Biuletyn98230 mai 2022

La Lettre

Jean-Dominique Giuliani, Pascale Joannin

30 maja 2022

We wstępie do wydania "The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2022", opublikowanego właśnie przez wydawnictwo Marie B, autorzy podkreślają, że w ciągu kilku miesięcy ostatnich kryzysów (od pandemii po wojnę w Ukrainie) Unia Europejska poczyniła więcej postępów niż przez 30 lat. Teraz musi jednak zrewidować wiele ze swoich polityk oraz zdecydowanie wkroczyć w globalny, burzliwy i bardziej brutalny świat.

Read more

Na pierwszej stronie!

"The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2022"

29 maja 2022

etudes.jpg
Wydawnictwo Marie B. opublikowało właśnie wydanie "The Schuman Report on Europe, the State of the Union" na 2022 rok. Dzięki artykułom wybitnych osobistości i ekspertów, oryginalnym mapom i statystykom z komentarzem, w "The Schuman Report" przeanalizowano wyzwania stojące przed Europą, a książka oferuje całościowe spojrzenie na Unię Europejską. Francuskojęzyczna wersja drukowana jest dostępna na naszej stronie internetowej oraz w księgarniach. Wersja cyfrowa dostępna jest po francusku i po angielsku. Zamów tę publikację.

Read more -inny link

Fundacja

Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie

30 maja 2022

frs.jpg
W państwach członkowskich zniesiono większość środków sanitarnych wprowadzonych w odpowiedzi na pandemię COVID-19. W Holandii od 21 maja noszenie maseczek nie jest już obowiązkowe ani w środkach transportu publicznego, ani na lotniskach. Od 1 czerwca do końca sierpnia podróżni wjeżdżający do Niemiec nie będą musieli udowadniać, że są zaszczepieni, wyleczeni lub przebadani. Fundacja oferuje kompletną mapę obowiązujących instrumentów, by można się było dowiedzieć, jak wygląda sytuacja w poszczególnych państwach członkowskich. To niezbędne źródło informacji, regularnie aktualizowane.

Read more

Seminarium na temat gospodarki opartej na danych

30 maja 2022

1 czerwca Fundacja organizuje, we współpracy z Alphalex Consult i IDFRights, seminarium na temat gospodarki opartej na danych. Wydarzenie, które odbędzie się w Brukseli i będzie transmitowane online, otworzy komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton, a debaty poprowadzi były dziennikarz i poseł do Parlamentu Europejskiego Jean-Marie Cavada.

Read more

Co jednoczy Europę?

29 maja 2022

2 czerwca Fundacja i Providus Centre for Public Policy organizują w Rydze debatę na temat poczucia przynależności do Europy, zmieniającego się znaczenia terminu "europejski" oraz geograficznych, historycznych i emocjonalnych granic Europy. Konferencja, która będzie również transmitowana online, odbywa się w ramach francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Read more

Ukraina/Rosja

Większe wsparcie militarne dla Ukrainy

29 maja 2022

ukrru.jpg
24 maja Rada przyjęła dwa środki pomocowe w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju, aby pomóc ukraińskiej armii. Wyasygnuje 500 mln euro, z czego 490 mln na zakup sprzętu wojskowego do celów obronnych, a 10 mln euro m.in. na zakup wyposażenia ochronnego. Europejska pomoc dla ukraińskich sił zbrojnych od początku roku sięga już 2 mld euro.

Read more

Liberalizacja wymiany handlowej z Ukrainą

29 maja 2022

24 maja Rada przyjęła rozporządzenie umożliwiające liberalizację handlu z Ukrainą w celu wsparcia ukraińskiej gospodarki osłabionej inwazją Rosji. Na rok zawieszono cła na wszystkie towary importowane z Ukrainy.

Read more

Propozycja konfiskaty rosyjskich aktywów objętych sankcjami

29 maja 2022

25 maja Komisja zaproponowała dodanie naruszania sankcji UE do unijnego wykazu przestępstw. Środek, który miałby zastosowanie w szczególności do Rosjan objętych sankcjami, dotyczy ukrywania aktywów lub importu i eksportu towarów objętych zakazem handlu. Komisja proponuje zajmowanie aktywów osób i podmiotów, które naruszają sankcje.

Read more

Rada Europy potępia wykorzystywanie mniejszości przez Rosję

30 maja 2022

23 maja Komitet Doradczy Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych wyraził ubolewanie, że "rosyjskie władze wykorzystały kwestię praw mniejszości jako pretekst do inwazji". Obawia się, że atak ten wzmocni nieufność między osobami identyfikującymi się jako etnicznie rosyjskie, a większością ludności Ukrainy. Mimo że Rosja została wykluczona z Rady Europy, nadal ma obowiązek przestrzegania Konwencji ramowej, ponieważ jest ona otwarta dla państw nie będących członkami organizacji.

Read more -inny link

Eurojust będzie mógł zachowywać dowody zbrodni wojennych

29 maja 2022

25 maja Rada przyjęła nowe przepisy pozwalające Eurojustowi na zachowywanie, analizowanie i przechowywanie dowodów dotyczących najważniejszych międzynarodowych zbrodni (zbrodni wojennych, ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości). Nowe przepisy pozwolą na scentralizowanie "w bezpiecznym miejscu" dowodów takich zbrodni, które Eurojust będzie mógł następnie udostępniać odpowiednim krajowym i międzynarodowym organom sądowym.

Read more

Wizyta fińskiej premier w Kijowie

30 maja 2022

Podczas wizyty w Kijowie 26 maja, premier Finlandii Sanna Marin spotkała się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Wyraziła poparcie swojego kraju dla procesu przystąpienia Ukrainy do UE. Podczas wizyty w Irpieniu i Buczy mogła zobaczyć na własne oczy, jaka jest skala zniszczeń i okrucieństw popełnianych podczas rosyjskiej inwazji.

Read more -inny link -inny link

Zwiększone zagrożenie dla stabilności finansowej

30 maja 2022

W opublikowanym 25 maja przeglądzie stabilności finansowej Europejski Bank Centralny (EBC) stwierdza, że "pogorszyły się" warunki zapewniające stabilność finansową w strefie euro. W raporcie wskazano kilka przyczyn takiego stanu, w tym wzrost cen energii spowodowany wojną w Ukrainie, dużą zmienność produktów finansowych oraz konfrontację podmiotów gospodarczych z rosnącymi stopami procentowymi. EBC podkreśla istotną rolę rosyjskiej inwazji na Ukrainę w destabilizacji strefy euro i europejskich rynków finansowych - uwypukliła istniejące wcześniej słabości.

Read more

Rozmowa telefoniczna Emmanuela Macrona i Olafa Scholza z Władimirem Putinem

30 maja 2022

28 maja prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Olaf Scholz rozmawiali z prezydentem Rosji Władimirem Putinem o takim zakończeniu konfliktu w Ukrainie, które pozwoliłoby na zachowanie suwerenności i integralności ukraińskiego terytorium. Wezwali do uwolnienia 2,5 tys. obrońców mariupolskiego Azowstalu i podkreślili konieczność zniesienia blokady Odessy, co umożliwi eksport ukraińskiego zboża przez Morze Czarne i uniknięcie światowego kryzysu żywnościowego.

Read more -inny link -inny link

Rozmowy Mario Draghiego z Wołodymyrem Zełenskim i Władimirem Putinem

30 maja 2022

26 maja premier Włoch Mario Draghi rozmawiał telefonicznie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, a następnie 27 maja z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, aby omówić sposoby umożliwiające eksport zboża oraz nawozów z Ukrainy i uniknięcie globalnego kryzysu żywnościowego.

Read more -inny link -inny link

Wystąpienie Wołodymyra Zełenskiego przed łotweskim parlamentem

30 maja 2022

26 maja prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do łotewskiego parlamentu (Saeimy). Poprosił łotewskich parlamentarzystów o zaangażowanie się na rzecz szóstego pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji oraz o porozumienie między Europejczykami w sprawie embarga na rosyjską ropę. Powiedział, że ważne jest, aby już teraz przygotowywać siódmy pakiet unijnych sankcji. Prezydent zaapelował, by Europa wsparła ściganie rosyjskich żołnierzy, którzy dopuścili się przemocy wobec ukraińskiej ludności cywilnej.

Read more -inny link

100 mln przemieszczonych

30 maja 2022

23 maja Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców Filippo Grandi powiedział, że liczba osób zmuszonych do ucieczki przed wojnami, przemocą i łamaniem praw człowieka po raz pierwszy przekroczyła granicę 100 milionów. Liczba ta obejmuje uchodźców, osoby ubiegające się o azyl oraz 53,2 mln osób wewnętrznie przesiedlonych. Ponadto 27 maja Ukraina przystąpiła do oenzetowskiej Konwencji w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych, aby złagodzić skutki rosyjskich bombardowań obiektów przemysłowych.

Read more -inny link

Porozumienie w sprawie europejskiego embarga na rosyjską ropę

31 maja 2022

30 maja, na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Europejskiej, 27 unijnych przywódców uzgodniło szósty pakiet sankcji wobec Rosji, który obejmuje embargo na rosyjską ropę naftową do końca roku, z tymczasowym wyjątkiem dla ropy transportowanej rurociągami. Inne środki obejmują wykluczenie trzech rosyjskich banków z systemu SWIFT, w tym największego banku Rosji - Sberbanku, dodanie do listy osób objętych sankcjami nowych osobistości, w tym patriarchy Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Cyryla, oraz zakaz działalności trzech rosyjskich stacji telewizyjnych na obszarze Unii Europejskiej. Przywódcy uzgodnili również, że w 2022 roku Ukraina otrzyma pomoc finansową w wysokości 9 mld euro.

Read more

Rada Europejska

Charles Michel w Szwecji i w Finlandii

29 maja 2022

conseilparlement.jpg
25 maja przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel odwiedził Sztokholm i Helsinki. Podczas spotkań z premierkami Szwecji i Finlandii Magdaleną Andersson i Sanną Marin, wyraził swoje poparcie dla wniosków obu tych krajów o przyjęcie do NATO. Omówiono również bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe.

Read more -inny link -inny link -inny link

Komisja

Plan awaryjny na rzecz transportu

29 maja 2022

commission1.jpg
23 maja Komisja przyjęła 10-punktowy plan awaryjny w celu zapewnienia ciągłości transportu w Unii Europejskiej w czasie kryzysu. W planie podkreślono potrzebę utrzymania swobodnego przepływu towarów, usług i osób, zapewnienia minimalnej zdolności połączeń transportowych i ochrony pasażerów, przeprowadzenia testów gotowości sektora na sytuacje awaryjne oraz repatriacji pasażerów zablokowanych w przypadku kryzysu.

Read more

Program roboczy Europejskiego Funduszu Obronnego na 2022 rok

29 maja 2022

25 maja Komisja przedstawiła drugi roczny program prac Europejskiego Funduszu Obronnego (EFO), a także nowe narzędzia promujące innowacje w dziedzinie obronności. Program prac na 2022 rok przewiduje 924 mln euro na finansowanie i wzmocnienie europejskich zdolności obronnych. Szczególną uwagę zwrócono na przestrzeń kosmiczną, walkę na morzu oraz badania i rozwój w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Read more

Wejście w życie dyrektywy Omnibus na rzecz ochrony konsumentów

30 maja 2022

28 maja weszła w życie tzw. dyrektywa Omnibus na rzecz lepszej ochrony konsumentów, przyjęta w 2019 roku. Uaktualnia ona instrumenty regulujące marketing internetowy, aby lepiej chronić konsumentów poprzez zaostrzenie kar i większe roszczenia w przypadku wyrządzenia szkody. Dyrektywa wprowadza również obowiązki w zakresie przejrzystości dla sprzedawców internetowych i internetowych platform handlowych, w tym w odniesieniu do personalizacji cen produktów i rankingu ofert w wynikach wyszukiwania.

Read more

Rada

Posiedzenie ministrów spraw europejskich

29 maja 2022

conseilparlement.jpg
23 maja ministrowie spraw europejskich rozmawiali o wnioskach z Konferencji w sprawie przyszłości Europy oraz o metodologii, którą należy zastosować w ramach działań następczych złożonych propozycji. W ramach procedury rozpoczętej przez Parlament we wrześniu 2018 roku, ministrowie przeprowadzili wysłuchanie na temat praworządności na Węgrzech, w tym niezależności sądownictwa i funkcjonowania systemu wyborczego. Zatwierdzili konkluzje w sprawie pozycji UE w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, zgodnie z celami "Strategicznego kompasu".

Read more

Projekt rozporządzenia w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych

29 maja 2022

24 maja Rada przyjęła stanowisko w sprawie uelastycznienia rozporządzenia w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych (EDFI), co przyczyni się do pogłębienia unii rynków kapitałowych. Rada chce, by do MŚP napływało więcej środków finansowych oraz by inwestorzy indywidualni mogli łatwiej inwestować w EDFI, m.in. poprzez usunięcie barier przy wejściu na rynek. Chce utrzymać wysokie standardy ochrony inwestorów.

Read more

Posiedzenie ministrów ds. rolnictwa i rybołówstwa

29 maja 2022

24 maja ministrowie rolnictwa omówili sytuację na rynkach rolnych, osłabionych przez wojnę w Ukrainie. Podkreślili, że Unia Europejska jest samowystarczalna w zakresie większości podstawowych produktów rolnych. Komisja poinformowała o działaniach solidarnościowych podjętych przez UE w celu ułatwienia eksportu ukraińskich produktów rolnych.

Read more

Dyplomacja

Komunikat w sprawie europejskiego bezpieczeństwa energetycznego

29 maja 2022

diplomatie.jpg
24 maja Komisja Europejska i Stany Zjednoczone wydały oświadczenie, w którym potępiły rosyjski szantaż w zakresie dostaw energii i potwierdziły swoje zaangażowanie we wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego Europy. Przypominają o istnieniu wspólnej grupy roboczej ds. bezpieczeństwa energetycznego, której celem jest dywersyfikacja źródeł dostaw gazu, i z zadowoleniem przyjmują zawartą przez Finlandię umowę, dotyczącą dzierżawy terminalu do importu LNG od dostawcy z USA. Terminal będzie operacyjny przed końcem tego roku.

Read more

Forum w Davos

30 maja 2022

Od 22 do 26 maja odbywało się Światowe Forum Ekonomiczne w Davos. Głównymi tematami dyskusji była wojna w Ukrainie i jej konsekwencje (w programie znalazło się w szczególności wystąpienie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego). Omówiono także transformację energetyczną i ekologiczną oraz inne wyzwania, takie jak wysoki poziom inflacji, pandemia COVID-19, cyberbezpieczeństwo i metawerse. Do uczestników przemówili przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen, prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde, kanclerz Niemiec Olaf Scholz oraz premier Hiszpanii Pedro Sánchez.

Read more -inny link

Dialog gospodarczy i finansowy z Bałkanami Zachodnimi i Turcją

29 maja 2022

24 maja przedstawiciele unijnych instytucji, państw członkowskich, Bałkanów Zachodnich i Turcji rozmawiali o swojej polityce gospodarczej oraz przygotowywali przyszły udział Turcji i Bałkanów Zachodnich w europejskim semestrze. Państwa zgodziły się wprowadzić ukierunkowane środki budżetowe i finansowe w reakcji na konsekwencje wojny w Ukrainie dla zatrudnienia, spójności społecznej i wzrostu.

Read more

Europejskie agencje

Nowe kompetencje Europolu

29 maja 2022

agences-eu.jpg
24 maja Rada ostatecznie przyjęła nowe przepisy nadające większe uprawnienia europejskiej agencji Europol. Nowa podstawa prawna pozwala w szczególności na przetwarzanie złożonych danych w celu wspierania państw członkowskich w walce z przestępczością i terroryzmem. Ponadto przewidziano zacieśnienie współpracy między Europolem a państwami trzecimi, zwłaszcza w zakresie wymiany danych osobowych. I wreszcie, w kontekście dochodzeń w sprawach karnych Europol będzie działał jako punkt kontaktowy na poziomie Unii Europejskiej, umożliwiający wymianę danych pochodzących z wielu organów.

Read more

Niemcy

Posiedzenie ministrów energii i środowiska G7

30 maja 2022

allemagne.jpg
Wojna w Ukrainie i jej katastrofalne skutki (przede wszystkim dla Ukrainy, ale także dla reszty świata) pokazują, że istnieje silna korelacja między polityką ochrony środowiska a polityką bezpieczeństwa. Takie było główne przesłanie spotkania ministrów energii i środowiska państw grupy G7 26 i 27 maja. Państwa członkowskie G7 zobowiązały się do zaprzestania wszelkiego zagranicznego finansowania projektów związanych z paliwami kopalnymi bez technologii wychwytywania dwutlenku węgla "do końca 2022 roku" oraz do dekarbonizacji większości sektora energetycznego "do 2035 roku".

Read more

Estonia

Spotkanie premierek Estonii i Szwecji

30 maja 2022

estonie.jpg
25 maja w Sztokholmie spotkały się premierki Estonii i Szwecji Kaja Kallas i Magdalena Andersson. Omówiły zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa, klimatu i energii. Kaja Kallas z zadowoleniem przyjęła wniosek Szwecji i Finlandii o członkostwo w NATO oraz wyraziła chęć wzmocnienia współpracy w kwestiach obronnych. Obydwie przywódczynie podkreśliły konieczność udzielenia Ukrainie pomocy w prowadzeniu wojny i wspierania jej dążeń do przystąpienia do Unii Europejskiej. Poza tym, 24 maja rząd estoński zakończył kontrole na granicy z Łotwą, które obowiązywały od początku wojny.

Read more -inny link -inny link

Polska

Głosowanie w sprawie reformy systemu dyscyplinarnego dla sędziów

29 maja 2022

pologne.jpg
26 maja polska izba niższa przyjęła reformę Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Nowelizacja zaproponowana przez prezydenta Andrzeja Dudę, która musi zostać przyjęta także przez Senat, ma być odpowiedzią na wnioski Komisji Europejskiej i ma odblokować Polsce środki z europejskiego planu odbudowy. System dyscyplinarny dla sędziów został wielokrotnie potępiony przez Trybunał Sprawiedliwości UE.

Read more -inny link

Rada Europy

Raport Zgromadzenia Parlamentarnego na temat sprawy Kavali

29 maja 2022

conseilparlement.jpg
Po wizycie w Stambule i Ankarze współsprawozdawcy ds. monitorowania Turcji przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy ogłosili, że wyrok dożywotniego więzienia dla Osmana Kavali jest rażąco sprzeczny z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2019 roku, w którym uznano, że ściganie Osmana Kavali było nieuzasadnione. 25 kwietnia oskarżony o próbę obalenia rządu Republiki Turcji turecki mecenas został skazany na karę dożywotniego więzienia. Rada Europy zaapelowała do tureckich władz o znalezienie rozwiązania zgodnego z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Read more

Opracowania/raporty

Sprawozdanie w sprawie stanu strefy Schengen

29 maja 2022

etudes.jpg
24 maja Komisja przedstawiła swoje pierwsze sprawozdanie na temat stanu strefy Schengen, w którym sporządzono listę priorytetów do zrealizowania w latach 2022 i 2023. Obejmują one wdrożenie nowej architektury informatycznej oraz systematyczne stosowanie kontroli na granicach zewnętrznych wobec wszystkich podróżnych. Komisja podkreśla, że agencja FRONTEX musi w pełni wykorzystywać swój mandat, wzywa do przyjęcia zmienionego kodeksu Schengen i zwraca się do Rady o włączenie do strefy Chorwacji, Rumunii i Bułgarii oraz Cypru (po zakończeniu przez ten kraj procesu oceny Schengen).

Read more

Roczny raport na temat unii bezpieczeństwa

29 maja 2022

25 maja Komisja opublikowała czwarte sprawozdanie z postępów w realizacji strategii Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa. Koncentruje się ono na zmianach w środowisku bezpieczeństwa od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Pokazuje, że UE "zwiększyła swoją czujność" w obliczu różnych zagrożeń, przed którymi stoją państwa członkowskie. Podkreślono, że Unia umiała podjąć konkretne kroki w celu zwiększenia wymiany informacji i fachowej wiedzy między państwami członkowskimi, zwłaszcza w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej i walki z dezinformacją.

Read more

Sprawozdanie na temat ochrony europejskiego budżetu

29 maja 2022

W opublikowanym 23 maja specjalnym sprawozdaniu na temat ochrony budżetu UE Trybunał Obrachunkowy stwierdza, że zasada umieszczania na czarnej liście (mająca zapobiegać wypłacaniu unijnych środków publicznych "problematycznym kontrahentom") jest narzędziem nieskutecznym. Trybunał zwraca uwagę, że europejski system wczesnego ostrzegania i wykluczania (EDES), który umożliwia wpisanie niektórych wykonawców na czarną listę, jest w dalszym ciągu wykorzystywany w niewielkim stopniu, i zaleca rozszerzenie jego stosowania na fundusze zarządzane przez państwa członkowskie.

Read more

Kultura

Dni Starego Miasta w Tallinnie

30 maja 2022

culture.jpg
Od 3 do 5 czerwca Dni Starego Miasta w Tallinie obchodzą swoje 40-lecie. W ich trakcie celebruje się średniowieczne dziedzictwo estońskiej stolicy poprzez przedstawienia teatralne, koncerty i warsztaty tradycyjnego rzemiosła.

Read more

Laury 75. Festiwalu w Cannes

30 maja 2022

Jury 75. Festiwalu Filmowego w Cannes, pod przewodnictwem francuskiego aktora Vincenta Lindona, przyznało Złotą Palmę szwedzkiemu reżyserowi Rubenowi Östlundowi za film długometrażowy "Triangle of Sadness". Grand Prix otrzymał belgijski reżyser Lukas Dhont za film "Blisko" oraz francuska reżyserka Claire Denis za film "Stars at Noon". Nagrodę specjalną otrzymali Belgowie Jean-Pierre i Luc Dardenne za film "Tori i Lokita".

Read more

Marcelle Cahn à Strasburgu

30 maja 2022

Do 31 lipca w Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej w Strasburgu oglądać można retrospektywę twórczości Marcelle Cahn. Ewolucję artystki na przestrzeni dziesięcioleci przedstawiono na przykładzie ponad 400 dzieł pochodzących z publicznych i prywatnych kolekcji z całego świata.

Read more

Festiwal Luisa Pareta w Madrycie

30 maja 2022

Do 21 sierpnia w Muzeum Prado oglądać można wystawę poświęconą Luisowi Paretowi, artyście, którego styl wywodzi się z francuskiego rokoka. Retrospektywa obejmuje obrazy i rysunki artysty, które dowodzą jego technicznego i kompozycyjnego mistrzostwa, a także krytycznego spojrzenia na społeczeństwo XVIII wieku.

Read more -inny link

Malarstwo, fotografia i podróż do Łodzi

30 maja 2022

Do 8 stycznia 2023 roku Muzeum Sztuki w Łodzi prezentuje dwie wystawy: pierwsza, zatytułowana "Poszerzone pole widzenia", prezentuje prace z okresu od XVII do XX wieku badające związki między fotografią, malarstwem i grafiką. Druga - "Rajzefiber", która potrwa do 28 sierpnia, poświęcona jest doświadczeniom związanym z podróżowaniem oraz przemieszczaniem się przedmiotów i ludzi.

Read more -inny link

Salon książki w Bukareszcie

30 maja 2022

Od 1 do 5 czerwca odbywają się Międzynarodowe Targi Książki w Bukareszcie. W programie znajdują się premiery książek, dyskusje, imprezy dla dzieci i pokazy filmów.

Read more

Wiosna Aktorów w Montpellier

30 maja 2022

Do 25 czerwca w Montpellier odbywa się festiwal teatralny Printemps des Comédiens. Tematyką 36. edycji jest 400. rocznica urodzin Moliera oraz przyjaźń francusko-niemiecka. Swoje spektakle zaprezentują Comédie-Française, Schaubühne i Volksbühne z Berlina. Na festiwalu pokazane zostaną również nowe spektakle, a także inne gatunki sztuk performatywnych, takie jak taniec, muzyka i cyrk.

Read more

Festiwal antycznego teatru w Epidaurosie i w Atenach

30 maja 2022

Od 1 czerwca do 20 sierpnia Festiwal Epidaurosu i Aten przywraca głos oraz życie klasykom antycznego teatru. Założony w 1955 roku festiwal oferuje przedstawienia teatralne, muzyczne, operowe i taneczne w imponującej scenerii rzymskiego teatru w Epidaurosie i rzymskiego teatru Heroda Attyki w Atenach.

Read more

Francusko-niemiecki festiwal sztuk scenicznych

30 maja 2022

Od 2 do 11 czerwca w Saarbrücken odbywa się festiwal Perspektywy, który łączy sztuki sceniczne we francusko-niemieckim programie, mieszającym różne gatunki sztuk performatywnych: teatr, taniec, cyrk i koncert. Od pierwszej edycji w 1978 roku wydarzenie to ma wzbudzać wymianę międzykulturową między Francją a Niemcami, aby ożywiać stosunki francusko-niemieckie.

Read more

Spotkania literackie w Listowel

30 maja 2022

Writers' Week w Listowel, najdłużej działający festiwal literacki w Irlandii, jest corocznym miejscem spotkań literackich i artystycznych. Festiwal, założony w 1970 roku, przyciąga pisarzy o ugruntowanej pozycji, wschodzące talenty i entuzjastów literatury z całego świata.

Read more

Oskar Zwintscher w Dreźnie

30 maja 2022

Do 15 stycznia 2023 roku Muzeum Sztuki Nowoczesnej Albertinum w Dreźnie składa hołd niemieckiemu malarzowi Oskarowi Zwintscherowi (1870-1916). Jego twórczość, pozostająca pod wpływem Ludwiga Richtera, Moritza Schwinda i Arnolda Böcklina, sytuuje się na pograniczu Jugendstilu i symbolizmu. Wystawa ma ukazać rozpiętość i oryginalność stylu malarza, który przez całe życie był zarówno oklaskiwany, jak i krytykowany.

Read more

Europejska solidarność z Ukrainą w obszarze kultury

30 maja 2022

W całej Europie trwają wydarzenia kulturalne wspierające Ukrainę. We Francji Narodowy Instytut Historii Sztuki organizuje 8 czerwca ukraińskie forum kulturalne "Pamięć Odessy: Philippe Hosiasson". 4 i 5 czerwca Festiwal Historii Sztuki na zamku w Fontaineblau proponuje cztery okrągłe stoły poświęcone historii sztuki i dziedzictwu kulturowemu Ukrainy. 5 czerwca w belgijskim Zedelgem odbędzie się koncert ukraińskiej grupy Dakha Brakha, poprzedzony dyskusją na temat sytuacji w Ukrainie. 5 czerwca odbędzie się też koncert charytatywny w Burgtheater, w niemieckim Ratzeburgu. 7 czerwca w Valladolid, w Hiszpanii będzie miał miejsce koncert zorganizowany przez Czerwony Krzyż i Fundos. 4 czerwca w gminie Wieliszew obchodzony będzie Dzień Solidarności z Ukraińcami. 8 czerwca w Yellow Boat, w Londynie odbędzie się impreza charytatywna na rzecz miasta Mikołajów.

Read more -inny link -inny link

Agenda

les 30-31 maja

Rada Europejska (Bruksela)


1 czerwca

Referendum w sprawie udział kraju w europejskiej obronie (Dania)


2 czerwca

Rada ds. Spójności Rada ds. Transportu (Bruksela)


3 czerwca

Rada ds. Handlu Rada ds. Telekomunikacji (Bruksela)


Newsletter Archives

Jakie zdrowie dla Europejczyków?

Unia Europejska powiększona z 27 do 36 członków? Na rzecz "Agendy 2030"

Relacje chińsko-rosyjskie w obliczu geopolitycznej Europy

Kilka mało znanych skutków ocieplenia klimatu

Rolnictwo, zmienna dostosowawcza w umowach handlowych?

The Editors of the Newsletter :
Dyrektor publikacji : Pascale Joannin

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Kontakt/sugestia

Director of Publication :
Fundacja Roberta Schumana

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Europa w czasach idealnej burzy

pdf

Biuletyn n°982- wersja 30 mai 2022