Biuletyn n°994

Open panel Open panel
Biuletyn n°994
Biuletyn
wtorek, 11 października 2022
numer 994
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Malejące wpływy Unii Europejskiej na Południu
W przedstawionym w 2021 roku nowym programie dla regionu Morza Śródziemnego zaproponowano doskonałe środki współpracy, by stawić czoła wstrząsom w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Ale nie ma narzędzi na miarę swoich ambicji oraz pominięto milczeniem drażliwe kwestie.
Więcej
Wybory : Kto zastąpi Boruta Pahora w Słowenii?
photo
23 października Słoweńcy mają udać się do urn, aby wybrać następcę Boruta Pahora, prezydenta republiki od 2012 roku, który nie może się ubiegać o kolejną kadencję. Oczekuje się, że kandydat Partii Demokratycznej Anze Logar wygra I turę z 28,2% głosów, a za nim uplasuje się niezależna Natasa Pirc Musar z 23,6% i niezależny, popierany przez Ruch Wolności Milan Brglez (18,9%)... Więcej
Alexander Van der Bellen ponownie wybrany w I turze
photo
9 października urzędujący prezydent Austrii Alexander Van der Bellen został ponownie wybrany w I turze z wynikiem 57,6% głosów. Frekwencja wyniosła 52,5% i była o 16 punktów niższa niż w I turze poprzednich wyborów w 2016 roku... Więcej

Fundacja : Kryzys energetyczny: europejskie środki zaradcze
photo
W odpowiedzi na rosnące ceny energii państwa członkowskie i Unia Europejska podjęły działania i opracowały plany zmniejszenia zużycia. 6 października UE przyjęła plan, który obejmuje pułap dochodów dla producentów inframarginalnych oraz podatek solidarnościowy dla sektora paliw kopalnych. Tego samego dnia francuski rząd przedstawił swój plan "trzeźwości energetycznej", który zakłada zmniejszenie zużycia energii o 10% w ciągu dwóch lat. Fundacja oferuje Państwu mapę, dzięki której można lepiej wszystko zrozumieć. Będzie ona regularnie uzupełniana i aktualizowana... Więcej
Systemy emerytalne w Unii Europejskiej
photo
Systemy emerytalne są regularnie przedmiotem debaty w państwach członkowskich i dyskusji na szczeblu europejskim ze względu na ich znaczenie dla budżetów i ewolucji demograficznej Europy. Chociaż każdy kraj ma swój własny system, Fundacja oferuje tabelę porównawczą, aby można było lepiej zrozumieć sytuację w każdym kraju i związane z nią wyzwania... Więcej
Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety
photo
4 października Rada przyjęła niderlandzki plan odbudowy, a Łotwa otrzymała pierwszą płatność w wysokości 201 mln euro w ramach unijnego programu NextGenerationEU, ustanowionego w celu zwalczania skutków pandemii COVID-19. Fundusz odbudowy o wartości 672,5 mld euro, znany jako Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, ma zapewnić państwom członkowskim dotacje i pożyczki. Plany 27 krajów zostały zatwierdzone, a 11 krajów otrzymało wypłaty. Fundacja udostępnia interaktywną mapę planów według krajów, w tym kwoty, harmonogramy i priorytety... Więcej

Rada Europejska : Nieformalne posiedzenie szefów państw i rządów
photo
7 października, podczas nieformalnego spotkania w Pradze, 27 szefów państw i rządów dyskutowało o kryzysie energetycznym i sposobach ograniczenia cen. Omówili także sytuację w Ukrainie i potwierdzili swoje wsparcie dla tego kraju... Więcej
Więcej

Ukraina/Rosja : Nowe sankcje przeciwko Rosji
photo
6 października Rada uzgodniła nowy pakiet sankcji wobec Rosji w odpowiedzi na nielegalną aneksję regionów Ukrainy. Nowe sankcje obejmują dodatkowe ograniczenia importu o wartości prawie 7 mld euro. Ponadto Rada przyjęła podstawę prawną umożliwiającą wdrożenie pułapu cen ropy naftowej przewidzianego przez G7. Uzgodniono również ograniczenia eksportu, zakaz obejmowania przez obywateli UE stanowisk w niektórych rosyjskich przedsiębiorstwach państwowych oraz rozszerzenie czarnej listy... Więcej
Pokojowa Nagroda Nobla dla białoruskiego opozycjonisty oraz rosyjskiej i ukraińskiej organizacji pozarządowej
photo
7 października Pokojową Nagrodę Nobla otrzymały rosyjska organizacja pozarządowa Memoriał, Centrum Wolności Obywatelskich na Ukrainie oraz białoruski obrońca praw człowieka Aleś Bialacki. W kontekście wojny w Ukrainie jury chciało nagrodzić ich walkę o "pokojowe współistnienie w sąsiednich krajach Białorusi, Rosji i Ukrainy"... Więcej
Więcej
Pomoc MFW na 1,3 mld dolarów
photo
7 października Rada Wykonawcza MFW przyznała Ukrainie 1,3 mld dolarów nadzwyczajnej pomocy w ramach swojego instrumentu szybkiego finansowania w celu rozwiązania problemu szoku żywnościowego i oczekiwanego spadku PKB w 2022 roku o 35%... Więcej
Więcej
Przemówienia Wołodymyra Zełenskiego
photo
6 i 7 października prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienia na pierwszym spotkaniu Europejskiej Wspólnoty Politycznej i nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej. 4 października, w trakcie Nocy Prawa zorganizowanej przez francuską Radę Konstytucyjną, wezwał do utworzenia specjalnego trybunału do osądzenia rosyjskich zbrodni wojennych i zaapelował do Rady Konstytucyjnej o udział w jego tworzeniu. Zapowiedział też, że zamierza zaproponować rezolucję ONZ zobowiązującą Rosję do wypłacenia Ukrainie reparacji... Więcej
Więcej | Więcej
Apel o wzmocnienie pomocy wojskowej dla Ukrainy
photo
W rezolucji z 6 października europosłowie wzywają państwa członkowskie i partnerów międzynarodowych do zaoferowania Ukrainie większej pomocy wojskowej, przypominając o niezachwianym wsparciu Unii Europejskiej dla tego kraju... Więcej
Więcej

Energia : Rada przyjmuje instrumenty na rzecz zmniejszenia cen
photo
6 października Rada przyjęła środki mające na celu zmniejszenie kosztów energii. Państwa członkowskie będą musiały zmniejszyć ogólne zużycie energii elektrycznej o 10%, a w godzinach szczytu o 5%. Unia Europejska wprowadza pułap dochodów rynkowych dla producentów inframarginalnych, podatek solidarnościowy dla sektora paliw kopalnych oraz narzędzia mające pomóc MŚP poprzez ustalenie tymczasowej ceny energii... Więcej
Więcej
EPR osiąga pełną moc
photo
30 września EPR Olkiluoto w Finlandii osiągnął pełną moc i produkuje 1600 MW niskoemisyjnej energii elektrycznej. Jest to trzeci działający EPR na świecie i największy w Europie. EPR to reaktor wodny ciśnieniowy, który produkuje zieloną energię... Więcej
Więcej

Komisja : Raport 2022 na temat migracji i azylu
photo
6 października Komisja opublikowała swoje roczne sprawozdanie na temat sytuacji i wyzwań w dziedzinie migracji i azylu w 2022. Przedstawiono w nim wydarzenia związane z przyjęciem nowego paktu o migracji i azylu, podkreślając osiągnięte porozumienie w sprawie wdrożenia mechanizmu dobrowolnej solidarności. Omówiono także solidarność z Ukrainą, zmianę systemu zarządzania granicami zewnętrznymi, wzmocnienie współpracy międzynarodowej oraz instrumentalizację migrantów przez białoruski reżim... Więcej
Plan działania na rzecz młodzieży
photo
4 października Komisja przedstawiła swój plan działania na rzecz młodzieży, którego celem jest mobilizacja i włączenie młodych ludzi w działania zewnętrzne Unii Europejskiej. Plan opiera się na 3 osiach: partnerstwie na rzecz udziału młodzieży w procesie decyzyjnym, partnerstwie na rzecz upodmiotowienia, skupiającym się na walce z nierównościami i rozwijaniu umiejętności, oraz partnerstwie mającym na celu łączenie młodych ludzi w świecie... Więcej
Modyfikacja przepisów w zakresie praktyk antykonkurencyjnych
photo
3 października Komisja przyjęła zawiadomienie zezwalające na udzielanie przedsiębiorstwom nieformalnych wskazówek w sprawach, w których pojawiają się nowe lub nierozwiązane kwestie dotyczące praktyk antykonkurencyjnych, w celu zapewnienia większej pewności prawnej. Komisja wycofała tymczasowe ramy oceny praktyk antykonkurencyjnych wprowadzone w trakcie pandemii w 2020 roku... Więcej

Parlament : Nowe środki na rzecz poprawienia prewencji sanitarnej
photo
5 października europosłowie zapalili zielone światło dla nowych przepisów wzmacniających współpracę i zdolność Unii do zapobiegania, przygotowania się do i zarządzania epidemiami chorób zakaźnych, zwłaszcza w kontekście kryzysów sanitarnych. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób otrzyma nowy mandat do współpracy z organami krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi... Więcej
Więcej
Jedno okienko w dziedzinie ceł
photo
4 października europosłowie przyjęli propozycję rozporządzenia ustanawiającego unijne środowisko jednego okienka w dziedzinie ceł, które pomoże skrócić czas odprawy celnej i zmniejszyć ryzyko oszustw... Więcej
Regulacje w zakresie toksycznych produktów chemicznych
photo
4 października europosłowie zagłosowali za zaostrzeniem przepisów dotyczących trwałych zanieczyszczeń organicznych, zgodnie z normami Konwencji Sztokholmskiej. W celu wspierania gospodarki obiegowej odpady zawierające takie zanieczyszczenia nie będą już mogły być poddawane recyklingowi, a do listy produktów toksycznych dodano nowe substancje... Więcej
Więcej
Rezolucja w sprawie działań na rzecz oceanów
photo
6 października europosłowie przyjęli rezolucję mającą na celu wzmocnienie zarządzania oceanami i ich bioróżnorodności. Wzywają UE, by była liderem ochrony oceanów i do poparcia międzynarodowego moratorium na wydobycie głębinowe... Więcej
Dodatkowa pomoc dla regionów w obliczu wojny
photo
4 października europosłowie zatwierdzili dostęp do dodatkowej, nadzwyczajnej pomocy dla państw członkowskich borykających się z falami migracji lub problemami opóźnionych inwestycji. Legislacja ta ułatwi dostęp do funduszy z polityki spójności. Pomoc, nazwana FAST-CARE, szacowana jest na 3,5 mld euro dodatkowego prefinansowania w latach 2022 i 2023... Więcej
Uniwersalna ładowarka do urządzeń elektronicznych
photo
4 października europosłowie zapalili zielone światło dla dyrektywy wprowadzającej uniwersalną ładowarkę. Od jesieni 2024 roku wszystkie telefony komórkowe, tablety i aparaty fotograficzne będą wyposażone w podobny port USB, dzięki czemu będą mogły korzystać z tej samej ładowarki. Komputery zostaną objęte tym rozwiązaniem w 2026 roku. Przepisy mają cel środowiskowy; chodzi o zmniejszenie ilości odpadów elektronicznych i uproszczenie korzystania z urządzeń mobilnych przez konsumentów. Teraz dyrektywa musi zostać formalnie przyjęta przez Radę... Więcej
Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów
photo
4 października ministrowie finansów zatwierdzili holenderski plan odbudowy i odporności oraz osiągnęli porozumienie w sprawie planu REPowerEU, mającego stopniowo zakończyć zależność Unii Europejskiej od importu rosyjskich paliw kopalnych. Obejmuje ono również podział przyznanej kwoty 20 mld euro pomiędzy państwa członkowskie... Więcej
Posiedzenie Eurogrupy
photo
3 października Eurogrupa omówiła wytyczne budżetowe i priorytety dla strefy euro w 2023 roku, aby stawić czoła kryzysowi energetycznemu i inflacji. Ministrowie zgodzili się co do potrzeby wprowadzenia nadzwyczajnych środków dochodowych w celu ochrony osób znajdujących się w trudnej sytuacji oraz środków solidarności dla przedsiębiorstw, które cierpią z powodu rosnących cen energii. Odnosząc się do sytuacji w strefie euro, ministrowie wspomnieli o dodatkowej puli 20 mld euro na fundusz odbudowy poprzez REPowerEU... Więcej
Więcej
Definitywne przyjęcie aktu w sprawie usług cyfrowych (DSA)
photo
5 października Rada ostatecznie przyjęła akt o usługach cyfrowych (DSA), którego celem jest stworzenie bezpieczniejszego środowiska internetowego dla użytkowników i przedsiębiorstw korzystających z cyfryzacji. Dokument służy zapewnieniu ochrony praw podstawowych w internecie, w szczególności poprzez zwalczanie nielegalnych treści oraz wzmocnienie nadzoru i przejrzystości. Nowe przepisy będą miały zastosowanie do wszystkich użytkowników oferujących swoje usługi na jednolitym rynku, niezależnie od tego, czy mają siedzibę w UE, czy poza nią... Więcej
Przyjęcie dyrektywy w sprawie minimalnych wynagrodzeń
photo
4 października Rada ostatecznie przyjęła dyrektywę w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych. Po jej wejściu w życie państwa członkowskie będą miały 2 lata na transpozycję przepisów do prawa krajowego... Więcej

Dyplomacja : Posiedzenie Europejskiej Wspólnoty Politycznej
photo
6 października w Pradze odbyło się pierwsze spotkanie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Przywódcy 44 państw dyskutowali o kwestiach energetycznych, związanych z bezpieczeństwem, klimatem i gospodarką, a także o przyszłości tego nowego formatu. Dwustronne rozmowy na te same tematy prowadzili również obecni tam szefowie państw i rządów. Kolejne spotkanie odbędzie się w Mołdawii, aby pokazać gotowość Unii do integracji partnerów zewnętrznych, a następnie w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii... Więcej
Więcej | Więcej
Porozumienie w sprawie misji cywilnej Unii Europejskiej w Armenii
photo
6 października, na marginesie posiedzenia Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Pradze, prezydent Francji Emmanuel Macron i przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel spotkali się z premierem Armenii Nikolem Paszynianem i prezydentem Azerbejdżanu Ilhamem Alijewem, aby wznowić proces normalizacji między Armenią i Azerbejdżanem. Armenia ułatwi ustanowienie misji cywilnej Unii Europejskiej wzdłuż granicy z Azerbejdżanem, która rozpocznie się w październiku i potrwa maksymalnie dwa miesiące. Jej cele to "budowanie zaufania" i "przyczynienie się do prac komisji demarkacyjnych na granicy"... Więcej
Więcej
Rada Stowarzyszenia UE-Izrael
photo
3 października Unia Europejska i Izrael odbyły pierwsze od 2012 roku posiedzenie Rady Stowarzyszenia. Oprócz Ukrainy, światowego kryzysu energetycznego i braku bezpieczeństwa żywnościowego, obie strony omówiły swoje obawy, zwłaszcza te związane z procesem pokojowym na Bliskim Wschodzie. Zadeklarowały, że chcą wznowić dialog polityczny i poprawić swoją "kluczową" współpracę na arenie międzynarodowej... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Odszkodowanie dla pasażerów lotniczych ma zastosowanie do lotów z przesiadkami
photo
6 października Trybunał Sprawiedliwości potwierdził prawo pasażerów do odszkodowania w przypadkach, gdy cały lot z państwa członkowskiego jest objęty jednym biletem, ale jest obsługiwany przez różnych przewoźników lotniczych, których nie łączy stosunek prawny... Więcej

Niemcy : Spotkanie Olafa Scholza i Marka Rutte
photo
4 października kanclerz Niemiec Olaf Scholz i premier Holandii Mark Rutte spotkali się w Berlinie na ministerialnej radzie temat klimatu w celu zintensyfikowania swoich relacji w zakresie polityki klimatycznej i energetycznej, począwszy od wzmocnionej współpracy w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej i wodoru. Obaj partnerzy analizują możliwość inwestycji w nowe hybrydowe farmy wiatrowe na Morzu Północnym, a Holandia zamierza uczestniczyć finansowo w niemieckiej inicjatywie "H2Global"... Więcej
Wybory w landzie Dolna Saksonia
photo
W wyborach regionalnych w Dolnej Saksonii 9 października zwyciężyła SPD, partia kanclerza Olafa Scholza, która zdobyła 33,4% głosów, wyprzedzając chadeków z CDU z 28,1%. Zieloni zajęli trzecie miejsce z 14,5% głosów, co może im pozwolić na utworzenie koalicji z partią ustępującego premiera Stephana Weila. Skrajnie prawicowe AfD uzyskało 10,9% głosów, poprawiając swój wynik o 5 punktów w porównaniu z ostatnimi wyborami. Liberałowie z FDP uzyskali tylko 4,7%... Więcej
Więcej

Dania : Przedterminowe wybory 1 listopada
photo
5 października premier Danii Mette Frederiksen ogłosiła, że 1 listopada odbędą się w tym kraju przedterminowe wybory parlamentarne. To konsekwencja gróźb partii sprzymierzonej z jej ugrupowaniem w parlamencie, że obali rząd. Lewicowa koalicja, której przewodzą socjaldemokraci, zmierzy się z prawicową koalicją skupiającą partię liberalną, partię konserwatywną i trzy prawicowe partie nacjonalistyczne. Sondaże opinii publicznej wróżą, że wyniki będą bardzo zbliżone... Więcej
Więcej | Więcej

Francja : Zapowiedź francusko-brytyjskiego szczytu w 2023 roku
photo
6 października prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Liz Truss przeprowadzili rozmowy na marginesie spotkania Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Pradze. Uzgodnili, że w 2023 roku we Francji odbędzie się francusko-brytyjski szczyt, który ma ożywić dwustronną współpracę... Więcej
Więcej

Węgry : Głosowanie nad ustawą antykorupcyjną
photo
3 października węgierski parlament przyjął projekt ustawy antykorupcyjnej, aby wypełnić zobowiązania wobec Komisji Europejskiej. Ustawa wprowadza nową procedurę dla przestępstw związanych z zarządzaniem majątkiem publicznym, umożliwiając kontrolę sądową w przypadku "zamknięcia śledztwa bez aktu oskarżenia lub odrzucenia zawiadomienia o przestępstwie". To pierwszy z 17 dokumentów, które Węgry muszą przyjąć, by odblokować europejskie fundusze... Więcej

Szwecja : 5 obywateli UE z Nagrodą Nobla
photo
3 października Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny otrzymał Svante Pääbo, szwedzki badacz i pionier paleogenetyki. 4 października Francuz Alain Aspect, Austriak Anton Zeilinger i Amerykanin John F. Clauser otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki za pionierskie eksperymenty nad splątaniem kwantowym. 5 października Nagrody Nobla w dziedzinie chemii otrzymali Morten Meldal z Danii oraz Carolyn R. Bertozzi i K. Clauser ze Stanów Zjednoczonych za ich odkrycia dotyczące rozwoju chemii kliknięć i bioortogonalnej. 6 października Francuzka Annie Ernaux otrzymała Nobla z literatury... Więcej

Rada Europy : Raport na temat przyszłości Rady Europy
photo
5 października Grupa Refleksyjna Wysokiego Szczebla pod przewodnictwem byłej prezydent Irlandii Mary Robinson przedstawiła raport na temat przyszłości Rady Europy. Zawiera 30 rekomendacji i wzywa organizację do większych inwestycji w prawa człowieka i ich ochronę, do zacieśnienia współpracy paneuropejskiej, do pracy nad relacjami z rosyjskim i białoruskim społeczeństwem obywatelskim oraz do wzmocnienia walki z przemocą wobec kobiet... Więcej
Więcej
Raport na temat ochrony kobiet w Niemczech
photo
7 października Grupa Ekspertów Rady Europy ds. Zwalczania Przemocy Wobec Kobiet i Przemocy Domowej (GREVIO) opublikowała swój pierwszy raport o Niemczech, pozytywnie oceniając postępy tego kraju w zakresie prawa karnego. Jednak Niemcy nie wypełniają wszystkich zobowiązań wynikających z Konwencji Stambulskiej. Jakość usług wsparcia dla kobiet znacznie się różni w poszczególnych landach... Więcej
Więcej
Raport z ewaluacji europejskich systemów sądownictwa
photo
5 października Europejska Komisja ds. Skuteczności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ) opublikowała swój nowy raport oceniający systemy sądownicze w 44 państwach członkowskich Rady Europy. Jest on wynikiem analizy zebranych danych ilościowych i jakościowych dotyczących budżetów systemów sądowniczych, przedstawicieli zawodów prawniczych, organizacji systemów sądowniczych, rozwoju nowych technologii, a także skuteczności i jakości usług publicznych w zakresie wymiaru sprawiedliwości świadczonych na rzecz użytkowników... Więcej

OECD : Raport na temat wdrażania reformy międzynarodowego systemu podatkowego
photo
6 października, rok po podpisaniu przez kraje OECD porozumienia w sprawie wyzwań podatkowych związanych z cyfryzacją i globalizacją, nadal potrzebne są postępy. Do połowy 2023 roku ma zostać sfinalizowane nowe wielostronne porozumienie. Zaprezentowano nowy raport "Zachęty podatkowe i światowy minimalny podatek od spółek". I wreszcie Mongolia stała się setną jurysdykcją, która przystąpiła do wielostronnej konwencji BEPS... Więcej

Kultura : Wystawa Hilmy af Klint w Sztokholmie
photo
Po raz pierwszy od 2013 roku Moderna Museum w Sztokholmie poświęca wystawę Hilmie af Klint, która potrwa do 8 stycznia 2023 roku. Na ekspozycji znajduje się dziesięć obrazów z jej cyklu "Dziesięć największych". Prace (o wymiarach 3,28 na 2,40 metra) przedstawiają ewolucję człowieka i cztery etapy ludzkości: dzieciństwo, młodość, dorosłość i starość. Na wystawie prezentowane są również akwarele i fotografie... Więcej
Wystawa Donatella w Berlinie
photo
Do 8 stycznia 2023 roku Gemäldegalerie w Berlinie zaprasza na wystawę prac jednego z twórców włoskiego renesansu - Donatella, przygotowaną we współpracy z Victoria & Albert Museum w Londynie, Fundacją Palazzo Strozzi i Musei del Bargello we Florencji... Więcej
Wystawa Luciana Freuda w Londynie
photo
Do 22 stycznia 2023 roku w National Gallery w Londynie trwa wielka wystawa poświęcona Lucianowi Freudowi. Jest to jeden z największych brytyjskich malarzy figuratywnych. Prezentowanych jest około sześćdziesięciu obrazów, począwszy od wczesnych prac po duże płótna i portrety. Ekspozycję zorganizowano we współpracy z Muzeum Thyssen-Bornemisza... Więcej
Wystawa Picasso-Chanel w Muzeum Thyssen-Bornemisza
photo
Do 15 stycznia 2023 roku Muzeum Thyssen-Bornemisza w Madrycie prezentuje wspólną wystawę prac hiszpańskiego artysty Pabla Picassa i francuskiej projektantki mody Gabrielle Chanel, na której spotykają się sztuka i moda... Więcej
Wystawa Monet-Mitchell w Fundacji Louisa Vuittona
photo
Do 27 lutego 2023 roku Fundacja Louisa Vuittona organizuje wystawę, na której zderzono około sześćdziesięciu prac francuskiego malarza impresjonisty Claude'a Moneta i amerykańskiej malarki ekspresjonistki Joan Mitchell. Fundacja organizuje również we współpracy z San Francisco Museum of Modern Art i Baltimore Museum of Art retrospektywę poświęconą Joan Mitchell... Więcej
Robert Doisneau w Turynie
photo
Od 11 października w galerii Camera w Turynie wystawionych będzie ponad 130 zdjęć z kolekcji Atelier Roberta Doisneau. Ekspozycja celebruje twórczość francuskiego artysty uznawanego za jednego z ojców założycieli francuskiej fotografii humanistycznej i ulicznego fotoreportażu... Więcej
Więcej
Spektakle i rozrywka na Korysce w czasach Bonapartych (1769-1870)
photo
Do 15 stycznia 2023 roku w Maison Bonaparte w Ajaccio prezentowana jest wystawa poświęcona widowiskom i rozrywkom na Korsyce w czasach Bonapartych. Pokazuje przedstawienia taneczne i muzyczne, teatr i koncerty, które kształtowały ówczesne życie kulturalne... Więcej
Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy
photo
Od 14 do 23 października odbywa się 38. edycja Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego, na której zaprezentowany zostanie wybór nowych, międzynarodowych filmów - fabuły, dokumenty i filmy krótkometrażowe... Więcej
Więcej
Europejska solidarność kulturalna z Ukrainą
photo
Świat kultury mobilizuje się dla Ukrainy. We Francji grupa Bloosmüsik dyrygenta Pierre'a Schneidera organizuje 22 października w Sélestat solidarnościowy koncert. 16 października w Wersalu odbywa się koncert na rzecz rodzin ukraińskich uchodźców we Francji. 27 października w Niemczech, w Konzerthaus w Berlinie odbędzie się koncert dla uchodźców z Ukrainy i z całego świata. 15 października ukraiński duet Harmony i skrzypek Wasyl Hrynkiw zagrają koncert na rzecz Ukrainy w Golden Jubilee Hall w Hereford, w Zjednoczonym Królestwie... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej

11paź.
11-12 października

Praga

Nieformalne posiedzenie ministrów energii

12paź.
12-13 października

Praga

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. zatrudnienia i spraw społecznych

13paź.
13-14 października

Luksemburg

Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

14paź.
14 października

Bruksela

Posiedzenie Eurogrupy

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2022
Biuletyn n°1000
Tysięczny numer
Opublikowany 21/11/2022
Biuletyn n°999
Energia: wielka nadzieja XXI wieku
Opublikowany 14/11/2022
Biuletyn n°998
Czego boi się prezydent Putin?
Opublikowany 07/11/2022
Biuletyn n°997
Stosunki grecko-tureckie na dnie
Opublikowany 31/10/2022
Biuletyn n°996
70 lat później nadszedł czas ponownie wynaleźć EWWiS
Opublikowany 24/10/2022
Biuletyn n°995
Dokąd zmierzają Chiny?
Opublikowany 17/10/2022
Biuletyn n°994
Malejące wpływy Unii Europejskiej na Południu
Opublikowany 10/10/2022
Biuletyn n°993
Zmiana epoki (Zeitenwende) w Niemczech i jej implikacje dla integracji europejskiej
Opublikowany 03/10/2022
Biuletyn n°992
Nacjonalizm, suwerenność, męskość: przyczyny wojny Rosji z Ukrainą
Opublikowany 26/09/2022
Biuletyn n°991
Koniec europejskiej zależności od rosyjskich węglowodorów
Opublikowany 19/09/2022
Biuletyn n°990
"Dziś cały krajobraz medialny w Rosji jest zniszczony"
Opublikowany 12/09/2022
Biuletyn n°989
"Najwyższy czas, by ponownie zapalić europejskie gwiazdy"
Opublikowany 18/07/2022
Biuletyn n°988
"Kryzys energetyczny pokazuje znaczenie europejskiej solidarności wobec asymetrycznych szoków"
Opublikowany 11/07/2022
Biuletyn n°987
Morze Czarne, widmo nowej żelaznej kurtyny?
Opublikowany 04/07/2022
Biuletyn n°986
Francja na czele Rady: bilans pozytywny, pomimo wojny
Opublikowany 27/06/2022
Biuletyn n°985
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: kompleksowe wdrażanie wielkich ambicji
Opublikowany 20/06/2022
Biuletyn n°984
Perspektywy dla rolnictwa nowym europejskim kontekście
Opublikowany 13/06/2022
Biuletyn n°983
"Wojna prowadzona przez Rosję w Europie Wschodniej jest głównym zagrożeniem dla architektury międzynarodowej"
Opublikowany 07/06/2022
Biuletyn n°982
Europa w czasach idealnej burzy
Opublikowany 30/05/2022
Biuletyn n°981
Na rzecz nowego podejścia do Bałkanów Zachodnich
Opublikowany 23/05/2022
Biuletyn n°980
"Otwarty konflikt Zachodu i Rosji nie wchodzi w grę"
Opublikowany 16/05/2022
Biuletyn n°979
Dzień Europy: 72 lata integracji europejskiej
Opublikowany 09/05/2022
Biuletyn n°978
Wyzwanie ochrony obszarów morskich wspólnego zainteresowania, od Atlantyku po Indo-Pacyfik
Opublikowany 02/05/2022
Biuletyn n°977
Strategiczne zależności, kwestia suwerenności
Opublikowany 25/04/2022
Biuletyn n°976
Przyjmowanie ukraińskich uchodźców: między pilną reakcją, a rozwiązaniami długoterminowymi
Opublikowany 19/04/2022
Biuletyn n°975
Od rosyjskiego paktu do Zielonego Ładu?
Opublikowany 11/04/2022
Biuletyn n°974
Światowy kryzys żywnościowy: Europa musi wybrać między wycofaniem i odpowiedzialnością
Opublikowany 04/04/2022
Biuletyn n°973
Europejski unilateralizm jako narzędzie regulacji w handlu międzynarodowym
Opublikowany 28/03/2022
Biuletyn n°972
Nadszedł dzień Europy?
Opublikowany 21/03/2022
Biuletyn n°971
Partnerstwo Wschodnie wystawione na próbę wojny w Ukrainie
Opublikowany 14/03/2022
Biuletyn n°970
"Inwazja Ukrainy przez Rosję jest dla Europy chwilą prawdy"
Opublikowany 07/03/2022
Biuletyn n°969
O kilku prawdach na temat Ukrainy i Rosji
Opublikowany 28/02/2022
Biuletyn n°968
Rosja, Ukraina i prawo międzynarodowe
Opublikowany 21/02/2022
Biuletyn n°967
Europejska strategia na rzecz "New Dealu" z Afryką
Opublikowany 14/02/2022
Biuletyn n°966
"Gdyby tylko starzejąca się Europa wybrała łatwą opcję większej imigracji!"
Opublikowany 07/02/2022
Biuletyn n°965
"Europejska strategia w regionie Indo-Pacyfiku jest subtelna i doskonale dostosowana"
Opublikowany 31/01/2022
Biuletyn n°964
Europejska suwerenność, strategiczna autonomia, europejska potęga: jaka jest rzeczywistość Unii Europejskiej i jej przyszłość?
Opublikowany 24/01/2022
Biuletyn n°963
Na rzecz nowej strategii europejskiego wzrostu
Opublikowany 17/01/2022
Biuletyn n°962
Wyzwania francuskiej prezydencji w Radzie
Opublikowany 10/01/2022