Biuletyn98918 juil. 2022

La Lettre

18 lipca 2022

W pewnym momencie Europejczycy stracili poczucie swojej wspólnej przynależności do bezprecedensowego projektu. Ale dziś kryzys COVID-19, a potem wojna w Ukrainie reanimuje wśród nich konkretną solidarność - mówi włoski dziennikarz Paolo Levi.

Read more

Fundacja

"The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2022"

18 lipca 2022

frs.jpg
Wydawnictwo Marie B. opublikowało wydanie "The Schuman Report on Europe, the State of the Union" na 2022 rok. Dzięki artykułom wybitnych osobistości i ekspertów, oryginalnym mapom i statystykom z komentarzem, w "The Schuman Report" przeanalizowano wyzwania stojące przed Europą i książka oferuje całościowe spojrzenie na Unię Europejską. Francuskojęzyczna wersja drukowana jest dostępna na naszej stronie internetowej oraz w księgarniach. Wersja cyfrowa dostępna jest po francusku i po angielsku. Zamów tę publikację.

Read more -inny link

"Permanent Atlas of the European Union"

17 lipca 2022

"Permanent Atlas of the European Union" to książka jedyna w swoim rodzaju, która proponuje Państwu całościowy i przystępny obraz Unii Europejskiej, strefy euro i każdego z 27 państw członkowskich, abyście mogli lepiej zrozumieć Europę w 2022 roku. Wersja drukowana w języku francuskim jest dostępna na naszej stronie internetowej i w księgarniach. Książka ukazała się także w wersji cyfrowej po francusku i po angielsku. Zamów tę publikację.

Read more -inny link

Ukraina/Rosja

Nieformalne posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości

17 lipca 2022

ukrru.jpg
Ministrowie spraw wewnętrznych, obradujący 11 lipca w Pradze, wymienili informacje na temat zbrodni wojennych w Ukrainie oraz omówili zapobieganie i zwalczanie wykorzystywania seksualnego dzieci w kontekście rozporządzenia zaproponowanego przez Komisję Europejską. Przedyskutowali reformę wspólnej unijnej polityki imigracyjnej i azylowej oraz uruchomili platformę wsparcia dla Mołdawii w dziedzinie bezpieczeństwa i zarządzania granicami. 12 lipca ministrowie sprawiedliwości dyskutowali o śledztwach w sprawie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w Ukrainie, cyfryzacji międzynarodowej współpracy sądowej oraz ochronie wrażliwych ofiar przestępstw.

Read more -inny link

Ukraińscy uchodźcy mają nadzieję wrócić, jak tylko to będzie możliwe

18 lipca 2022

13 lipca Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) opublikował opracowanie, w którym podkreśla, że większość ukraińskich uchodźców ma nadzieję na jak najszybszy powrót do swojego kraju. 16% przebadanych uchodźców zamierza wrócić na Ukrainę w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Ponadto, według wyliczeń UNHCR z 5 lipca, z 8,7 mln ukraińskich uchodźców na Ukrainę wróciło już 3,2 mln. UNHCR uważa również za niezbędne udzielenie wsparcia ukraińskiemu rządowi, by zapewnić bezpieczne zakwaterowanie i możliwości ekonomiczne ludności na miejscu lub osobom, które chcą wrócić.

Read more

Środki na rzecz wdrożenia sankcji przeciwko Rosji

17 lipca 2022

15 lipca Komisja zaproponowała środki mające zagwarantować i wzmocnić wdrażanie sankcji przeciwko Rosji. Dokument wyjaśnia postanowienia dotyczące obowiązujących już sankcji, aby ułatwić ich stosowanie przez państwa członkowskie. Kontynuuje także zrównywanie sankcji Unii Europejskiej z restrykcjami jej partnerów, wprowadza nowy zakaz importu rosyjskiego złota i wzmacnia kontrolę eksportu zaawansowanych technologii i technologii podwójnego zastosowania. Poza tym Komisja proponuje przedłużenie obecnych sankcji do stycznia 2023 roku.

Read more

Wizyta holenderskiego premiera i przemówienie ukraińskiego prezydenta na temat międzynarodowej sprawiedliwości

18 lipca 2022

11 lipca premier Holandii Mark Rutte odwiedził Ukrainę, by spotkać się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, który podziękował mu za 200 mln euro pomocy. Rutte powtórzył, że ważne jest rozwiązanie problemu wstrzymania ukraińskiego eksportu rolnego z powodu rosyjskiej blokady portów na Morzu Czarnym. 14 lipca Wołodymyr Zełenski wystąpił za pośrednictwem wideo na międzynarodowej konferencji w Hadze, aby przypomnieć, że wszyscy rosyjscy zbrodniarze wojenni powinni zostać osądzeni za swoje działania w Ukrainie od 2014 roku. Powiedział, że stawką jest przetrwanie prawa międzynarodowego.

Read more -inny link

Finansowanie z tytułu Programu UE dla zdrowia

18 lipca 2022

15 lipca Komisja i ukraiński rząd podpisały umowę włączającą Ukrainę do Programu UE dla zdrowia z budżetem 5,3 mld euro na lata 2021-2027, by zmniejszyć szkody wojenne w systemie opieki zdrowotnej oraz finansować ukraińskie, publiczne i prywatne projekty przyczyniające się do powojennej odbudowy tego kraju.

Read more

Wsparcie dla Ukrainy w procedurach przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości

18 lipca 2022

We wspólnym oświadczeniu wydanym 13 lipca 43 kraje i Unia Europejska ponawiają swoje wsparcie dla Ukrainy w ramach procedur, które wszczęła przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, i wzywają Rosję do zaprzestania działań zbrojnych. Sygnatariusze potwierdzają, że Rosja musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności za naruszenie Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa z 1948 roku. Wzywają do pełnego i pilnego zadośćuczynienia ze strony Rosji.

Read more

Komisja

Rekomendacje w sprawie szczepień przeciwko COVID

17 lipca 2022

commission1.jpg
W obliczu nowej fali COVID-u Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz Europejska Agencja Leków zaleciły 11 lipca, aby rozważyć podanie drugiej dawki przypominającej szczepionki osobom w wieku 60-79 lat oraz osobom, u których istnieje największe prawdopodobieństwo wystąpienia ciężkiej postaci tej choroby, mogącej prowadzić do powikłań.

Read more -inny link

Niższe prognozy gospodarcze

17 lipca 2022

Zgodnie z prognozami gospodarczymi opublikowanymi przez Komisję 14 lipca, w 2022 roku wzrost w Unii Europejskiej ma sięgnąć 2,7%, a w 2023 1,5%, co oznacza spadek w stosunku do poprzednich prognoz ze względu na wpływ wojny w Ukrainie. W tym roku wzrost gospodarczy w strefie euro ma wynieść 2,6%, a w 2023 1,4%. Oczekuje się, że w 2022 inflacja osiągnie kulminacyjny poziom 7,6% w strefie euro i 8,3% w UE, po czym w 2023 spadnie odpowiednio do 4% i 4,6%.

Read more -inny link

Nowe przepisy na rzecz poprawienia jakości i bezpieczeństwa krwi

17 lipca 2022

14 lipca Komisja zaproponowała rozporządzenie, które ma ułatwić transgraniczny przepływ substancji pochodzenia ludzkiego, takich jak krew, tkanki czy komórki. Wniosek obejmuje zasady dotyczące innowacji oparte na utworzeniu Rady Koordynacyjnej ds. Substancji Pochodzenia Ludzkiego oraz na wspólnej procedurze oceny i wydawania zezwoleń na preparaty z takich substancji. Przewiduje lepszą ochronę pacjentów, dawców i potomstwa.

Read more

Rada

Akcesja Chorwacji do strefy euro i nowa pomoc dla Ukrainy na kwotę 1 mld euro

17 lipca 2022

conseilparlement.jpg
12 lipca ministrowie gospodarki i finansów przyjęli trzy ostatnie akty prawne niezbędne do przejścia Chorwacji na euro z 1 stycznia 2023 roku. Kurs przeliczeniowy wynosi 7,53450 kun chorwackich za 1 euro. Chorwacja stanie się 20. krajem strefy euro. Ministrowie zdecydowali również o udzieleniu Ukrainie dodatkowej pomocy makrofinansowej (MFA) w wysokości 1 mld euro. Wsparcie, które ma formę długoterminowej pożyczki i będzie dostępne przez rok, ma wspomagać odbudowę tego kraju i zapewnić funkcjonowanie infrastruktury krytycznej.

Read more -inny link -inny link

Posiedzenie Eurogrupy

17 lipca 2022

Na posiedzeniu Eurogrupy 11 lipca ministrowie finansów strefy euro omówili bieżące wydarzenia i kolejne wyzwania dla strefy euro. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przedstawił wyniki śródokresowej misji. Ministrowie omówili również potencjalny wpływ cyfrowego euro na system finansowy i wykorzystanie gotówki. I w końcu, przeanalizowali wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie kursu wymiany kuny chorwackiej na euro, z myślą o przyjęciu przez Chorwację wspólnej waluty w 2023 roku.

Read more

Porozumienie w sprawie programu działania na rzecz cyfryzacji

17 lipca 2022

14 lipca Rada i Parlament osiągnęły porozumienie w sprawie planu działania do 2030 roku "Droga ku cyfrowej dekadzie". Określa on cyfrowe cele, które UE ma osiągnąć do 2030 w zakresie umiejętności, bezpiecznej i trwałej infrastruktury cyfrowej, cyfrowej transformacji przedsiębiorstw oraz cyfryzacji usług publicznych. W porozumieniu zaakcentowano wzmocnienie praw podstawowych, przejrzystości i bezpieczeństwa oraz doprecyzowano pojęcie "projektów wielonarodowych", zachęcając do współpracy między państwami członkowskimi przy projektach na "dużą skalę".

Read more

Stanowisko w sprawie budżetu Unii na 2023 rok

17 lipca 2022

13 lipca Rada przyjęła stanowisko w sprawie budżetu UE na rok 2023. Chce go ustalić na poziomie 183,95 mld euro na zobowiązania i 165,74 mld euro na płatności. Stanowi to odpowiednio wzrost o 8,29% i spadek o 3,02%. Rada wyraziła również zastrzeżenia co do stanu wydatków Parlamentu i wyrażonej przez niego chęci zwiększenia zatrudnienia w 2023 roku.

Read more

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. środowiska

17 lipca 2022

13 i 14 lipca ministrowie ds. środowiska omówili ochronę klimatu i mandat Unii Europejskiej na listopadową konferencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 27). Przedyskutowali również z wiceprzewodniczącym Komisji Fransem Timmermansem wdrażanie pakietu dostosowań do celu 55-procentowej redukcji emisji.

Read more

Nieformalne posiedzenie ministrów do spraw europejskich

17 lipca 2022

Na nieformalnym spotkaniu ministrów do spraw europejskich w dniach 14-15 lipca, czeski minister przedstawił priorytety czeskiej prezydencji w Radzie w obecności ukraińskiej wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Olhy Stefaniszyny. Ministrowie rozmawiali o wzmocnieniu demokratycznych instytucji Unii, ewentualnej reformie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz ochronie niezależnych dziennikarzy. Na koniec omówili wnioski z Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Read more

Posiedzenie ministrów rolnictwa i rybołówstwa

19 lipca 2022

18 lipca ministrowie rolnictwa dyskutowali na temat wdrażania nowej wspólnej polityki rolnej i zatwierdzenia planów strategicznych państw członkowskich. Dyskutowali też o sytuacji na rynku, szczególnie po inwazji Rosji na Ukrainę. Zwrócili się do Komisji, by przeanalizowała swój wniosek dotyczący stosowania pestycydów, który został uznany za zbyt surowy.

Read more

Dyplomacja

Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra

17 lipca 2022

diplomatie.jpg
Na posiedzeniu Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia 14 lipca Unia Europejska i Czarnogóra wymieniły poglądy na temat postępów tego kraju na drodze ku akcesji. Czarnogóra musi kontynuować swoje starania w zakresie wolności słowa i wolności mediów, walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną. Oraz przeprowadzić reformy dotyczące niezależności, profesjonalizmu i odpowiedzialności sądownictwa.

Read more

Partnerstwo z Nigrem przeciwko przemytowi migrantów

18 lipca 2022

15 czerwca Unia Europejska i Niger nawiązały partnerstwo operacyjne w celu zwalczania przemytu migrantów. Partnerstwo obejmuje wzmocnienie wspólnego zespołu dochodzeniowego (JIT) w Nigrze, by zwalczać model biznesowy przemytników i sieci przestępczych; kampanie informacyjne i uświadamiające na temat zagrożeń związanych z nielegalną migracją i przemytem migrantów oraz ustalenia robocze między agencją Frontex a Nigrem. 18 lipca UE zatwierdziła 25 mln euro pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju na wzmocnienie potencjału nigeryjskiej armii.

Read more -inny link -inny link

Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych

19 lipca 2022

18 lipca ministrowie spraw zagranicznych omówili zaproponowane 15 lipca przez Komisję wzmocnienie sankcji wobec Rosji, w szczególności w zakresie handlu złotem, oraz pomoc dla Ukrainy. Przedyskutowali także stosunki z Ameryką Łacińską i Karaibami oraz wznowienie spotkań w ramach układu stowarzyszeniowego z Izraelem. Zatwierdzili konkluzje w sprawie dyplomacji cyfrowej, walki z manipulacją informacjami oraz w sprawie priorytetów UE na następne Zgromadzenie Ogólne ONZ. Zapoznali się z sytuacją w Tunezji, Sri Lance i Demokratycznej Republice Konga.

Read more -inny link

Trybunał Sprawiedliwości

Volkswagen winny w kontekście samochodów diesel

17 lipca 2022

cjue.jpg
14 lipca Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że oprogramowanie zamontowane w samochodach z silnikiem diesla produkowanych przez grupę Volkswagen, które przez większą część roku zmniejsza wydajność systemu kontroli emisji o 15 do 33 stopni, jest nielegalne. Konsumenci, którzy w latach 2011-2013 kupili pojazdy wyposażone w to oprogramowanie, będą więc mogli żądać od sprzedawcy naprawy lub wymiany pojazdu. Sprawę wniósł austriacki Sąd Najwyższy i dwa sądy okręgowe.

Read more

Europejskie agencje

Roczny raport Europolu na temat terroryzmu

17 lipca 2022

agences-eu.jpg
W 2021 roku w Unii Europejskiej odnotowano 15 udanych, udaremnionych lub nieudanych ataków terrorystycznych i aresztowano 388 podejrzanych o przestępstwa związane z terroryzmem (głównie w Austrii, Francji i Hiszpanii) - zauważono w opublikowanym 13 lipca rocznym raporcie Europolu na temat terroryzmu. Z raportu wynika, że propaganda terrorystyczna rozpowszechniana online w 2021 roku odzwierciedlała tematy związane z pandemią. W niektórych państwach członkowskich pojawił się ekstremizm antykomunistyczny i antyrządowy, niezwiązany z tradycyjną działalnością terrorystyczną. I w końcu, terroryzm pozostaje zagrożeniem, chociaż nie wydaje się, aby przejęcie władzy w Afganistanie przez talibów miało bezpośredni wpływ na obecne zagrożenie terrorystyczne w państwach członkowskich.

Read more -inny link

Pierwsze zdjęcia z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba

17 lipca 2022

12 lipca Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), kanadyjska CSA oraz amerykańska NASA ujawniły pierwsze zdjęcia wykonane przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. Wystrzelony w 2021 roku przez rakietę Ariane-5 teleskop jest największym z dotychczas zaprojektowanych i może fotografować przestrzeń w podczerwieni na większą odległość niż jego poprzednicy - teleskopy Hubble'a i Spitzera.

Read more -inny link -inny link

Inauguracyjny lot europejskiej rakiety Vega-C

17 lipca 2022

13 lipca rakieta Vega-C, zbudowana przez włoską grupę Avio, z powodzeniem przeprowadziła swój inauguracyjny start z gujańskiego centrum kosmicznego w Kourou. Rakieta wyniosła na orbitę satelitę naukowego LARES-2. Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), która odpowiada za program, planuje 15 startów do 2025 roku.

Read more

Estonia

Nowy rząd

19 lipca 2022

estonie.jpg
18 lipca nowy rząd premier Kai Kallas został zaprzysiężony przez estoński parlament i prezydenta. Jest to koalicja Partii Reform K. Kallas, Partii Socjaldemokratycznej (SDE) i konserwatywnego ugrupowania Isamaa. Rząd liczy 14 ministrów, w tym 6 kobiet.

Read more -inny link -inny link

Francja

Europejskie armie na defiladzie 14 lipca

17 lipca 2022

france.jpg
Z okazji 14 lipca i w kontekście wojny na Ukrainie, armie 9 państw Europy Środkowo-Wschodniej - Bułgarii, Czech, Estonii, Węgier, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii i Słowacji - przemaszerowały u boku francuskich wojsk zaangażowanych zresztą we Wschodniej Europie.

Read more -inny link

Włochy

Kryzys polityczny na kilka miesięcy przed wyborami

17 lipca 2022

italie.jpg
14 lipca premier Włoch Mario Draghi złożył rezygnację, po tym jak Ruch 5 Gwiazd, członek koalicji rządowej, zbojkotował głosowanie nad wotum zaufania w Senacie. Mario Draghi podkreślił, że nie ma już warunków do pełnienia przez niego obowiązków. Jego rezygnacja została jednak odrzucona przez prezydenta Sergio Mattarellę, który zaprosił go, by przybył do parlamentu w celu oceny sytuacji. Kolejne głosowanie zaplanowano na 20 lipca.

Read more -inny link

Holandia

Ratyfikacja umowy o wolnym handlu z Kanadą

17 lipca 2022

pays-bas.jpg
12 lipca holenderska izba wyższa zatwierdziła przyjęcie umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Kanadą (CETA) stosunkiem 40 głosów do 35. Mocno krytykowane przez rolników porozumienie zostało zatwierdzone przez holenderskich posłów w lutym 2020 roku, ale przy pierwszym podejściu zostało odrzucone przez Senat. Po tym kolejnym głosowaniu senatorów holenderska ratyfikacja umowy ma charakter ostateczny. Umowę musi jeszcze zatwierdzić dziesięć państw członkowskich. Jest ona stosowana tylko częściowo i to tymczasowo.

Read more -inny link

Macedonia Północna

Porozumienie z Bułgarią, by odblokować akcesję do Unii Europejskiej

19 lipca 2022

macedoine.jpg
17 lipca Macedonia Północna i Bułgaria podpisały porozumienie, które powinno rozwiązać dwustronny spór o język i historię oraz umożliwić rozpoczęcie negocjacji w sprawie przystąpienia Macedonii Północnej do Unii Europejskiej. Dzień wcześniej macedoński parlament zatwierdził zaproponowane przez Francję porozumienie. Kraj ten zobowiązuje się w szczególności do zmiany swojej konstytucji w celu lepszego uwzględnienia bułgarskiej mniejszości. 18 lipca państwa członkowskie zapaliły zielone światło dla rozpoczęcia negocjacji. 19 lipca proces negocjacji akcesyjnych Albanii i Macedonii Północnej został rozpoczęty.

Read more -inny link -inny link

Zjednoczone Królestwo

4 kandydatów do schedy po Borisie Johnsonie

17 lipca 2022

royaume-uni.jpg
13 lipca rozpoczęły się wybory mające wyłonić następcę Borisa Johnsona na stanowisku lidera Partii Konserwatywnej i premiera. Po trzech pierwszych turach głosowania z udziałem posłów tej partii w grze pozostaje 4 kandydatów: Rishi Sunak, Penny Mordaunt, Liz Truss i Kemi Badenoch. Głosowanie potrwa do chwili aż pozostanie tylko dwóch kandydatów, którzy z kolei zostaną poddani pod głosowanie członków ugrupowania. Wyniki zostaną ogłoszone 5 września.

Read more -inny link -inny link

Rada Europy

Raport na temat handlu żywym towarem

17 lipca 2022

conseilparlement.jpg
W 2021 roku nadal narastał handel dziećmi, pomimo środków legislacyjnych i polityk publicznych przyjętych przez państwa-strony Konwencji w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi - wynika z opublikowanego 13 lipca rocznego raportu Grupy Ekspertów do spraw Działań przeciwko Handlowi Ludźmi (GRETA). W sprawozdaniu podkreślono rolę narzędzi technologicznych i usług telefonicznych w identyfikacji i pomocy ofiarom. Ze względu na wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) przez handlarzy, GRETA zaleca, aby państwa ustanowiły procedury wymiany danych i protokoły współpracy z firmami, które posiadają dane istotne dla wykrywania podejrzanych działań.

Read more

Rezolucja w sprawie oszustw w obszarze edukacji

17 lipca 2022

13 lipca Komitet Ministrów Rady Europy przyjął rekomendację mającą na celu zwalczanie oszustw w dziedzinie edukacji. Zaleca m.in. ochronę uczniów, studentów, naukowców i pracowników przed organizacjami i osobami sprzedającymi nieuczciwe usługi, monitorowanie rozwoju technologicznego, który mógłby sprzyjać nowym formom oszustw, a także wspieranie wdrażania środków zapobiegania i ochrony przed oszustwami.

Read more

Raport na temat przyjmowania uchodźców przez Czechów i Słowaków

17 lipca 2022

W opublikowanym 13 lipca raporcie oceniającym przyjmowanie uchodźców uciekających z Ukrainy, Specjalna Przedstawicielka Sekretarza Generalnego ds. Migracji i Uchodźców (SRSG) Leyla Kayacik chwali pracę Czech i Słowacji. Oba kraje zostały szczególnie dotknięte skutkami wojny i przyjęły dużą liczbę uciekinierów z Ukrainy. Kayacik zaproponowała dalszą pomoc w ramach Rady Europy w celu dokładniejszego określenia słabości niektórych grup, wzmocnienia wsparcia psychologicznego oraz zwalczania nadużyć i wykorzystywania uchodźców.

Read more

OECD

Sondaż na temat zaufania do demokracji

17 lipca 2022

ocde.jpg
13 lipca OECD opublikowało wyniki swojego badania z 2021 roku dotyczącego determinantów zaufania do instytucji publicznych. 41,4% z 50 000 respondentów z 22 krajów OECD zadeklarowało, że ufa swojemu rządowi, a 41,1% - że nie ufa. Organizacja stwierdza, że poziom zaufania różni się w zależności od instytucji, a także od wieku, wykształcenia, dochodów, płci i miejsca zamieszkania respondentów. Dochodzi do wniosku, że reprezentowanie wszystkich obywateli i uwzględnianie ich różnorodnych problemów zwiększyłoby zaufanie do instytucji.

Read more

Eurobarometr

Sondaż Eurobarometru na temat postrzegania korupcji w Unii

17 lipca 2022

eurobarometre.jpg
Jak wynika z dwóch badań Eurobarometru, których wyniki opublikowano 13 lipca, korupcja to głównym powód do niepokoju dla unijnych obywateli i przedsiębiorstw. 68% obywateli i 63% przedsiębiorstw uważa, że korupcja jest powszechna w ich kraju. 3/4 badanych Europejczyków sądzi, że korupcja jest powszechna w krajowych instytucjach publicznych, a tylko 31% jest zdania, że wysiłki ich krajowego rządu na rzecz zwalczania korupcji przynoszą owoce. Według takiego samego odsetka przejrzystość i kontrola finansowania partii politycznych jest w ich państwie wystarczająca.

Read more -inny link

Badanie na temat wykorzystywania i postrzegania mediów

17 lipca 2022

Jak wynika z badania Eurobarometru, którego wyniki opublikowano 13 lipca, europejscy obywatele postrzegają publiczne radio i telewizję jako najbardziej wiarygodne źródła informacji (49%). Za nimi plasuje się prasa drukowana (39%) oraz prywatne kanały telewizyjne i radiowe (27%). Telewizja jest dla respondentów głównym źródłem informacji (75%), ale 88% osób zapoznaje się z wiadomościami poprzez telefon lub komputer. Co czwarta osoba uważa, że w ciągu ostatnich 7 dni była narażona na dezinformację i fałszywe informacje. W Bułgarii jest to 55% osób, a w Holandii 12%.

Read more -inny link

Opracowania/raporty

Raport na temat konsekwencji pandemii dla zatrudnienia

17 lipca 2022

etudes.jpg
Według sprawozdania Komisji opublikowanego 12 lipca, młodzi ludzie zostali najbardziej dotknięci utratą miejsc pracy w czasie kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią. Dodatkowo w przypadku młodych ożywienie gospodarcze było wolniejsze, co można wyjaśnić wysokim odsetkiem umów na czas określony w tej grupie (45,9% zatrudnienia w porównaniu do 10,2% dla ogółu pracowników) oraz trudnościami, jakie młodzież napotyka w znalezieniu pierwszej pracy po zakończeniu nauki. Młode kobiety zarabiają średnio o 7,2% mniej niż ich koledzy.

Read more

Publikacja rocznego sprawozdania w sprawie praworządności

17 lipca 2022

13 lipca Komisja opublikowała swoje trzecie sprawozdanie roczne na temat praworządności, w którym prześledziła rozwój sytuacji w każdym państwie członkowskim od lipca 2021 roku w następujących obszarach: system sądownictwa, walka z korupcją, pluralizm i wolność mediów oraz inne kwestie instytucjonalne związane z zasadą kontroli i równowagi. Po raz pierwszy Komisja wydaje zalecenia dla poszczególnych państw członkowskich. W sprawozdaniu zwrócono w szczególności uwagę na utrzymujące się problemy strukturalne w niektórych państwach członkowskich dotyczące niezależności sądownictwa i niezwykle długiego czasu trwania dochodzeń antykorupcyjnych, a także uznano użyteczność mediów publicznych.

Read more

Raport na temat kontroli stosowania unijnego prawa

17 lipca 2022

15 lipca Komisja opublikowała swoje roczne sprawozdanie z kontroli stosowania prawa Unii Europejskiej dotyczące środków wykonawczych, po które sięgnęła Komisja w celu zapewnienia ochrony praw i wolności obywateli oraz przedsiębiorstw w 27 państwach członkowskich. W 2021 roku Komisja wszczęła 847 postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, w tym w związku z opóźnieniami w transpozycji dyrektyw lub nieprawidłowym stosowaniem prawa. W sprawozdaniu podkreślono, że prawie połowa przypadków nieprawidłowego stosowania unijnego prawa lub niezgodności przepisów krajowych z prawem UE dotyczyła środowiska, zatrudnienia, transportu i mobilności albo jednolitego rynku.

Read more

Pokój i bezpieczeństwo w 2022 roku - perspektywy na przyszłość

18 lipca 2022

Opublikowany przez Parlament Europejski raport "Pokój i bezpieczeństwo w 2022 roku" podsumowuje wszystkie działania podjęte przez Unię Europejską w kontekście wojny w Ukrainie, ale także w celu przeciwdziałania zagrożeniom dla pokoju, takim jak zmiany klimatyczne, kryzysy gospodarcze czy rozwój technologii.

Read more

Eurostat

Deficyt handlowy strefy euro

17 lipca 2022

eurostat.jpg
W maju strefa euro odnotowała deficyt handlowy w wysokości 26,3 mld euro (wobec nadwyżki w wysokości 12 mld euro w maju 2021 roku), a Unia Europejska deficyt w wysokości 35 mld euro - wynika z szacunków opublikowanych przez Eurostat 15 lipca. W porównaniu do maja 2021 handel wewnątrz strefy euro wzrósł o 33%.

Read more -inny link

Spadek europejskiej populacji i wzrost populacji świata

17 lipca 2022

Z danych opublikowanych 11 lipca przez Eurostat wynika, że w 2021 roku ludność w Unii Europejskiej zmniejszyła się z 447 mln mieszkańców (stan na 1 stycznia 2021) do 446,8 mln (stan na 1 stycznia 2022). Ujemny przyrost naturalny (więcej zgonów niż urodzeń) przeważył nad dodatnią migracją netto już drugi roku z rzędu, prawdopodobnie z powodu pandemii. Przed końcem roku liczba mieszkańców naszej planety przekroczy 8 miliardów - wynika z kolei z opublikowanego tego samego dnia raportu ONZ.

Read more -inny link

Kultura

Jazz w Marciac

18 lipca 2022

culture.jpg
Od 22 lipca do 6 sierpnia Festiwal Jazz w Marciac oferuje program, w którym znajdują się młode talenty i wielkie nazwiska, takie jak Diana Krall, Nile Rogers, Herbie Hancock, Rhoda Scott i Jeff Beck.

Read more

Francofolies de Spa

17 lipca 2022

Od 20 do 23 lipca wydarzenie w Spa pod nazwą Francofolies gości francuskojęzycznych artystów o krajowej i międzynarodowej renomie w ramach trwających 3 dni koncertów. Najbardziej znani z wykonawców to ​Calogero, Vianney i Clara Luciani.

Read more

Rzeźby Janisa Aivarsa Karlovsa w Rydze

17 lipca 2022

Do 4 września w Litewskim Narodowym Muzeum Sztuki oglądać można prace rzeźbiarza Janisa Aivarsa Karlovsa. XX-wieczny artysta o minimalistycznym stylu, specjalizujący się w rzeźbach z granitu, wyróżnia się grą form, która zachęca do introspekcji.

Read more

Festiwal Midsummer w Wilnie

17 lipca 2022

Do 22 lipca w Wilnie trwa Festiwal Midsummer z udziałem lokalnych i międzynarodowych muzyków reprezentujących różne style. W jego ramach w ogrodach Pałacu Wielkiego Księcia odbywają się koncerty muzyki klasycznej, jazzowej i rockowej, a celem wydarzenia jest połączenie tradycji ze współczesnością.

Read more

Upadek Cesarstwa Rzymskiego w Trewirze

17 lipca 2022

Czynna do 27 listopada wystawa próbuje prześledzić wydarzenia od III do V wieku n.e, które doprowadziły do upadku Cesarstwa Rzymskiego. Zorganizowana w wielu miejscach miasta ekspozycja analizuje historię Cesarstwa w trzech częściach - od Cesarstwa w okresie apogeum jego bogactwa, przez długi okres jego schyłku, po jego kontynuację za pośrednictwem dziedzictwa kulturalnego i rozwoju chrześcijaństwa.

Read more -inny link

Jazzaldia w San Sebastián

18 lipca 2022

Stworzony w 1966 roku międzynarodowy Festiwal Jazzowy w San Sebastián jest najstarszym festiwalem jazzowym w Hiszpanii. Od 20 do 25 lipca na kilku scenach w najbardziej emblematycznych miejscach miasta odbędzie się szereg koncertów.

Read more

Festiwal Ao Largo w Lizbonie

17 lipca 2022

Festiwal Ao Largo w Lizbonie to okazja, by odkryć zróżnicowany repertuar klasyczny, w tym kilka prestiżowych koncertów i występy Portugalskiej Orkiestry Symfonicznej, Chóru Teatru Narodowego Sao Carlos i Narodowego Zespołu Baletowego. Koncerty i spektakle odbywają się na świeżym powietrzu, przed Teatrem Narodowym w Sao Carlos do 30 lipca.

Read more

Bowie w berlińskim balecie

17 lipca 2022

Od 26 do 31 lipca Teatr Admiralpalast w Berlinie gości przedstawienie "Star Dust" prestiżowego nowojorskiego zespołu Complexions Contemporary Ballet. Ten hołd dla piosenkarza Davida Bowiego owocuje wyjątkowym widowiskiem, w którym melodie piosenek spotykają się z elegancją baletu.

Read more

Rysunki z Rijksmuseum w Dublinie

17 lipca 2022

Do 6 listopada National Gallery of Ireland oferuje (we współpracy z Rijksmuseum w Amsterdamie) możliwość obejrzenia dzieł XVII-wiecznych holenderskich artystów. Zwiedzający będą mogli obejrzeć rysunki i ryciny takich twórców jak Rembrandt, Hendrik Avercamp, Jan van Goyen czy Jacob van Ruisdael.

Read more

Festiwal tańca w Vaison-la-Romaine

18 lipca 2022

Do 26 lipca w miasteczku Vaison-la-Romaine trwa festiwal tańca z udziałem choreografów o międzynarodowej sławie. Festiwal odbywa się w miejskim teatrze antycznym, który pochodzi z I wieku i został odrestaurowany na początku wieku XX.

Read more

Festiwal Tauron Nowa Muzyka w Katowicach

18 lipca 2022

Od 21 do 24 lipca w Katowicach odbywa się Festiwal Tauron Nowa Muzyka, który oferuje mieszankę muzyki elektronicznej, rockowej i pop. Na różnych scenach festiwalu odbędzie się szereg koncertów z udziałem artystów z całego świata.

Read more

Świat kultury mobilizuje się na rzecz Ukrainy

18 lipca 2022

Świat kultury mobilizuje się w czasie wojny. W departamencue Aude do 15 sierpnia trwa festiwal fotograficzny Odessa, który w tym roku nie może się odbyć na Ukrainie. 28 lipca w Warszawie odbędzie się koncert inauguracyjny Ukrainian Freedom Orchestra, który będzie początkiem trasy koncertowej. Od 29 do 31 lipca w Bracknell, w hrabstwie Berkshire odbywa się festiwal muzyczny organizowany przez stowarzyszenie All Together Ukrainien Community, którego celem jest zebranie funduszy na pomoc dla Ukrainy. Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) jest gospodarzem wystawy sztuki współczesnej "Unfolding Landscapes". Autorzy dzieł to 42 ukraińskich artystów, którzy z powodu wojny nie mogli wrócić na Ukrainę. Od 19 lipca ekspozycję będzie można oglądać w brukselskim Muzeum Sztuki i Historii.

Read more -inny link

Agenda

18 lipca

Rada do Spraw Zagranicznych Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (Bruksela)


19 lipca

Rada Współpracy UE-Azerbejdżan (Bruksela)


les 19-20 lipca

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. konkurencyjności (Praga)


21 lipca

Rada Prezesów EBC (Frankfurt)


les 21-22 lipca

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. badań (Praga)


26 lipca

Nadzwyczajne posiedzenie ministrów ds. energii (Bruksela)


Newsletter Archives

"Komisarz ds. obrony"

Rolnictwo Europy i rolnictwo Ukrainy są komplementarne

Akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej stanowi wartość dodaną i wymierza historyczną sprawiedliwość

Być Europejczykiem (wolnym, umiarkowanym i niezależnym): widziane z Europy Środkowej i Wschodniej

Skręt w prawo, ale dotychczasowa większościowa koalicja powinna się utrzymać

The Editors of the Newsletter :
Dyrektor publikacji : Pascale Joannin

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Kontakt/sugestia

Director of Publication :
Fundacja Roberta Schumana

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

"Najwyższy czas, by ponownie zapalić europejskie gwiazdy"

pdf

Biuletyn n°989- wersja 18 juil. 2022