Biuletyn106315 avr. 2024

La Lettre

Tiphaine Maloingne

15 kwietnia 2024

Zdrowie, horyzontalne wyzwanie działań na szczeblu europejskim, wpisuje się w ramy "Europy, która chroni". Aby zbudować europejską politykę zdrowotną, trzeba skorzystać z istniejących ścieżek wprowadzania kompetencji dzielonych. Na zakończenie Konferencji w sprawie przyszłości Europy Unia potwierdziła zresztą swoją wolę stworzenia "prawa do zdrowia". Zatem jak "wzmocnić perspektywę europejskiego zdrowotnego affectio societatis"?. Trzeba by rozważyć powstanie demokracji zdrowotnej na poziomie europejskim, pochylić się nad oddziaływaniem Unii w zakresie badań i innowacji czy utworzyć grupę refleksyjną na temat europejskiego zdrowia, która poruszyłaby nowe, wielkie wyzwania, takie jak bioprawo czy sztuczna inteligencja. Istotne jest także uczynienie zdrowia zrozumiałym dla obywatela.

Read more

Wybory

Wybory parlamentarne w Chorwacji 17 kwietnia

15 kwietnia 2024

hr-oee-2.jpg
Chociaż jego kandydatura została odrzucona przez Trybunał Konstytucyjny, prezydent Zoran Milanović ogłosił, że stanie na czele rządu, jeśli jego Partia Socjaldemokratyczna (SDP) wygra wybory parlamentarne 17 kwietnia. W sondażach prowadzi Chorwacka Wspólnota Demokratyczna - HDZ (31%), kierowana przez dotychczasowego premiera Andreja Plenkovicia. Ten ostatni rządzi od 2016 roku i ostrzega przed Zoranem Milanoviciem, który może rzucić Chorwację "w objęcia Rosji".

Read more

Fundacja

Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety

15 kwietnia 2024

2023-11-02-13-04-15.5490.jpg
Reagując na gospodarcze i społeczne konsekwencje pandemii Covid-19, Unia Europejska utworzyła fundusz odbudowy o wartości 672,5 mld euro. 10 kwietnia Komisja wstępnie pozytywnie oceniła drugi wniosek Łotwy o wypłatę 336 mln euro. 15 kwietnia Polska otrzymała przelew na prawie 27 mld złotych w ramach pierwszego wniosku o płatność z krajowego planu odbudowy. Fundacja oferuje Państwu interaktywną mapę planów dla poszczególnych krajów, abyście mogli poznać kwoty i harmonogramy.

Read more

Schuman Network

15 kwietnia 2024

2024-02-09-13-07-11.8465.png
Schuman Network to inicjatywa uruchomiona w listopadzie 2023 roku przez Fundację Roberta Schumana, której celem jest promowanie wymiany pomysłów na skalę europejską. Sieć zrzeszająca 20 członków z 12 europejskich krajów jest przestrzenią gromadzenia badań nad bieżącymi europejskimi zagadnieniami. Od momentu jej powstania na stronie internetowej sieci opublikowano około sześćdziesięciu materiałów.

Read more

Wyzwania wyborów europejskich

15 kwietnia 2024

2024-01-21-17-34-12.2475.jpg
Od 6 do 9 czerwca Europejczycy będą mogli wybrać 720 posłów do Parlamentu Europejskiego na kolejnych pięć lat. Fundacja stworzyła stronę internetową, aby pomóc Państwu lepiej zrozumieć rolę i kompetencje Parlamentu, reguły głosowania i związane z nim wyzwania, a także by pomóc Państwu śledzić kampanię z listami kandydatów i programami wszystkich partii w każdym państwie członkowskim.

Read more

Komisja

Kodeks postępowania na wybory w 2024 roku

15 kwietnia 2024

2014-09-18-18-48-37.4792.jpg
9 kwietnia wszystkie europejskie partie polityczne podpisały kodeks postępowania na wybory do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2024 roku. Kodeks, wynegocjowany z partiami przez unijną komisarz Věrę Jourovą, jest częścią pakietu obrony demokracji Komisji Europejskiej, mającego na celu ochronę europejskiej kampanii przed czerwcowymi wyborami przed zagraniczną ingerencją i dezinformacją.

Read more

Parlament

Pakt o migracji i azylu

15 kwietnia 2024

2015-05-22-11-03-39.5461.jpg
10 kwietnia europosłowie przyjęli dziesięć aktów legislacyjnych paktu o migracji i azylu. Pakt przewiduje, że państwa członkowskie doświadczające silnej presji migracyjnej będą otrzymywać pomoc od innych krajów w postaci relokacji migrantów i osób ubiegających się o azyl, wkładu finansowego lub wsparcia operacyjnego i technicznego. Przewidziano mechanizm radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi i przypadkami siły wyższej w związku z wyjątkowym napływem migracji do państwa członkowskiego. Możliwa będzie kontrola obywateli państw trzecich na zewnętrznych granicach Unii. Szybsze będą procedury azylowe dzięki nowej wspólnej procedurze przyznawania ochrony międzynarodowej. Wszystkie dane - w tym odciski palców i zdjęcia twarzy osób od szóstego roku życia - będą przechowywane w bazie danych Eurodac, a władze będą mogły filmować osoby stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Read more -inny link -inny link -inny link -inny link -inny link -inny link -inny link -inny link

Produkty farmaceutyczne i leki

15 kwietnia 2024

2020-03-24-15-59-35.3664.jpg
10 kwietnia posłowie przyjęli "pakiet farmaceutyczny", czyli dyrektywę i rozporządzenie mające na celu wspieranie innowacji oraz wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw i dostępności produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Chcą wprowadzić minimalny okres regulacyjny wynoszący siedem i pół roku celem ochrony danych firm wprowadzających innowacyjny lek na rynek. Okres ten będzie uzupełnieniem dwuletniego okresu ochrony rynku po uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, w trakcie którego produkty generyczne, hybrydowe lub biopodobne nie mogą być sprzedawane.

Read more -inny link

Reforma Parlamentu Europejskiego

15 kwietnia 2024

2014-09-18-18-44-28.9917.jpg
10 kwietnia posłowie przyjęli sprawozdanie mające na celu wdrożenie zaleceń parlamentarnej grupy roboczej ds. reformy zatytułowanej "Parlament 2024". Reforma ta powinna uprościć prace legislacyjne poprzez ograniczenie konfliktów kompetencji między komisjami i umożliwienie tworzenia tymczasowych komisji legislacyjnych do rozpatrywania wniosków przekrojowych. Ponadto wprowadzone zostaną specjalne przesłuchania i sesje plenarne ad hoc, by wzmocnić kontrolę Komisji.

Read more

Reforma europejskiego rynku elektryczności

15 kwietnia 2024

2023-02-06-11-05-57.2032.jpg
11 kwietnia europosłowie zatwierdzili porozumienie osiągnięte z Radą w sprawie reformy europejskiego rynku energii elektrycznej. Środki te powinny chronić konsumentów przed zmiennością cen, czyniąc europejski rynek energii elektrycznej bardziej przystępnym cenowo i zachęcając do stosowania "kontraktów różnicowych" w celu stymulowania inwestycji w energię. Będą one również chronić wrażliwych klientów przed przerwami w dostawie energii, w tym w przypadku sporów między dostawcami a klientami.

Read more -inny link

Reforma rynku gazowego

15 kwietnia 2024

2022-09-19-11-53-47.2150.jpg
11 kwietnia europosłowie przyjęli reformy rynku gazu, które ułatwią dostęp do odnawialnych i niskoemisyjnych gazów, w tym wodoru. Ustanowiony zostanie wspólny system zakupów gazu, aby uniknąć konkurencji między państwami członkowskimi. Wzmocnione zostaną mechanizmy zapewniające uczciwe ceny i stabilne dostawy energii, ograniczając tym samym import gazu z Rosji i Białorusi. Przepisy zachęcają do stosowania biometanu i wodoru w celu zmniejszenia zależności od gazu kopalnego.

Read more -inny link

Dyrektywy "śniadaniowe"

15 kwietnia 2024

2018-03-01-14-02-39.5142.jpg
10 kwietnia posłowie zatwierdzili porozumienie z Radą w sprawie zmian w dyrektywach dotyczących produktów śniadaniowych. Dyrektywy te mają pomóc konsumentom w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji dotyczących produktów takich jak miód, soki owocowe i dżemy. Nowe przepisy nakładają w szczególności obowiązek etykietowania, aby można było systematycznie zidentyfikować kraj pochodzenia miodu importowanego z krajów trzecich. Ponadto etykiety wskazujące zawartość cukru w sokach owocowych i minimalną zawartość owoców w dżemach będą teraz bardziej przejrzyste.

Read more -inny link

Król Belgów przed europosłami

15 kwietnia 2024

2023-12-10-18-55-14.7607.png
10 kwietnia król Belgów Filip wygłosił przemówienie w Parlamencie Europejskim, w którym podkreślił "geoekologiczną" rolę Unii Europejskiej i wezwał do jedności w obliczu zmian klimatycznych. Zaapelował o obronę demokracji w obliczu narastającej globalnej tendencji do autokracji i utraty zaufania do instytucji politycznych. I wreszcie mówił o znaczeniu europejskiego filaru praw socjalnych i społecznego wymiaru Unii.

Read more -inny link

Rada

Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów

15 kwietnia 2024

2020-10-06-15-46-21.5538.jpg
12 kwietnia 27 ministrów gospodarki i finansów przyjęło wnioski ze śródokresowego przeglądu Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF), wyrażając zadowolenie z postępów w jego wdrażaniu. Ministrowie uznali jednak, że jest jeszcze zbyt wcześnie, aby ocenić jego wpływ. Omówili sytuację budżetową i gospodarczą Ukrainy, a Prokurator Europejska Laura Codruța Kövesi zrobiła prezentację na temat podejrzeń o nadużycia finansowe przy przydzielaniu 11 mld euro w ramach finansowania z RRF, co doprowadziło do rozbicia transgranicznych siatek przestępczych.

Read more

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. telekomunikacji

15 kwietnia 2024

2015-06-30-10-53-27.2294.jpg
Ministrowie ds. telekomunikacji, którzy obradowali w Louvain-la-Neuve w dniach 11-12 kwietnia, chcą wzmocnić infrastrukturę cyfrową przed cyberatakami i incydentami technicznymi. Powierzyli Komisji zadanie stworzenia opcjonalnych narzędzi do weryfikacji autentyczności profili, z którymi konsumenci wchodzą w interakcje online. Opowiedzieli się za stworzeniem jednolitego europejskiego rynku telekomunikacyjnego w celu harmonizacji przepisów i utorowania drogi dla inwestycji i innowacji.

Read more

Posiedzenie Eurogrupy

15 kwietnia 2024

2013-05-30-16-29-39.2049.jpg
11 kwietnia ministrowie strefy euro wymienili poglądy na temat zewnętrznej konkurencyjności strefy euro, kursów walutowych i inflacji przed kolejnym wiosennym posiedzeniem Banku Światowego i MFW oraz na temat postępów w realizacji projektu cyfrowego euro.

Read more

EBC

Utrzymanie stóp procentowych, ale obniżka planowana w krótkim okresie

15 kwietnia 2024

2016-03-11-10-07-29.3436.jpg
11 kwietnia Europejski Bank Centralny (EBC) zdecydował się pozostawić swoje trzy główne stopy procentowe na niezmienionym poziomie, ponieważ inflacja w strefie euro spadła z 10,6% w 2022 do 2,4% w marcu 2024 roku. EBC uważa, że obecne stopy przyczyniają się do spadku inflacji i rozważa ich obniżenie, ponieważ inflacja jest bardzo bliska celu EBC wynoszącego 2%.

Read more

EBI

Plan działania EBI na rzecz przemysłu obronnego

15 kwietnia 2024

2017-07-24-11-13-18.1472.png
12 kwietnia ministrowie finansów państw członkowskich Unii aktywowali plan działania zaproponowany przez Nadię Calviño, prezeskę Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), mający na celu wzmocnienie wsparcia dla europejskiego przemysłu bezpieczeństwa i obrony. Plan działania obejmuje dostosowanie polityki kredytowej EBI dla przemysłu bezpieczeństwa i obrony.

Read more

Bułgaria

Tymczasowy rząd do 9 czerwca

15 kwietnia 2024

2013-05-28-15-36-02.4614.jpg
Po niepowodzeniu rotacji rządu uzgodnionej między dwiema głównymi partiami w kraju, w zeszłym miesiącu bułgarski prezydent Rumen Radew powierzył Dymitarowi Gławczowowi zadanie utworzenia tymczasowego rządu technicznego. Nowy gabinet został zaprzysiężony 9 kwietnia. Kolejne wybory parlamentarne odbędą się 9 czerwca, w tym samym czasie co wybory europejskie.

Read more

Chorwacja

Sondaż na tydzień przed wyborami

15 kwietnia 2024

2014-01-27-15-50-27.7862.jpg
Według najnowszych sondaży przeprowadzonych w 10 okręgach wyborczych na tydzień przed wyborami parlamentarnymi w Chorwacji (opublikowanych 14 kwietnia) Chorwacka Wspólnota Demokratyczna (HDZ) dotychczasowego premiera Andreja Plenkovicia prowadzi z 60 mandatami, za nią plasuje się Partia Socjaldemokratyczna (SDP) z 44 mandatami, Ruch Patriotyczny (DP) - od 41 do 14 mandatów, Możemy! i Most (po 9 mandatów), Istryjskie Zgromadzenie Demokratyczne (IDS) z 2 mandatami, Fokus-Republika" oraz niezależna lista Matije Posavca (po 1 mandacie). Głosowanie odbędzie się 17 kwietnia.

Read more -inny link

Francja

Premier z wizytą w Kanadzie

15 kwietnia 2024

2018-06-08-14-33-45.4875.jpg
W dniach 10-12 kwietnia francuski premier Gabriel Attal odwiedzał Ottawę, gdzie spotkał się ze swoim kanadyjskim odpowiednikiem Justinem Trudeau. Dwaj szefowie rządów potwierdzili swoje poparcie dla umowy o wolnym handlu między Kanadą a Unią Europejską, która została odrzucona przez francuski Senat pod koniec marca. Omówili również wzmocnienie francusko-kanadyjskiej współpracy w dziedzinie kultury i lingwistyki, środowiska, badań i rozwoju oraz kooperacji gospodarczej.

Read more -inny link

Irlandia

Rząd Simona Harrisa

15 kwietnia 2024

ie-oee-2.jpg
9 kwietnia, zastępując Leo Varadkara, Simon Harris (Fine Gael) został najmłodszym w historii premierem Irlandii. Jego rząd rozpoczął urzędowanie jeszcze tego samego dnia. Stojący na czele koalicji z Partią Zielonych i Fianna Fáil Harris dokonał przetasowań, mianując Patricka O'Donovana ministrem szkolnictwa wyższego, a Petera Burke'a ministrem przedsiębiorczości, handlu i zatrudnienia (na miejsce Simona Coveneya). Pozostały skład rządu pozostał bez zmian.

Read more -inny link

Litwa

Szczyt Trójmorza

15 kwietnia 2024

2023-09-10-19-38-58.6453.png
11 kwietnia w Wilnie odbył się szczyt Inicjatywy Trójmorza (Bałtyku, Adriatyku i Morza Czarnego), czyli forum państw Europy Środkowo-Wschodniej. Wzięło w nim udział 13 państw członkowskich Unii, dwa państwa stowarzyszone, Ukraina i Mołdawia, oraz czterech partnerów strategicznych, w tym Komisja Europejska i Stany Zjednoczone. Celem tej inicjatywy jest wzmocnienie współpracy w dziedzinie transportu, energii, cyberbezpieczeństwa i mobilności wojskowej. W obecności prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego zaakcentowano pomoc dla Ukrainy i potrzebę starań na rzecz integracji Ukrainy i Mołdawii z Unią Europejską.

Read more -inny link -inny link

Serbia

Wizyta serbskiego prezydenta w Paryżu

15 kwietnia 2024

2018-07-18-11-48-45.6018.jpg
8 kwietnia prezydent Serbii Aleksandar Vucić spotkał się z Emmanuelem Macronem w Pałacu Elizejskim w Paryżu. Dwie głowy państw podpisały porozumienie dotyczące zakupu przez Serbię 12 samolotów Rafale. Omówiono również wzmocnienie dwustronnej współpracy w sektorach obrony, energii, innowacji i sztucznej inteligencji. Przy tej okazji prezydent Francji potwierdził swoje zaangażowanie i wsparcie dla integracji Serbii z Unią Europejską.

Read more

Ukraina

Odbudowa Ukrainy

15 kwietnia 2024

2024-04-15-09-14-11.7664.png
10 kwietnia w Kijowie spotkali się członkowie wielostronnej platformy koordynacyjnej darczyńców na rzecz Ukrainy, w skład której wchodzą kraje G7, Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Potwierdzili swoje niezachwiane wsparcie dla odporności i odbudowy kraju oraz omówili sposoby wspomagania odbudowy, szczególnie w sektorze energetycznym. Ukraiński rząd przedstawił swój plan dla Ukrainy, precyzujący reformy i inwestycje potrzebne do modernizacji kraju w celu jego przystąpienia do Unii. Dzięki planowi państwo otrzyma 50 mld euro z Instrumentu na rzecz Ukrainy.

Read more -inny link

Umowa o obronie ze Zjednoczonym Królestwem

15 kwietnia 2024

2013-05-28-16-30-28.7438.jpg
8 kwietnia Zjednoczone Królestwo i Ukraina podpisały umowę ramową o obronie. Ma na celu ułatwienie wspólnych projektów w zakresie współpracy wojskowej i przemysłowej. Z tej okazji brytyjskie Ministerstwo Obrony podpisało porozumienie z brytyjską firmą BAE Systems na konserwację, naprawę i remont lekkich dział L119 w Ukrainie.

Read more -inny link

Umowa o bezpieczeństwie z Łotwą

15 kwietnia 2024

lv-oee-1.jpg
11 kwietnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i jego łotewski odpowiednik Edgars Rinkēvičs podpisali umowę o bezpieczeństwie, która zobowiązuje Łotwę, by przez 10 lat działała na rzecz integracji Ukrainy z Unią Europejską i NATO, zapewniała Ukrainie pomoc wojskową i niewojskową oraz wspierała ten kraj w wojnie z Rosją. Łotwa zobowiązuje się w szczególności przeznaczać 0,25% swojego PKB rocznie na pomoc wojskową dla Ukrainy.

Read more -inny link

MFW

Kristalina Georgiewa zostaje na stanowisku

15 kwietnia 2024

2014-01-21-19-57-16.3451.jpg
12 kwietnia Zarząd Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) wyznaczył Bułgarkę Kristalinę Georgiewę na dyrektora generalnego. To jej druga 5-letnia kadencja. Była jedyną kandydatką na to stanowisko.

Read more

Eurobarometr

Sondaż na temat Europy społecznej

15 kwietnia 2024

2023-09-18-12-36-57.8100.jpg
Wyniki sondażu Eurobarometru (opublikowane 12 kwietnia) pokazują, że 88% obywateli Unii Europejskiej chce silnej Europy socjalnej. 48% respondentów uważa, że rozwiązanie problemu wysokich kosztów życia powinno być głównym priorytetem ich kraju, a drugim w kolejności kwestia niskich płac (35%). Unijni respondenci są zdania, że standardy życia (45%), uczciwe warunki pracy (44%) i dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej (44%) to kluczowe elementy rozwoju społecznego i gospodarczego UE.

Read more

Opracowania/raporty

Wojna w Ukrainie zmniejsza światowy handel

15 kwietnia 2024

2014-10-21-14-00-55.6271.png
10 kwietnia Światowa Organizacja Handlu (WTO) opublikowała "Przegląd światowego handlu i statystyk". W dokumencie odnotowano spadek handlu o 1,2% oraz spadek wartości eksportu i importu o 5%. Spadki te przypisuje się głównie rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która pogrążyła Europę w inflacji, przekładającej się na ogólny spadek popytu na import na kontynencie europejskim.

Read more -inny link

Raport na temat pożarów lasów

15 kwietnia 2024

2024-04-11-10-29-32.2985.jpg
10 kwietnia Komisja opublikowała raport Wspólnego Centrum Badawczego na temat pożarów lasów w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej w 2023 roku. Raport wskazuje na wzrost obszarów objętych pożarem w letnich miesiącach, głównie w regionie śródziemnomorskim. W Unii spłonął obszar dwukrotnie większy od Luksemburga, tj. 504 002 hektary. Liczby te mają się zwiększyć w 2024 roku, ponieważ do połowy marca zmapowano 1227 pożary (w porównaniu do średniej na poziomie 645 dla tej pory roku).

Read more

Zmniejszenie pomocy państwa w 2023 roku

15 kwietnia 2024

2023-11-27-12-33-52.1686.png
9 kwietnia Komisja opublikowała tabelę wyników pomocy państwa 2023. Tabela jest dowodem, że 2022 roku pomoc zmniejszyła się w porównaniu z 2021. Mimo to państwa członkowskie utrzymały wsparcie dla przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem Covid-19 i wojną Rosji w Ukrainie. Łącznie rozdysponowano 228 mld euro, w tym 76,65 mld dla przedsiębiorstw dotkniętych pandemią i 39,33 mld na złagodzenie skutków działań związanych z rosyjską inwazją na Ukrainę.

Read more

Oficjalna pomoc rozwojowa

15 kwietnia 2024

2014-09-09-10-18-06.9402.jpg
Według raportu OECD (opublikowanego 11 kwietnia) w 2023 roku pomoc krajów członkowskich Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD (DAC) - państw Unii Europejskiej, USA, Kanady, Islandii, Korei Południowej, Nowej Zelandii, Zjednoczonego Królestwa i Szwajcarii - sięgnęła 223,7 miliardów dolarów, o 1,8% więcej niż w 2022. Największym darczyńcą są Stany Zjednoczone (66 mld USD), potem Niemcy (36,68 mld USD), a następnie instytucje europejskie (26,93 mld USD). Ukraina otrzymała 40,5 mld, o 12 mld więcej niż w 2022. Stała się największym odbiorcą oficjalnej pomocy rozwojowej DAC w skali roku.

Read more -inny link

Kultura

Terry Frost w Londynie

15 kwietnia 2024

2024-04-15-12-37-07.5295.png
Do 11 maja we Flowers Gallery w Londynie trwa wystawa Sir Terry'ego Frosta. Celebruje jego artystyczną spuściznę z lat 1966-2003, na którą wpływ miały jego doświadczenia z obozu jenieckiego z czasów II wojny światowej. Jego głęboki związek z brytyjskimi krajobrazami Kornwalii i Yorkshire oraz pomysłowe wykorzystanie kolorów sprawiają, że jest on czołową postacią brytyjskiego modernizmu.

Read more

Marija Prymaczenko w Warszawie

15 kwietnia 2024

2023-09-25-13-19-25.8177.png
Do 30 czerwca w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie można oglądać wystawę "Tygrys w ogrodzie" ukraińskiej artystki Mariji Prymaczenko. Na ekspozycji prezentowane są gwasze powstałe w latach 1982-1994, których humor, optymizm i surrealistyczna wyobraźnia niosą przesłanie pokoju oraz harmonii między człowiekiem i naturą.

Read more

Mexica w Paryżu

15 kwietnia 2024

2024-04-14-16-15-07.2951.png
Muzeum Quai Branly-Jacques Chirac zaprasza na wystawę poświęconą kulturze Mexica, która potrwa do 8 września, zorganizowaną we współpracy z Narodowym Instytutem Antropologii i Historii Meksyku. Chociaż cywilizacja meksykańska (długo błędnie nazywana aztecką) jest dobrze znana i udokumentowana, nieznana pozostaje jej kultura. Ekspozycja uchyla rąbka tajemnicy co do niektórych mało znanych aspektów tej cywilizacji (zwłaszcza rytuałów, sztuki i architektury).

Read more

60. Biennale w Wenecji

15 kwietnia 2024

2024-04-15-11-06-54.1675.png
Od 20 kwietnia do 24 listopada odbędzie się 60. Biennale w Wenecji pod dyrekcją Adriano Pedrosy. Temat przewodni wydarzenia to "Stranieri Ovunque" ("Obcokrajowcy wszędzie"). Na pierwszy plan wysunięto artystów z zagranicy i imigrantów. Z okazji otwarcia Biennale, 17 kwietnia w Galerii Akademii zostanie zaprezentowana wystawa poświęcona Willemowi de Kooningowi, podkreślająca wpływ, jaki miały podróże do Włoch na twórczość tego holendersko-amerykańskiego artysty.

Read more -inny link

Suzanne Valadon w Barcelonie

15 kwietnia 2024

2024-04-15-12-29-48.1158.png
Od 19 kwietnia do 1 września Muzeum Sztuki Katalonii prezentuje we współpracy z Centrum Pompidou-Metz i Muzeum Sztuki w Nantes wystawę "Suzanne Valadon. Nowoczesna epopeja". Na ekspozycji pokazywanych jest ponad 100 obrazów, a także rysunki, grafiki i rzeźby tej emblematycznej postaci bohemy Montmartre z początku XX wieku.

Read more

Caspar David Friedrich w Berlinie

15 kwietnia 2024

2024-04-14-16-19-52.3750.png
Od 19 kwietnia do 4 sierpnia w Alte Nationalgalerie w Berlinie czynna będzie wystawa "Casper Friedrich - Unendliche Landschaften". Prezentowanych jest około 60 obrazów i 50 rysunków tego największego malarza niemieckiego romantyzmu. Ekspozycja jest częścią obchodów 250. urodzin artysty i odbywa się pod patronatem prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera.

Read more

Beate i Serge Klarsfeldowie, walki pamięci w Marsylii

15 kwietnia 2024

2024-04-15-12-45-09.1316.jpg
Od 18 kwietnia do 1 września Miejsce Pamięci o Shoah będzie ukazywać, we współpracy z Muzeum Historii Marsylii, działania podjęte przez Beate i Serge'a Klarsfeldów, aby pomóc ofiarom Shoah i walczyć z bezkarnością osób odpowiadających za tzw. ostateczne rozwiązanie. Zaprezentowane zostaną niepokazywane wcześniej dokumenty i przedmioty, które dadzą wgląd w historię i motywacje stojące za zaangażowaniem tej pary.

Read more

Egipt faraonów w Les Baux-de-Provence

15 kwietnia 2024

2024-04-15-09-52-38.6497.png
Od 19 kwietnia 2024 do 5 stycznia 2025 roku Carrière des Lumières w Les Baux-de-Provence oferuje wystawę poświęconą starożytnemu Egiptowi. Ekspozycja zaprasza zwiedzających w podróż wzdłuż Nilu, podczas której mogą kontemplować budowę piramid i być świadkami legendarnych bitew, które naznaczyły panowanie najwybitniejszych władców Egiptu. To szansa na odkrycie tej mitycznej cywilizacji, która rozciąga się na trzy tysiąclecia.

Read more

Agenda

les 15-19 kwietnia

Wiosenna sesja MFW i Banku Światowego (Waszyngton DC)


les 15-16 kwietnia

Nieformalne posiedzenie ministrów energii (Bruksela)


les 16 kwietnia

Rada do Spraw Zagranicznych (Wideokonferencja)


les 17-18 kwietnia

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej (Bruksela)


les 17 kwietnia

Wybory parlamentarne (Chorwacja)


Newsletter Archives

Europejski upadek, niemiecka historia?

Jaki będzie skład polityczny po wyborach europejskich?

Nacjonalistyczne przeszkody i geopolityczne martwe pola: specyficzny przypadek Macedonii Północnej

20 lat po wielkim rozszerzeniu

Nowe europejskie wyzwania: lekcja Schumana

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy, Juliette Bachschmidt, Charles Devoud, Aiti Syiemlieh, Thomas Richomme, Elena Kuntel

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Peggy Corlin

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Jakie zdrowie dla Europejczyków?

pdf

Biuletyn n°1063- wersja 15 avr. 2024