Biuletyn104123 oct. 2023

La Lettre

Lorenzo Castellani

23 października 2023

Pierwszy rok rządów Giorgii Meloni ujawnił złożoną układankę: przeplatały się ze sobą elementy nacjonalistycznej prawicy oraz tendencje centrowe i umiarkowane. Wybory europejskie w czerwcu będą kolejnym sprawdzianem, czy linia polityczna ugrupowania Fratelli d'Italia uległa zmianie.

Read more

Fundacja

Publikacja "The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2023"

23 października 2023

2023-04-25-12-47-40.3447.jpg
Europa się zmieniła... Pokazuje to "The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2023", który analizuje głębokie zmiany, jakie zaszły w Europie, a które przyspieszył wstrząs wywołany wojną w Ukrainie. To 17. wydanie, opublikowane przez wydawnictwo Marie B., obejmuje 19 artykułów czołowych postaci, w tym André Loesekrug-Pietriego. Książka zawiera 30 oryginalnych map i pełny zestaw statystyk z komentarzem. Książka jest dostępna po francusku oraz po angielsku, w formacie cyfrowym. Zamów ją już teraz.

Read more

Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety

23 października 2023

2020-12-18-10-50-27.3475.jpg
Reagując na gospodarcze i społeczne konsekwencje pandemii Covid-19, Unia Europejska utworzyła fundusz odbudowy o wartości 672,5 mld euro. W październiku zatwierdzono zaktualizowane plany kilku państw, by zawrzeć w nich rozdział REPowerEU. Fundacja oferuje interaktywną mapę planów, kraj po kraju, aby można było poznać kwoty i harmonogramy.

Read more

Rada Europejska

Posiedzenie w sprawie sytuacji w Izraelu i w Palestynie

23 października 2023

2023-10-23-10-49-24.8392.jpg
17 października 27 szefów państw i rządów oraz przedstawiciele europejskich instytucji omówili ataki na Izrael i sytuację w Strefie Gazy. Potępili ataki Hamasu na Izrael, przypomnieli o swojej całkowitej solidarności z Izraelem i zaapelowali o reakcję militarną respektującą prawo międzynarodowe.

Read more -inny link

Komisja

Zmniejszenie zanieczyszczenia mikrodrobinami plastiku

23 października 2023

2022-11-30-18-08-18.5395.jpg
16 października Komisja zaproponowała rozporządzenie w sprawie zanieczyszczenia mikrodrobinami plastiku powodowanego przez plastikowy granulat. W badaniu przeprowadzonym przez Komisję oszacowano, że każdego roku do środowiska uwalnianych jest od 52 000 do 184 000 ton granulatu, a lepsze zarządzanie, wraz z bardziej skutecznym systemem rozliczania strat przemysłowych mogłyby zmniejszyć to zanieczyszczenie o 74%.

Read more

Program prac na 2024 rok

23 października 2023

2019-06-17-11-39-09.1779.jpg
17 października Komisja opublikowała swój program prac na 2024 rok, zatytułowany "Działanie skutecznie dziś i przygotowywanie się na jutro". Podkreślono w nim potrzebę pomyślnego zakończenia reform podjętych w tej kadencji, w szczególności w zakresie transformacji ekologicznej i cyfrowej, a także konieczność zmniejszenia obciążeń administracyjnych w celu ułatwienia stosowania prawodawstwa i działalności europejskich przedsiębiorstw. Komisja podkreśliła potrzebę dalszego wspierania Ukrainy.

Read more -inny link

Przyspieszenie wdrażania aktu o usługach cyfrowych

23 października 2023

2022-04-25-11-20-24.9813.jpg
18 października Komisja zwróciła się do państw członkowskich o przyspieszenie wdrażania i koordynację działań w zakresie aktu o usługach cyfrowych (DSA). Komisja chce w szczególności wyznaczenia krajowych organów odpowiedzialnych za stosowanie przepisów w kontekście dezinformacji i udostępniania nielegalnych treści w związku z konfliktami w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie.

Read more -inny link

Lepsze uregulowanie wejść na europejskie terytorium

23 października 2023

2017-09-04-18-06-21.9736.jpg
18 października Komisja przedstawiła dwie inicjatywy mające na celu uregulowanie wejść na unijne terytorium. Komisja chce mieć możliwość szybszego i bardziej zdecydowanego zawieszania programów zwolnień z obowiązku wizowego z 60 krajami trzecimi w przypadku kryzysu. Komisja proponuje również plan działania obejmujący 29 środków operacyjnych, by ograniczyć nielegalną migrację przez wschodnią część Morza Śródziemnego, szlak najczęściej wykorzystywany przez migrantów.

Read more -inny link

Walka z przestępczością zorganizowaną i handlem narkotykami

23 października 2023

2023-10-23-11-48-24.5466.jpg
18 października Komisja przedstawiła plan działania w zakresie walki z przestępczością zorganizowaną i handlem narkotykami. Zaproponowano w nim cztery priorytetowe obszary: narkotyki wwożone do Europy przez porty, rozbijanie głównych siatek przestępczych, zapobieganie rozwojowi grup przestępczych i współpraca międzynarodowa.

Read more -inny link

Parlament

Nowe przepisy w kwestii kontroli rybołówstwa

23 października 2023

2020-12-17-11-45-18.2367.jpg
17 października europosłowie przyjęli wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie kontroli rybołówstwa, które usprawnia cyfrowy system gromadzenia danych w zakresie rybołówstwa, by ułatwić zarządzanie zasobami morskimi, i przewiduje obowiązek wyposażenia niektórych statków zagrożonych nieprzestrzeganiem przepisów w zdalne systemy nadzoru wideo (w ciągu czterech lat).

Read more -inny link

Platforma inwestycji w strategiczne technologie

23 października 2023

2023-10-09-12-12-25.6426.jpg
17 października europosłowie przyjęli utworzenie platformy z budżetem 160 mld euro na inwestycje w strategiczne technologie. Europosłowie chcą uczynić Platformę Strategicznych Technologii dla Europy (STEP) prototypem europejskiego Funduszu Suwerenności przed kolejnymi wieloletnimi ramami finansowymi.

Read more -inny link

Budżet na 2024 rok, by przezwyciężyć wyzwania

23 października 2023

2023-10-23-11-07-58.1666.jpg
18 października europosłowie przyjęli stanowisko w sprawie budżetu UE na 2024 rok. Chcą zwiększyć europejskie zasoby, aby sprostać nowym potrzebom politycznym i wzmocnić środki związane ze strategiczną autonomią Unii Europejskiej oraz jej działania międzynarodowe. Teraz Parlament i Rada mają trzy tygodnie na wypracowanie wspólnego stanowiska.

Read more -inny link

Nagroda Sacharowa przyznana Jinie Mahsie Amin i irańskim kobietom

23 października 2023

2017-12-13-14-46-44.7105.png
19 października Parlament przyznał Nagrodę Sacharowa za Wolności Myśli 2023 Jinie Mahsie Amini - irańskiej kobiecie, która zmarła po aresztowaniu za złamanie przepisów dotyczących noszenia chust - oraz irańskiemu ruchowi kobiecemu Kobieta, Życie, Wolność. Ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się 13 grudnia w Strasburgu.

Read more

Rada

Posiedzenie Eurogrupy

23 października 2023

2013-02-07-13-43-00.0020.jpg
16 października ministrowie finansów strefy euro omówili zalecenia Komisji dotyczące polityki pieniężnej oraz projekt cyfrowego euro. Odbyli też rozmowę z sekretarz skarbu USA Janet Yellen na temat globalnych zagrożeń oraz z przedstawicielami biznesu na temat europejskich rynków kapitałowych.

Read more

Posiedzenie ministrów środowiska

23 października 2023

2023-10-23-11-50-42.3730.jpg
16 października ministrowie środowiska zatwierdzili stanowisko negocjacyjne na zbliżającą się konferencję klimatyczną COP 28 pod koniec listopada. Osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie proponowanego rozporządzenia dotyczącego emisji CO2 z pojazdów ciężarowych oraz w sprawie przeglądu dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków.

Read more

Porozumienie polityczne w sprawie reformy rynku elektryczności

23 października 2023

2022-02-22-10-50-29.8249.jpg
17 października ministrowie ds. energii osiągnęli porozumienie w sprawie reformy rynku energii elektrycznej. Rada zmieniła propozycję Komisji dotyczącą wprowadzenia kontraktów zachęcających do inwestycji w odnawialne źródła energii, rozszerzając je na istniejącą infrastrukturę, taką jak francuskie elektrownie jądrowe. Porozumienie to posłuży jako punkt wyjścia do negocjacji z Parlamentem. Ministrowie zajęli się również kwestią energii w Ukrainie w okresie zimowym, kiedy infrastruktura energetyczna tego kraju może być zagrożona rosyjskimi atakami.

Read more -inny link

Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów

23 października 2023

2013-04-24-16-55-06.4857.jpg
17 października ministrowie gospodarki i finansów dyskutowali na temat reformy Paktu Stabilności i Wzrostu oraz wdrażania planów odbudowy. Przyjęli ostatecznie dyrektywę DAC8 mającą na celu wzmocnienie współpracy między krajowymi organami podatkowymi w obszarze kryptoaktywów i interpretacji indywidualnych dla osób o wysokich dochodach

Read more -inny link

Posiedzenie ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych

23 października 2023

2022-02-21-10-39-52.1186.png
19 i 20 października ministrowie spraw wewnętrznych i sprawiedliwości dyskutowali o konsekwencjach konfliktu izraelsko-palestyńskiego dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej, pakcie o migracji i azylu, europejskich przepisach dotyczących niewypłacalności oraz prawnych odpowiedziach na rosyjskie zbrodnie w Ukrainie.

Read more

Nieformalne posiedzenie ministrów handlu

23 października 2023

2023-10-09-12-05-44.4989.jpg
19 i 20 października ministrowie handlu obradowali w Walencji, aby omówić umowy handlowe Unii Europejskiej oraz znaczenie tych umów dla europejskiego bezpieczeństwa gospodarczego. Obecnie Komisja negocjuje w imieniu Unii kilka porozumień handlowych.

Read more

Dyplomacja

Szczyt Unia Europejska-Stany Zjednoczone

23 października 2023

2020-02-03-12-52-28.1080.jpg
20 października przewodniczący Komisji Europejskiej i Rady Ursula von der Leyen i Charles Michel oraz prezydent USA Joe Biden potwierdzili swoje zaangażowanie na rzecz globalnej stabilności, multilateralizmu opartego na wspólnych zasadach i współpracy obronnej. Odnośnie gospodarki podkreślili sukcesy Rady ds. Handlu i Technologii (międzyresortowego forum utworzonego w 2021 roku) oraz potwierdzili swoje wzajemne zaangażowanie na rzecz otwartego i zrównoważonego porządku gospodarczego. Rozmowy nie przyniosły porozumienia w sprawie bieżących sporów handlowych, w szczególności europejskiego importu stali.

Read more -inny link

EBC

Faza przygotowawcza projektu cyfrowego euro

23 października 2023

2020-10-02-11-11-33.8349.jpg
18 października Europejski Bank Centralny ogłosił rozpoczęcie fazy przygotowawczej projektu cyfrowego euro. Po dwuletniej fazie badań faza przygotowawcza również powinna potrwać dwa lata. Dopiero pod jej koniec podjęta zostanie decyzja o ewentualnym wprowadzeniu cyfrowego euro.

Read more -inny link

Claudia Buch powołana na szefową Rady ds. Nadzoru

23 października 2023

2016-03-11-10-07-29.3436.jpg
19 października Rada zatwierdziła nominację Claudii Buch, byłej wiceprezes niemieckiego Bundesbanku, na stanowisko przewodniczącej Rady ds. Nadzoru EBC od 1 stycznia 2024 roku. Rada Nadzorcza nadzoruje europejskie banki, by zapewnić stabilność europejskiego systemu walutowego, i wydaje zalecenia dla Rady Prezesów.

Read more

Estonia

Spotkanie Kai Kallas i Emmanuela Macrona

23 października 2023

2017-09-29-15-46-10.1832.jpg
18 października prezydent Francji Emmanuel Macron spotkał się z premier Estonii Kają Kallas, aby omówić bieżące wydarzenia geopolityczne na świecie i dwustronną współpracę, zwłaszcza w zakresie obronności.

Read more

Francja

Wizyta w Albanii

23 października 2023

2017-08-29-12-38-15.3500.png
16 i 17 października prezydent Francji Emmanuel Macron odwiedzał Albanię. To była pierwsza dwustronna wizyta francuskiego prezydenta od 1912 roku. Rozmowy z prezydentem Albanii Bajramem Begajem i premierem Edim Ramą koncentrowały się na możliwym przyszłym członkostwie Albanii w Unii Europejskiej, a także współpracy między oboma krajami. Francuska Agencja Rozwoju i albański rząd uzgodniły również nowy program inwestycyjny, przewidujący przyznanie Albanii 600 milionów euro w sektorach energetyki i ochrony środowiska do 2027 roku.

Read more -inny link

Armenia

Wystąpienie armeńskiego premiera przed Parlamentem Europejskim

23 października 2023

am-oee-2.jpg
17 października premier Armenii Nikol Paszynian wygłosił przemówienie w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Powtórzył, że zamierza bronić zasad demokracji pomimo trudności, z jakimi boryka się jego kraj, oraz że zależy mu na pokoju z Azerbejdżanem, przy którym pomoc Unii Europejskiej jest nieoceniona. Spotkał się również z sekretarz generalną Rady Europy Mariją Pejčinović Burić, która podkreśliła znaczenie środków budowy zaufania, by sprzyjać dialogowi między Armenią a Azerbejdżanem.

Read more -inny link

Armenia znosi karę śmierci

23 października 2023

2014-03-27-11-08-46.3233.jpg
19 października Armenia zniosła karę śmierci, ratyfikując Protokół nr 13 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który przewiduje zniesienie kary śmierci we wszelkich okolicznościach. Tym samym Armenia stała się 45. państwem członkowskim Rady Europy, który przystąpił do tego protokołu.

Read more

Gruzja

Porażka próby impeachmentu prezydent

23 października 2023

ge-oee-1.jpg
18 października deputowanym z rządzącej partii Gruzińskie Marzenie nie udało się zbudować większości dwóch trzecich głosów potrzebnej do impeachmentu prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili. Dwa dni wcześniej Trybunał Konstytucyjny orzekł, że prezydent naruszyła konstytucję, podróżując bez zgody rządu za granicę, by bronić idei przystąpienia Gruzji do Unii Europejskiej.

Read more -inny link

Szwajcaria

Wyniki wyborów federalnych

23 października 2023

ch-oee-2.jpg
22 października w Szwajcarii odbyły się wybory federalne. Odnawiano skład dwóch izb parlamentu - Rady Narodu i Rady Kantonów. Szwajcarska Partia Ludowa (SVP) potwierdziła swój status największego ugrupowania w kraju, zdobywając 28,6% głosów. Socjalistyczna Partia Szwajcarii uzyskała 18%, Centrum 14,6%, a Partia Liberalno-Radykalna (PLR) 14,4%. Zieloni i zieloni liberałowie uzyskali odpowiednio 9,4% i 7,2%. Frekwencja wyniosła 46,6%.

Read more -inny link

Ukraina

Głosowanie Parlamentu Europejskiego za 50 mld euro

23 października 2023

2014-02-25-15-45-28.2488.jpg
17 października eurodeputowani zagłosowali za instrumentem dla Ukrainy o wartości 50 mld euro na lata 2024–2027, który ma wesprzeć jej odbudowę. Chcą, by fundusze były wykorzystywane w sposób przejrzysty, z uwagą, aby firmy pozostające pod wpływem oligarchów nie mogły z niego czerpać korzyści. Chcą, aby przyszłe środki pochodziły z rosyjskich aktywów pozyskanych w wyniku sankcji.

Read more -inny link

Porozumienie z Rumunią w sprawie tranzytu eksportu

23 października 2023

2015-03-18-11-06-09.7030.jpg
18 października prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z premierem Rumunii Marcelem Ciolacu (który przebywał z wizytą w Kijowie), aby omówić ochronę południa Ukrainy i infrastruktury portowej Dunaju przed rosyjskimi atakami powietrznymi. Rumuński premier podpisał ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Denysem Szmyhalem protokół porozumienia, żeby zabezpieczyć tranzyt ukraińskich produktów i rozwijać przejścia graniczne między dwoma krajami.

Read more -inny link

Negocjacje z Francją w sprawie gwarancji bezpieczeństwa

23 października 2023

2015-05-13-18-16-48.2373.jpg
19 października ukraiński rząd rozpoczął negocjacje z Francją w celu zawarcia dwustronnego porozumienia w sprawie gwarancji bezpieczeństwa, które wzmocniłyby francuskie wsparcie w dziedzinie wojskowości, bezpieczeństwa i gospodarki.

Read more -inny link

ONZ

Pomoc humanitarna w Gazie

23 października 2023

2023-10-23-12-08-30.4755.jpg
21 i 22 października do Strefy Gazy wjechały z Egiptu dwa konwoje przewożące żywność, wodę i leki. Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres wezwał do zapewnienia nieprzerwanego i nieograniczonego dostępu pomocy humanitarnej do Strefy Gazy z Izraela.

Read more -inny link -inny link -inny link

Opracowania/raporty

Sprawozdanie roczne w sprawie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii

23 października 2023

2017-02-08-12-29-59.7194.jpg
19 października Komisja opublikowała trzecie roczne sprawozdanie - analityczny przegląd bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). W 2022 roku przeanalizowano ich 420, a liczba państw członkowskich posiadających mechanizmy monitorowania inwestycji wzrosła z 11 do 21. W sprawozdaniu zauważono, że państwa członkowskie zablokowały 560 wniosków o eksport towarów podwójnego zastosowania.

Read more

Sprawozdanie na temat strategii w zakresie unii bezpieczeństwa

23 października 2023

2015-01-09-17-24-52.5803.jpg
18 października Komisja opublikowała swoje szóste sprawozdanie z postępów w realizacji strategii unii bezpieczeństwa, kompleksowego podejścia do europejskiej polityki bezpieczeństwa. Od 2020 roku Komisja zaproponowała 36 aktów prawnych związanych z tą strategią. W sprawozdaniu podkreślono potrzebę przyjęcia przed końcem kadencji w 2024 roku projektów nadal będących przedmiotem negocjacji oraz wdrożenia na szczeblu państw członkowskich tych dokumentów, które zostały już przyjęte.

Read more

Eurostat

Spadająca wrześniowa inflacja

23 października 2023

2013-02-07-13-43-00.0021.jpg
We wrześniu roczna inflacja spadła w porównaniu do sierpnia. Według szacunków opublikowanych przez Eurostat 18 października wyniosła 4,9% w Unii Europejskiej i 4,3% w strefie euro.

Read more -inny link

Kultura

Festiwal Conrada w Krakowie

23 października 2023

2023-10-23-12-31-00.5226.jpg
Do 29 października w Krakowie trwa Festiwal Conrada. Prezentuje światową literaturę poprzez filmy, wykłady i koncerty; ma także na celu stymulowanie dyskusji na temat miejsca literatury w naszym życiu.

Read more

Philip Guston w Londynie

23 października 2023

2023-10-23-12-22-55.1738.jpg
Do 25 lutego 2024 roku w londyńskim muzeum Tate Modern oglądać można prace amerykańskiego malarza ekspresjonisty Philipa Gustona. Na ekspozycji prześledzono ewolucję jego zaangażowanych obrazów, które dotyczą głównie rasizmu w Stanach Zjednoczonych i walk społecznych.

Read more

Franz Kafka w Monachium

23 października 2023

2023-10-23-12-27-28.6405.png
Do 11 lutego 2024 roku Villa Stuck w Monachium prezentuje wystawę poświęconą pisarzowi Franzowi Kafce. Ekspozycja przedstawia życie autora i jego fikcyjnych postaci.

Read more

Skarbiec Notre-Dame-de-Paris

23 października 2023

2019-04-16-10-24-16.6239.jpg
Do 29 stycznia 2024 roku Muzeum Luwru prezentuje wystawę zatytułowaną "Skarby Notre-Dame-de-Paris. Od początków do Viollet-le-Duc". Obejmująca ponad 120 dzieł, rękopisów i relikwii ekspozycja śledzi historię skarbów katedry, w chwili gdy prace konserwatorskie zbliżają się do końca.

Read more

Ukraiński modernizm w Brukseli

23 października 2023

2023-08-18-17-17-43.7247.jpg
Do 28 stycznia 2024 roku w Królewskim Muzeum Sztuk Pięknych w Brukseli oglądać można wystawę "W oku burzy", która prezentuje ukraińską sztukę modernistyczną z lat 1900-1930 za pośrednictwem około sześćdziesięciu dzieł wypożyczonych z ukraińskich muzeów.

Read more

Robert Doisneau w Nicei

23 października 2023

2023-10-23-12-15-56.7361.png
Muzeum Fotografii w Nicei zaprasza na retrospektywę Roberta Doisneau, która potrwa do 28 stycznia 2024 roku. Wystawa obejmuje prawie 110 zdjęć słynnego francuskiego fotografa, w tym "Pocałunek przed ratuszem".

Read more

Diego Velazquez, Pablo Picasso i Carmen Calvo w Madrycie

23 października 2023

2023-10-23-12-17-28.3586.png
Do 15 lutego 2024 roku Casa de Velázquez w Madrycie prezentuje ekspozycję "Diego Velázquez zaprasza Pabla Picassa... i Carmen Calvo" - wystawę archiwalnych dokumentów i sztuki współczesnej, zbudowaną wokół fikcyjnego spotkania trzech wielkich nazwisk hiszpańskiej sztuki.

Read more

Agenda

les 23-24 października

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (Luksemburg)


24 października

Posiedzenie ministrów ds. telekomunikacji (Leon)


24 października

Rada do Spraw Ogólnych (Luksemburg)


25 października

Trójstronny szczyt społeczny (Bruksela)


les 26-27 października

Rada Europejska (Bruksela)


26 października

Posiedzenie Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (Ateny)


les 30-31 października

Posiedzenie ministrów ds. turystyki (Palma)


Newsletter Archives

Obrona Europy przez Europejczyków: mit, konieczność, ambicja, nadzieja?

BRICS, geopolityczne wyzwanie ignorowane przez Unię Europejską

Europejskie aspiracje Ukraińców

Niemiecki kryzys Schuldenbremse: symptom, który trzeba wziąć w Europie na poważnie

Nowa architektura europejskiego bezpieczeństwa

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy, Louis Brand, Mila Shay, Romane Wanner, Loup Panteix, Dayna Osafo

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Eric Maurice

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Rok rządu Meloni: kręta, ale zdecydowana droga do Europy

pdf

Biuletyn n°1041- wersja 23 oct. 2023