Biuletyn n°974

Open panel Open panel
Biuletyn n°974
Biuletyn
wtorek, 5 kwietnia 2022
numer 974
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Światowy kryzys żywnościowy: Europa musi wybrać między wycofaniem i odpowiedzialnością
Wojna w Ukrainie zagraża światowym dostawom zbóż i nawozów. Dla Unii Europejskiej, światowego lidera w dziedzinie rolnictwa, sytuacja ta wymaga ponownej refleksji nad jej politykami, które mogą się przełożyć na spadki produkcji w chwili, gdy światowe potrzeby rosną.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Prawo narodów
photo
W dyskusjach o zakończeniu wojny w Ukrainie nie należy zapominać, że sami Ukraińcy zadecydują o swojej przyszłości i że będą mieli silne i uzasadnione żądania zapewnienia, że rosyjski agresor nie powróci - przypomina Jean-Dominique Giuliani... Więcej

Wybory : Viktor Orban wygrywa na Węgrzech czwarty raz z rzędu
photo
Związek Młodych Demokratów-Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa (FIDESZ-MPSZ), kierowany przez dotychczasowego premiera Vikora Orbana, odniósł zdecydowane zwycięstwo w wyborach parlamentarnych, które odbyły się na Węgrzech 3 kwietnia. Partia zdobyła 53,0% głosów i 135 mandatów (+2 w porównaniu z poprzednimi wyborami w 2018 roku), zachowując większość 2/3 głosów. Opozycyjny sojusz Zjednoczeni dla Węgier, kierowany przez Petera Marki-Zaya, uzyskał 35,04% głosów i 56 mandatów (-10)... Więcej
Słoweńskie wybory 24 kwietnia: Janez Jansa może zwyciężyć, ale bez większości
photo
24 kwietnia Słoweńcy mają odnowić 90-osobowy skład Državniego zboru (Zgromadzenia), niższej izby dwuizbowego parlamentu. Partia Demokratyczna (SDS) ustępującego premiera Janeza Jansy idzie łeb w łeb z Ruchem na rzecz Wolności (GS) Roberta Goloba. Pierwsza z tych partii ma uzyskać 16,8% głosów, a druga 16,7%. Socjaldemokraci (SD) mają otrzymać 9,4%, podobnie jak Lewica (L), a Nowa Słowenia (NSi) - 5%... Więcej

Fundacja : "Européen, sans complexes"
photo
W swojej książce Jean-Dominique Giuliani zwraca się bez kompleksów do swoich współobywateli, którzy muszą odrzucić kłamstwa na temat Unii Europejskiej, a jednocześnie nieustannie przyczyniać się do jej ulepszania. Książka, wydana przez wydawnictwo Marie B, jest dostępna w wersji drukowanej na stronie internetowej Fundacji oraz w księgarniach. Zamówcie ją... Więcej
Jakie nowe europejskie przepisy gospodarcze, by zagwarantować wzrost?
photo
31 marca Fundacja zorganizowała wideokonferencję na temat zasad gospodarczych, które mogą wspierać wzrost gospodarczy w Europie. Można obejrzeć nagranie z całej tej debaty... Więcej
Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety
photo
Reagując na gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19, Unia Europejska utworzyła fundusz naprawczy dla państw członkowskich o wartości 672,5 mld euro w formie dotacji i pożyczek, zwany Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Do tej pory Komisja zatwierdziła 23 plany (w tym 29 marca plan Szwecji), 21 krajów otrzymało planowane zaliczki, a 2 kraje otrzymały pierwszą transzę po osiągnięciu serii celów. Komisja nie zatwierdziła jeszcze planów Węgier i Polski ze względu na naruszanie zasad państwa prawa. Fundacja udostępnia interaktywną mapę planów dla poszczególnych krajów, na której zobaczyć można kwoty, harmonogramy i priorytety... Więcej
Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
Od 1 kwietnia we Włoszech zniesiono stan wyjątkowy, w Bułgarii zniesiono wszystkie ograniczenia zdrowotne, a w Estonii maseczki są wymagane jedynie w środkach transportu publicznego i placówkach medycznych. W Hiszpanii COVID-19 jest obecnie uznawany za grypę. Fundacja oferuje kompletną mapę stosowanych środków, abyście mogli Państwo śledzić rozwój sytuacji i poznać środki stosowane w państwach członkowskich. To niezbędne źródło informacji, regularnie aktualizowane... Więcej
"Permanent Atlas of the European Union"
photo
"Permanent Atlas of the European Union" - jedyna w swoim rodzaju publikacja - pozwala lepiej zrozumieć Europę w 2022 roku. Oferuje kompletny i przystępny obraz Unii Europejskiej, strefy euro i każdego z 27 państw członkowskich. Zawiera bardzo wiele map. Książka jest dostępna po angielsku w wersji cyfrowej... Więcej

Ukraina/Rosja : Wystąpienia Wołodymyra Zełenskiego przed parlamentami
photo
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do parlamentów Belgii, Danii, Holandii, Norwegii i Australii. Wezwał holenderskich posłów do zaprzestania kupowania rosyjskiego gazu. Poprosił o duńską pomoc w odbudowie miasta Mikołajów i wezwał Belgów do kontynuowania dostaw broni na Ukrainę. W norweskim parlamencie podkreślił ukraińskie zapotrzebowanie na pociski przeciwokrętowe, systemy przeciwlotnicze i systemy na pojazdy opancerzone. Przed australijskimi parlamentarzystami zaapelował o zaostrzenie sankcji przeciwko Rosji i o pomoc wojskową dla Ukrainy... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej | Więcej
Wizyta przewodniczącej Parlamentu w Kijowie
photo
Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, przebywająca 1 kwietnia z wizytą w Kijowie, potwierdziła w ukraińskim parlamencie poparcie Unii Europejskiej dla Ukrainy. Zagwarantowała, że przeciwko Rosji zastosowane zostaną nowe sankcje i że państwa członkowskie zajmą się ukraińskimi uchodźcami, zanim będą oni mogli wrócić do domu. Zapowiedziała, że Europa pomoże w odbudowie zbombardowanych miast, między innymi poprzez utworzenie funduszu solidarnościowego. Ponownie wyraziła swoje poparcie dla starań Ukrainy o uzyskanie statusu kraju kandydującego do Unii Europejskiej... Więcej
Więcej
Koniec importu rosyjskiego gazu przez kraje bałtyckie
photo
1 kwietnia Litwa, Łotwa i Estonia postanowiły, że zaprzestaną importu rosyjskiego gazu, tłumacząc, że mogą częściowo polegać na podziemnych rezerwach gazu na Łotwie. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda wezwał inne kraje UE do pójścia za przykładem państw bałtyckich i zaprzestania importu rosyjskiego gazu... Więcej
Więcej | Więcej
Odblokowanie 17 mld euro dla uchodźców uciekających z Ukrainy
photo
4 kwietnia Rada zatwierdziła udostępnienie dodatkowych 420 mln euro na pomoc w przyjmowaniu osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Przyjęła również rozporządzenie CARE, które pozwala państwom członkowskim na przekierowanie nieprzydzielonych środków z polityki spójności na lata 2014-2020 oraz z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Ponadto państwa członkowskie mogą wykorzystać do 9,5 mld euro w ramach transzy na 2022 z programu REACT-EU. W sumie do dyspozycji jest prawie 17 mld euro... Więcej
Potępienie rosyjskich zbrodni
photo
4 kwietnia Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej Josep Borrell potępił okrucieństwa, jakich dopuściły się rosyjskie siły na Ukrainie, zwłaszcza w mieście Bucza. Obarczył odpowiedzialnością rosyjskie władze i przypomniał, że Europa wspiera dochodzenia prowadzone przez prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego w sprawie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, a także prace komisji śledczej Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka... Więcej
Więcej
Propozycja dotycząca wymiany banknotów hrywien przez osoby uciekające z Ukrainy
photo
1 kwietnia Komisja zaproponowała, aby osobom uciekającym z Ukrainy zapewnić takie same warunki wymiany ukraińskiej waluty (hrywny) na lokalną walutę kraju przyjmującego... Więcej
Więcej
Europol rozmieszcza swoje zespoły operacyjne ds. uchodźców
photo
1 kwietnia Europol ogłosił wysłanie zespołów operacyjnych do europejskich krajów graniczących z Ukrainą, aby wesprzeć je w przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy. Zespoły te, składające się ze specjalistów Europolu i zaproszonych funkcjonariuszy, będą pomagać krajowym władzom w organizowaniu dodatkowych kontroli bezpieczeństwa oraz w identyfikacji terrorystów i przestępców, którzy mogą próbować przedostać się do Unii z falą uchodźców... Więcej
Więcej
Ryzyko braku żywności
photo
29 marca Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oświadczyła, że w wyniku wojny w Ukrainie w najbliższych tygodniach i miesiącach spodziewane są niedobory żywności. Działania wojenne spowodowały "poważne zakłócenia w łańcuchach dostaw i na rynkach w całej Ukrainie, a ludzie mają trudności z dostępem do żywności"... Więcej
Więcej
Wysiłki w zakresie pomocy humanitarnej
photo
1 kwietnia Światowy Program Żywnościowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (WFP) ostrzegł, że sytuacja humanitarna w Ukrainie pogarsza się. Do tej pory WFP pomógł milionowi osób dotkniętych wojną, a w najbliższych miesiącach zamierza wesprzeć ponad 3 miliony osób wewnętrznie przesiedlonych. Wstępnie rozmieszczono w tym kraju prawie 40 000 ton żywności do rozdania. Ze swojej strony Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK) ogłosił, że próba humanitarnej ewakuacji z miasta Mariupol nie powiodła się, a konwoje humanitarne nie mogły przejechać... Więcej
Więcej

Komisja : Propozycje na rzecz upowszechnienia gospodarki obiegowej
photo
30 marca Komisja przedstawiła propozycje zachęcające do stosowania modeli biznesowych o obiegu zamkniętym, rozszerzając istniejące ramy w zakresie ekoprojektu i wzmacniając pozycję konsumentów. Zaproponowała także nową strategię dotyczącą zrównoważonych i nadających się do recyklingu wyrobów włókienniczych. Ponadto Komisja zaprezentowała wniosek mający na celu pobudzenie rynku wyrobów budowlanych i zapewnienie zgodności jego regulacji z aspiracjami Zielonego Ładu... Więcej
Wzmocnienie oznaczeń geograficznych na produkty rolne
photo
1 kwietnia Komisja przedstawiła środki mające na celu rewizję systemu oznaczeń geograficznych dla win, napojów spirytusowych i produktów rolnych. Proponuje skrócenie i uproszczenie procedury rejestracji, wzmocnienie ochrony oznaczeń geograficznych w internecie, wspieranie zrównoważonego rozwoju społecznego, środowiskowego i gospodarczego produkcji oraz wzmocnienie roli grup producentów w zarządzaniu oznaczeniami geograficznymi i w ich rozwoju... Więcej

Parlament : Podróż delegacji do Mołdawii
photo
W dniach 31 marca-2 kwietnia delegacja złożona z 7 europosłów Komisji Spraw Zagranicznych oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony przebywała z wizytą w Mołdawii, aby potwierdzić swoje poparcie dla władz tego kraju w kontekście wojny w Ukrainie. Omówiono wniosek Mołdawii o członkostwo w UE i zachęcano rząd do podjęcia niezbędnych reform. 4 kwietnia Rada zatwierdziła pomoc w wysokości 150 mln euro na wzmocnienie odporności Mołdawii i pokrycie jej potrzeb finansowych... Więcej
Więcej

Rada : Bilans na półmetku francuskiej prezydencji w Radzie
photo
30 marca minister ds. Europy i Spraw Zagranicznych przedstawił na posiedzeniu francuskiej Rady Ministrów komunikat w sprawie śródokresowego bilansu francuskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Poczyniono znaczne postępy, zwłaszcza w trzech obszarach: 14 marca, po 10 latach negocjacji osiągnięto pełne porozumienie w sprawie instrumentu wzajemności w dostępie do zamówień publicznych, 15 marca osiągnięto porozumienie polityczne w sprawie mechanizmu dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2, a 24 marca osiągnięto pełne porozumienie w sprawie przepisów dotyczących rynków cyfrowych (Digital Markets Act)... Więcej
Więcej
Przedłużenie systemu roamingu bez dodatkowych opłat
photo
4 kwietnia Rada ostatecznie zatwierdziła przedłużenie obowiązywania systemu bezpłatnego roamingu do 2032 roku. Rozporządzenie, które wejdzie w życie 1 lipca, chroni obywateli UE, którzy nadal będą mogli bez ponoszenia dodatkowych kosztów wykonywać połączenia, wysyłać SMS-y i przeglądać strony internetowe podczas podróży do innych państw członkowskich UE... Więcej
Posiedzenie ministrów zdrowia
photo
29 marca ministrowie zdrowia potwierdzili swoje wsparcie dla państw członkowskich zapewniających opiekę medyczną uchodźcom z Ukrainy. Zwrócili uwagę na konieczność określenia wspólnej strategii szczepień, podkreślając koordynację z inicjatywą Covax i dostosowanie umów na zakup szczepionek. Ministrowie omówili wzmocnienie współpracy i działań UE w dziedzinie rzadkich chorób, zwłaszcza w oparciu o przyszłą europejską przestrzeń danych na temat zdrowia... Więcej
Posiedzenie Eurogrupy
photo
4 kwietnia ministrowie finansów strefy euro omówili gospodarcze konsekwencje wojny w Ukrainie, podkreślając nadchodzące spowolnienie wzrostu, ale nie alarmując o ryzyku spirali inflacyjnej. Przypomnieli o znaczeniu przyjęcia "sprawnej polityki handlowej" oraz o konieczności zachęcania do prywatnych i publicznych inwestycji. Omówili kwestię cyfrowego euro i uwzględnianie ochrony życia prywatnego. Po raz pierwszy ministrowie dyskutowali o zmianach na rynku mieszkaniowym i ich konsekwencjach... Więcej

Dyplomacja : Szczyt UE-Chiny
photo
Na szczycie UE-Chiny 1 kwietnia przewodniczący Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej Charles Michel i Ursula von der Leyen wezwali prezydenta Chin Xi Jinpinga do działań na rzecz zakończenia wojny w Ukrainie i nieudzielania Rosji pomocy w obchodzeniu sankcji. Podkreślili konieczność stworzenia przejrzystego i konkurencyjnego środowiska dla gospodarki cyfrowej oraz omówili stosunki z Hongkongiem i sytuację w Chinach w zakresie praw człowieka. Obie strony przypomniały, jak ważna jest ich współpraca w walce z pandemiami i zmianami klimatu... Więcej
Afryka: partnerstwa na rzecz zrównoważonych inwestycji
photo
31 marca Komisja ogłosiła priorytety partnerstwa z Nigrem. Partnerstwo o wartości 300 mln euro koncentruje się na wzroście gospodarczym, edukacji i bezpieczeństwie żywnościowym. Wybrzeże Kości Słoniowej uruchomiło projekty o wartości 58 mln euro, których celem jest wspieranie edukacji oraz "zrównoważonego i cyfrowego wzrostu" w sektorze kakao. Komisja ogłosiła, że przekaże 44,7 mln euro na wzmocnienie infrastruktury wodnej w Ghanie... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Wyrok w sprawie niezawisłości i bezstronności sędziów w Polsce
photo
29 marca, w odpowiedzi na pytanie polskiego Sądu Najwyższego, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że fakt, iż sędzia został powołany w czasie, gdy w państwie członkowskim panował ustrój komunistyczny, nie podważa niezawisłości ani bezstronności tego sędziego. Podobnie Trybunał stwierdził, że fakt powołania sędziów przez obecną Krajową Radę Sądownictwa (której nie uważa się za niezależną) nie wystarcza, by zakwestionować ich bezstronność i niezawisłość... Więcej

Niemcy : Perspektywy gospodarcze
photo
30 marca Niemiecka Rada Mędrców (GCEE) stwierdziła, że wojna w Ukrainie znacznie pogorszyła perspektywy gospodarcze. Prognozuje wzrost niemieckiego PKB w 2022 roku na poziomie 1,8% i 3,6% w 2023. Ze względu na wzrost cen paliw przewiduje, że w tym roku inflacja wyniesie 6,1%, a w 2023 3,4%... Więcej
Więcej

Francja : Najświeższe sondaże na tydzień przed wyborami prezydenckimi
photo
Sondaże opublikowane na tydzień przed I turą wyborów prezydenckich we Francji, która odbędzie się 10 kwietnia, wskazują na prowadzenie dotychczasowego prezydenta Emmanuela Macrona. Wyprzedza on kandydatkę Zgromadzenia Narodowego (skrajna prawica) Marine Le Pen, kandydata Francji Niepokornej (radykalna lewica) Jean-Luca Mélenchona i kandydatkę Republikanów (prawica) Valérie Pécresse... Więcej
Więcej | Więcej

Holandia : Pierwsza wersja planu odbudowy
photo
28 marca Holandia opublikowała pierwszą wersję swojego planu naprawczego w ramach europejskiego planu NextGenerationEU. Plan opiewający na 7,7 mld euro (czyli o 3 mld euro więcej niż wynosi kwota przyznana przez Unię) musi jeszcze zostać przedyskutowany przez parlament. Obejmuje 5 filarów: transformację ekologiczną, transformację cyfrową, spójność społeczną i terytorialną, zdrowie oraz odporność gospodarczą, społeczną i instytucjonalną, a także zrównoważony i inkluzywny wzrost... Więcej
Więcej

Serbia : Wybory prezydenckie i parlamentarne
photo
3 kwietnia odbyły się wybory prezydenckie i parlamentarne w Serbii. Urzędujący prezydent Aleksandar Vucić został ponownie wybrany w I turze z wynikiem 59%. Jego Partia Postępowa zdobyła 121 z 250 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym, tracąc większość absolutną... Więcej
Więcej | Więcej

Watykan : Podróż papieża na Maltę
photo
Podczas swojej podróży na Maltę w dniach 2-3 kwietnia papież Franciszek ponownie potępił "świętokradczą wojnę" na "męczeńskiej" Ukrainie po tym, jak odkrycie zwłok cywilów wywołało szok i oburzenie... Więcej
Więcej

Rada Europy : Raporty GRECO na temat Hiszpanii, Francji, Luksemburga i Serbii
photo
Grupa Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) przy Radzie Europy opublikowała raporty dotyczące Hiszpanii, Francji, Luksemburga i Serbii, w których odnotowuje poczynione postępy i wskazuje na niedociągnięcia we wdrażaniu swoich zaleceń... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
Strefy konfliktu: nowe zalecenia w sprawie wykorzystywania informacji
photo
31 marca Komitet Ministrów Rady Europy przyjął zalecenie w sprawie wykorzystywania informacji uzyskanych w strefach konfliktów jako dowodów w postępowaniu karnym. Informacje te mogą być wykorzystane w kontekście skazania za działalność terrorystyczną, pod warunkiem że zostały uzyskane zgodnie z Europejską Konwencją Praw Człowieka i zasadami państwa prawa... Więcej

OECD : Deklaracja w sprawie zdrowego i odpornego środowiska dla wszystkich
photo
Na posiedzeniu w dniach 30-31 marca ministrowie i przedstawiciele 38 krajów OECD przyjęli deklarację w sprawie wzmocnienia działań na rzecz klimatu, w której zobowiązali się do zwiększenia wysiłków w walce z zanieczyszczeniem plastikiem, dostosowania pocovidowych planów ożywienia gospodarczego do celów środowiskowych oraz przyspieszenia kroków mających ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5°C... Więcej

MFW : Raport na temat Cypru
photo
30 marca MFW opublikował swój raport z misji dotyczący rozwoju gospodarczego Cypru w 2022 roku. Zauważa, że kraj narażony jest na konsekwencje wojny w Ukrainie i prognozuje spadek tempa wzrostu PKB z 5,5% w 2021 do 2% w 2022. Zaleca dostosowanie cypryjskiej polityki fiskalnej i budżetowej... Więcej

Eurostat : Spadek stopy bezrobocia
photo
W lutym stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wzrosła do 6,2% (w porównaniu do 6,3% w styczniu i 8,2% w lutym 2021 roku) - wynika z danych opublikowanych przez Eurostat 31 marca. W lutym bezrobocie w strefie euro wyniosło 6,8% (wobec 6,9% w styczniu i 7,1% w lutym 2021)... Więcej
Więcej
Marcowy wzrost inflacji
photo
W marcu roczna stopa inflacji w strefie euro wzrosła do 7,5% z 5,9% w lutym, wynika z szacunków Eurostatu opublikowanych 1 kwietnia. Największy wzrost cen (+44,7% w porównaniu do +32% w lutym) powinna ponownie odnotować energetyka... Więcej
Więcej

Eurobarometr : Sondaż na temat MŚP, wykorzystywania zasobów i "zielonych rynków"
photo
Europejskie MŚP podejmują działania mające na celu przestawienie ich działalności na bardziej zrównoważone praktyki - wynika z badania Eurobarometru opublikowanego 28 marca. 89% ankietowanych MŚP podjęło kroki w kierunku bardziej efektywnego wykorzystania zasobów poprzez ograniczenie ilości odpadów (64% przypadków), oszczędzanie energii (61%) i materiałów (57%). Badanie zostanie wykorzystane przez Komisję, aby pomóc MŚP w osiągnięciu bardziej zrównoważonego rozwoju w ramach strategii przemysłowej... Więcej

Opracowania/raporty : Roczny raport NATO
photo
31 marca sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg opublikował swój roczny raport za 2021. Powracając do najważniejszych wydarzeń minionego roku, takich jak czerwcowy szczyt w Brukseli, współpraca z Ukrainą oraz przyjęcie agendy NATO 2030, potwierdził, że Europa i Ameryka Północna muszą sobie wzajemnie pomagać w tych trudnych czasach... Więcej
Raport Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
photo
30 marca Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował raport na temat stosowania przez firmy reguł sprawozdawczości. Przeprowadzono 711 analiz sprawozdań finansowych, w wyniku których nałożono sankcje na 250 emitentów za nieprzestrzeganie międzynarodowych standardów rachunkowości. 28 marca Komisja opublikowała sprawozdanie końcowe na temat unijnego rynku emisji, w którym przedstawiła szereg strategicznych zaleceń służących poprawie przejrzystości i nadzoru nad rynkiem... Więcej
Więcej
Raport na temat wykonywania wyroków ETPCz
photo
Roczny raport Komitetu Ministrów Rady Europy na temat wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, opublikowany 30 marca, odnotowuje postępy w stosowaniu standardów. Podkreślono w nim wzrost liczby zamkniętych spraw oraz rosnący udział społeczeństwa obywatelskiego i krajowych instytucji. Odnotowano też jednak rosnącą liczbę spraw kierowanych do Trybunału i zwrócono uwagę na ograniczoną zdolność państw członkowskich do szybkiego wykonywania wyroków Trybunału... Więcej
Nowa infografika z danymi handlowymi i taryfowymi
photo
31 marca WTO uruchomiło tablicę, która konsoliduje jego statystyki i zapewnia szybszy dostęp do danych dotyczących handlu i taryf celnych. Nowe narzędzie zawiera konfigurowalne wykresy i mapy umożliwiające lepszą wizualizację danych... Więcej

Kultura : Solidarność z Ukraińcami w świecie kultury
photo
W Europie nadal odbywają się wydarzenia kulturalne wspierające Ukrainę. We Francji zamek w Wersalu i departament Yvelines organizują 8 kwietnia koncert charytatywny, a w Tuluzie stowarzyszenia muzyczne Gesu organizują koncert "Muzyka dla pokoju". 11 i 12 kwietnia w Niemczech, w Elbphilharmonie w Hamburgu odbędą się dwa koncerty z udziałem NDR Elbphilharmonie Orchestra, Ensemble Resonanz i NDR Vokalensemble. W Hiszpanii trzy orkiestry i 120 śpiewaków wystąpi 8 kwietnia w Palau de la Música Catalana w Barcelonie, wzywając do pokoju. 9 kwietnia w Raciborzu (woj. śląskie) odbędzie się bezpłatny koncert, podczas którego zorganizowana zostanie zbiórka żywności dla Ukraińców... Więcej
Więcej
Spotkania wokół ukraińskiej sztuki w Gdańsku
photo
Do 9 czerwca w Muzeum Narodowym w Gdańsku trwa cykl wykładów na temat ukraińskiej sztuki i jej historii, zainicjowany przez gdańskie środowisko historyków sztuki. Spotkania pod hasłem "Poznajmy się" odnoszą się do burzliwej historii narodu ukraińskiego i prądów artystycznych, które jej towarzyszyły... Więcej
Niebieski okres Picassa w Barcelonie
photo
Od 6 kwietnia do 4 września Muzeum Picassa prezentuje studium techniczne niebieskiego okresu Pabla Picassa. Wystawa, która częściowo opiera się na wykorzystaniu narzędzi cyfrowych, przygląda się procesom twórczym, materiałom kompozycyjnym i różnym warstwom koloru stosowanym przez artystę, a także zajmuje się kontekstem i relacjami tych prac z innymi dziełami sztuki... Więcej
Więcej
Festiwal kultury lapońskiej w Norwegii
photo
Norwescy Lapończycy organizują w Kautokeino (największej lapońskiej gminie w kraju) swój festiwal wielkanocny. Koncerty, wystawy, pokazy filmowe i sztuki teatralne uświetnią tę imprezę, która odbędzie się od 9 do 18 kwietnia... Więcej
Festiwal filmowy w Dreźnie
photo
Od 5 do 10 kwietnia odbędzie się 34. Festiwal Filmów Krótkometrażowych w Dreźnie. O nagrody jury powalczą filmy niemieckie i zagraniczne, a kilka filmów pokazanych zostanie również poza selekcją... Więcej
Festiwal muzyczny w Tampere
photo
Od 6 do 10 kwietnia odbywa się Biennale w Tampere. Festiwal, mający miejsce co dwa lata od 1986 roku, przybliża publiczności współczesną fińską muzykę. W tym roku festiwal podejmuje temat krajobrazów mentalnych... Więcej
Festiwal Wielkanocny w Aix en Provence
photo
Od 8 do 24 kwietnia w Aix en Provence odbywa się doroczny Festiwal Wielkanocny. Ten "festiwal dzielenia się" oferuje koncerty muzyki klasycznej (z których część będzie transmitowana online), spotkania publiczności z artystami, warsztaty i konferencje... Więcej
Festiwal Wielkanocny w Salzburgu
photo
Od 9 do 18 kwietnia odbędzie się Festiwal Wielkanocny w Salzburgu. Uhonorowane zostaną kompozycje Richarda Wagnera, a z okazji 125. rocznicy śmierci Johannesa Brahmsa w hołdzie kompozytorowi wykonana zostanie jego IV symfonia... Więcej
Art Paris
photo
Od 7 do 10 kwietnia w Grand Palais Éphémère odbędą się paryskie targi sztuki. Ich tematem przewodnim jest historia naturalna i środowisko, a zaprezentowane zostaną prace ze 130 galerii z około dwudziestu krajów... Więcej

4kwie.
4-7 kwietnia

Strasburg

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

5kwie.
5 kwietnia

Luksemburg

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych

7kwie.
7 kwietnia

Luksemburg

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

10kwie.
10 kwietnia

Francja

I tura wyborów prezydenckich

11kwie.
11 kwietnia

Luksemburg

Rada do Spraw Zagranicznych

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2022
Biuletyn n°1002
Jak zrealizować ambicje Europy w zakresie badań?
Opublikowany 05/12/2022
Biuletyn n°1001
Czy nowe pokolenia Europejczyków staną na wysokości niezbędnej pomocy?
Opublikowany 28/11/2022
Biuletyn n°1000
Tysięczny numer
Opublikowany 21/11/2022
Biuletyn n°999
Energia: wielka nadzieja XXI wieku
Opublikowany 14/11/2022
Biuletyn n°998
Czego boi się prezydent Putin?
Opublikowany 07/11/2022
Biuletyn n°997
Stosunki grecko-tureckie na dnie
Opublikowany 31/10/2022
Biuletyn n°996
70 lat później nadszedł czas ponownie wynaleźć EWWiS
Opublikowany 24/10/2022
Biuletyn n°995
Dokąd zmierzają Chiny?
Opublikowany 17/10/2022
Biuletyn n°994
Malejące wpływy Unii Europejskiej na Południu
Opublikowany 10/10/2022
Biuletyn n°993
Zmiana epoki (Zeitenwende) w Niemczech i jej implikacje dla integracji europejskiej
Opublikowany 03/10/2022
Biuletyn n°992
Nacjonalizm, suwerenność, męskość: przyczyny wojny Rosji z Ukrainą
Opublikowany 26/09/2022
Biuletyn n°991
Koniec europejskiej zależności od rosyjskich węglowodorów
Opublikowany 19/09/2022
Biuletyn n°990
"Dziś cały krajobraz medialny w Rosji jest zniszczony"
Opublikowany 12/09/2022
Biuletyn n°989
"Najwyższy czas, by ponownie zapalić europejskie gwiazdy"
Opublikowany 18/07/2022
Biuletyn n°988
"Kryzys energetyczny pokazuje znaczenie europejskiej solidarności wobec asymetrycznych szoków"
Opublikowany 11/07/2022
Biuletyn n°987
Morze Czarne, widmo nowej żelaznej kurtyny?
Opublikowany 04/07/2022
Biuletyn n°986
Francja na czele Rady: bilans pozytywny, pomimo wojny
Opublikowany 27/06/2022
Biuletyn n°985
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: kompleksowe wdrażanie wielkich ambicji
Opublikowany 20/06/2022
Biuletyn n°984
Perspektywy dla rolnictwa nowym europejskim kontekście
Opublikowany 13/06/2022
Biuletyn n°983
"Wojna prowadzona przez Rosję w Europie Wschodniej jest głównym zagrożeniem dla architektury międzynarodowej"
Opublikowany 07/06/2022
Biuletyn n°982
Europa w czasach idealnej burzy
Opublikowany 30/05/2022
Biuletyn n°981
Na rzecz nowego podejścia do Bałkanów Zachodnich
Opublikowany 23/05/2022
Biuletyn n°980
"Otwarty konflikt Zachodu i Rosji nie wchodzi w grę"
Opublikowany 16/05/2022
Biuletyn n°979
Dzień Europy: 72 lata integracji europejskiej
Opublikowany 09/05/2022
Biuletyn n°978
Wyzwanie ochrony obszarów morskich wspólnego zainteresowania, od Atlantyku po Indo-Pacyfik
Opublikowany 02/05/2022
Biuletyn n°977
Strategiczne zależności, kwestia suwerenności
Opublikowany 25/04/2022
Biuletyn n°976
Przyjmowanie ukraińskich uchodźców: między pilną reakcją, a rozwiązaniami długoterminowymi
Opublikowany 19/04/2022
Biuletyn n°975
Od rosyjskiego paktu do Zielonego Ładu?
Opublikowany 11/04/2022
Biuletyn n°974
Światowy kryzys żywnościowy: Europa musi wybrać między wycofaniem i odpowiedzialnością
Opublikowany 04/04/2022
Biuletyn n°973
Europejski unilateralizm jako narzędzie regulacji w handlu międzynarodowym
Opublikowany 28/03/2022
Biuletyn n°972
Nadszedł dzień Europy?
Opublikowany 21/03/2022
Biuletyn n°971
Partnerstwo Wschodnie wystawione na próbę wojny w Ukrainie
Opublikowany 14/03/2022
Biuletyn n°970
"Inwazja Ukrainy przez Rosję jest dla Europy chwilą prawdy"
Opublikowany 07/03/2022
Biuletyn n°969
O kilku prawdach na temat Ukrainy i Rosji
Opublikowany 28/02/2022
Biuletyn n°968
Rosja, Ukraina i prawo międzynarodowe
Opublikowany 21/02/2022
Biuletyn n°967
Europejska strategia na rzecz "New Dealu" z Afryką
Opublikowany 14/02/2022
Biuletyn n°966
"Gdyby tylko starzejąca się Europa wybrała łatwą opcję większej imigracji!"
Opublikowany 07/02/2022
Biuletyn n°965
"Europejska strategia w regionie Indo-Pacyfiku jest subtelna i doskonale dostosowana"
Opublikowany 31/01/2022
Biuletyn n°964
Europejska suwerenność, strategiczna autonomia, europejska potęga: jaka jest rzeczywistość Unii Europejskiej i jej przyszłość?
Opublikowany 24/01/2022
Biuletyn n°963
Na rzecz nowej strategii europejskiego wzrostu
Opublikowany 17/01/2022
Biuletyn n°962
Wyzwania francuskiej prezydencji w Radzie
Opublikowany 10/01/2022