potraw. 9 maja delegacja Unii Europejskiej w Nowej Zelandii organizuje koncert na rzecz pokoju w Ukrainie.

Read more -inny link

Agenda

les 2-5 maja

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego (Strasburg)


3 maja

Posiedzenie Eurogrupy (Wideokonferencja)


9 maja

Dzień Europy Zakończenie Konferencji w sprawie przyszłości Europy w Strasburgu ()


Newsletter Archives

Unia Europejska powiększona z 27 do 36 członków? Na rzecz "Agendy 2030"

Relacje chińsko-rosyjskie w obliczu geopolitycznej Europy

Kilka mało znanych skutków ocieplenia klimatu

Rolnictwo, zmienna dostosowawcza w umowach handlowych?

2024 - rok polityki europejskiej widziany przez kobiety

The Editors of the Newsletter :
Dyrektor publikacji : Pascale Joannin

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Kontakt/sugestia

Director of Publication :
Fundacja Roberta Schumana

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Wyzwanie ochrony obszarów morskich wspólnego zainteresowania, od Atlantyku po In...

pdf

Biuletyn n°978- wersja 2 mai 2022