Biuletyn n°993

Open panel Open panel
Biuletyn n°993
Biuletyn
wtorek, 4 października 2022
numer 993
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Zmiana epoki (Zeitenwende) w Niemczech i jej implikacje dla integracji europejskiej
Inwazja Rosji na Ukrainę podważyła wiele fundamentów niemieckiej polityki i gospodarki. W odpowiedzi rząd dokonuje przeglądu swojej polityki energetycznej i obronnej oraz szuka równowagi między więzami transatlantyckimi a europejską solidarnością.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Wobec ucieczki Rosji do przodu
photo
Ogłaszając mobilizację, anektując ukraińskie terytoria i grożąc użyciem broni jądrowej, Putin tylko wzmacnia europejską jedność i zachodnią solidarność. Trzeba go teraz odwieść od dalszego uciekania do przodu, pisze Jean-Dominique Giuliani... Więcej

Wybory : GERB Bojko Borysowa zwycięża w bułgarskich wyborach parlamentarnych, ale nie jest pewny, że sięgnie po władzę
photo
Partia GERB byłego premiera Bojko Borysowa wygrała wybory parlamentarne 2 października z wynikiem 25,36% głosów. Wyprzedziła koalicję byłego premiera Kiriła Petkowa Kontynuujemy Zmianę (20,20%), tureckojęzyczny Ruch na rzecz Praw i Wolności (13,71%), nacjonalistyczną partię Odrodzenie (10,17%) oraz Partię Socjalistyczną (9,31%). Jednak GERB będzie bardzo trudno stworzyć większość rządową, gdyż niemal wszystkie ugrupowania zadeklarowały, że odmówią mu sojuszu... Więcej
Nowa Jedność dotychczasowego premiera Krisjanisa Karinsa zwycięża w wyborach parlamentarnych na Łotwie
photo
Nowa Jedność, partia dotychczasowego premiera Krisjanisa Karinsa, zwyciężyła w wyborach parlamentarnych na Łotwie 1 października. Uzyskała 18,97% głosów i 26 ze 100 miejsc w parlamencie. Partie urzędującej koalicji rządowej - Nowa Jedność, Sojusz Narodowy i Konserwatyści (K) - nie posiadają wspólnie bezwzględnej większości mandatów i będą musiały znaleźć sojuszników... Więcej

Fundacja : Kryzys energetyczny: europejskie środki zaradcze
photo
W odpowiedzi na rosnące ceny energii państwa członkowskie i Unia Europejska podjęły działania i opracowały plany zmniejszenia konsumpcji. 29 września niemiecki rząd ogłosił wart 200 mld euro plan ograniczenia cen gazu i energii elektrycznej. Fundacja oferuje Państwu mapę pozwalającą lepiej wszystko zrozumieć. Będzie ona regularnie uzupełniana i aktualizowana... Więcej
Więcej
Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety
photo
27 września Komisja zatwierdziła pozytywną ocenę wstępną, która dotyczy drugiej płatności dla Włoch w wysokości 21 mld euro w ramach unijnego programu NextGenerationEU, ustanowionego w celu zwalczania skutków pandemii COVID-19. Fundusz odbudowy o wartości 672,5 mld euro, znany jako Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, ma zapewnić dotacje i pożyczki dla państw członkowskich. Plany 26 krajów zostały już zatwierdzone, a 10 krajów otrzymało wypłaty. Fundacja udostępnia interaktywną mapę planów według krajów, w tym kwoty, harmonogramy i priorytety... Więcej

Ukraina/Rosja : Wzrost liczby Rosjan wjeżdżających do Unii Europejskiej
photo
W tygodniu od 19 do 25 września do Unii Europejskiej wjechało prawie 60 000 Rosjan, co stanowi 30-procentowy wzrost w stosunku do poprzedniego tygodnia - ogłosiła 27 września agencja Frontex, Europejska Agencja Straży Granicznej. Ten wzrost liczby przekroczeń granicy (głównie przez Finlandię i Estonię) zbiega się z ogłoszeniem w Rosji częściowej mobilizacji. Frontex szacuje, że liczba Rosjan starających się o wjazd do UE nadal będzie rosła... Więcej
Więcej
Wytyczne w sprawie wydawania wiz dla Rosjan
photo
30 września Komisja opublikowała nowe wytyczne dotyczące wydawania wiz Rosjanom i kontroli na zewnętrznych granicach Unii. Wzywa państwa członkowskie do stosowania wyższego poziomu kontroli bezpieczeństwa przy wydawaniu wiz Rosjanom oraz do bardziej rygorystycznego sprawdzania ich dokumentów podróży na granicach... Więcej
Finlandia ogranicza wjazdy rosyjskich turystów
photo
29 września rząd Finlandii podjął decyzję o poważnym ograniczeniu wjazdu rosyjskich turystów do tego kraju, począwszy od 30 września. Będzie przyjmować złożone wnioski ze względów humanitarnych, które wynikają z jej zobowiązań międzynarodowych, lub te, które leżą w jej interesie narodowym... Więcej
Więcej
Wizyta Catherine Colonny i Yael Braun-Pivet w Kijowie
photo
27 września francuska minister ds. Europy i spraw zagranicznych Catherine Colonna odwiedziła Kijów, aby potwierdzić poparcie Francji dla narodu ukraińskiego. Spotkała się z Dmytro Kułebą, swoim ukraińskim odpowiednikiem, oraz z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. 29 września przewodnicząca francuskiego Zgromadzenia Narodowego Yael Braun-Pivet udała się na Ukrainę wraz z delegacją deputowanych i podpisała z przewodniczącym parlamentu Rusłanem Stefanczukiem "protokół porozumienia", by umocnić więzi i wymianę między parlamentarzystami, zwłaszcza w kontekście wniosku Ukrainy o przystąpienie do Unii Europejskiej... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
Ku nowym sankcjom przeciwko Rosji
photo
28 września, w reakcji na "referenda" zorganizowane na okupowanych terenach Ukrainy, przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen zapowiedziała możliwość wprowadzenia kolejnych sankcji wobec Rosji. Proponowane środki obejmują ograniczenie ceny rosyjskiej ropy, ukierunkowane restrykcje dotyczące nowej listy osób i podmiotów bliskich Kremlowi, ograniczenia handlowe poprzez rozszerzenie zakazów importu i eksportu oraz wzmożoną walkę z tymi, którzy pomagają obchodzić sankcje... Więcej
Rosja wetuje potępienie przez ONZ
photo
30 września Rosja zawetowała projekt rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ potępiający nielegalne referenda w czterech regionach Ukrainy. Teraz decyzja Rosji o wecie będzie w ciągu 10 dni przedmiotem debaty 193-osobowego Zgromadzenia Ogólnego ONZ... Więcej
Więcej
Odrzucenie aneksji ukraińskich terytoriów
photo
30 września europejscy przywódcy odrzucili proklamowaną przez rosyjskiego prezydenta Władimira Putina aneksję czterech regionów Ukrainy przez Rosję. Podkreślili, że wyniki przeprowadzonych tam pseudoreferendów są "nieważne" i nie mają "żadnych skutków prawnych". Zapewniają, że rosyjskie groźby nie przeszkodzą im w kontynuowaniu wsparcia dla Ukrainy. Prezydent Francji, kanclerz Niemiec, prezydent USA, premier Hiszpanii, wielu przywódców Europy Środkowo-Wschodniej (w tym prezydent Polski) oraz ministrowie spraw zagranicznych państw G7 zapewnili, że nie uznają tej rosyjskiej decyzji... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
Uproszczenie przekazów pieniężnych między Unią i Ukrainą
photo
We wspólnym oświadczeniu wydanym 27 września 16 instytucji finansowych z Unii Europejskiej i Ukrainy zgodziło się uczynić przekazywanie pieniędzy na Ukrainę bardziej przystępnym, dostępnym i przejrzystym dla Ukraińców obecnych w UE... Więcej
Więcej
Operacja Łódź dla Ukrainy
photo
28 września francuski rząd rozpoczął w partnerstwie z lokalnymi władzami, stowarzyszeniami i firmami operację humanitarną Łódź dla Ukrainy. Statek, załadowany sprzętem do ochrony ludności, pomocą medyczną i żywnościową oraz sprzętem przeznaczonym do pilnej rehabilitacji, wyruszył z Marsylii do rumuńskiej Konstancy... Więcej
Więcej

Energia : Połączenie między Grecją i Bułgarią
photo
1 października rozpoczęto eksploatację gazociągu łączącego Grecję z Bułgarią, by zmniejszyć zależność od rosyjskiego gazu. Wcześniej Bułgaria importowała 80% swojego gazu z Rosji. Według przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen jest to "nowa era dla Bułgarii i dla Europy Południowo-Wschodniej"... Więcej
Więcej | Więcej
Inauguracja Baltic Pipe
photo
27 września w Goleniowie zainaugurowano nowy gazociąg Baltic Pipe, który łączy Norwegię z Danią i Polską w celu zmniejszenia zależności od rosyjskiego gazu. 1 października rozpoczął dostawy gazu. Projekt został sfinansowany przez Unię Europejską w wysokości 215 mln euro... Więcej
Porozumienie europejskich ministrów na rzecz obniżki cen energii
photo
30 września ministrowie energii uzgodnili nadzwyczajne środki służące obniżeniu cen energii. Porozumienie to wpisuje się w cel zmniejszenia zużycia energii elektrycznej brutto w godzinach szczytu do 31 marca 2023 roku. Planowane środki obejmą ograniczenie dochodów producentów energii i energii odnawialnej, redystrybucję nadwyżki dochodów na rzecz odbiorców energii elektrycznej oraz wprowadzenie podatku solidarnościowego od spółek z branży paliw kopalnych. Instrumenty te będą stosowane od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023... Więcej
Reakcje na sabotaż wymierzony w gazociągi
photo
28 września Wysoki Przedstawiciel Josep Borrell dał wyraz zaniepokojeniu Unii Europejskiej podwodnymi eksplozjami, które spowodowały trzy wycieki gazu z rurociągów Nord Stream 1 i 2. W wydanym 29 września oświadczeniu państwa członkowskie NATO, Finlandia i Szwecja potępiają "celowe, lekkomyślne i nieodpowiedzialne akty sabotażu". Podkreśliły, że każdy celowy atak na ich infrastrukturę krytyczną wywoła "zjednoczoną i zdecydowaną" odpowiedź. W trakcie wideokonferencji 30 września szefowie rządów Danii, Niemiec, Szwecji i Norwegii oraz sekretarz generalny NATO potępili sabotaż i zdecydowali o wzmocnieniu ochrony infrastruktury krytycznej... Więcej
Więcej | Więcej

Komisja : Nowe przepisy dotyczące odpowiedzialności w zakresie sztucznej inteligencji
photo
28 września Komisja przedstawiła propozycję dotyczącą zmiany dyrektywy w sprawie odpowiedzialności producentów wadliwych produktów oraz dotyczącą dyrektywy w sprawie odpowiedzialności systemów sztucznej inteligencji (AI). Pierwsza z nich ma na celu dostosowanie zasad "odpowiedzialności za produkt" do transformacji ekologicznej i cyfrowej. Druga wzmocnienie ochrony i zapewnienie skutecznego zadośćuczynienia konsumentom, którzy ponieśli szkody spowodowane przez produkty i usługi wykorzystujące AI. Nowe przepisy w szczególności zwolnią ofiary z ciężaru dowodu i ułatwią dostęp do dowodów będących w posiadaniu firm i dostawców korzystających z systemów AI wysokiego ryzyka... Więcej
Zalecenia Komisji w sprawie systemów dochodu minimalnego
photo
28 września Komisja przedstawiła zalecenia w zakresie modernizacji i zwiększenia skuteczności krajowych systemów dochodu minimalnego. Proponuje wytyczne dotyczące zasięgu i funkcjonowania dochodu minimalnego. Ponadto zachęca państwa członkowskie do podjęcia specjalnych kroków w celu poprawy dostępu do rynków pracy sprzyjających włączeniu społecznemu, do usług wsparcia oraz do promowania wsparcia zindywidualizowanego... Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów ds. rolnictwa i rybołówstwa
photo
26 września europejscy ministrowie rolnictwa i ich ukraiński odpowiednik Mykoła Solski omówili aktualny stan produkcji rolnej w Ukrainie. By zapewnić eksport i import produktów rolnych z i na Ukrainę, badali realizację korytarzy solidarnościowych pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą. Ministrowie omówili także zarządzanie zasobami ryb współeksploatowanymi z Wielką Brytanią... Więcej
Posiedzenie ministrów ds. konkurencyjności
photo
29 września ministrowie ds. konkurencyjności omówili nadzwyczajny instrument jednolitego rynku zaproponowany przez Komisję 19 września i wezwali do wyjaśnienia kryteriów aktywacji tego mechanizmu. Dyskutowali także o proponowanym rozporządzeniu w sprawie ekoprojektu dla produktów zrównoważonych oraz o wpływie wojny w Ukrainie na rynek wewnętrzny... Więcej
Porozumienie w sprawie dostępu do wód terytorialnych państw członkowskich
photo
29 września Rada i Parlament osiągnęły tymczasowe porozumienie w sprawie zasad dostępu statków rybackich do europejskich wód. Chodzi o przedłużenie okresu obowiązywania systemu, który reguluje warunki dostępu do wód terytorialnych, o 10 lat. Według ministrów zawarcie porozumienia jest pilne, ponieważ dyskontynuacja oznaczałaby niestabilność dla rybaków, w szczególności w odniesieniu do umów zawartych między Słowenią i Chorwacją oraz między Grecją i Włochami... Więcej
Więcej

EBC : Wysłuchanie Christine Lagarde w Parlamencie
photo
25 września prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde została wysłuchana przez Komisję Spraw Gospodarczych i Monetarnych Parlamentu Europejskiego. W odpowiedzi na obawy europosłów dotyczące wpływu rosnących cen żywności i energii na gospodarstwa domowe, zapewniła, że EBC podniesie stopy procentowe, aby przywrócić stabilność cen, oraz że zostaną przyjęte tymczasowe i ukierunkowane środki uwzględniające specyfikę państw członkowskich, by uniknąć fragmentacji w strefie euro... Więcej
Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Wezwanie państw członkowskich do zwalczania nielegalnego rybołówstwa
photo
26 września Europejski Trybunał Obrachunkowy ostrzegł, że europejskim i krajowym środkom zwalczającym nielegalne połowy brakuje skuteczności. W swoim sprawozdaniu Trybunał zauważa, że systemy kontroli i sankcji (w szczególności w odniesieniu do weryfikacji przywożonych produktów rybołówstwa) wydają się być "nierówne" w gronie państw członkowskich. Te niedociągnięcia prowadzą do przełowienia i zaniżania połowów. W tym kontekście Trybunał zwrócił się do Komisji o nadzorowanie zaostrzenia krajowych kontroli... Więcej

Austria : Ostatnie sondaże na tydzień przed wyborami prezydenckimi
photo
Ostatni sondaż przed wyborami prezydenckimi w Austrii w dniu 9 października (przeprowadzony przez instytut Kurier/OGm) daje urzędującemu prezydentowi Alexandrowi Van der Bellenowi zdecydowaną przewagę (58-procentowe poparcie), a kandydatowi nacjonalistów z Partii Wolności (FPÖ) Walterowi Rosenkranzowi 16%. Na trzecim i czwartym miejscu plasują się prawnik i publicysta Tassilo Wallentin (9%) oraz Dominik Wlazly, przewodniczący Partii Piwa (8%)... Więcej
Więcej

Czechy : Wyniki wyborów do Senatu
photo
1 października odbyła się druga tura wyborów do czeskiego Senatu. Pomimo sukcesu w I turze, opozycyjny ruch ANO zdobył tylko 3 mandaty, podczas gdy koalicja rządowa SPOLU zdobyła ich 20. Grupa senatorów ODS i TOP 09 pozostaje największą w Senacie i dzięki temu będzie mogła mianować przewodniczącego izby wyższej... Więcej
Więcej

Bośnia i Hercegowina : Wyniki wyborów 2 października
photo
2 października Bośnia i Hercegowina głosowały, by odnowić trójstronne Prezydium tego kraju, a także rządy dwóch podmiotów wchodzących w skład państwa - Republiki Srpskiej (serbskiej i prawosławnej) oraz Federacji Muzułmańsko-Chorwackiej (bośniackiej i chorwackiej). W Republice Serbskiej Milorad Dodik zostaje na 3. kadencję. Željka Cvijanović powinna zająć miejsce Serbów w trójstronnym Prezydium kraju, podczas gdy miejsce Bośniaków przypadnie proeuropejskiemu socjaldemokracie Denisowi Becirovicowi, który pokonał Bakira Izetbegovica. Željko Komšić zostaje w kolegialnej prezydencji na swoją 4. kadencję jako przedstawiciel strony chorwackiej. Wysoki Przedstawiciel Christian Schmidt zapowiedział reformy instytucjonalne, które "mają na celu poprawę funkcjonalności i zapewnienie szybkiego wdrożenia wyników wyborów"... Więcej

Zjednoczone Królestwo : Interwencja Banku Anglii, by ustabilizować rynki
photo
28 września Bank Anglii ogłosił tymczasowy program skupu obligacji o wartości 65 mld funtów, aby zahamować spadek tej waluty i wzrost stóp procentowych, które wywołało ogłoszenie przez rząd Liz Truss obniżki podatków i planu wsparcia gospodarstw domowych z poprzedniego tygodnia. 3 października Kanclerz Skarbu podjął decyzję o rezygnacji z obniżki podatków dla wysoko zarabiających... Więcej
Więcej | Więcej

Rada Europy : Nowe zagrożenia dla mniejszości narodowych
photo
Według opublikowanego 27 września raportu Komitetu Doradczego Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych pandemia COVID-19 oraz wojna w Ukrainie miały duży wpływ na sytuację społeczno-ekonomiczną mniejszości narodowych. W raporcie podkreślono również, że zmiany klimatyczne i niektóre polityki środowiskowe przyczyniły się do zwiększenia nierówności... Więcej
Więcej
Apel o uznanie prawa do zdrowego środowiska
photo
27 września Komitet Ministrów Rady Europy przyjął zalecenie, w którym zaprasza 46 państw członkowskich organizacji do uznania prawa do czystego, zdrowego i zrównoważonego środowiska za prawo człowieka. Wzywa państwa do przestrzegania i włączenia do prawa krajowego zasady "zanieczyszczający płaci" czy dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, a także do wzmocnienia odpowiedzialności przedsiębiorstw w sprawach dotyczących środowiska... Więcej

MFW : Pomóc państwom stawić czoła niebezpieczeństwu żywnościowemu
photo
30 września Międzynarodowy Fundusz Walutowy ogłosił otwarcie awaryjnego okna finansowego, które zapewni dodatkową pomoc dla krajów stojących w obliczu ryzyka braku bezpieczeństwa żywnościowego. Instrument, który będzie działał przez rok, pojawia się w kontekście narastającego od 2018 roku braku bezpieczeństwa żywnościowego, pogłębionego przez wojnę w Ukrainie oraz jej wpływ na import i eksport... Więcej
Więcej

OECD : Perspektywy gospodarcze
photo
26 września OECD opublikowało swój raport okresowy dotyczący perspektyw gospodarczych członków organizacji w obliczu skutków wojny w Ukrainie. Spowolnienie globalnego wzrostu jest silniejsze niż oczekiwano - będziemy mieć do czynienia ze stabilnym tempem w drugiej połowie 2022 roku i wyhamowaniem w 2023 do rocznego tempa 2,2%, zamiast spodziewanych poprzednio 2,8%. Obecnie inflacja dotyka wszystkich sektorów, rozprzestrzeniając się poza żywność i energię (głównie z powodu gwałtownie rosnących cen energii, transportu i kosztów pracy). OECD wzywa do ograniczenia zużycia energii i dywersyfikacji źródeł dostaw, aby uniknąć niedoborów... Więcej

Eurostat : Stopa inflacji w strefie euro osiąga 10%
photo
Według szacunków opublikowanych 30 września przez Eurostat we wrześniu roczna stopa inflacji w strefie euro wyniosła 10% (wobec 9,1% w sierpniu). Głównym składnikiem inflacji jest energia, a oprócz niej żywność, alkohol i tytoń, towary przemysłowe z wyłączeniem energii oraz usługi... Więcej
Spadek bezrobocia
photo
Według szacunków opublikowanych 30 września przez Eurostat w sierpniu stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wyniosła 6%, a w strefie euro 6,6%... Więcej
Więcej

Kultura : Europejska solidarność kulturalna z Ukrainą
photo
Świat kultury mobilizuje się dla Ukrainy. 5 października w paryskiej filharmonii organizowany jest koncert na rzecz ukraińskich artystów. 12 października ukraińska grupa rockowa Bez Obmezhen występuje w Electric Brixton w Londynie. W Hamburgu do końca roku organizowane będą liczne imprezy, takie jak wystawy i odczyty. W Polsce 14 października organizowany jest koncert charytatywny na rzecz pomocy dzieciom- uchodźcom z Ukrainy w Polsce... Więcej
Targi książki we Lwowie
photo
Od 6 do 9 października odbywa się 29., hybrydowa edycja Lwowskich Targów Książki, organizowana w partnerstwie z Hay Festival w Walii. Znani ukraińscy pisarze dołączą do międzynarodowych autorów w ramach serii wydarzeń dotyczących sztuki w czasach konfliktu, pamięci, równości płci, straty, korupcji, imperializmu i nadziei. Spotkania będą również dostępne online i będą tłumaczone na język angielski, hiszpański i ukraiński... Więcej
Wystawa Cézanne'a w Tate Modern
photo
Do 12 marca 2023 roku londyńska Tate Modern prezentuje wystawę poświęconą twórczości francuskiego malarza Paula Cézanne'a, zgłębiając jego okres impresjonistyczny, a także poszukiwania własnego języka artystycznego... Więcej
Rubens w Genui
photo
Do 22 stycznia 2023 roku Pałac Książęcy w Genui prezentuje wystawę poświęconą flamandzkiemu malarzowi Peterowi Paulowi Rubensowi. Zgromadzono na niej 20 obrazów, które podkreślają związek artysty z tym miastem... Więcej
Ilse Bing w Fundacji Mapfre
photo
Do 8 stycznia 2023 roku Fundacja Mapfre w Madrycie zaprasza na wystawę poświęconą niemieckiej fotografce Ilse Bing. Jej zdjęcia są świadectwem kulturowych i artystycznych niepokojów XX wieku... Więcej
Więcej
Nurt kosmizmu w Muzeum Sztuki
photo
Do 12 marca w Muzeum Sztuki w Łodzi trwa wystawa "Obywatele kosmosu". Zaprezentowano na niej serię filmów i dzieł eksplorujących religijny i filozoficzny nurt kosmizmu, który pojawił się w Rosji pod koniec XIX wieku, szczególnie badania Antona Vidokle... Więcej
W drodze do impresjonizmu w Lodève
photo
Do 19 marca 2023 roku w Muzeum Lodève oglądać można wystawę poświęconą ewolucji krajobrazów od końca XVIII do XX wieku, zorganizowaną we współpracy z Muzeum Sztuk Pięknych w Reims. Przedstawiono malarzy impresjonistów takich jak Corot, Courbet, Monet i Sisley... Więcej
George Nuku w Wiedniu
photo
Weltmuseum w Wiedniu prezentuje pierwszą w Austrii wystawę poświęconą maoryskiemu artyście George'owi Nuku, zatytułowaną "Oceany. Kolekcje. Refleksje". Do 31 stycznia 2023 roku muzeum gości dzieła krążące wokół tematu związków i zmian. Powstała również instalacja dotycząca pandemii COVID-19... Więcej
Więcej
Kokoschka w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Paryżu
photo
Do 12 lutego 2023 roku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Paryżu zaprasza na wystawę poświęconą austriackiemu artyście Oskarowi Kokoschce. Ten zaangażowany artysta był jednocześnie malarzem, pisarzem, dramaturgiem i poetą, a jego prace odzwierciedlają polityczne wstrząsy jego czasów... Więcej
Festiwal filmowy w Hamburgu
photo
Do 8 października w Hamburgu trwa festiwal filmowy. Zostanie na nim zaprezentowanych ponad 100 filmów z całego świata, które są wyświetlane w różnych kinach tego miasta... Więcej
Więcej
Festiwal Historii Dublina
photo
Do 16 października Muzeum Narodowe Irlandii w Dublinie organizuje festiwal historii miasta. Zorganizowano szereg wycieczek z przewodnikami... Więcej
Festiwal Filmu Śródziemnomorskiego
photo
Do 9 października w Bastii odbywa się Festiwal Filmu Śródziemnomorskiego Arte Mare, który w tym roku obchodzi swoje 40-lecie... Więcej

3paź.
3 października

Bruksela

Rada Stowarzyszenia UE-Izrael

3paź.
3-6 października

Strasburg

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

4paź.
4 października

Luksemburg

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych

6paź.
6 października

Praga

Posiedzenie Europejskiej Wspólnoty Politycznej

7paź.
7 października

Praga

Nieformalne posiedzenie szefów państw i rządów

9paź.
9 października

Austria

Wybory prezydenckie (I tura)

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2022
Biuletyn n°1000
Tysięczny numer
Opublikowany 21/11/2022
Biuletyn n°999
Energia: wielka nadzieja XXI wieku
Opublikowany 14/11/2022
Biuletyn n°998
Czego boi się prezydent Putin?
Opublikowany 07/11/2022
Biuletyn n°997
Stosunki grecko-tureckie na dnie
Opublikowany 31/10/2022
Biuletyn n°996
70 lat później nadszedł czas ponownie wynaleźć EWWiS
Opublikowany 24/10/2022
Biuletyn n°995
Dokąd zmierzają Chiny?
Opublikowany 17/10/2022
Biuletyn n°994
Malejące wpływy Unii Europejskiej na Południu
Opublikowany 10/10/2022
Biuletyn n°993
Zmiana epoki (Zeitenwende) w Niemczech i jej implikacje dla integracji europejskiej
Opublikowany 03/10/2022
Biuletyn n°992
Nacjonalizm, suwerenność, męskość: przyczyny wojny Rosji z Ukrainą
Opublikowany 26/09/2022
Biuletyn n°991
Koniec europejskiej zależności od rosyjskich węglowodorów
Opublikowany 19/09/2022
Biuletyn n°990
"Dziś cały krajobraz medialny w Rosji jest zniszczony"
Opublikowany 12/09/2022
Biuletyn n°989
"Najwyższy czas, by ponownie zapalić europejskie gwiazdy"
Opublikowany 18/07/2022
Biuletyn n°988
"Kryzys energetyczny pokazuje znaczenie europejskiej solidarności wobec asymetrycznych szoków"
Opublikowany 11/07/2022
Biuletyn n°987
Morze Czarne, widmo nowej żelaznej kurtyny?
Opublikowany 04/07/2022
Biuletyn n°986
Francja na czele Rady: bilans pozytywny, pomimo wojny
Opublikowany 27/06/2022
Biuletyn n°985
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: kompleksowe wdrażanie wielkich ambicji
Opublikowany 20/06/2022
Biuletyn n°984
Perspektywy dla rolnictwa nowym europejskim kontekście
Opublikowany 13/06/2022
Biuletyn n°983
"Wojna prowadzona przez Rosję w Europie Wschodniej jest głównym zagrożeniem dla architektury międzynarodowej"
Opublikowany 07/06/2022
Biuletyn n°982
Europa w czasach idealnej burzy
Opublikowany 30/05/2022
Biuletyn n°981
Na rzecz nowego podejścia do Bałkanów Zachodnich
Opublikowany 23/05/2022
Biuletyn n°980
"Otwarty konflikt Zachodu i Rosji nie wchodzi w grę"
Opublikowany 16/05/2022
Biuletyn n°979
Dzień Europy: 72 lata integracji europejskiej
Opublikowany 09/05/2022
Biuletyn n°978
Wyzwanie ochrony obszarów morskich wspólnego zainteresowania, od Atlantyku po Indo-Pacyfik
Opublikowany 02/05/2022
Biuletyn n°977
Strategiczne zależności, kwestia suwerenności
Opublikowany 25/04/2022
Biuletyn n°976
Przyjmowanie ukraińskich uchodźców: między pilną reakcją, a rozwiązaniami długoterminowymi
Opublikowany 19/04/2022
Biuletyn n°975
Od rosyjskiego paktu do Zielonego Ładu?
Opublikowany 11/04/2022
Biuletyn n°974
Światowy kryzys żywnościowy: Europa musi wybrać między wycofaniem i odpowiedzialnością
Opublikowany 04/04/2022
Biuletyn n°973
Europejski unilateralizm jako narzędzie regulacji w handlu międzynarodowym
Opublikowany 28/03/2022
Biuletyn n°972
Nadszedł dzień Europy?
Opublikowany 21/03/2022
Biuletyn n°971
Partnerstwo Wschodnie wystawione na próbę wojny w Ukrainie
Opublikowany 14/03/2022
Biuletyn n°970
"Inwazja Ukrainy przez Rosję jest dla Europy chwilą prawdy"
Opublikowany 07/03/2022
Biuletyn n°969
O kilku prawdach na temat Ukrainy i Rosji
Opublikowany 28/02/2022
Biuletyn n°968
Rosja, Ukraina i prawo międzynarodowe
Opublikowany 21/02/2022
Biuletyn n°967
Europejska strategia na rzecz "New Dealu" z Afryką
Opublikowany 14/02/2022
Biuletyn n°966
"Gdyby tylko starzejąca się Europa wybrała łatwą opcję większej imigracji!"
Opublikowany 07/02/2022
Biuletyn n°965
"Europejska strategia w regionie Indo-Pacyfiku jest subtelna i doskonale dostosowana"
Opublikowany 31/01/2022
Biuletyn n°964
Europejska suwerenność, strategiczna autonomia, europejska potęga: jaka jest rzeczywistość Unii Europejskiej i jej przyszłość?
Opublikowany 24/01/2022
Biuletyn n°963
Na rzecz nowej strategii europejskiego wzrostu
Opublikowany 17/01/2022
Biuletyn n°962
Wyzwania francuskiej prezydencji w Radzie
Opublikowany 10/01/2022