Biuletyn n°992

Open panel Open panel
Biuletyn n°992
Biuletyn
wtorek, 27 września 2022
numer 992
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Nacjonalizm, suwerenność, męskość: przyczyny wojny Rosji z Ukrainą
Motywy stojące za wszczęciem wojny przez Rosję stanowią zaprzeczenie wartości europejskich. Europa dała się zaskoczyć, teraz powinna zatem odnowić swoją doktrynę międzynarodową i wyposażyć się w środki do jej stosowania.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Ukraina: Pokoju chce cały świat za wyjątkiem Putina
photo
Ostatnie spotkanie Szanghajskiej Organizacji Współpracy oraz posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ uwidoczniły izolację Putina na arenie międzynarodowej. Jest on jedyną przeszkodą na drodze do pokoju, pisze Jean-Dominique Giuliani... Więcej

Wybory : Zwycięstwo prawicowej koalicji na czele z Giorgią Meloni w wyborach parlamentarnych we Włoszech
photo
W wyborach parlamentarnych we Włoszech 25 września wygrała prawicowa koalicja, uzyskując wynik 43,82 proc. głosów. Najwięcej głosów (26,01 proc.) dostała partia Bracia Włosi, a jej liderka Georgia Meloni jest główną kadydatką na premiera Włoch. Jej sojusznicy, Liga i Forza Italia, uzyskali odpowiednio 8,78 proc. i 8,12 proc. głosów. Lewicowy blok na czele z Partię Demokratyczną uzyskał wynik 26,12 proc... Więcej
Ustępujący prezydent Austrii Alexander Van der Bellen z szansą na reelekcję
photo
Urzędujący prezydent Austrii Alexander Van der Bellen w pierwszej turze wyborów prezydenckich 9 października może liczyć na 51-procentowy wynik, który zapewniłby mu ponowną kadencję. Wyprzedziłby wówczas kandydata skrajnie prawicowej Wolnościowej Partii Austrii (FPÖ) Waltera Rosenkranza (16 proc.) oraz piosenkarza Dominika Wlaznego, lidera Partii Piwa (12 proc.)... Więcej

Fundacja : Kryzys energetyczny: działania w Europie
photo
W odpowiedzi na rosnące ceny energii państwa członkowskie i UE podjęły działania i opracowały plany zmniejszenia jej zużycia. 20 września rząd holenderski przyjął pakiet wsparcia dla gospodarstw domowych o łącznej wartości 18 mld euro, w tym 10-procentową podwyżkę płacy minimalnej. Na Słowacji rząd zaproponował wprowadzenie energetycznego stanu wyjątkowego na wypadek niedoboru. Fundacja opracowała tabelę podsumowującą działania podejmowane w poszczególnych krajach. Tabela będzie na bieżąco aktualizowana... Więcej

Ukraina/Rosja : Wytyczne w sprawie dokumentowania zbrodni międzynarodowych
photo
Dnia 21 września Eurojust i Biuro Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) opublikowały wspólnie wytyczne dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego zaangażowanych w dokumentowanie zbrodni międzynarodowych i naruszeń praw człowieka, szczególnie na Ukrainie. Wytyczne powstały w celu wzmocnienia wsparcia społeczeństwa obywatelskiego dla dochodzeń i postępowań prowadzonych przez sądy krajowe i międzynarodowe, i stanowią praktyczne narzędzia służące do gromadzenia i przechowywania istotnych informacji... Więcej
Wystąpienia Wołodymyra Zełenskiego
photo
Na globalnym szczycie bezpieczeństwa żywnościowego 21 września prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przypomniał, że wolność od głodu jest prawem, które Rosja chce zamienić w przywilej. 23 września, w wystąpieniu na szczycie Forbes 400 poświęconym filantropii, prezydent Ukrainy wezwał do inwestowania w swoim kraju, szczególnie w sektor rolno-spożywczy i energetyczny. W wywiadzie dla francuskiego dziennika Ouest France wezwał Francję, Niemcy i Turcję do zwiększenia pomocy Ukrainie i podkreślił, że jego zdaniem członkostwo w UE powinno być "kwestią miesięcy, a nie lat"... Więcej
Więcej | Więcej
Potępienie tzw. "referendów" na okupowanych terytoriach Ukrainy
photo
Sekretarz generalna Rady Europy Marija Pejčinović Burić i przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Tiny Kox potępili tzw. referenda w okupowanych przez Rosję regionach Ukrainy i podkreślili, że nie zostaną one uznane. We wspólnym oświadczeniu przywódcy państw G7 potępili również głosowania przeprowadzane siłą i stwierdzili, że nie będą one miały "ani skutków prawnych, ani prawomocności". 20 września Josep Borrell potępił planowane pseudoreferenda na okupowanych terytoriach Ukrainy. Referenda te, stojące w sprzeczności z suwerennością kraju, stanowią naruszenie prawa międzynarodowego i nie zostaną uznane przez Unię Europejską i jej państwa członkowskie... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
Komisja śledcza ONZ potwierdza popełnienie zbrodni wojennych na Ukrainie
photo
Niezależna międzynarodowa komisja ds. Ukrainy stwierdziła 23 września, że na Ukrainie od początku rosyjskiej inwazji popełniono zbrodnie wojenne. Wiele z ukraińskich ofiar zostało straconych po nielegalnym zatrzymaniu, a często także po torturach. Trzej śledczy poinformowali, że cywile byli masowo napadani przez żołnierzy, a wobec kobiet i dzieci stosowano przemoc seksualną... Więcej
Więcej
Finlandia ograniczy wjazd do kraju dla obywateli Rosji
photo
23 września prezydent Finlandii Sauli Niinistö oraz ministerialny komitet polityki zagranicznej i bezpieczeństwa podjęli decyzję o rychłym wprowadzeniu ograniczeń wjazdu dla rosyjskich turystów. Środki te mają być szczegółowo opisane w przygotowywanej przez rząd uchwale... Więcej
Więcej
Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ
photo
Na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa w sprawie Ukrainy 22 września sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wyraził zaniepokojenie, że ostatnie wydarzenia na Ukrainie "oddalają nas od jakiejkolwiek perspektywy pokoju". Podkreślił powagę naruszeń praw człowieka na terytorium Ukrainy, jednocześnie wzywając państwa do wykluczenia scenariuszy o konflikcie nuklearnym. Wobec decyzji Moskwy o przedłużeniu inwazji Josep Borrell, szef europejskiej dyplomacji, zobowiązał się do pociągnięcia Rosji do. odpowiedzialności, wspominając o Międzynarodowym Trybunale Karnym... Więcej
Więcej | Więcej
Deklaracja w sprawie bezpieczeństwa i ochrony cywilnych obiektów jądrowych
photo
Ministrowie spraw zagranicznych Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, przedstawiciele Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych i Szwajcarii oraz wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej poparli we wspólnym oświadczeniu wydanym 21 września działania MAEA mające na celu utrzymanie bezpieczeństwa i ochrony na terenie elektrowni jądrowej w Zaporożu. Oskarżyli również Rosję o bycie przyczyną zagrożeń nuklearnych na Ukrainie i zapowiedzieli gotowość do wyciągnięcia wniosków z tej sytuacji celem zabezpieczenia obiektów jądrowych w obliczu nowych zagrożeń... Więcej

Komisja : Nowy europejski projekt wodorowy
photo
W dniu 21 września Komisja zatwierdziła ważny projekt stanowiący przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (tzw. "projekt IPCEI"), mający na celu zwiększenie dostępności wodoru odnawialnego oraz jego finansowanie przy wsparciu publicznym w wysokości 5,2 mld euro. Program, realizowany przez 13 państw członkowskich, obejmuje 35 projektów współpracy mających na celu zainteresowanie prywatnych inwestorów innowacyjnym rozwojem infrastruktury wodorowej... Więcej
Nowy instrument nadzwyczajny
photo
W dniu 19 września Komisja przedstawiła nowy instrument nadzwyczajny, mający na celu zaradzenie strukturalnym niedociągnięciom jednolitego rynku stwierdzonym podczas pandemii Covid-19. Jego zadaniem będzie zachowanie swobodnego przepływu towarów, usług i osób oraz dostępności kluczowych towarów i usług w przypadku przyszłych sytuacji nadzwyczajnych. Nowe narzędzie obejmuje mechanizm monitorowania jednolitego rynku, umożliwiający zapobieganie sytuacjom kryzysowym, alarmowym i nadzwyczajnym... Więcej
Nowe podejście wspomagające badania przesiewowe w kierunku nowotworów
photo
W ramach europejskiego planu walki z rakiem w dniu 21 września Komisja przedstawiła nowe podejście wspierające wczesne wykrywanie nowotworów. Proponowane zalecenie ma lepiej ukierunkowywać i rozszerzać badania przesiewowe, tak aby obejmowały one większą liczbę osób i rodzajów nowotworów, w tym raka płuc i prostaty... Więcej

Rada : Decyzja o zawarciu umowy ramowej z Australią
photo
W dniu 20 września Rada przyjęła decyzję o zawarciu umowy o współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Australią. Umowa, ratyfikowana wcześniej przez państwa członkowskie, wejdzie w życie do 31 października 2022 r. Porozumienie ma na celu odnowienie partnerstwa z 2008 r. i zacieśnienie współpracy europejsko-australijskiej w takich dziedzinach, jak bezpieczeństwo, gospodarka i ochrona środowiska... Więcej
Więcej
Spotkanie ministrów do spraw europejskich
photo
W dniu 20 września ministrowie do spraw europejskich omówili sprawozdanie roczne na temat praworządności oraz działania następcze po konferencji w sprawie przyszłości Europy, w szczególności kwestię rezygnacji z głosowania jednomyślnego. Ocenili oni stan stosunków z Wielką Brytanią i omówili porządek obrad na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 20 i 21 października. Ministrowie zatwierdzili także dodatkowe 5 mld euro pomocy dla Ukrainy... Więcej
Nieformalne spotkanie ministrów ochrony konsumentów
photo
23 września ministrowie odpowiedzialni za ochronę konsumentów dyskutowali o wzmocnieniu egzekwowania prawa konsumenckiego i wyzwaniach stojących przed europejskimi konsumentami, a także o ochronie Ukraińców jako konsumentów wrażliwych... Więcej

Dyplomacja : Spotkanie ministrów spraw zagranicznych G7
photo
Na spotkaniu 22 września w Nowym Jorku ministrowie spraw zagranicznych G7 i wysoki przedstawiciel UE potępili plany aneksji i okrucieństwa Rosji na Ukrainie, rozważając wprowadzenie nowych sankcji i ustanowienie limitu cen rosyjskiej ropy. Z zadowoleniem przyjęli wysiłki na rzecz dostarczenia Ukrainie pomocy humanitarnej oraz wdrożenie inicjatywy "Black Sea Grain", mającej na celu reaktywację eksportu produktów rolnych przez ukraińskie porty. Zwrócili też uwagę na łamanie przez Chiny praw człowieka w Xinjiangu... Więcej
Wkład UE w walkę z AIDS, gruźlicą i malarią
photo
21 września Unia Europejska zobowiązała się do przekazania 715 mln euro na Globalny Fundusz na lata 2023-2025. To międzynarodowe partnerstwo zajmuje się przede wszystkim zwalczaniem AIDS, gruźlicy i malarii, choć przyczyniło się również do walki z COVID-19... Więcej
Deklaracja w sprawie światowego bezpieczeństwa żywnościowego
photo
Podczas światowego szczytu w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego, który odbył się 20 września, światowi przywódcy zobowiązali się do zwiększenia pomocy humanitarnej ukierunkowanej na zażegnanie obecnego kryzysu bezpieczeństwa żywnościowego. Przywódcy omówili kwestię niedoborów żywności jako głównego czynnika niestabilności, dodatkowo pogłębionej przez wojnę na Ukrainie i dezinformację. Oprócz awaryjnego finansowania krajów w potrzebie, działania mają na celu wspieranie tworzenia zrównoważonych systemów rolniczych... Więcej
Wezwanie do zaprzestania tłumienia protestów w Iranie
photo
25 września wysoki przedstawiciel UE Josep Borrell wezwał Iran do zaprzestania tłumienia protestów wywołanych śmiercią młodej kobiety. Nieproporcjonalne użycie siły przez władze Iranu określił jako "nieuzasadnione i niedopuszczalne". W imieniu UE wezwał do przywrócenia w Iranie dostępu do Internetu, którego ograniczenie stanowi poważne naruszenie wolności słowa... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Wyroki w sprawie zatrzymywania danych
photo
W dwóch wyrokach z dnia 20 września Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził, że uogólnione i niezróżnicowane zatrzymywanie danych o ruchu i danych dotyczących lokalizacji przez operatorów świadczących usługi łączności elektronicznej i telefonii jest sprzeczne z prawem europejskim, z wyjątkiem przypadków poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego... Więcej
Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Tony Murphy, nowy prezes
photo
Obywatel Irlandii i członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Tony Murphy, 20 września został wybrany na nowego prezesa tej instytucji. Jego kadencja rozpocznie się 1 października i potrwa trzy lata z możliwością przedłużenia... Więcej

Agencje unijne : Operacja antymafijna w Hiszpanii
photo
Dnia 20 września na Ibizie została przeprowadzona operacja przeciwko organizacji przestępczej oskarżanej o zaangażowanie w handel narkotykami, pranie brudnych pieniędzy i wymuszenia. W wyniku operacji aresztowano 32 członków organizacji, działającej również w Mediolanie. Dochodzenie prowadziły współpracujące ze sobą władze włoskie i hiszpańskie przy wsparciu Europolu i Eurojustu... Więcej
Christiane Lambert ponownie na czele COPA
photo
Na czele Komitetu Organizacji Rolniczych Unii Europejskiej (COPA) ponownie stanie Francuzka Christiane Lambert, przewodnicząca FNSEA (Krajowej Federacji Związków Producentów Rolnych we Francji). Dnia 23 września została wybrana na drugą dwuletnią kadencję przewodniczącej organizacji... Więcej

Niemcy : Olaf Scholz w Zatoce Perskiej
photo
W dniach 24-25 września kanclerz Niemiec Olaf Scholz odwiedził Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Katar. Główny temat rozmów stanowiło bezpieczeństwo energetycznego. Kanclerz podpisał umowę ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi na pierwsze dostawy skroplonego gazu ziemnego (LNG) do końca tego roku... Więcej
Więcej

Francja : Spotkanie z minister obrony Niemiec
photo
Dnia 23 września w Berlinie odbyło się spotkanie minister obrony Niemiec Christine Lambrecht z francuskim ministrem sił zbrojnych Sébastienem Lecornu. Obie strony zgodziły się na kontynuowanie pomocy wojskowej dla Ukrainy, monitorowanie sytuacji w Sahelu oraz pójście "na całość" z programem Future Air Combat System. Sztaby obu państw będą miały również za zadanie przedstawić propozycje dotyczące roli francusko-niemieckiej brygady w ramach NATO... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Plan obniżenia podatków i rachunków za energię
photo
Brytyjski kanclerz skarbu Kwasi Kwarteng przedstawił 23 września szeroko zakrojony plan cięć podatkowych, który ma pomóc gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom w walce z kryzysem energetycznym oraz pobudzić wzrost gospodarczy. Plan przewiduje między innymi wsparcie w wysokości 60 mld funtów (68 mld euro) na rzecz obniżenia rachunków za energię... Więcej
Więcej

Europejski Trybunał Praw Człowieka : Síofra O'Leary nową prezes Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
photo
W dniu 19 września na nowego prezesa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wybrano irlandzką sędzię Síofrę O'Leary. Nieodnawialną trzyletnią kadencję rozpocznie 1 listopada. Będzie pierwszą kobietą na tym stanowisku. Europejski Trybunał Praw Człowieka liczy 46 członków... Więcej
Więcej

ONZ : Zgromadzenie ogólne ONZ
photo
Przywódcy Francji, Niemiec, Hiszpanii, Polski, Wielkiej Brytanii i Ukrainy oraz przewodniczący Rady Europejskiej w swoich wystąpieniach na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ wezwali do reformy Rady Bezpieczeństwa, która miałaby na celu zwiększenie reprezentatywności organu i ograniczenie siły weta. Wszyscy przywódcy potępili zachowanie Rosji i wezwali państwa całego świata do zaangażowania. Emmanuel Macron i Andrzej Duda przypomnieli o znaczeniu działań na rzecz walki z kryzysem żywnościowym wywołanym przez wojnę. Wołodymyr Zełenski, który przemawiał za pośrednictwem wideokonferencji, wezwał do "ukarania" Rosji za jej zbrodnie przez specjalny sąd i zaapelował o utworzenie funduszu odszkodowawczego dla ofiar... Więcej
Więcej

OECD : Raport na temat polityki fiskalnej
photo
OECD opublikowała 21 września raport na temat roli polityki fiskalnej w odbudowie gospodarczej krajów po pandemii Covid-19 i w obliczu wzrostu cen energii. W 2021 r. wiele krajów wdrożyło reformy podatkowe, w tym obniżenie podatków dla gospodarstw domowych i wprowadzenie hojniejszych zachęt podatkowych dla przedsiębiorstw, co przyczyniło się do wzrostu gospodarczego... Więcej

Opracowania/raporty : Sprawozdanie roczne w sprawie unijnych działań ochrony handlu
photo
Według sprawozdania rocznego za rok 2021, opublikowanego 19 września, europejskie środki ochrony handlu pozwoliły ochronić 462 000 europejskich miejsc pracy. Środki te, głównie "antydumpingow", mają na celu powstrzymanie nieuczciwego importu międzynarodowego poprzez zwiększony nadzór i sankcje... Więcej
Nowa europejska agenda innowacji
photo
Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego opublikowało opracowanie na temat unijnej agendy innowacji, w którym podsumowano aktualną sytuację i stanowiska zaangażowanych podmiotów... Więcej
Piąta rocznica wdrożenia umowy między UE i Kanadą
photo
W dniu 21 września, z okazji piątej rocznicy wejścia w życie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między UE a Kanadą, Komisja zauważyła, że dwustronny handel towarami między UE i Kanadą wzrósł o 31 proc. i osiągnął wartość 60 mld euro, a w handlu żywnością i produktami rolnymi odnotowano wzrost o 41 proc. Z kolei eksport towarów z UE do Kanady wzrósł o 26 proc., zapewniając 700 000 miejsc pracy w Europie... Więcej

Publikacje : Problemy i wyzwania europejskiej polityki migracyjnej
photo
Corinne Balleix, wykładowczyni Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu, w swoim eseju opublikowanym przez Dalloz analizuje słabości i ograniczenia europejskiej polityki migracyjnej, która mimo swojego wspólnotowego zasięgu pozostaje zdominowana przez państwa członkowskie. Naukowczyni bada przyczyny kryzysu migracyjnego z 2015 roku, a także wpływ ostatnich wydarzeń, takich jak Covid-19 i wojna na Ukrainie, na europejską politykę migracyjną... Więcej

Kultura : Frida Kahlo w Palais Galliera
photo
Do 5 marca 2023 roku w Palais Galliera w Paryżu potrwa wystawa poświęcona Fridzie Kahlo, powstała we współpracy z Muzeum Fridy Kahlo w Meksyku. Na wystawie prezentowane są filmy i fotografie opowiadające o życiu artystki oraz ponad 200 należących do niej przedmiotów. Równolegle do 31 grudnia można oglądać "wystawę kapsułową" poświęconą wpływowi artystki na współczesną modę... Więcej
Europejska solidarność kulturalna z Ukrainą
photo
Od początku inwazji rosyjskiej organizowane są imprezy wspierające kulturę ukraińską w czasie wojny. W ramach inicjatywy Ukraińska Wiosna do 7 października trwają warsztaty i konferencje w Paryżu. Z okazji wystawy "Jesteśmy z Charkowa" najróżniejsze osobistości ze świata artystycznego i akademickiego dyskutują o ukraińskiej sztuce w czasie wojny. Do 1 października w Oksfordzie trwa Tydzień Kultury Ukraińskiej. Odbędą się również koncerty dla Ukrainy: 5 października w Londynie, 13 października w Berlinie i Warszawie. W Dolnej Saksonii realizowane są wspólne projekty niemieckich i ukraińskich uczelni. Unia Europejska finansuje działalność ukraińskich artystów, a Polska stworzyła program wsparcia finansowego dla ukraińskiej kultury... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
Wystawa o Nikoli Tesli
photo
Do 8 stycznia 2033 roku w CaixaForum w Madrycie potrwa pierwsza hiszpańska wystawa poświęcona wynalazcy Nikoli Tesli, stworzona we współpracy z Muzeum Nikoli Tesli w Belgradzie. Ekspozycja na styku sztuki i nauki prezentuje prace i życie "jednego z największych wynalazców XX wieku"... Więcej
Retrospektywa Basquiata w Muzeum Albertina
photo
Do 8 stycznia 2023 roku w Muzeum Albertina w Wiedniu prezentowana jest retrospektywa prac Jean-Michela Basquiata. Wystawa obejmuje około 50 najważniejszych prac artysty z kolekcji publicznych i prywatnych, i rzuca nowe światło na jego unikalny styl malowania i drogę artystyczną... Więcej
Anish Kapoor w Centrum Rzeźby Polskiej
photo
W Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku do 12 lutego 2012 roku prezentowana jest wystawa prac indyjskiego artysty Anisha Kapoora, w ramach której zwiedzający będą mieli okazję zapoznać się z twórczością jednego z kluczowych artystów sztuki współczesnej i podziwiać jego rzeźby wykonane w rozmaitych materiałach. Jest to pierwsza wystawa artysty w Polsce... Więcej
Wystawa prac Ivesa Maesa w Antwerpii
photo
Z okazji ponownego otwarcia Królewskie Muzeum Sztuk Pięknych w Antwerpii zaprasza na wystawę poświęconą pracom Ivesa Maesa, która potrwa do 3 września 2023 roku. Artysta skupia się w swojej twórczości na pozostałościach po wystawach światowych z całego świata, ukazując kontrast między futurystycznymi wizjami z przeszłości a realiami współczesnego życia... Więcej
Clara i małe stworzenia w Rijksmuseum
photo
Do 15 stycznia 2023 roku w Rijksmuseum w Amsterdamie można oglądać wystawę ponad 200 eksponatów przedstawiających mrówki, pająki, motyle itd. Z wystawy bije prawdziwa fascynacja, jaką żywili artyści i naukowcy do tych małych stworzeń... Więcej
Champollion i tajemnica hieroglifów
photo
Louvre-Lens obchodzi 10-lecie istnienia oraz 200-lecie rozszyfrowania hieroglifów. Z tej okazji do 16 stycznia 2023 r. potrwa wystawa poświęcona hieroglifom. Ekspozycja przybliża również postać Jeana-François Champolliona, naukowca, któremu zawdzięczamy rozszyfrowanie hieroglifów, oraz wyjaśnia proces odczytywania pisma. Na wystawie prezentowanych jest 350 prac... Więcej
Więcej
Historia anatomii w Edynburgu
photo
Do 30 października w National Museum of Scotland w Edynburgu zwiedzający mają okazję zgłębić historię badań anatomicznych. Wystawa analizuje społeczno-historyczny i medyczny wymiar badań nad ludzkim ciałem, umożliwiając prześledzenie 500 lat dociekań z dziedziny nauk medycznych, w tym artystycznych poszukiwań Leonarda da Vinci... Więcej
Więcej
Andy Warhol w Padwie
photo
Do 29 stycznia 2023 roku w Centrum Kultury Altinate w Padwie prezentowana jest wystawa poświęcona ekscentrycznemu światu Andy'ego Warhola. Wystawionych jest 150 prac, w tym rysunki, ryciny, sitodruki, rzeźby i pocztówki autorstwa artysty... Więcej
Triennale der Moderne w Niemczech
photo
Festiwal kulturalny "Triennale der Moderne" odbędzie się w następujących niemieckich miastach: w Dessau-Roßlau od 7 do 9 października, w Weimarze od 14 do 16 października i w Berlinie do 31 grudnia. Program obejmuje zwiedzanie z przewodnikiem, wernisaże, wystawy i spacery śladami europejskiego modernizmu w sztuce. W Berlinie motywem przewodnim będą korzenie modernizmu na Ukrainie... Więcej
Więcej

29wrz.
29 września 2022

Bruksela

Rada ds. konkurencyjności

30wrz.
30 września 2022

Bruksela

Rada ds. energii

1paź.
1 października 2022

Łotwa

Wybory parlamentarne

2paź.
2 października 2022

Bułgaria

Wybory parlamentarne

3paź.
3 października 2022

Luksemburg

Spotkanie Eurogrupy

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2022
Biuletyn n°1001
Czy nowe pokolenia Europejczyków staną na wysokości niezbędnej pomocy?
Opublikowany 28/11/2022
Biuletyn n°1000
Tysięczny numer
Opublikowany 21/11/2022
Biuletyn n°999
Energia: wielka nadzieja XXI wieku
Opublikowany 14/11/2022
Biuletyn n°998
Czego boi się prezydent Putin?
Opublikowany 07/11/2022
Biuletyn n°997
Stosunki grecko-tureckie na dnie
Opublikowany 31/10/2022
Biuletyn n°996
70 lat później nadszedł czas ponownie wynaleźć EWWiS
Opublikowany 24/10/2022
Biuletyn n°995
Dokąd zmierzają Chiny?
Opublikowany 17/10/2022
Biuletyn n°994
Malejące wpływy Unii Europejskiej na Południu
Opublikowany 10/10/2022
Biuletyn n°993
Zmiana epoki (Zeitenwende) w Niemczech i jej implikacje dla integracji europejskiej
Opublikowany 03/10/2022
Biuletyn n°992
Nacjonalizm, suwerenność, męskość: przyczyny wojny Rosji z Ukrainą
Opublikowany 26/09/2022
Biuletyn n°991
Koniec europejskiej zależności od rosyjskich węglowodorów
Opublikowany 19/09/2022
Biuletyn n°990
"Dziś cały krajobraz medialny w Rosji jest zniszczony"
Opublikowany 12/09/2022
Biuletyn n°989
"Najwyższy czas, by ponownie zapalić europejskie gwiazdy"
Opublikowany 18/07/2022
Biuletyn n°988
"Kryzys energetyczny pokazuje znaczenie europejskiej solidarności wobec asymetrycznych szoków"
Opublikowany 11/07/2022
Biuletyn n°987
Morze Czarne, widmo nowej żelaznej kurtyny?
Opublikowany 04/07/2022
Biuletyn n°986
Francja na czele Rady: bilans pozytywny, pomimo wojny
Opublikowany 27/06/2022
Biuletyn n°985
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: kompleksowe wdrażanie wielkich ambicji
Opublikowany 20/06/2022
Biuletyn n°984
Perspektywy dla rolnictwa nowym europejskim kontekście
Opublikowany 13/06/2022
Biuletyn n°983
"Wojna prowadzona przez Rosję w Europie Wschodniej jest głównym zagrożeniem dla architektury międzynarodowej"
Opublikowany 07/06/2022
Biuletyn n°982
Europa w czasach idealnej burzy
Opublikowany 30/05/2022
Biuletyn n°981
Na rzecz nowego podejścia do Bałkanów Zachodnich
Opublikowany 23/05/2022
Biuletyn n°980
"Otwarty konflikt Zachodu i Rosji nie wchodzi w grę"
Opublikowany 16/05/2022
Biuletyn n°979
Dzień Europy: 72 lata integracji europejskiej
Opublikowany 09/05/2022
Biuletyn n°978
Wyzwanie ochrony obszarów morskich wspólnego zainteresowania, od Atlantyku po Indo-Pacyfik
Opublikowany 02/05/2022
Biuletyn n°977
Strategiczne zależności, kwestia suwerenności
Opublikowany 25/04/2022
Biuletyn n°976
Przyjmowanie ukraińskich uchodźców: między pilną reakcją, a rozwiązaniami długoterminowymi
Opublikowany 19/04/2022
Biuletyn n°975
Od rosyjskiego paktu do Zielonego Ładu?
Opublikowany 11/04/2022
Biuletyn n°974
Światowy kryzys żywnościowy: Europa musi wybrać między wycofaniem i odpowiedzialnością
Opublikowany 04/04/2022
Biuletyn n°973
Europejski unilateralizm jako narzędzie regulacji w handlu międzynarodowym
Opublikowany 28/03/2022
Biuletyn n°972
Nadszedł dzień Europy?
Opublikowany 21/03/2022
Biuletyn n°971
Partnerstwo Wschodnie wystawione na próbę wojny w Ukrainie
Opublikowany 14/03/2022
Biuletyn n°970
"Inwazja Ukrainy przez Rosję jest dla Europy chwilą prawdy"
Opublikowany 07/03/2022
Biuletyn n°969
O kilku prawdach na temat Ukrainy i Rosji
Opublikowany 28/02/2022
Biuletyn n°968
Rosja, Ukraina i prawo międzynarodowe
Opublikowany 21/02/2022
Biuletyn n°967
Europejska strategia na rzecz "New Dealu" z Afryką
Opublikowany 14/02/2022
Biuletyn n°966
"Gdyby tylko starzejąca się Europa wybrała łatwą opcję większej imigracji!"
Opublikowany 07/02/2022
Biuletyn n°965
"Europejska strategia w regionie Indo-Pacyfiku jest subtelna i doskonale dostosowana"
Opublikowany 31/01/2022
Biuletyn n°964
Europejska suwerenność, strategiczna autonomia, europejska potęga: jaka jest rzeczywistość Unii Europejskiej i jej przyszłość?
Opublikowany 24/01/2022
Biuletyn n°963
Na rzecz nowej strategii europejskiego wzrostu
Opublikowany 17/01/2022
Biuletyn n°962
Wyzwania francuskiej prezydencji w Radzie
Opublikowany 10/01/2022