Biuletyn10303 juil. 2023

La Lettre

3 lipca 2023

Ważne jest, aby zbudować europejską narrację i pokazać, że idea europejska nie jest tylko ideą technokratów - mówi muzyk i baryton Jorge Chaminé, założyciel i prezes Europejskiego Centrum Muzyki.

Read more

Na pierwszej stronie!

Francja-Niemcy: odnalezienie sensu historii

3 lipca 2023

etudes.jpg
W czasie, gdy narastające różnice między dwoma krajami nigdy nie były tak publiczne, Francja i Niemcy muszą odnaleźć zaufanie i pogłębiony dialog, pisze Jean-Dominique Giuliani.

Read more

Czy Europa musi się obawiać rozpadu Rosji?

3 lipca 2023

Chociaż nadal pozostaje wiele niewiadomych, nie możemy już wykluczyć rozpadu Federacji Rosyjskiej w wyniku nieudanej agresji na Ukrainie. Europa nie musi się jednak obawiać tych ewentualnych wstrząsów, pisze Jean-Dominique Giuliani. Musi po prostu przygotować się na nie przy pomocy wszelkich dostępnych środków.

Read more

Wybory

23 lipca Hiszpanie pójdą do urn, żeby odnowić skład dwóch izb parlamentu

3 lipca 2023

elections.jpg
Kierowana przez Alberto Nuneza Feijoo Partia Ludowa (PP) jest faworytem przedterminowych wyborów parlamentarnych 23 lipca. Ma uzyskać 32,1% głosów, wyprzedzając Socjalistyczną Partię Robotniczą (PSOE) ustępującego premiera Pedro Sancheza (29%). Vox, prawicowa partia populistyczna, ma otrzymać 13,9%, a Sumar (S), czyli Zjednocz (koalicja radykalnych partii lewicowych) 13,6%. Reszta głosów ma przypaść partiom regionalnym, których w Hiszpanii jest wiele. Ugrupowania te mogą pozbawić PP lub PSOE większości. Po ostatnich dwóch wyborach parlamentarnych (w 2015 i 2019 roku) Hiszpanie musieli wrócić do urn wyborczych kilka miesięcy później, bo wybory nie wyłoniły większości. Czy scenariusz się powtórzy w 2023 roku?

Read more

Fundacja

Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety

3 lipca 2023

frs.jpg
Reagując na gospodarcze i społeczne konsekwencje pandemii Covid-19, Unia Europejska utworzyła fundusz odbudowy o wartości 672,5 mld euro. 26 i 27 czerwca Komisja pozytywnie oceniła wnioski Malty, Francji i Słowacji o zmianę ich planów w celu dodania rozdziału o REPowerEU. Komisja wstępnie pozytywnie oceniła drugi wniosek Rumunii o płatność w wysokości 3,22 mld euro. Fundacja oferuje interaktywną mapę planów dla poszczególnych krajów, abyście mogli poznać kwoty i harmonogramy.

Read more

Publikacja "The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2023"

3 lipca 2023

Europa się zmieniła... Pokazuje to "The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2023", który analizuje głębokie zmiany, jakie dokonały się w Europie, a które przyspieszył szok wojny w Ukrainie. To 17. wydanie opublikowane przez wydawnictwo Marie B. zawiera 19 artykułów osobistości wysokiego szczebla, w tym Odile Renaud-Basso na temat europejskiego modelu gospodarczego w obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zawiera również 30 oryginalnych map i kompletny zestaw statystyk z komentarzem. Książka jest dostępna po francusku w wersji drukowanej i cyfrowej oraz po angielsku w wersji cyfrowej. Zamów ją już teraz!

Read more -inny link

Rada Europejska

Konkluzje w sprawie Ukrainy, gospodarki i migracji

3 lipca 2023

conseilparlement.jpg
Szefowie państw i rządów, obradujący w Brukseli 29 i 30 czerwca, potwierdzili swoje poparcie dla Ukrainy i zwrócili się do Komisji o przeanalizowanie możliwości wykorzystania przejętych rosyjskich aktywów do sfinansowania odbudowy. Omówili politykę gospodarczą i przemysłową oraz wezwali instytucje do szybkiego przyjęcia narzędzi na rzecz konkurencyjności i odporności Unii. W konkluzjach na temat migracji, opublikowanych oddzielnie z powodu sprzeciwu węgierskiego i polskiego premiera, Rada Europejska powtórzyła, że chce rozbić model biznesowy przemytników i dojść do porozumienia w sprawie zarządzania osobami ubiegającymi się o azyl.

Read more -inny link -inny link

Komisja

Nowe projekty z Europejskiego Funduszu Obronnego

3 lipca 2023

commission1.jpg
26 czerwca Komisja ogłosiła, że 41 nowych, wspólnych projektów badawczo-rozwojowych otrzyma 832 mln euro z Europejskiego Funduszu Obronnego. Zalicza się do nich zwłaszcza projekt E-NACSOS dotyczący obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej marynarki wojennej, projekt REACTII dotyczący zarządzania zasobami wojny elektronicznej w sektorze lotnictwa oraz projekt ODIN'S EYE II dotyczący europejskich zdolności kosmicznych.

Read more

Projekt cyfrowego euro

3 lipca 2023

28 czerwca Komisja przedstawiła swoje plany dotyczące cyfrowego euro, które ma być wykorzystywane przez obywateli i przedsiębiorstwa do płatności. Jednocześnie zaprezentowała gwarancje, że gotówka pozostanie dostępna.

Read more

Parlament

Odrzucenie projektu rekultywacji przyrody przez Komisję ds. Ochrony Środowiska Naturalnego

3 lipca 2023

parlement.jpg
27 czerwca Komisja ds. Ochrony Środowiska Naturalnego Parlamentu Europejskiego odrzuciła projekt prawa o odbudowie zasobów przyrodniczych, który zostanie przedłożony do odrzucenia na następnej sesji plenarnej. Tego samego dnia Komisja przyjęła stanowisko w sprawie przeglądu ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy w sprawie wód gruntowych i dyrektywy w sprawie środowiskowych norm jakości. Przyjęła również sprawozdanie w sprawie przeglądu dyrektyw dotyczących jakości powietrza. Europosłowie chcą w szczególności zharmonizować wskaźniki jakości powietrza.

Read more -inny link -inny link

Rada

Posiedzenie ministrów spraw europejskich

3 lipca 2023

conseilparlement.jpg
Ministrowie do spraw europejskich omówili prace nad zmianą przepisów regulujących wybory europosłów. Przyjęli program prac Rady na okres od 1 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2024. I wreszcie zatwierdzili zalecenia dla poszczególnych krajów w ramach semestru europejskiego, a także umowę o wolnym handlu między Unią Europejską a Nową Zelandią, która teraz może zostać formalnie podpisana.

Read more

Posiedzenie ministrów rolnictwa i rybołówstwa

3 lipca 2023

26 czerwca ministrowie rolnictwa i rybołówstwa przedyskutowali stan zaawansowania wspólnej polityki rybołówstwa. Przyjęli konkluzje mające uczynić sektor rybołówstwa bardziej konkurencyjnym, omówili stosowanie środków ochrony roślin i określili swoje stanowisko w sprawie rozporządzenia ustanawiającego wieloletni plan zarządzania zasobami tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym. Przyjęli umowę o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Madagaskarem na lata 2023-2027. 27 czerwca ministrowie omówili aktualny stan handlu rolno-spożywczego.

Read more

Stanowisko w kwestii legislacji w sprawie surowców krytycznych

3 lipca 2023

30 czerwca państwa członkowskie określiły swoje stanowisko negocjacyjne w sprawie projektu przepisów dotyczących surowców krytycznych. Proponują w szczególności podwyższenie celów w zakresie przekształcania i recyklingu oraz bardziej regularne aktualizowanie wykazu tych surowców. Negocjacje w sprawie ostatecznej wersji projektu z Parlamentem rozpoczną się, gdy ten określi swoje stanowisko.

Read more

Stanowisko w sprawie klasyfikacji i etykietowania chemikaliów

3 lipca 2023

30 czerwca Rada przyjęła stanowisko w sprawie projektu rewizji rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania chemikaliów. Chce wyjaśnić zasady etykietowania i uniknąć zwiększania obciążeń dla przedsiębiorstw.

Read more

Dyplomacja

Rada Współpracy z Tadżykistanem

3 lipca 2023

diplomatie.jpg
10. posiedzenie Rady Współpracy Unia Europejska-Tadżykistan 26 czerwca stało się okazją, by rozpocząć negocjacje w sprawie nowej, wzmocnionej umowy o partnerstwie i współpracy. Strony dyskutowały o handlu, dostawach energii, zarządzaniu, praworządności, ochronie praw człowieka i wzmacnianiu społeczeństwa obywatelskiego.

Read more

Dialog gospodarczy wysokiego szczebla z Japonią

3 lipca 2023

27 czerwca Unia Europejska i Japonia przeprowadziły trzeci dialog gospodarczy na wysokim szczeblu na temat bezpieczeństwa gospodarczego i wzmocnienia ich strategicznej współpracy, zwłaszcza w odniesieniu do odporności łańcuchów dostaw.

Read more

Rada Partnerstwa Cyfrowego z Koreą Południową

3 lipca 2023

30 czerwca w Seulu odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Partnerstwa Cyfrowego Unii Europejskiej i Republiki Korei. Dwie strony zobowiązały się do współpracy w zakresie technologii wskazanych w strategii bezpieczeństwa gospodarczego UE, tj. półprzewodników, obliczeń wysokiej skali, technologii kwantowych, technologii 5G i wyższej, gospodarki platformowej, sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa.

Read more

Trybunał Obrachunkowy

Raport na temat celów klimatycznych Unii na 2030 rok

3 lipca 2023

cours-des-comptes-eu.jpg
27 czerwca Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował sprawozdanie na temat celów Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Stwierdzono w nim, że istnieje niewiele dowodów na to, że działania podejmowane przez przedsiębiorstwa będą wystarczające do osiągnięcia celu ograniczenia emisji o 55% do 2030 roku. Audytorzy zauważają, że UE prawdopodobnie nie osiągnęłaby swojego celu w zakresie efektywności energetycznej na 2020 rok bez zmniejszenia zużycia energii spowodowanego kryzysem finansowym z 2009 roku, a następnie pandemią COVID-19.

Read more

EBC

Forum na temat aktywności banku centralnego

3 lipca 2023

bce.jpg
W dniach 26-28 czerwca w portugalskiej Sintrze odbyło się doroczne forum Europejskiego Banku Centralnego. W przemówieniu inauguracyjnym prezes Christine Lagarde stwierdziła, że jest zbyt wcześnie, by przewidywać koniec wzrostu stóp procentowych, biorąc pod uwagę niepewność związaną z inflacją.

Read more -inny link

Europejskie agencje

Rozbicie sieci kodowanej komunikacji EncroChat

3 lipca 2023

agences-eu.jpg
27 czerwca Europol i Eurojust ogłosiły, że infiltracja i zlikwidowanie sieci kodowanej komunikacji EncroChat doprowadziły do aresztowania 6 658 osób, w tym 197 szczególnie poszukiwanych przestępców, a także przejęcia 900 mln euro przestępczych funduszy, ponad 260 ton narkotyków oraz setek sztuk broni, pojazdów i innego mienia.

Read more -inny link

Nowy dowódca Eurokorpusu

3 lipca 2023

29 czerwca generał Jarosław Gromadziński objął dowództwo Eurokorpusu w Strasburgu jako pierwszy Polak.

Read more -inny link

Wystrzelenie europejskiego teleskopu Euclid

3 lipca 2023

1 lipca został wystrzelony europejski teleskop kosmiczny Euclid. Jego misją jest odkrycie natury dwóch składników naszego Wszechświata - ciemnej materii i ciemnej energii.

Read more -inny link

Trilogi

Porozumienie w sprawie reformy przepisów bankowych i unii rynków kapitałowych

3 lipca 2023

economie-banque.jpg
27 czerwca Rada i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie reformy przepisów bankowych w ramach umów Bazylea III. Negocjatorzy porozumieli się w sprawie sposobu, w jaki wdrożony zostanie próg zasobów własnych. 29 czerwca osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie przeglądu rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFIR) i drugiej dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II).

Read more -inny link

Porozumienie w sprawie aktu o danych

3 lipca 2023

27 czerwca Rada i Parlament osiągnęły porozumienie mające na celu zwiększenie dostępności danych osobowych, zwiększenie konkurencyjności rynku i dzielenie się na szerszą skalę wartością wytwarzaną przez sektor. Wyjaśniono w szczególności zakres tego nowego prawodawstwa i uwzględniono środki zapobiegające niewłaściwemu wykorzystaniu nierównowagi kontraktowej w umowach o udostępnianiu danych.

Read more -inny link

Porozumienie w sprawie ochrony pracowników przed azbestem

3 lipca 2023

27 czerwca Parlament i Rada osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie rewizji dyrektywy dotyczącej azbestu w miejscu pracy. Pułap ekspozycji zostanie zredukowany, a pracodawcy będą musieli identyfikować materiały, które mogą zawierać azbest.

Read more

Porozumienie dotyczące europejskiej tożsamości cyfrowej

3 lipca 2023

29 czerwca Rada i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie europejskiej tożsamości cyfrowej. Stworzony zostanie osobisty cyfrowy portfel dla europejskich obywateli dostępny za pośrednictwem telefonu komórkowego. Wstępne porozumienie określa koncepcję portfela elektronicznego i jego interakcje z krajowymi metodami identyfikacji elektronicznej. Musi zostać formalnie przyjęte przez dwóch współprawodawców.

Read more

Porozumienie w sprawie wspólnych zakupów w obszarze obrony

3 lipca 2023

27 czerwca Rada i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie instrumentu wzmocnienia europejskiego przemysłu obronnego poprzez wspólne zamówienia (EDIRPA). Celem rozporządzenia jest zebranie wniosków państw członkowskich pragnących dokonać wspólnych zakupów produktów obronnych. Wspólne zakupy będą częściowo refundowane z budżetu UE. Porozumienie ma zostać formalnie przyjęte.

Read more -inny link

Porozumienie dotyczące zrównoważonego rolnictwa

3 lipca 2023

29 czerwca Rada i Parlament osiągnęły porozumienie w sprawie rozporządzenia dotyczącego sieci danych na temat zrównoważoności gospodarstw rolnych. Rozporządzenie ma umożliwić zebranie dodatkowych danych do monitorowania celów Wspólnej Polityki Rolnej i Zielonego Ładu. Uzupełni proces gromadzenia danych rolniczych w ramach istniejącego już rozporządzenia w sprawie sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych.

Read more

Bułgaria

Bułgarka Iliana Ivanowa powołana na komisarza

3 lipca 2023

bulgarie.jpg
28 czerwca Bułgarka Iliana Iwanowa, członkini Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, została wybrana na komisarza ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży. Jeśli jej nominacja zostanie zatwierdzona przez Radę i Parlament, zastąpi Mariyę Gabriel.

Read more -inny link

Zjednoczone Królestwo

Wymiar sprawiedliwości przeciwko wydalaniu migrantów do Rwandy

3 lipca 2023

royaume-uni.jpg
29 czerwca brytyjski sąd orzekł, że plany deportacji do Rwandy migrantów, którzy przybyli nielegalnie do Zjednoczonego Królestwa, były niezgodne z prawem. Sąd Apelacyjny ocenił, że Rwandy nie można uznać za bezpieczny kraj trzeci i stwierdził istnienie realnego ryzyka, że osoby wysłane do Rwandy zostaną odesłane do kraju pochodzenia.

Read more -inny link

Bośnia i Hercegowina

Unieważnienie dwóch kontrowersyjnych ustaw serbskiej jednostki

3 lipca 2023

bosnie-herzegovine.jpg
1 lipca międzynarodowy Wysoki Przedstawiciel w Bośni i Hercegowinie Christian Schmidt wykorzystał swoje uprawnienia do unieważnienia kontrowersyjnych ustaw przyjętych przez bośniackich Serbów, odmawiających uznawania decyzji Trybunału Konstytucyjnego tego kraju.

Read more -inny link

Islandia

Posiedzenie krajów nordyckich i Kanady na Islandii

3 lipca 2023

islande.jpg
W dniach 25-26 czerwca premierzy Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii, Szwecji, Wysp Alandzkich, Wysp Owczych, Grenlandii i Kanady obradowali w Vestmannaeyjar na Islandii. Celem spotkania było omówienie sposobów reagowania na różne zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa związane z wojną w Ukrainie. Uczestnicy zobowiązali się do wzmocnienia współpracy w kwestii bezpieczeństwa i obrony w swoich regionach. Podkreślili również potrzebę współpracy w obliczu globalnych wyzwań, zwłaszcza zmian klimatycznych.

Read more -inny link

Ukraina

Posiedzenie Trójkąta Lubelskiego

3 lipca 2023

ukraine.jpg
28 czerwca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjął w Kijowie swoich odpowiedników z Polski i Litwy - Andrzeja Dudę i Gitanę Nausedę - w ramach Trójkąta Lubelskiego. Rozmowy dotyczyły przygotowań do szczytu NATO 11 i 12 lipca w Wilnie, integracji Ukrainy z Unią Europejską i przygotowań do Światowego Szczytu Pokojowego.

Read more -inny link -inny link

Posiedzenie na temat strat spowodowanych przez Rosję na Ukrainie

3 lipca 2023

27 czerwca odbyło się konstytutywne posiedzenie Konferencji Uczestników Rejestru Szkód Spowodowanych Agresją Rosji na Ukrainę z udziałem przedstawicieli 43 krajów. Rejestr (pierwszy krok w kierunku międzynarodowego mechanizmu odszkodowawczego dla ofiar konfliktu) będzie wykorzystywany do rejestrowania dowodów i roszczeń o odszkodowanie za szkody, straty lub obrażenia wyrządzone państwu ukraińskiemu i wszystkim osobom zainteresowanym przez międzynarodowo bezprawne akty popełnione przez Rosję na Ukrainie lub przeciwko Ukrainie.

Read more

Wizyta Pedro Sancheza

3 lipca 2023

1 lipca, w pierwszym dniu hiszpańskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, premier hiszpańskiego rządu Pedro Sanchez spotkał się w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Pedro Sanchez ponowił swoje poparcie dla Ukrainy w obliczu rosyjskiej inwazji oraz dla starań Ukrainy o przystąpienie do Unii Europejskiej.

Read more -inny link

Opracowania/raporty

Global Peace Index 2023

3 lipca 2023

etudes.jpg
28 czerwca Instytut Ekonomii i Pokoju opublikował 17. edycję Globalnego Indeksu Pokoju, który mierzy skalę konfliktów na świecie. Wynika z niego, że 2022 był rokiem o największej liczbie zgonów związanych z konfliktami od początku wieku. W ubiegłym roku najwięcej ofiar pochłonął konflikt w Etiopii. Na Ukrainie 65% mężczyzn w wieku od 20 do 24 lat uciekło z kraju lub zginęło w konflikcie. Ponadto prawie 79 krajów doświadczyło wzrostu poziomu konfliktu, a globalny wpływ gospodarczy tego wzrostu przemocy miał w 2022 wzrosnąć o 17%, czyli o dodatkowe 1000 miliardów dolarów.

Read more -inny link

Raport na temat bezpieczeństwa infrastruktury

3 lipca 2023

29 czerwca grupa zadaniowa UE-NATO ds. odporności i ochrony infrastruktury opublikowała swój raport końcowy. Zwrócono w nim uwagę na podatność infrastruktury energetycznej, infrastruktury cyfrowej (w szczególności podziemnych i podmorskich kabli światłowodowych) oraz infrastruktury transportowej na cyberataki, a także na zagrożenia dla dostępu NATO i UE do przestrzeni kosmicznej. Grupa zadaniowa formułuje szereg zaleceń w sprawie wzmocnienia i ustrukturyzowania dialogu na temat odporności i mobilności wojskowej, w sprawie synergii między sojusznikami oraz w sprawie promowania dobrych praktyk, zwłaszcza w zakresie oceny zagrożeń i nadzoru.

Read more -inny link

Raport Banku Światowego na temat eksploatacji zasobów naturalnych

3 lipca 2023

27 czerwca Bank Światowy opublikował raport na temat zrównoważonego rozwoju, w którym stwierdzono, że gdyby kraje efektywniej wykorzystywały swoje zasoby naturalne, świat mógłby sprostać wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu, wydajnością gospodarczą, bezpieczeństwem żywności i wody oraz zdrowiem publicznym.

Read more -inny link

Eurostat

Spadająca stopa bezrobocia

3 lipca 2023

eurostat.jpg
Według szacunków Eurostatu opublikowanych 30 czerwca w maju stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wyniosła 5,9%, co w porównaniu z kwietniem oznacza spadek o 0,1 punktu. W strefie euro wyniosła 6,5%.

Read more -inny link

Spadek inflacji

3 lipca 2023

Według szacunków Eurostatu opublikowanych 30 czerwca w czerwcu roczna inflacja w strefie euro wyniosła 5,5% (w porównaniu z 6,1% w maju). Jest to najniższa stopa inflacji od stycznia 2022 roku.

Read more -inny link

Publikacje

Robert Schuman. Biografia świadectw

3 lipca 2023

publications.jpg
Manfred Kontz opublikował po niemiecku książkę "Robert Schuman, Eine Biografie in Zeitzeugenberichten" ("Robert Schuman. Biografia świadectw"), wydaną przez Brill | Schöningh. W publikacji tej autor składa hołd "ojcu Europy", zaangażowanemu w pojednanie francusko-niemieckie oraz europejską przyszłość wolną od wojny, nienawiści i ubóstwa.

Read more

Kultura

Przeznaczenia Verdun

3 lipca 2023

culture.jpg
Do 28 kwietnia 2024 roku Miejsce Pamięci Verdun we Fleury-devant-Douaumont jest gospodarzem wystawy "Przeznaczenia Verdun". Ekspozycja wykorzystuje dźwięk i tekst, aby opowiedzieć historie dwudziestu osób, które były bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w bitwę pod Verdun. Aby podkreślić znaczenie rodzinnej pamięci, potomkowie francuskich i niemieckich żołnierzy również opowiadają historię swoich przodków.

Read more

Nagroda Publiczności LUX 2023

3 lipca 2023

27 czerwca przyznano unijną nagrodę filmową publiczności (Nagrodę LUX) filmowi "Blisko" belgijskiego reżysera Lukasa Dhonta. Ceremonia odbyła się w sali obrad Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Read more

Vivian Suter w Bergamo

3 lipca 2023

Do 24 września Galeria Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej w Bergamo, kulturalnej stolicy Włoch, zaprasza na wystawę poświęconą Vivian Suter. Składająca się z prawie 200 obrazów ekspozycja próbuje ukazać związek między twórczością Vivian Suter a środowiskiem naturalnym oraz zilustrować ewolucję jej prac.

Read more

Wystawa na temat Camille Claudel w Warszawie

3 lipca 2023

Do 10 września 2023 roku Muzeum Narodowe w Warszawie prezentuje wystawę "Bez gorsetów - Camille Claudel i polskie rzeźbiarki XIX wieku". Ekspozycja ma na celu przywrócenie pamięci o zapomnianych artystkach i przywrócenie im należnego miejsca w historii sztuki. Po raz pierwszy w Polsce pokazane zostaną również prace Camille Claudel (1864-1943).

Read more

Festiwal Muzyczny Rheingau

3 lipca 2023

Do 5 września w Wiesbaden odbywa się Festiwal Muzyczny Rheingau, jeden z najbardziej znanych niemieckich festiwali muzyki klasycznej. Zaplanowano ponad sto koncertów muzyki klasycznej i rozrywkowej, teatr, literaturę i taniec.

Read more

Fotografia afrykańska w Londynie

3 lipca 2023

Do 14 stycznia londyńska Tate Modern gości wystawę poświęconą współczesnej afrykańskiej fotografii. Ekspozycja gromadzi fotografów z całej Afryki i bada, w jaki sposób artyści ci reinterpretują kulturową, historyczną i geograficzną różnorodność kontynentu, wykorzystując fotografię do łączenia przeszłości i teraźniejszości w potężny i transformujący sposób.

Read more

Festiwal Teatru Klasycznego w Almagro

3 lipca 2023

Do 23 lipca w Hiszpanii odbywa się 46. Międzynarodowy Festiwal Teatru Klasycznego w Almagro. To wydarzenie kulturalne, które co roku przyciąga ponad 60 000 widzów, a odbywa się w wielu różnych miejscach w mieście. Program uzupełniają warsztaty i spotkania odbywające się przez cały czas trwania festiwalu.

Read more -inny link

75. lat Festiwalu w Aix en Provence

3 lipca 2023

Do 24 lipca trwa 75. edycja Festiwalu w Aix en Provence. Gwoździem programu jest nowa jednoaktowa opera George'a Benjamina zatytułowana "Picture a day like this". Festiwal prezentuje również nowe dzieło Philipa Venablesa i Teda Huffmana "The Faggots and Their Friends Between Revolutions". Ta edycja jest również hołdem dla kompozytorki Betsy Jolas - proponuje kilka wykonań jej dzieł.

Read more

Artystki w Dublinie

3 lipca 2023

Z okazji dwusetnej rocznicy swojego powstania Royal Hibernian Academy organizuje, we współpracy z National Gallery of Ireland, dużą ekspozycję poświęconą artystkom wystawianym przez oba muzea w ciągu ostatnich 100 lat.

Read more

Agenda

10 lipca

Rada do Spraw Ogólnych (Bruksela)


les 10-11 lipca

Nieformalne posiedzenie ministrów środowiska (Valladoid)


les 10-13 lipca

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego (Strasburg)


Newsletter Archives

Obrona Europy przez Europejczyków: mit, konieczność, ambicja, nadzieja?

BRICS, geopolityczne wyzwanie ignorowane przez Unię Europejską

Europejskie aspiracje Ukraińców

Niemiecki kryzys Schuldenbremse: symptom, który trzeba wziąć w Europie na poważnie

Nowa architektura europejskiego bezpieczeństwa

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy ,Basile Desvignes, Romain Maillot, Lina Nathan, Baptiste Comiti, Sixtine Hartog

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Eric Maurice

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

"Muzyka jest samą istotą europejskiej tożsamości kulturowej"

pdf

Biuletyn n°1030- wersja 3 juil. 2023