Biuletyn n°947

Open panel Open panel
Biuletyn n°947
Biuletyn
wtorek, 14 września 2021
numer 947
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Mowa na rzecz Europy praktykantów "Jedynie interes praktykantów się liczy"
Program wymiany Erasmus+, który wkrótce będzie obchodził swoje 35-lecie, pozostaje sukcesem szkolnictwa wyższego. Do "pokoleń Erasmusa" należy jeszcze niewielu praktykantów. Obecnie konieczne jest usunięcie różnych przeszkód, które uniemożliwiają wielu młodym ludziom skorzystanie z europejskiego doświadczenia.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Czy Europie uda się jej rewolucja?
photo
Europa stawiła czoła kryzysowi i była skuteczna w kontekście szczepień oraz reakcji gospodarczej. Zaczęła również rozwijać myślenie strategiczne. Aby stawić czoła wielkim przemianom naszych czasów, Unia musi przyjąć i rozwinąć swoją siłę, a w tym celu musi porzucić wiele ze swoich dogmatów, pisze Jean-Dominique Giuliani... Więcej

Fundacja : Kto będzie kolejnym niemieckim kanclerzem i z jaką koalicją rządową?
photo
14 września Fundacja organizuje debatę online na temat niemieckich wyborów federalnych 26 września. Frank Baasner, dyrektor Instytutu Francusko-Niemieckiego w Ludwigsburgu, Joachim Bitterlich, były ambasador, oraz Hélène Kohl, dziennikarka i korespondentka w Berlinie, przeanalizują kwestie związane z wyborami i zastanowią się nad polityczną przyszłością tego kraju. Debatę poprowadzi Pascale Joannin, dyrektor generalna Fundacji... Więcej
Stany Generalne Mobilności Praktykantów
photo
W dniach 16 i 17 września Stowarzyszenie Euro App Mobility organizuje w Narodowym Konserwatorium Sztuk i Zawodów w Paryżu Stany Generalne Mobilności Praktykantów. Fundacja (partner tego wydarzenia) będzie gospodarzem okrągłego stołu na temat międzynarodowego otwarcia organizmów szkolących, a jej prezes Jean-Dominique Giuliani będzie jednym z mówców podczas sesji inauguracyjnej... Więcej
Strona specjalna - niemieckie wybory federalne 2021
photo
26 września Niemcy będą głosować, żeby wybrać swoich deputowanych i pośrednio zdecydują, kto po 16 latach zastąpi Angelę Merkel na urzędzie kanclerza. Aby lepiej zrozumieć stawkę tych decydujących dla Niemiec i dla Unii Europejskiej wyborów, zapoznajcie się Państwo z zawartymi w tym zbiorze publikacjami Fundacji i debatami, które organizujemy wokół tych wyborów, jak również z naszymi wypowiedziami w mediach i materiałami na temat programów startujących partii... Więcej
The Schuman Report on Europe, State of the Union 2021
photo
Jeśli nie mieliście jeszcze okazji przeczytać tegorocznego wydania "The Schuman Report on Europe, State of the Union", publikacji będącej punktem odniesienia, opublikowanej przez wydawnictwo Marie B, to wciąż jest to możliwe. Książka dostępna jest w wersji drukowanej w księgarniach i na naszej stronie internetowej oraz w wersji cyfrowej. Zamów ją... Więcej
Dostępny jest "Permanent Atlas of the European Union"
photo
Po powrocie z wakacji warto zapoznać się z nowym wydaniem "Permanent Atlas of the European Union" opublikowanym przez wydawnictwo Marie B. Książka ta odzwierciedla najnowsze zmiany polityczne i gospodarcze w Unii Europejskiej oraz w jej państwach członkowskich. Za pośrednictwem ponad 50 map, tekstów i fiszek tematycznych "Atlas" przedstawia w syntetyczny sposób istotę historii UE oraz jej polityczne i statystyczne realia. Wersja drukowana w języku francuskim dostępna jest w księgarniach i na naszej stronie internetowej. Istnieje też wersja cyfrowa... Więcej
Białoruś: chronologia trwającej rewolucji
photo
Unia Europejska uznała za bezpodstawne skazanie 6 września opozycyjnej polityk Maryi Kalasnikawej i prawnika Maksyma Znaka pod zarzutem spiskowania przeciwko państwu. Nadal apeluje o uwolnienie więźniów politycznych, zaprzestanie represji i rozpoczęcie dialogu politycznego. 9 września białoruska dziennikarka Ksenia Hałubowicz otrzymała w Berlinie Francusko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską w kategorii multimedia za cykl reportaży "Białoruś: kronika rewolucji", nadawany na kanale Arte. Fundacja oferuje Państwu chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw, abyście mogli śledzić kryzys wywołany sfałszowanymi wyborami prezydenckimi w sierpniu 2020 roku... Więcej
Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
Od 13 września niezaszczepieni pracownicy sektora publicznego i prywatnego w Grecji muszą się poddawać jednemu testowi na obecność antygenów tygodniowo, a pracownicy mający kontakt z osobami z zewnątrz - dwóm testom tygodniowo. 10 września Dania zniosła wymóg noszenia maseczek i przedstawiania w niektórych miejscach zaświadczenia zdrowotnego. W Hiszpanii poziom alarmowy został obniżony do "średniego" po tym, jak przez ponad dwa miesiące był "wysoki". Od 1 października region Brukseli w Belgii wprowadzi paszport zdrowotny w barach i restauracjach. Fundacja proponuje Państwu kompletną mapę obowiązujących instrumentów, abyście mogli śledzić rozwój sytuacji i poznać warunki wjazdu do różnych państw członkowskich Unii. To niezbędne, regularnie aktualizowane źródło informacji... Więcej
Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety
photo
W reakcji na gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19, Unia Europejska utworzyła dla państw członkowskich fundusz odbudowy o wartości 672,5 mld euro w formie dotacji i pożyczek, znany jako Instrument na rzecz odbudowy i zwiększania odporności. Do tej pory przyjęto 20 planów, a 12 krajów otrzymało już zaplanowane prefinansowanie (w tym Cypr 9 września i Łotwa 10). Fundacja proponuje interaktywną mapę uwzględniającą plany dla poszczególnych krajów, pokazującą kwoty, harmonogramy i priorytety... Więcej

Komisja : Działalność i wyniki Komisji
photo
Z okazji orędzia o stanie Unii, które Ursula von der Leyen ma wygłosić 15 września w Strasburgu, 10 września Komisja opublikowała przegląd swoich działań od początku 2020 roku. Jej główne osiągnięcia obejmują wdrażanie planu odbudowy gospodarczej NextGenerationEU, Zielonego Ładu oraz kilku umów międzynarodowych... Więcej
Emisja zielonych obligacji na rzecz odbudowy gospodarczej
photo
7 września Komisja przyjęła ramy regulacyjne, które umożliwią jej emisję zielonych obligacji o wartości 250 mld euro w celu sfinansowania planów odbudowy państw członkowskich w kontekście planu NextGenerationEU. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na projekty związane z efektywnością energetyczną, zrównoważonym transportem i czystą energią... Więcej
Nowe przepisy w zakresie kontroli eksportu
photo
9 września weszły w życie nowe unijne przepisy dotyczące kontroli eksportu. Wzmacniają one kontrolę w handlu towarami podwójnego zastosowania, tj. towarami i technologiami cywilnymi, które mogą być wykorzystane do celów wojskowych lub związanych z bezpieczeństwem, w szczególności w dziedzinie nadzoru cybernetycznego... Więcej
Państwo prawa: wniosek o kary finansowe wobec Polski
photo
7 września Komisja zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie na Polskę kar finansowych w postaci dziennej kary pieniężnej w celu zapewnienia przestrzegania przez rząd tymczasowego postanowienia Trybunału w sprawie systemu dyscyplinarnego i immunitetu polskich sędziów. Wydane 14 lipca postanowienie dotyczyło w szczególności zawieszenia niektórych uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Komisja skierowała też do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niezastosowaniem się do wyroku Trybunału z 15 lipca. Trybunał orzekł, że system dyscyplinarny dla polskich sędziów oraz rola Izby Dyscyplinarnej w tym systemie naruszają niezależność sądownictwa... Więcej
Decyzja w sprawie pomocy państwa dla linii Alitalia
photo
10 września Komisja zdecydowała, że pomoc publiczna w wysokości 900 mln euro, wypłacona w 2017 roku przez włoskie państwo liniom lotniczym Alitalia była sprzeczna z europejskim prawem konkurencji. Komisja uznała jednak, że nowa spółka ITA, która zamierza przejąć część działalności Alitalii, nie jest tożsama z Alitalią ze względu na brak ciągłości ekonomicznej, a zatem nie jest zobowiązana do zwrotu Włochom tych pieniędzy... Więcej
Więcej |

Parlament : Badanie na temat obywateli i planów odbudowy
photo
Według wyników sondażu Eurobarometru, opublikowanych przez Parlament 10 września, 60% Europejczyków ocenia, że plan odbudowy NextGenerationEU pomoże ich krajom przezwyciężyć pandemiczny kryzys. 81% uważa, że fundusze UE nie powinny być przekazywane krajom, które nie przestrzegają zasad państwa prawa. 43% respondentów uważa walkę ze zmianami klimatu za najważniejszy priorytet polityczny Unii... Więcej
Więcej

Rada : Nieformalne posiedzenie ministrów gospodarki i finansów
photo
10 i 11 września w Słowenii obradowali ministrowie gospodarki i finansów. Omówili wdrażanie planów odbudowy i przystąpienie do projektu międzynarodowego podatku od osób prawnych w ramach OECD... Więcej
Posiedzenie Eurogrupy
photo
Obradujący 10 września ministrowie finansów strefy euro dyskutowali na temat gospodarczych skutków pandemii w swoich krajach. Skoncentrowali się na konsekwencjach średniookresowych i działaniach politycznych niezbędnych, by uniknąć rozbieżności w strefie euro... Więcej
Więcej
Nieformalne posiedzenie ministrów rolnictwa
photo
Ministrowie rolnictwa obradowali 6 i 7 września, aby przedyskutować kwestię niezbędnej komplementarności obszarów wiejskich i miejskich. Omówili też rolę WPR w rozwoju obszarów wiejskich... Więcej

Dyplomacja : Przedłużenie sankcji związanych z naruszaniem integralności Ukrainy
photo
10 września Rada postanowiła przedłużyć o 6 miesięcy obowiązujące od 2014 roku sankcje przeciwko osobom odpowiadającym za naruszenie integralności i suwerenności Ukrainy. Ograniczenia w podróżowaniu i zamrożenie aktywów będą więc nadal obowiązywać do 15 marca 2022... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Wyrok w sprawie ochrony szampana poprzez PDO
photo
9 września Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że ochrona wynikająca z chronionej nazwy pochodzenia (PDO) nie ogranicza się do podobnych produktów lub usług, w szczególności gdy inny produkt lub usługa ma w świadomości konsumenta bezpośredni związek z chronionym produktem. Hiszpański wymiar sprawiedliwości zwrócił się do Trybunału z pytaniem w kontekście powództwa producentów szampana przeciwko używaniu nazwy Champanillo w Hiszpanii... Więcej

EBC : Zredukowanie tempa zakupów aktywów
photo
9 września, na zakończenie posiedzenia Rady Prezesów, EBC podjęło decyzję o spowolnieniu tempa zakupów aktywów w ramach nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (PEPP), którego celem jest wsparcie gospodarki w czasie pandemii. EBC uzasadnia tę decyzję ogólnymi warunkami finansowania i korzystnymi prognozami dotyczącymi inflacji... Więcej
Więcej

Niemcy : Posiedzenie Trójkąta Weimarskiego
photo
Ministrowie spraw zagranicznych Niemiec, Francji i Polski Heiko Maas, Jean-Yves le Drian i Zbigniew Rau spotkali się 10 września z okazji 30-lecia Trójkąta Weimarskiego - forum współpracy między tymi trzema krajami. Rozmawiano m.in. o sytuacji w Afganistanie i na Białorusi. Ministrowie w szczególności potępili instrumentalizację migracji przez białoruski reżim... Więcej
Więcej
Wizyta kandydatów SPD i CDU w Paryżu
photo
W przededniu niemieckich wyborów 26 września dwóch głównych kandydatów do urzędu kanclerskiego zostało przyjętych przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona. 6 września kandydat SPD Olaf Scholz poruszył w szczególności kwestię suwerenności europejskiej. A 8 września kandydat CDU-CSU Armin Laschet podkreślił znaczenie Europy w walce z terroryzmem... Więcej

Chorwacja : Protokół ustaleń w sprawie produkcji monet euro przez Chorwację
photo
10 września Komisja i państwa członkowskie strefy euro podpisały z Chorwacją protokół ustaleń w sprawie przygotowań niezbędnych do bicia monet euro w perspektywie przyjęcia przez ten kraj europejskiej waluty z dniem 1 stycznia 2023 roku... Więcej

Grecja : Nowe zamówienie na 6 samolotów bojowych Rafale
photo
11 września premier Grecji Kiriakos Mitsotakis ogłosił, iż ma zamiar zamówić 6 myśliwców Rafale. Po pierwszym, styczniowym zamówieniu na 18 samolotów (na łączną kwotę 2,5 mld euro) zakup 6 kolejnych nowych samolotów oznacza, że liczba francuskich myśliwców nabytych przez Grecję zwiększa się do 24. Zamówienie to dowodzi, że grecki rząd chce wzmocnić zasoby swoich sił powietrznych w obliczu napięć z Turcją... Więcej
Więcej

Rumunia : Dymisja 6 ministrów
photo
6 września do dymisji podało się 6 członków rumuńskiego rządu należących do centroprawicowej koalicji USR-Plus. Wcześniej premier Florin Cîțu (PNL, centroprawica) podjął decyzję o zdymisjonowaniu ministra sprawiedliwości Steliana Iona (USR-Plus), który sprzeciwiał się programowi inwestycyjnemu mającemu pomóc lokalnym władzom w finansowaniu projektów infrastrukturalnych. USR-Plus zwróciło uwagę na brak jasnych kryteriów dystrybucji środków i mechanizmów kontroli... Więcej
Więcej

Norwegia : Wyniki wyborów parlamentarnych
photo
Według wstępnych wyników norweska Partia Pracy, kierowana przez Jonasa Gahra Stoere, zwyciężyła w wyborach parlamentarnych 13 września, zdobywając 26,4% głosów i 48 mandatów. Wyprzedziła Partię Konserwatywną ustępującej premier Erny Solberg, która zdobyła 20,5% głosów i 36 mandatów... Więcej
Więcej

Watykan : Papież na Węgrzech i na Słowacji
photo
Do 15 września papież Franciszek podróżuje po Węgrzech i po Słowacji z okazji mszy w Budapeszcie zamykającej 52. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. 12 września, podczas spotkania z premierem Viktorem Orbanem, Ojciec Święty podkreślił znaczenie otwartości na innych i walki z antysemityzmem... Więcej

Rada Europy : Raport na temat warunków przetrzymywania w Szwecji
photo
W opublikowanym 9 września raporcie Komitet Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) Rady Europy wzywa szwedzkie władze do poprawy warunków przetrzymywania osób tymczasowo zatrzymanych. Zgodnie z Europejską Konwencją Praw Człowieka, obywatele państw trzecich muszą być przetrzymywani w ośrodkach specjalnie do tego przeznaczonych... Więcej

MFW : Raport na temat austriackiej gospodarki
photo
9 września Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) przedstawił swój raport na temat kondycji gospodarczej Austrii za rok 2020. Pomimo ubiegłorocznego spadku PKB o 6,3% z powodu pandemii i odbicia, które nie umożliwi powrotu do poziomów sprzed kryzysu COVID-19, MFW uważa Austrię za solidną gospodarkę. Z zadowoleniem przyjmuje kroki podjęte w celu zwalczania pandemii i globalnego ocieplenia oraz formułuje zalecenia, w tym zaakcentowanie zielonej transformacji... Więcej

Opracowania/raporty : Sprawozdanie na temat prognozy strategicznej Unii
photo
8 września Komisja opublikowała swoje roczne sprawozdanie na temat prognozy strategicznej. Określono w nim cztery główne światowe tendencje, które wpływają na możliwości i swobodę działania UE: zmiana klimatu i inne wyzwania środowiskowe, hiperłączność cyfrowa i zmiany technologiczne, presja na demokrację i wartości oraz zmiany w porządku światowym i demografii. W dokumencie tym Komisja zaleca dziesięć obszarów działania... Więcej
Raport na temat handlu kokainą w Europie
photo
W sprawozdaniu opublikowanym 7 września Europol stwierdza, że epicentrum handlu kokainą z Ameryki Południowej przesunęło się z Półwyspu Iberyjskiego do portów w Rotterdamie, Antwerpii i Hamburgu. Europol odnotowuje, że w 2020 roku dokonano konfiskat w Belgii i w Niemczech, co wskazuje, że rynek kokainy w Europie jest coraz bardziej konkurencyjny i rozprzestrzeniony w całej przestrzeni europejskiej... Więcej
Więcej

Kultura : Laury 78. Mostry
photo
11 września francuska reżyserka Audrey Diwan otrzymała Złotego Lwa na Festiwalu Filmowym w Wenecji za film "Zdarzenie". Srebrny Lew - Wielka Nagroda Jury powędrowała do filmu "To była ręka Boga" włoskiego reżysera Paolo Sorrentino, a Srebrny Lew - Nagroda dla Najlepszego Reżysera trafiła do nowozelandzkiej reżyserki Jane Campion za film "Psie pazury". Nagrodę za najlepszą rolę kobiecą otrzymała Hiszpanka Penélope Cruz za film "Matki równoległe" Pedro Almodovara, a nagrodę dla najlepszego aktora zdobył Filipińczyk John Arcilla za rolę w filmie "On the Job: The Missing 8" Erika Mattiego... Więcej
Paul Klee i istoty ludzkie
photo
Do 22 maja 2022 roku w Centrum Paula Klee w Bernie oglądać można nową ekspozycję zatytułowaną "Paul Klee. Istoty ludzkie między sobą". Wystawione obrazy, akwarele i rysunki odzwierciedlają socjologiczny i polityczny wymiar twórczości artysty... Więcej
Retrospektywa Magritte'a w Madrycie
photo
Do 30 stycznia 2022 roku Muzeum Thyssen-Bornemisza w Madrycie prezentuje "Maszynę Magritte'a" - retrospektywę twórczości belgijskiego malarza obejmującą ponad 90 obrazów o tematyce takiej jak profil, okno i mechanizmy. Prezentowany jest również wybór fotografii i amatorskich filmów wykonanych przez malarza... Więcej
Botticelli - artysta i projektant
photo
Do 24 stycznia 2022 roku Muzeum Jacquemart-André w Paryżu wystawia około czterdziestu dzieł Sandro Botticellego, eksplorując jego rolę jako twórcy, przedsiębiorcy i edukatora, a także jego wpływ na florenckich artystów okresu Quattrocento... Więcej
Vermeer i malarstwo holenderskie w Dreźnie
photo
Na wystawie, która potrwa do 2 stycznia 2022 roku, Galeria Obrazów Starych Mistrzów w Dreźnie oddaje honory malarzowi Johannesowi Vermeerowi i złotemu wiekowi malarstwa holenderskiego. Na ekspozycji zobaczyć można m.in. świeżo odrestaurowaną "Dziewczynę czytającą list przy otwartym oknie"... Więcej
Odkrywanie kosmosu w Warszawie
photo
Od 15 września do 30 listopada na wystawie "Cosmos Discovery" w Muzeum Nowa Praga w Warszawie oglądać można po raz pierwszy w Polsce prawdziwe elementy statków kosmicznych, wyposażenie astronautów i inne historyczne przedmioty udostępnione przez amerykańską agencję NASA... Więcej
Więcej
Tydzień sztuki w Clifden
photo
W dniach 15-23 września w Connemara odbywa się Clifden Community Arts Festival, najstarszy w Irlandii festiwal sztuk społecznie zaangażowanych. Gromadzi pisarzy, poetów, muzyków i wszelkiego rodzaju artystów performerów, którzy dają koncerty i publiczne odczyty... Więcej
Zapakowany Łuk Triumfalny
photo
Od 18 września do 3 października pośmiertnie ziści się młodzieńcze marzenie bułgarskiego artysty Christo (zmarłego w maju 2020 roku) i jego żony Jeanne-Claude. 50-metrowy Łuk Triumfalny w Paryżu zostanie całkowicie przekształcony w gigantyczną paczkę z prezentem z użyciem 3 000 metrów czerwonej liny... Więcej

Dwustulecie Napoleona : Pałac dla cesarza. Napoleon I w Fontainebleau
photo
Do 3 stycznia 2022 roku zamek w Fontainebleau prezentuje wystawę "Pałac dla cesarza. Napoleon I w Fontainebleau", na której zwiedzający odkrywa ślady pozostawione przez cesarza w tym pałacu królów Francji... Więcej
Zaginione pałace Napoleona
photo
Do 16 stycznia 2022 roku Mobilier national prezentuje w paryskiej Galerii Gobelinów wystawę "Zaginione pałace Napoleona". Ekspozycja wskrzesza utracone pałace i podkreśla inwencję twórców początku XIX wieku, ponowne gromadząc liczne meble i elementy dekoracyjne z pałaców Tuileries, Saint-Cloud i Meudon... Więcej
Więcej

13wrz.
13-16 września

Strasburg

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

15wrz.
15 września

Strasburg

Orędzie o stanie Unii

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: