Biuletyn97328 mars 2022

La Lettre

Alan Hervé

28 marca 2022

Obrona interesów Unii Europejskiej za pomocą instrumentów polityki handlowej lub regulacji handlu, takich jak mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 lub walka z nielegalnymi dotacjami zagranicznymi, jest coraz bardziej powszechna i okazuje się być sposobem na promowanie strategicznej autonomii Unii Europejskiej w upadającym systemie wielostronnym i pogrążonym w kryzysie porządku międzynarodowym.

Read more

Wybory

Zwycięstwo labourzystów w wyborach parlamentarnych na Malcie

28 marca 2022

elections.jpg
Rządząca od dziewięciu lat Partia Pracy (PL) dotychczasowego szefa rządu Roberta Abeli wygrała wybory parlamentarne na Malcie 26 marca, zdobywając 55,11% głosów i 38 mandatów. Partia Nacjonalistyczna (PN), kierowana przez Bernarda Grecha, uzyskała 41,74% głosów i 27 mandatów. Frekwencja wyniosła 85,68%, co oznacza spadek o 6,38 punktu procentowego w stosunku do wyborów parlamentarnych z 3 czerwca 2017 roku. Po raz pierwszy od 1996 frekwencja wyborcza wyniosła poniżej 90%.

Read more

Fundacja

"Européen, sans complexes"

28 marca 2022

frs.jpg
W swojej książce Jean-Dominique Giuliani, prezes Fundacji, zwraca się bez kompleksów do swoich współobywateli, którzy muszą odrzucić kłamstwa na temat Unii Europejskiej, a jednocześnie nieustannie przyczyniać się do jej ulepszania. Książka, wydana przez wydawnictwo Marie B, jest dostępna w wersji drukowanej na stronie internetowej Fundacji oraz w księgarniach. Zamówcie ją.

Read more

Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie

28 marca 2022

We Włoszech na 1 kwietnia zaplanowano koniec sanitarnego stanu wyjątkowego i stosowania obowiązkowego paszportu szczepień. W odpowiedzi na wzrost liczby zachorowań na koronawirusa w Austrii od 23 marca w zamkniętych pomieszczeniach publicznych ponownie wprowadzono obowiązek noszenia maseczek FFP2. Fundacja oferuje kompletną mapę stosowanych środków, abyście mogli Państwo śledzić rozwój sytuacji i poznać instrumenty stosowane w państwach członkowskich. To niezbędne źródło informacji, regularnie aktualizowane.

Read more

"Permanent Atlas of the European Union"

28 marca 2022

"Permanent Atlas of the European Union" - jedyna w swoim rodzaju publikacja - pozwala lepiej zrozumieć Europę w 2022 roku. Oferuje kompletny i przystępny obraz Unii Europejskiej, strefy euro i każdego z 27 państw członkowskich. Zawiera bardzo wiele map. Książka jest dostępna po angielsku w wersji cyfrowej.

Read more

Jakie nowe europejskie przepisy gospodarcze, by zagwarantować wzrost?

28 marca 2022

31 marca Fundacja organizuje spotkanie poświęcone przepisom gospodarczym w geopolitycznym kontekście, który odbija się na ożywieniu po pandemii. Wideokonferencja odbywa się w ramach francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Zarejestrujcie się już teraz.

Read more

Grecy Morza Czarnego, znaczna diaspora, ale wysoce zagrożona

28 marca 2022

Od początku wojny na Ukrainie greckie MSZ potępia rosyjską inwazję, mimo historycznych związków z Rosją. Ukraina jest jedynym krajem w Europie, w którym mieszka tak liczna grecka społeczność - od 100 000 do 150 000 Greków. Kim oni są? Gdzie mieszkają? Alexia Kefalas opowiada ich historię.

Read more

Ukraina/Rosja

ETPCz wznawia rozpatrywanie skarg przeciwko Rosji

28 marca 2022

ukrru.jpg
23 marca Europejski Trybunał Praw Człowieka ogłosił, że wznowi rozpatrywanie skarg przeciwko Federacji Rosyjskiej. Po wykluczeniu Rosji z Rady Europy 16 marca, ETPCz zawiesił rozpatrywanie wszystkich skarg przeciwko Moskwie. Trybunał będzie nadal wydawał wyroki dotyczące Rosji do 16 września 2022 roku i wzywa Rosję do uregulowania w całości zobowiązań finansowych tego kraju wobec Rady.

Read more -inny link

Parlament Europejski przyjmuje awaryjną pomoc dla uchodźców

28 marca 2022

24 marca europosłowie przyjęli działania polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie (CARE) - 562 głosy za, 2 przeciw, 3 wstrzymujących się, by przekierować środki do krajów Unii przyjmujących osoby uciekające przed rosyjską inwazją na Ukrainę. Mogą obejmować fundusze uruchomione w ramach polityki spójności na lata 2014-2020, które nie zostały wydane, a także dodatkowe 10 mld euro z programu REACT-EU. Stosunkiem 575 głosów do 4 (przy 3 głosach wstrzymujących się) europosłowie przedłużyli o rok - do połowy 2024 - okres wykorzystywania Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, aby dać państwom członkowskim dostęp do niewykorzystanych środków: można w ten sposób odblokować 420 mln euro.

Read more -inny link

Wołodymyr Zełenski przed parlamentami

28 marca 2022

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wystąpił przed parlamentami Japonii, Włoch, Francji i Szwecji. Wezwał Japonię do nałożenia embarga handlowego na rosyjskie produkty. We Włoszech podkreślił potrzebę wprowadzenia ostrzejszych unijnych sankcji. Przed francuskimi deputowanymi i senatorami wyraził życzenie, by francuskie firmy opuściły Rosję. I wreszcie, zwrócił się do szwedzkiego parlamentu o przyjęcie nowych sankcji, zakazanie zakupu rosyjskiej ropy i zamknięcie portów dla rosyjskich statków.

Read more -inny link -inny link -inny link

Deklaracja G7

28 marca 2022

24 marca, podczas nadzwyczajnego szczytu G7 w Brukseli, siedmiu przywódców państw członkowskich (Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Japonii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych) zadeklarowało, że są gotowi nałożyć surowsze sankcje i przyjąć przeciwko Rosji, która najechała na Ukrainę, "nowe sankcje, jeśli będzie to konieczne".

Read more -inny link

Rezolucja domagająca się natychmiastowego zatrzymania działań wojennych; przemieszczone i uchodźcze dzieci

28 marca 2022

24 marca Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło 140 głosami rezolucję zatytułowaną "Humanitarne konsekwencje agresji przeciwko Ukrainie", w której "domaga się" od Rosji "natychmiastowego" zakończenia wojny w Ukrainie. 38 krajów wstrzymało się od głosu, a 5 głosowało przeciw. Tego samego dnia UNICEF poinformował o niszczących konsekwencjach wojny w Ukrainie dla populacji dzieci - doprowadziła do wysiedlenia 4,3 miliona dzieci na łączną liczbę 10 milionów wysiedlonych.

Read more -inny link -inny link

Szczyt NATO

28 marca 2022

Na zakończenie nadzwyczajnego szczytu przywódców państw NATO, który odbył się 24 marca w Brukseli, sojusznicy zgodzili się co do "potrzeby udzielenia większego wsparcia Ukrainie", dostarczenia "sprzętu, który pomoże Ukrainie chronić się przed zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi i nuklearnymi" oraz utworzenia "czterech nowych grup bojowych w Bułgarii, na Węgrzech, w Rumunii i na Słowacji", "oprócz tych, które są już obecne w trzech krajach bałtyckich i w Polsce". Przywódcy zdecydowali również o przedłużeniu kadencji sekretarza generalnego Jensa Stoltenberga o rok, do 30 września 2023.

Read more -inny link -inny link -inny link

Konkluzje Rady Europejskiej w zakresie rosyjskiej agresji na Ukrainę

28 marca 2022

Na posiedzeniu 24 marca Rada Europejska wezwała Rosję do zaprzestania ataków na ludność cywilną i do wpuszczenia pomocy humanitarnej do oblężonych miast. Unia zaapelowała również o zaprzestanie obchodzenia sankcji i zadeklarowała gotowość przyjęcia nowych restrykcji przeciwko Białorusi i Rosji. 27 szefów państw i rządów wzywa Komisję do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu ułatwienia przyjmowania uchodźców. Ponadto, uzgodniono, że należy (we współpracy z międzynarodowymi partnerami) utworzyć solidarnościowy fundusz powierniczy, który przyczyni się do odbudowy demokratycznej Ukrainy. Przywódcy europejscy potwierdzili również swoje poparcie dla Mołdawii.

Read more

Mobilizacja Eurojustu w celu zbierania dowodów na ewentualne zbrodnie wojenne

28 marca 2022

24 marca agencja Eurojust, zmobilizowana na wniosek europejskich ministrów sprawiedliwości, ogłosiła powołanie zespołu śledczego, którego zadaniem jest zbieranie dowodów na ewentualne zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości w Ukrainie. Eurojust będzie pełnił funkcję przekaźnika i koordynatora dochodzeń prowadzonych przez państwa członkowskie i Międzynarodowy Trybunał Karny.

Read more -inny link -inny link

Nieformalne posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych

29 marca 2022

28 marca ministrowie spraw wewnętrznych ponownie podkreślili potrzebę zapewnienia wsparcia finansowego i materialnego państwom członkowskim przyjmującym uchodźców z Ukrainy, w tym poprzez określenie możliwości ich przyjmowania i zakwaterowania oraz udzielenie pomocy w organizowaniu transferów. Wspomniano o utworzeniu platformy rejestracyjnej służącej wymianie informacji na temat beneficjentów ochrony tymczasowej i statusu ochrony krajowej. Wszystkie te środki opierają się na 10-punktowym planie działania przedstawionym przez Komisję.

Read more -inny link

Rada Europejska

Konkluzje Rady Europejskiej

28 marca 2022

conseilparlement.jpg
24 marca 27 szefów państw i rządów omówiło rosyjską agresję wojskową na Ukrainę w obecności amerykańskiego prezydenta Joe Bidena i ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskego (uczestniczył poprzez wideokonferencję). 25 marca przywódcy zwrócili się do Komisji o przedstawienie propozycji nowych inicjatyw mających na celu wzmocnienie europejskiej bazy przemysłowej i technologicznej w dziedzinie obronności, a tym samym urzeczywistnienie strategicznej autonomii. W zakresie energetyki upoważniono Komisję do realizacji grupowych zakupów gazu oraz do rozważenia ewentualnego ograniczenia hurtowych cen gazu. Przywódcy ponownie mianowali Charlesa Michela na przewodniczącego Rady Europejskiej na kolejną i ostatnią kadencję trwającą 2,5 roku.

Read more

Komisja

Pomoc państwa: tymczasowe regulacje, by wesprzeć gospodarkę

28 marca 2022

commission1.jpg
23 marca Komisja przyjęła tymczasowe, kryzysowe ramy pozwalające państwom członkowskim na wykorzystywanie elastyczności przewidzianej w przepisach dotyczących pomocy państwa. Umożliwią przyznawanie pomocy w wysokości do 400 000 euro dla firm dotkniętych wojną w Ukrainie, wspieranie przepływów pieniężnych przedsiębiorstw poprzez publiczne gwarancje i pożyczki oraz rekompensowanie im dodatkowych kosztów wynikających z wyższych cen energii w wysokości do 2 mln euro.

Read more

Propozycje na rzecz zabezpieczenia dostaw energii

28 marca 2022

23 marca Komisja przedstawiła wniosek, w którym ustaliła na 80% minimalny poziom magazynowania gazu na nadchodzącą zimę w celu zagwarantowania dostaw energii. Aby ograniczyć ryzyko wpływów z zewnątrz, proponuje wprowadzenie nowego, obowiązkowego certyfikatu dla operatorów magazynów gazu. Komisja przedstawiła również możliwości interwencji rynkowej na poziomie unijnym i krajowym w zakresie cen energii oraz magazynowania gazu. Jest gotowa utworzyć grupę zadaniową ds. wspólnych zakupów gazu na szczeblu UE i zachęcać do przyszłych partnerstw z głównymi światowymi dostawcami energii.

Read more

Zachowanie bezpieczeństwa żywnościowego i wzmocnienie systemów żywnościowych

28 marca 2022

23 marca Komisja przedstawiła działania mające na celu zwiększenie światowego bezpieczeństwa żywnościowego, zwłaszcza w Ukrainie i w krajach zależnych od importu zbóż, oraz wsparcie europejskich rolników i konsumentów w obliczu rosnących cen. Przeprowadzona zostanie kompleksowa analiza zagrożeń i słabych punktów łańcucha dostaw żywności w UE i odblokowanych zostanie 500 mln euro na pomoc dla producentów najbardziej dotkniętych kryzysem. Wreszcie, Komisja zaproponowała nowe, tymczasowe ramy prawne, które mają pomóc rolnikom, producentom nawozów i sektorowi rybołówstwa.

Read more

Wzmocnienie partnerstwa z WHO na rzecz Afryki

28 marca 2022

24 marca Komisja ogłosiła wzmocnienie partnerstwa z WHO w celu zapewnienia dostępu do leków i technologii medycznych w Afryce Subsaharyjskiej. Wkład finansowy w wysokości 24,5 mln euro wesprze transfer technologii, aby pomóc w lokalnej produkcji szczepionek, zwiększyć popyt i wzmocnić regulacje dotyczące leków. Komisja ogłosiła również zacieśnienie współpracy z Biurem Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka poprzez przyznanie pomocy finansowej w wysokości 14,4 mln euro.

Read more

Nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa

28 marca 2022

22 marca Komisja zaproponowała rozporządzenie w sprawie cyberbezpieczeństwa, którego celem jest zmniejszenie narażenia unijnych instytucji, organów i agencji na ryzyka. Opiera się ono na utworzeniu Międzyinstytucjonalnej Rady ds. Cyberbezpieczeństwa oraz rozszerzeniu mandatu zespołu reagowania na incydenty komputerowe dla instytucji, organów i agencji UE (CERT-EU). Komisja zaproponowała również rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa informacji w celu ochrony wymiany informacji między instytucjami i organami UE poprzez utworzenie międzyinstytucjonalnej grupy koordynacyjnej ds. bezpieczeństwa informacji.

Read more

Parlament

Zielone światło dla rozlokowania Frontex-u w Mołdawii i pomocy makrofinansowej

28 marca 2022

parlement.jpg
24 marca europosłowie zapalili zielone światło dla zawarcia porozumienia między UE a Mołdawią w sprawie działań operacyjnych prowadzonych przez Frontex (543 głosy do 34). Umowa jest tymczasowo stosowana od 17 marca. Działania, w tym rejestracja lub odprawa graniczna, będą monitorowane przez funkcjonariusza Frontex-u ds. praw podstawowych. Tego samego dnia Rada zatwierdziła pomoc makrofinansową dla Mołdawii w wysokości 150 mln euro na pokrycie części jej potrzeb w zakresie zewnętrznego finansowania.

Read more -inny link

Kanadyjski premier przed europosłami

28 marca 2022

23 marca premier Kanady Justin Trudeau wezwał w przemówieniu przed europosłami do jedności państw członkowskich, aby wysłać na Ukrainę więcej broni i sprzętu wojskowego. Potępił "zbrodniczą inwazję Putina".

Read more -inny link

Roaming: 10 dodatkowych lat bez dodatkowych opłat telefonicznych

28 marca 2022

24 marca eurodeputowani zdecydowali o 10-letnim przedłużeniu obowiązywania unijnego systemu roamingu w telefonii komórkowej (581 głosów za, 2 przeciw, 5 głosów wstrzymujących). Program ten umożliwia konsumentom korzystanie z telefonów komórkowych podczas podróży po UE bez ponoszenia kosztów innych niż te, które płacą u siebie w kraju. Aby dokument mógł wejść w życie, teraz musi zostać formalnie zatwierdzony przez Radę.

Read more

Sesja plenarna Konferencji w sprawie przyszłości Europy

28 marca 2022

W dniach 25-26 marca w Strasburgu odbyło się posiedzenie plenarne Konferencji w sprawie przyszłości Europy, na którym w obecności wiceprzewodniczącej Komisji Dubravki Šuicy i byłego premiera Belgii Guy Verhofstadta omówiono propozycje przedstawione przez 9 grup roboczych.

Read more -inny link

Rada

Zaaprobowanie "Strategicznego kompasu"

28 marca 2022

conseilparlement.jpg
21 marca ministrowie spraw zagranicznych i obrony przyjęli "Strategiczny kompas", który ma wzmocnić bezpieczeństwo i zdolności obronne Unii Europejskiej. Opiera się on na czterech filarach: działaniu, inwestowaniu, współpracy i bezpieczeństwie. Celem jest poprawa mobilności wojsk, wzmocnienie misji cywilnych i wojskowych oraz ustanowienie wspólnej polityki w zakresie kosmosu i cyberobrony. Ministrowie zatwierdzili utworzenie oddziału liczącego 5 000 żołnierzy. Ponadto ministrowie osiągnęli polityczne porozumienie w sprawie dodatkowych 500 mln euro w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju.

Read more -inny link -inny link

Posiedzenie ministrów rolnictwa

28 marca 2022

21 marca obradowali ministrowie rolnictwa i rybołówstwa, a częścią posiedzenia było wystąpienie online ich ukraińskiego odpowiednika. W kontekście wojny w Ukrainie ministrowie omówili kroki, jakie należy podjąć w celu zagwarantowania dostaw żywności w krótkoterminowej perspektywie, oraz zgodzili się co do potrzeby wzmocnienia suwerenności żywnościowej Unii Europejskiej w perspektywie średnio- i długoterminowej. Wezwano także do przejrzystego i szybkiego zatwierdzenia planów przyszłej WPR, przewidując większą elastyczność, "aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe w efekcie wojny w Ukrainie".

Read more

Porozumienie między Radą i Parlamentem w sprawie aktu o rynkach cyfrowych

28 marca 2022

24 marca Rada i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie w sprawie przepisów mających położyć kres nadużywaniu pozycji dominującej przez cyfrowych gigantów. Po kilku miesiącach negocjacji europejskie instytucje osiągnęły kompromis w sprawie aktu o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act - DMA), który ma nałożyć na GAFAM - Google, Apple, Meta (Facebook), Amazon i Microsoft - szereg zobowiązań i zakazów w celu ograniczenia praktyk antykonkurencyjnych.

Read more -inny link

Dyplomacja

Wzmocnić europejskie bezpieczeństwo energetyczne

28 marca 2022

diplomatie.jpg
25 marca Unia Europejska i Stany Zjednoczone utworzyły wspólną grupę roboczą ds. bezpieczeństwa energetycznego w celu wzmocnienia współpracy i zabezpieczenia dostaw energii poprzez zwiększenie ilości skroplonego gazu ziemnego (LNG) dostępnego dla Unii Europejskiej od tego roku. Umowa ma na celu zmniejszenie uzależnienia od rosyjskich paliw kopalnych poprzez zachęcanie do zawierania długoterminowych kontraktów na eksport i import LNG z USA.

Read more

Nowe ramy transferu danych osobowych

28 marca 2022

25 marca Unia Europejska i Stany Zjednoczone ogłosiły, że zasadniczo osiągnęły porozumienie w sprawie nowych ram przekazywania danych osobowych, które mają kluczowe znaczenie dla gospodarki cyfrowej. Wcześniej, w lipcu 2020 roku Trybunał Sprawiedliwości UE unieważnił poprzednie ustalenia ("Tarczę Prywatności").

Read more -inny link

Niemcy

Zrewidowane prognozy gospodarcze w Niemczech w konsekwencji wojny w Ukrainie

28 marca 2022

allemagne.jpg
Wojna w Ukrainie zahamowała ożywienie niemieckiej gospodarki. Zgodnie z prognozami opublikowanymi przez instytut IFO 23 marca, wzrost PKB w 2022 roku wyniesie od 2,2% do 3,1% (podczas gdy początkowo miał sięgnąć 3,7%). Inflacja została skorygowana w górę - oczekuje się, że ceny wzrosną o 5,1% do 6,1%, a nie jak wcześniej przewidywano o 3,3%.

Read more

Wybory w Kraju Saary

28 marca 2022

27 marca w Kraju Saary odbyły się wybory regionalne, które wygrała SPD (Partia Socjaldemokratyczna). Uzyskała 43,5% głosów, wyprzedzając CDU (Unię Chrześcijańsko-Demokratyczną), która zdobyła 28,5%. Ta ostatnia rządziła regionem od 1999 roku.

Read more -inny link

Bułgaria

Zniesienie praktyki "złotych paszportów"

28 marca 2022

bulgarie.jpg
24 marca bułgarski parlament przegłosował dwie poprawki mające na celu ukrócenie praktyki "złotych paszportów", które umożliwiają uzyskanie obywatelstwa danego kraju w zamian za duże inwestycje. Nadal jednak możliwe jest uzyskanie statusu stałego rezydenta w zamian za inwestycje. Od czasu inwazji na Ukrainę Parlament Europejski wywiera nacisk na Bułgarię, Cypr i Maltę w sprawie tego mechanizmu, z którego często korzystają rosyjscy oligarchowie.

Read more -inny link

Grecja

Grecja kupuje od Francji nowe samoloty bojowe i fregaty

28 marca 2022

grece.jpg
W ramach porozumienia obronnego ratyfikowanego w październiku ubiegłego roku między Grecją a Francją, 24 marca Ateny podpisały w obecności Florence Parly, francuskiej minister armii, i Nikosa Panagiotopoulosa, greckiego ministra obrony, kilka umów na zakup francuskiego uzbrojenia o łącznej wartości 4 mld euro. Grecka marynarka wojenna zakupiła trzy fregaty obronne i interwencyjne (FDI) od firmy Naval Group. Dassault Aviation podpisało umowę na sprzedaż sześciu dodatkowych samolotów Rafale. Ponadto MBDA podpisało dwa kontrakty na uzbrojenie fregat i Rafali.

Read more -inny link -inny link -inny link

Węgry

Wybory parlamentarne na Węgrzech: najświeższe sondaże

28 marca 2022

hongrie.jpg
Partia premiera Viktora Orbana - Fidesz - cieszy się poparciem 41% wyborców w kontekście wyborów parlamentarnych na Węgrzech, które odbędą się już 3 kwietnia. Wyprzedza zjednoczoną opozycję, na którą zamierza zagłosować 39% wyborców. To wyniki sondażu instytutu Republikon przeprowadzonego między 16 a 18 marca. 16% obywateli nadal jest niezdecydowanych.

Read more -inny link

Portugalia

Skład nowego rządu

28 marca 2022

portugal.jpg
27 marca prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa zaakceptował wniosek w sprawie powołania sekretarzy stanu przedstawiony przez premiera António Costę. Nowy rząd, w którym zasiada więcej kobiet niż mężczyzn, rozpocznie urzędowanie 30 marca.

Read more -inny link

Czechy

Były premier Andrej Babisz z zarzutem oszustwa na unijnych dotacjach

28 marca 2022

republique-tcheque.jpg
21 marca czeska prokuratura postawiła byłemu premierowi Andrejowi Babiszowi zarzuty w sprawie oszustw związanych z unijnymi dotacjami, dotyczące jego własności rolnej. W 2007 roku rzekomo odłączył swoje gospodarstwo od swojego holdingu Agrofert, aby uzyskać europejskie dotacje zarezerwowane wówczas dla MŚP. Na początku marca odebrano mu immunitet poselski, by ułatwić prowadzenie śledztwa, które wciąż nie zostało zakończone. Babiszowi grozi teraz do 10 lat więzienia, choć jest bardzo prawdopodobne, że wyrok będzie niższy, ponieważ sprawa dotyczy czynów sprzed ponad 15 lat.

Read more -inny link

Kultura

Obfita przyszłość w Kordobie

28 marca 2022

culture.jpg
Od 1 kwietnia do 5 marca 2023 roku Andaluzyjskie Centrum Współczesnej Twórczości w Kordobie prezentuje wystawę "Obfita przyszłość". Prace takich artystów, jak Olafur Eliasson, Teresa Solar i Regina de Miguel, stanowią refleksję na temat obfitości i wielości światów oraz zachęcają publiczność do wynalezienia społeczeństwa, które bardziej szanuje swoje otoczenie.

Read more

Wisła "królowa polskich rzek"

28 marca 2022

Od 29 marca do 9 września w Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego w Krakowie prezentowana jest wystawa poświęcona Wiśle i jej przedstawieniu w książkach, na mapach, w planach i atlasach od XVI do XIX wieku. Przez wieki rzeka ta była głównym szlakiem komunikacyjnym kraju, łączącym różne regiony Polski.

Read more

Monet i Rothko w Giverny

28 marca 2022

Do 3 lipca w Muzeum Impresjonizmów w Giverny oglądać można dialog między późną twórczością Claude'a Moneta a wyjątkową kolorystyką obrazów Marka Rothko. Zwiedzający są zaproszeni do kontemplacji intensywności, do której dążył Mark Rothko, oraz natychmiastowych i ulotnych aspektów obrazów mistrza impresjonizmu.

Read more -inny link

Festiwal Filmowy w Porto

28 marca 2022

Od 1 do 10 kwietnia w Porto odbędzie się 42. edycja Festiwalu Fantasporto, na którym zostaną zaprezentowane wszystkie gatunki filmowe. W ofercie znajduje się kilka sekcji filmowych: "Filmy fabularne", "Orient Express" czy "Filmy portugalskie", a także konferencje, prezentacje książek i wystawy poświęcone kinu.

Read more

Karel Vaňura w Pradze

28 marca 2022

Do 29 maja w Muzeum Sztuki Współczesnej w Pradze czynna jest wystawa dzieł malarza i szklarza Karela Vaňury. Ten artysta z lat 60. XX wieku tworzył obrazy i szklane przedmioty w misternym i wyszukanym stylu, a jednocześnie uczył sztuki i projektowania, wywierając znaczący wpływ na kolejne pokolenia artystów.

Read more

Thinking pictures w Tallinnie

28 marca 2022

Do 14 sierpnia w Muzeum Kumu w Tallinie oglądać można wystawę sztuki konceptualnej, której celem był dialog prac pochodzących z krajów bałtyckich i Rosji. Jednak po niedawnym ataku militarnym Federacji Rosyjskiej na Ukrainę kuratorzy muzeum zdecydowali się zostawić miejsca zarezerwowane dla rosyjskich dzieł puste.

Read more

Gauguin w Berlinie

28 marca 2022

Do 10 lipca w Alte Nationalgalerie w Berlinie oglądać można wystawę dzieł malarza Paula Gauguina, na które wpływ miało ówczesne kolonialistyczne spojrzenie. Ekspozycja zatytułowana "Dlaczego jesteś zły?" umieszcza te prace w kontekście historycznym i konfrontuje je ze stanowiskami współczesnych artystów.

Read more

Artystka Guadalupe Maravilla w Sandvika

28 marca 2022

Do 7 sierpnia centrum sztuki Henie-Onstad w Sandvika (Norwegia) prezentuje po raz pierwszy w Europie wystawę prac Guadalupe Maravilli.

Read more -inny link

Solidarność z Ukraińcami w świecie kultury

28 marca 2022

W całej Europie trwają wydarzenia kulturalne wspierające Ukrainę. 2 kwietnia Szkoła Muzyczna Cronenberga we Francji zagra koncert solidarności z Ukrainą. W Niemczech Fundacja Güntera Henle i Wydawnictwo G. Henle organizują 2 kwietnia w Tonhalle w Düsseldorfie benefisy z udziałem Jewgienija Kisina i Gidona Kremera. W Hiszpanii dziesięciu artystów zaśpiewa na koncercie organizowanym 31 marca przez Círculo de Bellas Artes i Universidad Autónoma w Madrycie. W Szwajcarii Festiwal w Lucernie proponuje 9 kwietnia koncert z udziałem solistów Orkiestry Festiwalowej tego miasta. W Polsce Muzeum Historii Żydów Polskich zaprasza 31 marca na charytatywny koncert w Warszawie.

Read more -inny link -inny link -inny link -inny link -inny link

Domicjan w Lejdzie

28 marca 2022

Do 22 maja Narodowe Muzeum Starożytności w Lejdzie prezentuje wystawę poświęconą rzymskiemu cesarzowi Domicjanowi. Ekspozycja, przedstawiająca jego panowanie w latach 81-96, ukazuje zapomniany złoty wiek Cesarstwa Rzymskiego. Posągi i rekonstrukcje pomieszczeń z epoki przypominają zwiedzającym o zamożności Rzymu w tym okresie.

Read more

Patrick Reel w Dublinie

28 marca 2022

Do 1 sierpnia na Zamku Dublińskim czynna jest retrospektywa zatytułowana "Życie w malarstwie", na której prezentowane są prace artysty Patricka Reela. Dzięki wystawie prześledzić można twórczą drogę tego malarza na przestrzeni ponad 60 lat: portrety, studia pejzaży, kompozycje półabstrakcyjne, szkice.

Read more

Agenda

28 marca

Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (Bruksela)


29 marca

Rada ds. Zdrowia (Bruksela)


les 1 kwietnia

Szczyt UE-Chiny ()


les 3 kwietnia

Wybory parlamentarne (Węgry)


les 4 kwietnia

Eurogrupa (Luksemburg)


les 4-5 kwietnia

Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (Luksemburg)


les 4-7 kwietnia

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego (Strasburg)


Newsletter Archives

Być Europejczykiem (wolnym, umiarkowanym i niezależnym): widziane z Europy Środkowej i Wschodniej

Skręt w prawo, ale dotychczasowa większościowa koalicja powinna się utrzymać

Powrót rosyjskiego dylematu na bułgarską scenę polityczną

"Europa nie przetrwa, jeśli nie będzie ewoluować"

Europejski upadek, niemiecka historia?

The Editors of the Newsletter :
Dyrektor publikacji : Pascale Joannin

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Kontakt/sugestia

Director of Publication :
Fundacja Roberta Schumana

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Europejski unilateralizm jako narzędzie regulacji w handlu międzynarodowym

pdf

Biuletyn n°973- wersja 28 mars 2022