Biuletyn105412 févr. 2024

La Lettre

André Gattolin, Emmanuel Véron

12 lutego 2024

Grupa pięciu państw znana jako BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki), o której nie myśli się w polityce zagranicznej Unii Europejskiej, prezentuje się jako nieformalne grono, które sprawia, że "globalne Południe" jest widoczne na arenie międzynarodowej. Grupa BRICS+ (wzmocniona dołączeniem Etiopii, Egiptu, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Iranu w styczniu 2024 roku), która ma zamiar dalej się rozszerzać, oferuje swoim członkom znaczną swobodę inicjatywy politycznej. Choć może się prezentować jako ucieleśnienie nowego światowego porządku i oporu wobec świata zachodniego, skrywa inną rzeczywistość: została wymyślona i zaprojektowana przez Pekin. I tak jej ekspansja oznacza zwiększone ryzyko konfliktu. Unia Europejska musi pilnie "zaoferować swoim państwom członkowskim ramy refleksji, które są zarówno otwarte, jak i przewidujące w odniesieniu do tego nowego obiektu politycznego, który wciąż w dużej mierze wymyka się klasycznej analizie geopolitycznej".

Read more

Wybory

Alexander Stubb wybrany na prezydenta Finlandii

12 lutego 2024

fi-oee-2.jpg
Alexander Stubb (Partia Koalicji Narodowej, KOK) wygrał wybory prezydenckie w Finlandii. Zwyciężył w II turze głosowania 11 lutego, zdobywając 51,6% głosów i wyprzedzając Pekkę Haavisto (Liga Zielonych, VIHR), który uzyskał 48,4%. Frekwencja wyniosła 70,7%. Alexander Stubb oficjalnie zastąpi Sauli Niinistö 1 marca.

Read more

Fundacja

Portal, by wiedzieć wszystko o wyborach europejskich

11 lutego 2024

2024-01-21-17-34-12.2475.jpg
Od 6 do 9 czerwca Europejczycy będą mogli wybrać 720 posłów do Parlamentu Europejskiego na kolejnych pięć lat. Fundacja stworzyła stronę internetową, aby pomóc Państwu lepiej zrozumieć wybory i związane z nimi wyzwania, a także pomóc śledzić kampanię z listami kandydatów i programami wszystkich partii w każdym państwie członkowskim.

Read more

Ochrona wyborów europejskich

12 lutego 2024

2024-02-10-15-43-34.5052.png
Make.org uruchamia Democratic Shield - inicjatywę zrzeszającą dziesięć organizacji, w tym Fundację Roberta Schumana i Sciences Po - w celu zachowania bezpieczeństwa i uczciwości wyborów europejskich w czerwcu 2024 roku w obliczu zagrożeń związanych z ingerencją i dezinformacją generowaną przez sztuczną inteligencję.

Read more

Schuman Network

11 lutego 2024

2024-02-09-13-07-11.8465.png
Schuman Network to inicjatywa Fundacji Roberta Schumana zapoczątkowana w listopadzie 2023 roku. Ma promować wymianę pomysłów na szczeblu europejskim i oferuje europejskim think tankom przestrzeń do dzielenia się oraz uwspólniania badań nad kwestiami europejskimi. Od momentu uruchomienia sieci do Schuman Network przystąpiło 17 partnerskich think tanków z 11 europejskich krajów, a w internecie opublikowano około czterdziestu publikacji.

Read more

Komisja

Zalecenie dotyczące redukcji emisji do 2040 roku

11 lutego 2024

2024-02-10-15-51-54.8727.png
6 lutego Komisja Europejska zaleciła przyjęcie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2040 roku na poziomie 90%, tak aby osiągnąć neutralność węglową do 2050 roku. Do następnej Komisji należeć będzie ustalenie prawnie wiążącego celu na 2040 rok, zgodnie z wymogami europejskiego prawodawstwa klimatycznego.

Read more -inny link

Zmiana definicji "rynku" w przepisach dotyczących konkurencji

11 lutego 2024

2018-07-24-12-39-23.8047.jpg
8 lutego Komisja ogłosiła zmianę definicji "rynku", czyli obszaru, na którym przedsiębiorstwa konkurują ze sobą w trakcie analizy praktyk antykonkurencyjnych. Nowa definicja ma na celu lepsze uwzględnienie globalnego charakteru wymiany gospodarczej i zmian wynikających z cyfryzacji. Rewizja ma umożliwić prowadzenie polityki konkurencji, która chroni konsumentów na Europejskim Obszarze Gospodarczym, bez osłabiania europejskich firm konkurujących na międzynarodowym rynku.

Read more -inny link

Parlament

Uregulowanie nowych technik genomowych

11 lutego 2024

2024-02-10-16-08-01.1708.jpg
7 lutego europosłowie przyjęli rozporządzenie w sprawie nowych technik genomowych (NGT). Zagłosowali za stworzeniem dwóch kategorii NGT: pierwsza może być traktowana jak równoważna konwencjonalnym roślinom i nie wymaga specjalnego oznakowania (NGT 1); w ramach drugiej produkty muszą być traktowane jak organizmy zmodyfikowane genetycznie (NGT 2). Fundacja opublikowała niedawno analizę na ten temat.

Read more -inny link

Natychmiastowe przelewy w euro

11 lutego 2024

2020-10-02-11-11-33.8349.jpg
7 lutego europosłowie ostatecznie przyjęli rozporządzenie gwarantujące natychmiastowe i bezpieczne przelewy pieniężne w ramach jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA). Dostawcy usług będą musieli zagwarantować dostęp do płatności w ciągu 10 sekund, 24 godziny na dobę i bez opłat wyższych niż te w przypadku przelewów, które nie są natychmiastowe. Banki będą musiały podjąć dodatkowe kroki w celu ochrony obywateli przed oszustwami. Dokument wejdzie w życie 20 dni po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym.

Read more

Narażenie na niebezpieczne substancje w pracy

11 lutego 2024

2024-02-08-18-09-49.3375.jpg
7 lutego europosłowie przyjęli dyrektywę ustanawiającą limity narażenia na niektóre substancje w miejscu pracy. Przepisy dotyczą diizocyjanianów i ołowiu i mają chronić pracowników, którzy mogą być na nie wystawieni w trakcie pracy. Wejdą w życie po ostatecznym przyjęciu dokumentu przez Radę.

Read more

Rada

Aprobata paktu o migracji i azylu

11 lutego 2024

2015-05-22-11-03-39.5461.jpg
Przedstawiciele państw członkowskich wyrazili wstępną aprobatę dla różnych dokumentów składających się na pakt o migracji i azylu, co jest konsekwencją porozumienia osiągniętego z Parlamentem. Te pięć aktów legislacyjnych zmienia sposób zarządzania przepływami migracyjnymi do UE, reformując proces ubiegania się o azyl, wprowadzając zmiany w zakresie odpowiedzialności państw członkowskich za przyjmowanie uchodźców i przewidując szczegółowe przepisy dotyczące instrumentalizacji przepływów ludzi przez państwa trzecie. Zanim dokumenty wejdą w życie muszą zostać formalnie przyjęte przez Radę i Parlament.

Read more -inny link

Posiedzenie ministrów ds. polityki spójności

11 lutego 2024

2023-12-10-18-55-14.7607.png
5 i 6 lutego obradowali ministrowie odpowiedzialni za politykę spójności, aby omówić przyszłość tej polityki jako głównej polityki inwestycyjnej Unii. Wyrazili chęć jej dostosowania do realiów gospodarczych różnych regionów i omówili środki mające na celu uproszczenie europejskich inwestycji.

Read more

Trilogi

Porozumienie w sprawie ratingów z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego

12 lutego 2024

2020-09-24-16-24-03.7700.jpg
5 lutego Parlament i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie rozporządzenia dotyczącego działalności ratingowej z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG). Celem jest uregulowanie działalności podmiotów, które przyznają ratingi spółkom i produktom finansowym na podstawie ich zgodności z pewnymi kryteriami. 7 lutego osiągnięto porozumienie w sprawie odroczenia stosowania europejskich przepisów o sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw do 30 czerwca 2026 roku.

Read more -inny link

Porozumienie w sprawie śródokresowej rewizji budżetu Unii

11 lutego 2024

2023-10-23-11-07-58.1666.jpg
7 listopada Parlament i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027, przewidującego zwiększenie budżetu. Przegląd obejmuje stworzenie instrumentu dla Ukrainy o wartości 50 mld euro, zwiększenie budżetu przeznaczonego na migrację i politykę zewnętrzną o 9,6 mld euro oraz dodatkowe 1,5 mld euro na platformę inwestycji technologicznych STEP za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Obronnego. Teraz Parlament i Rada będą musiały ostatecznie przyjąć ten zmieniony budżet.

Read more -inny link -inny link

Porozumienie w sprawie walki z przemocą wobec kobiet

11 lutego 2024

2024-02-01-15-34-21.1112.png
6 lutego Parlament i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie pierwszego europejskiego prawodawstwa dotyczącego przemocy seksualnej i domowej. Celem jest poprawa ochrony ofiar i mechanizmów zadośćuczynienia. Nowe przepisy obejmą zwłaszcza więcej okoliczności obciążających w przypadkach przemocy ze względu na płeć, kryminalizację okaleczania żeńskich narządów płciowych i przymusowych małżeństw oraz szczegółowe przepisy dotyczące przemocy w internecie.

Read more -inny link

Porozumienie w sprawie wsparcia ekologicznego przemysłu

11 lutego 2024

2024-02-10-16-41-32.9559.jpg
6 lutego Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie rozporządzenia w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie. Nowe przepisy mają sprzyjać rozwojowi przemysłowemu w zakresie technologii niezbędnych do dekarbonizacji gospodarki. Do 2030 roku 40% zielonych technologii potrzebnych Unii powinno być produkowanych na jej terytorium. Ułatwione zostanie wydawanie pozwoleń na rozwój ekologicznej infrastruktury, a niektóre terytoria, nazwane "Dolinami Przyspieszania Zera Netto", zostaną nakierowane w szczególności na te branże.

Read more -inny link

Porozumienie w sprawie wprowadzania infrastruktury gigabitowej

11 lutego 2024

2019-10-09-15-20-39.5738.jpg
6 lutego Parlament i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie rozporządzenia dotyczącego infrastruktury gigabitowej. Ma na celu przyspieszenie wdrażania sieci szerokopasmowych - 5G i światłowodów - w całej Europie. Przepisy harmonizują i upraszczają procedury administracyjne dotyczące ich wprowadzania, sprzyjając jednocześnie łączności na obszarach wiejskich i oddalonych.

Read more

Porozumienie w sprawie reformy kodeksu granicznego Schengen

11 lutego 2024

2017-09-04-18-06-21.9736.jpg
6 lutego Rada i Parlament osiągnęły porozumienie w sprawie reformy rozporządzenia w sprawie granic Schengen. Nowelizacja ma po pierwsze zwalczać wykorzystywanie przepływów migracyjnych przez granice zewnętrzne przez państwa trzecie lub podmioty niepaństwowe (na przykład poprzez ograniczanie liczby punktów wjazdu). Po drugie dokument ma zapewnić, że przywrócenie kontroli na granicach wewnętrznych pozostanie środkiem ostatecznym, stosowanym w przypadku poważnego zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego. Przewiduje również środki nadzwyczajne w przypadku kryzysu zdrowotnego.

Read more

Porozumienie w sprawie rewizji legislacji dotyczącej infrastruktury rynku

11 lutego 2024

2024-02-10-16-38-56.6532.jpg
7 lutego negocjatorzy Rady i Parlamentu osiągnęli wstępne porozumienie polityczne w sprawie przeglądu rozporządzenia i dyrektywy w sprawie infrastruktury rynku (EMIR). Porozumienie obejmuje środki mające na celu poprawę europejskich usług rozliczania instrumentów pochodnych, w szczególności poprzez usprawnienie procedur i wzmocnienie nadzoru nad izbami rozliczeniowymi.

Read more

Porozumienie w sprawie kompletnej rezygnacji z rtęci

12 lutego 2024

2024-02-11-18-10-08.6982.jpg
8 lutego Parlament i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie rozporządzenia zakazującego importu i produkcji ostatnich produktów zawierających rtęć na unijnym terytorium od 30 czerwca 2026 roku. Chodzi o niektóre amalgamaty dentystyczne i lampy rtęciowe. Zakaz będzie oznaczał koniec stosowania rtęci w UE.

Read more

Porozumienie w sprawie europejskiej karty osoby z niepełnosprawnością

11 lutego 2024

2017-11-30-12-43-14.8191.png
8 lutego Rada i Parlament osiągnęły porozumienie w sprawie wprowadzenia europejskiej karty osoby z niepełnosprawnością i europejskiej karty parkingowej dla takich osób. Chodzi o ułatwienie uznawania niepełnosprawności w całej Unii i zapewnienie osobom z niepełnosprawnością równego dostępu do specjalnych warunków zarezerwowanych dla tej kategorii osób w państwach członkowskich.

Read more

Reforma przepisów budżetowych

12 lutego 2024

2024-01-12-12-26-01.5230.jpg
10 lutego Parlament i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie reformy Paktu Stabilności i Wzrostu - europejskich ram zarządzania budżetowego. Gdy dług publiczny danego kraju przekroczy 60% jego PKB lub deficyt publiczny przekroczy 3% PKB, Komisja zaproponuje ścieżkę reform, która umożliwi temu państwu powrót do zalecanych progów. Nowe przepisy będą również sprzyjać reformom strukturalnym i dużym inwestycjom publicznym.

Read more

Francja

Gabriel Attal z oficjalną wizytą w Berlinie

11 lutego 2024

2015-01-12-16-45-25.9652.jpg
5 lutego francuski premier Gabriel Attal udał się do Berlina, gdzie spotkał się ze swoim niemieckim odpowiednikiem Olafem Scholzem. Dwaj politycy omówili takie kwestie jak wsparcie dla Ukrainy, porozumienie UE-Mercosur oraz europejski pakt o migracji i azylu.

Read more -inny link

Nominacje do rządu

12 lutego 2024

2024-01-15-11-43-13.6622.png
8 lutego podano pełną listę członków rządu premiera Gabriela Attala. W jego skład wchodzi 34 ministrów, w tym 18 kobiet. Jean-Noël Barrot został ministrem delegowanym do spraw europejskich.

Read more

Węgry

Dymisja prezydent Katalin Novak

12 lutego 2024

2024-02-12-12-37-06.4608.png
10 lutego Katalin Novak, prezydent Węgier od 2022 roku i pierwsza kobieta na tym stanowisku, ogłosiła swoją dymisję. Od kilku dni Novak, która jest blisko związana z Viktorem Orbanem, była pod ostrzałem za ułaskawienie w kwietniu 2023 roku osoby skazanej za krycie pedofilii. Akt łaski wywołał oburzenie w całym kraju. Judit Varga ogłosiła natomiast "wycofanie się z życia publicznego" w związku z faktem, że jako minister sprawiedliwości wyraziła na to zgodę. Nie będzie przewodzić liście w czerwcowych wyborach europejskich.

Read more

Włochy

Uruchomienie Transgranicznego Sojuszu Alp Południowych

12 lutego 2024

2015-03-31-10-52-27.3618.jpg
8 lutego Christian Estrosi, mer Nicei i przewodniczący Regionu Południowego, oraz Claudio Scajola, burmistrz Imperii i przewodniczący prowincji Imperia, zainaugurowali w Imperii Transgraniczny Sojusz Alp Południowych. Jest wynikiem kilkuletniej współpracy i z czasem powinien się stać narzędziem wpływu w obronie interesów regionu Alp Południowych, na wzór Euroregionu utworzonego między Francją, Niemcami i Szwajcarią.

Read more

Szwecja

Szwedzka prokuratura zamyka swoje dochodzenie w sprawie sabotażu gazociągu Nord Stream

11 lutego 2024

2013-05-30-16-35-00.5867.jpg
7 lutego szwedzka prokuratura ogłosiła, że zamyka śledztwo w sprawie sabotażu gazociągu Nord Stream, wyjaśniając, że sprawa nie podlega szwedzkiej jurysdykcji i nie ma dowodów na szwedzki wątek. Materiały dochodzeniowe zostały przekazane niemieckim organom sądowym, które prowadzą śledztwo w tej sprawie, podobnie jak Dania.

Read more -inny link

Armenia

Przystąpienie do Międzynarodowego Trybunału Karnego

12 lutego 2024

2016-11-15-16-12-06.3222.jpg
8 lutego Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) zorganizował ceremonię powitalną na cześć Armenii, która właśnie podpisała Statut Rzymski, traktat założycielski Trybunału. Tym samym Armenia stała się 124. państwem, które go podpisało.

Read more -inny link

Ukraina

Josep Borrell w Ukrainie

11 lutego 2024

2014-02-25-15-45-28.2488.jpg
6 i 7 lutego Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Josep Borrell odwiedzał Ukrainę. Spotkał się z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, premierem Denysem Szmyhalem i ministrem spraw zagranicznych Dmytro Kułebą. Wystąpił także przed ukraińskimi parlamentarzystami. Podczas swojej podróży Josep Borrell potwierdził europejskie wsparcie dla Ukrainy i obiecał dostarczenie ponad miliona pocisków artyleryjskich do końca 2024 roku.

Read more -inny link

Wizyta sekretarza generalnego OECD

12 lutego 2024

2014-09-09-10-18-06.9402.jpg
6 lutego ukraiński prezydent Zełenski przyjął Mathiasa Cormanna, sekretarza generalnego OECD. Dwaj panowie omówili postępy poczynione w ramach starań Ukrainy o uzyskanie statusu pełnoprawnego członka OECD.

Read more

Projekt porozumienia o bezpieczeństwie z Danią

12 lutego 2024

dk-oee-2.jpg
8 lutego Ukraina rozpoczęła negocjacje z Danią w sprawie dwustronnej umowy o bezpieczeństwie. Negocjacje są prowadzone przez Ihora Żowkwę, wiceszefa administracji prezydenta, i duńską sekretarz stanu ds. zagranicznych Lisbet Zilmer-Johns.

Read more -inny link

Kultura

Yoko Ono w Londynie

12 lutego 2024

2023-10-23-12-22-55.1738.jpg
Od 15 lutego do 1 września w Tate Modern w Londynie można oglądać wystawę Yoko Ono "Music of the mind" poświęconą pionierce sztuki konceptualnej i partycypacyjnej. Ta wielowymiarowa performerka pracowała w Stanach Zjednoczonych, Japonii i w Zjednoczonym Królestwie od lat 50. ubiegłego wieku. Ekspozycja prezentuje jej praktykę artystyczną oraz bada jej najbardziej wpływowe performanse i prace.

Read more

Frans Hals w Amsterdamie

12 lutego 2024

2024-02-10-17-25-29.6410.png
Od 16 lutego do 9 czerwca w Rijksmuseum w Amsterdamie można oglądać wystawę Fransa Halsa. Zwiedzający będą mogli podziwiać twórczość jednego z najbardziej wpływowych artystów XVII wieku. Zaprezentowano około pięćdziesięciu arcydzieł tego twórcy z jego ekscentrycznymi, swobodnymi i innowacyjnymi pociągnięciami pędzla.

Read more

Laura Buckley à Galway

12 lutego 2024

2024-02-11-16-28-24.8930.png
Do 30 marca w Galway Art Centre w Irlandii można oglądać rzeźbiarskie instalacje Laury Buckley, której prace bawią się światłem, dźwiękiem i powierzchnią.

Read more

Stanisław Brach w Warszawie

12 lutego 2024

2023-10-09-12-27-16.6893.png
Do 5 maja w Zamku Ujazdowskim w Warszawie można oglądać prace Stanisława Bracha. Poprzez wykorzystanie naturalnych elementów wydobytych z ziemi Brach wyraża swoją miłość do natury i potrzebę ucieczki z miasta.

Read more

Giovanni Anselmo w Bilbao

12 lutego 2024

2024-02-11-16-30-08.6084.png
Do 19 maja w Muzeum Guggenheima w Bilbao oglądać można prace Giovanniego Anselmo. Zainspirowana wulkanem Stromboli twórczość koncentruje się na porządku i cykliczności zjawisk natury. Wystawa obejmuje emblematyczne prace zmarłego niedawno artysty, a także kilka stworzonych specjalnie na tę okazję.

Read more

Uratowani moderniści w Berlinie

12 lutego 2024

2024-02-12-15-31-18.6438.jpg
Do 21 kwietnia Staatliche Museen w Berlinie wystawia szereg modernistycznych dzieł, które zostały uratowane z nazistowskiej rozprawy ze "zdegenerowaną sztuką". Ekspozycja obejmuje 95 prac, w tym dzieła Picassa i Kirchnera.

Read more

Holenderscy mistrzowie w Bordeaux

12 lutego 2024

2024-02-12-13-02-47.7215.png
Do 5 stycznia 2025 roku Bassin des Lumières w Bordeaux uhonorowuje holenderskich malarzy. Ta prawdziwie zapraszająca do marzeń cyfrowa kreacja oferuje całkowitą immersję w dzieła Vermeera, Rembrandta i Van Gogha. Trzy światy podążają za sobą, przekształcając to co zwykłe w niezwykłe.

Read more

Agenda

13 lutego

Rada Partnerstwa UE-Armenia (Bruksela)


les 14-15 lutego

Posiedzenie ministrów ds. konkurencyjności (badania i innowacje) (La Hulpe)


les 16-18 lutego

Konferencja Bezpieczeństwa (Monachium)


19 lutego

Rada do Spraw Zagranicznych (Bruksela)


les 19-20 lutego

Posiedzenie ministrów ds. turystyki (La Hulpe)


Newsletter Archives

Jakie zdrowie dla Europejczyków?

Unia Europejska powiększona z 27 do 36 członków? Na rzecz "Agendy 2030"

Relacje chińsko-rosyjskie w obliczu geopolitycznej Europy

Kilka mało znanych skutków ocieplenia klimatu

Rolnictwo, zmienna dostosowawcza w umowach handlowych?

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy, Loup Panteix, Juliette Bachschmidt, Charles Devoud

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Peggy Corlin

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

BRICS, geopolityczne wyzwanie ignorowane przez Unię Europejską

pdf

Biuletyn n°1054- wersja 12 févr. 2024