Biuletyn9466 sept. 2021

La Lettre

Corinne Deloy

6 września 2021

Wybory federalne w Niemczech 26 września wyłonią nowego kanclerza, ponieważ Angela Merkel, będąca kanclerzem od 2005 roku, nie ubiega się o reelekcję. Oprócz osoby, która zostanie wybrana na to stanowisko, niewiadoma jest również koalicja rządowa, jaką będzie można wynegocjować i wprowadzić w życie. Na trzy tygodnie przed wyborami możliwe są różne scenariusze, z różnymi orientacjami politycznymi, a być może po raz pierwszy z trzema partiami.

Read more

Wybory

Alar Karis wybrany na prezydenta Republiki Estonii

6 września 2021

elections.jpg
31 sierpnia, w II turze głosowania estoński parlament wybrał Alara Karisa na prezydenta głosami 72 na 101 deputowanych. Karis obejmie stanowisko 11 października i zastąpi Kersti Kaljulaid.

Read more

Fundacja

The Schuman Report on Europe, State of the Union 2021

6 września 2021

frs.jpg
Jeśli nie mieliście jeszcze okazji przeczytać tegorocznego wydania "The Schuman Report on Europe, State of the Union", publikacji będącej punktem odniesienia, opublikowanej przez wydawnictwo Marie B, to wciąż jest to możliwe. Jest ono dostępne w wersji drukowanej w księgarniach i na naszej stronie internetowej oraz w wersji cyfrowej w języku francuskim i angielskim. Zamów je.

Read more

Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie

6 września 2021

30 sierpnia wprowadzony 9 sierpnia we Francji paszport zdrowotny został rozszerzony na pracowników i osoby występujące w miejscach, gdzie jest on wymagany dla publiczności/zwiedzających. 1 września w belgijskiej Flandrii i Walonii zniesiono ograniczenia w barach i restauracjach, ale w Brukseli je utrzymano. 1 września wymóg posiadania paszportu zdrowotnego został zniesiony w Danii, a wszystkie tamtejsze ograniczenia mają zostać zniesione 10 września. Fundacja oferuje Państwu kompletną mapę obowiązujących instrumentów, abyście mogli śledzić rozwój sytuacji i poznać warunki wjazdu do różnych państw członkowskich Unii. To niezbędne, regularnie aktualizowane źródło informacji.

Read more

Białoruś: chronologia trwającej rewolucji

6 września 2021

Ponad rok po sfałszowanych wyborach prezydenckich z 9 sierpnia 2020 roku białoruski reżim nadal rozprawia się z opozycją, społeczeństwem obywatelskim i niezależnymi mediami, pomimo europejskiego potępienia i sankcji. Latem napływ migrantów organizowany przez białoruskie władze skłonił Litwę i Polskę do ogłoszenia stanu wyjątkowego na granicach, a Unię Europejską do wysłania posiłków. Fundacja oferuje Państwu chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw, abyście mogli śledzić ten kryzys.

Read more

Europejski plan odbudowy

6 września 2021

W reakcji na gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19, Unia Europejska utworzyła dla państw członkowskich fundusz odbudowy o wartości 672,5 mld euro w formie dotacji i pożyczek, znany jako Instrument na rzecz odbudowy i zwiększania odporności. Do tej pory przyjęto 18 planów, a 10 krajów otrzymało już zaplanowane prefinansowanie. Fundacja proponuje interaktywną mapę uwzględniającą plany dla poszczególnych krajów, pokazującą kwoty, harmonogramy i priorytety.

Read more

Dostępny jest "Permanent Atlas of the European Union"

6 września 2021

Po powrocie z wakacji warto zapoznać się z nowym wydaniem "Permanent Atlas of the European Union" opublikowanym przez wydawnictwo Marie B. Książka ta odzwierciedla najnowsze zmiany polityczne i gospodarcze w Unii Europejskiej oraz w jej państwach członkowskich. Atlas przedstawia w syntetyczny sposób istotę historii UE oraz jej polityczne i statystyczne realia za pośrednictwem ponad 50 map, tekstów i fiszek tematycznych. Wersja drukowana w języku francuskim dostępna jest w księgarniach i na naszej stronie internetowej, a wersja cyfrowa w języku francuskim i angielskim. Zamów tę publikację...

Read more

Kto będzie kolejnym niemieckim kanclerzem i z jaką koalicją rządową?

6 września 2021

14 września Fundacja organizuje debatę online na temat niemieckich wyborów federalnych 26 września. Frank Baasner, dyrektor Instytutu Francusko-Niemieckiego w Ludwigsburgu, Joachim Bitterlichn, były ambasador, oraz Hélène Koh, dziennikarka i korespondentka w Berlinie, przeanalizują kwestie związane z wyborami i zastanowią się nad polityczną przyszłością tego kraju. Debatę poprowadzi Pascale Joannin, dyrektor generalna Fundacji.

Read more

Komisja

Propozycja kwot połowowych na Bałtyku

6 września 2021

commission1.jpg
26 sierpnia Komisja przedstawiła swoje wnioski dotyczące uprawnień połowowych na Morzu Bałtyckim na rok 2022. Podkreśla w nich zły stan ekologiczny i nadaje priorytet odnowie zasobów ryb, takich jak dorsz i śledź.

Read more

Porozumienie z AstraZenecą i Novavaxem w sprawie szczepionek

6 września 2021

3 września Komisja osiągnęła porozumienie z firmą AstraZeneca w sprawie dostarczenia do końca roku 135 mln dawek szczepionki na COVID-19 oraz kolejnych 65 mln dawek do marca 2022. Umowa ta kończy spór między UE a wspomnianym laboratorium, który rozpatrywany był przez belgijskie sądy. 4 sierpnia Komisja podpisała umowę z firmą Novavax na dostawę co najmniej 100 milionów dawek, po zatwierdzeniu tej szczepionki przez Europejską Agencję Leków (EMA).

Read more -inny link

Prostsze etykiety energetyczne dla produktów oświetleniowych

6 września 2021

Od 1 września w Unii obowiązuje nowa wersja etykiet energetycznych dla żarówek i innych produktów oświetleniowych. Klasyfikacja efektywności energetycznej produktów została uproszczona w celu uwzględnienia rozwoju technologii.

Read more

Parlament

Konferencja w sprawie przyszłości Europy

6 września 2021

parlement.jpg
Rozpoczęta wiosną Konferencja w sprawie przyszłości Europy kontynuuje swoje prace poprzez wydarzenia online w całej UE oraz platformę uczestnictwa dostępną we wszystkich językach UE. Obywatele mogą zamieszczać swoje pomysły, reagować na pomysły innych oraz zapoznać się z programami wszystkich wydarzeń, w których mogą wziąć udział.

Read more -inny link

Rada

Posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych

6 września 2021

conseilparlement.jpg
Ministrowie spraw wewnętrznych, którzy spotkali się 31 sierpnia, aby omówić sytuację w Afganistanie i jej konsekwencje (zwłaszcza w zakresie migracji), zapowiedzieli, że Unia pomoże sąsiednim krajom uporać się z kryzysem humanitarnym i uchodźcami. Podkreślili, że są zdeterminowani uniknąć nielegalnej migracji na dużą skalę i zapobiec wszelkim zagrożeniom terrorystycznym po przejęciu władzy przez talibów.

Read more

Nieformalne posiedzenie ministrów obrony

6 września 2021

2 września, na nieformalnym posiedzeniu w Słowenii, 27 ministrów obrony przedyskutowało wnioski, jakie należy wyciągnąć z sytuacji w Afganistanie, implikacje tego kryzysu dla bezpieczeństwa i obrony oraz jego skutki operacyjne. Omówiono również wzmocnienie odporności w kontekście przygotowania Strategicznego Kompasu UE.

Read more -inny link

Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów

6 września 2021

6 września ministrowie gospodarki i finansów podsumowali plany odbudowy. Omówili plany krajowe Czech i Irlandii, które powinny zostać formalnie zatwierdzone w procedurze pisemnej do 8 września.

Read more

Dyplomacja

Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych

6 września 2021

diplomatie.jpg
27 ministrów spraw zagranicznych, obradujących 2 i 3 września w Słowenii, omówiło europejską reakcję na wydarzenia w Afganistanie. Podkreślono, że stosunki z talibami zależeć będą od ich działań w zakresie walki z terroryzmem, przestrzegania praw człowieka i pomocy humanitarnej. Ministrowie omówili również stosunki UE-Chiny i podkreślili potrzebę skoordynowanego podejścia.

Read more

Światowy Kongres Ochrony Przyrody

6 września 2021

Do 11 września w Marsylii odbywa się Światowy Kongres Ochrony Przyrody, zorganizowany przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN). Ma on na celu wzmocnienie międzynarodowych działań na rzecz ochrony bioróżnorodności. W trakcie ceremonii otwarcia Kongresu prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił, że w ciągu 5 lat francuska przestrzeń morska na Morzu Śródziemnym korzystająca z tzw. "silnej ochrony" wzrośnie z 0,2% do 5%.

Read more -inny link

Trybunał Sprawiedliwości

Unieważnienie decyzji w sprawie stosowania umowy o partnerstwie z Armenią

6 września 2021

cjue.jpg
2 września Trybunał Sprawiedliwości Unii unieważnił decyzję Rady w sprawie stosowania umowy o partnerstwie, podpisanej między UE a Armenią w 2017 roku. Rada zdecydowała o oddzielnym stosowaniu postanowień umowy dotyczących kwestii związanych ze wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa. Tymczasem Trybunał uznał, że zagadnienia te nie stanowią autonomicznego komponentu umowy.

Read more

Europejskie agencje

Nowy dowódca Eurokorpusu

6 września 2021

agences-eu.jpg
1 września belgijski generał porucznik Peter Devogelaere objął dowództwo Eurokorpusu. Zastąpił francuskiego generała Laurenta Kolodzieja. Jego kadencja potrwa 2 lata.

Read more -inny link

Austria

Spotkanie kanclerzy Austrii i Niemiec

6 września 2021

autriche.jpg
31 sierpnia kanclerz Niemiec Angela Merkel przyjęła swojego austriackiego odpowiednika Sebastiana Kurza, aby omówić sytuację w Afganistanie i jej konsekwencje w kontekście migracji, pandemię oraz klimat. Podkreślono siłę relacji między dwoma krajami.

Read more -inny link -inny link

Bułgaria

Porażka tworzenia rządu w efekcie głosowania 11 lipca

6 września 2021

bulgarie.jpg
2 września Partia Socjalistyczna (BSP), która zajęła 3. miejsce w wyborach parlamentarnych 11 lipca, ogłosiła, że nie jest w stanie utworzyć rządu. Zadanie to powierzył jej prezydent Rumen Radew. Wcześniej, na początku sierpnia, mieliśmy do czynienia z porażką negocjacji mających na celu stworzenie koalicji, prowadzonych przez partię Jest Taki Lud (ITN) - zwycięzcę wyborów, a następnie przez partię GERB, która zajęła w nich 2. miejsce. W listopadzie mogą się odbyć kolejne, trzecie już w 2021 roku wybory. 14 listopada odbędzie się również I tura wyborów prezydenckich.

Read more -inny link

Francja

Porozumienie w sprawie rozwoju Przyszłego Systemu Walki Powietrznej

6 września 2021

france.jpg
30 sierpnia ministrowie obrony Francji, Niemiec i Hiszpanii podpisali porozumienie umożliwiające sfinansowanie badań nad demonstratorem lotu samolotu wchodzącego w skład Przyszłego Systemu Walki Powietrznej (FCAS). Opiewa ono na kwotę 3,6 mld euro, rozdzieloną po równo pomiędzy trzy kraje. Pierwsze pokazy lotu zaplanowano na rok 2027.

Read more

Irlandia

Wizyta francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona

6 września 2021

irlande.jpg
26 sierpnia prezydent Francji Emmanuel Macron odwiedził Dublin, gdzie spotkał się ze swoim irlandzkim odpowiednikiem Michaelem D. Higginsem i premierem Michaelem Martinem. Dyskusje dotyczyły europejskiego planu odbudowy, polityki klimatycznej, europejskiej agendy cyfrowej i opodatkowania przedsiębiorstw.

Read more -inny link

Holandia

Spotkanie i francusko-holenderska deklaracja

6 września 2021

pays-bas.jpg
31 sierpnia prezydent Francji Emmanuel Macron przyjął premiera Holandii Marka Rutte. Omówili sytuację w Afganistanie i jej konsekwencje dla Unii Europejskiej, realizację planu odbudowy gospodarczej, politykę klimatyczną i obronę praworządności. Przyjęli wspólną deklarację, w której oba kraje zobowiązują się do wzmocnienia współpracy i zbliżenia poglądów w najważniejszych europejskich kwestiach. Podpisano również protokół ustaleń w sprawie dwustronnej współpracy w zakresie technologii kwantowej.

Read more -inny link -inny link

Słowenia

Forum Strategiczne w Bledzie

6 września 2021

slovenie.jpg
W trakcie Forum Strategicznego w Bledzie, zorganizowanego w dniach 31 sierpnia-2 września przez Słowenię (przewodniczącą obecnie Radzie), wielu europejskich przywódców i komisarzy dyskutowało o tym, jak Unia Europejska może dostosowywać się do kryzysów i zmian w środowisku międzynarodowym.

Read more -inny link -inny link

Mołdawia

Nowy rząd

6 września 2021

moldavie.jpg
6 sierpnia mołdawski parlament zatwierdził nowy rząd powstały po wyborach 11 lipca. Premier Natalia Gavrilita, członkini ugrupowania prezydent Maii Sandu - Partii Akcji i Solidarności - reprezentuje linię proeuropejską i antykorupcyjną.

Read more -inny link

Wspólna francusko-mołdawska deklaracja

6 września 2021

Z okazji 30. rocznicy uzyskania przez Mołdawię niepodległości (przypadła 27 sierpnia), ministrowie spraw zagranicznych Francji i Mołdawii Jean-Yves Le Drian i Nicu Popescu potwierdzili we wspólnej deklaracji bliskie więzi łączące oba kraje oraz chęć rozwijania stosunków gospodarczych. Francja potwierdziła swoje wsparcie dla demokracji, europejskiej orientacji i integralności terytorialnej Mołdawii.

Read more -inny link

Zjednoczone Królestwo

Brexit: kolejne odłożenie wprowadzenia protokołu w Irlandii Północnej

7 września 2021

royaume-uni.jpg
6 września rząd Zjednoczonego Królestwa podjął decyzję o dalszym opóźnieniu pełnego wdrożenia Protokołu w sprawie Irlandii Północnej do umowy o brexicie, aby przedyskutować z Komisją zmiany środków przewidzianych w tym protokole. Komisja przyjęła do wiadomości przedłużony okres karencji, ale wykluczyła wszelką możliwość renegocjacji tego dokumentu.

Read more -inny link -inny link

Rada Europy

Finaliści Nagrody Vaclava Havla

6 września 2021

conseilparlement.jpg
31 sierpnia jury Nagrody Praw Człowieka im. Vaclava Havla ogłosiło listę finalistów edycji 2021. Są to Maryja Kalesnikawa, członkini Rady Koordynacyjnej białoruskiej opozycji, organizacja pozarządowa Reporterzy bez Granic oraz burundyjski obrońca praw człowieka Germain Rukuki. Zwycięzca zostanie ogłoszony 27 września.

Read more

Eurostat

Wzrost inflacji w sierpniu

6 września 2021

eurostat.jpg
Jak podał 31 sierpnia Eurostat, w sierpniu roczna inflacja w strefie euro wzrosła do 3% (z 2,2% w lipcu). Wzrost ten był w dużej mierze spowodowany podwyżką cen energii - wzrosły rok do roku o 15,4% (w porównaniu do 14,3% w lipcu).

Read more -inny link

Lipcowy spadek bezrobocia

6 września 2021

W lipcu stopa bezrobocia w UE spadła do 6,9%, a w strefie euro do 7,6%, wynika z danych opublikowanych przez Eurostat 1 września. Stopa bezrobocia wśród młodzieży wyniosła 16,2% w UE i 16,5% w strefie euro.

Read more -inny link

Opracowania/raporty

Raport na temat działań w zakresie ochrony handlu

6 września 2021

etudes.jpg
W swoim sprawozdaniu dotyczącym działań antydumpingowych, antysubsydyjnych i ochronnych w 2020 roku, opublikowanym 30 sierpnia, Komisja odnotowuje wzrost liczby postępowań i obowiązujących obecnie środków ochrony handlu. Zdecydowana większość przyjętych środków dotyczyła Chin.

Read more

Opracowanie na temat polityki rolnej i klimatycznej

6 września 2021

W opublikowanym 28 lipca opracowaniu Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej ocenia różne scenariusze realizacji nowej wspólnej polityki rolnej oraz programów na rzecz klimatu i bioróżnorodności. W studium podkreślono potencjalne korzyści płynące z tych polityk, ale odnotowano ryzyko zmniejszenia produkcji oraz niestabilności cen i dochodów.

Read more

Kultura

Ponowne otwarcie Neue Nationalgalerie w Berlinie

6 września 2021

culture.jpg
22 sierpnia Neue Nationalgalerie, berlińskie muzeum sztuki nowoczesnej, ponownie otworzyło swoje podwoje po sześcioletnim remoncie. Z tej okazji do 2 lipca 2023 roku prezentuje wystawę "Sztuka społeczeństwa" z ponad 250 pracami niemieckich artystów, takich jak Otto Dix, Hannah Höch i Ernst Ludwig Kirchner, powstałymi w latach 1900-1945. Do 13 lutego 2022 roku czynna jest również ekspozycja poświęcona rzeźbiarzowi Alexandrowi Calderowi.

Read more

Apertura w Madrycie

6 września 2021

Od 9 do 12 września Stowarzyszenie Galerii Sztuki w Madrycie organizuje Aperturę - wydarzenie obejmujące wystawy, wizyty i spotkania z artystami w całym mieście.

Read more

Wystawa Jacka B. Yeatsa w Dublinie

6 września 2021

Do 6 lutego Narodowa Galeria Irlandii prezentuje wystawę poświęconą Jackowi B. Yeatsowi, zorganizowaną z okazji 150-lecia urodzin tego irlandzkiego malarza. Ekspozycja przypomina 40 lat jego malarstwa olejnego.

Read more

Wystawa Georgii O'Keeffe w Centrum Pompidou

6 września 2021

Od 8 września do 6 grudnia Centrum Pompidou prezentuje swoją pierwszą retrospektywę Georgii O'Keeffe. Ponad 100 obrazów, rysunków i zdjęć oddaje życie oraz twórczość tej ważnej postaci amerykańskiej sztuki XX wieku.

Read more

Wilhelm Sasnal w Muzeum Historii Żydów w Warszawie

6 września 2021

Do 10 stycznia 2022 roku w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie oglądać można oglądać obrazy Wilhelma Sasnala, jednego z czołowych polskich artystów współczesnych. Malarz przywołuje pamięć o Shoah poprzez pejzaże.

Read more

Europejskie Dni Dziedzictwa

6 września 2021

1 września rozpoczęły się Europejskie Dni Dziedzictwa. Do połowy listopada w 50 krajach kontynentu zaplanowano ponad 70 000 wydarzeń takich jak wystawy, warsztaty, przedstawienia i zwiedzanie z przewodnikiem.

Read more -inny link

Festiwal Filmowy w Wenecji

6 września 2021

Do 11 września odbywa się 78. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji. W konkursie startuje 21 filmów, a jury przewodniczy koreański reżyser Bong Joon-ho.

Read more

Dwustulecie Napoleona

Napoleon w Wersalu

6 września 2021

2014-06-13-11-53-17.9089.jpg
11 i 12 września pałac w Wersalu organizuje w ogrodach Grand Trianon rekonstrukcję wielkich regimentów armii napoleońskiej. W programie ponad 400 osób w historycznych strojach, 60 koni, Straż Republikańska (jeździecka formacja pokazowa z bębnami), a także atrakcje dla publiczności.

Read more

Agenda

6 września

Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów (Wideokonferencja)


les 6-7 września

Nieformalne posiedzenie ministrów rolnictwa (Kranj)


9 września

Posiedzenie Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (Frankfurt)


10 września

Posiedzenie Eurogrupy (Kranj)


les 10-11 września

Nieformalne posiedzenie ministrów gospodarki i finansów (Kranj)


Newsletter Archives

Być Europejczykiem (wolnym, umiarkowanym i niezależnym): widziane z Europy Środkowej i Wschodniej

Skręt w prawo, ale dotychczasowa większościowa koalicja powinna się utrzymać

Powrót rosyjskiego dylematu na bułgarską scenę polityczną

"Europa nie przetrwa, jeśli nie będzie ewoluować"

Europejski upadek, niemiecka historia?

The Editors of the Newsletter :
Dyrektor publikacji : Pascale Joannin

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Kontakt/sugestia

Director of Publication :
Fundacja Roberta Schumana

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Kto zastąpi Angelę Merkel? I z jaką koalicją?

pdf

Biuletyn n°946- wersja 6 sept. 2021