Biuletyn10666 mai 2024

La Lettre

Katerina Kolozova

6 maja 2024

W kontekście narastania nacjonalizmu w Macedonii Północnej, macedoński parlament nadal nie zagłosował za uznaniem mniejszości bułgarskiej w konstytucji ani za wprowadzeniem innych reform oczekiwanych przez Komisję Europejską w ramach procesu akcesji do UE. W obliczu zamrożenia negocjacji Komisja Europejska, która obecnie przypisuje rozszerzeniu wymiar geopolityczny, musi zająć bardziej zdecydowane stanowisko wobec macedońskich decydentów. Tymczasem 8 maja odbywa się tam II tura wyborów prezydenckich i wybory parlamentarne.

Read more

Na pierwszej stronie!

UE: ogromny sukces 50 lat rozszerzeń

6 maja 2024

2024-02-29-13-05-28.7181.png
Kolejne rozszerzenia Unii Europejskiej były ogromnym sukcesem geopolitycznym. "Odzyskane wolności, zagwarantowana suwerenność, zapewniona stabilność; to wzrost i dobrobyt wyzwoliły z totalitaryzmu kraje, które chciały jedynie w wolności przeżywać swoją narodową i europejską tożsamość". To prawda, że w naszych demokracjach panuje niezadowolenie i wciąż musimy przekonywać ludzi, że rządy prawa są uniwersalną wartością na naszym kontynencie. Wraz ze zbliżaniem się czerwcowych wyborów, gdy Ukraina, Mołdawia i Gruzja pukają do naszych drzwi, nie zapominajmy o korzyściach płynących z integracji europejskiej.

Read more

Fundacja

Schuman Network

6 maja 2024

2024-02-29-12-59-15.7351.png
Schuman Network to inicjatywa Fundacji Roberta Schumana, której celem jest promowanie wymiany pomysłów na europejską skalę. Sieć zrzeszająca 20 członków z 12 europejskich krajów jest przestrzenią gromadzenia badań nad bieżącymi europejskimi zagadnieniami. Od momentu jej powstania na stronie internetowej sieci opublikowano około sześćdziesięciu opracowań.

Read more

Portal, by wiedzieć wszystko o wyborach europejskich

6 maja 2024

2024-01-21-17-34-12.2475.jpg
Za niecałe dwa miesiące, od 6 do 9 czerwca Europejczycy będą mogli wybrać 720 posłów do Parlamentu Europejskiego na kolejnych pięć lat. Fundacja stworzyła stronę internetową, aby pomóc Państwu lepiej zrozumieć rolę i kompetencje Parlamentu, reguły głosowania i związane z nim wyzwania, a także by pomóc Państwu śledzić kampanię z listami kandydatów i programami wszystkich partii w każdym państwie członkowskim.

Read more

Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety

6 maja 2024

2023-11-02-13-04-15.5490.jpg
Reagując na gospodarcze i społeczne konsekwencje pandemii Covid-19, Unia Europejska utworzyła fundusz odbudowy o wartości 672,5 mld euro. 3 maja Komisja zatwierdziła wstępną pozytywną ocenę trzeciego wniosku Francji o płatność w wysokości 7,5 mld euro. Fundacja oferuje interaktywną mapę planów dla poszczególnych krajów, abyście mogli Państwo poznać kwoty i harmonogramy.

Read more -inny link

Spotkanie z estońską premier Kają Kallas

6 maja 2024

2024-05-06-08-59-51.4493.jpg
3 maja, podczas wydarzenia zorganizowanego przez École du Management et de l'Impact de Sciences Po i Fundację Roberta Schumana, premier Estonii Kaja Kallas mówiła o 20 latach członkostwa Estonii w Unii, podkreślając jej wzrost gospodarczy i korzyści płynące z akcesji. Wezwała do podjęcia zdecydowanych działań w celu wsparcia Ukrainy i zagwarantowania europejskiego bezpieczeństwa w obliczu rosyjskiej agresji. Wezwała również do większej gotowości obronnej i współpracy w Europie, podkreślając konieczność podejmowania strategicznych działań, by sprostać wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa. I wreszcie ostrzegła przed rosnącym zagrożeniem ze strony rosyjskiej dezinformacji i podkreśliła znaczenie spełniania oczekiwań obywateli przy jednoczesnym przygotowywaniu się na przyszłe wyzwania.

Read more -inny link

Komisja

Pomoc państwa dla rolników i rybaków

6 maja 2024

2014-09-18-18-12-23.5379.jpg
2 maja Komisja przyjęła poprawkę do tymczasowych ram pomocy państwa w sytuacjach kryzysowych i w okresie transformacji (TCTF) w celu przedłużenia o sześć miesięcy niektórych przepisów mających zaradzić utrzymującym się zakłóceniom na rynku, w szczególności w sektorach rolnictwa i rybołówstwa. W rezultacie państwa członkowskie będą mogły nadal udzielać pomocy przedsiębiorstwom dotkniętym kryzysem lub rosyjskimi sankcjami w wysokości do 280 000 euro w sektorze rolnym oraz do 335 000 euro w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Read more

Parlament

Współpraca z białoruską opozycją

6 maja 2024

by-oee-2.jpg
3 maja przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola i szefowa tymczasowego rządu Białorusi Swiatłana Cichanouska podpisały na Malcie list intencyjny mający na celu wzmocnienie współpracy między Parlamentem i białoruskimi siłami demokratycznymi. Dwie przywódczynie wezwały do natychmiastowego uwolnienia wszystkich więźniów politycznych na Białorusi.

Read more

Wybory

Debata liderów list

6 maja 2024

2014-04-24-13-19-09.1882.jpg
29 kwietnia w Maastricht odbyła się pierwsza debata liderów list głównych europejskich partii. Ośmiu kandydatów na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej - Ursula von der Leyen (EPP), Nicolas Schmit (PES), Marie-Agnes Strack-Zimmermann (ALDE), Bas Eickhout (Zieloni), Anders Vistisen (Tożsamość i Demokracja), Walter Baier (Lewica Europejska), Maylis Roßberg (Wolny Sojusz Europejski) i Valeriu Ghilețchi (Europejski Chrześcijański Ruch Polityczny) - poruszyło szereg kwestii, w tym Zielony Ład, wojnę w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, migrację i sztuczną inteligencję. Dyskusja była szczególnie ożywiona w przypadku wspólnej polityki zagranicznej.

Read more -inny link

Rada

Posiedzenie ministrów rolnictwa i rybołówstwa

6 maja 2024

2014-09-18-18-13-42.2746.jpg
29 kwietnia ministrowie rolnictwa i rybołówstwa omówili odpowiedź Unii na obawy sektora rolnego. Po zatwierdzeniu przez Parlament zmian we wspólnej polityce rolnej (WPR) mających na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla rolników, przeanalizowali potencjalne środki mające jeszcze bardziej ograniczyć obciążenia. Chodzi np. o reformę dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych i odroczenie wdrożenia rozporządzenia w sprawie wylesiania. Ministrowie przyjęli tzw. dyrektywy śniadaniowe, aktualizujące przepisy dotyczące składu, etykietowania i oznaczania miodu, soków owocowych, dżemów owocowych i mleka w proszku.

Read more

Pakt Stabilności i Wzrostu

6 maja 2024

2024-01-12-12-26-01.5230.jpg
29 kwietnia Rada przyjęła nowe zasady Paktu Stabilności i Wzrostu, aby uczynić je bardziej przejrzystymi, korzystniejszymi dla inwestycji, lepiej dostosowanymi do każdej sytuacji i bardziej elastycznymi. Celem jest lepsza ochrona zdolności inwestycyjnych państw i zagwarantowanie wiarygodności przepisów poprzez wprowadzenie mechanizmów redukcji deficytu i zadłużenia. Nowe zasady powinny również dać krajom członkowskim większe pole manewru.

Read more

Dyplomacja

Dialog gospodarczy z Japonią

6 maja 2024

2018-07-17-12-18-27.6755.jpg
2 maja Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej odpowiedzialny za gospodarkę służącą ludziom i handel, spotkał się z Kamikawą Yoko, minister spraw zagranicznych Japonii, oraz Saito Kenem, ministrem gospodarki, handlu i przemysłu tego kraju, w ramach piątego dialogu gospodarczego na wysokim szczeblu między Japonią a Unią Europejską.

Read more

Wsparcie dla Libanu

6 maja 2024

2024-05-02-12-28-15.9999.jpg
2 maja, podczas swojej wizyty w Bejrucie, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, której towarzyszył prezydent Cypru Nikos Christodoulides, omówiła sposoby pomocy Libanowi i jego obywatelom. Ogłosiła, że Unia Europejska zapewni pomoc finansową w wysokości 1 mld euro na lata 2024-2027, mającą na celu wzmocnienie podstawowych usług, takich jak edukacja, ochrona socjalna i zdrowie, przy jednoczesnym wspieraniu pilnych reform gospodarczych, finansowych i bankowych.

Read more -inny link

20-lecie rozszerzenia

6 maja 2024

2013-05-27-15-43-57.5286.jpg
1 maja Unia Europejska upamiętniła 20. rocznicę rozszerzenia z 2004 roku o 10 kolejnych krajów. 24 kwietnia, przemawiając do europosłów, przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen podkreśliła sukces gospodarczy, jaki stał się udziałem nowych członków od czasu ich przystąpienia (trzykrotny wzrost produkcji rolnej i spadek bezrobocia o połowę). W tym samym czasie przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola powiedziała, że członkostwo w Unii oznacza większe indywidualne prawa i możliwości dla obywateli. Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej, stwierdził, że akcesja była "potężnym motorem wzrostu dobrobytu" i znacznie wzmocniła międzynarodową pozycję Unii Europejskiej.

Read more -inny link -inny link

Porozumienie handlowe z Nową Zelandią

6 maja 2024

2018-06-21-10-40-03.4165.jpg
1 maja Komisja ogłosiła wejście w życie umowy handlowej z Nową Zelandią. Dzięki niej opłaty celne dla unijnych przedsiębiorstw, producentów i rolników zmniejszą się o 140 mln euro rocznie. Według Komisji handel między Unią Europejską a Nową Zelandią powinien się zwiększyć w ciągu najbliższych dziesięciu lat o 30%. Unijni rolnicy zyskają na zniesieniu ceł na mięso, wieprzowinę, wino, czekoladę, wyroby cukiernicze i herbatniki.

Read more

Ataki hybrydowe Rosji

6 maja 2024

2024-05-06-07-23-03.6352.jpg
2 maja Rada Północnoatlantycka wyraziła zaniepokojenie ostatnimi złośliwymi działaniami na terytorium Sojuszu. Działania te doprowadziły do wszczęcia dochodzeń i postawienia zarzutów kilku osobom w Czechach, Estonii, Niemczech, na Łotwie, na Litwie, w Polsce i w Zjednoczonym Królestwie. NATO precyzuje, że w grę wchodzą akty sabotażu i inne działania hybrydowe Rosji. 3 maja Wysoki Przedstawiciel potępił takie złośliwe zachowanie Rosji w cyberprzestrzeni.

Read more -inny link

Francja

Francuska atrakcyjność gospodarcza

6 maja 2024

2023-10-02-13-44-41.2225.jpg
Piąty rok z rzędu Francja jest liderem rankingu europejskich krajów pod względem ich atrakcyjności biznesowej. To coroczny barometr publikowany przez EY. Chociaż liczba projektów inwestycyjnych spadła o 5% w porównaniu z rokiem poprzednim, Francja pozostaje na szczycie - w ubiegłym roku ogłoszono 1194 projekty utworzenia lub rozbudowy zakładów (w porównaniu do odpowiednio 985 i 733 w Zjednoczonym Królestwie i Niemczech).

Read more -inny link

Wzmocnienie współpracy wojskowej z Japonią

6 maja 2024

2019-04-23-17-45-14.9056.jpg
2 maja prezydent Francji Emmanuel Macron przyjął w Pałacu Elizejskim premiera Japonii Fumio Kishidę. W kontekście zwiększonych napięć na morzu w obrębie Indo-Pacyfiku i wojny w Ukrainie dwaj politycy zgodzili się na formalne rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy o wzajemnym dostępie do wojsk w celu wzmocnienia współpracy wojskowej między tymi krajami.

Read more -inny link

Włochy

Wyrok włoskiej Rady Stanu w sprawie koncesji dla plaż

6 maja 2024

2023-03-13-12-51-30.4441.jpg
W następstwie orzeczenia wydanego 30 kwietnia przez włoską Radę Stanu Unia Europejska i Włochy zakończyły spór dotyczący koncesji dla plaż. Komisja Europejska wszczęła przeciwko Włochom postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego za nieprzestrzeganie dyrektywy Bolkesteina. Mimo to włoski rząd automatycznie odnowił koncesje, oferując niskie czynsze prywatnym operatorom. Nowe orzeczenie nakazuje Włochom ogłoszenie przetargu na te koncesje i uznaje, że plaże są rzadkimi zasobami.

Read more -inny link

Włoski dekret w sprawie wykorzystania funduszy europejskich

6 maja 2024

2018-06-20-15-39-28.1121.jpg
2 maja włoski rząd zatwierdził dekret służący poprawie strategicznego wykorzystania funduszy unijnych otrzymywanych przez Włochy. Dekret wprowadza środki takie jak system nagród dla regionów, które osiągają cele w zakresie wydatków, i ma służyć unikaniu dublowania się różnych funduszy europejskich.

Read more -inny link

Gruzja

Protesty przeciwko projektowi ustawy w sprawie "zagranicznych wpływów"

6 maja 2024

2018-10-08-14-51-42.6009.png
1 maja gruzińscy deputowani przyjęli w drugim czytaniu projekt ustawy o zagranicznych wpływach (83 głosy do 23). Teraz dokument ma zostać rozpatrzony w trzecim czytaniu, pomimo spodziewanego weta prezydent Salome Zurabiszwili, która jest przeciwna ustawie. Rządząca partia Gruzińskie Marzenie ma większość potrzebną do przyjęcia projektu, ale ludzie masowo wyszli na ulice, aby sprzeciwić się temu kontrowersyjnemu aktowi prawnemu.

Read more -inny link -inny link

Zjednoczone Królestwo

Nowy etap kontroli celnych w Zjednoczonym Królestwie

6 maja 2024

2020-01-27-17-47-46.5967.jpg
30 kwietnia, 3 lata po opuszczeniu jednolitego rynku i 8 lat po referendum w sprawie brexitu, Zjednoczone Królestwo rozpoczęło kontrole celne niektórych produktów spożywczych z Unii Europejskiej. W drugiej fazie kontroli wprowadzono fizyczną weryfikację w portach niektórych produktów spożywczych "umiarkowanego ryzyka". Pierwsza faza, która rozpoczęła się 31 stycznia, wiązała się z wprowadzeniem certyfikatów sanitarnych dla europejskich eksporterów tych produktów. Brytyjski rząd utrzymuje, że środki te są niezbędne do ochrony bezpieczeństwa biologicznego.

Read more -inny link

Dymisja szkockiego "pierwszego ministra"

6 maja 2024

2013-11-26-16-57-49.9253.jpg
29 kwietnia Humza Yousaf, pierwszy minister Szkocji, ogłosił swoją rezygnację trzynaście miesięcy po objęciu przez niego tego urzędu. Stanął w obliczu dwóch wniosków o wotum nieufności w szkockim parlamencie. Yousaf został wybrany na lidera Szkockiej Partii Narodowej (SNP) w marcu 2023 roku i zastąpił Nicolę Sturgeon. Jego rezygnacja otwiera drogę do wyborów następcy, a Kate Forbes i John Swinney zaliczają się do potencjalnych kandydatów.

Read more -inny link

Serbia

Nowy rząd

6 maja 2024

2013-05-28-16-30-52.9810.jpg
2 maja serbski parlament zatwierdził nowy serbski rząd, kierowany przez premiera Miloša Vučevicia, w skład którego weszli dwaj ministrowie objęci amerykańskimi sankcjami za ich prorosyjskie stanowisko - Aleksandar Vulin, który został wicepremierem, oraz Nenad Popović, który został ministrem bez teki. Na 31 ministrów 10 to kobiety.

Read more

Ukraina

Wizyta sekretarza generalnego NATO w Kijowie

6 maja 2024

2014-02-04-14-23-29.3510.jpg
29 kwietnia sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg udał się do Kijowa, by spotkać się z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Podczas wizyty potwierdził, że akcesja Ukrainy do NATO jest "nieodwracalna" i z zadowoleniem przyjął zobowiązanie członków Sojuszu do militarnego wsparcia Ukrainy. Wołodymyr Zełenski powtórzył, że pilnie potrzeba dostaw broni, w szczególności systemów przeciwlotniczych. Dwaj politycy omówili również zbliżający się lipcowy szczyt NATO w Waszyngtonie.

Read more -inny link

Brytyjska pomoc dla Ukrainy

6 maja 2024

2017-04-21-10-26-53.4951.jpg
2 maja brytyjski minister spraw zagranicznych David Cameron udał się do Kijowa na spotkanie z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Ten ostatni podziękował swojemu gościowi za nową brytyjską pomoc wojskową, zapowiedzianą 24 kwietnia. David Cameron oświadczył, że brytyjska pomoc dla Ukrainy będzie wynosić 3 mld funtów rocznie "tak długo, jak będzie to konieczne". Rozpoczęły się również negocjacje w sprawie 100-letniego dwustronnego partnerstwa w zakresie handlu, bezpieczeństwa, kultury, technologii i nauki.

Read more -inny link -inny link

Nowy etap na drodze do "specjalnego trybunału", by osądzić Rosję

6 maja 2024

2024-02-05-15-39-10.2147.jpg
30 kwietnia Rada Europy poleciła sekretarz generalnej Mariji Pejčinović Burić rozpoczęcie przygotowań do zawarcia porozumienia między Radą Europy a Ukrainą w sprawie utworzenia specjalnego trybunału, który osądzi Rosję za agresję przeciwko Ukrainie. W maju 2023 roku na szczycie Rady Europy podjęto decyzję o utworzeniu międzynarodowego rejestru, mającego na celu ocenę szkód spowodowanych wojną w Ukrainie i przygotowanie rachunku, który pewnego dnia zostanie przedstawiony Moskwie.

Read more -inny link

Eurostat

Szybszy wzrost i stabilna inflacja

6 maja 2024

2018-01-24-12-00-04.4854.jpg
30 kwietnia Eurostat ogłosił, że w I kwartale PKB w strefie euro i w Unii Europejskiej wzrosło o 0,3% w porównaniu z poprzednim kwartałem (wtedy wzrosło o 0,1% w strefie euro i pozostało stabilne w UE). W porównaniu z tym samym okresem w 2023 roku, skorygowane sezonowo PKB zwiększyło się o 0,4% w strefie euro i o 0,5% w UE. Inflacja w strefie euro pozostała stabilna (w kwietniu br. szacowana była na 2,4%).

Read more -inny link

Opracowania/raporty

OECD koryguje w górę swoje prognozy

6 maja 2024

2014-09-09-10-18-06.9402.jpg
2 maja OECD podniosło swoją prognozę światowego wzrostu gospodarczego w 2024 roku z zapowiedzianych w lutym 2,9% do 3,1%. OECD przypisuje tę zwyżkę dynamice ożywienia gospodarczego w Stanach Zjednoczonych i silnemu wzrostowi w krajach wschodzących, w tym w Indiach i Brazylii. OECD podkreśla jednak, że prognozy te są niepewne ze względu na napięcia geopolityczne.

Read more -inny link

Roczny raport na temat wolności prasy

6 maja 2024

2015-01-12-18-02-24.4591.jpg
3 maja organizacja Reporterzy bez Granic opublikowała swój doroczny raport na temat wolności prasy na świecie. Norwegia, Dania i Szwecja zajmują trzy pierwsze miejsca. To kraje, w których wolność prasy jest najlepiej chroniona. Raport ostrzega przed ryzykiem silnej presji na prasę - warunki wykonywania zawodu dziennikarza pogarszają się w obliczu skali dezinformacji i cenzury mediów pod fałszywymi zarzutami zagrażania bezpieczeństwu państwa czy terroryzmu. W światowych rankingach spada odsetek krajów, w których sytuacja jest oceniana jako "dobra" lub "dość dobra".

Read more -inny link

Niepewność wokół rolnictwa

6 maja 2024

2019-02-18-13-46-25.4299.jpg
3 maja Komisja opublikowała wiosenną edycję perspektyw dotyczących europejskiego rynku rolnego. W dokumencie wskazano, że na rolnictwo nadal wpływa szereg wydarzeń pozostających poza kontrolą rolników, takich jak kryzysy klimatyczne i geopolityczne, które w dalszym ciągu wywierają na nich presję. Zauważono również, że od ostatniego raportu z jesieni 2023 roku ceny energii, nawozów i pasz dla zwierząt znacznie wzrosły powyżej poziomów sprzed pandemii COVID-19.

Read more

Kultura

Aśka Borof we Wrocławiu

6 maja 2024

2024-03-18-12-37-46.1014.png
Do 18 sierpnia w Muzeum Narodowym we Wrocławiu można oglądać wystawę Aśki Borof "Powszednie misterium". W świecie, w którym religia przesiąknięta jest magią, polska artystka stawia pytania o sny, przesądy i wierzenia, które charakteryzują ludzką egzystencję od narodzin do śmierci. Jej prace powstają przy użyciu tradycyjnych technik, takich jak haft, malowanie na szkle i wycinanki.

Read more

Impresjonizm i morze w Giverny

6 maja 2024

2024-05-06-10-22-45.5156.png
Muzeum Impresjonizmów w Giverny świętuje 150. rocznicę impresjonizmu wystawą zatytułowaną "Impresjonizm i morze", którą będzie można oglądać do 30 czerwca. Choć temat morza wydaje się nieodłącznie związany z impresjonizmem, został omówiony tylko częściowo. Ekspozycja prezentuje inną wizję zainteresowania impresjonistów morzem.

Read more

Wystawa na temat kobiet w Porquerolles

6 maja 2024

2024-05-06-10-09-53.4705.png
Fundacja Carmignac honoruje kobiety wystawą "The Infinite Woman" w Willi Carmignac na wyspie Porquerolles. Potrwa do 3 listopada. Około sześćdziesięciu artystów z różnych środowisk artystycznych bierze udział w ekspozycji, która oferuje ponowne odczytanie klasycznych mitologii poprzez współczesne narracje skupione na kobietach. "The Infinite Woman" pokazuje możliwości wyzwolenia się z zachodnich standardów piękna i perspektywę nowych ideałów ciała.

Read more

Jean Cocteau w Wenecji

6 maja 2024

2024-05-06-10-49-53.6708.png
Do 16 września w Muzeum Peggy Guggenheim w Wenecji można oglądać wystawę "Jean Cocteau: rewanż żonglera". Jest to retrospektywa poświęcona Jeanowi Cocteau, czołowej postaci francuskiej sceny artystycznej XX wieku. Podkreślono na niej różnorodność talentów Cocteau jako poety, artysty, powieściopisarza, dramaturga i filmowca. Na wystawie prezentowane są różnorodne przedmioty, fotografie, filmy dokumentalne i filmy nakręcone przez samego Cocteau, ilustrujące jego awangardowego ducha.

Read more

Europa i wojna trzydziestoletnia w Brukseli

6 maja 2024

2024-05-06-10-52-36.2060.png
Do 12 stycznia 2025 roku w Domu Historii Europejskiej w Brukseli trwa wystawa "Bellum & Artes". Koncentruje się na roli sztuki w trakcie wojny trzydziestoletniej (1618-1648), badając złożoną interakcję między konfliktem a ekspresją artystyczną. Ekspozycja oferuje dogłębne spojrzenie na tę pierwszą ogólnoeuropejską wojnę i ujawnia, w jaki sposób sztuka była wykorzystywana zarówno jako narzędzie propagandy wojskowej, jak i jako narzędzie pokoju.

Read more

"Contemporary collecting" w Londynie

6 maja 2024

2024-04-26-10-18-36.9704.png
Do 29 września w londyńskim British Museum można oglądać wystawę "Współczesne kolekcjonerstwo". Obejmuje około stu brytyjskich współczesnych grafik i rysunków, które powstały od 1960 roku do dziś. Na ekspozycji prezentowani są tacy artyści jak David Hockney, Michael Craig-Martin i Cornelia Parker. Ilustrują różnorodność tego okresu artystycznego i czerpanie inspiracji z tematów historycznych lub związanych ze współczesną polityką.

Read more

200 lat IX Symfonii Beethovena

6 maja 2024

2024-04-18-10-51-40.8100.png
7 maja Arte będzie świętować dwusetną rocznicę powstania IX Symfonii Beethovena zawierającej słynną "Odę do radości". Z tej okazji stacja nada cztery części symfonii grane na żywo z Lipska, Paryża, Mediolanu i Wiednia - czterech miast związanych z Beethovenem. Wystąpią Gewandhausorchester z Lipska pod batutą Andrisa Nelsonsa, Orchestre de Paris pod batutą Klausa Mäkelä, Orkiestra Teatro alla Scala w Mediolanie pod batutą Riccardo Chailly'ego oraz Wiedeńska Orkiestra Symfoniczna pod batutą Joany Mallwitz. Prezesa Arte Bruno Patino cieszy "marzenie o nowej Europie w muzyce Beethovena".

Read more

Ana Lupas w Amsterdamie

6 maja 2024

2024-03-28-18-28-30.3854.png
Od 9 maja do 15 września w Stedelijk Museum w Amsterdamie odbędzie się wystawa "Ana Lupas". Przedstawia karierę rumuńskiej artystki, która w latach 60. XX wieku stała się jedną z najważniejszych postaci w sztuce Europy Wschodniej, oferując formę oporu wobec komunistycznej dyktatury. Wykorzystując skromne materiały, takie jak wełna i bawełna, artystka eksploruje tematy oporu, indywidualności i zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Read more

Silvia Bächli w mieście Santander

6 maja 2024

2024-05-06-07-12-24.4461.jpg
Od 11 maja do 20 października szwajcarska artystka Silvia Bächli będzie wystawiana w Centrum Botín w mieście Santander. Wykorzystuje swoje ciało, swoje ruchy i otaczające ją przedmioty jako punkt wyjścia dla swoich kompozycji ściennych, które są zorganizowane jak partytury muzyczne, składające się z fragmentów, interwałów, rytmu i ciszy.

Read more

Agenda

7 maja

Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (Bruksela)


7 maja

Rada do Spraw Zagranicznych (na temat rozwoju) (Bruksela)


9 maja

Dzień Europy ()


12 maja

Wybory prezydenckie (I tura) (Litwa)


13 maja

Eurogrupa (Bruksela)


13 i 14 maja

Rada ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu (Bruksela)


Newsletter Archives

Skręt w prawo, ale dotychczasowa większościowa koalicja powinna się utrzymać

Powrót rosyjskiego dylematu na bułgarską scenę polityczną

"Europa nie przetrwa, jeśli nie będzie ewoluować"

Europejski upadek, niemiecka historia?

Jaki będzie skład polityczny po wyborach europejskich?

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy, Juliette Bachschmidt, Charles Devoud, Aiti Syiemlieh, Thomas Richomme, Elena Kuntel

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Peggy Corlin

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Nacjonalistyczne przeszkody i geopolityczne martwe pola: specyficzny przypadek M...

pdf

Biuletyn n°1066- wersja 6 mai 2024