Biuletyn99226 sept. 2022

La Lettre

François Hublet

26 września 2022

Motywy stojące za wszczęciem wojny przez Rosję stanowią zaprzeczenie wartości europejskich. Europa dała się zaskoczyć, teraz powinna zatem odnowić swoją doktrynę międzynarodową i wyposażyć się w środki do jej stosowania.

Read more

Na pierwszej stronie!

Ukraina: Pokoju chce cały świat za wyjątkiem Putina

26 września 2022

etudes.jpg
Ostatnie spotkanie Szanghajskiej Organizacji Współpracy oraz posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ uwidoczniły izolację Putina na arenie międzynarodowej. Jest on jedyną przeszkodą na drodze do pokoju, pisze Jean-Dominique Giuliani.

Read more

Wybory

Zwycięstwo prawicowej koalicji na czele z Giorgią Meloni w wyborach parlamentarnych we Włoszech

26 września 2022

elections.jpg
W wyborach parlamentarnych we Włoszech 25 września wygrała prawicowa koalicja, uzyskując wynik 43,82 proc. głosów. Najwięcej głosów (26,01 proc.) dostała partia Bracia Włosi, a jej liderka Georgia Meloni jest główną kadydatką na premiera Włoch. Jej sojusznicy, Liga i Forza Italia, uzyskali odpowiednio 8,78 proc. i 8,12 proc. głosów. Lewicowy blok na czele z Partię Demokratyczną uzyskał wynik 26,12 proc.

Read more

Ustępujący prezydent Austrii Alexander Van der Bellen z szansą na reelekcję

26 września 2022

Urzędujący prezydent Austrii Alexander Van der Bellen w pierwszej turze wyborów prezydenckich 9 października może liczyć na 51-procentowy wynik, który zapewniłby mu ponowną kadencję. Wyprzedziłby wówczas kandydata skrajnie prawicowej Wolnościowej Partii Austrii (FPÖ) Waltera Rosenkranza (16 proc.) oraz piosenkarza Dominika Wlaznego, lidera Partii Piwa (12 proc.).

Read more

Fundacja

Kryzys energetyczny: działania w Europie

26 września 2022

frs.jpg
W odpowiedzi na rosnące ceny energii państwa członkowskie i UE podjęły działania i opracowały plany zmniejszenia jej zużycia. 20 września rząd holenderski przyjął pakiet wsparcia dla gospodarstw domowych o łącznej wartości 18 mld euro, w tym 10-procentową podwyżkę płacy minimalnej. Na Słowacji rząd zaproponował wprowadzenie energetycznego stanu wyjątkowego na wypadek niedoboru. Fundacja opracowała tabelę podsumowującą działania podejmowane w poszczególnych krajach. Tabela będzie na bieżąco aktualizowana.

Read more

Ukraina/Rosja

Wytyczne w sprawie dokumentowania zbrodni międzynarodowych

25 września 2022

ukrru.jpg
Dnia 21 września Eurojust i Biuro Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) opublikowały wspólnie wytyczne dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego zaangażowanych w dokumentowanie zbrodni międzynarodowych i naruszeń praw człowieka, szczególnie na Ukrainie. Wytyczne powstały w celu wzmocnienia wsparcia społeczeństwa obywatelskiego dla dochodzeń i postępowań prowadzonych przez sądy krajowe i międzynarodowe, i stanowią praktyczne narzędzia służące do gromadzenia i przechowywania istotnych informacji.

Read more

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ

26 września 2022

Na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa w sprawie Ukrainy 22 września sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wyraził zaniepokojenie, że ostatnie wydarzenia na Ukrainie "oddalają nas od jakiejkolwiek perspektywy pokoju". Podkreślił powagę naruszeń praw człowieka na terytorium Ukrainy, jednocześnie wzywając państwa do wykluczenia scenariuszy o konflikcie nuklearnym. Wobec decyzji Moskwy o przedłużeniu inwazji Josep Borrell, szef europejskiej dyplomacji, zobowiązał się do pociągnięcia Rosji do. odpowiedzialności, wspominając o Międzynarodowym Trybunale Karnym.

Read more -inny link -inny link

Deklaracja w sprawie bezpieczeństwa i ochrony cywilnych obiektów jądrowych

26 września 2022

Ministrowie spraw zagranicznych Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, przedstawiciele Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych i Szwajcarii oraz wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej poparli we wspólnym oświadczeniu wydanym 21 września działania MAEA mające na celu utrzymanie bezpieczeństwa i ochrony na terenie elektrowni jądrowej w Zaporożu. Oskarżyli również Rosję o bycie przyczyną zagrożeń nuklearnych na Ukrainie i zapowiedzieli gotowość do wyciągnięcia wniosków z tej sytuacji celem zabezpieczenia obiektów jądrowych w obliczu nowych zagrożeń.

Read more

Komisja śledcza ONZ potwierdza popełnienie zbrodni wojennych na Ukrainie

26 września 2022

Niezależna międzynarodowa komisja ds. Ukrainy stwierdziła 23 września, że na Ukrainie od początku rosyjskiej inwazji popełniono zbrodnie wojenne. Wiele z ukraińskich ofiar zostało straconych po nielegalnym zatrzymaniu, a często także po torturach. Trzej śledczy poinformowali, że cywile byli masowo napadani przez żołnierzy, a wobec kobiet i dzieci stosowano przemoc seksualną.

Read more -inny link

Wystąpienia Wołodymyra Zełenskiego

26 września 2022

Na globalnym szczycie bezpieczeństwa żywnościowego 21 września prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przypomniał, że wolność od głodu jest prawem, które Rosja chce zamienić w przywilej. 23 września, w wystąpieniu na szczycie Forbes 400 poświęconym filantropii, prezydent Ukrainy wezwał do inwestowania w swoim kraju, szczególnie w sektor rolno-spożywczy i energetyczny. W wywiadzie dla francuskiego dziennika Ouest France wezwał Francję, Niemcy i Turcję do zwiększenia pomocy Ukrainie i podkreślił, że jego zdaniem członkostwo w UE powinno być "kwestią miesięcy, a nie lat".

Read more -inny link -inny link

Potępienie tzw. "referendów" na okupowanych terytoriach Ukrainy

26 września 2022

Sekretarz generalna Rady Europy Marija Pejčinović Burić i przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Tiny Kox potępili tzw. referenda w okupowanych przez Rosję regionach Ukrainy i podkreślili, że nie zostaną one uznane. We wspólnym oświadczeniu przywódcy państw G7 potępili również głosowania przeprowadzane siłą i stwierdzili, że nie będą one miały "ani skutków prawnych, ani prawomocności". 20 września Josep Borrell potępił planowane pseudoreferenda na okupowanych terytoriach Ukrainy. Referenda te, stojące w sprzeczności z suwerennością kraju, stanowią naruszenie prawa międzynarodowego i nie zostaną uznane przez Unię Europejską i jej państwa członkowskie.

Read more -inny link -inny link -inny link

Finlandia ograniczy wjazd do kraju dla obywateli Rosji

26 września 2022

23 września prezydent Finlandii Sauli Niinistö oraz ministerialny komitet polityki zagranicznej i bezpieczeństwa podjęli decyzję o rychłym wprowadzeniu ograniczeń wjazdu dla rosyjskich turystów. Środki te mają być szczegółowo opisane w przygotowywanej przez rząd uchwale.

Read more -inny link

Komisja

Nowy instrument nadzwyczajny

25 września 2022

commission1.jpg
W dniu 19 września Komisja przedstawiła nowy instrument nadzwyczajny, mający na celu zaradzenie strukturalnym niedociągnięciom jednolitego rynku stwierdzonym podczas pandemii Covid-19. Jego zadaniem będzie zachowanie swobodnego przepływu towarów, usług i osób oraz dostępności kluczowych towarów i usług w przypadku przyszłych sytuacji nadzwyczajnych. Nowe narzędzie obejmuje mechanizm monitorowania jednolitego rynku, umożliwiający zapobieganie sytuacjom kryzysowym, alarmowym i nadzwyczajnym.

Read more

Nowy europejski projekt wodorowy

25 września 2022

W dniu 21 września Komisja zatwierdziła ważny projekt stanowiący przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (tzw. "projekt IPCEI"), mający na celu zwiększenie dostępności wodoru odnawialnego oraz jego finansowanie przy wsparciu publicznym w wysokości 5,2 mld euro. Program, realizowany przez 13 państw członkowskich, obejmuje 35 projektów współpracy mających na celu zainteresowanie prywatnych inwestorów innowacyjnym rozwojem infrastruktury wodorowej.

Read more

Nowe podejście wspomagające badania przesiewowe w kierunku nowotworów

26 września 2022

W ramach europejskiego planu walki z rakiem w dniu 21 września Komisja przedstawiła nowe podejście wspierające wczesne wykrywanie nowotworów. Proponowane zalecenie ma lepiej ukierunkowywać i rozszerzać badania przesiewowe, tak aby obejmowały one większą liczbę osób i rodzajów nowotworów, w tym raka płuc i prostaty.

Read more

Rada

Spotkanie ministrów do spraw europejskich

25 września 2022

conseilparlement.jpg
W dniu 20 września ministrowie do spraw europejskich omówili sprawozdanie roczne na temat praworządności oraz działania następcze po konferencji w sprawie przyszłości Europy, w szczególności kwestię rezygnacji z głosowania jednomyślnego. Ocenili oni stan stosunków z Wielką Brytanią i omówili porządek obrad na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 20 i 21 października. Ministrowie zatwierdzili także dodatkowe 5 mld euro pomocy dla Ukrainy.

Read more

Decyzja o zawarciu umowy ramowej z Australią

25 września 2022

W dniu 20 września Rada przyjęła decyzję o zawarciu umowy o współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Australią. Umowa, ratyfikowana wcześniej przez państwa członkowskie, wejdzie w życie do 31 października 2022 r. Porozumienie ma na celu odnowienie partnerstwa z 2008 r. i zacieśnienie współpracy europejsko-australijskiej w takich dziedzinach, jak bezpieczeństwo, gospodarka i ochrona środowiska.

Read more -inny link

Nieformalne spotkanie ministrów ochrony konsumentów

26 września 2022

23 września ministrowie odpowiedzialni za ochronę konsumentów dyskutowali o wzmocnieniu egzekwowania prawa konsumenckiego i wyzwaniach stojących przed europejskimi konsumentami, a także o ochronie Ukraińców jako konsumentów wrażliwych.

Read more

Dyplomacja

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych G7

26 września 2022

diplomatie.jpg
Na spotkaniu 22 września w Nowym Jorku ministrowie spraw zagranicznych G7 i wysoki przedstawiciel UE potępili plany aneksji i okrucieństwa Rosji na Ukrainie, rozważając wprowadzenie nowych sankcji i ustanowienie limitu cen rosyjskiej ropy. Z zadowoleniem przyjęli wysiłki na rzecz dostarczenia Ukrainie pomocy humanitarnej oraz wdrożenie inicjatywy "Black Sea Grain", mającej na celu reaktywację eksportu produktów rolnych przez ukraińskie porty. Zwrócili też uwagę na łamanie przez Chiny praw człowieka w Xinjiangu.

Read more -inny link

Wkład UE w walkę z AIDS, gruźlicą i malarią

26 września 2022

21 września Unia Europejska zobowiązała się do przekazania 715 mln euro na Globalny Fundusz na lata 2023-2025. To międzynarodowe partnerstwo zajmuje się przede wszystkim zwalczaniem AIDS, gruźlicy i malarii, choć przyczyniło się również do walki z COVID-19.

Read more

Deklaracja w sprawie światowego bezpieczeństwa żywnościowego

26 września 2022

Podczas światowego szczytu w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego, który odbył się 20 września, światowi przywódcy zobowiązali się do zwiększenia pomocy humanitarnej ukierunkowanej na zażegnanie obecnego kryzysu bezpieczeństwa żywnościowego. Przywódcy omówili kwestię niedoborów żywności jako głównego czynnika niestabilności, dodatkowo pogłębionej przez wojnę na Ukrainie i dezinformację. Oprócz awaryjnego finansowania krajów w potrzebie, działania mają na celu wspieranie tworzenia zrównoważonych systemów rolniczych.

Read more

Wezwanie do zaprzestania tłumienia protestów w Iranie

26 września 2022

25 września wysoki przedstawiciel UE Josep Borrell wezwał Iran do zaprzestania tłumienia protestów wywołanych śmiercią młodej kobiety. Nieproporcjonalne użycie siły przez władze Iranu określił jako "nieuzasadnione i niedopuszczalne". W imieniu UE wezwał do przywrócenia w Iranie dostępu do Internetu, którego ograniczenie stanowi poważne naruszenie wolności słowa.

Read more

Trybunał Sprawiedliwości

Wyroki w sprawie zatrzymywania danych

25 września 2022

cjue.jpg
W dwóch wyrokach z dnia 20 września Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził, że uogólnione i niezróżnicowane zatrzymywanie danych o ruchu i danych dotyczących lokalizacji przez operatorów świadczących usługi łączności elektronicznej i telefonii jest sprzeczne z prawem europejskim, z wyjątkiem przypadków poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego.

Read more -inny link

Trybunał Obrachunkowy

Tony Murphy, nowy prezes

25 września 2022

cours-des-comptes-eu.jpg
Obywatel Irlandii i członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Tony Murphy, 20 września został wybrany na nowego prezesa tej instytucji. Jego kadencja rozpocznie się 1 października i potrwa trzy lata z możliwością przedłużenia.

Read more

Agencje unijne

Christiane Lambert ponownie na czele COPA

26 września 2022

agences-eu.jpg
Na czele Komitetu Organizacji Rolniczych Unii Europejskiej (COPA) ponownie stanie Francuzka Christiane Lambert, przewodnicząca FNSEA (Krajowej Federacji Związków Producentów Rolnych we Francji). Dnia 23 września została wybrana na drugą dwuletnią kadencję przewodniczącej organizacji.

Read more

Operacja antymafijna w Hiszpanii

26 września 2022

Dnia 20 września na Ibizie została przeprowadzona operacja przeciwko organizacji przestępczej oskarżanej o zaangażowanie w handel narkotykami, pranie brudnych pieniędzy i wymuszenia. W wyniku operacji aresztowano 32 członków organizacji, działającej również w Mediolanie. Dochodzenie prowadziły współpracujące ze sobą władze włoskie i hiszpańskie przy wsparciu Europolu i Eurojustu.

Read more

Niemcy

Olaf Scholz w Zatoce Perskiej

26 września 2022

allemagne.jpg
W dniach 24-25 września kanclerz Niemiec Olaf Scholz odwiedził Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Katar. Główny temat rozmów stanowiło bezpieczeństwo energetycznego. Kanclerz podpisał umowę ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi na pierwsze dostawy skroplonego gazu ziemnego (LNG) do końca tego roku.

Read more -inny link

Francja

Spotkanie z minister obrony Niemiec

26 września 2022

france.jpg
Dnia 23 września w Berlinie odbyło się spotkanie minister obrony Niemiec Christine Lambrecht z francuskim ministrem sił zbrojnych Sébastienem Lecornu. Obie strony zgodziły się na kontynuowanie pomocy wojskowej dla Ukrainy, monitorowanie sytuacji w Sahelu oraz pójście "na całość" z programem Future Air Combat System. Sztaby obu państw będą miały również za zadanie przedstawić propozycje dotyczące roli francusko-niemieckiej brygady w ramach NATO.

Read more -inny link

Zjednoczone Królestwo

Plan obniżenia podatków i rachunków za energię

26 września 2022

royaume-uni.jpg
Brytyjski kanclerz skarbu Kwasi Kwarteng przedstawił 23 września szeroko zakrojony plan cięć podatkowych, który ma pomóc gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom w walce z kryzysem energetycznym oraz pobudzić wzrost gospodarczy. Plan przewiduje między innymi wsparcie w wysokości 60 mld funtów (68 mld euro) na rzecz obniżenia rachunków za energię.

Read more -inny link

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Síofra O'Leary nową prezes Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

25 września 2022

cedh.jpg
W dniu 19 września na nowego prezesa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wybrano irlandzką sędzię Síofrę O'Leary. Nieodnawialną trzyletnią kadencję rozpocznie 1 listopada. Będzie pierwszą kobietą na tym stanowisku. Europejski Trybunał Praw Człowieka liczy 46 członków.

Read more -inny link

ONZ

Zgromadzenie ogólne ONZ

25 września 2022

diplomatie.jpg
Przywódcy Francji, Niemiec, Hiszpanii, Polski, Wielkiej Brytanii i Ukrainy oraz przewodniczący Rady Europejskiej w swoich wystąpieniach na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ wezwali do reformy Rady Bezpieczeństwa, która miałaby na celu zwiększenie reprezentatywności organu i ograniczenie siły weta. Wszyscy przywódcy potępili zachowanie Rosji i wezwali państwa całego świata do zaangażowania. Emmanuel Macron i Andrzej Duda przypomnieli o znaczeniu działań na rzecz walki z kryzysem żywnościowym wywołanym przez wojnę. Wołodymyr Zełenski, który przemawiał za pośrednictwem wideokonferencji, wezwał do "ukarania" Rosji za jej zbrodnie przez specjalny sąd i zaapelował o utworzenie funduszu odszkodowawczego dla ofiar.

Read more -inny link

OECD

Raport na temat polityki fiskalnej

26 września 2022

ocde.jpg
OECD opublikowała 21 września raport na temat roli polityki fiskalnej w odbudowie gospodarczej krajów po pandemii Covid-19 i w obliczu wzrostu cen energii. W 2021 r. wiele krajów wdrożyło reformy podatkowe, w tym obniżenie podatków dla gospodarstw domowych i wprowadzenie hojniejszych zachęt podatkowych dla przedsiębiorstw, co przyczyniło się do wzrostu gospodarczego.

Read more -inny link

Opracowania/raporty

Sprawozdanie roczne w sprawie unijnych działań ochrony handlu

25 września 2022

etudes.jpg
Według sprawozdania rocznego za rok 2021, opublikowanego 19 września, europejskie środki ochrony handlu pozwoliły ochronić 462 000 europejskich miejsc pracy. Środki te, głównie "antydumpingow", mają na celu powstrzymanie nieuczciwego importu międzynarodowego poprzez zwiększony nadzór i sankcje.

Read more

Nowa europejska agenda innowacji

26 września 2022

Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego opublikowało opracowanie na temat unijnej agendy innowacji, w którym podsumowano aktualną sytuację i stanowiska zaangażowanych podmiotów.

Read more

Piąta rocznica wdrożenia umowy między UE i Kanadą

26 września 2022

W dniu 21 września, z okazji piątej rocznicy wejścia w życie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między UE a Kanadą, Komisja zauważyła, że dwustronny handel towarami między UE i Kanadą wzrósł o 31 proc. i osiągnął wartość 60 mld euro, a w handlu żywnością i produktami rolnymi odnotowano wzrost o 41 proc. Z kolei eksport towarów z UE do Kanady wzrósł o 26 proc., zapewniając 700 000 miejsc pracy w Europie.

Read more

Publikacje

Problemy i wyzwania europejskiej polityki migracyjnej

26 września 2022

publications.jpg
Corinne Balleix, wykładowczyni Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu, w swoim eseju opublikowanym przez Dalloz analizuje słabości i ograniczenia europejskiej polityki migracyjnej, która mimo swojego wspólnotowego zasięgu pozostaje zdominowana przez państwa członkowskie. Naukowczyni bada przyczyny kryzysu migracyjnego z 2015 roku, a także wpływ ostatnich wydarzeń, takich jak Covid-19 i wojna na Ukrainie, na europejską politykę migracyjną.

Read more

Kultura

Triennale der Moderne w Niemczech

26 września 2022

culture.jpg
Festiwal kulturalny "Triennale der Moderne" odbędzie się w następujących niemieckich miastach: w Dessau-Roßlau od 7 do 9 października, w Weimarze od 14 do 16 października i w Berlinie do 31 grudnia. Program obejmuje zwiedzanie z przewodnikiem, wernisaże, wystawy i spacery śladami europejskiego modernizmu w sztuce. W Berlinie motywem przewodnim będą korzenie modernizmu na Ukrainie.

Read more -inny link

Frida Kahlo w Palais Galliera

26 września 2022

Do 5 marca 2023 roku w Palais Galliera w Paryżu potrwa wystawa poświęcona Fridzie Kahlo, powstała we współpracy z Muzeum Fridy Kahlo w Meksyku. Na wystawie prezentowane są filmy i fotografie opowiadające o życiu artystki oraz ponad 200 należących do niej przedmiotów. Równolegle do 31 grudnia można oglądać "wystawę kapsułową" poświęconą wpływowi artystki na współczesną modę.

Read more -inny link

Andy Warhol w Padwie

26 września 2022

Do 29 stycznia 2023 roku w Centrum Kultury Altinate w Padwie prezentowana jest wystawa poświęcona ekscentrycznemu światu Andy'ego Warhola. Wystawionych jest 150 prac, w tym rysunki, ryciny, sitodruki, rzeźby i pocztówki autorstwa artysty.

Read more

Wystawa o Nikoli Tesli

26 września 2022

Do 8 stycznia 2033 roku w CaixaForum w Madrycie potrwa pierwsza hiszpańska wystawa poświęcona wynalazcy Nikoli Tesli, stworzona we współpracy z Muzeum Nikoli Tesli w Belgradzie. Ekspozycja na styku sztuki i nauki prezentuje prace i życie "jednego z największych wynalazców XX wieku".

Read more

Anish Kapoor w Centrum Rzeźby Polskiej

26 września 2022

W Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku do 12 lutego 2012 roku prezentowana jest wystawa prac indyjskiego artysty Anisha Kapoora, w ramach której zwiedzający będą mieli okazję zapoznać się z twórczością jednego z kluczowych artystów sztuki współczesnej i podziwiać jego rzeźby wykonane w rozmaitych materiałach. Jest to pierwsza wystawa artysty w Polsce.

Read more

Historia anatomii w Edynburgu

26 września 2022

Do 30 października w National Museum of Scotland w Edynburgu zwiedzający mają okazję zgłębić historię badań anatomicznych. Wystawa analizuje społeczno-historyczny i medyczny wymiar badań nad ludzkim ciałem, umożliwiając prześledzenie 500 lat dociekań z dziedziny nauk medycznych, w tym artystycznych poszukiwań Leonarda da Vinci.

Read more -inny link

Wystawa prac Ivesa Maesa w Antwerpii

26 września 2022

Z okazji ponownego otwarcia Królewskie Muzeum Sztuk Pięknych w Antwerpii zaprasza na wystawę poświęconą pracom Ivesa Maesa, która potrwa do 3 września 2023 roku. Artysta skupia się w swojej twórczości na pozostałościach po wystawach światowych z całego świata, ukazując kontrast między futurystycznymi wizjami z przeszłości a realiami współczesnego życia.

Read more -inny link

Europejska solidarność kulturalna z Ukrainą

26 września 2022

Od początku inwazji rosyjskiej organizowane są imprezy wspierające kulturę ukraińską w czasie wojny. W ramach inicjatywy Ukraińska Wiosna do 7 października trwają warsztaty i konferencje w Paryżu. Z okazji wystawy "Jesteśmy z Charkowa" najróżniejsze osobistości ze świata artystycznego i akademickiego dyskutują o ukraińskiej sztuce w czasie wojny. Do 1 października w Oksfordzie trwa Tydzień Kultury Ukraińskiej. Odbędą się również koncerty dla Ukrainy: 5 października w Londynie, 13 października w Berlinie i Warszawie. W Dolnej Saksonii realizowane są wspólne projekty niemieckich i ukraińskich uczelni. Unia Europejska finansuje działalność ukraińskich artystów, a Polska stworzyła program wsparcia finansowego dla ukraińskiej kultury.

Read more -inny link -inny link -inny link

Champollion i tajemnica hieroglifów

26 września 2022

Louvre-Lens obchodzi 10-lecie istnienia oraz 200-lecie rozszyfrowania hieroglifów. Z tej okazji do 16 stycznia 2023 r. potrwa wystawa poświęcona hieroglifom. Ekspozycja przybliża również postać Jeana-François Champolliona, naukowca, któremu zawdzięczamy rozszyfrowanie hieroglifów, oraz wyjaśnia proces odczytywania pisma. Na wystawie prezentowanych jest 350 prac.

Read more -inny link

Retrospektywa Basquiata w Muzeum Albertina

26 września 2022

Do 8 stycznia 2023 roku w Muzeum Albertina w Wiedniu prezentowana jest retrospektywa prac Jean-Michela Basquiata. Wystawa obejmuje około 50 najważniejszych prac artysty z kolekcji publicznych i prywatnych, i rzuca nowe światło na jego unikalny styl malowania i drogę artystyczną.

Read more

Clara i małe stworzenia w Rijksmuseum

26 września 2022

Do 15 stycznia 2023 roku w Rijksmuseum w Amsterdamie można oglądać wystawę ponad 200 eksponatów przedstawiających mrówki, pająki, motyle itd. Z wystawy bije prawdziwa fascynacja, jaką żywili artyści i naukowcy do tych małych stworzeń.

Read more

Agenda

29 września 2022

Rada ds. konkurencyjności (Bruksela)


30 września 2022

Rada ds. energii (Bruksela)


1 października 2022

Wybory parlamentarne (Łotwa)


2 października 2022

Wybory parlamentarne (Bułgaria)


3 października 2022

Spotkanie Eurogrupy (Luksemburg)


Newsletter Archives

Unia Europejska powiększona z 27 do 36 członków? Na rzecz "Agendy 2030"

Relacje chińsko-rosyjskie w obliczu geopolitycznej Europy

Kilka mało znanych skutków ocieplenia klimatu

Rolnictwo, zmienna dostosowawcza w umowach handlowych?

2024 - rok polityki europejskiej widziany przez kobiety

The Editors of the Newsletter :

N°ISSN :

Editor-in-Chief :

Director of Publication :

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Nacjonalizm, suwerenność, męskość: przyczyny wojny Rosji z Ukrainą

pdf

Biuletyn n°992- wersja 26 sept. 2022