Biuletyn n°965

Open panel Open panel
Biuletyn n°965
Biuletyn
wtorek, 1 lutego 2022
numer 965
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
"Europejska strategia w regionie Indo-Pacyfiku jest subtelna i doskonale dostosowana"
Historycznie morze stanowiło istotny element rozwoju kontynentu europejskiego. Po wielu dziesięcioleciach mniejszego zainteresowania jej wymiarem morskim, Unia przeformułowuje swoją strategię od Indo-Pacyfiku po Arktykę i musi rozwinąć interoperacyjność swoich sił morskich.
Więcej
Wybory : Partia Socjalistyczna zdobywa większość absolutną w wyborach parlamentarnych w Portugalii
photo
Partia Socjalistyczna dotychczasowego premiera Portugalii Antonio Costy wygrała przedterminowe wybory parlamentarne 30 stycznia, uzyskując 41,68% głosów i absolutną większość 117 miejsc w parlamencie. Wyprzedziła Partię Socjaldemokratyczną (PSD), centroprawicową formację kierowaną przez Ruiego Rio, która otrzymała 27,80% głosów i 71 mandatów. Chega (Dość, CH), prawicowe ugrupowanie populistyczne kierowane przez Andre Venturę, stało się trzecią siłą polityczną w kraju (7,15% głosów i 12 deputowanych)... Więcej
Więcej
Sergio Mattarella ponownie wybrany prezydentem Włoch
photo
29 stycznia dotychczasowy prezydent Włoch Sergio Mattarella został ponownie wybrany na drugą, 7-letnią kadencję. Chrześcijański demokrata, który początkowo nie był kandydatem, uzyskał w 8. turze głosowania bezwzględną większość 759 głosów w gronie 1 009 elektorów... Więcej
Więcej

Fundacja : "Européen, sans complexes"
photo
W swojej nowej książce Jean-Dominique Giuliani, prezes Fundacji, zwraca się bez kompleksów do swoich współobywateli, którzy muszą odrzucić kłamstwa na temat Unii Europejskiej, a jednocześnie nieustannie przyczyniać się do jej ulepszania. Bowiem w Europie nadal prym wiodą idee Wielkiego Narodu, a Europa jest dla Francji i Francuzów czymś więcej, niczym mniej. Książka, wydana przez wydawnictwo Marie B, jest dostępna w wersji drukowanej na stronie internetowej Fundacji oraz w księgarniach. Zamów ją... Więcej
Kompas Strategiczny: jaki kurs na europejską obronę?
photo
W ramach Fabrique Défense Fundacja Roberta Schumana i Instytut Studiów Wyższych nad Obroną Narodową zorganizowały 26 stycznia, we współpracy z EuroDéfense-France, wideokonferencję na temat wypracowywania Kompasu Strategicznego dla Unii Europejskiej. Można ją obejrzeć online... Więcej
"Permanent Atlas of the European Union"
photo
"Permanent Atlas of the European Union" - jedyna w swoim rodzaju publikacja - oferuje kompletny i przystępny obraz Unii Europejskiej, strefy euro i każdego z 27 państw członkowskich. Książka jest dostępna po angielsku w wersji cyfrowej... Więcej
Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety
photo
W reakcji na gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19, Unia Europejska utworzyła dla państw członkowskich fundusz odbudowy w formie dotacji i pożyczek o wartości 672,5 mld euro, nazwany Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Do tej pory Komisja zatwierdziła 22 plany i 20 krajów otrzymało przewidziane zaliczki. 26 stycznia Komisja zaaprobowała francuski wniosek o pierwszą transzę na kwotę 7,4 mld euro (kraj zrealizował swoje pierwsze cele). Z powodu naruszeń praworządności Komisja nie zatwierdziła jeszcze planów Węgier i Polski. Fundacja udostępnia interaktywną mapę planów uwzględniającą każde państwo z osobna, na której zobaczyć można kwoty, harmonogramy i priorytety... Więcej
Więcej
Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
W Holandii ponownie otwarto obiekty kulturalne, bary i restauracje, ale tylko do godziny 22.00 i w ograniczonym zakresie. W Austrii 31 stycznia zakończył się lockdown osób niezaszczepionych. W Danii 1 lutego zniesione zostały ograniczenia, takie jak noszenie maseczek. W tym samym dniu ważność paszportu sanitarnego we Włoszech została skrócona z 9 do 6 miesięcy, z wyjątkiem posiadania szczepienia przypominającego. Fundacja oferuje Państwu kompletną mapę stosowanych instrumentów, abyście mogli śledzić rozwój sytuacji i poznać środki stosowane w państwach członkowskich UE. To niezbędne źródło informacji, regularnie aktualizowane... Więcej

Komisja : Propozycja deklaracji w sprawie praw i zasad cyfrowych
photo
26 stycznia Komisja zwróciła się do Parlamentu i Rady z wnioskiem o podpisanie deklaracji w sprawie praw i zasad cyfrowych, które mają nadać kierunek transformacji cyfrowej w Unii Europejskiej. Dokument ten stanowi przewodnik dla decydentów politycznych i przedsiębiorstw w zakresie nowych technologii... Więcej

Parlament : Prezentacja prezydencji przed komisjami
photo
Od 24 do 27 stycznia 14 francuskich ministrów przedstawiało priorytety francuskiej prezydencji w Radzie 12 komisjom Parlamentu i dyskutowało z posłami... Więcej
Zalecenia na rzecz walki z dezinformacją
photo
Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji przyjęła swoje końcowe zalecenia. Wzywa UE do uwrażliwiania opinii publicznej poprzez kompleksowe kampanie informacyjne i szkolenia dla osób zajmujących wrażliwe stanowiska. Apeluje o stworzenie systemu sankcji za dezinformację, a także o zaostrzenie przepisów dotyczących platform mediów społecznościowych, które służą za pasy transmisyjne obcej ingerencji... Więcej
Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów do spraw europejskich
photo
25 stycznia ministrowie do spraw europejskich przeprowadzili debatę na temat pakietu legislacyjnego mającego zapewnić wolne i uczciwe wybory oraz zwiększenie odpowiedzialności w świecie cyfrowym. Wymienili również poglądy na temat pierwszej serii zaleceń sformułowanych przez panele obywatelskie Konferencji w sprawie przyszłości Europy... Więcej
Nieformalne posiedzenie ministrów edukacji i młodzieży
photo
27 stycznia w Strasburgu obradowali ministrowie edukacji i młodzieży. W ramach następstw Europejskiej Konferencji Młodzieży oraz w ramach Europejskiego Roku Młodzieży, do udziału w debacie ministrów na temat zaangażowania obywatelskiego młodzieży zaproszono młodych delegatów... Więcej
Stanowisko w sprawie projektu uniwersalnej ładowarki
photo
26 stycznia Rada przyjęła stanowisko w sprawie propozycji wprowadzenia uniwersalnego, standardowego gniazda ładowania dla wszystkich urządzeń elektronicznych. Pozwoli to na harmonizację interfejsów ładowania i technologii szybkiego ładowania. Ma się to też przyczynić do zmniejszenia ilości elektronicznych odpadów. Rada dodała załącznik do projektu w celu poprawienia informacji dla konsumentów, w szczególności dzięki wprowadzeniu piktogramów i etykiet... Więcej
COVID: ograniczenia oparte na statusie osób
photo
25 stycznia Rada przyjęła zalecenie dotyczące środków wpływających na swobodne przemieszczanie się podczas pandemii. Od 1 lutego instrumenty związane z COVID-19 będą stosowane w zależności od statusu danej osoby, a nie od sytuacji na poziomie regionalnym (z wyjątkiem obszarów, na których wirus występuje w bardzo wysokim stężeniu). Oznacza to, że czynnikiem decydującym będzie status podróżnego jako osoby zaszczepionej, przetestowanej lub wyleczonej... Więcej
Nieformalne posiedzenie ministrów szkolnictwa wyższego, badań i innowacji
photo
Ministrowie szkolnictwa wyższego, badań i innowacji, którzy obradowali w Paryżu 24 i 25 stycznia, dyskutowali o tym, że europejskie szkolnictwo wyższe musi się przekształcić, by sprostać przyszłym wyzwaniom. Podkreślili międzynarodowy wymiar europejskiej polityki w zakresie szkolnictwa wyższego, badań i innowacji oraz znaczenie współpracy z państwami trzecimi. Omówili wzmocnienie współpracy między uniwersytetami w Europie i zobowiązali się do ułatwiania sojuszy między uczelniami... Więcej

Dyplomacja : Wspólna deklaracja ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie bezpieczeństwa energetycznego
photo
28 stycznia przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen i prezydent USA Joe Biden przypomnieli we wspólnym oświadczeniu o swoim wspólnym zaangażowaniu na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i zrównoważonego rozwoju Europy oraz na rzecz przyspieszenia globalnego przejścia na czystą energię. Obiecali zacieśnić współpracę, by rozwiązać problemy związane z bezpieczeństwem dostaw i wysokimi cenami na rynku energii. Wspomnieli również o celu, jakim jest zapewnienie Ukrainie bezpieczeństwa energetycznego oraz stopniowa integracja tego kraju z unijnym rynkiem gazu i energii elektrycznej... Więcej
Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Unieważnienie grzywny wymierzonej Intelowi przez Komisję
photo
26 stycznia Sąd Unii Europejskiej uchylił grzywnę w wysokości 1,06 mld euro nałożoną na Intel przez Komisję w 2009 roku za nadużywanie pozycji dominującej na światowym rynku procesorów poprzez stosowanie bezpodstawnych ograniczeń i warunkowych rabatów przyznawanych producentom sprzętu komputerowego, pod warunkiem kupowania przez nich wyłącznie mikroprocesorów Intel. Sąd uznał, że analiza Komisji była niepełna i nie wykazała, że rabaty te mogły zakłócać konkurencję. Ponieważ Sąd nie mógł rozróżnić w ramach grzywny kwoty nałożonej z tytułu ograniczeń i części nałożonej z tytułu rabatów, stwierdził nieważność całej grzywny w wysokości 1,06 mld euro... Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Raport na temat sieci 5G
photo
W sprawozdaniu opublikowanym 24 stycznia Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdza, że państwa członkowskie z opóźnieniem wdrażają sieci 5G, i zaleca Komisji, aby do grudnia 2022 roku promowała równomierne i szybkie rozmieszczenie 5G, a także wspierała skoordynowane podejście do bezpieczeństwa sieci. Rekomenduje również, by Komisja oceniła potencjalny wpływ wprowadzenia sieci 5G przez państwa członkowskie na jednolity rynek... Więcej

Finlandia : Spotkanie z przewodniczącym hiszpańskiego rządu
photo
26 stycznia przewodniczący hiszpańskiego rządu Pedro Sanchez przyjął swoją fińską odpowiedniczkę Sannę Marin, aby omówić pogłębienie stosunków gospodarczych między dwoma krajami i wzmocnienie współpracy w kwestiach europejskich, takich jak bezpieczeństwo czy promowanie państwa prawa... Więcej
Więcej

Francja : Spotkanie francuskiego prezydenta z niemieckim kanclerzem
photo
25 stycznia kanclerz Niemiec Olaf Scholz przyjął w Berlinie prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Przywódcy wezwali do podjęcia "jasnych kroków w kierunku deeskalacji" konfliktu między Rosją a Ukrainą oraz do kontynuowania dialogu między Zachodem a Rosją w ramach "formatu normandzkiego". Mówili o potrzebie budowania silnej i suwerennej Europy poprzez rozwijanie jej zdolności do działania oraz o sprawiedliwym porządku międzynarodowym, obronie klimatu i ożywieniu gospodarczym... Więcej

Serbia : Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia z Unią Europejską
photo
Obradująca 25 stycznia Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia z Serbią omówiła sytuację polityczną i gospodarczą, pandemię oraz pomoc przedakcesyjną w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia. Dokonała przeglądu postępów Serbii w kontekście jej przygotowań do członkostwa w UE... Więcej

Ukraina : Dyplomacja na rzecz zredukowania napięcia z Rosją
photo
26 stycznia w Paryżu spotkali się doradcy szefów państw i rządów formatu normandzkiego - Francji, Niemiec, Ukrainy i Rosji. Potwierdzili, jak ważne jest przestrzeganie porozumień mińskich i zobowiązali się do deeskalacji. Uzgodnili, że w ciągu 2 tygodni spotkają się ponownie w Berlinie. Tego samego dnia NATO wysłało do Rosji pisemne propozycje dotyczące stosunków dwustronnych, bezpieczeństwa europejskiego i kontroli zbrojeń. W rozmowie telefonicznej 28 stycznia prezydenci Francji i Rosji Emmanuel Macron i Władimir Putin zgodzili się, że konieczna jest deeskalacja oraz kontynuowanie dialogu. 31 stycznia zbiera się Rada Bezpieczeństwa ONZ... Więcej
Więcej | Więcej

Rada Europy : Zimowa sesja Zgromadzenia Parlamentarnego
photo
W dniach 24-28 stycznia w Strasburgu odbyła się zimowa sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Debaty dotyczyły środków zwalczania COVID-19, bezpieczeństwa w Europie, otrucia Aleksieja Nawalnego, a także paktu Unii Europejskiej o migracji i azylu z perspektywy praw człowieka. 27 stycznia, z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu, Eva Clarke i Liliana Segre - dwie osoby, które przeżyły Holocaust, wystąpiły przed Zgromadzeniem... Więcej

WTO : Procedura przeciwko ograniczeniom handlowym nałożonym przez Chiny na Litwę
photo
27 stycznia Unia Europejska wszczęła przed Światową Organizacją Handlu (WTO) procedurę przeciwko Chinom w związku z ich dyskryminującymi praktykami handlowymi wobec Litwy. Unia kwestionuje w szczególności odprawę celną litewskich towarów i odrzucanie wniosków o import z Litwy. Praktyki te wpływają na wywóz z innych państw UE, ponieważ dotyczą również produktów zawierających litewskie komponenty, które są eksportowane z innych państw członkowskich Unii... Więcej
Procedura przeciwko egipskim restrykcjom wobec importu
photo
26 stycznia Unia Europejska zwróciła się do WTO o przeprowadzenie konsultacji z Egiptem w celu rozstrzygnięcia sporu dotyczącego egipskich wymogów w zakresie obowiązkowej rejestracji importu. Rzeczywiście, od 2016 roku egipskie władze wymagają rejestracji wielu produktów rolnych, spożywczych, kosmetycznych i tekstylnych, co doprowadziło do 40% spadku unijnego eksportu do Egiptu... Więcej

MFW : Obniżone prognozy wzrostu
photo
25 stycznia Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył swoje prognozy wzrostu na 2022 rok. Przewiduje wzrost światowego PKB o 4,5%, czyli o 0,5 punktu procentowego mniej w stosunku do prognoz z października 2021. W tym roku wzrost gospodarczy w strefie euro ma wynieść 3,9%, co oznacza spadek o 0,4 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniej prognozy. Jako główne przyczyny tej korekty w dół wymieniane są zakłócenia w łańcuchu dostaw, niedobory energii, rosnąca inflacja w większości gospodarek, rosnące zadłużenie publiczne i krążący wariant omikron... Więcej
Więcej

Eurobarometr : Specjalne badanie na temat przyszłości Europy
photo
25 stycznia Komisja i Parlament opublikowały specjalne, wspólne badanie Eurobarometru na temat przyszłości Europy. Wynika z niego, że 9 na 10 młodych Europejczyków uważa, że przeciwdziałanie zmianom klimatu może przyczynić się do poprawy ich zdrowia i dobrostanu. Najczęściej wymieniane wyzwania to nierówności społeczne (36%), bezrobocie (32%) i migracja (31%). Duża większość ankietowanych Europejczyków twierdzi, że jest zadowolona z życia w UE (81%), a 68% uważa, że UE jest ostoją stabilności w świecie pogrążonym w kryzysie... Więcej
Więcej

Eurostat : Wzrost PKB w IV kwartale 2021 roku
photo
W IV kwartale 2021 roku PKB wzrosło o 0,3% w strefie euro i o 0,4% w Unii Europejskiej, wynika z szacunków opublikowanych przez Eurostat 31 stycznia. W porównaniu do IV kwartału 2020 roku PKB wzrosło odpowiednio o 4,6% i 4,8%... Więcej
Więcej

Kultura : Klimt i Chorwacja
photo
Do 31 marca w Muzeum Miejskim w Rijece oglądać można wystawę poświęconą wczesnej karierze artystycznej Gustava Klimta. Ekspozycja prezentuje dziewięć obrazów stworzonych przez Gustava Klimta, jego brata Ernsta i ich przyjaciela Matscha dla Chorwackiego Teatru Narodowego w Zagrzebiu... Więcej
Theodor Pallady w Bukareszcie
photo
Narodowe Muzeum Sztuki Rumunii (MNAR) organizuje cztery wystawy poświęcone 150. rocznicy urodzin Theodora Pallady'ego, jednego z najważniejszych rumuńskich artystów. Na jedną z ekspozycji składa się ponad 100 prac graficznych... Więcej
Fundacja Bancaja składa hołd malarstwu z Walencji
photo
Do 7 lipca Fundacja Bancaja w Walencji zaprasza na wystawę poświęconą trzem wielkim walenckim malarzom końca XIX i początku XX wieku: Pinazo, Sorolli i Mongrellowi. Ekspozycja pozwala zrozumieć różne artystyczne tendencje w tym regionie około 1900 roku... Więcej
Więcej
"Uwodzenie" w Galerii Uffizi
photo
Do 20 marca w Galerii Uffizi we Florencji wystawiane są dzieła belgijskiego artysty Koena Vanmechelena. Prace poświęcone hybrydom dzielą przestrzeń z arcydziełami florenckiego muzeum, takimi jak "Głowa Meduzy" Caravaggia czy autoportrety Rembrandta i Rubensa. Łącznie to około trzydziestu rzeźb i obrazów... Więcej
Jean Dubuffet w Fundacji Pierre'a Gianaddy
photo
Do 6 czerwca Fundacja Pierre'a Gianaddy w Martigny prezentuje we współpracy z Centrum Pompidou retrospektywę arcydzieł malarstwa i prac na papierze autorstwa Jeana Dubuffeta... Więcej
Van Gogh w Galerii Courtauld
photo
Od 23 lutego do 8 maja w Courtauld Gallery w Londynie prezentowanych jest 16 autoportretów Van Gogha z jej zbiorów, w tym "Autoportret z zabandażowanym uchem". Wystawa śledzi ewolucję stylu malarza w tym osobistym ćwiczeniu... Więcej
Współcześni greccy artyści w Berlinie
photo
Do 3 marca w Galerii Steinzeit w Berlinie 14 młodych greckich artystów prezentuje swoje obrazy, rzeźby, filmy i instalacje nawiązujące do słowa "viral", które odnosi się zarówno do świata cyfrowego, jak i do kontekstu sanitarnego. Wystawa koncentruje się na wzajemnych powiązaniach między istotami i poszukiwaniu alternatywnych sposobów życia... Więcej
Więcej

3lut.
3 lutego

Lille

Nieformalne posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych

Frankfurt

Posiedzenie Rady Prezesów EBC

7lut.
7-8 lutego

Strasburg

Nieformalne posiedzenie ministrów rolnictwa

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2022
Biuletyn n°1002
Jak zrealizować ambicje Europy w zakresie badań?
Opublikowany 05/12/2022
Biuletyn n°1001
Czy nowe pokolenia Europejczyków staną na wysokości niezbędnej pomocy?
Opublikowany 28/11/2022
Biuletyn n°1000
Tysięczny numer
Opublikowany 21/11/2022
Biuletyn n°999
Energia: wielka nadzieja XXI wieku
Opublikowany 14/11/2022
Biuletyn n°998
Czego boi się prezydent Putin?
Opublikowany 07/11/2022
Biuletyn n°997
Stosunki grecko-tureckie na dnie
Opublikowany 31/10/2022
Biuletyn n°996
70 lat później nadszedł czas ponownie wynaleźć EWWiS
Opublikowany 24/10/2022
Biuletyn n°995
Dokąd zmierzają Chiny?
Opublikowany 17/10/2022
Biuletyn n°994
Malejące wpływy Unii Europejskiej na Południu
Opublikowany 10/10/2022
Biuletyn n°993
Zmiana epoki (Zeitenwende) w Niemczech i jej implikacje dla integracji europejskiej
Opublikowany 03/10/2022
Biuletyn n°992
Nacjonalizm, suwerenność, męskość: przyczyny wojny Rosji z Ukrainą
Opublikowany 26/09/2022
Biuletyn n°991
Koniec europejskiej zależności od rosyjskich węglowodorów
Opublikowany 19/09/2022
Biuletyn n°990
"Dziś cały krajobraz medialny w Rosji jest zniszczony"
Opublikowany 12/09/2022
Biuletyn n°989
"Najwyższy czas, by ponownie zapalić europejskie gwiazdy"
Opublikowany 18/07/2022
Biuletyn n°988
"Kryzys energetyczny pokazuje znaczenie europejskiej solidarności wobec asymetrycznych szoków"
Opublikowany 11/07/2022
Biuletyn n°987
Morze Czarne, widmo nowej żelaznej kurtyny?
Opublikowany 04/07/2022
Biuletyn n°986
Francja na czele Rady: bilans pozytywny, pomimo wojny
Opublikowany 27/06/2022
Biuletyn n°985
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: kompleksowe wdrażanie wielkich ambicji
Opublikowany 20/06/2022
Biuletyn n°984
Perspektywy dla rolnictwa nowym europejskim kontekście
Opublikowany 13/06/2022
Biuletyn n°983
"Wojna prowadzona przez Rosję w Europie Wschodniej jest głównym zagrożeniem dla architektury międzynarodowej"
Opublikowany 07/06/2022
Biuletyn n°982
Europa w czasach idealnej burzy
Opublikowany 30/05/2022
Biuletyn n°981
Na rzecz nowego podejścia do Bałkanów Zachodnich
Opublikowany 23/05/2022
Biuletyn n°980
"Otwarty konflikt Zachodu i Rosji nie wchodzi w grę"
Opublikowany 16/05/2022
Biuletyn n°979
Dzień Europy: 72 lata integracji europejskiej
Opublikowany 09/05/2022
Biuletyn n°978
Wyzwanie ochrony obszarów morskich wspólnego zainteresowania, od Atlantyku po Indo-Pacyfik
Opublikowany 02/05/2022
Biuletyn n°977
Strategiczne zależności, kwestia suwerenności
Opublikowany 25/04/2022
Biuletyn n°976
Przyjmowanie ukraińskich uchodźców: między pilną reakcją, a rozwiązaniami długoterminowymi
Opublikowany 19/04/2022
Biuletyn n°975
Od rosyjskiego paktu do Zielonego Ładu?
Opublikowany 11/04/2022
Biuletyn n°974
Światowy kryzys żywnościowy: Europa musi wybrać między wycofaniem i odpowiedzialnością
Opublikowany 04/04/2022
Biuletyn n°973
Europejski unilateralizm jako narzędzie regulacji w handlu międzynarodowym
Opublikowany 28/03/2022
Biuletyn n°972
Nadszedł dzień Europy?
Opublikowany 21/03/2022
Biuletyn n°971
Partnerstwo Wschodnie wystawione na próbę wojny w Ukrainie
Opublikowany 14/03/2022
Biuletyn n°970
"Inwazja Ukrainy przez Rosję jest dla Europy chwilą prawdy"
Opublikowany 07/03/2022
Biuletyn n°969
O kilku prawdach na temat Ukrainy i Rosji
Opublikowany 28/02/2022
Biuletyn n°968
Rosja, Ukraina i prawo międzynarodowe
Opublikowany 21/02/2022
Biuletyn n°967
Europejska strategia na rzecz "New Dealu" z Afryką
Opublikowany 14/02/2022
Biuletyn n°966
"Gdyby tylko starzejąca się Europa wybrała łatwą opcję większej imigracji!"
Opublikowany 07/02/2022
Biuletyn n°965
"Europejska strategia w regionie Indo-Pacyfiku jest subtelna i doskonale dostosowana"
Opublikowany 31/01/2022
Biuletyn n°964
Europejska suwerenność, strategiczna autonomia, europejska potęga: jaka jest rzeczywistość Unii Europejskiej i jej przyszłość?
Opublikowany 24/01/2022
Biuletyn n°963
Na rzecz nowej strategii europejskiego wzrostu
Opublikowany 17/01/2022
Biuletyn n°962
Wyzwania francuskiej prezydencji w Radzie
Opublikowany 10/01/2022