Biuletyn105626 févr. 2024

La Lettre

Bernard Bourget

26 lutego 2024

Rozpoczyna się Międzynarodowa Wystawa Rolnicza. Tymczasem kryzys rolny stawia pod znakiem zapytania europejską politykę handlową i środowiskową. Rozpoczęty przez Komisję dialog strategiczny powinien przygotować programowanie wspólnej polityki rolnej (WPR) od 2028 roku. Europejskie rolnictwo straciło swoją konkurencyjność, a niektóre kraje z nadwyżką na rynku międzynarodowym znalazły się w sytuacji deficytu na rynku europejskim. "Unia Europejska musi zmienić swoje podejście do rolnictwa, polegając w mniejszym stopniu na ograniczeniach regulacyjnych i w większym stopniu uwzględniając złożoność działalności rolniczej oraz różnorodność sytuacji krajowych, regionalnych i lokalnych".

Read more

Na pierwszej stronie!

Europa konfrontuje się ze sobą

25 lutego 2024

2018-10-23-17-32-58.6952.jpg
Reakcja Europy w obliczu ataków i ingerencji, zwłaszcza ze strony Rosji, była zbyt ostrożna. Wykazanie się przez Europejczyków determinacją oznacza "masowe wsparcie dla Ukraińców i Mołdawian, którzy są dla nas 'przedmurzem'". Oprócz masowych inwestycji w nasze bezpieczeństwo, Jean-Dominique Giuliani wzywa do "deklaracji, porozumienia lub traktatu między państwami europejskimi, w tym Zjednoczonym Królestwem", w którym "sygnatariusze zobowiązują się do wzajemnej obrony i ochrony".

Read more

Fundacja

Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety

26 lutego 2024

2023-11-02-13-04-15.5490.jpg
W odpowiedzi na gospodarcze i społeczne konsekwencje pandemii Covid-19 Unia Europejska utworzyła fundusz odbudowy o wartości 672,5 mld euro. 22 lutego Komisja zatwierdziła wniosek Litwy o wypłatę 360 mln euro. Fundacja oferuje interaktywną mapę planów dla poszczególnych krajów, abyście mogli Państwo poznać kwoty i harmonogramy.

Read more

Portal, by wiedzieć wszystko o wyborach europejskich

26 lutego 2024

2024-01-21-17-34-12.2475.jpg
Od 6 do 9 czerwca Europejczycy będą mogli wybrać 720 posłów do Parlamentu Europejskiego na kolejnych pięć lat. Fundacja stworzyła stronę internetową, aby pomóc Państwu lepiej zrozumieć wybory i związane z nimi kwestie, a także pomóc śledzić kampanię z listami kandydatów i programami wszystkich partii w każdym państwie członkowskim.

Read more

Ukraina

Umowa o bezpieczeństwie między Danią i Ukrainą

26 lutego 2024

dk-oee-2.jpg
23 lutego duńska premier Mette Frederisken udała się do Lwowa, aby z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim uczcić pamięć ukraińskich żołnierzy, którzy zginęli walcząc z rosyjskimi najeźdźcami. Podpisali dwustronne porozumienie w sprawie bezpieczeństwa, na mocy którego Dania zobowiązuje się przez 10 lat zapewniać Ukrainie wsparcie cywilne i wojskowe, pomoc w odbudowie Mikołajowa oraz wsparcie dla ukraińskich reform niezbędnych dla przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej.

Read more -inny link

Deklaracja G7

26 lutego 2024

2024-02-25-17-33-39.4080.png
24 lutego szefowie państw i rządów G7 spotkali się, aby uczcić drugą rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Przeprowadzili rozmowy z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i ponowili poparcie dla walki Ukrainy z rosyjską agresją poprzez wsparcie finansowe i wojskowe oraz sankcje wobec Rosji.

Read more -inny link

Wsparcie organizacji międzynarodowych

26 lutego 2024

2023-02-08-17-53-11.7029.jpg
W 2. rocznicę rosyjskiej inwazji ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba potępił ją jako atak na światowy porządek oparty na prawie międzynarodowym. Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka Volker Türk wyraził zaniepokojenie humanitarnymi konsekwencjami konfliktu, w szczególności sytuacją ukraińskich kobiet. Rada Europy wyraziła w oświadczeniu ubolewanie z powodu deportacji dzieci przez Rosję, potwierdzając swoje niezachwiane poparcie dla Ukrainy i sprawiedliwego pokoju. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podkreślił, że przystąpienie Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego jest tylko kwestią czasu.

Read more -inny link -inny link -inny link -inny link

Wizyty Ursuli von der Leyen, Alexandra De Croo, Giorgii Meloni i Justina Trudeau w Kijowie

26 lutego 2024

2023-09-04-12-05-59.3672.png
24 lutego, z okazji drugiej rocznicy rosyjskiej inwazji, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjął w Kijowie przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, przewodniczącą włoskiej Rady Giorgię Meloni, premiera Belgii Alexandra De Croo i premiera Kanady Justina Trudeau. Spotkanie było okazją do ogłoszenia podpisania dwustronnych traktatów o bezpieczeństwie z Włochami i Kanadą. Czworo przywódców potwierdziło również swoje wsparcie dla Ukrainy w jej wojnie z rosyjskim agresorem.

Read more -inny link -inny link

Wspólna deklaracja w sprawie wojny z Ukrainą

26 lutego 2024

2014-02-25-15-45-28.2488.jpg
23 lutego przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola wydali wspólną deklarację w sprawie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Instytucje europejskie będą nadal wspierać Ukrainę - oświadczyli przywódcy - i popierać ukraińską formułę pokojową zmierzającą do sprawiedliwego, całościowego i trwałego pokoju.

Read more

Europa potwierdza swoje wsparcie dla Ukrainy

26 lutego 2024

2020-04-29-12-50-07.7213.jpg
Z okazji przypadającej 24 lutego 2. rocznicy rosyjskiej inwazji europejscy przywódcy wyrazili swoje poparcie dla Ukrainy. Nadal wzywają do zwrotu terytoriów, zakończenia walk i stosowania prawa międzynarodowego. Wsparcie to musi przybrać formę pomocy finansowej i wojskowej, a w dłuższej perspektywie musi doprowadzić do integracji Ukrainy z Unią Europejską i NATO. W sumie UE i jej państwa członkowskie zapewniły pomoc w wysokości ponad 138 miliardów euro w formie finansowania, wsparcia budżetowego, pomocy humanitarnej i wsparcia wojskowego.

Read more -inny link

Dyplomacja

Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych

26 lutego 2024

2023-10-30-12-09-17.5972.jpg
19 lutego ministrowie spraw zagranicznych zainicjowali operację EUNAVFOR ASPIDES w dziedzinie bezpieczeństwa morskiego, która ma chronić statki handlowe na Morzu Czerwonym. Ministrowie rozmawiali ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Dmytro Kułebą. I wreszcie przeprowadzili różne dyskusje na temat otoczenia geopolitycznego w Sahelu, na Bliskim Wschodzie i na Białorusi.

Read more

Komisja

Biała księga na temat przyszłych sieci cyfrowych

26 lutego 2024

2024-02-25-19-19-52.9097.jpg
21 lutego Komisja przedstawiła środki mające na celu promowanie innowacji, bezpieczeństwa i odporności w dziedzinie infrastruktury cyfrowej. W białej księdze przeanalizowano wyzwania stojące przed przyszłymi sieciami cyfrowymi w Europie, a zalecenie dotyczy konkretnego problemu kabli podmorskich. W białej księdze podkreślono potrzebę rozwoju infrastruktury przetwarzania w chmurze i zintegrowanych systemów łączności.

Read more -inny link

Przegląd Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

26 lutego 2024

2020-12-18-10-50-27.3475.jpg
22 lutego Komisja opublikowała śródokresowy przegląd Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, który finansuje krajowe plany odbudowy z funduszu NextGenerationEU o wartości 800 mld euro. Państwom członkowskim wypłacono już prawie 225 mld euro, a Komisja szacuje, że inwestycje możliwe dzięki NextGenerationEU mogą zwiększyć PKB Unii w 2026 roku o 1,4%. W 2024 wdrażanie tego planu będzie musiało zostać przyspieszone, aby do 2026 można było wypłacić wszystkie środki państwom członkowskim.

Read more -inny link

Rada

Posiedzenie ministrów do spraw europejskich

26 lutego 2024

2021-04-06-10-51-21.8481.png
Na spotkaniu ministrów do spraw europejskich 20 lutego polski minister sprawiedliwości Adam Bodnar przedstawił reformy sądownictwa, które zostaną przeprowadzone w celu zamknięcia procedury z art. 7 rozpoczętej w 2017 roku. Przy tej okazji Komisja wydała opinię na temat praworządności w naszym kraju. Ministrowie przyjęli dyrektywę służącą wzmocnieniu praw konsumentów, by promować gospodarkę o obiegu zamkniętym i udział w transformacji ekologicznej, oraz rozporządzenie i dyrektywę w sprawie rynków instrumentów finansowych znane jako MiFIR i MiFID.

Read more -inny link -inny link

Posiedzenie ministrów ds. turystyki

26 lutego 2024

2023-12-10-18-55-14.7607.png
19 i 20 lutego ministrowie ds. turystyki zostali zaproszeni przez belgijską prezydencję do dyskusji na temat cyfrowej i zrównoważonej transformacji turystyki. Ministrowie mogli wyrazić swoje oczekiwania dotyczące działań związanych z turystyką, które mogłyby znaleźć się w agendzie następnej Komisji.

Read more -inny link

13. pakiet sankcji przeciwko Rosji

26 lutego 2024

2023-09-10-19-36-56.3815.jpg
23 lutego Rada przyjęła 13. pakiet europejskich sankcji przeciwko Rosji. Unia Europejska rozszerza zakres osób i podmiotów objętych sankcjami oraz zaostrza kontrolę nad firmami dostarczającymi Rosji sprzęt wspierający jej arsenał wojskowy.

Read more

Posiedzenie ministrów WTO

26 lutego 2024

2014-10-21-14-00-55.6271.png
25 lutego Rada zatwierdziła konkluzje na posiedzenie ministerialne Światowej Organizacji Handlu (WTO), które potrwa do 29 lutego. Europejscy ministrowie skoordynowali swoje cele na tę konferencję i poparli międzynarodowy porządek handlowy oparty na zasadach WTO. Rada opowiedziała się za reformą WTO, by odblokować organ rozstrzygający spory w tej organizacji, który od 2019 nie jest w stanie pełnić swoich funkcji.

Read more

Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów

26 lutego 2024

2023-10-02-13-44-41.2225.jpg
Ministrowie gospodarki i finansów obradowali w Gandawie 23 i 24 lutego. Omawiali przyszłość europejskich rynków finansowych i kapitałowych oraz sposoby na sprostanie wyzwaniu, jakim jest konkurencyjność Unii. Ministrowie Eurogrupy ponownie wybrali Tuomasa Saarenheimo na przewodniczącego grupy roboczej Eurogrupy.

Read more -inny link

Trilogi

Porozumienie w sprawie składowania dwutlenku węgla i zanieczyszczenia powietrza

26 lutego 2024

2019-11-05-10-05-39.2613.png
20 lutego Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie rozporządzenia ustanawiającego europejskie ramy certyfikacji w zakresie usuwania i składowania dwutlenku węgla. Tego samego dnia osiągnięto porozumienie w sprawie dyrektywy dotyczącej zanieczyszczenia powietrza. Przepisy ustanawiają cele w zakresie zmniejszenia ilości niektórych zanieczyszczeń w powietrzu do 2030 roku.

Read more -inny link

EBC

Stan finansów w 2023 roku

26 lutego 2024

2016-03-11-10-07-29.3436.jpg
22 lutego Europejski Bank Centralny (EBC) opublikował sprawozdanie finansowe za 2023 rok. Po uwolnieniu kwoty 6,6 mld euro z rezerwy na ryzyka finansowe EBC wykazał stratę w wysokości 1,3 mld euro. Zostanie przeniesiona w bilansie banku na kolejne okresy i skompensowana przyszłymi zyskami.

Read more

Europejskie agencje

Europejski Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy we Frankfurcie

26 lutego 2024

2024-02-26-12-08-47.2217.jpg
Spośród 9 miast kandydujących na siedzibę Europejskiego Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLA) Parlament Europejski i Rada wybrały Frankfurt. Agencja, będąca centralnym organem w walce z brudnymi pieniędzmi, będzie również odpowiedzialna za zwalczanie finansowania terroryzmu i będzie miała uprawnienia w zakresie nadzoru, sankcji i harmonizacji przepisów w tej dziedzinie.

Read more -inny link

Porozumienie między Frontexem i Zjednoczonym Królestwem w sprawie nieregularnej imigracji

26 lutego 2024

2019-11-25-13-30-12.2826.jpg
23 lutego Zjednoczone Królestwo i Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex podpisały porozumienie w sprawie zwalczania nieregularnej imigracji. Brytyjska "Border Force" i Frontex będą współpracować w celu opracowywania nowych technologii, wymiany danych wywiadowczych, szkolenia urzędników i ustanowienia personelu łącznikowego.

Read more -inny link

Bułgaria

Współpraca z Francją na rzecz energetyki jądrowej

26 lutego 2024

2013-12-16-17-49-27.6864.jpg
21 lutego bułgarski minister energetyki Rumen Radew oraz francuski minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire podpisali deklarację intencji służącą wzmocnieniu współpracy w dziedzinie cywilnej energetyki jądrowej między Francją a Bułgarią. Deklarowane cele to osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 roku oraz wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego i suwerenności energetycznej dwóch krajów.

Read more -inny link

Francja

Wzmocnienie powiązań z Armenią

26 lutego 2024

am-oee-2.jpg
21 lutego prezydent Francji Emmanuel Macron spotkał się z premierem Armenii Nikolem Paszynianem. Potwierdził poparcie Francji dla niepodległości i integralności terytorialnej Armenii. Zapewnił również, że popiera rozwój stosunków między Unią Europejską a Armenią, w szczególności, by mogła korzystać z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju. Ponadto 23 lutego francuski minister sił zbrojnych Sébastien Lecornu udał się do Erywania, gdzie spotkał się ze swoim armeńskim odpowiednikiem. Przy tej okazji potwierdzono zbliżenie między Francją a Armenią w zakresie obronności.

Read more -inny link -inny link

Łotwa

Zakaz importu pewnych produktów rolnych z Rosji i Białorusi

26 lutego 2024

2024-02-25-18-16-47.3414.jpg
22 lutego łotewscy posłowie przegłosowali zakaz importu produktów rolnych i pasz dla zwierząt z Rosji i Białorusi. Produkty te zostaną również objęte zakazem importu za pośrednictwem krajów trzecich.

Read more -inny link

Polska

Wystąpienie Radosława Sikorskiego w ONZ

26 lutego 2024

2023-09-24-17-30-23.9847.jpg
23 lutego polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, występując na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, odparł punkt po punkcie argumenty Wasilija Nebenzii, Stałego Przedstawiciela Rosji przy ONZ. Sikorski ripostował, że rosyjska inwazja na Ukrainę jest trzecią rosyjską próbą eksterminacji narodu ukraińskiego po XIX wieku i po bolszewikach; że zachodnia nieufność wobec Rosji jest wynikiem powtarzających się rosyjskich gróźb użycia broni atomowej i że ukraiński rząd został demokratycznie wybrany.

Read more

Szwecja

Budapeszt ratyfikuje wejście Szwecji do NATO

26 lutego 2024

hu-oee-1.jpg
26 lutego, trzy dni po wizycie premiera Szwecji Ulfa Kristerssona i podpisaniu umowy o współpracy przemysłowej w dziedzinie obronności między Sztokholmem a Budapesztem, węgierski parlament zatwierdził przystąpienie Szwecji do NATO. Teraz kraj będzie mógł dołączyć do Sojuszu Atlantyckiego. Ulf Kristersson powiedział, że jest to historyczny dzień dla NATO i że Szwecja jest gotowa przyjąć na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo euroatlantyckie.

Read more -inny link

Albania

Porozumienie o migracji z Włochami

26 lutego 2024

2016-03-29-10-38-54.2823.jpg
22 lutego albański parlament zapalił zielone światło dla porozumienia migracyjnego z Włochami. Umowa przewiduje budowę dwóch ośrodków recepcyjnych na terytorium Albanii łącznie dla około 3000 osób (dla migrantów uratowanych na włoskich wodach). Ośrodki te będą finansowane przez Rzym, który będzie również odpowiedzialny za ich nadzorowanie.

Read more

Gruzja

Rada Stowarzyszeniaa UE-Gruzja

26 lutego 2024

ge-oee-1.jpg
20 lutego odbyło się 8. spotkanie Rady Stowarzyszenia Unia Europejska - Gruzja z udziałem gruzińskiego premiera Irakliego Kobachidze. Przedstawiciele UE z zadowoleniem przyjęli reformy przeprowadzane w Gruzji z myślą o przystąpieniu kraju do Unii Europejskiej i zaprosili gruziński rząd do kontynuowania wysiłków, zwłaszcza w zakresie konsolidacji rządów prawa oraz dostosowania gruzińskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa do polityki UE.

Read more -inny link

Spotkanie z sekretarzem generalnym NATO

26 lutego 2024

2014-02-04-14-23-29.3510.jpg
21 lutego sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg spotkał się w Brukseli z gruzińskim premierem Iraklim Kobachidze, aby przedyskutować, w jaki sposób NATO i Gruzja mogą wzmocnić swoją współpracę. Zgodzili się zacieśnić kooperację w przypadku kryzysu oraz w kwestiach cyberbezpieczeństwa i inżynierii wojskowej.

Read more

Opracowania/raporty

Sprawozdanie na temat państwa prawa i funduszy europejskich

26 lutego 2024

2020-11-19-11-22-44.5043.jpg
22 lutego Trybunał Obrachunkowy opublikował specjalne sprawozdanie na temat praworządności w Unii Europejskiej, koncentrując się w szczególności na wpływie rozporządzenia ustanawiającego mechanizm warunkowości. Trybunał stwierdził, że rozporządzenie to przyczynia się do poprawy praworządności, ale zaleca, aby Komisja rozwinęła dodatkowe zdolności administracyjne w celu pełnego stosowania tego rozporządzenia i dalszą poprawę ochrony praworządności za pomocą innych środków legislacyjnych.

Read more -inny link

Kultura

Festiwal Spectaculare w Pradze

26 lutego 2024

2024-02-24-18-43-21.5573.jpg
Do 28 marca w Pradze odbywa się 11. edycja Festiwalu Spectaculare, organizowanego przez Josefa Sedloňa. Ten eklektyczny festiwal oferuje wszystkie style muzyczne wykonywane w niezwykłych miejscach miasta. Chociaż koncerty są sercem festiwalu, obejmuje on również warsztaty, pokazy filmów i wystawy, zapewniając widzom pełne doświadczenie.

Read more

Paryska wystawa na temat Missaka Manouchiana i jego towarzyszy

26 lutego 2024

2024-02-24-18-47-00.9603.png
Do 8 września w krypcie paryskiego Panteonu prezentowana jest wystawa "Żyć do śmierci. Missak Manouchian i jego towarzysze ruchu oporu w Panteonie". Obejmuje oryginalne dokumenty, fotografie i odręczne notatki ormiańskiego bojownika i jego towarzyszy z ruchu oporu.

Read more

"Audre Lorde - berlińskie lata" w Berlinie

26 lutego 2024

2024-02-24-18-34-26.8278.jpg
Do 30 czerwca w Muzeum FHXB w Berlinie można oglądać wystawę fotograficzną "Audre Lorde – berlińskie lata". Obejmuje ona różne fotograficzne portrety Audre Lorde, afroamerykańskiej poetki i aktywistki, która była czołową postacią walki z rasizmem, seksizmem i homofobią w Berlinie w latach 80. i 90. ubiegłego wieku.

Read more

Fotodziennikarstwo w Londynie

26 lutego 2024

2024-02-16-12-43-34.1203.jpg
Do 2 czerwca w Photographer's Gallery w Londynie można oglądać wystawę "Bert Hardy: fotodziennikarstwo na wojnie i w pokoju". Eksploruje kluczowe momenty w karierze tego fotografa, znanego z monochromatycznych zdjęć uwieczniających brytyjskie powojenne sceny z życia codziennego.

Read more

"Porządek rzeczy" Wima Delvoye'a w Genewie

26 lutego 2024

2024-02-24-18-31-38.6368.jpg
Do 16 czerwca w genewskim Muzeum Sztuki i Historii trwa wystawa "Porządek rzeczy". Belgijski artysta wizualny Wim Delvoye oferuje uderzające wrażenia estetyczne, które sprawiają, że kwestionujemy granicę między sztuką a przedmiotami codziennego użytku.

Read more

"Alchemia malarstwa" Michalisa Economou w Atenach

26 lutego 2024

2024-02-24-18-28-41.7596.png
Do 12 maja w Fundacji B&M Theocharakis w Atenach można oglądać wystawę Michalisa Economou "Alchemia malarstwa". Obejmuje ona 116 prac greckiego malarza impresjonisty. Zainspirowany wspaniałością natury Michalis Economou uczynił prostotę centralnym elementem swojej twórczości, ożywiając odizolowane domy i pływające łodzie w spokojnej atmosferze greckich krajobrazów.

Read more

Isabel Quintanilla w Muzeum Thyssen-Bornemisza w Madrycie

26 lutego 2024

2023-10-30-13-20-27.6269.png
Do 2 czerwca Muzeum Thyssen-Bornemisza w Madrycie zaprasza na retrospektywę poświęconą hiszpańskiej artystce Isabel Quintanilli, ważnej postaci współczesnego realizmu. Wystawa obejmuje około stu prac, w tym jej najsłynniejsze rysunki i obrazy, rzadko oglądane w Hiszpanii.

Read more -inny link

Ukraiński modernizm w Wiedniu

26 lutego 2024

2023-09-25-13-09-38.4339.png
Do 2 czerwca w pałacu Belweder w Wiedniu trwa wystawa "W sercu burzy: modernizm w Ukrainie". Bada rozwój sztuki nowoczesnej w pierwszej połowie XX wieku i historię tożsamości kulturowej Ukrainy. Podczas otwarcia ekspozycji Ołena Zełenska powitała pierwszych zwiedzających, podkreślając, że to właśnie poprzez sztukę Ukraina kontynuuje swoją walkę o przetrwanie.

Read more -inny link

Bartosz Kowal w Warszawie

26 lutego 2024

pl-oee-2.jpg
Do 30 marca w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie można oglądać prace Bartosza Kowala. Jego malarstwo to obrazy, które zostały odtworzone, skopiowane i przerobione przez alternatywny algorytm. Kowal próbuje uchwycić nieokreślone stany, egzystencjalny niepokój, szczelinę w rzeczywistości.

Read more

Agenda

les 25-29 lutego

Rada do Spraw Zagranicznych (handel) (Abu Zabi)


les 26-29 lutego

Konferencja ministrów WTO (Abu Zabi)


les 26-29 lutego

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego (Strasburg)


les 29 lutego-1 marca

Posiedzenie ministrów edukacji (Bruksela)


4 marca

Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (na temat energii) (Bruksela)


les 4-5 marca

Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (Bruksela)


Newsletter Archives

Jakie zdrowie dla Europejczyków?

Unia Europejska powiększona z 27 do 36 członków? Na rzecz "Agendy 2030"

Relacje chińsko-rosyjskie w obliczu geopolitycznej Europy

Kilka mało znanych skutków ocieplenia klimatu

Rolnictwo, zmienna dostosowawcza w umowach handlowych?

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy, Loup Panteix, Juliette Bachschmidt, Charles Devoud, Aiti Syiemlieh

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Peggy Corlin

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Różne przyczyny kryzysu rolnego w Europie

pdf

Biuletyn n°1056- wersja 26 févr. 2024