Biuletyn96424 janv. 2022

La Lettre

Bruno Dupré

24 stycznia 2022

Europa mutualizacji gospodarczej została zbudowana bez aspektu geopolitycznego. Teraz, aby odgrywać globalną rolę w skali świata, musi ona przejąć odpowiedzialność polityczną, na styku wojskowości i gospodarki.

Read more

Na pierwszej stronie!

Europa i rosyjski szantaż

24 stycznia 2022

etudes.jpg
Wbrew rosyjskiej propagandzie, to nie zagrożenie militarne niepokoi Rosję, ale obecność na jej zachodnich granicach dużego, pokojowego, bogatego i demokratycznego podmiotu, który uwypukla jej własne porażki. W obliczu prężenia muskułów przez reżim Putina Europejczycy muszą dać świadectwo jedności i zadbać o wspólną obronę, pisze Jean-Dominique Giuliani.

Read more

Fundacja

"Permanent Atlas of the European Union"

24 stycznia 2022

frs.jpg
"Permanent Atlas of the European Union" - jedyna w swoim rodzaju publikacja - oferuje kompletny i przystępny obraz Unii Europejskiej, strefy euro i każdego z 27 państw członkowskich, abyście mogli lepiej zrozumieć Europę w 2022 roku. Książka jest dostępna po angielsku w wersji cyfrowej.

Read more

Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie

24 stycznia 2022

Od 24 stycznia we Francji nie można wejść do barów, restauracji, miejsc kultury i transportu dalekobieżnego bez okazania karty szczepień. W Hiszpanii 21 stycznia Katalonia zniosła godzinę policyjną, a w Kantabrii przepustka zdrowotna nie jest już wymagana w restauracjach. W Irlandii 22 stycznia zniesiono godzinę policyjną w barach i restauracjach, a także ograniczenia dotyczące liczby osób na imprezach wewnątrz budynków i na zewnątrz. W Belgii od 28 stycznia bary oraz restauracje mogą być otwarte do północy i w życie wchodzi barometr uzależniający ograniczenia w obiektach kulturalnych od panującej sytuacji. W Austrii parlament przyjął 20 stycznia ustawę o obowiązkowych szczepieniach, która wejdzie w życie 4 lutego. Fundacja oferuje Państwu kompletną mapę stosowanych środków, abyście mogli śledzić rozwój sytuacji i poznać instrumenty stosowane w państwach członkowskich UE. To niezbędne źródło informacji, regularnie aktualizowane.

Read more

Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety

24 stycznia 2022

W reakcji na gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19, Unia Europejska utworzyła dla państw członkowskich fundusz odbudowy w formie dotacji i pożyczek o wartości 672,5 mld euro, nazwany Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Do tej pory Komisja zatwierdziła 22 plany i 20 krajów otrzymało przewidziane prefinansowanie, w tym Finlandia otrzymała 21 stycznia 271 mln euro. Z powodu naruszeń praworządności Komisja nie zatwierdziła jeszcze planów Węgier i Polski. Fundacja udostępnia interaktywną mapę planów uwzględniającą każdy kraj z osobna, na której zobaczyć można kwoty, harmonogramy i priorytety.

Read more -inny link

Druga edycja Fabrique défense

24 stycznia 2022

W ramach drugiej edycji Fabrique Défense Ministerstwa Armii, która odbędzie się w dniach 28-30 stycznia w Grande Halle de La Villette w Paryżu, Fundacja organizuje debatę 29 stycznia na temat europejskiej odporności w nowym kontekście geopolitycznym. Konieczna jest rejestracja. 26 stycznia Fundacja i IHEDN organizują wideokonferencję na temat wyzwań związanych z Kompasem Strategicznym, który Unia Europejska ma przyjąć w marcu.

Read more -inny link -inny link

Komisja

Strategia na rzecz szkolnictwa wyższego

23 stycznia 2022

commission1.jpg
18 stycznia Komisja przedstawiła europejską strategię na rzecz uniwersytetów, która ma im dać możliwość działania w kontekście podwójnej transformacji ekologicznej i cyfrowej. Komisja proponuje w niej również wzmocnienie współpracy pomiędzy uniwersytetami, zwłaszcza poprzez opracowywanie wspólnych programów i łączenie zasobów.

Read more

Wniosek o zapłacenie kar wymierzonych Polsce

24 stycznia 2022

20 stycznia Komisja dała Polsce 45 dni na zapłatę 69 mln euro dziennych kar nałożonych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii za nieprzestrzeganie orzeczenia zawieszającego działalność Izby Dyscyplinarnej polskiego Sądu Najwyższego. W przypadku braku płatności Komisja potrąci tę kwotę z unijnych funduszy przeznaczonych dla naszego kraju. Komisja wezwała już Polskę do zapłaty 15 mln euro za niezastosowanie się do wyroku Trybunału nakazującego zamknięcie kopalni węgla w Turowie.

Read more

Parlament

Wybór Roberty Metsoli, 14 wiceprzewodniczących i 5 kwestorów

24 stycznia 2022

parlement.jpg
18 stycznia Roberta Metsola (EPP, Malta) została wybrana na przewodniczącą Parlamentu. Uzyskała 458 głosów w pierwszej turze głosowania, wobec 101 głosów na Alice Kuhnke (Zieloni/EFA, Szwecja) i 57 głosów na Sirę Rego (GUE/NGL, Hiszpania). Metsola zastąpi Davida Sassoliego (S&D, Włochy) i pokieruje Parlamentem w drugiej połowie kadencji. Jest trzecią kobietą na tym stanowisku po Francuzce Simone Veil (1979-1982) i Nicole Fontaine (1999-2002). 19 stycznia posłowie wybrali również 14 wiceprzewodniczących i 5 kwestorów, w tym członkinię zarządu Fundacji Fabienne Keller. To także skład na drugą połowę kadencji. Fundacja udostępnia wszelkie informacje o Parlamencie i jego funkcjonowaniu na specjalnej stronie internetowej.

Read more -inny link -inny link -inny link

Przemówienie Emmanuela Macrona przed Parlamentem Europejskim

23 stycznia 2022

19 stycznia prezydent Francji Emmanuel Macron omówił z europosłami w Strasburgu program francuskiej prezydencji w Radzie. Chciałby, aby prawo do aborcji i ochrona środowiska zostały wpisane do Karty Praw Podstawowych UE. Wezwał także do budowy "nowego europejskiego porządku w zakresie bezpieczeństwa" wraz z NATO, w ramach rozwoju strategicznej autonomii Unii Europejskiej oraz refleksji nad Kompasem Strategicznym.

Read more -inny link -inny link

Wzmocnienie Europejskiej Agencji Leków

23 stycznia 2022

20 stycznia europosłowie ostatecznie przyjęli dokument, który wzmacnia rolę Europejskiej Agencji Leków. Jego celem jest zwiększenie skuteczności walki z niedoborami leków i sprzętu medycznego, w szczególności poprzez utworzenie dwóch "grup sterujących", które będą zarządzać europejską platformą monitorowania braków, aby ułatwić gromadzenie informacji.

Read more

Legislacja w sprawie usług cyfrowych

23 stycznia 2022

20 stycznia europosłowie przyjęli akt o usługach cyfrowych (DSA), który określa zakres odpowiedzialności i obowiązki dostawców usług pośrednich, w szczególności mediów społecznościowych. Proponowane środki obejmują usuwanie nielegalnych produktów, usług i treści. W dokumencie przewidziano więcej opcji dla reklam nieśledzących, zakaz wykorzystywania danych nieletnich do reklam ukierunkowanych oraz większą przejrzystość algorytmów w celu zwalczania szkodliwych treści i dezinformacji.

Read more

Posiedzenie plenarne Konferencji w sprawie przyszłości Europy

25 stycznia 2022

21 i 22 stycznia w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyło się trzecie posiedzenie plenarne Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Delegaci omówili zalecenia paneli obywatelskich i odpowiadających im paneli krajowych w dwóch obszarach: demokracja europejska, wartości i prawa, praworządność i bezpieczeństwo oraz zmiany klimatu, środowisko i zdrowie. Wszyscy Europejczycy mogą wziąć udział w debatach na platformie Konferencji.

Read more

Rada

Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów

23 stycznia 2022

conseilparlement.jpg
18 stycznia ministrowie omówili propozycję dyrektywy w sprawie ustanowienia minimalnego światowego poziomu opodatkowania przedsiębiorstw wielonarodowych, podkreślając jej priorytetowy charakter. Omówili wdrażanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Ponadto Rada rozpoczęła coroczny proces semestru europejskiego służący monitorowaniu polityki gospodarczej, budżetowej i polityki zatrudnienia w państwach członkowskich oraz wydała wytyczne dotyczące dalszych prac nad mandatem Unii na lutowe spotkanie G20.

Read more

Rozwój Erasmusa dla praktykantów

23 stycznia 2022

20 stycznia, w ramach konferencji ministerialnej zorganizowanej przez Francję z okazji 35. rocznicy programu Erasmus+, ministrowie stwierdzili, iż chcą zaoferować możliwość zdobycia europejskiego doświadczenia wszystkim młodym ludziom. W szczególności zobowiązali siebie samych i Komisję do wzmocnienia partnerstw między państwami członkowskimi w celu skonsolidowania europejskich sieci oraz ułatwienia korzystania z mobilności przez praktykantów. Fundacja opublikowała opracowanie na ten temat.

Read more -inny link

Posiedzenie ministrów zdrowia

23 stycznia 2022

21 stycznia ministrowie zdrowia wymienili poglądy na temat najlepszych praktyk w zakresie zarządzania kryzysem oraz na temat tego, jak doprowadzić do jak największej konwergencji krajowych strategii. Uzgodnili, że należy usprawnić wymianę informacji na temat krajowych kampanii szczepień, w pełni wykorzystywać instrumenty ustanowione przez Unię Europejską i potwierdzić zasadę solidarności szczepionkowej na świecie.

Read more

Posiedzenie ministrów ds. środowiska i energii

24 stycznia 2022

20 i 21 stycznia ministrowie środowiska obradowali w Amiens, by omówić wyzwania związane z transformacją ekologiczną, zdrowiem i różnorodnością biologiczną. Rozmawiali o europejskiej harmonizacji przepisów dotyczących stosowania środków ochrony roślin oraz o walce z importem wylesiania. Ministrowie dyskutowali o roli drewna w polityce energetycznej oraz o tym, jak wspierać przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe w transformacji klimatycznej. 22 stycznia ministrowie ds. energii debatowali o cenach energii, efektywności energetycznej i wodorze. Zgodzili się, że trzeba pogłębić solidarność w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Ponownie podkreślili swoje dążenie do stworzenia łańcucha wartości wodoru, powiązanego z sektorem przemysłowym.

Read more -inny link -inny link

Dyplomacja

Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych

25 stycznia 2022

diplomatie.jpg
Ministrowie spraw zagranicznych, którzy obradowali 24 stycznia, dyskutowali na temat rosyjskich działań militarnych u granic Ukrainy i spotkali się z sekretarzem stanu USA Anthonym Blinkenem. Ponownie wyrazili swoje poparcie dla Ukrainy i zapewnili, że agresja militarna ze strony Rosji pociągnie za sobą poważne konsekwencje i ogromne koszty. Rada omówiła również sytuację na Białorusi, w Kazachstanie, w Syrii i w Libii. Na koniec oświadczyła, że bardzo uważnie śledzi rozwój sytuacji w Burkina Faso i wezwała do poszanowania konstytucji i uwolnienia prezydenta Kaboré, który został obalony w wyniku zamachu stanu.

Read more -inny link -inny link

Europejskie agencje

Wyłączenie sieci online wykorzystywanej przez przestępców

24 stycznia 2022

agences-eu.jpg
17 stycznia organy ścigania podjęły działania przeciwko wykorzystywaniu VPNLab.net (usługi bezpiecznej komunikacji i zabezpieczonego dostępu do Internetu) do celów przestępczych. Miały one miejsce w ramach wspólnej akcji 10 krajów i Europolu. Zidentyfikowano ponad 100 firm zagrożonych cyberatakami z powodu niewłaściwego korzystania z tej usługi. W wyniku operacji odłączono 15 serwerów hostingowych VPNLab.net, przez co stał się on niedostępny.

Read more -inny link

Tymczasowe stosowanie Porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego

24 stycznia 2022

19 stycznia wszedł w życie Protokół w sprawie tymczasowego stosowania Porozumienia o Jednolitym Sądzie Patentowym. Ta umowa międzynarodowa uzupełnia i wzmacnia scentralizowany system przyznawania europejskich patentów, zorganizowany już przez Europejski Urząd Patentowy (EPO). Jednolity Sąd Patentowy (UPC) będzie właściwy w sprawach o naruszenie i unieważnienie patentów przyznanych przez EPO, co pozwoli na lepszą ochronę europejskich wynalazków i mniej kosztowną procedurę sądową dla posiadaczy patentów.

Read more -inny link

Niemcy

Friedrich Merz przewodniczącym CDU

24 stycznia 2022

allemagne.jpg
22 stycznia Friedrich Metz został wybrany na przewodniczącego niemieckiej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) na kongresie tej partii, który odbył się online. Chce on zorganizować "konstruktywną opozycję" wobec obecnego rządu. Tego samego dnia desygnowano także wszystkich członków zespołu zarządzającego partią, w tym 17 kobiet.

Read more -inny link

Francja

Misja Clémenceau 22

23 stycznia 2022

france.jpg
20 stycznia francuskie Ministerstwo Obrony ogłosiło, że wkrótce rozmieści lotniskowiec Charles de Gaulle i jego powietrzno-morską grupę bojową na Morzu Śródziemnym, w ramach misji Clémenceau 22. W misji tej wezmą udział okręty amerykańskie, hiszpańskie, greckie i belgijskie, a także oficerowie niemieccy, włoscy i kanadyjscy.

Read more

Włochy

Rozpoczęcie procedury wyborów prezydenckich

24 stycznia 2022

italie.jpg
24 stycznia we Włoszech rozpoczęły się wybory prezydenckie. Tysiąc senatorów, deputowanych i przedstawicieli władz regionalnych musi wybrać następcę Sergio Mattarelli. Aby wygrać, trzeba zdobyć 2/3 głosów w pierwszych trzech turach, a w kolejnych turach potrzebna jest większość bezwzględna. Ze względu na ograniczenia sanitarne każda runda będzie trwała jeden dzień. Choć teoretycznie nie ma oficjalnych kandydatów, faworytem jest przewodniczący Rady Mario Draghi, natomiast lider partii Forza Italia Silvio Berlusconi ogłosił 22 stycznia, że nie rezygnuje z kandydowania.

Read more

Litwa

Granica pod napięciem

24 stycznia 2022

lituanie.jpg
21 stycznia premier Litwy Ingrida Simonyte i europejska komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson rozmawiały w Wilnie na temat sytuacji na granicy białorusko-litewskiej. Omówiły nowe działania UE na rzecz wzmocnienia ochrony granic zewnętrznych i zwiększenia odporności na ataki hybrydowe.

Read more

Rumunia

Francusko-niemiecka współpraca w zakresie obrony

24 stycznia 2022

roumanie.jpg
W obliczu narastającego napięcia na wschodniej granicy Unii Europejskiej, 19 stycznia Emmanuel Macron zapowiedział możliwy udział francuskich oddziałów wojskowych w tzw. Wysuniętej Obecności wojskowej NATO w Rumunii, aby w szczególności chronić Morze Czarne. Jego francuski odpowiednik Klaus Iohannis wyraził zadowolenie z takiej współpracy.

Read more

Armenia

Prezydent Armen Sarkisjan ogłasza swoją rezygnację

24 stycznia 2022

armenie.jpg
23 stycznia armeński prezydent Armen Sarkisjan zrezygnował z pełnienia tego stanowiska. Sarkisjan (będący w konflikcie z premierem Nikolem Paszinianem) tłumaczył, że nie ma już "narzędzi niezbędnych, aby wpływać na ważne procesy w zakresie polityki zagranicznej i wewnętrznej w trudnym dla narodu i kraju czasie".

Read more

Ukraina

Napięcia z Rosją

24 stycznia 2022

ukraine.jpg
Stany Zjednoczone i europejskie państwa kontynuują starania, by powstrzymać Rosję przed atakiem na Ukrainę, podczas gdy około 100 000 rosyjskich żołnierzy stacjonuje na północ, na wschód i na południe od Ukrainy. Litwa, Łotwa i Estonia, a także Wielka Brytania dostarczyły Ukrainie broń defensywną, a NATO wzmacnia swoją obecność w Europie Wschodniej. 24 stycznia przewodnicząca Komisji zaproponowała unijną pomoc w wysokości 1,2 mld euro w formie nadzwyczajnych pożyczek i dotacji, aby "zaspokoić potrzeby finansowe wynikające z konfliktu". Fundacja zaprasza do ponownego zapoznania się z opracowaniem "Rosja, Ukraina i prawo międzynarodowe".

Read more -inny link -inny link -inny link

Rada Europy

Tiny Kox wybrany przewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego

25 stycznia 2022

conseilparlement.jpg
24 stycznia Holender Tiny Cox (GUE) został wybrany na przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy na roczną kadencję, jednokrotnie odnawialną. Zastąpił Belga Hendrika Daemsa, który pełnił tę funkcję przez dwie kadencje.

Read more

ONZ

António Guterres prezentuje 5 swoich priorytetów na 2022 rok

24 stycznia 2022

diplomatie.jpg
21 stycznia sekretarz generalny ONZ António Guterres przedstawił swoje priorytety na 2022 rok. Wezwał wszystkie kraje do mobilizacji, aby stawić czoła pięciu wyzwaniom: pandemii COVID-19, globalnej reformie finansów, klimatycznej sytuacji nadzwyczajnej, anarchii w cyberprzestrzeni i konfliktom.

Read more

WTO

Procedura w WTO przeciwko nałożonym przez Rosję restrykcjom na eksport drewna

23 stycznia 2022

omc.jpg
21 stycznia Unia Europejska wystąpiła z wnioskiem o rozpoczęcie konsultacji z Rosją w ramach WTO, otwierając tym samym procedurę rozstrzygania sporów. UE kwestionuje ograniczenia nałożone przez Rosję na eksport jej drewna do UE. Rosja podniosła cła eksportowe do 80%, naruszając maksymalną stawkę 15%, oraz zmniejszyła liczbę przejść granicznych dla towarów z 30 do 1.

Read more

Eurostat

Grudniowy wzrost rocznej inflacji

24 stycznia 2022

eurostat.jpg
W grudniu 2021 roku roczna stopa inflacji wyniosła 5,3% w Unii Europejskiej i 5% w strefie euro (w porównaniu do 5,2% i 4,9% w listopadzie), wynika z danych opublikowanych przez Eurostat 20 stycznia.

Read more -inny link

Kultura

Jarosław Modzelewski w Warszawie

24 stycznia 2022

culture.jpg
Do 24 kwietnia w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie (na Zamku Ujazdowskim) oglądać można wystawę poświęconą twórczości Jarosława Modzelewskiego. Poprzez temat rzeki (centralny temat w twórczości tego współczesnego malarza) ekspozycja śledzi karierę artystyczną Modzelewskiego i proponuje inne spojrzenie na polski krajobraz.

Read more

Hito Steyerl w Muzeum Stedelijk

24 stycznia 2022

Od 29 stycznia do 12 czerwca amsterdamskie Muzeum Stedelijk zaprasza na wystawę "Hito Steyerl. I Will Survive". Hito Steyerl jest jedną z najbardziej wpływowych osób sztuki współczesnej. Łącząc sztukę wizualną i film, stara się zwrócić uwagę na palące problemy naszych czasów poprzez różne gatunki - od tworzenia innowacyjnych instalacji multimedialnych po produkcję filmów dokumentalnych.

Read more

Relaks w Muzeum Sztuki Użytkowej w Wiedniu

24 stycznia 2022

Do 6 marca w Muzeum Sztuki Użytkowej w Wiedniu oglądać można wystawę "Relaks". Artyści Christoph Meier, Ute Müller, Robert Schwarz i Lukas Stopczynski prezentują nową wersję Loos American Bar, wiedeńskiego baru znanego z niezwykłej architektury.

Read more

Bernar Venet w Tempelhof

24 stycznia 2022

Wystawa "Bernar Venet 1961-2021" to retrospektywa twórczości artysty, którą będzie można oglądać od 29 stycznia do 5 maja w hangarach 2 i 3 byłego lotniska Tempelhof w Berlinie. Malarz, rzeźbiarz i performer przekształca swoje otoczenie poprzez sztukę, aby pokazać świat ze swojej perspektywy.

Read more

Francis Bacon w Royal Academy

24 stycznia 2022

Od 29 stycznia do 17 kwietnia Royal Academy w Londynie zaprasza na wystawę poświęconą Francisowi Baconowi, która koncentruje się na fascynacji tego artysty (syna hodowcy koni) zwierzętami oraz podobieństwami, które dostrzega on między zwierzętami i ludźmi.

Read more

6 wystaw Yves Saint Laurenta w Paryżu

24 stycznia 2022

Aby uczcić 60. rocznicę pierwszego pokazu mody Yves Saint Laurenta, Centrum Pompidou, Muzeum Luwru, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Paryżu, Muzeum Orsay, Muzeum Narodowe Picasso-Paryż oraz Muzeum Yves Saint Laurenta w Paryżu współpracują przy organizacji wyjątkowej wystawy poświęconej temu projektantowi, która zostanie zainaugurowana 29 stycznia. Do 25 maja każde z powyższych muzeów będzie podkreślać związki projektanta z francuską sztuką i publicznymi zbiorami - zaproponują one jedną ekspozycję zlokalizowaną w sześciu różnych miejscach.

Read more -inny link -inny link -inny link -inny link

Villeurbanne, Francuska Stolica Kultury 2022

24 stycznia 2022

Francuskie Ministerstwo Kultury ogłosiło Villeurbanne Francuską Stolicą Kultury 2022. Miasto zaprezentuje w tym roku program kulturalny odzwierciedlający ludową i miejską tożsamość tej gminy, zwłaszcza Festiwal Młodzieży.

Read more -inny link

Seeing Auschwitz

24 stycznia 2022

Do 15 lipca w Centro Sefarad-Israel w Madrycie oglądać można wystawę "Seeing Auschwitz", która jest wizualnym świadectwem obozu, jego więźniów i zmarłych tam osób, ale także życia społeczności przed Zagładą. Wystawę wspiera ONZ, UNESCO i Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Read more -inny link

Agenda

les 24-28 stycznia

Sesja plenarna Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (Strasburg)


25 stycznia

Rada do Spraw Zagranicznych (Bruksela)


25 stycznia

Rada ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia (Bruksela)


les 26-27 stycznia

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. edukacji i młodzieży (Strasburg)


30 stycznia

Wybory parlamentarne (Portugalia)


les 31 stycznia-1 lutego

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. przemysłu i rynku wewnętrznego (Lens)


Newsletter Archives

Unia Europejska powiększona z 27 do 36 członków? Na rzecz "Agendy 2030"

Relacje chińsko-rosyjskie w obliczu geopolitycznej Europy

Kilka mało znanych skutków ocieplenia klimatu

Rolnictwo, zmienna dostosowawcza w umowach handlowych?

2024 - rok polityki europejskiej widziany przez kobiety

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy ,Emilie Malivert, Lucie Mielle, Ana PasturelRedaktor naczelny : Eric Maurice

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Eric Maurice

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Europejska suwerenność, strategiczna autonomia, europejska potęga: jaka jest rze...

pdf

Biuletyn n°964- wersja 24 janv. 2022