Biuletyn103324 juil. 2023

La Lettre

Niccolò Bianchini, Stefanie Buzmaniuk

24 lipca 2023

Demokratyzacja doświadczenia życia w kraju innym niż własny jest jedną z obietnic europejskiego projektu. Wciąż jest jednak wiele miejsca na postęp i wiele obszarów wymagających praktycznej i administracyjnej poprawy.

Read more

Wybory

Partia Ludowa wygrywa wybory parlamentarne w Hiszpanii

24 lipca 2023

elections.jpg
Kierowana przez Alberto Nuneza Feijoo Partia Ludowa (PP) zwyciężyła w wyborach parlamentarnych w Hiszpanii 23 lipca, uzyskując 33,05% głosów i 136 mandatów (+47 w porównaniu z wyborami w 2019 roku). Wyprzedziła Hiszpańską Socjalistyczną Partię Robotniczą premiera Pedro Sancheza (PSOE), która zdobyła 31,7% głosów i 122 mandaty (+2). Stracił Vox, kierowany przez Santiago Abascala (12,39% głosów i 33 mandaty, czyli -19). Ruch Sumar (Dodaj), który zrzesza szesnaście lewicowych partii politycznych, zdobył 12,31% głosów i 31 mandatów. Ponieważ PP nie ma z Vox bezwzględnej większości (176 mandatów), nie powinna być w stanie utworzyć rządu. Pedro Sanchez może próbować utworzyć koalicję z Sumar i partiami regionalnymi. Jeśli żadne z nich nie odniesie sukcesu, mogą zostać rozpisane nowe wybory.

Read more -inny link

Fundacja

Publikacja "The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2023"

23 lipca 2023

frs.jpg
Europa się zmieniła... Pokazuje to "The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2023", który analizuje głębokie zmiany, jakie dokonały się w Europie, a które przyspieszył szok wojny w Ukrainie. To 17. wydanie opublikowane przez wydawnictwo Marie B. zawiera 19 artykułów osobistości wysokiego szczebla, w tym Alaina Lamassoure'a zatytułowany "Tożsamość, historia i integracja europejska". Publikacja zawiera również 30 oryginalnych map i kompletny zestaw statystyk z komentarzem. Książka jest dostępna po francusku w wersji drukowanej i cyfrowej oraz po angielsku w wersji cyfrowej. Zamów ją już teraz!

Read more -inny link

"Europa, wojna w Ukrainie i dezokcydentalizacja"

24 lipca 2023

Ukazał się letni numer Revue internationale et stratégique ze specjalnym raportem zatytułowanym "Ku dezokcydentalizacji świata?" Prezes Fundacji Jean-Dominique Giuliani napisał do niego artykuł "Europa, wojna w Ukrainie i dezokcydentalizacja".

Read more -inny link

Komisja

Zalecenia w sprawie zapasów antybiotyków

23 lipca 2023

commission1.jpg
17 lipca Komisja Europejska, Szefowie Agencji Leków (HMA) i Europejska Agencja Leków (EMA) opublikowali zalecenia dotyczące kroków, które należy podjąć, aby zapobiec niedoborom antybiotyków w trakcie nadchodzącej zimy. EMA zaleca zwiększenie produkcji kluczowych antybiotyków, monitorowanie podaży i popytu oraz inicjatywy mające na celu zwiększenie świadomości społecznej.

Read more

Rada

Nieformalne posiedzenie ministrów rybołówstwa

23 lipca 2023

conseilparlement.jpg
Podczas spotkania w Vigo w dniach 17-18 lipca ministrowie rybołówstwa dyskutowali o potrzebie dostosowania europejskiej floty i akwakultury do zrównoważonego rozwoju i transformacji energetycznej.

Read more

Nieformalne posiedzenie ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych

23 lipca 2023

W dniach 20-21 lipca w Logrono odbyło się nieformalne spotkanie ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Ministrowie omówili najnowsze trendy w przestępczości zorganizowanej, konsekwencje wojny w Ukrainie oraz złożoność dostępu do danych cyfrowych dla organów ścigania. Zgodzili się co do potrzeby rozwijania zewnętrznego wymiaru migracji. Wyrazili potrzebę kontynuowania współpracy operacyjnej i wymiany informacji z Ukrainą w celu zapobiegania defraudacji broni. I wreszcie spotkanie stało się okazją do pogłębienia debaty na temat walki z przestępczością zorganizowaną. Skoncentrowano się na zagrożeniu związanym z handlem narkotykami.

Read more -inny link

Porozumienie w sprawie cyberodporności

23 lipca 2023

19 lipca Rada przyjęła stanowisko w sprawie projektu przepisów dotyczących cyberodporności, który zawiera w szczególności wymogi bezpieczeństwa dla produktów cyfrowych w odniesieniu do projektowania, opracowywania, produkcji i udostępniania na rynku sprzętu i oprogramowania. Teraz dokument musi zostać wynegocjowany z Parlamentem.

Read more

Porozumienie w sprawie przepisów dotyczących alternatywnych funduszy inwestycyjnych

23 lipca 2023

20 lipca Rada i Parlament osiągnęły porozumienie w sprawie aktualizacji przepisów dotyczących funduszy hedgingowych, funduszy powierniczych i innych alternatywnych funduszy inwestycyjnych.

Read more

Dyplomacja

Szczyt ze Wspólnotą Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów

23 lipca 2023

diplomatie.jpg
W dniach 17-18 lipca w Brukseli odbył się trzeci szczyt Unii Europejskiej i Wspólnoty Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAC). Przywódcy omówili kwestie gospodarcze, handlowe, środowiskowe i związane z prawami człowieka. Na marginesie tego wydarzenia Unia Europejska podpisała z Chile porozumienie w sprawie zrównoważonych łańcuchów wartości dla surowców i postanowiła zintensyfikować współpracę z Urugwajem w zakresie przejścia na czystą energię. Unia Europejska i Grupa Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów utworzyły również sojusz cyfrowy.

Read more -inny link -inny link -inny link

Rada ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia z Bośnią i Hercegowiną

23 lipca 2023

19 lipca w Brukseli odbyło się 5. posiedzenie Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia z Bośnią i Hercegowiną. Unia Europejska potwierdziła europejską perspektywę tego kraju, ale podkreśliła, iż musi on pilnie poczynić postępy we wszystkich 14 priorytetach niezbędnych do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych.

Read more

Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych

24 lipca 2023

20 lipca ministrowie spraw zagranicznych omówili wojnę w Ukrainie, bezpieczeństwo gospodarcze i stosunki z Turcją. Przedłużyli o 6 miesięcy sankcje gospodarcze wobec Rosji wynikające z wojny, a także okres obowiązywania listy osób i podmiotów terrorystycznych. Zdecydowali o nowych sankcjach wobec Rosjan odpowiedzialnych za przemoc w związku ze sprawami Nawalnego i Kara-Murzy, a także wobec Iranu i Birmy. Zatwierdzili podpisanie i tymczasowe stosowanie umowy o partnerstwie między Unią Europejską a Organizacją Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku na kolejnych dwadzieścia lat, która zastąpi umowę z Kotonu. Przyjęli środek pomocowy w wysokości 20 mln euro dla sił zbrojnych Demokratycznej Republiki Konga.

Read more -inny link

Francja

Rekonstrukcja rządu

24 lipca 2023

france.jpg
20 lipca Pałac Elizejski ogłosił zmiany w rządzie, w którym premierem pozostała Élisabeth Borne. Zmieniono szefów 11 ministerstw, w tym ministra zdrowia, edukacji i solidarności. Gabriel Attal został ministrem edukacji narodowej i młodzieży, Aurélien Rousseau ministrem zdrowia i profilaktyki, a Aurore Bergé ministrem solidarności i rodziny.

Read more -inny link

Włochy

Konferencja w sprawie migracji

24 lipca 2023

italie.jpg
23 lipca w Rzymie odbyła się konferencja na temat rozwoju i migracji, w której wzięły udział niektóre kraje Unii Europejskiej (Hiszpania, Włochy, Grecja, Cypr i Malta), południowych wybrzeży Morza Śródziemnego, Sahelu, Afryki, Bliskiego Wschodu oraz szereg organizacji międzynarodowych. Uczestnicy zobowiązali się do współpracy w zakresie zarządzania nielegalną migracją, wsparcia dla uchodźców i polityki rozwojowej.

Read more -inny link

Polska

Konsultacje międzyrządowe z Czechami

24 lipca 2023

pologne.jpg
Rządy Polski i Czech spotkały się w Katowicach na konsultacjach międzyrządowych. Rozmowy koncentrowały się na energetyce, rozwoju infrastruktury i obronności. Dyskutowano również o bezpieczeństwie granic Unii Europejskiej i jej państw członkowskich. Premierzy Polski i Czech Mateusz Morawiecki i Petr Fiala podkreślili zbieżność poglądów w kwestiach geopolitycznych oraz sprzeciw wobec mechanizmu relokacji osób ubiegających się o azyl w ramach Unii Europejskiej.

Read more

Ukraina

Wizyta irlandzkiego premiera

23 lipca 2023

ukraine.jpg
19 lipca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjął w Kijowie premiera Irlandii Leo Varadkara. Dwaj przywódcy rozmawiali o bezpieczeństwie i współpracy politycznej, wdrożeniu formuły pokojowej i stworzeniu mechanizmu kompensacji szkód wyrządzonych Ukrainie. Omówili również 12. pakiet sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji, które mają pozbawić ją zdolności do produkcji pocisków rakietowych.

Read more -inny link

Alarm w sprawie światowego bezpieczeństwa żywnościowego

24 lipca 2023

Rosyjskie naloty na ukraińskie porty na Morzu Czarnym mogą mieć poważne konsekwencje dla globalnego bezpieczeństwa żywnościowego, powiedziała szefowa ONZ ds. politycznych Rosemary DiCarlo na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa 21 lipca. 17 lipca Rosja odmówiła przedłużenia porozumienia w sprawie eksportu ukraińskiego zboża.

Read more

Rada Europy

Opinia Komisarza Praw Człowieka w sprawie porozumienia UE-Tunezja

23 lipca 2023

conseilparlement.jpg
18 lipca Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Dunja Mijatović powiedziała, że współpraca między europejskimi państwami a Tunezją w dziedzinie migracji powinna podlegać "wyraźnym gwarancjom w zakresie praw człowieka". Była to reakcja na podpisane 16 lipca porozumienie przewidujące przyznanie Tunezji 105 milionów euro w zamian za wysiłki na rzecz zwalczania nielegalnej migracji do Unii.

Read more

Raport MONEYVAL na temat Rumunii

23 lipca 2023

W raporcie opublikowanym 18 lipca MONEYVAL, organ Rady Europy odpowiedzialny za zwalczanie prania pieniędzy, stwierdza, że rumuńskie władze muszą dalej wzmacniać środki zwalczające pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu. Podkreślono, że dochodzenie i ściganie prania pieniędzy musi się stać priorytetem.

Read more

MFW

Raport na temat gospodarki strefy euro

23 lipca 2023

fmi.jpg
19 lipca MFW opublikował swój raport na temat perspektyw gospodarczych strefy euro. Zauważa w nim, że dzięki szybkiej reakcji politycznej i silnemu odbiciu w usługach gospodarka strefy euro wykazała niezwykłą odporność po inwazji Rosji na Ukrainę. Jednak w drugiej połowie 2022 roku aktywność gospodarcza znacznie osłabła, a na początku 2023 weszła w łagodną recesję techniczną, ponieważ warunki finansowe uległy zaostrzeniu, realne płace spadły, a zaufanie konsumentów stopniało. Oczekuje się, że w 2023 i 2024 wzrost gospodarczy będzie stopniowo przyspieszał.

Read more

OECD

Raport na temat równości i dyskryminacji

23 lipca 2023

ocde.jpg
OECD opublikowała globalny raport SIGI 2023 na temat równości w czasach kryzysu. Raport, oparty na wskaźniku instytucji społecznych i równości płci (SIGI), zawiera globalny przegląd dyskryminacji w instytucjach społecznych, która jest jedną z podstawowych przyczyn nierówności płci. W latach 2019-2023 coraz więcej krajów podejmowało temat dyskryminujących instytucji społecznych, zwłaszcza poprzez reformy prawne mające na celu przełamanie szkodliwych wzorców. Niemniej jednak postęp jest powolny i mogą go hamować liczne wyzwania środowiskowe, gospodarcze i społeczne.

Read more -inny link

Eurobarometr

Sondaż na temat Europejczyków i ekologicznej transformacji

23 lipca 2023

eurobarometre.jpg
20 lipca Eurobarometr opublikował wyniki nowego badania dotyczącego opinii Europejczyków na temat ekologicznej transformacji. 93% ankietowanych uważa, że zmiany klimatyczne są poważnym problemem, a 58% uważa, że przejście na zieloną gospodarkę powinno zostać przyspieszone.

Read more -inny link

Eurostat

Spadek inflacji

23 lipca 2023

eurostat.jpg
Według danych opublikowanych przez Eurostat 19 lipca w czerwcu roczna inflacja w strefie euro wyniosła 5,5% (w porównaniu do 6,1% w maju). Rok wcześniej było to 8,6%. Roczna inflacja w Unii Europejskiej w czerwcu br. wyniosła 6,4% (w porównaniu z 7,1% w maju). Rok wcześniej było to 9,6%. W porównaniu z majem roczna inflacja spadła w dwudziestu pięciu państwach członkowskich.

Read more -inny link

Kultura

Festiwal Muzyki Kameralnej w Salon-de-Provence

23 lipca 2023

culture.jpg
Od 28 lipca do 5 sierpnia odbędzie się 31. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej Salon-de-Provence. W niezwykłym programie festiwalu bierze udział około trzydziestu czołowych solistów.

Read more

Festiwal w San Sebastián

23 lipca 2023

Od 3 sierpnia do 1 września La Quincena w San Sebastián gromadzi szereg wydarzeń muzycznych obejmujących szeroki przekrój stylów i autorów: opery, klasyczne przedstawienia baletowe, koncerty symfoniczne i muzykę dawną.

Read more

Festiwal w Bayreuth

23 lipca 2023

Do 28 sierpnia trwa Festiwal w Bayreuth. Zainicjowane w 1876 roku przez Richarda Wagnera wydarzenie poświęcone jest wykonaniom jego dziesięciu głównych oper.

Read more

Festiwal w Edynburgu

23 lipca 2023

Od 4 do 27 sierpnia odbywa się Międzynarodowy Festiwal w Edynburgu. To światowej klasy wydarzenie kulturalne prezentuje program z udziałem najlepszych artystów i zespołów ze świata tańca, opery, muzyki, teatru i filmu.

Read more

Wystawa Marzeny Turek Gas w Warszawie

23 lipca 2023

Do 30 października w Zachęcie — Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie można oglądać wystawę Marzeny Turek Gas. Ekspozycja zaprasza do zapoznania się z barwną twórczością artystki z pogranicza rzeźby i designu.

Read more

Wystawa rycin w Tallinnie

23 lipca 2023

Do 5 listopada w Kumu (Kunstimuuseum) w Tallinnie oglądać można wystawę poświęconą rycinom wykonanym przez artystki w latach 60. ubiegłego wieku. Ekspozycja, zatytułowana "Przez czarny wąwóz twoich oczu", podkreśla tę bogatą i nietypową twórczość.

Read more

Wystawa na temat sztuki i technologii na Hydrze

23 lipca 2023

Do 30 października Fundacja DESTE organizuje na wyspie Hydra wystawę poświęconą wpływowi technologii na wyobraźnię. Na ekspozycji prezentowane są prace takich artystów jak Duchamp, Wilhelm Reich, Jeff Koons i Pamela Rosenkranz.

Read more

Festiwal Sziget

23 lipca 2023

Festiwal Sziget, odbywający się od 10 do 15 sierpnia w Budapeszcie na wyspie Óbudai, jest jednym z największych popularnych wydarzeń muzycznych i kulturalnych w Europie.

Read more

Festiwal w Lucernie

23 lipca 2023

Od 8 sierpnia do 10 września w szwajcarskiej Lucernie odbędzie się festiwal muzyki klasycznej. Przez ponad 5 tygodni zaprezentowanych zostanie około sto koncertów, obejmujących szerokie spektrum muzyczne.

Read more -inny link

Festiwal w Maceracie

23 lipca 2023

Do 19 sierpnia trwa Festiwal Operowy w Maceracie. Teatr Sferisterio pokaże "Carmen" Georges'a Bizeta, "Łucję z Lammermooru" Gaetano Donizettiego i "Traviatę" Giuseppe Verdiego. Zaprasza także na serię wydarzeń symfonicznych i tanecznych.

Read more

Monet w pełnym świetle w Monako

23 lipca 2023

Do 3 września Grimaldi Forum w Monako zaprasza na wystawę poświęconą Monetowi. Za pośrednictwem około stu obrazów ekspozycja śledzi karierę artystyczną Moneta i wpływ Riwiery na twórczość tego malarza.

Read more

Wystawa sztuki w Pradze

23 lipca 2023

Do 22 sierpnia w galerii U Zlatého Kohouta, w historycznym centrum miasta odbywa się 7. Międzynarodowa Wystawa Art in Prague. Prezentowanych jest prawie sto dzieł sztuki 32 czeskich i zagranicznych artystów.

Read more

Agenda

25 lipca

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (Bruksela)


les 27-28 lipca

Santander Nieformalne posiedzenie ministrów ds. badań Las Palmas de Gran Canaria Nieformalne posiedzenie ministrów zdrowia ()


27 lipca

Posiedzenie Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (Frankfurt)


Newsletter Archives

"Europa nie przetrwa, jeśli nie będzie ewoluować"

Europejski upadek, niemiecka historia?

Jaki będzie skład polityczny po wyborach europejskich?

Nacjonalistyczne przeszkody i geopolityczne martwe pola: specyficzny przypadek Macedonii Północnej

20 lat po wielkim rozszerzeniu

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy ,Basile Desvignes, Romain Maillot, Lina Nathan, Sixtine Hartog

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Eric Maurice

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Nadal istnieje tyle przeszkód dla pokoleń, które poruszają się po Europie. Europ...

pdf

Biuletyn n°1033- wersja 24 juil. 2023