Biuletyn10059 janv. 2023

La Lettre

Maxime Lefebvre

9 stycznia 2023

Wraz z wojną w Ukrainie Unia Europejska rzeczywiście stała się liberalnym mocarstwem, które broni swoich wartości za pomocą narzędzi "hard power". Jednak aby stała się aktywną siłą, a nawet mocarstwem, musi pokonać kilka strategicznych, ekonomicznych i politycznych przeszkód.

Read more

Wybory

Nicos Christodoulides faworytem I tury cypryjskich wyborów prezydenckich

9 stycznia 2023

elections.jpg
Po dwóch kolejnych kadencjach dotychczasowy cypryjski szef państwa Nikos Anastasiades ze Zgromadzenia Narodowego (DISY) nie może się już ubiegać o reelekcję w wyborach prezydenckich, których I tura odbędzie się 5 lutego. W sondażach prowadzi były minister spraw zagranicznych Nicos Christodoulides (39,73% głosów), wyprzedzający przewodniczącego DISY Averofa Neofytou i Andreasa Mavroyiannisa wspieranego przez Postępową Partię Ludzi Pracy (AKEL). Jeśli żaden z 14 kandydatów nie uzyska większości bezwzględnej, 12 lutego odbędzie się II tura.

Read more

Fundacja

Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety

9 stycznia 2023

frs.jpg
Reagując na gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19, Unia Europejska utworzyła fundusz odbudowy o wartości 672,5 mld euro. Pod koniec grudnia Włochy, Austria i Luksemburg złożyły do Komisji wnioski o płatność po osiągnięciu szeregu celów. Fundacja oferuje Państwu interaktywną mapę planów według krajów, abyście mogli poznać kwoty, harmonogramy itp.

Read more

Kryzys energetyczny: europejskie środki zaradcze

9 stycznia 2023

W reakcji na rosnące ceny energii państwa członkowskie i Unia Europejska podjęły działania, opracowały plany ograniczenia zużycia i stworzyły europejski mechanizm pułapu cen gazu. Fundacja udostępnia regularnie aktualizowaną mapę takich posunięć.

Read more

Ukraina/Rosja

Przemówienia Wołodymyra Zełenskiego

9 stycznia 2023

ukrru.jpg
W przemówieniu wygłoszonym 22 grudnia w Kongresie USA prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował Stanom Zjednoczonym za wsparcie i poprosił o jego zwiększenie. 31 grudnia, w życzeniach pogratulował Ukraińcom jedności, wytrwałości i odwagi oraz wezwał ich do kontynuowania walki aż do zwycięstwa.

Read more -inny link -inny link

Dostawy czołgów

9 stycznia 2023

4 stycznia, podczas spotkania ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Wołodymyrem Zełenskim, prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział zbliżającą się dostawę lekkich czołgów bojowych na Ukrainę. 5 stycznia kanclerz Niemiec Olaf Scholz i prezydent USA Joe Biden wspólnie ogłosili dostawę transporterów opancerzonych Marder i Bradley oraz rakiet obrony powietrznej Patriot.

Read more -inny link -inny link

Pomoc w reakcji na perturbacje w sektorze rolnym

9 stycznia 2023

4 stycznia Unia Europejska i Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) ogłosiły plan polegający na sfinansowaniu pomocy dla sektora rolnego w wysokości 15,5 mln dolarów w związku z ograniczeniem produkcji rolnej w Ukrainie. Będzie ona wspierała funkcjonowanie, wzmocnienie i konsolidację łańcuchów wartości w rolnictwie, rybołówstwie i leśnictwie w Ukrainie. Producenci rolni i gospodarstwa wiejskie skorzystają z dotacji od 1000 do 25 000 dolarów.

Read more -inny link

Wizyta francuskiego ministra sił zbrojnych

9 stycznia 2023

28 grudnia francuski minister sił zbrojnych Sébastien Lecornu powiedział podczas swojej pierwszej podróży do Kijowa, że chce działać na rzecz zaspokojenia ukraińskich potrzeb wojskowych "na najbliższe tygodnie".

Read more

Zarządzanie gospodarcze wojną

9 stycznia 2023

22 grudnia Andrij Pyszny, prezes Banku Narodowego Ukrainy (NBU), rozmawiał w Waszyngtonie o wpływie gospodarczym rosyjskiej inwazji, wyzwaniach związanych z utrzymaniem stabilności bankowej i finansowej w czasie wojny oraz o swoich oczekiwaniach wobec programu monitorującego MFW.

Read more

Komisja

Jednolity rynek ma 30 lat

9 stycznia 2023

commission1.jpg
1 stycznia minęła 30. rocznica utworzenia jednolitego rynku, który umożliwia swobodny przepływ towarów, usług, osób i kapitału na terenie Unii Europejskiej. Według Komisji skupia on blisko 450 mln europejskich konsumentów i stanowi 18% światowego PKB.

Read more

Droga ku cyfrowej dekadzie

9 stycznia 2023

9 stycznia wszedł w życie program "Droga ku cyfrowej dekadzie" do 2030 roku, czyli mechanizm monitorowania i współpracy służący osiągnięciu wspólnych celów w zakresie transformacji cyfrowej Europy do 2030. Inicjatywa ta umożliwi państwom członkowskim i Komisji wspólne załatanie luk w potencjale cyfrowym Europy, a jednocześnie ukierunkuje wspólne działania i inwestycje na dużą skalę, aby czerpać korzyści z transformacji cyfrowej.

Read more

Parlament

Procedura uchylenia immunitetu dwóm eurodeputowanym

9 stycznia 2023

parlement.jpg
2 stycznia Parlament ogłosił, że uruchomił nadzwyczajną procedurę w celu uchylenia immunitetu dwóm członkom Parlamentu Europejskiego. To konsekwencja wniosku belgijskich organów sądowych w kontekście śledztwa w sprawie korupcji dotyczącej Kataru. Dwóch europosłów to Andrea Cozzolino (Włochy, S&D) i Marc Tarabella (Belgia, S&D).

Read more -inny link

Rada

Przyjęcie mechanizmu ograniczenia cen gazu

9 stycznia 2023

conseilparlement.jpg
22 grudnia Rada formalnie przyjęła tymczasowy mechanizm korekty rynku w celu zwalczania nadmiernie wysokich cen gazu. Może on zostać aktywowany począwszy od 15 lutego tego roku na co najmniej 20 dni, jeśli cena gazu przekroczy 180€/MWh przez trzy dni robocze.

Read more

Przyspieszenie rozwoju energii odnawialnych

9 stycznia 2023

22 grudnia Rada ostatecznie przyjęła przepisy dotyczące przyspieszenia rozwoju odnawialnych źródeł energii, które ułatwią wydawanie pozwoleń na nowe projekty lub dostosowanie istniejącej infrastruktury.

Read more

Zaaprobowanie umowy o rybołówstwie ze Zjednoczonym Królestwem

9 stycznia 2023

22 grudnia Rada formalnie zatwierdziła porozumienie w sprawie połowów między UE a Zjednoczonym Królestwem na rok 2023. Ustalono w nim prawa połowowe unijnych rybaków na Atlantyku i Morzu Północnym oraz określono limit całkowitego dopuszczalnego połowu (TAC) dla każdego gatunku ryb.

Read more

Początek szwedzkiej prezydencji

9 stycznia 2023

Od 1 stycznia Szwecja sprawuje półroczne przewodnictwo w Radzie UE. Kraj określił cztery priorytety prezydencji, którymi są bezpieczeństwo, konkurencyjność, transformacja ekologiczna i energetyczna oraz demokratyczne wartości i praworządność. Szwedzka prezydencja zostanie zainaugurowana 12 i 13 stycznia wizytą kolegium unijnych komisarzy w Kirunie.

Read more

COVID-19: środki dotyczące lotów po z Chin

9 stycznia 2023

4 stycznia państwa członkowskie zgodziły się, że będą zachęć do wprowadzania wymogu negatywnego wyniku testu na COVID-19 dla pasażerów lotów z Chin, jak również do noszenia maseczek podczas lotów. Wezwały też do testowania i sekwencjonowania ścieków z lotnisk, losowego badania pasażerów i promowania dzielenia się szczepionkami.

Read more -inny link

Dyplomacja

System amerykańskich subwencji dla pojazdów użytkowych

9 stycznia 2023

diplomatie.jpg
29 grudnia Komisja potwierdziła, że zgodnie z nową amerykańską ustawą o obniżaniu inflacji (IRA) firmy z Unii Europejskiej będą mogły korzystać z programu kredytów na ekologiczne pojazdy bez konieczności modyfikowania swoich dotychczasowych modeli biznesowych. Powtórzyła, że chce, by europejscy producenci ekologicznych pojazdów byli traktowani podobnie jak amerykańscy.

Read more

Zakaz importu produktów rybołówstwa z Kamerunu

9 stycznia 2023

4 stycznia Komisja wystawiła Kamerunowi "czerwoną kartkę", w związku z którą państwa członkowskie powinny zrezygnować z importu produktów rybołówstwa z tego kraju. Kamerun, który nie podjął odpowiednich kroków w celu zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów, został uznany za państwo "niewspółpracujące".

Read more

Europejskie agencje

Hans Leijtens mianowany dyrektorem Frontexu

9 stycznia 2023

agences-eu.jpg
20 grudnia zarząd Frontexu, Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, powołał Holendra Hansa Leijtensa na nowego dyrektora wykonawczego. Laijtens, będący wcześniej dowódcą Królewskiej Żandarmerii Niderlandów i gubernatorem Hagi, pełnił również w przeszłości funkcję dyrektora generalnego holenderskiej administracji podatkowej i celnej.

Read more -inny link

Chorwacja

Wejście do Schengen i strefy euro

9 stycznia 2023

croatie.jpg
Po decyzji Rady z 8 grudnia 2022 roku o zniesieniu kontroli na granicach lądowych i morskich między Chorwacją a pozostałymi sygnatariuszami traktatu, od 1 stycznia 2023 kraj ten należy do strefy Schengen. 1 stycznia to również dzień ostatecznego przyjęcia przez Chorwację wspólnej waluty. Państwo stało się dwudziestym członkiem strefy euro.

Read more -inny link

Irlandia

Grzywna 390 mln euro dla Mety

9 stycznia 2023

irlande.jpg
Działająca w imieniu 27 europejskich państw irlandzka Komisja Ochrony Danych ukarała grupę Meta Ireland grzywną w wysokości 390 mln euro za naruszenie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Kara dotyczy dwóch podmiotów z grupy Meta: Facebooka (210 mln euro) i Instagrama (180 mln euro). RODO wymaga od wszystkich usługodawców online, by uzyskiwali "wolną i świadomą" zgodę internautów przed przetwarzaniem ich danych, żeby zaoferować im spersonalizowane reklamy. Tymczasem Meta zmodyfikowała swoje zasady korzystania z usług, uzależniając dostęp do nich od wykorzystania danych użytkowników w celach reklamowych.

Read more -inny link

Słowenia

Przejęcie obowiązków przez nową prezydentkę republiki

9 stycznia 2023

slovenie.jpg
22 grudnia nowa prezydentka Słowenii Natasza Pirc Musar (niezależna), która wygrała wybory prezydenckie 13 listopada 2022 roku, oficjalnie objęła urząd, zastępując Boruta Pahora. Podczas przemówienia inauguracyjnego w parlamencie podkreśliła swoje zaangażowanie w obronę "państwa prawa, praw podstawowych i autonomii państwowych podsystemów", a także w Unię Europejską, którą określa jako "rodzinę".

Read more -inny link

Szwecja

Wizyta premiera w Paryżu

9 stycznia 2023

suede.jpg
3 stycznia premier Szwecji Ulf Kristersson odwiedził prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Dwaj przywódcy omówili priorytety szwedzkiej prezydencji w Radzie i potwierdzili swoje wsparcie dla Ukrainy. E. Macron powtórzył, że chciałby, aby Szwecja przystąpiła do NATO "tak szybko, jak to możliwe". U. Kristersson wyraził chęć wzmocnienia dwustronnej współpracy w sektorze nuklearnym, obronnym i kosmicznym.

Read more -inny link

Szwajcaria

Alain Berset prezydentem Konfederacji Szwajcarskiej w 2023 roku

9 stycznia 2023

suisse.jpg
Alain Berset został prezydentem Konfederacji Szwajcarskiej w 2023 roku. Berset kieruje Federalnym Departamentem Spraw Wewnętrznych.

Read more

Watykan

Śmierć emerytowanego papieża Benedykta XVI

9 stycznia 2023

vatican.jpg
31 grudnia 2022 roku w wieku 95 lat w watykańskim klasztorze Mater Ecclesiae zmarł emerytowany papież Benedykt XVI, urodzony jako Joseph Ratzinger. 5 stycznia jego ceremonię pogrzebową odprawił papież Franciszek. W 2005 roku Benedykt XVI zastąpił Jana Pawła II, a w 2013 ustąpił ze stanowiska.

Read more -inny link

ONZ

100 milionów migrantów w 2022 roku

9 stycznia 2023

diplomatie.jpg
28 grudnia Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) ogłosił, że w 2022 roku swoje kraje pochodzenia opuściło 100 milionów migrantów, w tym osoby uciekające przed "konfliktami, przemocą, naruszeniami praw człowieka i prześladowaniami". To liczba bez precedensu. Za wzrost o 10 milionów w stosunku do roku 2021 odpowiadają częściowo przewlekłe konflikty w Ukrainie, Etiopii, Burkina Faso, Syrii i Myanmarze.

Read more -inny link

Eurostat

Obniżka inflacji w strefie euro

9 stycznia 2023

eurostat.jpg
Według danych opublikowanych przez Eurostat 6 stycznia w grudniu roczna stopa inflacji w strefie euro wyniosła 9,2% (w porównaniu do 10,1% w listopadzie). Najniższy wskaźnik odnotowano w Hiszpanii - 5,6%, a najwyższy na Łotwie - 20,7%. Głównym składnikiem inflacji jest energia, a następnie żywność, alkohol i tytoń, towary przemysłowe z wyłączeniem energii oraz usługi.

Read more

Stopa bezrobocia na historycznie niskim poziomie

9 stycznia 2023

Według danych opublikowanych 9 stycznia przez Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej, w listopadzie 2022 roku wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wyniosła 6%, a w strefie euro 6,5%.

Read more

Kultura

Malarstwo barokowe we Frankfurcie

9 stycznia 2023

culture.jpg
Do 5 marca Muzeum Städel we Frankfurcie zaprasza, we współpracy z Muzeum Prado w Madrycie, na nową wystawę poświęconą włoskiemu malarzowi barokowemu Guido Reniemu (1575-1642). Zawiera ponad 130 obrazów, rysunków i rycin artysty, którego życie było naznaczone wiarą i przesądami.

Read more

Portrety Vincenta Petersa w Mediolanie

9 stycznia 2023

Od 12 stycznia do 26 lutego w Palazzo Reale w Mediolanie prezentowana jest wystawa "Timeless Time", na którą składa się wybór 90 czarno-białych fotografii autorstwa fotografa Vincenta Petersa. Portrety celebrytów, wykonane w latach 2001-2021, charakteryzują się wykorzystaniem światła, które określa emocje i opowiada historię modeli.

Read more

Zofia Matuszczyk-Cygańska w Krakowie

9 stycznia 2023

Do 5 lutego w Muzeum Narodowym w Krakowie można oglądać wystawę poświęconą tkaninom polskiej artystki Zofii Matuszczyk-Cygańskiej. Na ekspozycji zaprezentowano dziesięć prac, które odzwierciedlają dwa istotne aspekty działalności artystki w latach 50. i 60. XX wieku: pracę w Spółdzielni Artystów Plastyków "Ład" oraz badania nad technikami tkackimi.

Read more

Turner w Dublinie

9 stycznia 2023

Do 31 stycznia w National Gallery of Ireland w Dublinie trwa doroczna bezpłatna wystawa akwareli Williama Turnera z obrazami z kolekcji Henri Vaughana.

Read more

Maurice Denis w Muzeum Orsay

9 stycznia 2023

Do 14 maja Muzeum Orsay zaprasza na wystawę poświęconą Maurice'owi Denisowi, zatytułowaną "Maurice Denis: miłości Marty". Zaprezentowano prace dotyczące pierwszych spotkań miłosnych artysty, powstałe pod sam koniec XIX wieku, a inspirowane jego związkiem z przyszłą żoną Marthe Meurier.

Read more

Gwiazda Miró w CaixaForum w Madrycie

9 stycznia 2023

Od 13 stycznia do 21 maja w CaixaForum w Madrycie prezentowany jest gobelin stworzony przez Joana Miró i Josepa Royo, który dał początek gwieździe Miró, emblematowi banku Caixa. Ci dwaj artyści stworzyli wspólnie siedem monumentalnych gobelinów. Ten został zamówiony, by stworzyć logo instytucji.

Read more -inny link

Nagrody Festiwalu Arte Kino

9 stycznia 2023

Festiwal Arte Kino ogłosił laureatów swoich nagród. Europejską Nagrodę Publiczności otrzymał film "Krzywe linie" reżyserki Rity Nunes, a Nagrodę Jury Młodych Widzów film "Summer Survivors" reżyserki Mariny Kavtaradze.

Read more

Festiwal Jazzowy w Albi

9 stycznia 2023

Od 14 do 22 stycznia odbędzie się Albi Jazz Festival. W trzech salach w departamencie Tarn zorganizowano sześć koncertów: w Grand Théâtre w Albi, Maison de la Musique w Cap'Découverte i Apollo w Mazamet. Równolegle odbywają się otwarte dla publiczności bezpłatne kursy mistrzowskie, spotkania i publiczne próby.

Read more

Agenda

les 12-13 stycznia

Wizyta Komisji Europejskiej inaugurująca szwedzką prezydencję w Radzie (Kiruna)


les 13-14 stycznia

Wybory prezydenckie (I tura) (Czechy)


16 stycznia

Posiedzenie Eurogrupy (Bruksela)


Newsletter Archives

Jakie zdrowie dla Europejczyków?

Unia Europejska powiększona z 27 do 36 członków? Na rzecz "Agendy 2030"

Relacje chińsko-rosyjskie w obliczu geopolitycznej Europy

Kilka mało znanych skutków ocieplenia klimatu

Rolnictwo, zmienna dostosowawcza w umowach handlowych?

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy ,Micol Cattana, Eléna Roux, Amandine GuérinRedaktor naczelny : Eric Maurice

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Eric Maurice

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Unia Europejska w obliczu wojny w Ukrainie: liberalna potęga i jej ograniczenia

pdf

Biuletyn n°1005- wersja 9 janv. 2023