Biuletyn n°997

Open panel Open panel
Biuletyn n°997
Biuletyn
wtorek, 1 listopada 2022
numer 997
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Stosunki grecko-tureckie na dnie
Na początku października, podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej, doszło do incydentu, w którym grecki premier starł się z tureckim prezydentem. W terenie napięcie pozostaje duże, a Ateny wzywają do europejskiej solidarności i wzmacniają się militarnie.
Więcej
Fundacja : Kryzys energetyczny: europejskie środki zaradcze
photo
Państwa członkowskie i Unia Europejska podjęły działania w odpowiedzi na rosnące ceny energii. 27 października belgijska Izba Deputowanych zatwierdziła bon energetyczny dla gospodarstw domowych w wysokości 135 euro na gaz oraz 61 euro na listopad i grudzień 2022 roku. W Słowenii rząd wprowadził limit cenowy dla ciepła z sieci zasilanego gazem ziemnym. Fundacja oferuje Państwu mapę, dzięki której można wszystko lepiej zrozumieć. Jest ona regularnie uzupełniana i aktualizowana... Więcej
Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety
photo
27 października Komisja zatwierdziła pierwszą płatność na rzecz Rumunii w wysokości 2,6 mld euro w ramach unijnego programu NextGenerationEU, którego celem jest walka ze skutkami pandemii COVID-19. Fundusz odbudowy o wartości 672,5 mld euro, znany jako Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, ma zapewnić dotacje i pożyczki dla państw członkowskich. Plany 26 krajów zostały zatwierdzone, a 10 krajów otrzymało wypłaty. Fundacja udostępnia interaktywną mapę planów według krajów, w tym kwoty, harmonogramy i priorytety... Więcej
Więcej

Ukraina/Rosja : Konferencja w sprawie odbudowy Ukrainy
photo
25 października w Berlinie odbyła się międzynarodowa konferencja ekspertów na temat odbudowy Ukrainy pod patronatem niemieckiej prezydencji G7 i Komisji Europejskiej. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen i kanclerz Niemiec Olaf Scholz potwierdzili długoterminowe wsparcie społeczności międzynarodowej dla Ukrainy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wystąpił za pośrednictwem wideokonferencji i poprosił przedstawicieli politycznych o wsparcie finansowe w kontekście przewidywanego na przyszły rok deficytu budżetowego w wysokości 38 mld dolarów. Utworzenie platformy darczyńców koordynującej proces odbudowy planują również państwa G7... Więcej
Więcej
Szczyt parlamentarny Międzynarodowej Platformy Krymskiej
photo
25 października w Zagrzebiu odbył się pierwszy szczyt parlamentarny Międzynarodowej Platformy Krymskiej, której celem jest wzmocnienie międzynarodowej reakcji na rosyjską okupację Krymu, reakcja na zagrożenia związane z bezpieczeństwem i zwiększenie presji na Rosję. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potępił chaos wywołany przez Rosję i jej bezkarność. Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Tiny Kox podkreślił znaczenie wykluczenia Rosji z Rady Europy i przypomniał, że rosyjski parlament, wraz z prezydentem i rządem, jest częściowo odpowiedzialny za skutki wojny w Ukrainie i nielegalnych aneksji... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
Porozumienie między EBI i UNPD na rzecz ukraińskich miast
photo
25 października Europejski Bank Inwestycyjny i Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju podpisały w Berlinie umowę o wartości 2 mln euro, finansowaną z funduszu wielostronnego E5P. Celem jest finansowanie efektywności energetycznej w ukraińskich miastach w ramach kredytu ramowego EBI o wartości 300 mln euro, w którym główny udział ma UE. Pożyczka zostanie przeznaczona na renowację budynków publicznych, by poprawić ich efektywność energetyczną, odbudowę zniszczonych budynków oraz dostosowanie budynków do przyjęcia osób przesiedlonych w wyniku wojny... Więcej
Porozumienia o transporcie drogowym z Ukrainą i Mołdawią
photo
26 października Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego zagłosowała za przyjęciem dwóch umów z Ukrainą i Mołdawią, które są tymczasowo stosowane od czerwca. Umowy te pozwalają ukraińskim przewoźnikom na prowadzenie działalności w Europie bez konieczności uzyskania międzynarodowego zezwolenia. Zostaną one przedstawione do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu plenarnym... Więcej
Rosja zawiesza swój udział w porozumieniu dotyczącym eksportu zboża
photo
29 października Rosja podjęła decyzję o zawieszeniu udziału w czarnomorskiej inicjatywie zbożowej, która zapewniała bezpieczne przejście statkom eksportującym zboże z Ukrainy. Inicjatywa miała się pierwotnie zakończyć w połowie listopada, ale mogła zostać przedłużona. Sekretarz generalny ONZ António Guterres rozpoczął "intensywne kontakty" z Rosją, by skłonić ją do zrewidowania tej decyzji... Więcej
Wizyta niemieckiego prezydenta
photo
25 października prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier odwiedził Kijów, aby potwierdzić poparcie Niemiec dla Ukrainy. Celem tej podróży było zachęcenie niemieckich miast do zawierania partnerstw z ukraińskimi miastami, by finansować ich odbudowę i odbudowę infrastruktury energetycznej... Więcej
Więcej | Więcej

EBC : Wzrost głównych stóp
photo
27 października Christine Lagarde, prezes EBC, ogłosiła podwyżkę głównych stóp procentowych o 75 punktów bazowych, by przeciwdziałać inflacji, która we wrześniu wzrosła w strefie euro do prawie 10%. Aby zapewnić jak najszybszy powrót inflacji do docelowego poziomu 2%, EBC zaostrzyło również warunki finansowania dla banków, zmieniając warunki trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO III)... Więcej

Komisja : Publikacja aktu w sprawie usług cyfrowych (DSA) w Dzienniku Urzędowym
photo
27 października akt o usługach cyfrowych (DSA) został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Nakłada on na platformy nowe obowiązki w zakresie ograniczenia nielegalnych treści i produktów, w tym zakaz reklamy ukierunkowanej... Więcej
Nowe przepisy dotyczące jakości wody i powietrza
photo
26 października Komisja zaproponowała zmianę dyrektyw dotyczących jakości powietrza atmosferycznego (plan zero zanieczyszczeń), która wprowadzi m.in. rekompensaty dla osób, których zdrowie ucierpiało w wyniku zanieczyszczenia powietrza, a także zmianę dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz aktualizację list zanieczyszczeń, które mają być ściślej kontrolowane w wodach powierzchniowych i gruntowych... Więcej
Propozycja w sprawie natychmiastowych płatności
photo
27 października Komisja przyjęła wniosek legislacyjny, który przewiduje wprowadzenie w Unii Europejskiej przystępnych cenowo i bezpiecznych "10-sekundowych" płatności natychmiastowych. Celem jest udostępnienie tych płatności osobom fizycznym i przedsiębiorstwom, tak by wyeliminować ewentualne związane z nimi koszty, które różnią się znacznie w poszczególnych państwach członkowskich... Więcej

Parlament : Rewizja przepisów dotyczących emisji CO2 przez pojazdy
photo
27 października Rada i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie zaostrzające normy emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych. Celem jest ograniczenie emisji o 55% w przypadku nowych samochodów osobowych i o 50% w przypadku nowych samochodów dostawczych do 2030 roku, z zamiarem doprowadzenia do rezygnacji z silników spalinowych do 2035. Teraz porozumienie musi zostać formalnie przyjęte przez Radę i Parlament... Więcej
Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów ds. energii
photo
25 października ministrowie ds. energii omówili propozycje Komisji dotyczące walki z rosnącymi cenami. Przypomnieli o potrzebie szybkich i skoordynowanych działań oraz uzgodnili, że spotkają się ponownie 24 listopada. Wymienili poglądy na temat rozwoju efektywnego rynku wewnętrznego energii odnawialnych i podjęli decyzję w sprawie zmiany dyrektywy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków... Więcej
Posiedzenie ministrów środowiska
photo
24 października ministrowie środowiska przyjęli wspólne stanowiska Unii Europejskiej w perspektywie kilku zbliżających się szczytów. Odnośnie COP27 zgodzili się co do konieczności wyznaczenia celu ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5°C oraz celu neutralności klimatycznej do 2050 roku, zgodnie z Porozumieniem Paryskim. Wezwali do przyjęcia ambitnych, globalnych ram na rzecz różnorodności biologicznej po 2020 roku podczas zbliżającego się szczytu ONZ w Montrealu poświęconego bioróżnorodności. Równolegle debatowali nad zmianą dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych i upoważnili Komisję do zawarcia w Urugwaju międzynarodowego porozumienia w sprawie zakończenia zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi... Więcej
Przyjęcie rozporządzeń dotyczących zarządzania kryzysami sanitarnymi
photo
24 października Rada przyjęła nowe przepisy dotyczące transgranicznych zagrożeń dla zdrowia, w tym przepisy przewidujące europejski plan współpracy, rozporządzenie wzmacniające mandat Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz rozporządzenie mające na celu zapewnienie dostępu do leków, szczepionek i surowców oraz ułatwienie ich zakupu w przypadku zagrożenia sanitarnego... Więcej
Więcej
Przyjęcie jednego europejskiego okienka celnego
photo
24 października Rada przyjęła jedno okienko celne Unii Europejskiej, które ma ułatwić i zautomatyzować odprawę celną oraz zmniejszyć ryzyko oszustw. W rozporządzeniu ustanowiono ramy cyfrowej współpracy między organami celnymi i właściwymi władzami, które pozwolą im bezpośrednio sprawdzać, czy towary spełniają normy UE. Teraz dokument musi zostać przyjęty przez Parlament Europejski... Więcej
Przyjęcie dyrektywy o uniwersalnej ładowarce
photo
24 października Rada ostatecznie zatwierdziła dyrektywę wymagającą od 2024 roku stosowania uniwersalnych ładowarek do wszystkich urządzeń elektronicznych, takich jak telefony komórkowe, tablety i słuchawki. Od 2026 wspólny port ładowania USB-C będzie obowiązywał również w laptopach... Więcej

Dyplomacja : Posiedzenie z krajami Ameryki Łacińskiej
photo
17 października, na spotkaniu w Buenos Aires, Unia Europejska oraz Wspólnota Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAC) ogłosiły wznowienie współpracy. Ameryka Łacińska może "zrobić więcej", aby zapewnić żywność i energię w kontekście niedoborów żywności i energii spowodowanych przez wojnę... Więcej
Więcej
Współpraca z Azją Środkową
photo
Podczas spotkania, które odbyło się w Astanie 27 października, głowy państw Azji Środkowej oraz przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel z zadowoleniem przyjęli zbliżenie między Azją Środkową a Unią Europejską. Wyraził chęć pogłębienia ich współpracy w sprawach energetycznych... Więcej
Więcej | Więcej
Posiedzenie Komitetu Wojskowego
photo
Obradujący 24 i 25 października szefowie sztabów oświadczyli, że chcą budować silną i wydolną militarnie Europę w kontekście realizacji celów "Strategicznego kompasu". Obejmują one wdrożenie unijnej zdolności szybkiego rozmieszczania, by osiągnąć do 2025 roku pełną zdolność do samodzielnej projekcji bezpieczeństwa. Będzie to oznaczało rozwój solidnych i zaawansowanych zdolności wojskowych, aby zapewnić Unii Europejskiej strategiczną autonomię... Więcej
Przygotowanie szczytu z Bałkanami Zachodnimi
photo
Przed grudniowym szczytem UE-Bałkany Zachodnie przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen odwiedziła Macedonię Północną, Bośnię i Hercegowinę, Albanię, Kosowo i Serbię. 26 października ogłosiła, że cały region otrzyma 500 mln euro dotacji. Ta pomoc finansowa będzie uzupełnieniem indywidualnych dotacji dla każdego kraju. Zostanie ona przeznaczona na inwestycje w połączenia energetyczne, efektywność energetyczną i energie odnawialne... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej | Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Przetwarzanie danych: poszanowanie wycofania zgody
photo
27 października Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że każdy administrator danych jest zobowiązany do poinformowania wyszukiwarek internetowych o żądaniu abonenta, by usunąć jego dane osobowe. Ponadto Trybunał wyjaśnił, że zgodnie z RODO przed opublikowaniem danych abonenta w publicznym spisie abonentów wymagana jest jego zgoda na wszystkich etapach przetwarzania jego danych osobowych... Więcej

Europejskie agencje : Badanie na temat warunków życia Romów
photo
25 października Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej opublikowała raport dotyczący warunków życia i integracji Romów na terytoriach państw członkowskich. Wynika z niego, że 80% Romów jest zagrożonych ubóstwem (w porównaniu z unijną średnią wynoszącą 17%). Według badania z powodu dyskryminacji Romowie napotykają trwałe problemy w korzystaniu z praw podstawowych w zakresie zatrudnienia, edukacji, opieki zdrowotnej i mieszkalnictwa... Więcej

Francja : Rozmowa z niemieckim kanclerzem
photo
26 października kanclerz Niemiec Olaf Scholz i prezydent Francji Emmanuel Macron spotkali się w Paryżu, na obiedzie w Pałacu Elizejskim w celu wznowienia francusko-niemieckiej współpracy. Dwaj przywódcy wymienili poglądy na temat dostaw energii do Europy, rosnących cen energii i wspólnych projektów obronnych... Więcej
Wizyta Catherine Colonny w Estonii
photo
24 i 25 października minister spraw zagranicznych Francji Catherine Colonna przebywała z wizytą w Estonii. Ze swoim estońskim odpowiednikiem Urmasem Reinsalu i premier Kają Kallas omówiła konsekwencje konfliktu w Ukrainie, szczególnie w zakresie energetyki. Wspomniano o stałym wsparciu dla Ukrainy, a także o wspólnych, europejskich sprawach. Na koniec podkreślono współpracę wojskową między Francją a Estonią... Więcej
Więcej

Grecja : Wizyta niemieckiego prezydenta
photo
27 października kanclerz Niemiec Olaf Scholz odwiedził Ateny, by spotkać się z premierem Grecji Kyriakosem Mitsotakisem. Dwóch przywódców rozmawiało o wojnie w Ukrainie i konieczności dalszego wspierania tego kraju, a także o kryzysie energetycznym. Potwierdzili, że będą popierać przystąpienie krajów Bałkanów Zachodnich do Unii Europejskiej. Olaf Scholz wyraził też poparcie dla Grecji w obliczu agresywnej retoryki i manewrów Turcji... Więcej
Więcej

Włochy : Prezentacja programu rządu
photo
25 października nowa przewodnicząca włoskiej Rady Giorgia Meloni przedstawiła program swojego rządu deputowanym, a 26 października Senatowi. Podkreśliła zakotwiczenie swojego kraju w Unii Europejskiej i NATO - Włochy są "w pełni częścią Europy i świata zachodniego". 3 listopada szefowa włoskiego rządu złoży w Brukseli swoją pierwszą oficjalną zagraniczną wizytę... Więcej

Zjednoczone Królestwo : Nowy rząd
photo
25 października król Karol III powołał na premiera nowego lidera brytyjskiej Partii Konserwatywnej Rishiego Sunaka. Ten ostatni powiedział, że chce poprawić błędy swojej poprzedniczki Liz Truss i skupić swój program polityczny na gospodarczej "stabilności i zaufaniu". W jego rządzie są ministrowie, którzy zatrzymali teki, tacy jak Jeremy Hunt w resorcie finansów, James Cleverly w resorcie spraw zagranicznych, Ben Wallace w resorcie obrony, Suella Braverman w MSW i Chris Heaton-Harris jako sekretarz stanu ds. Irlandii Północnej... Więcej
Więcej
Krok ku kolejnym wyborom w Irlandii Północnej
photo
28 października brytyjski sekretarz stanu ds. Irlandii Północnej Chris Heaton-Harris, zauważył, że Irlandia Północna nadal nie ma rządu w sześć miesięcy po ostatnich wyborach, a po przekroczeniu tego terminu muszą się odbyć nowe wybory. Ich data zostanie ustalona później... Więcej

Mołdawia : Wejście w życie porozumienia celnego z Unią Europejską
photo
1 listopada wchodzi w życie nowe porozumienie mające na celu poprawę przepływów handlowych między UE a Mołdawią. Chodzi o uproszczenie mechanizmów celnych, a w szczególności ograniczenie kontroli celnych i nadanie priorytetu odprawie celnej. Umowa ta jest częścią ram wzmocnionej współpracy. W 2021 roku eksport Unii Europejskiej do Mołdawii wyniósł 3,8 mld euro... Więcej

Rada Europy : 43. sesja Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych
photo
W dniach 25-27 października w Strasburgu odbył się Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Jego członkowie mieli okazję wymienić poglądy z merem Kijowa Witalijem Kliczko oraz ukraińskim ministrem rozwoju lokalnego i regionalnego Ołeksijem Czernyszowem. Ponownie wyrazili swoje poparcie dla Ukrainy i przypomnieli o istnieniu wspieranej przez Kongres platformy korespondencyjnej dla ukraińskich i europejskich miast Cities4cities. Francuz Mathieu Mori został wybrany na sekretarza generalnego Kongresu na 5-letnią kadencję. Kongres dyskutował również o odnowieniu Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego i wezwał do przyjęcia dodatkowego protokołu gwarantującego uwzględnienie władz lokalnych i regionalnych w sprawach dotyczących środowiska... Więcej
Raport na temat handlu żywym towarem w Białorusi
photo
Grupa ekspertów Rady Europy ds. działań przeciwko handlowi ludźmi (GRETA) opublikowała 27 października raport dotyczący Białorusi. Uważa, że białoruskie władze, zachęcając do ruchu migracyjnego, pośrednio uczestniczyły w handlu ludźmi. GRETA jest zaniepokojona, że powszechne i systematyczne represje wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego stwarzają znaczne ryzyko, iż naruszenia praw człowieka nie będą za takie uznawane... Więcej
Więcej

OECD : Perspektywy międzynarodowych migracji
photo
W swojej corocznej prognozie międzynarodowych migracji na rok 2022 OECD zauważa, że rosyjska inwazja na Ukrainę wygenerowała bezprecedensowe przepływy migracyjne do Europy, w przeciwieństwie do spowolnienia spowodowanego pandemią COVID-19. Do połowy września 2022 roku granice Unii Europejskiej i innych krajów OECD przekroczyło blisko 5 milionów ukraińskich uchodźców... Więcej
Więcej

Eurobarometr : Badanie na temat polityki konkurencji
photo
Wyniki badania Eurobarometru opublikowane 25 października pokazują, że 89% ankietowanych MŚP uważa, że polityka konkurencji zachęca do innowacji, 84%, że poprawia podaż, a 81%, że poprawia ceny. W ramach badania zebrano również odpowiedzi od obywateli, którzy oceniają, że polityka konkurencji pomaga europejskim przedsiębiorstwom zwiększyć swoją konkurencyjność na światowych rynkach (72%). Ponadto 73% popierałoby priorytety Komisji w dziedzinie konkurencji, które wspierałyby cyfrową transformację gospodarki i społeczeństwa... Więcej
Badanie na temat jakości powietrza
photo
Według wyników badania Eurobarometru opublikowanych 24 października niemal jeden na dwóch Europejczyków uważa, że w ciągu ostatnich 10 lat jakość powietrza pogorszyła się. 89% ankietowanych ocenia, że choroby układu oddechowego są spowodowane zanieczyszczeniem powietrza. Ponadto z badania wynika, że 65% respondentów sądzi, że problem należy rozwiązywać w skali globu, a 67% jest zdania, że należy zaostrzyć europejskie normy ochronne... Więcej

Kultura : Zmarł Pierre Soulages
photo
26 października w wieku 102 lat zmarł francuski malarz Pierre Soulages, znany z swojej pracy z czarnym kolorem i wynalezienia "outrenoir". W Muzeum Soulages, otwartym w jego rodzinnym mieście Rodez w 2014 roku, znajduje się 500 jego dzieł... Więcej
Więcej
Inauguracja rzeźby w hołdzie Simone Veil
photo
29 października miasto Lizbona zainaugurowało w Praça Europa ceramiczną rzeźbę autorstwa Marii Any Vasco Costa w hołdzie Simone Veil. Inauguracja zorganizowana została w ramach ceremonii zamknięcia sezonu Francja-Portugalia 2022 i odbyła się w obecności premier Francji Elisabeth Borne i jej portugalskiego odpowiednika Antonio Costy... Więcej
Więcej
Festiwal Jazzowy w Berlinie
photo
Od 3 do 6 listopada miasto Berlin będzie gospodarzem 59. edycji swojego Festiwalu Jazzowego. W programie występują na przemian ikony jazzu wyznaczające trendy i młode talenty reprezentujące różne style... Więcej
Więcej
Dziennik Janiny Turek wystawiony w Krakowie
photo
Do 19 lutego 2023 roku w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie prezentowana jest wystawa "Życie zapisane w 745 zeszytach", która gromadzi 745 tomów dzienników Janiny Turek (1921-2000), w których autorka przez 57 lat (od 1943 roku) skrupulatnie opisywała codzienność i najprostsze ludzkie czynności... Więcej
Picasso i abstrakcja w Brukseli
photo
Do 12 lutego 2023 roku Królewskie Muzea Sztuk Pięknych w Brukseli wystawiają 140 prac Pabla Picassa. Ekspozycja, zorganizowana we współpracy z Muzeum Narodowym Picasso-Paryż, ma rzucić światło na związki malarza ze sztuką abstrakcyjną, począwszy od "Panien z Avignonu" z 1907 roku. Równolegle do wystawy organizowane są konferencje i spotkania... Więcej
Bernat Klein w Edynburgu
photo
Od 5 listopada do 23 kwietnia 2023 roku Muzeum Narodowe Szkocji w Edynburgu prezentuje wystawę prac Bernata Kleina, urodzonego w Serbii projektanta tkanin, który po II wojnie światowej przeniósł się do Szkocji... Więcej
Rysunki Giorgio Vasariego w Sztokholmie
photo
Do 8 stycznia 2023 roku Muzeum Narodowe w Sztokholmie prezentuje rysunki Giorgio Vasariego. Zorganizowana z paryskim Luwrem wystawa skupia się na bajecznej kolekcji Giorgio Vasariego, obejmującej rysunki włoskich artystów od XIV do końca XVI wieku... Więcej
Alicja w Krainie Czarów
photo
Do 8 stycznia 2023 roku Fundacja Canal w Madrycie gościć będzie wystawę "Alicja w Krainie Czarów", opartą na książce Lewisa Carrolla i zawierającą prace Salvadora Dalíego, Maxa Ernsta i Marie Laurencin, a także znaczki na podstawie oryginalnych ilustracji, które John Tenniel wykonał do pierwszego wydania powieści w 1865 roku... Więcej
Ludwik XV w Wersalu
photo
Z okazji trzechsetlecia koronacji Ludwika XV pałac w Wersalu poświęca mu wystawę, która potrwa do 19 lutego 2023 roku. 400 prac prezentuje jego życie, pasje i wpływ na sztukę. Ekspozycja zorganizowana została w partnerstwie z Narodowym Muzeum Historii Naturalnej... Więcej
Wystawa "Byblos" w Lejdzie
photo
Do 12 marca 2023 roku Rijksmuseum van Oudheden w Lejdzie prezentuje wystawę "Byblos. Najstarszy port świata". Na ekspozycji (przygotowanej we współpracy z Muzeum Narodowym w Bejrucie, Muzeum Luwru, Muzeum Brytyjskim i Muzeum Archeologicznym Amerykańskiego Uniwersytetu w Bejrucie) zobaczyć można ponad 500 dzieł. Byblos - miasto na wybrzeżu dzisiejszego Libanu - odgrywało niezwykłą rolę w basenie Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie już od 3000 r. p.n.e. dzięki handlowi drewnem cedrowym... Więcej

1list.
1 listopada

Dania

Wybory parlamentarne

7list.
7 listopada

Bruksela

Posiedzenie Eurogrupy

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2022
Biuletyn n°1000
Tysięczny numer
Opublikowany 21/11/2022
Biuletyn n°999
Energia: wielka nadzieja XXI wieku
Opublikowany 14/11/2022
Biuletyn n°998
Czego boi się prezydent Putin?
Opublikowany 07/11/2022
Biuletyn n°997
Stosunki grecko-tureckie na dnie
Opublikowany 31/10/2022
Biuletyn n°996
70 lat później nadszedł czas ponownie wynaleźć EWWiS
Opublikowany 24/10/2022
Biuletyn n°995
Dokąd zmierzają Chiny?
Opublikowany 17/10/2022
Biuletyn n°994
Malejące wpływy Unii Europejskiej na Południu
Opublikowany 10/10/2022
Biuletyn n°993
Zmiana epoki (Zeitenwende) w Niemczech i jej implikacje dla integracji europejskiej
Opublikowany 03/10/2022
Biuletyn n°992
Nacjonalizm, suwerenność, męskość: przyczyny wojny Rosji z Ukrainą
Opublikowany 26/09/2022
Biuletyn n°991
Koniec europejskiej zależności od rosyjskich węglowodorów
Opublikowany 19/09/2022
Biuletyn n°990
"Dziś cały krajobraz medialny w Rosji jest zniszczony"
Opublikowany 12/09/2022
Biuletyn n°989
"Najwyższy czas, by ponownie zapalić europejskie gwiazdy"
Opublikowany 18/07/2022
Biuletyn n°988
"Kryzys energetyczny pokazuje znaczenie europejskiej solidarności wobec asymetrycznych szoków"
Opublikowany 11/07/2022
Biuletyn n°987
Morze Czarne, widmo nowej żelaznej kurtyny?
Opublikowany 04/07/2022
Biuletyn n°986
Francja na czele Rady: bilans pozytywny, pomimo wojny
Opublikowany 27/06/2022
Biuletyn n°985
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: kompleksowe wdrażanie wielkich ambicji
Opublikowany 20/06/2022
Biuletyn n°984
Perspektywy dla rolnictwa nowym europejskim kontekście
Opublikowany 13/06/2022
Biuletyn n°983
"Wojna prowadzona przez Rosję w Europie Wschodniej jest głównym zagrożeniem dla architektury międzynarodowej"
Opublikowany 07/06/2022
Biuletyn n°982
Europa w czasach idealnej burzy
Opublikowany 30/05/2022
Biuletyn n°981
Na rzecz nowego podejścia do Bałkanów Zachodnich
Opublikowany 23/05/2022
Biuletyn n°980
"Otwarty konflikt Zachodu i Rosji nie wchodzi w grę"
Opublikowany 16/05/2022
Biuletyn n°979
Dzień Europy: 72 lata integracji europejskiej
Opublikowany 09/05/2022
Biuletyn n°978
Wyzwanie ochrony obszarów morskich wspólnego zainteresowania, od Atlantyku po Indo-Pacyfik
Opublikowany 02/05/2022
Biuletyn n°977
Strategiczne zależności, kwestia suwerenności
Opublikowany 25/04/2022
Biuletyn n°976
Przyjmowanie ukraińskich uchodźców: między pilną reakcją, a rozwiązaniami długoterminowymi
Opublikowany 19/04/2022
Biuletyn n°975
Od rosyjskiego paktu do Zielonego Ładu?
Opublikowany 11/04/2022
Biuletyn n°974
Światowy kryzys żywnościowy: Europa musi wybrać między wycofaniem i odpowiedzialnością
Opublikowany 04/04/2022
Biuletyn n°973
Europejski unilateralizm jako narzędzie regulacji w handlu międzynarodowym
Opublikowany 28/03/2022
Biuletyn n°972
Nadszedł dzień Europy?
Opublikowany 21/03/2022
Biuletyn n°971
Partnerstwo Wschodnie wystawione na próbę wojny w Ukrainie
Opublikowany 14/03/2022
Biuletyn n°970
"Inwazja Ukrainy przez Rosję jest dla Europy chwilą prawdy"
Opublikowany 07/03/2022
Biuletyn n°969
O kilku prawdach na temat Ukrainy i Rosji
Opublikowany 28/02/2022
Biuletyn n°968
Rosja, Ukraina i prawo międzynarodowe
Opublikowany 21/02/2022
Biuletyn n°967
Europejska strategia na rzecz "New Dealu" z Afryką
Opublikowany 14/02/2022
Biuletyn n°966
"Gdyby tylko starzejąca się Europa wybrała łatwą opcję większej imigracji!"
Opublikowany 07/02/2022
Biuletyn n°965
"Europejska strategia w regionie Indo-Pacyfiku jest subtelna i doskonale dostosowana"
Opublikowany 31/01/2022
Biuletyn n°964
Europejska suwerenność, strategiczna autonomia, europejska potęga: jaka jest rzeczywistość Unii Europejskiej i jej przyszłość?
Opublikowany 24/01/2022
Biuletyn n°963
Na rzecz nowej strategii europejskiego wzrostu
Opublikowany 17/01/2022
Biuletyn n°962
Wyzwania francuskiej prezydencji w Radzie
Opublikowany 10/01/2022