Biuletyn105519 févr. 2024

La Lettre

Jean-Paul Palomeros

19 lutego 2024

Rok 2024 będzie rokiem "stress testu" dla europejskiej obronności. Niestety "wysiłki są zbyt rozproszone, aby wytworzyć ogólną dynamikę" i "stworzyć duże projekty federacyjne". Ryzyko amerykańskiego wycofania się wymaga analizy europejskiej pomocy dla Ukrainy: nowoczesne i skuteczne systemy uzbrojenia są jednak ograniczone. Strategiczna autonomia Europy będzie zależeć od jej zdolności do opanowania nowych technologii, które określą przyszłość jej przemysłu i jej miejsce na świecie. W strategicznej debacie pojawia się również kwestia odstraszania nuklearnego. W tej delikatnej kwestii nie można zaprzeczyć, że żywotne interesy wyposażonej w broń jądrową Francji są powiązane z interesami Unii Europejskiej. W szybko zmieniającym się świecie "czy my, Europejczycy, chcemy zwrócić się przeciwko sobie, czy kontynuować drogę wytyczoną przez naszych poprzedników po dwóch wyniszczających wojnach? Czy jak oni jesteśmy gotowi wymyślić wspólną przyszłość pokoju i dobrobytu i razem jej bronić?"

Read more

Na pierwszej stronie!

Europa konfrontuje się ze sobą

19 lutego 2024

2023-10-02-13-44-41.2225.jpg
Praworządność, dobrobyt, stabilność - Europa przekroczyła oczekiwania swoich założycieli. Ale Rosja stanowi dla niej egzystencjalne wyzwanie. W obliczu ataków i ingerencji "każde państwo członkowskie ma prawo uznać, że jego bezpieczeństwo narodowe jest obecnie zagrożone". Reakcja Europy była zbyt ostrożna. Zademonstrowanie przez Europejczyków determinacji wymaga "masowego wsparcia dla Ukraińców i Mołdawian, którzy są dla nas 'przedmurzem'". Oprócz masowych inwestycji w nasze bezpieczeństwo, Jean-Dominique Giuliani apeluje o "deklarację, porozumienie lub traktat między państwami europejskimi, w tym Zjednoczonym Królestwem", gdzie "sygnatariusze zobowiążą się do wzajemnej obrony i ochrony".

Read more

Wybory

Przedterminowe wybory w Portugalii

19 lutego 2024

pt-oee-2.jpg
10 marca Portugalczycy mają pójść do urn wyborczych, aby odnowić 230-osobowy skład Zgromadzenia Republiki - jednoizbowego parlamentu. Te przyspieszone o dwa lata wybory są następstwem dymisji premiera Antonio Costy (Partia Socjalistyczna, PS) z 7 listopada. Costa był u władzy przez osiem lat i ustąpił po oskarżeniu oraz tymczasowym aresztowaniu szefa jego gabinetu Vitora Escarii. Według sondażu opinii publicznej przeprowadzonego przez instytut Consulmark2 między 6 a 12 lutego Sojusz Demokratyczny, w skład którego wchodzą Partia Socjaldemokratyczna (PSD), Centrum Demokratyczne i Społeczne – Partia Ludowa (CDS–PP) oraz Ludowa Partia Monarchistyczna (PPM), powinien wygrać bardzo niewielką przewagą głosów. Ma uzyskać 30% i wyprzedzić PS, która ma otrzymać 27,4%.

Read more

Komisja

Zwolnienie z zasady dotyczącej gruntów ugorowanych w 2024 roku

19 lutego 2024

2020-03-03-16-39-21.2653.jpg
13 lutego Komisja ostatecznie zwolniła rolników z przepisów wspólnej polityki rolnej (WPR), które uzależniają wypłatę pomocy od zarezerwowania 4% gruntów ornych na obszary nieprodukcyjne lub grunty ugorowane. W 2024 roku rolnicy będą mogli odstąpić od tej zasady, pod warunkiem że przeznaczą te 4% gruntów na międzyplony lub uprawy wiążące azot, bez stosowania pestycydów.

Read more

Zrewidowane prognozy gospodarcze

19 lutego 2024

2013-02-07-13-43-00.0009.jpg
Zgodnie z prognozami gospodarczymi Komisji, opublikowanymi 15 lutego, w 2024 wzrost gospodarczy powróci później niż oczekiwano, a inflacja gwałtownie spadnie. Szacuje się, że w 2024 roku wzrost w strefie euro wyniesie 0,8%, a inflacja 2,7%. Tendencje te powinny się utwierdzić w 2025 roku (wzrost na poziomie 1,5% i inflacja na poziomie 2,2%).

Read more -inny link

Ursula von der Leyen kandydatką do kolejnej kadencji

19 lutego 2024

2020-05-13-14-53-42.2099.png
19 lutego przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła na konferencji prasowej, że ubiega się o drugą kadencję, uzyskawszy poparcie CDU (niemieckiej partii, której jest członkiem).

Read more

Rada

Posiedzenie ministrów ds. rozwoju

19 lutego 2024

2023-12-10-18-55-14.7607.png
Ministrowie ds. rozwoju, którzy obradowali 12 lutego, omówili dostosowanie polityk rozwojowych do innych inicjatyw w obszarze polityki zewnętrznej, takich jak Global Gateway. Rozmawiali również z Philippe'em Lazzarinim, komisarzem generalnym Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) na temat niedawnych oskarżeń skierowanych pod adresem tej organizacji.

Read more

Cyfryzacja

Wejście w życie rozporządzenia w sprawie usług cyfrowych

19 lutego 2024

2022-04-25-11-20-24.9813.jpg
17 lutego akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act, DSA), który ma już zastosowanie do platform posiadających ponad 45 mln użytkowników miesięcznie, oficjalnie zaczął obowiązywać wszystkie europejskie platformy cyfrowe. Od teraz podlegają bardziej rygorystycznym zasadom moderacji, w szczególności w odniesieniu do mowy nienawiści i dezinformacji, i muszą się dzielić informacjami na temat przestrzegania tych zasad z europejskimi organami regulacyjnymi. Zabronione jest również kierowanie reklam do nieletnich lub ukierunkowywanie ich na podstawie płci, poglądów politycznych lub przynależności religijnej.

Read more -inny link

Trilogi

Bezpieczeństwo morskie: porozumienie w sprawie dochodzeń dotyczących wypadków

19 lutego 2024

2017-06-15-13-02-32.8909.jpg
13 lutego Parlament i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie rewizji dyrektywy dotyczącej wypadków w sektorze transportu morskiego. Zmieniany akt prawny reguluje dochodzenia prowadzone w razie wypadków. Teraz będzie miał zastosowanie do małych statków rybackich, a definicje prawne, do których się odnosi, zostaną objaśnione.

Read more

Porozumienie w sprawie przedłużenia walki z wykorzystywaniem seksualnym nieletnich

19 lutego 2024

2018-10-17-12-09-52.8698.jpg
15 lutego Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie przedłużenia odstępstwa od przepisów o ochronie danych, umożliwiającego usługom cyfrowego przesyłania wiadomości skuteczniejsze zwalczanie seksualnego wykorzystywania małoletnich. Derogacja miała wygasnąć 3 sierpnia 2024 roku, ale teraz została przedłużona do 3 kwietnia 2026. W międzyczasie ustawodawcy chcieliby przyjąć specjalne przepisy dotyczące zwalczania seksualnego wykorzystywania małoletnich w internecie.

Read more

Dyplomacja

Rozpoczęcie europejskiej misji EUNAVFOR ASPIDES na Morzu Czerwonym

19 lutego 2024

2014-11-25-13-32-29.3297.jpg
19 lutego Unia Europejska rozpoczęła misję wojskową na Morzu Czerwonym, by chronić statki handlowe przed atakami Huti. Ta misja obronna nie będzie atakować celów na terytorium Jemenu. Francja, Belgia i Niemcy zapowiedziały, że wyślą swoje fregaty.

Read more -inny link

Rada Partnerstwa z Armenią

19 lutego 2024

2018-10-08-14-47-33.7108.png
13 lutego w Brukseli spotkała się po raz piąty Rada Partnerstwa z Armenią. Na spotkaniu potwierdzono wzajemne zainteresowanie i zaangażowanie Unii Europejskiej oraz Armenii we wzmacnianie i pogłębianie stosunków w oparciu o wspólne wartości. W związku z tym uzgodniono rozpoczęcie prac nad nowym programem partnerstwa, określającym ambitniejsze wspólne priorytety współpracy we wszystkich wymiarach.

Read more

Niemcy

Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa

19 lutego 2024

2017-02-20-13-36-04.4558.jpg
W dniach 16-18 lutego odbyła się Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa. Wzięli w niej udział w szczególności wiceprezydent USA Kamala Harris i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Odbyła się seria konferencji i dyskusji przy okrągłym stole wokół głównych kwestii geopolitycznych, w tym międzynarodowej gospodarki, dezinformacji i zrównoważonego rozwoju.

Read more -inny link -inny link

Francja

Ujawnienie sieci rosyjskiej propagandy

19 lutego 2024

2018-10-01-13-13-18.4347.jpg
Viginum, francuska organizacja zajmująca się zwalczaniem zagranicznych ingerencji cyfrowych, odkryła rosyjską sieć propagandową o nazwie "Portal Kombat", której celem są kraje europejskie i Stany Zjednoczone. W okresie od września do grudnia 2023 roku zidentyfikowano 193 strony internetowe, które miały legitymizować wojnę w Ukrainie i służyć rosyjskiej propagandzie. W raporcie opublikowanym 12 lutego Viginum stwierdza, że strony w tej sieci nie tworzą żadnych oryginalnych treści, ale zamiast tego masowo przekazują publikacje z kont społecznościowych rosyjskich lub prorosyjskich podmiotów lub z rosyjskich agencji prasowych.

Read more

Polska

David Cameron z wizytą w Bułgarii i w Polsce

19 lutego 2024

2017-03-01-11-52-36.4288.jpg
14 i 15 lutego brytyjski minister spraw zagranicznych David Cameron odwiedzał Sofię i Warszawę, gdzie potwierdził swoje wsparcie dla Ukrainy jako czynnika globalnego bezpieczeństwa. Przy tej okazji Cameron i jego polski odpowiednik Radosław Sikorski wezwali Kongres USA do głosowania za pomocą dla Ukrainy, która jest obecnie blokowana przez republikańską opozycję.

Read more -inny link

Reaktywacja Trójkąta Weimarskiego

19 lutego 2024

2020-01-21-16-49-27.1917.jpg
12 lutego polski premier Donald Tusk udał się do Paryża i Berlina na rozmowy z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Celem wizyt było ożywienie Trójkąta Weimarskiego, historycznego formatu współpracy między trzema krajami. Trzej politycy potwierdzili swoje zaangażowanie na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa wojskowego, energetycznego i żywnościowego Europy. W tym samym czasie ministrowie spraw zagranicznych trzech krajów spotkali się w La Celle-Saint-Cloud we Francji. Skupili się na stworzeniu programu ostrzegania i reagowania, by zintensyfikować walkę z dezinformacją, cyberatakami i rosyjską ingerencją polityczną.

Read more -inny link

Spotkanie z fińskim premierem Petteri Orpo

19 lutego 2024

2015-04-01-12-02-43.3361.jpg
16 lutego premier Polski Donald Tusk przyjął premiera Finlandii Petteri Orpo. Skupili się na wzmocnieniu granic w obliczu nielegalnej imigracji, zwłaszcza tej organizowanej przez Rosję w celu wywarcia presji na Unię Europejską. Zapowiedzieli również ściślejszą współpracę w zakresie opracowania rygorystycznej europejskiej polityki przeciwko nielegalnej imigracji.

Read more

Rosja

Groźba wobec przywódców państw bałtyckich

19 lutego 2024

2016-10-31-11-00-25.4407.jpg
Rosja wydała listy gończe za estońską premier Kają Kallas, estońskim sekretarzem stanu Taimarem Peterkopem i litewskim ministrem kultury Simonasem Kairysem w związku z nieokreśloną "sprawą kryminalną". Kreml oskarżył ich o niszczenie pomników żołnierzy radzieckich.

Read more -inny link

Śmierć Aleksieja Nawalnego

19 lutego 2024

2024-02-19-12-23-10.7651.jpg
16 lutego Aleksiej Nawalny, emblematyczny rosyjski opozycjonista walczący z korupcją, zmarł w arktycznym więzieniu, gdzie odsiadywał 19-letni wyrok za "ekstremizm". Jego śmierć szybko wywołała falę międzynarodowych reakcji, a wiele osób obarczyło Kreml odpowiedzialnością. W 2021 roku Parlament Europejski przyznał Nawalnemu Nagrodę Sacharowa za Wolność Myśli. Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej, oddał hołd pamięci człowieka, który walczył o wolność i demokrację, składając najwyższą ofiarę ze swojego życia. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola wezwała do kontynuowania walki Nawalnego o demokrację.

Read more -inny link -inny link

Szwajcaria

Zielone światło dla wznowienia negocjacji z Unią Europejską

19 lutego 2024

2020-09-24-11-58-10.4324.jpg
13 lutego dwie szwajcarskie komisje parlamentarne wyraziły zgodę na wznowienie negocjacji między Szwajcarią a Unią Europejską, które utknęły w martwym punkcie od 2021 roku. Wznowione w 2022 roku rozmowy ze szwajcarską Radą Federalną doprowadziły do opublikowania w grudniu ubiegłego roku wspólnego dokumentu kładącego podwaliny pod negocjacje w wielu obszarach, takich jak swoboda przemieszczania się, energia elektryczna i integracja z głównymi europejskimi programami.

Read more -inny link

Ukraina

Porozumienia w sprawie bilateralnego bezpieczeństwa z Niemcami i Francją

19 lutego 2024

2015-01-12-16-45-25.9652.jpg
16 lutego Wołodymyr Zełenski udał się do Paryża i Berlina, aby podpisać dwa porozumienia w sprawie bezpieczeństwa z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Francja zadeklarowała wsparcie wojskowe dla Ukrainy przez 10 lat (do czasu przystąpienia tego kraju do NATO) poprzez dostarczanie sprzętu, szkolenie żołnierzy i rozwój ukraińskiego przemysłu wojskowego, a także dodatkowe 3 miliardy euro pomocy wojskowej w 2024 roku. Niemcy zobowiązały się wspierać rozwój sił zbrojnych i służby cywilnej "tak długo, jak będzie to konieczne", a także do dodatkowej pomocy wojskowej na kwotę 1 mld euro w 2024 roku.

Read more -inny link -inny link

NATO

Posiedzenie ministrów obrony NATO

19 lutego 2024

2014-02-04-14-23-29.3510.jpg
15 lutego spotkali się ministrowie obrony państw NATO. Z zadowoleniem przyjęli ogólny wzrost wydatków na obronność w ramach Sojuszu, które do 2024 roku powinny osiągnąć średni poziom 2% PKB w państwach członkowskich. Sojusznicy przeprowadzili rozmowy z ukraińskim ministrem obrony Rustemem Umerowem w ramach Rady NATO-Ukraina i ogłosili utworzenie wspólnego centrum analiz, szkoleń i edukacji dla sił NATO i Ukrainy.

Read more -inny link -inny link

Opracowania/raporty

Wdrażanie rozporządzenia w sprawie terrorystycznych treści w internecie

19 lutego 2024

2015-01-09-17-32-07.3877.jpg
14 lutego Komisja przedstawiła sprawozdanie z wdrażania rozporządzenia przyjętego w 2021 roku, by ułatwić walkę z cyfrowym rozprzestrzenianiem się treści terrorystycznych. Od czasu jego wejścia w życie organy państw członkowskich wydały 349 nakazów usunięcia treści, które w większości przypadków doprowadziły do szybkiego usunięcia treści przez platformy.

Read more

Roczne sprawozdanie dotyczące jednolitego rynku i konkurencyjności

19 lutego 2024

2018-07-24-12-39-23.8047.jpg
14 lutego Komisja opublikowała swoje pierwsze roczne sprawozdanie na temat jednolitego rynku i konkurencyjności. Zidentyfikowała w nim 9 operacyjnych czynników napędzających europejską konkurencyjność mierzonych wskaźnikami wydajności. W sprawozdaniu zaleca się wzmocnienie unii rynków kapitałowych i mobilizację inwestycji publicznych na rzecz transformacji cyfrowej i klimatycznej.

Read more -inny link

Kultura

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie

19 lutego 2024

2014-02-07-10-49-36.4239.png
Do 25 lutego odbywa się 74. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie (Berlinale). Festiwal, będący ważnym wydarzeniem na rynku filmowym i cenionym konkursem, jest również platformą wymiany międzykulturowej i filmowych poszukiwań.

Read more

Festiwal Designu w Madrycie

19 lutego 2024

2024-02-18-20-36-36.9046.jpg
Do 31 marca Madryt będzie gospodarzem siódmej edycji Festiwalu Designu, który uhonorowuje rzemiosło z Kastylii-La Manchy. Oferuje 53 wystawy i instalacje, 177 marek, instytucji i przestrzeni oraz aktywizuje 695 profesjonalistów. Festiwal łączy design z dyscyplinami takimi jak nauka, moda, muzyka oraz sztuka i rzemiosło.

Read more

"Kafkaesque", hołd dla Franza Kafki w Pradze

19 lutego 2024

2024-02-18-20-43-46.3578.png
Do 22 września Centrum Sztuki Współczesnej w Pradze składa hołd Franzowi Kafce, rodowitemu mieszkańcowi tego miasta. Okazją jest setna rocznica jego śmierci. Wystawa zatytułowana "Kafkaesque" obejmuje prace około trzydziestu międzynarodowych artystów, które ilustrują literacką i poetycką twórczość artysty. Ekspozycja naświetla pojęcia lęków egzystencjalnych i osobistych niepokojów, które są bardzo obecne w twórczości Kafki i bardzo aktualne w dzisiejszym społeczeństwie.

Read more -inny link

Józef Mehoffer w Krakowie

19 lutego 2024

2023-12-18-13-32-08.6607.png
Do 8 kwietnia Muzeum Narodowe w Krakowie prezentuje obraz malarza Józefa Mehoffera, jednego z czołowych przedstawicieli polskiej secesji i symbolizmu. Poprzez swoje martwe natury Mehoffer wydobywa dyskretne piękno i ukryte mistyczne znaczenia codziennych drobiazgów.

Read more

Tina Modotti w Paryżu

19 lutego 2024

2024-02-18-20-29-08.4245.png
Do 12 maja Jeu de Paume w Paryżu uhonorowuje włoską fotografkę Tinę Modotti. Na jej twórczości odcisnęły się wydarzenia historyczne jej epoki: emigracja ekonomiczna Europejczyków do Ameryki, rozwój politycznego muralizmu, emancypacja kobiet w sferze publicznej, opozycja między stalinistami i trockistami po rewolucji rosyjskiej w 1917 roku oraz hiszpańska wojna domowa.

Read more

Vincent Munier w Lyonie

19 lutego 2024

2024-02-18-20-25-04.8712.jpg
Do 27 kwietnia 2025 roku w Musée des Confluences w Lyonie można oglądać wystawę zatytułowaną "W lesie" autorstwa francuskiego fotografa i filmowca Vincenta Muniera. Ten zapalony podróżnik od dzieciństwa przemierza lasy Francji, zwłaszcza te w Wogezach. Jego twórczość dźwiękowa i wizualna jest zaproszeniem do odkrywania natury. Obrazy, zarówno nieruchome, jak i ruchome, zapraszają nas do obserwacji często mało znanej leśnej flory i fauny.

Read more

Van Gogh w Trieście

19 lutego 2024

2024-02-18-20-46-45.2516.jpg
Do 30 czerwca muzeum Revoltella w Trieście gości wystawę poświęconą twórczości Vincenta Van Gogha dzięki współpracy z gminą Triest i grupą Arthemisia. Na ekspozycji prezentowanych jest ponad pięćdziesiąt dzieł artysty, uzupełnionych filmami wideo, co pozwala na pełne zanurzenie się w twórczości malarza.

Read more

Jeff Wall w Bazylei

19 lutego 2024

2023-09-11-13-16-45.1786.jpg
Do 21 kwietnia Fundacja Beyelerów w Bazylei prezentuje prace kanadyjskiego fotografa Jeffa Walla. Uważany jest za ojca fotografii "inscenizowanej" i tworzy wielkoformatowe zdjęcia złożone z wielu oddzielnych ujęć, czarno-białych lub kolorowych. 11 sal wystawowych gości 55 prac pochodzących z prywatnych kolekcji, międzynarodowych muzeów i zbiorów własnych artysty.

Read more

100 lat surrealizmu w Brukseli

19 lutego 2024

2024-02-18-20-13-43.2647.png
Do 21 lipca Królewskie Muzea Sztuk Pięknych Belgii oferują zwiedzającym wystawę "IMAGINE!" poświęconą surrealistycznej poezji artystów takich jak Max Ernst, Salvador Dalí i Dorothea Tanning. Ta immersja w surrealizm jest wynikiem współpracy z paryskim Centrum Pompidou.

Read more

Sargent i moda w Londynie

19 lutego 2024

2023-10-23-12-22-55.1738.jpg
Do 7 lipca Tate Britain prezentuje wystawę poświęconą Johnowi Singerowi Sargentowi (1856-1925), jednemu z najważniejszych portrecistów swoich czasów. Wspaniale udokumentował luksus i bogactwo Europy przełomu wieków, a ta wystawa bada znaczenie mody w kształtowaniu idei tożsamości i statusu w sztuce.

Read more

Agenda

20 lutego

Rada Stowarzyszenia UE-Gruzja (Bruksela)


20 lutego

Rada do Spraw Ogólnych (Bruksela)


les 22-24 lutego

Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów (Gandawa)


23 lutego

Eurogrupa (Gandawa)


les 25-29 lutego

Rada do Spraw Zagranicznych (handel) (Abu Zabi)


26 lutego

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (Bruksela)


les 26-27 lutego

Posiedzenie ministrów ds. równości płci (Bruksela)


Newsletter Archives

Jakie zdrowie dla Europejczyków?

Unia Europejska powiększona z 27 do 36 członków? Na rzecz "Agendy 2030"

Relacje chińsko-rosyjskie w obliczu geopolitycznej Europy

Kilka mało znanych skutków ocieplenia klimatu

Rolnictwo, zmienna dostosowawcza w umowach handlowych?

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy, Loup Panteix, Juliette Bachschmidt, Charles Devoud

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Peggy Corlin

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Obrona Europy przez Europejczyków: mit, konieczność, ambicja, nadzieja?

pdf

Biuletyn n°1055- wersja 19 févr. 2024