Biuletyn n°724

Open panel Open panel
Biuletyn n°724
Biuletyn
wtorek, 12 lipca 2016
numer 724
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Ku jakiej reformie wspólnego europejskiego systemu azylowego zmierzamy?
Autor : Corinne Balleix
Corinne Balleix
Kryzys migracyjny, który przechodzi Unia Europejska, ujawnił poważne słabości wspólnego europejskiego systemu azylowego (CEAS). Służy on do wyznaczania państwa członkowskiego odpowiadającego za przeanalizowanie wniosku azylowego, do ustalania wspólnych zasad procedur i przyjmowania osób wnioskujących o azyl, rozróżniania osób naprawdę potrzebujących ochrony międzynarodowej od migrantów ekonomicznych. By sprostać temu wyzwaniu, po podjęciu nadzwyczajnych kroków Komisja Europejska już zaprezentowała i zaprezentuje w kolejnych dniach propozycje strukturalnej reformy systemu mające go uczynić "bardziej ludzkim" i skuteczniejszym.
Więcej
Fundacja : Szczyt NATO i europejskie bezpieczeństwo
photo
12 lipca Martens Centre oraz Fundacje Adenauera i Seidla organizują w Brukseli publiczną debatę "Szczyt NATO w Warszawie i europejskie bezpieczeństwo", moderowaną przez Charles'a de Marcilly'ego, kierownika biura Fundacji w Brukseli... Więcej
"Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2016"
photo
Ukazało się 10. wydanie "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2016". Jest dostępne w księgarniach, na stronie Fundacji oraz w wersji cyfrowej. Zamów tę książkę... Więcej

Kryzys finansowy : MFW przewiduje obniżkę wzrostu gospodarczego w strefie euro w 2017 roku
photo
8 lipca MFW stwierdził, że wzrost gospodarczy w strefie euro w 2017 roku będzie niższy i wyniesie 1,4% zamiast 1,6%. Jednym z głównych powodów niestabilności jest brytyjskie referendum... Więcej
Hiszpania i Portugalia nadal z nadmiernym deficytem
photo
7 lipca Komisja Europejska stwierdziła, że Hiszpania i Portugalia nie będą w stanie skorygować swoich nadmiernych deficytów publicznych w wyznaczonych terminach... Więcej
Zagrożenia dla stabilności finansowej po brytyjskim referendum
photo
5 lipca Bank Anglii wyjaśnił, że wyjście z Unii Europejskiej zagraża stabilności finansowej. Zdecydował się również poluzować nałożone na banki ograniczenia w dziedzinie kapitału... Więcej

Migracje : Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna
photo
6 lipca eurodeputowani poparli propozycje służące stworzeniu systemu kontroli europejskich granic, łączącego europejską agencję FRONTEX i władze krajowe... Więcej
Integracja uchodźców na rynku pracy
photo
W rezolucji (przyjętej przez europosłów 6 lipca) oceniono, że integracja uchodźców na rynku pracy ma zasadnicze znaczenie dla przywrócenia ich godności oraz ma pozytywny wpływ na gospodarkę kraju przyjmującego... Więcej
Europejska lista bezpiecznych krajów pochodzenia
photo
7 lipca eurodeputowani z Komisji Wolności Obywatelskich zaaprobowali ideę stworzenia wspólnej europejskiej listy bezpiecznych krajów pochodzenia. Powinna ona zastąpić aktualne krajowe listy po 3-letnim okresie przejściowym... Więcej
Referendum 2 października na temat relokacji uchodźców
photo
5 lipca węgierski prezydent Janos Ader ogłosił, iż 2 października odbędzie się referendum na temat europejskiego planu podziału uchodźców między państwami członkowskimi Unii Europejskiej według kwot... Więcej
Włochy: złapanie szajki przemytników migrantów
photo
4 lipca włoska policja ogłosiła, iż przeprowadziła w całym kraju szeroko zakrojoną akcję przeciwko sieci przemytników migrantów. Przyczyniła się do tego pomoc Erytrejczyka, pierwszego zagranicznego przewoźnika włączonego do programu skruszonych przestępców... Więcej
Wzmocnienie współpracy z krajami pochodzenia
photo
Studium przeprowadzone przez Corinne Balleix dla OECD prezentuje główne narzędzia, jakie posiada Unia Europejska celem współpracy z krajami trzecimi w zakresie imigracji gospodarczej... Więcej

Komisja : Więcej przejrzystości podatkowej, by walczyć z terroryzmem, unikaniem opodatkowania i praniem pieniędzy
photo
5 lipca Komisja zaproponowała zaostrzenie prawa UE przeciwdziałającego praniu pieniędzy, by zapobiec finansowaniu terroryzmu, a także wzmocnienie przepisów związanych z przejrzystością podatkową... Więcej
Więcej
Porozumienie w sektorze cyberbezpieczeństwa
photo
5 lipca Komisja Europejska podpisała nowe partnerstwo publiczno-prywatne z sektorem cyberbezpieczeństwa, dzięki któremu do 2020 roku inwestycje mają sięgnąć 1,8 mld euro, a konkurencyjność sektora powinna wzrosnąć... Więcej
Instrumenty finansowe na rzecz stymulowania inwestycji w młode przedsiębiorstwa
photo
11 lipca Komisja Europejska uruchomiła 2 nowe instrumenty finansowe w celu pobudzenia inwestycji z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Zadaniem tych instrumentów jest ułatwienie dostępu do finansowania młodym przedsiębiorcom i promotorom projektów rozwoju obszarów miejskich... Więcej
Porozumienie z Kanadą (CETA), porozumienie "mieszane"
photo
5 lipca Komisja zaproponowała na posiedzeniu Rady zawarcie i podpisanie umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Unią Europejską i Kanadą, mającej status porozumienia "mieszanego"... Więcej
Więcej
Bezpieczeństwo i rozwój krajów partnerskich
photo
5 lipca Komisja i Wysoka Przedstawicielka upublicznili komunikat w sprawie reformy sektora bezpieczeństwa oraz propozycję na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa i rozwoju w krajach partnerskich... Więcej
Wszczęcie procedury antydumpingowej w sektorze stali
photo
7 lipca Komisja ogłosiła wszczęcie antydumpingowego postępowania w związku z "przywozem niektórych wyrobów płaskich walcowanych na gorąco, z żeliwa, stali niestopowej i pozostałej stali stopowej, pochodzących z Brazylii, Iranu, Rosji, Serbii i Ukrainy". Ten import może szkodzić europejskiemu przemysłowi... Więcej

Parlament : Długoterminowy budżet i program pracy na 2017 rok
photo
6 lipca eurodeputowani zaapelowali o rewizję długoterminowego budżetu Unii, by można było sprostać aktualnym wyzwaniom. Równolegle sformułowali zalecenia dotyczące programu pracy Komisji na rok 2017... Więcej
Więcej
Wizyta Roberta Ficy w Parlamencie Europejskim
photo
6 lipca słowacki premier Robert Fica, którego kraj objął 1 lipca stery Rady UE, zaprezentował eurodeputowanym program prezydencji... Więcej

Rada : Aprobata tarczy prywatności UE/USA
photo
8 lipca państwa członkowskie zaaprobowały tarczę prywatności UE/USA mającą związek z transatlantyckimi przepływami danych. Będzie ona korzystna zarówno dla obywateli, jak i dla przedsiębiorstw... Więcej
Konkluzje Eurogrupy
photo
11 lipca ministrowie Eurogrupy przedyskutowali sytuację gospodarczą, wyniki monitoringów w Portugalii i w Irlandii, sytuację budżetową w Portugalii i Hiszpanii, a także warunki poprawy inwestycji. .. Więcej

Dyplomacja : Intensyfikacja kontaktów między UE i Argentyną
photo
4 lipca Federica Mogherini podkreśliła i wyraziła zadowolenie z intensyfikacji stosunków między Unią Europejską i Argentyną... Więcej
G20 na temat handlu
photo
Podczas G20 na temat handlu 9 i 10 lipca ministrowie byli zdecydowani pobudzać handel międzynarodowy, by stymulować gospodarkę. Ministrowie są też zaniepokojeni rozrastaniem się protekcjonistycznych barier... Więcej

EBC : Nowy banknot 50 euro
photo
5 lipca Europejski Bank Centralny po raz pierwszy pokazał nowy banknot o nominale 50 euro, który zostanie wprowadzony do obiegu 4 kwietnia 2017 roku... Więcej

Niemcy : Zasady integracji uchodźców
photo
8 lipca, po tym, jak w ubiegłym roku do Niemiec przyjechała rekordowa liczba uchodźców, kraj ten wyposażył się w bezprecedensową ustawę regulującą integrację uchodźców, ich prawa i obowiązki... Więcej

Austria : Kolejne wybory prezydenckie 2 października
photo
Po tym, jak 1 lipca austriacki Trybunał Konstytucyjny unieważnił II turę wyborów prezydenckich 24 maja, 5 lipca austriacki rząd ogłosił, że ponowna II tura z udziałem tych samych kandydatów odbędzie się 2 października... Więcej
Więcej

Hiszpania : Mariano Rajoy chce stworzyć rząd najszybciej, jak to możliwe
photo
7 lipca głos zabrał lider hiszpańskiej Partii Ludowej i dotychczasowy szef rządu Mariano Rajoy. Powiedział, że chce stworzyć rząd najszybciej, jak to możliwe... Więcej

Grecja : Port w Pireusie przechodzi w ręce chińskiego Cosco
photo
1 lipca grecki parlament zatwierdził przeniesienie praw do 67% spółki Pireus (OLP), największego portu w Grecji, na chińskiego giganta transportu morskiego China Ocean Shipping Company (Cosco). Następnie grecki premier Alexis Tsipras udał się do Chin... Więcej
Więcej

Portugalia : Portugalia mistrzem Europy
photo
10 lipca, po bramce Édera w 109. minucie, Portugalia zwyciężyła z Francją 1:0 i wygrała Euro 2016... Więcej

Zjednoczone Królestwo : 13 lipca Theresa May zostanie mianowana premierem
photo
11 lipca David Cameron ogłosił, że począwszy od 13 lipca Theresa May zastąpi go na stanowisku premiera. Wcześniej z wyścigu do tej posady wycofała się Andrea Leadsom. Premier doprecyzował również, że tego samego dnia, po pytaniach w parlamencie, złoży dymisję na ręce królowej... Więcej
Ku fuzji London Stock Exchange i Deutsche Börse
photo
5 lipca akcjonariusze London Stock Exchange (LSE) zapalili zielone światło dla fuzji z Deutsche Börse, zarządcą giełdy we Frankfurcie... Więcej
Kandydatura Juliana Kinga na stanowisko unijnego komisarza
photo
8 lipca David Cameron zaproponował na stanowisko brytyjskiego unijnego komisarza Juliana Kinga, obecnie ambasadora we Francji. Miałby on zastąpić Jonathana Hilla, który podał się do dymisji... Więcej
Więcej

NATO : Konkluzje szczytu NATO w Warszawie
photo
Przy okazji szczytu NATO w Warszawie w dniach 8-9 lipca szefowie państw i rządów zapowiedzieli wzmocnienie odstraszania i zbiorowej obrony oraz omówili sytuację w Afganistanie i na Ukrainie... Więcej
Więcej

OECD : Perspektywy zatrudnienia
photo
Wydanie "Perspektyw zatrudnienia OECD" na 2016 rok proponuje pogłębioną analizę ostatnich zmian na rynku pracy i krótkoterminowe prognozy dla rynków pracy w krajach OECD... Więcej
Perspektywy rolne na lata 2016-2025
photo
4 lipca OECD i FAO opublikowały "Perspektywy rolne na lata 2016-2025"... Więcej

Eurostat : Populacja UE rośnie, ale przyrost naturalny jest negatywny
photo
Według informacji Eurostatu z 8 lipca 1 stycznia 2016 roku Unia Europejska liczyła 510,1 mln rezydentów. To o 1,8 mln więcej niż 1 stycznia 2015. Wzrost ten jest głównie efektem salda migracyjnego, tymczasem przyrost naturalny jest po raz pierwszy negatywny... Więcej

Opracowania/raporty : Publikacja raportu Chilcota na temat roli Zjednoczonego Królestwa w Iraku
photo
6 lipca sir John Chilcot opublikował raport obciążający Zjednoczone Królestwo i ówczesnego premiera Tony'ego Blaira za rolę odegraną w Iraku w 2003 roku... Więcej
Więcej
Skonsolidowane dane bankowe za 2015 rok
photo
6 lipca EBC opublikowało skonsolidowane dane bankowe dla strefy euro i Unii Europejskiej za 2015 rok... Więcej

Kultura : Wystawa Caravaggia w Madrycie
photo
Do 18 września Muzeum Thyssen-Bornemisza zaprasza na wystawę dzieł włoskiego malarza barokowego Michelangelo Merisi da Caravaggio... Więcej
Wystawa w Londynie na temat Davida Hockneya
photo
Do 2 października Królewska Akademia Sztuki w Londynie zaprasza na wystawę na temat Davida Hockneya... Więcej
Wystawa Chagalla w Forte di Bard
photo
Do 13 listopada w Forte di Bard blisko Turynu można zobaczyć wystawę na temat poetyckiego powołania sztuki Marca Chagalla... Więcej
Festiwal jazzowy w Perugii
photo
Do 17 lipca w Perugii odbywa się festiwal muzyczny Umbria Jazz... Więcej
Nicejski Festiwal Jazzowy
photo
Od 16 do do 20 lipca odbędzie się Nicejski Festiwal Jazzowy... Więcej
Festiwal Szekspirowski w Cambridge
photo
Do 27 sierpnia potrwa Festiwal Szekspirowski w Cambridge... Więcej
Festiwal Vieilles Charrues
photo
Od 14 do 20 lipca w gminie Carhaix-Plouguer w Bretanii odbędzie się festiwal muzyczny Vieilles Charrues... Więcej
Międzynarodowy festiwal w Benicàssim
photo
Od 14 do 17 lipca odbędzie się międzynarodowy festiwal w Benicàssim poświęcony niezależnej muzyce pop, rock i elektronicznej... Więcej
Festiwal w Dour
photo
Od 13 do 17 lipca w Dour, w Belgii odbywa się europejski festiwal muzyki alternatywnej, niezależnej i wielokulturowej... Więcej
Festiwal Sztuk w Galway
photo
Do 24 lipca miasto Galway w Irlandii gości 38. Festiwal Sztuk... Więcej

11lip.
11 lipca

Bruksela

Eurogrupa

11lip.
11-13 lipca

Pekin

Szczyt UE-Chiny

12lip.
12 lipca

Bruksela

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych

15lip.
15-16 lipca

Ułan Bator

Szczyt dialogu Europa-Azja (ASEM)

18lip.
18 lipca

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych

Bruksela

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: