Biuletyn97221 mars 2022

La Lettre

Antoine Cibirski

21 marca 2022

W następstwie rosyjskiej inwazji na Ukrainę Europejczycy zareagowali szybko, stanowczo i zgodnie: przyjęto bezprecedensowy system sankcji; uruchomiono fundusze na dostarczenie śmiercionośnej broni siłom ukraińskim i pomoc uchodźcom; Niemcy, Dania, Finlandia i Szwecja zmieniły swoje podejście do obrony. Podczas wersalskiego szczytu przywołano te osiągnięcia, ale teraz trzeba je utrwalić.

Read more

Na pierwszej stronie!

Kanister albo wolność

21 marca 2022

etudes.jpg
Tylko siła, porażka lub strach przed porażką mogą skłonić Putina do wycofania się. Ponieważ odmawiamy użycia środków militarnych, najskuteczniejsze byłoby wstrzymanie wszelkich zakupów energii od Rosji, której budżet i broń są finansowane z dochodów z gazu i ropy - pisze Jean-Dominique Giuliani. W tym przypadku ceną naszej wolności jest cena niedostatku.

Read more

Wybory

Wybory parlamentarne na Malcie

21 marca 2022

elections.jpg
26 marca odbędą się wybory parlamentarne na Malcie. Według sondaży, Partia Pracy wygra wybory po raz trzeci z rzędu. Po raz pierwszy w wyborach mogą głosować osoby w wieku 16-18 lat, a prawo wyborcze zostało zmienione tak, by umożliwić zwiększenie udziału kobiet w parlamencie. Pandemia dała ustępującemu szefowi rządu Robertowi Abeli komfortową przewagę nad Partią Nacjonalistyczną, ponieważ wydaje się, że jego sposób radzenia sobie z tą sytuacją został dobrze przyjęty przez społeczeństwo.

Read more

Fundacja

"Européen, sans complexes"

20 marca 2022

frs.jpg
W swojej książce Jean-Dominique Giuliani, prezes Fundacji, zwraca się bez kompleksów do swoich współobywateli, którzy muszą odrzucić kłamstwa na temat Unii Europejskiej, a jednocześnie nieustannie przyczyniać się do jej ulepszania. Książka, wydana przez wydawnictwo Marie B, jest dostępna w wersji drukowanej na stronie internetowej Fundacji oraz w księgarniach. Zamówcie ją.

Read more

Białoruś: chronologia trwającej rewolucji

20 marca 2022

17 marca Rada Europy zawiesiła swoje stosunki z Białorusią. Komitet Ministrów zawiesił również współpracę techniczną z tym krajem oraz jego prawo do udziału we wszystkich spotkaniach i działaniach Rady Europy. Fundacja przedstawia chronologię wydarzeń, abyście mogli Państwo śledzić najnowsze wydarzenia związane z kryzysem wywołanym sfałszowaniem wyborów prezydenckich w sierpniu 2020 roku i represjami wobec demokratycznej opozycji.

Read more

"Permanent Atlas of the European Union"

20 marca 2022

"Permanent Atlas of the European Union" - jedyna w swoim rodzaju publikacja - pozwala lepiej zrozumieć Europę w 2022 roku. Oferuje kompletny i przystępny obraz Unii Europejskiej, strefy euro i każdego z 27 państw członkowskich. Zawiera bardzo wiele map. Książka jest dostępna po angielsku w wersji cyfrowej.

Read more

Europejska(ie) edukacja(e)?

20 marca 2022

25 marca Fundacja Josepha Károlyi'ego organizuje międzynarodową sesję naukową "Europejska(ie) edukacja(e)" w ramach francuskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Sesja, w którą zaangażowana jest Fundacja, odbędzie się w Budapeszcie z udziałem prelegentów z różnych europejskich krajów. Rejestracja (dostępna poprzez link do wydarzenia) jest obowiązkowa.

Read more

Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie

21 marca 2022

Europejskie kraje łagodzą środki sanitarne przeciwko COVID: w Holandii od 15 marca przestrzenie wewnątrz i na zewnątrz budynków są otwarte i nie podlegają już ograniczeniom, a od 23 marca noszenie maseczki w środkach transportu publicznego nie będzie już obowiązkowe. W Bułgarii od 21 marca zawieszono paszporty sanitarne i nie wymaga się już stosowania maseczek. 14 marca zniesiono większość ograniczeń na Słowacji, z wyjątkiem maseczek FFP2 w pomieszczeniach zamkniętych. Fundacja oferuje Państwu kompletną mapę stosowanych narzędzi, abyście mogli śledzić rozwój sytuacji i poznać środki stosowane w państwach członkowskich. To niezastąpione źródło informacji, regularnie aktualizowane.

Read more

Ukraina/Rosja

Czwarty pakiet środków przeciwko Rosji

20 marca 2022

ukrru.jpg
15 marca Rada postanowiła zakazać transakcji z niektórymi rosyjskimi spółkami państwowymi, świadczenia usług ratingowych oraz nowych inwestycji w sektorze energetycznym. Rada wprowadziła również ograniczenia eksportowe dotyczące sprzętu, technologii i usług dla sektora energetycznego oraz nowe ograniczenia w handlu żelazem, stalą i towarami luksusowymi. Ponadto Rada postanowiła objąć sankcjami czołowych oligarchów, lobbystów, propagandystów i duże firmy związane z rosyjską bazą przemysłową i obronną, zaostrzając ograniczenia eksportu towarów podwójnego zastosowania.

Read more -inny link -inny link -inny link

Ukraińska i mołdawska sieć elektryczna przyłączone do sieci europejskiej

20 marca 2022

16 marca sieci elektryczne Ukrainy i Mołdawii zostały podłączone do sieci europejskiej. Taka synchronizacja ułatwia wymianę pomiędzy krajami i umożliwia rozwiązywanie problemów związanych z dostawami energii elektrycznej. Do czasu inwazji 24 lutego Ukraina była podłączona do sieci rosyjskiej. "Ukraina stała się członkiem europejskiej unii energetycznej" - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski.

Read more -inny link

Wykluczenie Rosji z Rady Europy

20 marca 2022

16 marca, na nadzwyczajnym posiedzeniu Komitet Ministrów zdecydował (w ramach procedury uruchomionej na podstawie art. 8 Statutu Rady Europy), że z dniem 16 marca Rosja przestaje być członkiem tej organizacji. Była nim przez 26 lat. W związku z tą decyzją Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) postanowił zawiesić rozpatrywanie wszystkich skarg przeciwko Rosji do czasu zbadania prawnych konsekwencji rezolucji Komitetu Ministrów dla pracy Trybunału.

Read more -inny link -inny link

Wpływ wojny w Ukrainie na świat

20 marca 2022

16 marca MFW ostrzegł, że wojna w Ukrainie może mieć znaczący wpływ na światową gospodarkę, powodując znaczny spadek wzrostu i przyspieszenie inflacji, w tym poprzez wyższe ceny surowców, zakłócenia w handlu i w łańcuchach dostaw oraz historyczny wzrost napływu uchodźców. W chwili gdy gospodarki uzależnione od importu ropy naftowej ryzykują wzrost swoich deficytów budżetowych i handlowych, rządy europejskich państw mogą również stanąć w obliczu dodatkowej presji budżetowej związanej z wydatkami na bezpieczeństwo energetyczne i obronę.

Read more

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości wzywa Rosję do zaprzestania działań w Ukrainie

20 marca 2022

16 marca Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości wezwał Rosję do natychmiastowego wstrzymania operacji wojskowych w Ukrainie i zapewnienia, by żadna jednostka, która "mogłaby działać pod jej kierownictwem lub korzystać z jej wsparcia", nie kontynuowała działań wojskowych. W związku z wnioskiem Kijowa przeciwko rosyjskim zarzutom o ludobójstwo na terytorium Ukrainy (które posłużyły do uzasadnienie inwazji), Trybunał stwierdził, że nie jest w posiadaniu dowodów uzasadniających twierdzenia Moskwy. Decyzja została podjęta niemal jednogłośnie. Tylko Rosja i Chiny głosowały przeciw.

Read more -inny link -inny link

Ocena gospodarczych konsekwencji wojny w Ukrainie

20 marca 2022

17 marca OECD opublikowało pierwszą ocenę skutków wojny w Ukrainie dla gospodarki. Według organizacji, globalny wzrost gospodarczy może być o ponad 1% niższy niż wskazywały prognozy opublikowane przed konfliktem, nawet o 1,4 w przypadku strefy euro i o 0,88 w przypadku USA. W skali globu inflacja może wzrosnąć o co najmniej 2,5 punktu procentowego. Zgodnie z tą samą ewaluacją, środki fiskalne w wysokości około 0,5% PKB mogłyby złagodzić gospodarcze skutki wojny bez podwyższania inflacji.

Read more -inny link

Wspólna deklaracja szefów międzynarodowych instytucji finansowych na temat wojny w Ukrainie

20 marca 2022

17 marca szefowie międzynarodowych instytucji finansowych, w tym EBOiR, EBI, BRRE, MFW i Banku Światowego, wydali wspólne oświadczenie dotyczące ich reakcji na wojnę na Ukrainie. EBOiR zatwierdził 2 mld euro na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb Ukraińców, a EBI solidarnościowe finansowanie w wysokości 2 mld euro (w tym 668 mln euro w gotówce). MFW zatwierdził 1,4 mld dolarów w ramach nadzwyczajnego finansowania. Łączna kwota pomocy dla Ukrainy uruchomionej przez Bank Światowy wynosi obecnie ponad 925 mln dolarów.

Read more

Doprecyzowanie tymczasowej ochrony i odblokowanie zasobów z tytułu spójności

20 marca 2022

18 marca Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania dyrektywy zapewniającej tymczasową ochronę osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie. Określają one warunki udzielania tej ochrony i zachęcają państwa członkowskie do objęcia nią osób, które nie spełniają wszystkich kryteriów. 16 marca Rada zatwierdziła wniosek ustawodawczy, który pozwoli uruchomić środki na pomoc uchodźcom uciekającym przed rosyjską agresją wojskową w ramach polityki spójności.

Read more -inny link

Ukraiński prezydent występuje przed licznymi parlamentami

20 marca 2022

20 marca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wystąpił w izraelskim Knesecie i zapytał, dlaczego Izrael nie dostarczył Ukrainie broni ani nie nałożył sankcji na Rosję. 17 marca wystąpił w Bundestagu za pośrednictwem wideokonferencji, w trakcie której wezwał Niemcy do zburzenia tego, co nazwał "murem" wzniesionym w Europie przeciwko wolności. Dzień wcześniej wystąpił w Kongresie USA, gdzie powtórzył prośbę o ustanowienie strefy zakazu lotów nad Ukrainą. Po jego przemówieniu prezydent Stanów Joe Biden zapowiedział przekazanie dodatkowych 800 milionów dolarów pomocy. 15 marca Zełenski przemawiał w parlamencie kanadyjskim.

Read more -inny link -inny link -inny link -inny link

ONZ alarmuje o brakach w Ukrainie

21 marca 2022

18 marca ONZ zaalarmował o potrzebach humanitarnych w oblężonych miastach, gdy jednocześnie 3,3 mln ludzi uciekło z kraju, a ponad 2 mln przemieściło się wewnątrz tego państwa. Dostawy humanitarne zostały wstępnie rozmieszczone w Sumach, aby w szczególności wspomóc 200 000 osób bez dostępu do wody w okolicach Doniecka i 100 000 rodzin pozbawionych prądu w obwodzie ługańskim. Światowy Program Żywnościowy (WFP) również wstępnie rozmieścił żywność i racje żywnościowe w pobliżu oblężonych miast, takich jak Mariupol, gdzie "pomoc humanitarna praktycznie nie została wpuszczona". Według WHO służba zdrowia, będąca bezpośrednim celem ataków, cierpi z powodu braków w zaopatrzeniu medycznym.

Read more

Deklaracja G7 dotycząca wojny w Ukrainie

21 marca 2022

Szefowie państw i rządów oraz ministrowie grupy G7 potępili agresję militarną Rosji na Ukrainę. W oświadczeniu z 15 marca grupa G7 zdecydowanie poparła siedem filarów przedstawionych przez dyrektora generalnego MAEA, aby uzgodnić ramy bezpieczeństwa i ochrony obiektów jądrowych w Ukrainie o pokojowym przeznaczeniu. Ponadto podczas wideokonferencji 17 marca, w której uczestniczył Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej, ministrowie państw G7 zażądali, by Rosja zastosowała się do decyzji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i natychmiast zaprzestała ataków na Ukrainę. Stwierdzili, że G7 i jego sojusznicy są gotowi zwiększyć presję na Rosję i zwiększyć pomoc dla Ukrainy.

Read more -inny link

Komisja

Zaaprobowano nowe przelewy z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej

20 marca 2022

commission1.jpg
14 marca Komisja zatwierdziła wypłatę ponad 2 mld euro dla 12 państw członkowskich w ramach pobrexitowej rezerwy dostosowawczej. Kwota 819,2 mln euro zostanie udostępniona do końca marca, a reszta do kwietnia 2023 roku. Państwa członkowskie mogą wykorzystywać te środki do końca grudnia 2023 na pokrycie wydatków poniesionych i opłaconych od 1 stycznia 2020 w takich obszarach jak tworzenie miejsc pracy czy wsparcie dla regionów.

Read more

Propozycja dotycząca unii rynków kapitałowych

20 marca 2022

16 marca Komisja zaproponowała zmiany w rozporządzeniu w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (CDPW) w celu zmniejszenia kosztów przestrzegania przepisów i obciążeń regulacyjnych poprzez ulepszenie ich systemu paszportyzacji. Ma to im umożliwić oferowanie większej liczby usług bankowych ponad granicami państw. Chodzi też o zwiększenie bezpieczeństwa i skuteczności uregulowań dotyczących papierów wartościowych w Unii Europejskiej, co pozwoli zwiększyć atrakcyjność rynków kapitałowych, a tym samym przyczyni się do finansowania gospodarki.

Read more

Rada

Posiedzenie ministrów zatrudnienia i polityki społecznej

20 marca 2022

conseilparlement.jpg
Na posiedzeniu 14 marca ministrowie pracy, polityki społecznej i zdrowia przyjęli stanowisko w sprawie projektu dyrektywy mającej zwiększyć równość kobiet i mężczyzn w zarządach spółek. Ministrowie zatwierdzili także konkluzje w sprawie rocznej strategii na rzecz zrównoważonego wzrostu. Wskazali, że osoby przesiedlone w wyniku konfliktu w Ukrainie powinny móc skorzystać zarówno z pomocy w ramach przyjmowania, wsparcia, dostępu do rynku pracy i mieszkań, jak i z pomocy społecznej.

Read more -inny link

Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów

20 marca 2022

15 marca ministrowie gospodarki i finansów omówili stan wdrażania sankcji wobec Rosji. Osiągnęli porozumienie w sprawie uregulowania mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2, którego celem jest zapobieganie ucieczce emisji i zachęcanie państw do wprowadzania polityki cenowej. Mechanizm ma funkcjonować równolegle z unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (ETS) i ma zniechęcać państwa członkowskie do importu produktów wysokoemisyjnych. Zarządzanie nim zostanie scentralizowane poprzez utworzenie nowego rejestru zgłaszających.

Read more

Posiedzenie Eurogrupy

20 marca 2022

14 marca 19 ministrów finansów strefy euro zgodziło się, że w obliczu ostatnich wydarzeń należy utrzymać kooperatywną i elastyczną politykę fiskalną. Uzgodniono wprowadzenie stopniowego dostosowania fiskalnego, właściwego dla każdego państwa, w celu zmniejszenia najwyższych długów publicznych, przy jednoczesnym zachęcaniu do inwestycji i reform w perspektywie średnioterminowej. Ponadto ministrowie zapewnili, że pilnie przeanalizują konkretne rozwiązania - zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie koordynacji polityk budżetowych na rok 2023 - pozwalające poradzić sobie ze wzrostem cen energii.

Read more -inny link

Utworzenie nowego międzynarodowego narzędzia na rynkach zamówień publicznych

20 marca 2022

14 marca negocjatorzy z ramienia Parlamentu i Rady przyjęli wspólne stanowisko w sprawie międzynarodowego instrumentu dotyczącego zamówień publicznych, którego celem jest wprowadzenie równych warunków dla wszystkich uczestników rynku. Instrument ten będzie zachęcał do otwierania rynków zamówień publicznych dla europejskich wykonawców i wprowadzi środki ograniczające dostęp do publicznych przetargów w Unii dla nieeuropejskich podmiotów z krajów, w których europejskie przedsiębiorstwa nie mają równych warunków dostępu. Ponadto negocjatorzy zadbali o to, by podmioty gospodarcze z państw najsłabiej rozwiniętych były zwolnione ze stosowania tych środków.

Read more -inny link

Stanowisko dotyczące rozporządzenia o bateriach

20 marca 2022

17 marca Rada przyjęła stanowisko dotyczące nowego rozporządzenia w sprawie baterii, wprowadzając bardziej rygorystyczne wymogi w zakresie gospodarowania odpadami, zwłaszcza w przypadku baterii używanych w lekkich środkach transportu. Rozszerza ono zakres rozporządzenia o akumulatory do pojazdów elektrycznych i gotowe do użycia modele akumulatorów. Stanowisko to gwarantuje państwom członkowskim prawo inicjatywy w zakresie proponowania ograniczeń dotyczących obecności niebezpiecznych substancji w bateriach.

Read more

EBC

Polityka pieniężna w niepewnym świecie

20 marca 2022

bce.jpg
W przemówieniu wygłoszonym 17 marca Christine Lagarde, prezeska Europejskiego Banku Centralnego, mówiła o obecnej sytuacji i jej wpływie na inwestycje oraz na inflację. Przypomniała, że w najbliższych miesiącach polityka pieniężna w strefie euro będzie się opierać na trzech filarach: opcjonalności, stopniowości i elastyczności. 17 marca Bank Anglii po raz trzeci z rzędu podniósł swoją główną stopę procentową o ćwierć punktu, do 0,75%. 16 marca Rezerwa Federalna zrobiła to samo, podnosząc stopę procentową do poziomu 0,25%-0,50%.

Read more -inny link -inny link

Niemcy

Spotkanie niemieckiego kanclerza i sekretarza generalnego NATO

20 marca 2022

allemagne.jpg
17 marca, podczas spotkania z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, kanclerz Niemiec Olaf Scholz potwierdził, że Niemcy wniosą swój wkład do NATO i zrobią wszystko, co konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim sojusznikom, a w szczególności wesprzeć tych na Wschodzie. Niemiecki rząd zatwierdził przeznaczenie 100 mld euro na finansowanie Bundeswehry (niemieckiej armii). Ponadto Niemcy będą przeznaczać 2% swojego PKB na obronę, przestrzegając tym samym ustaleń szczytu NATO z 2014 roku.

Read more -inny link

Belgia

Belgia opóźnia rezygnację z energii jądrowej

21 marca 2022

belgique.jpg
18 marca belgijski rząd ogłosił, że opóźni wycofanie się z energetyki jądrowej o 10 lat. Reaktory jądrowe Tihange 3 i Doel 4 będą zatem działać do 2035 roku. W grudniu 2021 koalicja rządząca ogłosiła zaprzestanie eksploatacji energii atomowej w tym kraju do 2025 roku. Decyzja ta została podjęta w momencie, gdy państwa członkowskie starają się uniezależnić od rosyjskiej energii.

Read more -inny link

Francja

Ogłoszenie planu odporności

20 marca 2022

france.jpg
16 marca premier Francji Jean Castex przedstawił plan reagowania na gospodarcze skutki wojny na Ukrainie. Zniżka na paliwo w wysokości 0,15 euro za litr została rozszerzona na gaz ziemny i gaz płynny. Rząd planuje ograniczyć ogrzewanie w budynkach publicznych i pomóc obywatelom w wymianie kotłów. Przedsiębiorstwa energochłonne będą mogły otrzymać do 25 mln euro dotacji na zrekompensowanie ich strat. W ciągu najbliższych czterech miesięcy planuje się przeznaczyć 400 mln euro na wsparcie działalności rolniczej, a dla rybaków przewidziano do 31 lipca pomoc finansową w wysokości 0,35 euro za litr oleju napędowego.

Read more -inny link

Propozycja Senatu odnośnie pakietu "Gotowi na 55"

20 marca 2022

16 marca francuski Senat opublikował projekt europejskiej rezolucji w sprawie pakietu "Gotowi na 55", przedstawionego 14 lipca 2021 roku przez Komisję Europejską. Senat popiera cele pakietu, podkreślając jednocześnie kwestię akceptowalności transformacji klimatycznej z punktu widzenia społecznego, gospodarczego i terytorialnego.

Read more

Irlandia

17 mln euro irlandzkiej grzywny dla Facebooka

20 marca 2022

irlande.jpg
15 marca Meta, spółka matka Facebooka, została ukarana przez Irlandię grzywną za nieprzestrzeganie europejskich przepisów o ochronie danych. Decyzja ta jest następstwem dochodzenia przeprowadzonego przez irlandzką komisję ds. ochrony danych osobowych w 2018 roku. Stwierdziła ona, że sieć społecznościowa nie wprowadziła środków niezbędnych do przestrzegania RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) przyjętego przez Unię Europejską w 2016.

Read more -inny link

Szeroki plan inwestycyjny Intela w Europie

21 marca 2022

15 marca amerykańska firma Intel, produkująca półprzewodniki, ogłosiła plan inwestycji w Europie o wartości 33 mld euro, który w ciągu dziesięciu lat może sięgnąć 80 mld euro. W ten sposób firma czyni Unię Europejską nowym centrum swojej produkcji, tworząc "mega-miejsce" produkcji w Magdeburgu w Niemczech, podwajając moce zakładu w Leixlip w Irlandii oraz tworząc centrum badawczo-rozwojowe w Saclay we Francji. Planowane są również inne inwestycje w Hiszpanii, we Włoszech i w Polsce.

Read more -inny link

Włochy

Spotkanie premierów Włoch, Hiszpanii, Grecji i Portugalii

20 marca 2022

italie.jpg
Przewodniczący włoskiej Rady Mario Draghi, jego odpowiednik z Hiszpanii Pedro Sanchez, z Grecji Kyriakos Mitsotakis i z Portugalii Antonio Costa spotkali się w Rzymie 18 marca, aby określić wspólne stanowiska na posiedzenie Rady Europejskiej 24 i 25 marca. Przy tej okazji przypomnieli o konieczności podjęcia przez Unię Europejską pilnych działań w celu ograniczenia wzrostu cen energii.

Read more -inny link -inny link

Mołdawia

Decyzja dotycząca operacyjnego wsparcia Frontex-u dla Mołdawii

20 marca 2022

moldavie.jpg
17 marca Rada przyjęła decyzję w sprawie podpisania umowy między Unią Europejską a Mołdawią, która ma zapewnić tej ostatniej wsparcie operacyjne Frontex-u "tak szybko, jak to możliwe", w odpowiedzi na przybycie ponad 300 000 uchodźców uciekających z Ukrainy. Porozumienie opiera się na oddelegowaniu zespołów Frontex-u do wspierania mołdawskich władz w takich zadaniach jak rejestracja i odprawa graniczna.

Read more

Rada Europy

Rada Europy zawiesza swoje stosunki z Białorusią

20 marca 2022

conseilparlement.jpg
17 marca Rada Europy ogłosiła zawieszenie stosunków z Białorusią ze względu na jej aktywny udział w rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Nie będąc sygnatariuszem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Białoruś nie jest pełnoprawnym członkiem Rady Europy. Mimo to Komitet Ministrów pozbawił Mińsk jakiejkolwiek możliwości współpracy w ramach podpisanych przez ten kraj konwencji oraz czterech porozumień częściowych, których był członkiem.

Read more -inny link

Europejski Trybunał Praw Człowieka potępia Polskę

21 marca 2022

15 marca Europejski Trybunał Praw Człowieka potępił Polskę w związku z usunięciem członka Krajowej Rady Sądownictwa bez możliwości złożenia przez niego odwołania. Krytykując polską reformę sądownictwa z 2017 roku, która zakończyła kadencję sędziów Krajowej Rady Sądownictwa wybranych w starym systemie, europejscy sędziowie stwierdzili, że takie wysadzenie ze stanowiska narusza prawo do sądu. Polska została zobowiązana do zapłaty 30 000 euro na rzecz zwolnionego sędziego.

Read more -inny link

Osman Kavala pozostaje w areszcie

21 marca 2022

21 marca turecki sąd zdecydował, że Osman Kavala, turecki biznesmen i filantrop, przetrzymywany od 2017 roku bez procesu, pozostanie w więzieniu. Oskarżony o "próbę obalenia" rządu, 22 kwietnia ponownie stanie przed sądem. Mimo gróźb sankcji ze strony Rady Europy, Osmanowi Kavali grozi dożywotnie więzienie.

Read more -inny link

Eurostat

Wzrost inflacji

20 marca 2022

eurostat.jpg
W lutym roczna stopa inflacji w Unii Europejskiej wyniosła 6,2% (w porównaniu do 5,6% w styczniu), a w strefie euro 5,9% (w porównaniu do 5,1%), wynika z danych opublikowanych przez Eurostat 17 marca. Najniższe roczne wskaźniki odnotowano na Malcie i we Francji (4,2%), a najwyższe na Litwie (14%), w Estonii (11,6%) i w Czechach (10%).

Read more

Opracowania/raporty

Nowe dane na temat międzynarodowych transferów broni

20 marca 2022

etudes.jpg
W latach 2012-2016 i 2017-2021 międzynarodowe transfery broni nieznacznie się zmniejszyły (-4,6%). Jednak eksport ze Stanów Zjednoczonych i Francji znacznie wzrósł, podobnie jak import państw z Europy (+19%), Azji Wschodniej (+20%) i Oceanii (+59%) - wynika z informacji Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) opublikowanych 14 marca.

Read more

Światowy raport na temat szczęścia

21 marca 2022

Od 2013 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) obchodzi 20 marca Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Z tej okazji ONZ wzywa do "szerszego, bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, który promuje zrównoważony rozwój, eliminację ubóstwa oraz szczęście i dobrobyt wszystkich ludzi". W tym roku Międzynarodowy Dzień Szczęścia obchodzi swoje dziesięciolecie. W raporcie World Happiness Report 2022 za najszczęśliwsze kraje zostały uznane Finlandia, Dania i Islandia.

Read more -inny link

Kultura

Affordable Art Fair w Brukseli

21 marca 2022

culture.jpg
Od 23 do 27 marca w Brukseli odbędą się targi Affordable Art Fair, na których będzie można obejrzeć dzieła sztuki w cenie 7 500 euro lub niższej. Podczas 13. edycji targów zaprezentowany zostanie szeroki wybór sztuki współczesnej pochodzącej z 75 lokalnych, krajowych i międzynarodowych galerii. Celem tego wydarzenia jest uczynienie sztuki przystępną cenowo dla wszystkich gustów i budżetów.

Read more

William Van de Velde i syn w Amsterdamie

20 marca 2022

Do 8 maja Muzeum Morskie w Amsterdamie prezentuje wystawę "William Van de Velde & Zoon", która przedstawia twórczość słynnego XVII-wiecznego malarza i jego syna. Obaj artyści byli świadkami ważnych bitew morskich i znani są z tego, że doskonalili swoją sztukę w pobliżu miejsca akcji.

Read more

Festiwal Jazzowy w Aberdeen

20 marca 2022

Do 27 marca w Aberdeen w Szkocji trwa Festiwal Jazzowy. Na to ważne wydarzenie zaproszono ponad stu międzynarodowych artystów. W całym mieście odbywają się koncerty, można też wziąć udział w warsztatach muzycznych.

Read more

Wileński Festiwal Filmowy

20 marca 2022

Od 24 marca do 3 kwietnia w Wilnie odbywa się festiwal Kino Pavasaris, podczas którego pokazanych zostanie około 100 filmów międzynarodowych, dokumentalnych i krótkometrażowych. Oprócz pokazów filmowych będą też debaty i warsztaty. 23 marca, w przeddzień festiwalu, odbędzie się Dzień Filmu Ukraińskiego. Cały dochód zostanie przekazany na fundusz wsparcia dla Ukrainy.

Read more -inny link

Delacroix i natura

21 marca 2022

Do 27 czerwca w Muzeum Eugène'a Delacroix w Paryżu czynna jest wystawa "Delacroix i natura". Śledząc wyjątkową więź łączącą malarza z tym centralnym elementem jego twórczości, ekspozycja pozwala zwiedzającym zanurzyć się w przyrodzie poprzez rzadko spotykane pejzaże i zwierzęta namalowane przez Eugène'a Delacroix.

Read more

Solidarność z Ukraińcami w świecie kultury

21 marca 2022

W Europie świat kultury solidaryzuje się z narodem ukraińskim. Wiele teatrów, takich jak Filharmonia Berlińska czy Teatr Narodowy São Carlos w Lizbonie, organizuje koncerty, aby wesprzeć ofiary wojny w Ukrainie. Koncerty na rzecz pokoju odbędą się 27 marca w Opéra Garnier w Paryżu i 4 kwietnia w Teatro alla Scala w Mediolanie. Świat filmu również mobilizuje się przeciwko wojnie, a festiwale kulturalne, takie jak Festiwal Filmowy w Cannes i Biennale w Wenecji, zamknęły swoje drzwi przed "wszystkimi, którzy są powiązani z rosyjskim rządem".

Read more -inny link -inny link -inny link

Nowe nabytki w Muzeum Ludwiga w Budapeszcie

20 marca 2022

Do 24 kwietnia Muzeum Ludwiga w Budapeszcie prezentuje swoje nowe nabytki - dzieła neoawangardowych ruchów pracowni z Peczu oraz grupy Bosch i Bosch z Wojwodiny. Na ekspozycji zgłębiono liczne tematy, takie jak pamięć historyczna, autoportret i miejsce artysty w społeczeństwie.

Read more

MaerzMusik w Berlinie

20 marca 2022

Do 27 marca w Berlinie odbywa się festiwal współczesnej muzyki MaerzMusik. W stolicy Niemiec odbędą się koncerty, spektakle, instalacje, prezentacje filmów i dyskusje, których celem jest zbadanie pojęcia czasu oraz jego związku ze sztuką i życiem.

Read more

Taniec w Finlandii

20 marca 2022

Od 25 marca w Muzeum Sztuk Pięknych w Helsinkach (HAM) prezentowana jest wystawa poświęcona tańcowi i sztukom wizualnym. Na ekspozycję składają się prace z fińskich kolekcji muzealnych pochodzące z okresu od lat 80. XIX wieku do współczesności.

Read more

Obrazy Nikosa Engonopoulosa w Atenach

20 marca 2022

Fundacja Sztuk Wizualnych B. & M. Theocharakisów składa hołd surrealistycznemu malarzowi Nikosowi Engonopoulosowi dużą wystawą 148 prac tego artysty. Prace, wypożyczone z pinakotek, fundacji i kolekcji prywatnych, będzie można oglądać do 19 czerwca.

Read more

Jarosław Modzelewski w operze

20 marca 2022

Do 17 kwietnia 2022 roku w Galerii Opera w Warszawie oglądać można wystawę poświęconą Jarosławowi Modzelewskiemu. Ekspozycja składa hołd założycielowi ruchu artystycznego Gruppa. Przedstawia różne tematy, które wpłynęły na jego twórczość.

Read more

Od Posady do Isotype, od Kollwitz do Catlett

21 marca 2022

Od 23 marca do 29 sierpnia w Muzeum Reina Sofia w Madrycie oglądać można wystawę "Od Posady do Isotype, od Kollwitz do Catlett", poświęconą drukowanym metodom komunikacji uważanym w erze technologii za przestarzałe, takim jak drzeworyt, linoryt i litografia. Wystawa koncentruje się na głównych osobistościach grafiki końca XIX wieku, niemieckim ekspresjonizmie, meksykańskiej drukarni Gráfica Popular oraz projekcie "Isotype".

Read more

Agenda

21 marca

Rada do Spraw Zagranicznych i kwestii związanych z obronnością Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (Bruksela)


22 marca

Rada do Spraw Ogólnych (Bruksela)


23 marca

Trójstronny szczyt społeczny (Bruksela)


les 23-24 marca

Sesja Parlamentu (Bruksela)


24 marca

Nadzwyczajny szczyt NATO Posiedzenie G7 (Bruksela)


24 i 25 marca

Rada Europejska (Bruksela)


25 marca

Szczyt strefy euro (Bruksela)


26 marca

Wybory parlamentarne (Malta)


28 marca

Nadzwyczajne posiedzenie Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (Bruksela)


Newsletter Archives

"Europa nie przetrwa, jeśli nie będzie ewoluować"

Europejski upadek, niemiecka historia?

Jaki będzie skład polityczny po wyborach europejskich?

Nacjonalistyczne przeszkody i geopolityczne martwe pola: specyficzny przypadek Macedonii Północnej

20 lat po wielkim rozszerzeniu

The Editors of the Newsletter :
Dyrektor publikacji : Pascale Joannin

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Kontakt/sugestia

Director of Publication :
Fundacja Roberta Schumana

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Nadszedł dzień Europy?

pdf

Biuletyn n°972- wersja 21 mars 2022