Biuletyn n°973

Open panel Open panel
Biuletyn n°973
Biuletyn
wtorek, 29 marca 2022
numer 973
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Europejski unilateralizm jako narzędzie regulacji w handlu międzynarodowym: zło konieczne w załamującym się systemie multilateralnym
Obrona interesów Unii Europejskiej za pomocą instrumentów polityki handlowej lub regulacji handlu, takich jak mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 lub walka z nielegalnymi dotacjami zagranicznymi, jest coraz bardziej powszechna i okazuje się być sposobem na promowanie strategicznej autonomii Unii Europejskiej w upadającym systemie wielostronnym i pogrążonym w kryzysie porządku międzynarodowym.
Więcej
Wybory : Zwycięstwo labourzystów w wyborach parlamentarnych na Malcie
photo
Rządząca od dziewięciu lat Partia Pracy (PL) dotychczasowego szefa rządu Roberta Abeli wygrała wybory parlamentarne na Malcie 26 marca, zdobywając 55,11% głosów i 38 mandatów. Partia Nacjonalistyczna (PN), kierowana przez Bernarda Grecha, uzyskała 41,74% głosów i 27 mandatów. Frekwencja wyniosła 85,68%, co oznacza spadek o 6,38 punktu procentowego w stosunku do wyborów parlamentarnych z 3 czerwca 2017 roku. Po raz pierwszy od 1996 frekwencja wyborcza wyniosła poniżej 90%... Więcej

Fundacja : "Européen, sans complexes"
photo
W swojej książce Jean-Dominique Giuliani, prezes Fundacji, zwraca się bez kompleksów do swoich współobywateli, którzy muszą odrzucić kłamstwa na temat Unii Europejskiej, a jednocześnie nieustannie przyczyniać się do jej ulepszania. Książka, wydana przez wydawnictwo Marie B, jest dostępna w wersji drukowanej na stronie internetowej Fundacji oraz w księgarniach. Zamówcie ją... Więcej
Grecy Morza Czarnego, znaczna diaspora, ale wysoce zagrożona
photo
Od początku wojny na Ukrainie greckie MSZ potępia rosyjską inwazję, mimo historycznych związków z Rosją. Ukraina jest jedynym krajem w Europie, w którym mieszka tak liczna grecka społeczność - od 100 000 do 150 000 Greków. Kim oni są? Gdzie mieszkają? Alexia Kefalas opowiada ich historię... Więcej
Jakie nowe europejskie przepisy gospodarcze, by zagwarantować wzrost?
photo
31 marca Fundacja organizuje spotkanie poświęcone przepisom gospodarczym w geopolitycznym kontekście, który odbija się na ożywieniu po pandemii. Wideokonferencja odbywa się w ramach francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Zarejestrujcie się już teraz... Więcej
Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
We Włoszech na 1 kwietnia zaplanowano koniec sanitarnego stanu wyjątkowego i stosowania obowiązkowego paszportu szczepień. W odpowiedzi na wzrost liczby zachorowań na koronawirusa w Austrii od 23 marca w zamkniętych pomieszczeniach publicznych ponownie wprowadzono obowiązek noszenia maseczek FFP2. Fundacja oferuje kompletną mapę stosowanych środków, abyście mogli Państwo śledzić rozwój sytuacji i poznać instrumenty stosowane w państwach członkowskich. To niezbędne źródło informacji, regularnie aktualizowane... Więcej
"Permanent Atlas of the European Union"
photo
"Permanent Atlas of the European Union" - jedyna w swoim rodzaju publikacja - pozwala lepiej zrozumieć Europę w 2022 roku. Oferuje kompletny i przystępny obraz Unii Europejskiej, strefy euro i każdego z 27 państw członkowskich. Zawiera bardzo wiele map. Książka jest dostępna po angielsku w wersji cyfrowej... Więcej

Ukraina/Rosja : Konkluzje Rady Europejskiej w zakresie rosyjskiej agresji na Ukrainę
photo
Na posiedzeniu 24 marca Rada Europejska wezwała Rosję do zaprzestania ataków na ludność cywilną i do wpuszczenia pomocy humanitarnej do oblężonych miast. Unia zaapelowała również o zaprzestanie obchodzenia sankcji i zadeklarowała gotowość przyjęcia nowych restrykcji przeciwko Białorusi i Rosji. 27 szefów państw i rządów wzywa Komisję do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu ułatwienia przyjmowania uchodźców. Ponadto, uzgodniono, że należy (we współpracy z międzynarodowymi partnerami) utworzyć solidarnościowy fundusz powierniczy, który przyczyni się do odbudowy demokratycznej Ukrainy. Przywódcy europejscy potwierdzili również swoje poparcie dla Mołdawii... Więcej
Wołodymyr Zełenski przed parlamentami
photo
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wystąpił przed parlamentami Japonii, Włoch, Francji i Szwecji. Wezwał Japonię do nałożenia embarga handlowego na rosyjskie produkty. We Włoszech podkreślił potrzebę wprowadzenia ostrzejszych unijnych sankcji. Przed francuskimi deputowanymi i senatorami wyraził życzenie, by francuskie firmy opuściły Rosję. I wreszcie, zwrócił się do szwedzkiego parlamentu o przyjęcie nowych sankcji, zakazanie zakupu rosyjskiej ropy i zamknięcie portów dla rosyjskich statków... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
Parlament Europejski przyjmuje awaryjną pomoc dla uchodźców
photo
24 marca europosłowie przyjęli działania polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie (CARE) - 562 głosy za, 2 przeciw, 3 wstrzymujących się, by przekierować środki do krajów Unii przyjmujących osoby uciekające przed rosyjską inwazją na Ukrainę. Mogą obejmować fundusze uruchomione w ramach polityki spójności na lata 2014-2020, które nie zostały wydane, a także dodatkowe 10 mld euro z programu REACT-EU. Stosunkiem 575 głosów do 4 (przy 3 głosach wstrzymujących się) europosłowie przedłużyli o rok - do połowy 2024 - okres wykorzystywania Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, aby dać państwom członkowskim dostęp do niewykorzystanych środków: można w ten sposób odblokować 420 mln euro... Więcej
Więcej
Mobilizacja Eurojustu w celu zbierania dowodów na ewentualne zbrodnie wojenne
photo
24 marca agencja Eurojust, zmobilizowana na wniosek europejskich ministrów sprawiedliwości, ogłosiła powołanie zespołu śledczego, którego zadaniem jest zbieranie dowodów na ewentualne zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości w Ukrainie. Eurojust będzie pełnił funkcję przekaźnika i koordynatora dochodzeń prowadzonych przez państwa członkowskie i Międzynarodowy Trybunał Karny... Więcej
Więcej | Więcej
Rezolucja domagająca się natychmiastowego zatrzymania działań wojennych; przemieszczone i uchodźcze dzieci
photo
24 marca Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło 140 głosami rezolucję zatytułowaną "Humanitarne konsekwencje agresji przeciwko Ukrainie", w której "domaga się" od Rosji "natychmiastowego" zakończenia wojny w Ukrainie. 38 krajów wstrzymało się od głosu, a 5 głosowało przeciw. Tego samego dnia UNICEF poinformował o niszczących konsekwencjach wojny w Ukrainie dla populacji dzieci - doprowadziła do wysiedlenia 4,3 miliona dzieci na łączną liczbę 10 milionów wysiedlonych... Więcej
Więcej | Więcej
Szczyt NATO
photo
Na zakończenie nadzwyczajnego szczytu przywódców państw NATO, który odbył się 24 marca w Brukseli, sojusznicy zgodzili się co do "potrzeby udzielenia większego wsparcia Ukrainie", dostarczenia "sprzętu, który pomoże Ukrainie chronić się przed zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi i nuklearnymi" oraz utworzenia "czterech nowych grup bojowych w Bułgarii, na Węgrzech, w Rumunii i na Słowacji", "oprócz tych, które są już obecne w trzech krajach bałtyckich i w Polsce". Przywódcy zdecydowali również o przedłużeniu kadencji sekretarza generalnego Jensa Stoltenberga o rok, do 30 września 2023... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
ETPCz wznawia rozpatrywanie skarg przeciwko Rosji
photo
23 marca Europejski Trybunał Praw Człowieka ogłosił, że wznowi rozpatrywanie skarg przeciwko Federacji Rosyjskiej. Po wykluczeniu Rosji z Rady Europy 16 marca, ETPCz zawiesił rozpatrywanie wszystkich skarg przeciwko Moskwie. Trybunał będzie nadal wydawał wyroki dotyczące Rosji do 16 września 2022 roku i wzywa Rosję do uregulowania w całości zobowiązań finansowych tego kraju wobec Rady.
Więcej
Nieformalne posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych
photo
28 marca ministrowie spraw wewnętrznych ponownie podkreślili potrzebę zapewnienia wsparcia finansowego i materialnego państwom członkowskim przyjmującym uchodźców z Ukrainy, w tym poprzez określenie możliwości ich przyjmowania i zakwaterowania oraz udzielenie pomocy w organizowaniu transferów. Wspomniano o utworzeniu platformy rejestracyjnej służącej wymianie informacji na temat beneficjentów ochrony tymczasowej i statusu ochrony krajowej. Wszystkie te środki opierają się na 10-punktowym planie działania przedstawionym przez Komisję... Więcej
Więcej
Deklaracja G7
photo
24 marca, podczas nadzwyczajnego szczytu G7 w Brukseli, siedmiu przywódców państw członkowskich (Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Japonii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych) zadeklarowało, że są gotowi nałożyć surowsze sankcje i przyjąć przeciwko Rosji, która najechała na Ukrainę, "nowe sankcje, jeśli będzie to konieczne"... Więcej
Więcej

Rada Europejska : Konkluzje Rady Europejskiej
photo
24 marca 27 szefów państw i rządów omówiło rosyjską agresję wojskową na Ukrainę w obecności amerykańskiego prezydenta Joe Bidena i ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskego (uczestniczył poprzez wideokonferencję). 25 marca przywódcy zwrócili się do Komisji o przedstawienie propozycji nowych inicjatyw mających na celu wzmocnienie europejskiej bazy przemysłowej i technologicznej w dziedzinie obronności, a tym samym urzeczywistnienie strategicznej autonomii. W zakresie energetyki upoważniono Komisję do realizacji grupowych zakupów gazu oraz do rozważenia ewentualnego ograniczenia hurtowych cen gazu. Przywódcy ponownie mianowali Charlesa Michela na przewodniczącego Rady Europejskiej na kolejną i ostatnią kadencję trwającą 2,5 roku... Więcej

Komisja : Zachowanie bezpieczeństwa żywnościowego i wzmocnienie systemów żywnościowych
photo
23 marca Komisja przedstawiła działania mające na celu zwiększenie światowego bezpieczeństwa żywnościowego, zwłaszcza w Ukrainie i w krajach zależnych od importu zbóż, oraz wsparcie europejskich rolników i konsumentów w obliczu rosnących cen. Przeprowadzona zostanie kompleksowa analiza zagrożeń i słabych punktów łańcucha dostaw żywności w UE i odblokowanych zostanie 500 mln euro na pomoc dla producentów najbardziej dotkniętych kryzysem. Wreszcie, Komisja zaproponowała nowe, tymczasowe ramy prawne, które mają pomóc rolnikom, producentom nawozów i sektorowi rybołówstwa... Więcej
Propozycje na rzecz zabezpieczenia dostaw energii
photo
23 marca Komisja przedstawiła wniosek, w którym ustaliła na 80% minimalny poziom magazynowania gazu na nadchodzącą zimę w celu zagwarantowania dostaw energii. Aby ograniczyć ryzyko wpływów z zewnątrz, proponuje wprowadzenie nowego, obowiązkowego certyfikatu dla operatorów magazynów gazu. Komisja przedstawiła również możliwości interwencji rynkowej na poziomie unijnym i krajowym w zakresie cen energii oraz magazynowania gazu. Jest gotowa utworzyć grupę zadaniową ds. wspólnych zakupów gazu na szczeblu UE i zachęcać do przyszłych partnerstw z głównymi światowymi dostawcami energii... Więcej
Pomoc państwa: tymczasowe regulacje, by wesprzeć gospodarkę
photo
23 marca Komisja przyjęła tymczasowe, kryzysowe ramy pozwalające państwom członkowskim na wykorzystywanie elastyczności przewidzianej w przepisach dotyczących pomocy państwa. Umożliwią przyznawanie pomocy w wysokości do 400 000 euro dla firm dotkniętych wojną w Ukrainie, wspieranie przepływów pieniężnych przedsiębiorstw poprzez publiczne gwarancje i pożyczki oraz rekompensowanie im dodatkowych kosztów wynikających z wyższych cen energii w wysokości do 2 mln euro... Więcej
Nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa
photo
22 marca Komisja zaproponowała rozporządzenie w sprawie cyberbezpieczeństwa, którego celem jest zmniejszenie narażenia unijnych instytucji, organów i agencji na ryzyka. Opiera się ono na utworzeniu Międzyinstytucjonalnej Rady ds. Cyberbezpieczeństwa oraz rozszerzeniu mandatu zespołu reagowania na incydenty komputerowe dla instytucji, organów i agencji UE (CERT-EU). Komisja zaproponowała również rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa informacji w celu ochrony wymiany informacji między instytucjami i organami UE poprzez utworzenie międzyinstytucjonalnej grupy koordynacyjnej ds. bezpieczeństwa informacji... Więcej
Wzmocnienie partnerstwa z WHO na rzecz Afryki
photo
24 marca Komisja ogłosiła wzmocnienie partnerstwa z WHO w celu zapewnienia dostępu do leków i technologii medycznych w Afryce Subsaharyjskiej. Wkład finansowy w wysokości 24,5 mln euro wesprze transfer technologii, aby pomóc w lokalnej produkcji szczepionek, zwiększyć popyt i wzmocnić regulacje dotyczące leków. Komisja ogłosiła również zacieśnienie współpracy z Biurem Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka poprzez przyznanie pomocy finansowej w wysokości 14,4 mln euro... Więcej

Parlament : Kanadyjski premier przed europosłami
photo
23 marca premier Kanady Justin Trudeau wezwał w przemówieniu przed europosłami do jedności państw członkowskich, aby wysłać na Ukrainę więcej broni i sprzętu wojskowego. Potępił "zbrodniczą inwazję Putina"... Więcej
Więcej
Roaming: 10 dodatkowych lat bez dodatkowych opłat telefonicznych
photo
24 marca eurodeputowani zdecydowali o 10-letnim przedłużeniu obowiązywania unijnego systemu roamingu w telefonii komórkowej (581 głosów za, 2 przeciw, 5 głosów wstrzymujących). Program ten umożliwia konsumentom korzystanie z telefonów komórkowych podczas podróży po UE bez ponoszenia kosztów innych niż te, które płacą u siebie w kraju. Aby dokument mógł wejść w życie, teraz musi zostać formalnie zatwierdzony przez Radę... Więcej
Zielone światło dla rozlokowania Frontex-u w Mołdawii i pomocy makrofinansowej
photo
24 marca europosłowie zapalili zielone światło dla zawarcia porozumienia między UE a Mołdawią w sprawie działań operacyjnych prowadzonych przez Frontex (543 głosy do 34). Umowa jest tymczasowo stosowana od 17 marca. Działania, w tym rejestracja lub odprawa graniczna, będą monitorowane przez funkcjonariusza Frontex-u ds. praw podstawowych. Tego samego dnia Rada zatwierdziła pomoc makrofinansową dla Mołdawii w wysokości 150 mln euro na pokrycie części jej potrzeb w zakresie zewnętrznego finansowania... Więcej
Więcej
Sesja plenarna Konferencji w sprawie przyszłości Europy
photo
W dniach 25-26 marca w Strasburgu odbyło się posiedzenie plenarne Konferencji w sprawie przyszłości Europy, na którym w obecności wiceprzewodniczącej Komisji Dubravki Šuicy i byłego premiera Belgii Guy Verhofstadta omówiono propozycje przedstawione przez 9 grup roboczych... Więcej
Więcej

Rada : Porozumienie między Radą i Parlamentem w sprawie aktu o rynkach cyfrowych
photo
24 marca Rada i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie w sprawie przepisów mających położyć kres nadużywaniu pozycji dominującej przez cyfrowych gigantów. Po kilku miesiącach negocjacji europejskie instytucje osiągnęły kompromis w sprawie aktu o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act - DMA), który ma nałożyć na GAFAM - Google, Apple, Meta (Facebook), Amazon i Microsoft - szereg zobowiązań i zakazów w celu ograniczenia praktyk antykonkurencyjnych... Więcej
Więcej
Zaaprobowanie "Strategicznego kompasu"
photo
21 marca ministrowie spraw zagranicznych i obrony przyjęli "Strategiczny kompas", który ma wzmocnić bezpieczeństwo i zdolności obronne Unii Europejskiej. Opiera się on na czterech filarach: działaniu, inwestowaniu, współpracy i bezpieczeństwie. Celem jest poprawa mobilności wojsk, wzmocnienie misji cywilnych i wojskowych oraz ustanowienie wspólnej polityki w zakresie kosmosu i cyberobrony. Ministrowie zatwierdzili utworzenie oddziału liczącego 5 000 żołnierzy. Ponadto ministrowie osiągnęli polityczne porozumienie w sprawie dodatkowych 500 mln euro w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju... Więcej
Więcej | Więcej
Posiedzenie ministrów rolnictwa
photo
21 marca obradowali ministrowie rolnictwa i rybołówstwa, a częścią posiedzenia było wystąpienie online ich ukraińskiego odpowiednika. W kontekście wojny w Ukrainie ministrowie omówili kroki, jakie należy podjąć w celu zagwarantowania dostaw żywności w krótkoterminowej perspektywie, oraz zgodzili się co do potrzeby wzmocnienia suwerenności żywnościowej Unii Europejskiej w perspektywie średnio- i długoterminowej. Wezwano także do przejrzystego i szybkiego zatwierdzenia planów przyszłej WPR, przewidując większą elastyczność, "aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe w efekcie wojny w Ukrainie"... Więcej

Dyplomacja : Nowe ramy transferu danych osobowych
photo
25 marca Unia Europejska i Stany Zjednoczone ogłosiły, że zasadniczo osiągnęły porozumienie w sprawie nowych ram przekazywania danych osobowych, które mają kluczowe znaczenie dla gospodarki cyfrowej. Wcześniej, w lipcu 2020 roku Trybunał Sprawiedliwości UE unieważnił poprzednie ustalenia ("Tarczę Prywatności")... Więcej
Więcej
Wzmocnić europejskie bezpieczeństwo energetyczne
photo
25 marca Unia Europejska i Stany Zjednoczone utworzyły wspólną grupę roboczą ds. bezpieczeństwa energetycznego w celu wzmocnienia współpracy i zabezpieczenia dostaw energii poprzez zwiększenie ilości skroplonego gazu ziemnego (LNG) dostępnego dla Unii Europejskiej od tego roku. Umowa ma na celu zmniejszenie uzależnienia od rosyjskich paliw kopalnych poprzez zachęcanie do zawierania długoterminowych kontraktów na eksport i import LNG z USA... Więcej

Niemcy : Zrewidowane prognozy gospodarcze w Niemczech w konsekwencji wojny w Ukrainie
photo
Wojna w Ukrainie zahamowała ożywienie niemieckiej gospodarki. Zgodnie z prognozami opublikowanymi przez instytut IFO 23 marca, wzrost PKB w 2022 roku wyniesie od 2,2% do 3,1% (podczas gdy początkowo miał sięgnąć 3,7%). Inflacja została skorygowana w górę - oczekuje się, że ceny wzrosną o 5,1% do 6,1%, a nie jak wcześniej przewidywano o 3,3%... Więcej
Wybory w Kraju Saary
photo
27 marca w Kraju Saary odbyły się wybory regionalne, które wygrała SPD (Partia Socjaldemokratyczna). Uzyskała 43,5% głosów, wyprzedzając CDU (Unię Chrześcijańsko-Demokratyczną), która zdobyła 28,5%. Ta ostatnia rządziła regionem od 1999 roku... Więcej
Więcej

Bułgaria : Zniesienie praktyki "złotych paszportów"
photo
24 marca bułgarski parlament przegłosował dwie poprawki mające na celu ukrócenie praktyki "złotych paszportów", które umożliwiają uzyskanie obywatelstwa danego kraju w zamian za duże inwestycje. Nadal jednak możliwe jest uzyskanie statusu stałego rezydenta w zamian za inwestycje. Od czasu inwazji na Ukrainę Parlament Europejski wywiera nacisk na Bułgarię, Cypr i Maltę w sprawie tego mechanizmu, z którego często korzystają rosyjscy oligarchowie... Więcej
Więcej

Grecja : Grecja kupuje od Francji nowe samoloty bojowe i fregaty
photo
W ramach porozumienia obronnego ratyfikowanego w październiku ubiegłego roku między Grecją a Francją, 24 marca Ateny podpisały w obecności Florence Parly, francuskiej minister armii, i Nikosa Panagiotopoulosa, greckiego ministra obrony, kilka umów na zakup francuskiego uzbrojenia o łącznej wartości 4 mld euro. Grecka marynarka wojenna zakupiła trzy fregaty obronne i interwencyjne (FDI) od firmy Naval Group. Dassault Aviation podpisało umowę na sprzedaż sześciu dodatkowych samolotów Rafale. Ponadto MBDA podpisało dwa kontrakty na uzbrojenie fregat i Rafali.
Więcej | Więcej | Więcej

Węgry : Wybory parlamentarne na Węgrzech: najświeższe sondaże
photo
Partia premiera Viktora Orbana - Fidesz - cieszy się poparciem 41% wyborców w kontekście wyborów parlamentarnych na Węgrzech, które odbędą się już 3 kwietnia. Wyprzedza zjednoczoną opozycję, na którą zamierza zagłosować 39% wyborców. To wyniki sondażu instytutu Republikon przeprowadzonego między 16 a 18 marca. 16% obywateli nadal jest niezdecydowanych... Więcej
Więcej

Portugalia : Skład nowego rządu
photo
27 marca prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa zaakceptował wniosek w sprawie powołania sekretarzy stanu przedstawiony przez premiera António Costę. Nowy rząd, w którym zasiada więcej kobiet niż mężczyzn, rozpocznie urzędowanie 30 marca... Więcej
Więcej

Czechy : Były premier Andrej Babisz z zarzutem oszustwa na unijnych dotacjach
photo
21 marca czeska prokuratura postawiła byłemu premierowi Andrejowi Babiszowi zarzuty w sprawie oszustw związanych z unijnymi dotacjami, dotyczące jego własności rolnej. W 2007 roku rzekomo odłączył swoje gospodarstwo od swojego holdingu Agrofert, aby uzyskać europejskie dotacje zarezerwowane wówczas dla MŚP. Na początku marca odebrano mu immunitet poselski, by ułatwić prowadzenie śledztwa, które wciąż nie zostało zakończone. Babiszowi grozi teraz do 10 lat więzienia, choć jest bardzo prawdopodobne, że wyrok będzie niższy, ponieważ sprawa dotyczy czynów sprzed ponad 15 lat... Więcej
Więcej

Kultura : Solidarność z Ukraińcami w świecie kultury
photo
W całej Europie trwają wydarzenia kulturalne wspierające Ukrainę. 2 kwietnia Szkoła Muzyczna Cronenberga we Francji zagra koncert solidarności z Ukrainą. W Niemczech Fundacja Güntera Henle i Wydawnictwo G. Henle organizują 2 kwietnia w Tonhalle w Düsseldorfie benefisy z udziałem Jewgienija Kisina i Gidona Kremera. W Hiszpanii dziesięciu artystów zaśpiewa na koncercie organizowanym 31 marca przez Círculo de Bellas Artes i Universidad Autónoma w Madrycie. W Szwajcarii Festiwal w Lucernie proponuje 9 kwietnia koncert z udziałem solistów Orkiestry Festiwalowej tego miasta. W Polsce Muzeum Historii Żydów Polskich zaprasza 31 marca na charytatywny koncert w Warszawie... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej | Więcej | Więcej
Thinking pictures w Tallinnie
photo
Do 14 sierpnia w Muzeum Kumu w Tallinie oglądać można wystawę sztuki konceptualnej, której celem był dialog prac pochodzących z krajów bałtyckich i Rosji. Jednak po niedawnym ataku militarnym Federacji Rosyjskiej na Ukrainę kuratorzy muzeum zdecydowali się zostawić miejsca zarezerwowane dla rosyjskich dzieł puste... Więcej
Domicjan w Lejdzie
photo
Do 22 maja Narodowe Muzeum Starożytności w Lejdzie prezentuje wystawę poświęconą rzymskiemu cesarzowi Domicjanowi. Ekspozycja, przedstawiająca jego panowanie w latach 81-96, ukazuje zapomniany złoty wiek Cesarstwa Rzymskiego. Posągi i rekonstrukcje pomieszczeń z epoki przypominają zwiedzającym o zamożności Rzymu w tym okresie... Więcej
Karel Vaňura w Pradze
photo
Do 29 maja w Muzeum Sztuki Współczesnej w Pradze czynna jest wystawa dzieł malarza i szklarza Karela Vaňury. Ten artysta z lat 60. XX wieku tworzył obrazy i szklane przedmioty w misternym i wyszukanym stylu, a jednocześnie uczył sztuki i projektowania, wywierając znaczący wpływ na kolejne pokolenia artystów... Więcej
Monet i Rothko w Giverny
photo
Do 3 lipca w Muzeum Impresjonizmów w Giverny oglądać można dialog między późną twórczością Claude'a Moneta a wyjątkową kolorystyką obrazów Marka Rothko. Zwiedzający są zaproszeni do kontemplacji intensywności, do której dążył Mark Rothko, oraz natychmiastowych i ulotnych aspektów obrazów mistrza impresjonizmu... Więcej
Więcej
Patrick Reel w Dublinie
photo
Do 1 sierpnia na Zamku Dublińskim czynna jest retrospektywa zatytułowana "Życie w malarstwie", na której prezentowane są prace artysty Patricka Reela. Dzięki wystawie prześledzić można twórczą drogę tego malarza na przestrzeni ponad 60 lat: portrety, studia pejzaży, kompozycje półabstrakcyjne, szkice... Więcej
Gauguin w Berlinie
photo
Do 10 lipca w Alte Nationalgalerie w Berlinie oglądać można wystawę dzieł malarza Paula Gauguina, na które wpływ miało ówczesne kolonialistyczne spojrzenie. Ekspozycja zatytułowana "Dlaczego jesteś zły?" umieszcza te prace w kontekście historycznym i konfrontuje je ze stanowiskami współczesnych artystów... Więcej
Artystka Guadalupe Maravilla w Sandvika
photo
Do 7 sierpnia centrum sztuki Henie-Onstad w Sandvika (Norwegia) prezentuje po raz pierwszy w Europie wystawę prac Guadalupe Maravilli... Więcej
Więcej
Wisła "królowa polskich rzek"
photo
Od 29 marca do 9 września w Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego w Krakowie prezentowana jest wystawa poświęcona Wiśle i jej przedstawieniu w książkach, na mapach, w planach i atlasach od XVI do XIX wieku. Przez wieki rzeka ta była głównym szlakiem komunikacyjnym kraju, łączącym różne regiony Polski... Więcej
Obfita przyszłość w Kordobie
photo
Od 1 kwietnia do 5 marca 2023 roku Andaluzyjskie Centrum Współczesnej Twórczości w Kordobie prezentuje wystawę "Obfita przyszłość". Prace takich artystów, jak Olafur Eliasson, Teresa Solar i Regina de Miguel, stanowią refleksję na temat obfitości i wielości światów oraz zachęcają publiczność do wynalezienia społeczeństwa, które bardziej szanuje swoje otoczenie... Więcej
Festiwal Filmowy w Porto
photo
Od 1 do 10 kwietnia w Porto odbędzie się 42. edycja Festiwalu Fantasporto, na którym zostaną zaprezentowane wszystkie gatunki filmowe. W ofercie znajduje się kilka sekcji filmowych: "Filmy fabularne", "Orient Express" czy "Filmy portugalskie", a także konferencje, prezentacje książek i wystawy poświęcone kinu... Więcej

28marz.
28 marca

Bruksela

Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

29marz.
29 marca

Bruksela

Rada ds. Zdrowia

1kwie.
1 kwietnia

Szczyt UE-Chiny

3kwie.
3 kwietnia

Węgry

Wybory parlamentarne

4kwie.
4 kwietnia

Luksemburg

Eurogrupa

4kwie.
4-5 kwietnia

Luksemburg

Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów

4kwie.
4-7 kwietnia

Strasburg

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2022
Biuletyn n°1002
Jak zrealizować ambicje Europy w zakresie badań?
Opublikowany 05/12/2022
Biuletyn n°1001
Czy nowe pokolenia Europejczyków staną na wysokości niezbędnej pomocy?
Opublikowany 28/11/2022
Biuletyn n°1000
Tysięczny numer
Opublikowany 21/11/2022
Biuletyn n°999
Energia: wielka nadzieja XXI wieku
Opublikowany 14/11/2022
Biuletyn n°998
Czego boi się prezydent Putin?
Opublikowany 07/11/2022
Biuletyn n°997
Stosunki grecko-tureckie na dnie
Opublikowany 31/10/2022
Biuletyn n°996
70 lat później nadszedł czas ponownie wynaleźć EWWiS
Opublikowany 24/10/2022
Biuletyn n°995
Dokąd zmierzają Chiny?
Opublikowany 17/10/2022
Biuletyn n°994
Malejące wpływy Unii Europejskiej na Południu
Opublikowany 10/10/2022
Biuletyn n°993
Zmiana epoki (Zeitenwende) w Niemczech i jej implikacje dla integracji europejskiej
Opublikowany 03/10/2022
Biuletyn n°992
Nacjonalizm, suwerenność, męskość: przyczyny wojny Rosji z Ukrainą
Opublikowany 26/09/2022
Biuletyn n°991
Koniec europejskiej zależności od rosyjskich węglowodorów
Opublikowany 19/09/2022
Biuletyn n°990
"Dziś cały krajobraz medialny w Rosji jest zniszczony"
Opublikowany 12/09/2022
Biuletyn n°989
"Najwyższy czas, by ponownie zapalić europejskie gwiazdy"
Opublikowany 18/07/2022
Biuletyn n°988
"Kryzys energetyczny pokazuje znaczenie europejskiej solidarności wobec asymetrycznych szoków"
Opublikowany 11/07/2022
Biuletyn n°987
Morze Czarne, widmo nowej żelaznej kurtyny?
Opublikowany 04/07/2022
Biuletyn n°986
Francja na czele Rady: bilans pozytywny, pomimo wojny
Opublikowany 27/06/2022
Biuletyn n°985
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: kompleksowe wdrażanie wielkich ambicji
Opublikowany 20/06/2022
Biuletyn n°984
Perspektywy dla rolnictwa nowym europejskim kontekście
Opublikowany 13/06/2022
Biuletyn n°983
"Wojna prowadzona przez Rosję w Europie Wschodniej jest głównym zagrożeniem dla architektury międzynarodowej"
Opublikowany 07/06/2022
Biuletyn n°982
Europa w czasach idealnej burzy
Opublikowany 30/05/2022
Biuletyn n°981
Na rzecz nowego podejścia do Bałkanów Zachodnich
Opublikowany 23/05/2022
Biuletyn n°980
"Otwarty konflikt Zachodu i Rosji nie wchodzi w grę"
Opublikowany 16/05/2022
Biuletyn n°979
Dzień Europy: 72 lata integracji europejskiej
Opublikowany 09/05/2022
Biuletyn n°978
Wyzwanie ochrony obszarów morskich wspólnego zainteresowania, od Atlantyku po Indo-Pacyfik
Opublikowany 02/05/2022
Biuletyn n°977
Strategiczne zależności, kwestia suwerenności
Opublikowany 25/04/2022
Biuletyn n°976
Przyjmowanie ukraińskich uchodźców: między pilną reakcją, a rozwiązaniami długoterminowymi
Opublikowany 19/04/2022
Biuletyn n°975
Od rosyjskiego paktu do Zielonego Ładu?
Opublikowany 11/04/2022
Biuletyn n°974
Światowy kryzys żywnościowy: Europa musi wybrać między wycofaniem i odpowiedzialnością
Opublikowany 04/04/2022
Biuletyn n°973
Europejski unilateralizm jako narzędzie regulacji w handlu międzynarodowym
Opublikowany 28/03/2022
Biuletyn n°972
Nadszedł dzień Europy?
Opublikowany 21/03/2022
Biuletyn n°971
Partnerstwo Wschodnie wystawione na próbę wojny w Ukrainie
Opublikowany 14/03/2022
Biuletyn n°970
"Inwazja Ukrainy przez Rosję jest dla Europy chwilą prawdy"
Opublikowany 07/03/2022
Biuletyn n°969
O kilku prawdach na temat Ukrainy i Rosji
Opublikowany 28/02/2022
Biuletyn n°968
Rosja, Ukraina i prawo międzynarodowe
Opublikowany 21/02/2022
Biuletyn n°967
Europejska strategia na rzecz "New Dealu" z Afryką
Opublikowany 14/02/2022
Biuletyn n°966
"Gdyby tylko starzejąca się Europa wybrała łatwą opcję większej imigracji!"
Opublikowany 07/02/2022
Biuletyn n°965
"Europejska strategia w regionie Indo-Pacyfiku jest subtelna i doskonale dostosowana"
Opublikowany 31/01/2022
Biuletyn n°964
Europejska suwerenność, strategiczna autonomia, europejska potęga: jaka jest rzeczywistość Unii Europejskiej i jej przyszłość?
Opublikowany 24/01/2022
Biuletyn n°963
Na rzecz nowej strategii europejskiego wzrostu
Opublikowany 17/01/2022
Biuletyn n°962
Wyzwania francuskiej prezydencji w Radzie
Opublikowany 10/01/2022