Biuletyn105811 mars 2024

La Lettre

Nicolas-Jean Brehon

11 marca 2024

W kontekście zliberalizowanego handlu rolnictwo zajmuje szczególne miejsce w umowach negocjowanych przez Unię Europejską. Często jest ono źródłem sporów i musi być analizowane sektor po sektorze, aby ocenić wpływ tych umów na europejskich producentów. Sektor wołowiny wydaje się być słabym ogniwem w negocjacjach handlowych. Nawet jeśli żadna umowa handlowa nie zmieni radykalnie rynku, można wyciągnąć pewne wnioski: negocjacje pozostają zbyt nieprzejrzyste, wpływ na środowisko nie jest brany pod uwagę, kontrole są trudne, a klauzule ochronne nieskuteczne. Ponadto musimy unikać naiwności, rozważając strategiczne kwestie stojące za tymi umowami, i monitorować zakłócenia, które powodują.

Read more

Wybory

Wyniki wyborów parlamentarnych w Portugalii

11 marca 2024

pt-oee-2.jpg
Sojusz Demokratyczny, składający się z Partii Socjaldemokratycznej (PSD) kierowanej przez Luisa Montenegro, Centrum Demokratycznego i Społecznego-Partii Ludowej (CDS-PP) kierowanej przez Nuno Melo, oraz Monarchistycznej Partii Ludowej (PPM), zwyciężył w portugalskich wyborach parlamentarnych 10 marca, uzyskując 29,52% głosów. Sojusz pokonał Partię Socjalistyczną (PS) pod kierownictwem Pedro Nuno Santosa (ta ostatnia otrzymała 28,63%) oraz Chega (Dość, CH) - radykalnie prawicową partię André Ventury, która zajęła trzecie miejsce z 18,06% głosów.

Read more

Fundacja

Portal, by wiedzieć wszystko o wyborach europejskich

11 marca 2024

2024-01-21-17-34-12.2475.jpg
Od 6 do 9 czerwca Europejczycy będą mogli wybrać 720 posłów do Parlamentu Europejskiego na kolejnych pięć lat. Fundacja stworzyła stronę internetową, aby pomóc Państwu lepiej zrozumieć wybory i związane z nimi wyzwania, a także pomóc śledzić kampanię z listami kandydatów i programami wszystkich partii w każdym państwie członkowskim.

Read more

Paris Defence and Strategy Forum

11 marca 2024

2024-03-08-16-59-52.5304.png
Fundacja jest partnerem Paris Defence and Strategy Forum, pierwszego międzynarodowego szczytu tego typu we Francji. 13 i 14 marca École Militaire de Paris i jej ACADEM organizują (pod patronatem Komisji Europejskiej) 63 spotkania poświęcone głównym tematom z zakresu europejskiego bezpieczeństwa i obrony. Jean-Dominique Giuliani, prezes Fundacji, będzie moderował okrągły stół "Nowe granice Europy: dialog międzyparlamentarny - stawić czoła Rosji" 14 marca. Elise Bernard, dyrektorka ds. badań, będzie moderować panel "Europejska obronność: przemysł, finansowanie, instrumenty współpracy, wyzwania i perspektywy" 13 marca.

Read more

Komisja

Ponad 1,8 mld euro grzywny dla Apple

11 marca 2024

2016-12-20-11-12-16.3046.png
4 marca Apple został ukarany przez Komisję Europejską grzywną w wysokości 1,84 miliarda euro za nadużycie pozycji dominującej w zakresie dystrybucji aplikacji do streamingu muzyki za pośrednictwem App Store. Komisja stwierdziła, że Apple stworzył "nieuczciwe warunki handlowe", nadużywając swojej całkowitej kontroli nad iOS - swoim systemem operacyjnym, by zapobiec informowaniu przez twórców aplikacji o tańszych usługach poza iOS.

Read more

Strategia przemysłu obronnego

11 marca 2024

2024-03-11-10-38-19.1198.jpg
5 marca Komisja przedstawiła swój plan poprawy konkurencyjności i gotowości europejskiego przemysłu obronnego. Cele te zostaną osiągnięte poprzez politykę zachęcania państw członkowskich do wspólnych inwestycji za pośrednictwem istniejących instrumentów i inicjatyw obronnych, a także w partnerstwie z NATO i Ukrainą. Dzięki strategii do 2030 roku co najmniej 40% sprzętu obronnego ma zostać nabyte wspólnie.

Read more -inny link

Wejście w życie DMA

11 marca 2024

2023-09-10-19-18-30.5606.png
Komisja ogłosiła, że od 7 marca wyznaczeni strażnicy dostępu - Apple, Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft i ByteDance - będą się musieli wywiązywać z wszelkich obowiązków wynikających z rozporządzenia w sprawie rynku cyfrowego (DMA). Rozporządzenie to ma na celu zwalczanie antykonkurencyjnych praktyk gigantów internetowych i korygowanie nierównowagi wynikającej z ich dominacji na europejskim rynku cyfrowym.

Read more

Ursula von der Leyen kandydatką EPP

11 marca 2024

2024-03-08-16-16-00.6209.jpg
6 marca, na swoim kongresie w Bukareszcie, Europejska Partia Ludowa (EPP) poparła ponowną kandydaturę Ursuli von der Leyen na stanowisko szefa Komisji Europejskiej. Dotychczasowa przewodnicząca Komisji Europejskiej jest teraz liderką listy EPP. Poparcia udzieliło jej 82% delegatów krajowych obecnych na kongresie. Jeśli Ursula von der Leyen ma ponownie piastować urząd przewodniczącej Komisji, chadecy muszą zwyciężyć w wyborach, a potem musi ona uzyskać nominację 27 szefów państw i rządów oraz zostać zaakceptowana w głosowaniu przez Parlament Europejski.

Read more -inny link

Rada

Posiedzenie ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych

11 marca 2024

2014-03-18-13-03-21.8052.jpg
4 marca ministrowie spraw wewnętrznych zapoznali się z barometrem Schengen+. Ministrowie zatwierdzili nowe działania przeciwko przestępczości zorganizowanej, takie jak europejski sojusz portów. Rada z zadowoleniem przyjęła pakt o migracji i azylu oraz omówiła szlaki migracyjne we wschodniej części Morza Śródziemnego i partnerstwa z państwami trzecimi. 5 marca ministrowie sprawiedliwości przeanalizowali dyrektywę ustanawiającą minimalne zasady zapobiegania i zwalczania ułatwiania nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu na terytorium UE. Rada przeprowadziła też rozmowy z ukraińskim prokuratorem Andrijem Kostinem na temat ścigania zbrodni wojennych w Ukrainie.

Read more

Posiedzenie ministrów ds. energii

11 marca 2024

2023-12-20-21-08-42.1577.png
4 marca 27 ministrów ds. energii osiągnęło porozumienie polityczne w sprawie przedłużenia skoordynowanych środków mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na gaz. Omówili również znaczenie elastyczności w transformacji energetycznej oraz potrzebę odejścia od rosyjskich paliw kopalnych. W związku z tym przedyskutowali wprowadzenie programów pomocowych.

Read more -inny link

Posiedzenie ministrów ds. konkurencyjności

11 marca 2024

2023-10-02-13-44-41.2225.jpg
7 marca ministrowie ds. rynku wewnętrznego i przemysłu spotkali się, aby omówić postępy poczynione w zakresie regulacji dotyczących opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, a także roczne sprawozdanie na temat jednolitego rynku i konkurencyjności za 2024 rok (ASMCR). Rozmawiali o przyszłości polityki przemysłowej, Europejskiej agendzie dla turystyki 2030 oraz o potrzebie ustanowienia strategii morskiej na szczeblu europejskim.

Read more

Dyplomacja

Migracja: partnerstwo z Mauretanią

11 marca 2024

2015-05-22-11-03-39.5461.jpg
7 marca Unia Europejska i Mauretania ogłosiły partnerstwo mające na celu wzmocnienie współpracy w zakresie migracji. Partnerstwo to zapewni lepsze perspektywy zatrudnienia dla młodych Mauretańczyków, a także lepsze zarządzanie przybywaniem uchodźców w celu ochrony ich prawa do azylu. Wspierana będzie legalna migracja studentów, naukowców i przedsiębiorców. I wreszcie zarządzanie granicami zostanie wzmocnione poprzez zacieśnienie współpracy z Frontexem.

Read more

Szwajcarska Rada Federalna aprobuje ostateczny mandat w negocjacjach z Unią Europejską

11 marca 2024

2019-09-06-12-17-50.4904.jpg
8 marca szwajcarska Rada Federalna przyjęła mandat dotyczący negocjacji w sprawie zbliżenia kraju z Unią Europejską. Negocjacje rozpoczną się, gdy Komisja Europejska otrzyma zielone światło od Rady Europejskiej.

Read more

EBC

Utrzymanie stóp procentowych

11 marca 2024

2016-03-11-10-07-29.3436.jpg
7 marca Europejski Bank Centralny (EBC) zdecydował o pozostawieniu swoich trzech głównych stóp procentowych na niezmienionym poziomie, w momencie gdy inflacja w strefie euro spada. Zrewidował inflację w dół - teraz prognozuje ją (z wyłączeniem energii i żywności) na 2,6% w 2024, 2,1% w 2025 i 2% w 2026 roku. Najnowsze prognozy EBC przewidują również, że w tym roku wzrost gospodarczy spadnie do 0,6%, a następnie przyspieszy do 1,5% w 2025 i 1,6% w 2026.

Read more

Bułgaria

Dymisja bułgarskiego premiera

11 marca 2024

2013-05-28-15-36-02.4614.jpg
5 marca premier Bułgarii Nikołaj Denkow złożył rezygnację, dziewięć miesięcy po objęciu urzędu. Następnego dnia bułgarski parlament zatwierdził jego decyzję. W wyniku politycznego porozumienia między partiami GERB i PP-DB, mającego na celu wyprowadzenie kraju z kryzysu politycznego trwającego ponad dwa lata, Nikołaj Denkow ma przekazać władzę byłej unijnej komisarz Mariyi Gabriel, która powinna rządzić Bułgarią przez następnych dziewięć miesięcy.

Read more

Cypr

Zapowiedź nowego korytarza humanitarnego do Gazy

11 marca 2024

2013-04-24-16-52-49.7666.jpg
8 marca, odwiedzając Cypr, Ursula von der Leyen spotkała się z cypryjskim prezydentem Nikosem Christodoulidesem i ogłosiła decyzję Komisji Europejskiej, Republiki Cypryjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Stanów Zjednoczonych i Zjednoczonego Królestwa o otwarciu korytarza morskiego w celu dostarczania pomocy humanitarnej z Cypru do Strefy Gazy.

Read more -inny link -inny link

Francja

Emmanuel Macron z wizytą w Pradze

11 marca 2024

2019-12-09-18-35-37.5957.jpg
5 marca prezydent Emmanuel Macron udał się do Pragi, aby spotkać się ze swoim czeskim odpowiednikiem Petrem Pavlem. Politycy potwierdzili swoje wsparcie dla Ukrainy, a Emmanuel Macron ogłosił, że Francja będzie uczestniczyć w czeskiej platformie zakupu amunicji produkowanej poza UE. Podpisano również plan działania na lata 2024-2028 określający ogólne wytyczne dotyczące dwustronnej współpracy między krajami w kwestiach międzynarodowych, europejskich i energetycznych.

Read more -inny link

Spotkanie z mołdawską prezydent Maią Sandu

11 marca 2024

2023-08-18-17-14-52.4197.jpg
7 maja prezydent Francji Emmanuel Macron przyjął swoją mołdawską odpowiedniczkę Maię Sandu. Ponowił poparcie Francji dla niepodległości, bezpieczeństwa i suwerenności Mołdawii w czasie wojny w Ukrainie. Potwierdził również determinację Francji, by wspierać Mołdawię w procesie jej integracji z Unią Europejską. Dwoje szefów państw omówiło kwestie współpracy dwustronnej i osiągnęło porozumienie w sprawie współpracy obronnej i mapy drogowej w zakresie kooperacji gospodarczej.

Read more

Węgry

Zaprzysiężenie węgierskiego prezydenta

11 marca 2024

2013-05-28-16-24-55.5062.jpg
10 marca w Budapeszcie odbyło się zaprzysiężenie nowego prezydenta Węgier Tamasa Sulyoka. Zastąpił Katalin Novák, która podała się do dymisji po skandalu, który wywołał falę demonstracji w całym kraju. Zaraz po objęciu urzędu Tamas Sulyok podpisał decyzję węgierskiego parlamentu torującą Szwecji drogę do członkostwa w NATO.

Read more -inny link

Polska

Reforma Trybunału Konstytucyjnego

11 marca 2024

2019-09-11-15-54-32.1767.png
6 marca Sejm przyjął uchwałę służącą reformie Trybunału Konstytucyjnego w celu "usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2023" (240 głosów za, 197 przeciw). Chodzi głównie o wzmocnienie niezależności sędziów, która została podważona decyzjami poprzedniej administracji. Reforma Trybunału Konstytucyjnego jest jednym z warunków uwolnienia funduszy europejskich, które zostały zawieszone z powodu naruszeń praworządności w Polsce.

Read more -inny link -inny link -inny link

Szwecja

Szwecja oficjalnie stała się 32. członkiem NATO

11 marca 2024

2014-02-04-14-23-29.3510.jpg
7 marca Szwecja oficjalnie stała się 32. członkiem NATO, rezygnując tym samym z historycznej neutralności. Szwedzki premier Ulf Kristersson udał się do Waszyngtonu, gdzie spotkał się z sekretarzem stanu USA Anthonym Blinkenem. Tym samym kończy się proces akcesyjny rozpoczęty w maju 2022 roku.

Read more

Zjednoczone Królestwo

Partnerstwo celne z Francją

11 marca 2024

2016-03-29-10-38-54.2823.jpg
Po spotkaniu grupy Calais, która zrzesza Zjednoczone Królestwo, Francję, Belgię, Niemcy i Holandię (odbyło się 4 marca w Brukseli), Brytyjczycy ogłosili, że utworzą z Francuzami partnerstwo celne wymierzone w łańcuch dostaw małych łodzi wykorzystywanych przez przemytników do nielegalnego przekraczania kanału La Manche. Na kwiecień zaplanowano kolejne spotkanie w celu omówienia szczegółów tego porozumienia.

Read more -inny link

Ukraina

Przedłużenie porozumień transportowych z Unią Europejską

11 marca 2024

2013-05-30-16-49-36.7719.jpg
5 marca Komisja przedłożyła Radzie wniosek w sprawie przedłużenia umów o towarowym transporcie drogowym między UE a Ukrainą i Mołdawią. Umowy te pozwalają ukraińskim, mołdawskim i unijnym przewoźnikom na całkowicie swobodny tranzyt i operowanie między tymi terytoriami. Ponadto porozumienie między UE a Ukrainą przewiduje uznawanie ukraińskich praw jazdy i certyfikatów kompetencji zawodowych.

Read more

Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych w Wilnie

11 marca 2024

2024-03-11-11-53-23.4999.jpg
Ministrowie spraw zagranicznych Estonii, Łotwy, Francji, Litwy i Ukrainy spotkali się 8 marca w Wilnie, aby omówić wsparcie dla Ukrainy. Szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba wezwał swoich odpowiedników do zwiększenia wsparcia, podkreślając, jakim zagrożeniem dla ich własnego bezpieczeństwa jest rosyjska agresja.

Read more -inny link

Wizyta greckiego premiera w Ukrainie

11 marca 2024

2023-08-18-17-11-50.9914.jpg
6 marca grecki premier Kyriakos Mitsotakis i ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski uniknęli rosyjskiego uderzenia podczas wizyty w porcie w Odessie. Kyriakos Mitsotakis przybył na spotkanie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem, aby omówić udział Grecji w odbudowie infrastruktury cywilnej i obiektów kulturalnych Ukrainy oraz potwierdzić swoje poparcie dla przystąpienia tego kraju do Unii Europejskiej.

Read more -inny link

Zamrożone rosyjskie aktywa w Szwajcarii

11 marca 2024

ch-oee-2.jpg
7 marca szwajcarska Rada Kantonów przyjęła wniosek, który ma sprawić, iż możliwe będzie wysłanie zamrożonych rosyjskich aktywów na Ukrainę, w ramach reparacji wojennych (21 głosów za, 19 przeciw, 3 osoby wstrzymały się). "Rosja poważnie naruszyła prawo międzynarodowe i dlatego musi naprawić wyrządzone szkody" - powiedział szwajcarski minister spraw zagranicznych Ignazio Cassis.

Read more

Trilogi

Jednolita europejska przestrzeń powietrzna

11 marca 2024

2013-02-07-13-43-00.0035.jpg
6 marca, dziesięć lat po rozpoczęciu negocjacji, Rada i Parlament osiągnęły porozumienie w sprawie nowych zasad optymalizacji połączeń lotniczych w UE. Porozumienie obejmuje przeprowadzaną co trzy lata ocenę planów wyników służb żeglugi powietrznej oraz mechanizm osiągania neutralności węglowej poprzez cele w zakresie efektywności klimatycznej i środowiskowej, a także opłaty lotnicze zachęcające do korzystania z tras o niskim zużyciu paliwa.

Read more -inny link

Zakaz produktów pochodzących z pracy przymusowej

11 marca 2024

2024-03-11-12-42-40.9948.png
5 marca europosłowie i Rada przyjęli wstępne porozumienie mające na celu zakazanie produktów wytwarzanych przy użyciu pracy przymusowej. W związku z tym Komisja i władze krajowe będą uprawnione do dochodzenia w sprawach udowodnionego lub domniemanego wykorzystania pracy przymusowej i, w razie potrzeby, zażądania wycofania danych produktów z rynku.

Read more -inny link

Zrównoważone opakowania

11 marca 2024

2013-05-28-16-40-16.9224.jpg
6 marca Parlament Europejski i Rada osiągnęły wstępne porozumienie mające na celu zmniejszenie ilości opakowań i odpadów (w szczególności z tworzyw sztucznych) poprzez wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu niektórych formatów opakowań oraz zakaz stosowania "wiecznych chemikaliów" (PFAS) w opakowaniach mających kontakt z żywnością.

Read more -inny link

Walka z przestępczością transgraniczną i cybersolidarność

11 marca 2024

2018-10-01-13-13-18.4347.jpg
6 marca Rada i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie przekazywania postępowań karnych, wzmacniając walkę z przestępczością transgraniczną, oraz w sprawie rozporządzenia o solidarności cybernetycznej, które ma na celu wzmocnienie europejskich zdolności do wykrywania zagrożeń i obrony cybernetycznej. Oba dokumenty muszą zostać zatwierdzone przez dwóch współprawodawców.

Read more -inny link

Legislacja o zdrowiu roślin

11 marca 2024

2014-09-18-18-15-39.2039.jpg
6 marca Rada i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie zmiany przepisów dotyczących zdrowia roślin, które mają chronić UE przed wprowadzaniem na rynek nowych organizmów szkodliwych dla roślin. Celem rewizji jest wzmocnienie procedur dla roślin wysokiego ryzyka poprzez uproszczenie wymogów dotyczących deklaracji administracyjnych dla transportu roślin w Unii.

Read more

Opracowania/raporty

Europa nie jest przygotowana na szybko rosnące zagrożenia klimatyczne

11 marca 2024

2024-03-11-10-50-13.7054.jpg
11 marca Europejska Agencja Środowiska (EEA) ostrzegła w swoim pierwszym raporcie na temat oceny zagrożeń klimatycznych w Europie, że jeśli kontynent nie stawi czoła zagrożeniom klimatycznym (z których wiele jest już na poziomie krytycznym), Europa może stanąć w obliczu "katastrofalnych" sytuacji.

Read more

Raport na temat bezpieczeństwa dziennikarzy

11 marca 2024

2019-01-15-09-59-33.1727.jpg
5 marca został opublikowany coroczny raport platformy Rady Europy na rzecz promowania ochrony dziennikarstwa i bezpieczeństwa dziennikarzy. W dokumencie zatytułowanym "Wolność prasy w Europie: czas odwrócić trend" wyrażono zaniepokojenie nielegalnym stosowaniem oprogramowania szpiegującego (takiego jak Pegasus) wobec dziennikarzy, a także nadużywaniem postępowań sądowych przeciwko nim. Autorzy raportu niepokoją się również losem dziennikarzy na uchodźstwie, zwłaszcza tych z Rosji i Białorusi.

Read more

Kultura

Nassio Bayarri w Walencji

11 marca 2024

2024-03-06-13-31-00.4411.png
Do 16 czerwca w Fundacji Bancaja w Walencji można oglądać kolekcję walenckiego rzeźbiarza Nassio Bayarriego. Wystawa, która obejmuje rzeźby, rysunki, wiersze, listy, szkice i kolaże, prezentuje twórczość artysty w trakcie całej jego kariery, od lat 50. XX wieku do jego śmierci w 2023 roku.

Read more

Wystawa na temat Szkoły Haskiej

11 marca 2024

2024-01-27-19-25-56.1467.png
Od 16 marca do 1 września w miejskim Kunstmuseum można oglądać dzieła Szkoły Haskiej. Ten ruch artystyczny pojawił się w Holandii w drugiej połowie XIX wieku, zainspirowany impresjonizmem i romantyzmem. Prezentowane prace odzwierciedlają poszukiwanie uczuć, spontaniczności i poezji.

Read more

Francuskie malarstwo w Kolonii

11 marca 2024

2024-03-11-11-44-39.2172.png
Od 15 marca do 28 lipca w Wallraf-Richartz-Museum w Kolonii odbędzie się wystawa "Paryż 1863-1874: rewolucja w sztuce - od salonu do impresjonizmu". Śledzi rozwój francuskiego malarstwa od oficjalnych salonów, naznaczonych akademickimi ograniczeniami, do pojawienia się pierwszej ekspozycji impresjonistów w 1874 roku.

Read more

Martin Margiela w Atenach i w Brukseli

11 marca 2024

2024-03-11-11-42-44.2853.png
Do 15 maja w galerii Bernier/Eliades w Atenach i do 11 maja w Brukseli trwa podwójna wystawa Martina Margiela. Ten belgijski artysta, pierwotnie projektant mody i założyciel domu mody haute couture, od 2009 roku poświęcił się sztuce. Znany ze swojego radykalizmu i romantyzmu twórca eksploruje swoje zamiłowanie do niekonwencjonalności, odnajdując piękno w tym, co efemeryczne.

Read more

Rubens, Rembrandt i Vermeer w Dublinie

11 marca 2024

2023-10-09-12-15-52.1455.png
Do 26 maja w National Gallery of Ireland można oglądać wystawę poświęconą holenderskim i flamandzkim malarzom z XVI i XVII wieku - Rubensowi, Rembrandtowi i Vermeerowi. Ekspozycja obejmuje dużą kolekcję dzieł tych adeptów "tronie" - malarstwa twarzy.

Read more

Śladem pielgrzymów w Liwonii

11 marca 2024

2024-03-10-20-03-36.3870.png
Do 8 września Estońskie Muzeum Sztuki wystawia większość znalezisk, które związane są z pielgrzymkami w Liwonii w okresie średniowiecza. Pielgrzymi pozostawili po sobie różnorodne symbole artystyczne, odzież, przedmioty codziennego użytku i pamiątki, które odtwarzają przebieg ich pielgrzymek w tej bałtyckiej krainie. Ekspozycja stanowi okazję, by odkryć to bogate dziedzictwo tekstualne i artystyczne.

Read more

Wiosna Poetów

11 marca 2024

2024-03-10-20-00-09.7511.jpg
Do 25 marca trwa Wiosna Poetów pod hasłem łaski, wybranym na 25. edycję. Po L'Ardeur, La Beauté, Le Courage, Le Désir, L'Éphémère i Les Frontières, łaska (la Grace) jest symbolem siódmej litery alfabetu. Od dobrej do złej łaski, od łaski pocieszającej do cielesnej, to wydarzenie kulturalne bada i bawi się wieloznacznością oferowaną przez temat tegorocznej edycji.

Read more

Targi Sztuki w Maastricht

11 marca 2024

2024-03-10-19-55-35.6775.png
Do 14 marca trwają Targi Sztuki w Maastricht, TEFAF. Wydarzenie to gromadzi 270 wystawców wyjątkowych dzieł sztuki, antyków i designu. Każdego roku kolekcjonerzy i muzea z całego świata spotykają się, aby podziwiać i nabywać klasyczne, czasem zapomniane lub nawet nigdy nie widziane arcydzieła największych artystów.

Read more -inny link

Agenda

les 11-14 marca

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego (Strasburg)


12 marca

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych (Bruksela)


18 marca

Rada do Spraw Zagranicznych (Bruksela)


Newsletter Archives

Jaki będzie skład polityczny po wyborach europejskich?

Nacjonalistyczne przeszkody i geopolityczne martwe pola: specyficzny przypadek Macedonii Północnej

20 lat po wielkim rozszerzeniu

Nowe europejskie wyzwania: lekcja Schumana

Jakie zdrowie dla Europejczyków?

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy, Juliette Bachschmidt, Charles Devoud, Aiti Syiemlieh, Thomas Richomme, Elena Kuntel

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Peggy Corlin

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Rolnictwo, zmienna dostosowawcza w umowach handlowych?

pdf

Biuletyn n°1058- wersja 11 mars 2024