Biuletyn105229 janv. 2024

La Lettre

Clara Bösche

29 stycznia 2024

Niemiecki kryzys budżetowy i jego reperkusje dla wyborów politycznych Berlina, zwłaszcza w odniesieniu do transformacji ekologicznej i rolnictwa, muszą doprowadzić do otwarcia debaty na temat hamulca zadłużenia zapisanego w Ustawie Zasadniczej. Debata ta jest tym bardziej konieczna w chwili, gdy Unia Europejska stara się zreformować zasady rządzące jej wspólną walutą.

Read more

Wybory

Wyniki I tury fińskich wyborów prezydenckich

29 stycznia 2024

fi-oee-2.jpg
Były premier i kandydat Partii Koalicji Narodowej Alexander Stubb (27,2% głosów) oraz były minister spraw zagranicznych i członek Zielonych Pekka Haavisto (25,8%) zajęli pierwsze miejsca w I turze wyborów prezydenckich w Finlandii zorganizowanej 28 stycznia. 11 lutego zmierzą się w II turze. Frekwencja wyniosła 75%.

Read more

Fundacja

Schuman Network

27 stycznia 2024

2024-01-09-15-54-28.2841.png
Schuman Network ma na celu promowanie debaty i refleksji na tematy europejskie. Udostępnia liczne materiały ośrodków analitycznych na temat sytuacji międzynarodowej, nadchodzących wyborów europejskich oraz problemów i wyzwań, z którymi należy się zmierzyć. To przykładowo dokumenty Centre for European Reform, Brexit Institute i Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM), które zostały niedawno opublikowane w Internecie. Wkrótce pojawią się kolejne.

Read more

Portal, by wiedzieć wszystko o wyborach europejskich

29 stycznia 2024

2024-01-21-17-34-12.2475.jpg
Od 6 do 9 czerwca Europejczycy będą mogli wybrać 720 posłów do Parlamentu Europejskiego na kolejnych pięć lat. Fundacja stworzyła stronę internetową, aby pomóc Państwu lepiej zrozumieć wybory i związane z nimi wyzwania, a także pomóc śledzić kampanię z listami kandydatów i programami wszystkich partii w każdym państwie członkowskim.

Read more

Rada Europejska

Charles Michel rezygnuje ze startu w wyborach europejskich

29 stycznia 2024

2018-12-19-10-18-19.3348.jpg
26 stycznia przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel ogłosił, że rezygnuje ze startu w wyborach europejskich, który ogłosił 6 stycznia. Decyzja ta wynika z negatywnych reakcji, jakie wywołała jego zapowiedź (szczególności dlatego, że jego wybór do Parlamentu Europejskiego doprowadziłby do przedwczesnego zakończenia jego kadencji w Radzie Europejskiej).

Read more

Komisja

Bezpieczeństwo gospodarcze Unii Europejskiej

27 stycznia 2024

2023-10-02-13-44-41.2225.jpg
24 stycznia Komisja przedstawiła środki mające na celu wzmocnienie bezpieczeństwa gospodarczego Unii. Komisja chce wprowadzić kontrole inwestycji zagranicznych i europejską koordynację kontroli eksportu. Proponowane środki przewidują również lepszą ocenę ryzyka związanego z zagranicznymi inwestycjami w niektóre technologie oraz większe bezpieczeństwo badań i innowacji, w szczególności w zakresie technologii cywilnych i wojskowych podwójnego zastosowania. Teraz wnioski legislacyjne muszą zostać przeanalizowane przez Radę i Parlament.

Read more

Rozwój sztucznej inteligencji

27 stycznia 2024

2017-08-30-13-47-09.3723.jpg
24 stycznia Komisja przedstawiła środki służące uregulowaniu rozwoju sztucznej inteligencji (AI). Zamierza dokonać przeglądu europejskiego rozporządzenia w sprawie superkomputerów, aby uwzględnić infrastrukturę do rozwoju sztucznej inteligencji, a także utworzyć Urząd ds. Sztucznej Inteligencji w celu koordynowania europejskich polityk związanych z tą technologią i wdrożenia przyszłego aktu w sprawie sztucznej inteligencji. Tego samego dnia Komisja przyjęła strategię wykorzystywania sztucznej inteligencji przez swoich pracowników, aby zapewnić bezpieczne i wiarygodne systemy AI.

Read more -inny link

Normy higieniczne dla wody pitnej

27 stycznia 2024

2013-02-07-13-43-00.0019.jpg
24 stycznia Komisja przyjęła minimalne normy higieniczne dla produktów i materiałów mających kontakt z wodą pitną w celu ograniczenia jej zanieczyszczenia drobnoustrojami lub szkodliwymi substancjami. Przepisy te wejdą w życie 31 grudnia 2026 roku i umożliwią stosowanie w całej UE materiałów i produktów, których użycie zostało zatwierdzone przez Komisję.

Read more

Sojusz europejskich portów

27 stycznia 2024

2021-01-18-12-14-55.1716.jpg
24 stycznia Komisja zainicjowała międzynarodowe partnerstwo publiczno-prywatne w celu zwalczania przestępczości zorganizowanej i handlu narkotykami w europejskich portach. Regularna wymiana informacji między władzami publicznymi i prywatnymi operatorami pozwoli naświetlić słabości portów i dzielić się najlepszymi praktykami w walce z przestępczością.

Read more

Strategiczny dialog w sprawie przyszłości rolnictwa

27 stycznia 2024

2019-02-18-13-46-25.4299.jpg
25 stycznia przewodnicząca Komisji Europejskiej zainicjowała "strategiczny dialog na temat przyszłości rolnictwa w UE". Uczestniczą w nim zwłaszcza rolnicy, spółdzielnie rolnicze, przedsiębiorstwa rolno-spożywcze, organizacje pozarządowe i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Poruszane tematy to: dochody i warunki życia rolników; transformacja ekologiczna; innowacje technologiczne oraz miejsce europejskiego systemu żywnościowego w konkurencyjnym, globalnym środowisku.

Read more -inny link -inny link

Parlament

Uregulowanie nowych technik genomowych

27 stycznia 2024

2022-09-26-09-37-19.3343.jpg
24 stycznia Komisja Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego przyjęła stanowisko w sprawie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego uregulowania rozwoju nowych technik genomowych (NGT). Posłowie zagłosowali za stworzeniem dwóch kategorii NGT, z których jedna mogłaby być traktowana jak odpowiednik tradycyjnych roślin (NGT 1), a druga powinna być uważana za organizmy zmodyfikowane genetycznie (NGT 2). Chcą również zakazać patentowania NGT. Jeśli sprawozdanie to zostanie przyjęte przez Parlament na sesji plenarnej, będzie stanowić podstawę do negocjacji z Radą.

Read more -inny link

Valérie Hayer wybrana na przewodniczącą grupy Renew Europe

27 stycznia 2024

2023-09-04-11-53-59.1301.jpg
25 stycznia francuska eurodeputowana Valérie Hayer została wybrana na przewodniczącą grupy Renew Europe w Parlamencie Europejskim. Zastąpiła Stéphane'a Séjourné, który 11 stycznia został mianowany ministrem Europy i spraw zagranicznych we francuskim rządzie.

Read more

Rada

Posiedzenie ministrów rolnictwa i rybołówstwa

27 stycznia 2024

2014-09-18-18-12-23.5379.jpg
Na posiedzeniu 23 stycznia ministrowie rolnictwa i rybołówstwa zostali poinformowani, że 25 stycznia Komisja rozpocznie strategiczny dialog na temat przyszłości rolnictwa. Omówili program belgijskiej prezydencji w Radzie oraz znaczenie konkurencyjności i suwerenności żywnościowej w kontekście transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Read more

Posiedzenie ministrów handlu

27 stycznia 2024

2023-10-09-12-03-54.6041.jpg
22 i 23 stycznia obradowali ministrowie handlu. Przygotowywali się do spotkania ministrów Światowej Organizacji Handlu (WTO), które odbędzie się w Abu Zabi w dniach 26-29 lutego. Omówili również wyzwania związane z otwartą strategiczną autonomią w kwestiach handlowych oraz kryzys na Morzu Czerwonym wpływający na handel międzynarodowy.

Read more -inny link

Porozumienie w sprawie zwalczania handlu ludźmi

27 stycznia 2024

64e4947f2ad7a2.21208727-famille.jpg
23 stycznia Parlament i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie rewizji dyrektywy dotyczącej handlu ludźmi. Porozumienie penalizuje przymusowe małżeństwa, nielegalne adopcje i wykorzystywanie do macierzyństwa zastępczego. Rewizja europejskiego prawodawstwa ma również na celu wzmocnienie wsparcia dla ofiar. Teraz musi zostać formalnie przyjęta przez dwóch współprawodawców.

Read more -inny link

Posiedzenie ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych

29 stycznia 2024

2017-07-04-15-41-41.9624.jpg
Ministrowie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych obradowali 24 i 25 stycznia, aby przybliżyć się do ostatecznego porozumienia w sprawie paktu o migracji i azylu (które jest jednym z priorytetów belgijskiej prezydencji w Radzie). Omówili przyszłość ukraińskich uchodźców, walkę z przestępczością zorganizowaną oraz zagrożenia dla demokracji i informacji związane ze sztuczną inteligencją.

Read more -inny link

Dyplomacja

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia z Egiptem

27 stycznia 2024

2017-07-25-17-55-35.5605.jpg
23 stycznia odbyło się 10. posiedzenie Rady Stowarzyszenia UE-Egipt, któremu współprzewodniczyli Josep Borrell, Wysoki Przedstawiciel UE do Spraw Zagranicznych, oraz Samih Szukri, minister spraw zagranicznych Egiptu. Europejscy i egipscy przedstawiciele mogli przedyskutować relacje między Izraelem a Strefą Gazy, a także współpracę w zakresie praw człowieka, ochrony środowiska i walki z terroryzmem.

Read more -inny link

Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych

27 stycznia 2024

2023-10-30-12-09-17.5972.jpg
Ministrowie spraw zagranicznych, którzy obradowali 22 stycznia, omówili sytuację na Bliskim Wschodzie i przeprowadzili osobne rozmowy z ministrami spraw zagranicznych Izraela, Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Jordanii i Autonomii Palestyńskiej, a także z sekretarzem generalnym Ligi Arabskiej. Ministrowie podsumowali agresję Rosji na Ukrainę ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Dmytro Kułebą oraz przedyskutowali konsekwencje pomocy finansowej i wojskowej Unii dla tego kraju. Europejska pomoc dla Ukrainy od początku wojny szacowana jest na 85 miliardów euro. Wciąż trwają rozmowy na temat ustanowienia funduszu w wysokości 50 mld euro na lata 2024-2027.

Read more -inny link

EBC

Utrzymanie stóp procentowych

27 stycznia 2024

2016-03-11-10-07-29.3436.jpg
25 stycznia Rada Prezesów EBC podjęła decyzję o pozostawieniu trzech głównych stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Według jej szacunków stopy są wystarczające, aby w średnim okresie sprowadzić inflację do 2%.

Read more

Europejskie agencje

Zaaprobowanie dwóch nowych misji

27 stycznia 2024

2014-02-27-10-40-36.1035.gif
25 stycznia Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) zapaliła zielone światło dla dwóch nowych misji. Misja LISA, zaplanowana na 2035 rok, spróbuje po raz pierwszy uchwycić fale grawitacyjne (zakłócenia czasoprzestrzeni), a misja EnVision do 2031 roku wyśle statek kosmiczny w kierunku Wenus.

Read more -inny link -inny link

Włochy

Przyjęcie porozumienia o migracji między Albanią i Włochami

27 stycznia 2024

2015-05-22-11-03-39.5461.jpg
24 stycznia włoscy deputowani przyjęli porozumienie z Albanią w sprawie zarządzania imigracją, podpisane w listopadzie 2023 roku. W jego ramach na terytorium Albanii będą mogły zostać utworzone dwa ośrodki recepcyjne podlegające włoskiej jurysdykcji, by kontrolować z wyprzedzeniem napływ migrantów na terytorium Włoch. W poniedziałek, 29 stycznia albański Trybunał Konstytucyjny (do którego zwróciła się opozycja) ostatecznie zatwierdził projekt porozumienia, oceniając, że nie narusza ani integralności terytorialnej kraju, ani praw człowieka, ani wolności.

Read more -inny link

Polska

Dwaj byli polscy posłowie ułaskawieni przez prezydenta

29 stycznia 2024

pl-oee-2.jpg
23 stycznia prezydent Polski Andrzej Duda ułaskawił byłego ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego i jego zastępcę Macieja Wąsika. 9 stycznia zostali aresztowani w efekcie wyroku z grudnia 2023 roku. Sąd skazał ich na dwa lata więzienia za zlecenie nielegalnej operacji przeciwko członkowi poprzedniej koalicji rządowej Prawa i Sprawiedliwości.

Read more -inny link

Słowacja

Robert Fico w Berlinie

29 stycznia 2024

2024-01-27-18-13-06.1670.jpg
24 stycznia kanclerz Niemiec Olaf Scholz spotkał się w Berlinie z premierem Słowacji Robertem Fico. Dwaj szefowie rządów potwierdzili swoje poparcie dla przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej, a także znaczenie pogłębienia relacji energetycznych z tym krajem. Robert Fico powiedział, że nie jest przeciwny europejskiej pomocy finansowej dla Ukrainy, ale podkreślił potrzebę podjęcia przez ten kraj reform, w szczególności w celu spełnienia kryteriów kopenhaskich.

Read more -inny link

Mołdawia

Dymisja mołdawskiego ministra spraw zagranicznych

29 stycznia 2024

md-oee-1.jpg
24 stycznia minister spraw zagranicznych Nicu Popescu podał się do dymisji, tym samym kończąc kadencję, w trakcie której umożliwił rozpoczęcie negocjacji w sprawie przystąpienia Mołdawii do Unii Europejskiej. Mołdawia uzyskała status kandydata 23 czerwca 2022 roku. Popescu zastąpił Mihai Popsoi, proeuropejski członek tej samej rodziny politycznej - Partii Akcji i Solidarności (PAS).

Read more -inny link

Ukraina

Wspólna deklaracja ze Słowacją

27 stycznia 2024

sk-oee-1.jpg
24 stycznia premierzy Ukrainy i Słowacji Denys Szmyhal i Robert Fico podpisali wspólną deklarację mającą na celu wzmocnienie dwustronnych stosunków między krajami. W deklaracji podkreślono między innymi zdecydowane i stałe wsparcie Słowacji dla integracji europejskiej Ukrainy, znaczenie udziału Bratysławy w odbudowie kraju i humanitarnym rozminowywaniu, a także rozwój technicznej współpracy wojskowej między oboma państwami.

Read more

Wizyta polskiego premiera i przewodniczącego EPP w Kijowie

29 stycznia 2024

2023-09-04-12-05-59.3672.png
22 stycznia polski premier Donald Tusk odwiedził Kijów, aby omówić z ukraińskim prezydentem stosunki dwustronne między Polską i Ukrainą w obszarze obronności, bezpieczeństwa i energetyki. 23 stycznia Wołodymyr Zełenski spotkał się również z przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej (EPP) Manfredem Weberem.

Read more -inny link -inny link

Rada Europy

Zimowa sesja Zgromadzenia Parlamentarnego

27 stycznia 2024

2014-03-27-11-08-46.3233.jpg
W dniach 22-26 stycznia odbyła się zimowa sesja plenarna Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. 25 stycznia Michael O'Flaherty został wybrany na Komisarza Praw Człowieka. Jego kadencja rozpocznie się 1 kwietnia. Parlamentarzyści zdecydowali o wykluczeniu delegacji Azerbejdżanu z powodu niewywiązywania się przez ten kraj ze zobowiązań w zakresie obrony praw człowieka i praworządności. Wyznaczyli byłą bułgarską minister sprawiedliwości Dianę Kowaczewą na sędzię Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC). Omówili demokratyczną przyszłość Białorusi.

Read more -inny link -inny link -inny link -inny link

NATO

Turecki parlament ratyfikuje akcesję Szwecji do NATO

27 stycznia 2024

2013-05-28-16-31-39.5978.jpg
23 stycznia tureccy parlamentarzyści ratyfikowali protokół akcesji Szwecji do NATO, tym samym usuwając poważną przeszkodę na drodze tego kraju do sojuszu wojskowego. W ten sposób Węgry stały się ostatnim członkiem NATO, który nie ratyfikował przystąpienia Szwecji.

Read more

Ćwiczenia obronne Steadfast Defender 2024

29 stycznia 2024

2024-01-29-11-45-54.3268.jpg
W dniach 31 stycznia - 31 maja w Europie odbędą się manewry "Steadfast Defender 2024", największe ćwiczenia NATO od zakończenia zimnej wojny. Ta seria ćwiczeń ma przygotować sojuszników na scenariusz agresji na wschodniej flance Sojuszu, w tym na przybycie na kontynent europejski posiłków w postaci amerykańskich wojsk. W ćwiczeniach weźmie udział 90 000 żołnierzy.

Read more -inny link

Opracowania/raporty

Raport na temat zagranicznych ingerencji w informacje

27 stycznia 2024

2018-10-16-18-25-37.2141.jpg
23 stycznia Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) opublikowała raport na temat manipulacji informacjami przez obce mocarstwa i niebezpieczeństw związanych z taką ingerencją w UE. Zauważono w nim, że dezinformacja jest wymierzona nie tylko w podmioty polityczne, ale także w społeczeństwo obywatelskie i osoby publiczne. Wskazano na odpowiedzialność Chin i Rosji za niektóre z tych kampanii, przy czym w raporcie podkreślono, że w badanym okresie szczególnie na celowniku znalazła się Ukraina. W raporcie zauważono, że wybory muszą być chronione przed ingerencją z zagranicy w okresie poprzedzającym czerwcowe głosowanie i po nim.

Read more -inny link

Raport na temat rynku elektryczności

29 stycznia 2024

2022-02-22-10-50-29.8249.jpg
Według raportu "Elektryczność 2024", opublikowanego przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (IEA) 24 stycznia, w latach 2024-2026 globalne zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrośnie średnio o 3,4%. Agencja zauważa, że wzrost ten zostanie zaspokojony przez odnawialne źródła energii i energię jądrową. Oczekuje się, że do 2026 roku te niskoemisyjne źródła energii będą wytwarzać ponad połowę światowej energii elektrycznej.

Read more -inny link -inny link

Kultura

Wystawa o Joséphine Baker w Berlinie

29 stycznia 2024

2024-01-29-10-16-34.1939.png
Do 28 stycznia Nowa Galeria Narodowa w Berlinie zaprasza na wystawę poświęconą Josephine Baker. Ekspozycja nosi tytuł "Josephine Baker - ikona w ruchu" i śledzi wpływ artystki w dziedzinie tańca, filmu i muzyki, a także jej rolę jako działaczki na rzecz praw obywatelskich.

Read more

Max Beckmann w Hadze

29 stycznia 2024

2024-01-27-19-25-56.1467.png
Do 20 maja Muzeum Sztuki w Hadze prezentuje wystawę "Universum Maxa Beckmanna". Ekspozycja koncentruje się na twórczości malarza Maxa Beckmanna i jego zakorzenieniu w ruchu Nowej Rzeczowości. Beckmann, sklasyfikowany przez narodowosocjalistyczny reżim Hitlera jako "zdegenerowany malarz", znany jest ze swojego sposobu przedstawiania rzeczywistości i przestrzeni, odzwierciedlającego jego doświadczenia europejskich wojen.

Read more

Chagall w Madrycie

29 stycznia 2024

2024-01-27-19-13-20.4222.png
Od 2 lutego do 5 maja Fundacja Mapfre w Madrycie prezentuje wystawę poświęconą twórczości malarza Marca Chagalla. Ekspozycja zatytułowana "Chagall. Un grito de libertad" ukazuje prace artysty w świetle wydarzeń historycznych, których był świadkiem - od swoich narodzin na Białorusi, po wygnanie i osiedlenie się we Francji.

Read more

Wystawa ilustracji na temat Auschwitz w Warszawie

29 stycznia 2024

2015-01-27-11-54-38.2814.jpg
Do 25 marca w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie można oglądać wystawę "Ręką umarłej". Znajdują się na niej ilustracje artystki wizualnej Olgi Siemaszko towarzyszące ilustrowanemu wydaniu wspomnień Marii Zarębińskiej-Broniewskiej, byłej więźniarki obozu koncentracyjnego Auschwitz.

Read more

Rzeźby w Londynie

29 stycznia 2024

2013-05-30-16-15-48.4990.jpg
Od 7 lutego do 6 maja londyńska Hayward Gallery prezentuje wystawę "When forms come alive". Na ekspozycji zgromadzono prace 21 artystów z całego świata, obejmując ponad 60 lat współczesnej rzeźby. W coraz bardziej cyfrowych czasach wystawa podkreśla, w jaki sposób artyści czerpią ze znanego doświadczenia ruchu, doświadczając poezji grawitacji i zmysłów.

Read more

Ukraińska fotografia w Brukseli

29 stycznia 2024

2024-01-27-19-20-43.4732.png
Do 23 marca w Centrum Sztuki Fotografii "Hangar" w Brukseli oglądać można wystawę "Pokolenia oporu" prezentującą prace 22 ukraińskich fotografów od lat 70. do dziś. Kolekcja przedstawia trudności, z jakimi borykała się Ukraina na drodze do niepodległości i rozwoju demokracji.

Read more -inny link

Otwarcie Muzeum Kultury i Tożsamości Żydów w Wilnie

29 stycznia 2024

2024-01-29-10-36-53.5637.jpg
Otwarte 18 stycznia Muzeum Kultury i Tożsamości Żydów w Wilnie prezentuje 17 wystaw poświęconych codziennemu, artystycznemu i politycznemu życiu litewskiej społeczności żydowskiej. Jest to pierwsze litewskie muzeum poświęcone historii i kulturze żydowskiej.

Read more -inny link

De Chirico, Ernst, Léger, Picabia... w Muzeum Picassa

29 stycznia 2024

2024-01-27-20-07-21.9924.png
Do 19 maja Muzeum Picassa w Paryżu prezentuje wystawę "W mieszkaniu Léonce'a Rosenberga. De Chirico, Ernst, Léger, Picabia...". Ekspozycja oprowadza zwiedzających po zrekonstruowanym mieszkaniu mecenasa i handlarza sztuki Léonce'a Rosenberga, który zgromadził wiele obrazów z okresu międzywojennego, między kubizmem a surrealizmem.

Read more

Agenda

les 30-31 stycznia

Posiedzenie ministrów obrony (Bruksela)


1 lutego

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej (Bruksela)


les 2-3 lutego

Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych (Bruksela)


Newsletter Archives

Jakie zdrowie dla Europejczyków?

Unia Europejska powiększona z 27 do 36 członków? Na rzecz "Agendy 2030"

Relacje chińsko-rosyjskie w obliczu geopolitycznej Europy

Kilka mało znanych skutków ocieplenia klimatu

Rolnictwo, zmienna dostosowawcza w umowach handlowych?

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy, Louis Brand, Mila Shay, Romane Wanner, Loup Panteix, Carole-Louise Ashby

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Peggy Corlin

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Niemiecki kryzys Schuldenbremse: symptom, który trzeba wziąć w Europie na poważn...

pdf

Biuletyn n°1052- wersja 29 janv. 2024