Biuletyn n°983

Open panel Open panel
Biuletyn n°983
Biuletyn
środa, 8 czerwca 2022
numer 983
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
"Wojna prowadzona przez Rosję w Europie Wschodniej jest głównym zagrożeniem dla architektury międzynarodowej"
Inwazja Rosji na Ukrainę ma konsekwencje dla całej Unii Europejskiej - mówi ambasador Rumunii we Francji Luca Niculescu. Może doprowadzić do zmiany pozycji Francji w Europie Środkowo-Wschodniej lub zredefiniować europejską politykę wobec Morza Czarnego.
Więcej
Na pierwszej stronie! : "The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2022"
photo
Wydawnictwo Marie B. opublikowało właśnie wydanie "The Schuman Report on Europe, the State of the Union" na 2022 rok. Dzięki artykułom wybitnych osobistości i ekspertów, oryginalnym mapom i statystykom z komentarzem, w "The Schuman Report" przeanalizowano wyzwania stojące przed Europą, a książka oferuje całościowe spojrzenie na Unię Europejską. Francuskojęzyczna wersja drukowana jest dostępna na naszej stronie internetowej oraz w księgarniach. Wersja cyfrowa dostępna jest po francusku i po angielsku. Zamów tę publikację... Więcej

Fundacja : Co jednoczy Europę?
photo
2 czerwca Fundacja i Providus Centre for Public Policy zorganizowały w Rydze debatę na temat poczucia przynależności do Europy, zmieniającego się znaczenia terminu "europejski" oraz geograficznych, historycznych i emocjonalnych granic Europy. Nagranie z konferencji, która odbyła się w ramach francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, można obejrzeć w internecie... Więcej
Seminarium na temat gospodarki opartej na danych
photo
1 czerwca Fundacja zorganizowała, we współpracy z Alphalex Consult i IDFRights, seminarium na temat gospodarki opartej na danych. Wydarzenie otworzył komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton, a debatom przewodniczył były dziennikarz i poseł do Parlamentu Europejskiego Jean-Marie Cavada... Więcej
Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety
photo
Reagując na gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19, Unia Europejska utworzyła fundusz naprawczy dla państw członkowskich o wartości 672,5 mld euro w formie dotacji i pożyczek, zwany Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Do tej pory Rada przyjęła 25 planów, a 1 czerwca Komisja zaaprobowała warunkowo plan Polski. 21 krajów otrzymało zaplanowane zaliczki, a 5 państw otrzymało pierwszą transzę po osiągnięciu serii celów. Komisja nie zatwierdziła jeszcze planu Węgier ze względu na naruszanie zasad państwa prawa. Fundacja udostępnia interaktywną mapę planów dla poszczególnych krajów, pokazującą kwoty, harmonogramy i priorytety... Więcej
Więcej
Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
1 czerwca kilka krajów UE zniosło kolejne ograniczenia. Włochy nie wymagają już przepustki zdrowotnej do wjazdu na swoje terytorium. W Grecji i na Cyprze maseczki nie są już wymagane w pomieszczeniach zamkniętych, z wyjątkiem środków transportu publicznego, szpitali i domów spokojnej starości. W Austrii noszenie maseczek FFP2 nie jest już obowiązkowe w sklepach i w środkach transportu publicznego, z wyjątkiem Wiednia, gdzie nadal jest obowiązkowe w aptekach i w środkach transportu publicznego. Fundacja oferuje kompletną mapę obowiązujących środków, abyście się mogli Państwo dowiedzieć, jak wygląda sytuacja w państwach członkowskich. To niezbędne źródło informacji, regularnie aktualizowane... Więcej

Rada Europejska : Konkluzje Rady Europejskiej
photo
27 szefów państw i rządów, którzy obradowali 30 i 31 maja, uzgodniło 6. pakiet sankcji wobec Rosji, który obejmuje embargo na rosyjską ropę naftową, począwszy od końca tego roku, z tymczasowym wyłączeniem ropy transportowanej rurociągami, oraz wykluczenie trzech rosyjskich banków z systemu SWIFT. Przywódcy zgodzili się, że zasadniczo w 2022 roku udzielą Ukrainie pomocy finansowej w wysokości 9 mld euro. Rozmawiano o bezpieczeństwie żywnościowym i wezwano do przyspieszenia prac nad korytarzami solidarności, aby ułatwić ukraiński eksport. Liderzy zwrócili się o przeanalizowanie nadzwyczajnych środków w celu skoordynowania krótkoterminowych potrzeb obronnych. Wezwali do dywersyfikacji dostaw energii we współpracy z międzynarodowymi partnerami Unii Europejskiej... Więcej
Więcej

Ukraina/Rosja : Przyjęcie 6. pakietu sankcji przeciwko Rosji
photo
3 czerwca Rada przyjęła nowe sankcje przeciwko Rosji. Obejmują one embargo na rosyjską ropę naftową, począwszy od tego końca roku, z tymczasowym wyłączeniem ropy transportowanej rurociągami, oraz wyłączenie trzech rosyjskich banków z systemu SWIFT, w tym Sberbanku (największego banku Rosji). Na terytorium UE zakazane są trzy kolejne rosyjskie stacje telewizyjne. Rozszerzono listę rosyjskich i białoruskich osób i podmiotów objętych sankcjami. Ponadto sankcje zabraniają świadczenia w Rosji usług księgowych, public relations i konsultingowych, a także usług w chmurze... Więcej
Więcej
Wystąpienia Wołodymyra Zełenskiego
photo
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wystąpił przed Radą Europejską, luksemburską Izbą Deputowanych oraz w trakcie Międzynarodowego Forum Bezpieczeństwa GLOBSEC. Wezwał europejskich przywódców do zaostrzenia sankcji przeciwko Rosji i zwrócił się do luksemburskich deputowanych o poparcie wniosku Ukrainy o przyjęcie do Unii Europejskiej... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej | Więcej
Podróż Catherine Colonny i Zuzany Czaputowej do Kijowa
photo
30 maja francuska minister ds. Europy i Spraw Zagranicznych Catherine Colonna udała się do Kijowa, aby zademonstrować poparcie Francji dla Ukrainy. Odwiedziła Buczę, aby złożyć tam hołd pamięci ofiar wojny, a następnie przekazała ukraińskim władzom sprzęt służący do ochrony cywilów. Potem minister spotkała się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Dmytro Kułebą oraz z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, żeby omówić sankcje wobec Rosji, pomoc humanitarną, finansową i wojskową dla Ukrainy, przystąpienie tego kraju do Unii Europejskiej, a także światowy kryzys żywnościowy. 31 maja prezydenta Ukrainy odwiedziła prezydent Słowacji Zuzana Czaputowa, która przyjechała do Kijowa. Dwójka szefów państw rozmawiała m.in. o współpracy w zakresie infrastruktury i kontroli granic... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
5,2 mln dzieci potrzebuje pomocy humanitarnej
photo
3 czerwca, w setnym dniu wojny w Ukrainie, ONZ ogłosiło, że wojna oznacza "100 dni cierpienia, zniszczeń i dewastacji na ogromną skalę". 1 czerwca UNICEF ogłosił, że po 100 dniach wojny w Ukrainie 5,2 mln dzieci potrzebuje pomocy humanitarnej. Ostrzega, że istnieje ryzyko kryzysu ochrony dzieci spowodowanego konfliktem, i w dalszym ciągu wzywa do zawieszenia broni. Jednocześnie stara się zapewnić dzieciom dotkniętym wojną pomoc żywnościową, zdrowotną i psychologiczną... Więcej
Więcej

Komisja : Bilans zarządzania rybołówstwem w Unii
photo
1 czerwca Komisja opublikowała roczny przegląd zarządzania rybołówstwem, z którego wynika, że unijna polityka rybołówstwa skutecznie ogranicza przełowienie. Niemniej jednak intensywne połowy na Morzu Śródziemnym przekraczają zrównoważone poziomy. Komisja zaleca utrzymanie wysokich standardów, we współpracy z Norwegią, Wielką Brytanią i państwami nadbrzeżnymi. Określiła również swoje priorytety na 2023 rok w zakresie poprawy zarządzania rybołówstwem na Morzu Śródziemnym oraz dotyczące działań na rzecz ochrony ekosystemów morskich... Więcej
Trzecie Forum Schengen: priorytety na lata 2022-2023
photo
Trzecie Forum Schengen, zorganizowane przez Komisję 2 czerwca, było okazją do przedyskutowania wyzwań i priorytetów strefy Schengen z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego, ministrów spraw wewnętrznych państw sprawujących obecnie i w przyszłości przewodnictwo w Radzie, przedstawicieli państw członkowskich, europejskich agencji i organizacji pozarządowych. Omówiono w szczególności zarządzanie i kontrolę granic strefy Schengen, wzmocnienie współpracy między siłami policyjnymi państw członkowskich oraz znaczenie rozszerzenia strefy Schengen o Chorwację, Bułgarię, Rumunię i Cypr... Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów transportu
photo
2 czerwca ministrowie transportu przyjęli trzy propozycje z pakietu "Gotowi na 55", których celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu o 90%. Przyjęli inicjatywę FuelEU Maritime, która ma zachęcać do stosowania paliw odnawialnych i niskoemisyjnych w transporcie morskim, oraz inicjatywę ReFuelEU Aviation, która ma zwiększyć popyt i podaż zrównoważonych paliw lotniczych (SAF)... Więcej
Posiedzenie ministrów ds. spójności
photo
Na posiedzeniu 2 czerwca ministrowie odpowiedzialni za politykę spójności omówili kolejne wyzwania i przyjęli stanowisko w sprawie wniosków z 8. sprawozdania Komisji na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej. Podkreślono główne słabości, które państwa członkowskie będą musiały wziąć na warsztat, w tym utratę konkurencyjności w niektórych obszarach i trudności, z którymi borykają się niektóre regiony... Więcej
Posiedzenie ministrów ds. telekomunikacji
photo
3 czerwca ministrowie odpowiedzialni za telekomunikację podsumowali dyskusje na temat projektów aktów prawnych o sztucznej inteligencji, o danych i o unijnych ramach dotyczących europejskiej tożsamości cyfrowej. Przeprowadzili również debatę orientacyjną na temat transformacji cyfrowej i ekologicznej, a w szczególności na temat metodologii pomiaru śladu środowiskowego technologii cyfrowych... Więcej
Porozumienie w sprawie pensji minimalnej
photo
7 czerwca negocjatorzy Rady i Parlamentu osiągnęli porozumienie w sprawie projektu dyrektywy dotyczącej odpowiedniego, minimalnego wynagrodzenia w Unii Europejskiej. Płace minimalne będą określane na podstawie jasnych wspólnych kryteriów i będą musiały być aktualizowane co najmniej co dwa lata, przy udziale partnerów społecznych. Plany działania na rzecz promowania układów zbiorowych będą musiały być wdrażane tam, gdzie zasięg układów zbiorowych wynosi poniżej 80%. Teraz porozumienie musi zostać formalnie zatwierdzone przez Radę i Parlament... Więcej
Posiedzenie ministrów ds. handlu
photo
Na posiedzeniu 3 czerwca ministrowie ds. handlu omówili organizację następnej konferencji ministerialnej w ramach Światowej Organizacji Handlu, która odbędzie się w Genewie od 12 do 15 czerwca, i opowiedzieli się za reformą WTO zaproponowaną przez Komisję. Wyrazili gotowość opracowania transatlantyckiej agendy w ramach "obecnej pozytywnej dynamiki" w stosunkach UE-USA. Na koniec podsumowano relacje z Chinami od czasu szczytu 1 kwietnia... Więcej

Dyplomacja : Spotkanie z Jordanią
photo
Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia z Jordanią, które odbyło się 2 czerwca, Unia Europejska ogłosiła, że wieloletni program na lata 2021-2027 jest już prawie gotowy i powinien zostać przyjęty latem. Pierwsza transza w wysokości 364 mln euro będzie przeznaczona na wsparcie transformacji ekologicznej, gospodarki, rozwoju i zarządzania. UE będzie wspierać inwestycje w gospodarkę wodną i energetyczną. Unia i Jordania omówiły też sytuację w Izraelu i Palestynie... Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Sprawozdanie na temat funduszy regionalnych i MŚP
photo
W sprawozdaniu opublikowanym 1 czerwca Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdził, że Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) przyczynił się do poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w latach 2014-2020. Kontrolerzy zalecają jednak poprawę koncepcji zaproszeń kierowanych do MŚP, przegląd procedur przyznawania dotacji z EFRR oraz priorytetowe wykorzystywanie zwrotnych form wsparcia... Więcej
Sprawozdanie na temat wydatków klimatycznych Unii
photo
Opublikowane 30 maja sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pokazuje, że Unia Europejska nie zrealizowała swoich zamierzeń w zakresie wydatków na działania na rzecz klimatu (zobowiązała się przeznaczyć na ten cel co najmniej 20% budżetu na lata 2014-2020). W sprawozdaniu zauważono, że Komisja przeszacowała swoje wydatki o 72 mld euro, i zalecono poprawę systemu sprawozdawczości na lata 2021-2027... Więcej
Więcej

Europejskie agencje : Bilans pierwszego roku Prokuratury Europejskiej
photo
1 czerwca, po roku działalności, Prokuratura Europejska opublikowała swoje pierwsze sprawozdanie. W ciągu tego roku Prokuratura zarejestrowała 4096 zgłoszeń o naruszeniu przepisów, wszczęto 929 dochodzeń i zamrożono aktywa o wartości 259 mln euro. Ten pierwszy rok ujawnił pewne niedociągnięcia, z których najważniejszym jest niski poziom wykrywalności europejskich nadużyć finansowych. Prokuratura apeluje zatem do państw członkowskich o utworzenie wyspecjalizowanych jednostek, które będą wspierać prowadzone przez nią dochodzenia. Prokurator europejska Laura Codruţa Kövesi zaproponowała również utworzenie "elitarnego korpusu" śledczych specjalizujących się w oszustwach finansowych... Więcej
Więcej

Chorwacja : Spełnienie kryteriów przyjęcia euro
photo
W swoich raportach o konwergencji na 2022 rok, opublikowanych równolegle 1 czerwca, Komisja i Europejski Bank Centralny stwierdziły, że Chorwacja spełnia cztery kryteria konwergencji niezbędne do wejścia do strefy euro, i uznały, że kraj ten gotowy jest do przyjęcia wspólnej waluty z 1 stycznia 2023. Uważają również, że chorwackie ustawodawstwo jest zgodne z wymogami Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego. Rada powinna podjąć decyzję w sprawie akcesji na początku lipca... Więcej
Więcej

Dania : Głosowanie za przyłączeniem się do wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony
photo
W referendum, które odbyło się 1 czerwca, 66,9% głosujących Duńczyków zaaprobowało udział swojego kraju we wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony. Od czasu Traktatu z Maastricht z 1993 roku Dania korzystała w tym obszarze z klauzuli opt-out. Aby decyzja weszła w życie, duński parlament musi jeszcze uchwalić stosowną ustawę. Od 1 lipca br. państwo to powinno mieć już możliwość uczestniczenia w unijnych operacjach wojskowych i we współpracy w zakresie rozwijania potencjału wojskowego... Więcej
Więcej

Estonia : Nowa koalicja rządowa?
photo
3 czerwca premier Estonii Kaja Kallas poprosiła o rezygnację ze stanowiska 7 swoich ministrów z Partii Centrum. Zaproponowała konserwatywnemu ugrupowaniu Isamaa i Partii Socjaldemokratycznej utworzenie rządu mniejszościowego. 2 czerwca Partia Centrum sprzymierzyła się ze skrajnie prawicową partią EKRE, aby odrzucić projekt ustawy o edukacji... Więcej
Więcej

Francja : Porozumienie z Komisją w sprawie programu spójności
photo
2 czerwca Komisja przyjęła porozumienie z Francją w sprawie wykorzystania 18,4 mld euro w ramach unijnej polityki spójności na lata 2021-2027. Partnerstwo obejmuje 23 programy. Część środków zostanie przeznaczona na konkurencyjność regionów - 3,5 mld euro w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Część na wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu (2,8 mld euro) oraz transformację energetyczną w sektorach przemysłu emitujących duże ilości dwutlenku węgla (1 mld euro). 6,7 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprawi dostęp do rynku pracy i wesprze walkę z ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym... Więcej
Wyniki I tury wyborów parlamentarnych z udziałem Francuzów mieszkających poza granicami
photo
5 czerwca w Polinezji Francuskiej oraz w 11 okręgach wyborczych dla obywateli francuskich przebywających za granicą odbyła się I tura francuskich wyborów parlamentarnych. Frekwencja wyniosła 22,51%. W 10 okręgach wyborczych w II turze kandydat Razem! - koalicji popierającej prezydenta Emmanuela Macrona - zmierzy się z kandydatem Nowej Ludowej Unii Ekologicznej i Społecznej, skupiającej partie lewicowe. W metropolii i we Francji zamorskiej I tura odbędzie się 12 czerwca, a druga 19 czerwca... Więcej
Więcej

Grecja : Prezydentka z wizytą na Łotwie
photo
1 czerwca prezydent Grecji Ekaterini Sakielaropulu odwiedziła swojego łotewskiego odpowiednika Egilsa Levitsa, aby uczcić setną rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między ich krajami. Dwoje szefów państw omówiło stosunki dwustronne, a także politykę UE i NATO... Więcej

Słowenia : Nowy rząd
photo
1 czerwca premier Słowenii Robert Golob stanął na czele koalicyjnego rządu Ruchu Wolności, socjaldemokratów i lewicy, w którym jest 18 ministrów (w tym 7 kobiet)... Więcej
Więcej

Polityka : Akcesja partii Wołodymyra Zełenskiego do ALDE
photo
Od 2 do 4 czerwca w Dublinie odbywał się kongres Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE). Przyjęto do niego kilka europejskich partii, w tym ugrupowanie Sługa Narodu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. W Parlamencie Europejskim ALDE jest reprezentowana przez grupę Renew Europe... Więcej
Więcej
Manfred Weber wybrany przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej
photo
Na kongresie, który odbywał się w Rotterdamie 31 maja i 1 czerwca, Europejska Partia Ludowa (EPP) wybrała swojego nowego przewodniczącego - Manfreda Webera z Niemiec (zdobył 447 z 502 głosów). Przewodniczący grupy EPP w Parlamencie Europejskim zastąpił na tym stanowisku Donalda Tuska. Nowym sekretarzem generalnym partii został Grek Thanasis Bakolas... Więcej
Więcej

Rada Europy : Apel o lepsze kontrolowanie lobbyingu
photo
W swoim dorocznym raporcie opublikowanym 2 czerwca Grupa Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) wezwała europejskie rządy do zwiększenia przejrzystości w zakresie lobbingu. Fundamentalne znaczenie ma przestrzeganie antykorupcyjnych norm, które można osiągnąć dzięki tworzeniu rejestrów lobbystów. Przewodniczący GRECO Marin Marcela uważa, że postępy w walce z korupcją są niewystarczające, zwłaszcza jeśli chodzi o parlamentarzystów i osoby zajmujące wysokie stanowiska kierownicze... Więcej

Eurostat : Wzrost rocznej inflacji
photo
W maju roczna stopa inflacji w strefie euro wyniosła 8,1% (w porównaniu do 7,4% w poprzednim miesiącu), wynika z szacunków opublikowanych przez Eurostat 31 maja. Najbardziej dotknięte tym wzrostem są sektor energetyczny (39,2%) i spożywczy (7,5%)... Więcej
Stopa bezrobocia pozostaje stabilna
photo
Według danych opublikowanych przez Eurostat 1 czerwca, w kwietniu stopa bezrobocia w Unii Europejskiej pozostała stabilna w porównaniu do marca i wyniosła 6,2%. W strefie euro było to w kwietniu 6,8%, czyli tyle samo, co w marcu... Więcej
Więcej

Kultura : Europejska solidarność z Ukrainą w obszarze kultury
photo
W całej Europie świat kultury nadal solidaryzuje się z Ukrainą. Do sierpnia miasto Hamburg organizuje spotkania, dzięki którym będzie można poznać młodych ukraińskich artystów poprzez pokazy filmowe i koncerty. 4 i 5 czerwca Filharmonia w Szczecinie organizuje dwunastogodzinny koncert poświęcony repertuarowi Bacha - maraton na rzecz Ukrainy. 11 czerwca w Dublinie, w ramach Narodowego Dnia Twórczości na rzecz Dzieci, odbędą się warsztaty muzyczne dla ukraińskich rodzin zamieszkałych w Dublinie. 12 czerwca w Théâtre de Verdure, w Nicei odbędzie się koncert na rzecz Ukrainy z udziałem ukraińskich zespołów. 29 maja hiszpańska sieć rezydencji artystycznych TEJA, utworzona w maju, by przyjąć ukraińskich artystów uciekających przed konfliktem zbrojnym, uruchomiła cyfrową aukcję dzieł sztuki, aby sfinansować swoje działania... Więcej
Modelowe ubrania w Rydze
photo
Do 25 września Muzeum Sztuki Dekoracyjnej i Wzornictwa w Rydze prezentuje (we współpracy z MUCEM w Marsylii) wystawę "Modelowe ubrania", która odbywa się w ramach francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Ekspozycja traktuje modę jak społeczne zjawisko antropologiczne i przedstawia historię pięciu ubrań na przestrzeni wieków: koszulki na ramiączkach, płóciennych butów, roboczego kombinezonu, stroju do biegania i szkockiego kiltu... Więcej
Więcej
Vivian Maier w Brukseli
photo
Od 8 czerwca do 21 lipca w Pałacu Sztuk Pięknych w Brukseli prezentowany jest wybór 80 autoportretów amerykańskiej fotografki Vivian Maier, artystki z połowy XX wieku, której twórczość została w dużej mierze odkryta dopiero w 2007 roku... Więcej
Nowa Rzeczowość w Centrum Pompidou
photo
Do 5 września w Centrum Pompidou w Paryżu oglądać można wystawę poświęconą Nowej Rzeczowości - niemieckiemu ruchowi artystycznemu okresu międzywojennego. Łącząca architekturę, malarstwo, design, kino, teatr, literaturę i muzykę ekspozycja koncentruje się na głównej postaci tego ruchu - fotografie Auguście Sanderze... Więcej
Brücke i Błękitny Jeździec w Chemnitz
photo
Do 26 czerwca Kolekcje Sztuki w Chemnitz prezentują arcydzieła najważniejszych przedstawicieli niemieckiej awangardy ekspresjonistycznej. Wystawiono obok siebie Kandinsky'ego, Kirchnera, Klee, Marca, Nolde'go i Schmidta-Rottluffa, aby dwie słynne grupy artystów - Brücke" (1905) i Błękitny Jeździec (1912) - nawiązały dialog ze sobą... Więcej
Kudsk Steensens w Aarhusie
photo
Do 23 października muzeum sztuki w Aarhusie (ARos) prezentuje artystę Kudska Steensensa i jego pracę Berl-Berl - poetyckie przedstawienie bagnistego terenu w Berlinie, który artysta fotografował przez rok. Jego sztuka stara się roztoczyć nowe perspektywy patrzenia na przyrodę, przeplatając rozważania naukowe, kwestie środowiskowe i wyobraźnię artystyczną... Więcej
Festiwal operowy w Rydze
photo
Od 8 czerwca do 1 lipca w Rydze odbywa się coroczny festiwal operowy, na którym po raz pierwszy wystawione zostaną przedstawienia baletowe. W programie figuruje Verdi, Czajkowski i Mozart... Więcej
Festiwal Poezji w Rotterdamie
photo
Od 10 do 12 czerwca w Rotterdamie odbywa się 52. Międzynarodowy Festiwal Poezji. Spotykają się na nim pisarze z całego świata, aby w ramach różnych wydarzeń podzielić się swoją twórczością i zinterpretować historyczne wiersze. Festiwal prezentuje również swoje archiwum, w którym znajduje się 10 000 utworów w ponad 90 językach... Więcej
Festiwal fotografii w Madrycie
photo
Do 28 sierpnia w Madrycie odbywa się 25. edycja międzynarodowego festiwalu fotografii i sztuk wizualnych PHotoESPAÑA. W ramach 120 wystaw porozrzucanych po głównych muzeach, salach wystawowych i galeriach sztuki w tym mieście festiwal zgłębia temat fotografii dokumentalnej, widoczności kobiet fotografów oraz klasycznych i współczesnych hiszpańskich twórców... Więcej
Więcej
Fotofestiwal w Łodzi
photo
Od 9 do 26 czerwca w Łodzi odbędzie się międzynarodowy festiwal fotografii, którego tematem przewodnim jest idea wspólnoty. Wśród zaplanowanych 40 wystaw i licznych wydarzeń znajduje się ekspozycja "Cienka linia" prezentująca prace ukraińskich artystów, którzy poprzez zestawienie fotografii przedwojennej Ukrainy z obrazami konfliktu chcą pokazać, jak szybko wszystko w życiu może ulec zmianie... Więcej
Więcej

7czer.
7-9 czerwca

Strasburg

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

9czer.
9 czerwca

Franfurt

Posiedzenie Rady Prezesów EBC

9czer.
9-10 czerwca

Luksemburg

Rada ds. Konkurencyjności

Luksemburg

Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

12czer.
12 czerwca

Francja

Wybory parlamentarne (I tura)

13czer.
13 czerwca

Luksemburg

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2022
Biuletyn n°1002
Jak zrealizować ambicje Europy w zakresie badań?
Opublikowany 05/12/2022
Biuletyn n°1001
Czy nowe pokolenia Europejczyków staną na wysokości niezbędnej pomocy?
Opublikowany 28/11/2022
Biuletyn n°1000
Tysięczny numer
Opublikowany 21/11/2022
Biuletyn n°999
Energia: wielka nadzieja XXI wieku
Opublikowany 14/11/2022
Biuletyn n°998
Czego boi się prezydent Putin?
Opublikowany 07/11/2022
Biuletyn n°997
Stosunki grecko-tureckie na dnie
Opublikowany 31/10/2022
Biuletyn n°996
70 lat później nadszedł czas ponownie wynaleźć EWWiS
Opublikowany 24/10/2022
Biuletyn n°995
Dokąd zmierzają Chiny?
Opublikowany 17/10/2022
Biuletyn n°994
Malejące wpływy Unii Europejskiej na Południu
Opublikowany 10/10/2022
Biuletyn n°993
Zmiana epoki (Zeitenwende) w Niemczech i jej implikacje dla integracji europejskiej
Opublikowany 03/10/2022
Biuletyn n°992
Nacjonalizm, suwerenność, męskość: przyczyny wojny Rosji z Ukrainą
Opublikowany 26/09/2022
Biuletyn n°991
Koniec europejskiej zależności od rosyjskich węglowodorów
Opublikowany 19/09/2022
Biuletyn n°990
"Dziś cały krajobraz medialny w Rosji jest zniszczony"
Opublikowany 12/09/2022
Biuletyn n°989
"Najwyższy czas, by ponownie zapalić europejskie gwiazdy"
Opublikowany 18/07/2022
Biuletyn n°988
"Kryzys energetyczny pokazuje znaczenie europejskiej solidarności wobec asymetrycznych szoków"
Opublikowany 11/07/2022
Biuletyn n°987
Morze Czarne, widmo nowej żelaznej kurtyny?
Opublikowany 04/07/2022
Biuletyn n°986
Francja na czele Rady: bilans pozytywny, pomimo wojny
Opublikowany 27/06/2022
Biuletyn n°985
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: kompleksowe wdrażanie wielkich ambicji
Opublikowany 20/06/2022
Biuletyn n°984
Perspektywy dla rolnictwa nowym europejskim kontekście
Opublikowany 13/06/2022
Biuletyn n°983
"Wojna prowadzona przez Rosję w Europie Wschodniej jest głównym zagrożeniem dla architektury międzynarodowej"
Opublikowany 07/06/2022
Biuletyn n°982
Europa w czasach idealnej burzy
Opublikowany 30/05/2022
Biuletyn n°981
Na rzecz nowego podejścia do Bałkanów Zachodnich
Opublikowany 23/05/2022
Biuletyn n°980
"Otwarty konflikt Zachodu i Rosji nie wchodzi w grę"
Opublikowany 16/05/2022
Biuletyn n°979
Dzień Europy: 72 lata integracji europejskiej
Opublikowany 09/05/2022
Biuletyn n°978
Wyzwanie ochrony obszarów morskich wspólnego zainteresowania, od Atlantyku po Indo-Pacyfik
Opublikowany 02/05/2022
Biuletyn n°977
Strategiczne zależności, kwestia suwerenności
Opublikowany 25/04/2022
Biuletyn n°976
Przyjmowanie ukraińskich uchodźców: między pilną reakcją, a rozwiązaniami długoterminowymi
Opublikowany 19/04/2022
Biuletyn n°975
Od rosyjskiego paktu do Zielonego Ładu?
Opublikowany 11/04/2022
Biuletyn n°974
Światowy kryzys żywnościowy: Europa musi wybrać między wycofaniem i odpowiedzialnością
Opublikowany 04/04/2022
Biuletyn n°973
Europejski unilateralizm jako narzędzie regulacji w handlu międzynarodowym
Opublikowany 28/03/2022
Biuletyn n°972
Nadszedł dzień Europy?
Opublikowany 21/03/2022
Biuletyn n°971
Partnerstwo Wschodnie wystawione na próbę wojny w Ukrainie
Opublikowany 14/03/2022
Biuletyn n°970
"Inwazja Ukrainy przez Rosję jest dla Europy chwilą prawdy"
Opublikowany 07/03/2022
Biuletyn n°969
O kilku prawdach na temat Ukrainy i Rosji
Opublikowany 28/02/2022
Biuletyn n°968
Rosja, Ukraina i prawo międzynarodowe
Opublikowany 21/02/2022
Biuletyn n°967
Europejska strategia na rzecz "New Dealu" z Afryką
Opublikowany 14/02/2022
Biuletyn n°966
"Gdyby tylko starzejąca się Europa wybrała łatwą opcję większej imigracji!"
Opublikowany 07/02/2022
Biuletyn n°965
"Europejska strategia w regionie Indo-Pacyfiku jest subtelna i doskonale dostosowana"
Opublikowany 31/01/2022
Biuletyn n°964
Europejska suwerenność, strategiczna autonomia, europejska potęga: jaka jest rzeczywistość Unii Europejskiej i jej przyszłość?
Opublikowany 24/01/2022
Biuletyn n°963
Na rzecz nowej strategii europejskiego wzrostu
Opublikowany 17/01/2022
Biuletyn n°962
Wyzwania francuskiej prezydencji w Radzie
Opublikowany 10/01/2022