Biuletyn9933 oct. 2022

La Lettre

Alexine Corblin

3 października 2022

Inwazja Rosji na Ukrainę podważyła wiele fundamentów niemieckiej polityki i gospodarki. W odpowiedzi rząd dokonuje przeglądu swojej polityki energetycznej i obronnej oraz szuka równowagi między więzami transatlantyckimi a europejską solidarnością.

Read more

Na pierwszej stronie!

Wobec ucieczki Rosji do przodu

3 października 2022

etudes.jpg
Ogłaszając mobilizację, anektując ukraińskie terytoria i grożąc użyciem broni jądrowej, Putin tylko wzmacnia europejską jedność i zachodnią solidarność. Trzeba go teraz odwieść od dalszego uciekania do przodu, pisze Jean-Dominique Giuliani.

Read more

Wybory

Nowa Jedność dotychczasowego premiera Krisjanisa Karinsa zwycięża w wyborach parlamentarnych na Łotwie

3 października 2022

elections.jpg
Nowa Jedność, partia dotychczasowego premiera Krisjanisa Karinsa, zwyciężyła w wyborach parlamentarnych na Łotwie 1 października. Uzyskała 18,97% głosów i 26 ze 100 miejsc w parlamencie. Partie urzędującej koalicji rządowej - Nowa Jedność, Sojusz Narodowy i Konserwatyści (K) - nie posiadają wspólnie bezwzględnej większości mandatów i będą musiały znaleźć sojuszników.

Read more

GERB Bojko Borysowa zwycięża w bułgarskich wyborach parlamentarnych, ale nie jest pewny, że sięgnie po władzę

3 października 2022

Partia GERB byłego premiera Bojko Borysowa wygrała wybory parlamentarne 2 października z wynikiem 25,36% głosów. Wyprzedziła koalicję byłego premiera Kiriła Petkowa Kontynuujemy Zmianę (20,20%), tureckojęzyczny Ruch na rzecz Praw i Wolności (13,71%), nacjonalistyczną partię Odrodzenie (10,17%) oraz Partię Socjalistyczną (9,31%). Jednak GERB będzie bardzo trudno stworzyć większość rządową, gdyż niemal wszystkie ugrupowania zadeklarowały, że odmówią mu sojuszu.

Read more

Fundacja

Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety

3 października 2022

frs.jpg
27 września Komisja zatwierdziła pozytywną ocenę wstępną, która dotyczy drugiej płatności dla Włoch w wysokości 21 mld euro w ramach unijnego programu NextGenerationEU, ustanowionego w celu zwalczania skutków pandemii COVID-19. Fundusz odbudowy o wartości 672,5 mld euro, znany jako Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, ma zapewnić dotacje i pożyczki dla państw członkowskich. Plany 26 krajów zostały już zatwierdzone, a 10 krajów otrzymało wypłaty. Fundacja udostępnia interaktywną mapę planów według krajów, w tym kwoty, harmonogramy i priorytety.

Read more

Kryzys energetyczny: europejskie środki zaradcze

3 października 2022

W odpowiedzi na rosnące ceny energii państwa członkowskie i Unia Europejska podjęły działania i opracowały plany zmniejszenia konsumpcji. 29 września niemiecki rząd ogłosił wart 200 mld euro plan ograniczenia cen gazu i energii elektrycznej. Fundacja oferuje Państwu mapę pozwalającą lepiej wszystko zrozumieć. Będzie ona regularnie uzupełniana i aktualizowana.

Read more -inny link

Ukraina/Rosja

Wzrost liczby Rosjan wjeżdżających do Unii Europejskiej

3 października 2022

ukrru.jpg
W tygodniu od 19 do 25 września do Unii Europejskiej wjechało prawie 60 000 Rosjan, co stanowi 30-procentowy wzrost w stosunku do poprzedniego tygodnia - ogłosiła 27 września agencja Frontex, Europejska Agencja Straży Granicznej. Ten wzrost liczby przekroczeń granicy (głównie przez Finlandię i Estonię) zbiega się z ogłoszeniem w Rosji częściowej mobilizacji. Frontex szacuje, że liczba Rosjan starających się o wjazd do UE nadal będzie rosła.

Read more -inny link

Ku nowym sankcjom przeciwko Rosji

3 października 2022

28 września, w reakcji na "referenda" zorganizowane na okupowanych terenach Ukrainy, przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen zapowiedziała możliwość wprowadzenia kolejnych sankcji wobec Rosji. Proponowane środki obejmują ograniczenie ceny rosyjskiej ropy, ukierunkowane restrykcje dotyczące nowej listy osób i podmiotów bliskich Kremlowi, ograniczenia handlowe poprzez rozszerzenie zakazów importu i eksportu oraz wzmożoną walkę z tymi, którzy pomagają obchodzić sankcje.

Read more

Uproszczenie przekazów pieniężnych między Unią i Ukrainą

3 października 2022

We wspólnym oświadczeniu wydanym 27 września 16 instytucji finansowych z Unii Europejskiej i Ukrainy zgodziło się uczynić przekazywanie pieniędzy na Ukrainę bardziej przystępnym, dostępnym i przejrzystym dla Ukraińców obecnych w UE.

Read more -inny link

Wizyta Catherine Colonny i Yael Braun-Pivet w Kijowie

3 października 2022

27 września francuska minister ds. Europy i spraw zagranicznych Catherine Colonna odwiedziła Kijów, aby potwierdzić poparcie Francji dla narodu ukraińskiego. Spotkała się z Dmytro Kułebą, swoim ukraińskim odpowiednikiem, oraz z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. 29 września przewodnicząca francuskiego Zgromadzenia Narodowego Yael Braun-Pivet udała się na Ukrainę wraz z delegacją deputowanych i podpisała z przewodniczącym parlamentu Rusłanem Stefanczukiem "protokół porozumienia", by umocnić więzi i wymianę między parlamentarzystami, zwłaszcza w kontekście wniosku Ukrainy o przystąpienie do Unii Europejskiej.

Read more -inny link -inny link -inny link

Operacja Łódź dla Ukrainy

3 października 2022

28 września francuski rząd rozpoczął w partnerstwie z lokalnymi władzami, stowarzyszeniami i firmami operację humanitarną Łódź dla Ukrainy. Statek, załadowany sprzętem do ochrony ludności, pomocą medyczną i żywnościową oraz sprzętem przeznaczonym do pilnej rehabilitacji, wyruszył z Marsylii do rumuńskiej Konstancy.

Read more -inny link

Finlandia ogranicza wjazdy rosyjskich turystów

3 października 2022

29 września rząd Finlandii podjął decyzję o poważnym ograniczeniu wjazdu rosyjskich turystów do tego kraju, począwszy od 30 września. Będzie przyjmować złożone wnioski ze względów humanitarnych, które wynikają z jej zobowiązań międzynarodowych, lub te, które leżą w jej interesie narodowym.

Read more -inny link

Odrzucenie aneksji ukraińskich terytoriów

3 października 2022

30 września europejscy przywódcy odrzucili proklamowaną przez rosyjskiego prezydenta Władimira Putina aneksję czterech regionów Ukrainy przez Rosję. Podkreślili, że wyniki przeprowadzonych tam pseudoreferendów są "nieważne" i nie mają "żadnych skutków prawnych". Zapewniają, że rosyjskie groźby nie przeszkodzą im w kontynuowaniu wsparcia dla Ukrainy. Prezydent Francji, kanclerz Niemiec, prezydent USA, premier Hiszpanii, wielu przywódców Europy Środkowo-Wschodniej (w tym prezydent Polski) oraz ministrowie spraw zagranicznych państw G7 zapewnili, że nie uznają tej rosyjskiej decyzji.

Read more -inny link -inny link -inny link

Rosja wetuje potępienie przez ONZ

3 października 2022

30 września Rosja zawetowała projekt rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ potępiający nielegalne referenda w czterech regionach Ukrainy. Teraz decyzja Rosji o wecie będzie w ciągu 10 dni przedmiotem debaty 193-osobowego Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Read more -inny link

Wytyczne w sprawie wydawania wiz dla Rosjan

3 października 2022

30 września Komisja opublikowała nowe wytyczne dotyczące wydawania wiz Rosjanom i kontroli na zewnętrznych granicach Unii. Wzywa państwa członkowskie do stosowania wyższego poziomu kontroli bezpieczeństwa przy wydawaniu wiz Rosjanom oraz do bardziej rygorystycznego sprawdzania ich dokumentów podróży na granicach.

Read more

Energia

Inauguracja Baltic Pipe

3 października 2022

2022-10-03-12-44-06.2497.jpg
27 września w Goleniowie zainaugurowano nowy gazociąg Baltic Pipe, który łączy Norwegię z Danią i Polską w celu zmniejszenia zależności od rosyjskiego gazu. 1 października rozpoczął dostawy gazu. Projekt został sfinansowany przez Unię Europejską w wysokości 215 mln euro.

Read more

Reakcje na sabotaż wymierzony w gazociągi

3 października 2022

28 września Wysoki Przedstawiciel Josep Borrell dał wyraz zaniepokojeniu Unii Europejskiej podwodnymi eksplozjami, które spowodowały trzy wycieki gazu z rurociągów Nord Stream 1 i 2. W wydanym 29 września oświadczeniu państwa członkowskie NATO, Finlandia i Szwecja potępiają "celowe, lekkomyślne i nieodpowiedzialne akty sabotażu". Podkreśliły, że każdy celowy atak na ich infrastrukturę krytyczną wywoła "zjednoczoną i zdecydowaną" odpowiedź. W trakcie wideokonferencji 30 września szefowie rządów Danii, Niemiec, Szwecji i Norwegii oraz sekretarz generalny NATO potępili sabotaż i zdecydowali o wzmocnieniu ochrony infrastruktury krytycznej.

Read more -inny link -inny link

Porozumienie europejskich ministrów na rzecz obniżki cen energii

3 października 2022

30 września ministrowie energii uzgodnili nadzwyczajne środki służące obniżeniu cen energii. Porozumienie to wpisuje się w cel zmniejszenia zużycia energii elektrycznej brutto w godzinach szczytu do 31 marca 2023 roku. Planowane środki obejmą ograniczenie dochodów producentów energii i energii odnawialnej, redystrybucję nadwyżki dochodów na rzecz odbiorców energii elektrycznej oraz wprowadzenie podatku solidarnościowego od spółek z branży paliw kopalnych. Instrumenty te będą stosowane od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023.

Read more

Połączenie między Grecją i Bułgarią

3 października 2022

1 października rozpoczęto eksploatację gazociągu łączącego Grecję z Bułgarią, by zmniejszyć zależność od rosyjskiego gazu. Wcześniej Bułgaria importowała 80% swojego gazu z Rosji. Według przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen jest to "nowa era dla Bułgarii i dla Europy Południowo-Wschodniej".

Read more -inny link -inny link

Komisja

Zalecenia Komisji w sprawie systemów dochodu minimalnego

3 października 2022

commission1.jpg
28 września Komisja przedstawiła zalecenia w zakresie modernizacji i zwiększenia skuteczności krajowych systemów dochodu minimalnego. Proponuje wytyczne dotyczące zasięgu i funkcjonowania dochodu minimalnego. Ponadto zachęca państwa członkowskie do podjęcia specjalnych kroków w celu poprawy dostępu do rynków pracy sprzyjających włączeniu społecznemu, do usług wsparcia oraz do promowania wsparcia zindywidualizowanego.

Read more

Nowe przepisy dotyczące odpowiedzialności w zakresie sztucznej inteligencji

3 października 2022

28 września Komisja przedstawiła propozycję dotyczącą zmiany dyrektywy w sprawie odpowiedzialności producentów wadliwych produktów oraz dotyczącą dyrektywy w sprawie odpowiedzialności systemów sztucznej inteligencji (AI). Pierwsza z nich ma na celu dostosowanie zasad "odpowiedzialności za produkt" do transformacji ekologicznej i cyfrowej. Druga wzmocnienie ochrony i zapewnienie skutecznego zadośćuczynienia konsumentom, którzy ponieśli szkody spowodowane przez produkty i usługi wykorzystujące AI. Nowe przepisy w szczególności zwolnią ofiary z ciężaru dowodu i ułatwią dostęp do dowodów będących w posiadaniu firm i dostawców korzystających z systemów AI wysokiego ryzyka.

Read more

Rada

Posiedzenie ministrów ds. rolnictwa i rybołówstwa

3 października 2022

conseilparlement.jpg
26 września europejscy ministrowie rolnictwa i ich ukraiński odpowiednik Mykoła Solski omówili aktualny stan produkcji rolnej w Ukrainie. By zapewnić eksport i import produktów rolnych z i na Ukrainę, badali realizację korytarzy solidarnościowych pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą. Ministrowie omówili także zarządzanie zasobami ryb współeksploatowanymi z Wielką Brytanią.

Read more

Posiedzenie ministrów ds. konkurencyjności

3 października 2022

29 września ministrowie ds. konkurencyjności omówili nadzwyczajny instrument jednolitego rynku zaproponowany przez Komisję 19 września i wezwali do wyjaśnienia kryteriów aktywacji tego mechanizmu. Dyskutowali także o proponowanym rozporządzeniu w sprawie ekoprojektu dla produktów zrównoważonych oraz o wpływie wojny w Ukrainie na rynek wewnętrzny.

Read more

Porozumienie w sprawie dostępu do wód terytorialnych państw członkowskich

3 października 2022

29 września Rada i Parlament osiągnęły tymczasowe porozumienie w sprawie zasad dostępu statków rybackich do europejskich wód. Chodzi o przedłużenie okresu obowiązywania systemu, który reguluje warunki dostępu do wód terytorialnych, o 10 lat. Według ministrów zawarcie porozumienia jest pilne, ponieważ dyskontynuacja oznaczałaby niestabilność dla rybaków, w szczególności w odniesieniu do umów zawartych między Słowenią i Chorwacją oraz między Grecją i Włochami.

Read more -inny link

EBC

Wysłuchanie Christine Lagarde w Parlamencie

3 października 2022

bce.jpg
25 września prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde została wysłuchana przez Komisję Spraw Gospodarczych i Monetarnych Parlamentu Europejskiego. W odpowiedzi na obawy europosłów dotyczące wpływu rosnących cen żywności i energii na gospodarstwa domowe, zapewniła, że EBC podniesie stopy procentowe, aby przywrócić stabilność cen, oraz że zostaną przyjęte tymczasowe i ukierunkowane środki uwzględniające specyfikę państw członkowskich, by uniknąć fragmentacji w strefie euro.

Read more -inny link

Trybunał Obrachunkowy

Wezwanie państw członkowskich do zwalczania nielegalnego rybołówstwa

3 października 2022

cours-des-comptes-eu.jpg
26 września Europejski Trybunał Obrachunkowy ostrzegł, że europejskim i krajowym środkom zwalczającym nielegalne połowy brakuje skuteczności. W swoim sprawozdaniu Trybunał zauważa, że systemy kontroli i sankcji (w szczególności w odniesieniu do weryfikacji przywożonych produktów rybołówstwa) wydają się być "nierówne" w gronie państw członkowskich. Te niedociągnięcia prowadzą do przełowienia i zaniżania połowów. W tym kontekście Trybunał zwrócił się do Komisji o nadzorowanie zaostrzenia krajowych kontroli.

Read more

Austria

Ostatnie sondaże na tydzień przed wyborami prezydenckimi

3 października 2022

autriche.jpg
Ostatni sondaż przed wyborami prezydenckimi w Austrii w dniu 9 października (przeprowadzony przez instytut Kurier/OGm) daje urzędującemu prezydentowi Alexandrowi Van der Bellenowi zdecydowaną przewagę (58-procentowe poparcie), a kandydatowi nacjonalistów z Partii Wolności (FPÖ) Walterowi Rosenkranzowi 16%. Na trzecim i czwartym miejscu plasują się prawnik i publicysta Tassilo Wallentin (9%) oraz Dominik Wlazly, przewodniczący Partii Piwa (8%).

Read more -inny link

Czechy

Wyniki wyborów do Senatu

3 października 2022

republique-tcheque.jpg
1 października odbyła się druga tura wyborów do czeskiego Senatu. Pomimo sukcesu w I turze, opozycyjny ruch ANO zdobył tylko 3 mandaty, podczas gdy koalicja rządowa SPOLU zdobyła ich 20. Grupa senatorów ODS i TOP 09 pozostaje największą w Senacie i dzięki temu będzie mogła mianować przewodniczącego izby wyższej.

Read more -inny link

Bośnia i Hercegowina

Wyniki wyborów 2 października

3 października 2022

bosnie-herzegovine.jpg
2 października Bośnia i Hercegowina głosowały, by odnowić trójstronne Prezydium tego kraju, a także rządy dwóch podmiotów wchodzących w skład państwa - Republiki Srpskiej (serbskiej i prawosławnej) oraz Federacji Muzułmańsko-Chorwackiej (bośniackiej i chorwackiej). W Republice Serbskiej Milorad Dodik zostaje na 3. kadencję. Željka Cvijanović powinna zająć miejsce Serbów w trójstronnym Prezydium kraju, podczas gdy miejsce Bośniaków przypadnie proeuropejskiemu socjaldemokracie Denisowi Becirovicowi, który pokonał Bakira Izetbegovica. Željko Komšić zostaje w kolegialnej prezydencji na swoją 4. kadencję jako przedstawiciel strony chorwackiej. Wysoki Przedstawiciel Christian Schmidt zapowiedział reformy instytucjonalne, które "mają na celu poprawę funkcjonalności i zapewnienie szybkiego wdrożenia wyników wyborów".

Read more

Zjednoczone Królestwo

Interwencja Banku Anglii, by ustabilizować rynki

3 października 2022

royaume-uni.jpg
28 września Bank Anglii ogłosił tymczasowy program skupu obligacji o wartości 65 mld funtów, aby zahamować spadek tej waluty i wzrost stóp procentowych, które wywołało ogłoszenie przez rząd Liz Truss obniżki podatków i planu wsparcia gospodarstw domowych z poprzedniego tygodnia. 3 października Kanclerz Skarbu podjął decyzję o rezygnacji z obniżki podatków dla wysoko zarabiających.

Read more -inny link -inny link

Rada Europy

Nowe zagrożenia dla mniejszości narodowych

3 października 2022

conseilparlement.jpg
Według opublikowanego 27 września raportu Komitetu Doradczego Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych pandemia COVID-19 oraz wojna w Ukrainie miały duży wpływ na sytuację społeczno-ekonomiczną mniejszości narodowych. W raporcie podkreślono również, że zmiany klimatyczne i niektóre polityki środowiskowe przyczyniły się do zwiększenia nierówności.

Read more -inny link

Apel o uznanie prawa do zdrowego środowiska

3 października 2022

27 września Komitet Ministrów Rady Europy przyjął zalecenie, w którym zaprasza 46 państw członkowskich organizacji do uznania prawa do czystego, zdrowego i zrównoważonego środowiska za prawo człowieka. Wzywa państwa do przestrzegania i włączenia do prawa krajowego zasady "zanieczyszczający płaci" czy dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, a także do wzmocnienia odpowiedzialności przedsiębiorstw w sprawach dotyczących środowiska.

Read more

MFW

Pomóc państwom stawić czoła niebezpieczeństwu żywnościowemu

3 października 2022

fmi.jpg
30 września Międzynarodowy Fundusz Walutowy ogłosił otwarcie awaryjnego okna finansowego, które zapewni dodatkową pomoc dla krajów stojących w obliczu ryzyka braku bezpieczeństwa żywnościowego. Instrument, który będzie działał przez rok, pojawia się w kontekście narastającego od 2018 roku braku bezpieczeństwa żywnościowego, pogłębionego przez wojnę w Ukrainie oraz jej wpływ na import i eksport.

Read more -inny link

OECD

Perspektywy gospodarcze

3 października 2022

ocde.jpg
26 września OECD opublikowało swój raport okresowy dotyczący perspektyw gospodarczych członków organizacji w obliczu skutków wojny w Ukrainie. Spowolnienie globalnego wzrostu jest silniejsze niż oczekiwano - będziemy mieć do czynienia ze stabilnym tempem w drugiej połowie 2022 roku i wyhamowaniem w 2023 do rocznego tempa 2,2%, zamiast spodziewanych poprzednio 2,8%. Obecnie inflacja dotyka wszystkich sektorów, rozprzestrzeniając się poza żywność i energię (głównie z powodu gwałtownie rosnących cen energii, transportu i kosztów pracy). OECD wzywa do ograniczenia zużycia energii i dywersyfikacji źródeł dostaw, aby uniknąć niedoborów.

Read more -inny link

Eurostat

Spadek bezrobocia

3 października 2022

eurostat.jpg
Według szacunków opublikowanych 30 września przez Eurostat w sierpniu stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wyniosła 6%, a w strefie euro 6,6%.

Read more -inny link

Stopa inflacji w strefie euro osiąga 10%

3 października 2022

Według szacunków opublikowanych 30 września przez Eurostat we wrześniu roczna stopa inflacji w strefie euro wyniosła 10% (wobec 9,1% w sierpniu). Głównym składnikiem inflacji jest energia, a oprócz niej żywność, alkohol i tytoń, towary przemysłowe z wyłączeniem energii oraz usługi.

Read more -inny link

Kultura

George Nuku w Wiedniu

3 października 2022

culture.jpg
Weltmuseum w Wiedniu prezentuje pierwszą w Austrii wystawę poświęconą maoryskiemu artyście George'owi Nuku, zatytułowaną "Oceany. Kolekcje. Refleksje". Do 31 stycznia 2023 roku muzeum gości dzieła krążące wokół tematu związków i zmian. Powstała również instalacja dotycząca pandemii COVID-19.

Read more -inny link

Festiwal filmowy w Hamburgu

3 października 2022

Do 8 października w Hamburgu trwa festiwal filmowy. Zostanie na nim zaprezentowanych ponad 100 filmów z całego świata, które są wyświetlane w różnych kinach tego miasta.

Read more -inny link

Festiwal Historii Dublina

3 października 2022

Do 16 października Muzeum Narodowe Irlandii w Dublinie organizuje festiwal historii miasta. Zorganizowano szereg wycieczek z przewodnikami.

Read more

Rubens w Genui

3 października 2022

Do 22 stycznia 2023 roku Pałac Książęcy w Genui prezentuje wystawę poświęconą flamandzkiemu malarzowi Peterowi Paulowi Rubensowi. Zgromadzono na niej 20 obrazów, które podkreślają związek artysty z tym miastem.

Read more

Kokoschka w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Paryżu

3 października 2022

Do 12 lutego 2023 roku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Paryżu zaprasza na wystawę poświęconą austriackiemu artyście Oskarowi Kokoschce. Ten zaangażowany artysta był jednocześnie malarzem, pisarzem, dramaturgiem i poetą, a jego prace odzwierciedlają polityczne wstrząsy jego czasów.

Read more

Ilse Bing w Fundacji Mapfre

3 października 2022

Do 8 stycznia 2023 roku Fundacja Mapfre w Madrycie zaprasza na wystawę poświęconą niemieckiej fotografce Ilse Bing. Jej zdjęcia są świadectwem kulturowych i artystycznych niepokojów XX wieku.

Read more -inny link

Wystawa Cézanne'a w Tate Modern

3 października 2022

Do 12 marca 2023 roku londyńska Tate Modern prezentuje wystawę poświęconą twórczości francuskiego malarza Paula Cézanne'a, zgłębiając jego okres impresjonistyczny, a także poszukiwania własnego języka artystycznego.

Read more

Festiwal Filmu Śródziemnomorskiego

3 października 2022

Do 9 października w Bastii odbywa się Festiwal Filmu Śródziemnomorskiego Arte Mare, który w tym roku obchodzi swoje 40-lecie.

Read more

Nurt kosmizmu w Muzeum Sztuki

3 października 2022

Do 12 marca w Muzeum Sztuki w Łodzi trwa wystawa "Obywatele kosmosu". Zaprezentowano na niej serię filmów i dzieł eksplorujących religijny i filozoficzny nurt kosmizmu, który pojawił się w Rosji pod koniec XIX wieku, szczególnie badania Antona Vidokle.

Read more

W drodze do impresjonizmu w Lodève

3 października 2022

Do 19 marca 2023 roku w Muzeum Lodève oglądać można wystawę poświęconą ewolucji krajobrazów od końca XVIII do XX wieku, zorganizowaną we współpracy z Muzeum Sztuk Pięknych w Reims. Przedstawiono malarzy impresjonistów takich jak Corot, Courbet, Monet i Sisley.

Read more

Europejska solidarność kulturalna z Ukrainą

3 października 2022

Świat kultury mobilizuje się dla Ukrainy. 5 października w paryskiej filharmonii organizowany jest koncert na rzecz ukraińskich artystów. 12 października ukraińska grupa rockowa Bez Obmezhen występuje w Electric Brixton w Londynie. W Hamburgu do końca roku organizowane będą liczne imprezy, takie jak wystawy i odczyty. W Polsce 14 października organizowany jest koncert charytatywny na rzecz pomocy dzieciom- uchodźcom z Ukrainy w Polsce.

Read more -inny link

Targi książki we Lwowie

3 października 2022

Od 6 do 9 października odbywa się 29., hybrydowa edycja Lwowskich Targów Książki, organizowana w partnerstwie z Hay Festival w Walii. Znani ukraińscy pisarze dołączą do międzynarodowych autorów w ramach serii wydarzeń dotyczących sztuki w czasach konfliktu, pamięci, równości płci, straty, korupcji, imperializmu i nadziei. Spotkania będą również dostępne online i będą tłumaczone na język angielski, hiszpański i ukraiński.

Read more

Agenda

3 października

Rada Stowarzyszenia UE-Izrael (Bruksela)


les 3-6 października

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego (Strasburg)


4 października

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych (Luksemburg)


6 października

Posiedzenie Europejskiej Wspólnoty Politycznej (Praga)


7 października

Nieformalne posiedzenie szefów państw i rządów (Praga)


9 października

Wybory prezydenckie (I tura) (Austria)


Newsletter Archives

Skręt w prawo, ale dotychczasowa większościowa koalicja powinna się utrzymać

Powrót rosyjskiego dylematu na bułgarską scenę polityczną

"Europa nie przetrwa, jeśli nie będzie ewoluować"

Europejski upadek, niemiecka historia?

Jaki będzie skład polityczny po wyborach europejskich?

The Editors of the Newsletter :

N°ISSN :

Editor-in-Chief :

Director of Publication :

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Zmiana epoki (Zeitenwende) w Niemczech i jej implikacje dla integracji europejsk...

pdf

Biuletyn n°993- wersja 3 oct. 2022