Biuletyn72411 juil. 2016

La Lettre

Corinne Balleix

11 lipca 2016

Kryzys migracyjny, który przechodzi Unia Europejska, ujawnił poważne słabości wspólnego europejskiego systemu azylowego (CEAS). Służy on do wyznaczania państwa członkowskiego odpowiadającego za przeanalizowanie wniosku azylowego, do ustalania wspólnych zasad procedur i przyjmowania osób wnioskujących o azyl, rozróżniania osób naprawdę potrzebujących ochrony międzynarodowej od migrantów ekonomicznych. By sprostać temu wyzwaniu, po podjęciu nadzwyczajnych kroków Komisja Europejska już zaprezentowała i zaprezentuje w kolejnych dniach propozycje strukturalnej reformy systemu mające go uczynić "bardziej ludzkim" i skuteczniejszym.

Read more

Fundacja

"Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2016"

11 lipca 2016

frs.jpg
Ukazało się 10. wydanie "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2016". Jest dostępne w księgarniach, na stronie Fundacji oraz w wersji cyfrowej. Zamów tę książkę.

Read more

Szczyt NATO i europejskie bezpieczeństwo

11 lipca 2016

12 lipca Martens Centre oraz Fundacje Adenauera i Seidla organizują w Brukseli publiczną debatę "Szczyt NATO w Warszawie i europejskie bezpieczeństwo", moderowaną przez Charles'a de Marcilly'ego, kierownika biura Fundacji w Brukseli.

Read more

Kryzys finansowy

Zagrożenia dla stabilności finansowej po brytyjskim referendum

11 lipca 2016

crisefinanciere.jpg
5 lipca Bank Anglii wyjaśnił, że wyjście z Unii Europejskiej zagraża stabilności finansowej. Zdecydował się również poluzować nałożone na banki ograniczenia w dziedzinie kapitału.

Read more

Hiszpania i Portugalia nadal z nadmiernym deficytem

11 lipca 2016

7 lipca Komisja Europejska stwierdziła, że Hiszpania i Portugalia nie będą w stanie skorygować swoich nadmiernych deficytów publicznych w wyznaczonych terminach.

Read more

MFW przewiduje obniżkę wzrostu gospodarczego w strefie euro w 2017 roku

11 lipca 2016

8 lipca MFW stwierdził, że wzrost gospodarczy w strefie euro w 2017 roku będzie niższy i wyniesie 1,4% zamiast 1,6%. Jednym z głównych powodów niestabilności jest brytyjskie referendum.

Read more

Migracje

Włochy: złapanie szajki przemytników migrantów

11 lipca 2016

migration.jpg
4 lipca włoska policja ogłosiła, iż przeprowadziła w całym kraju szeroko zakrojoną akcję przeciwko sieci przemytników migrantów. Przyczyniła się do tego pomoc Erytrejczyka, pierwszego zagranicznego przewoźnika włączonego do programu skruszonych przestępców.

Read more

Referendum 2 października na temat relokacji uchodźców

11 lipca 2016

5 lipca węgierski prezydent Janos Ader ogłosił, iż 2 października odbędzie się referendum na temat europejskiego planu podziału uchodźców między państwami członkowskimi Unii Europejskiej według kwot.

Read more

Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna

11 lipca 2016

6 lipca eurodeputowani poparli propozycje służące stworzeniu systemu kontroli europejskich granic, łączącego europejską agencję FRONTEX i władze krajowe.

Read more

Integracja uchodźców na rynku pracy

11 lipca 2016

W rezolucji (przyjętej przez europosłów 6 lipca) oceniono, że integracja uchodźców na rynku pracy ma zasadnicze znaczenie dla przywrócenia ich godności oraz ma pozytywny wpływ na gospodarkę kraju przyjmującego.

Read more

Europejska lista bezpiecznych krajów pochodzenia

11 lipca 2016

7 lipca eurodeputowani z Komisji Wolności Obywatelskich zaaprobowali ideę stworzenia wspólnej europejskiej listy bezpiecznych krajów pochodzenia. Powinna ona zastąpić aktualne krajowe listy po 3-letnim okresie przejściowym.

Read more

Wzmocnienie współpracy z krajami pochodzenia

11 lipca 2016

Studium przeprowadzone przez Corinne Balleix dla OECD prezentuje główne narzędzia, jakie posiada Unia Europejska celem współpracy z krajami trzecimi w zakresie imigracji gospodarczej.

Read more

Komisja

Porozumienie w sektorze cyberbezpieczeństwa

11 lipca 2016

commission1.jpg
5 lipca Komisja Europejska podpisała nowe partnerstwo publiczno-prywatne z sektorem cyberbezpieczeństwa, dzięki któremu do 2020 roku inwestycje mają sięgnąć 1,8 mld euro, a konkurencyjność sektora powinna wzrosnąć.

Read more

Porozumienie z Kanadą (CETA), porozumienie "mieszane"

11 lipca 2016

5 lipca Komisja zaproponowała na posiedzeniu Rady zawarcie i podpisanie umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Unią Europejską i Kanadą, mającej status porozumienia "mieszanego".

Read more -inny link

Bezpieczeństwo i rozwój krajów partnerskich

11 lipca 2016

5 lipca Komisja i Wysoka Przedstawicielka upublicznili komunikat w sprawie reformy sektora bezpieczeństwa oraz propozycję na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa i rozwoju w krajach partnerskich.

Read more

Więcej przejrzystości podatkowej, by walczyć z terroryzmem, unikaniem opodatkowania i praniem pieniędzy

11 lipca 2016

5 lipca Komisja zaproponowała zaostrzenie prawa UE przeciwdziałającego praniu pieniędzy, by zapobiec finansowaniu terroryzmu, a także wzmocnienie przepisów związanych z przejrzystością podatkową.

Read more -inny link

Wszczęcie procedury antydumpingowej w sektorze stali

11 lipca 2016

7 lipca Komisja ogłosiła wszczęcie antydumpingowego postępowania w związku z "przywozem niektórych wyrobów płaskich walcowanych na gorąco, z żeliwa, stali niestopowej i pozostałej stali stopowej, pochodzących z Brazylii, Iranu, Rosji, Serbii i Ukrainy". Ten import może szkodzić europejskiemu przemysłowi.

Read more

Instrumenty finansowe na rzecz stymulowania inwestycji w młode przedsiębiorstwa

11 lipca 2016

11 lipca Komisja Europejska uruchomiła 2 nowe instrumenty finansowe w celu pobudzenia inwestycji z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Zadaniem tych instrumentów jest ułatwienie dostępu do finansowania młodym przedsiębiorcom i promotorom projektów rozwoju obszarów miejskich.

Read more

Parlament

Wizyta Roberta Ficy w Parlamencie Europejskim

11 lipca 2016

parlement.jpg
6 lipca słowacki premier Robert Fica, którego kraj objął 1 lipca stery Rady UE, zaprezentował eurodeputowanym program prezydencji.

Read more

Długoterminowy budżet i program pracy na 2017 rok

11 lipca 2016

6 lipca eurodeputowani zaapelowali o rewizję długoterminowego budżetu Unii, by można było sprostać aktualnym wyzwaniom. Równolegle sformułowali zalecenia dotyczące programu pracy Komisji na rok 2017.

Read more -inny link

Rada

Aprobata tarczy prywatności UE/USA

11 lipca 2016

conseilparlement.jpg
8 lipca państwa członkowskie zaaprobowały tarczę prywatności UE/USA mającą związek z transatlantyckimi przepływami danych. Będzie ona korzystna zarówno dla obywateli, jak i dla przedsiębiorstw.

Read more

Konkluzje Eurogrupy

1 stycznia 1970

11 lipca ministrowie Eurogrupy przedyskutowali sytuację gospodarczą, wyniki monitoringów w Portugalii i w Irlandii, sytuację budżetową w Portugalii i Hiszpanii, a także warunki poprawy inwestycji.

Read more

Dyplomacja

Intensyfikacja kontaktów między UE i Argentyną

11 lipca 2016

diplomatie.jpg
4 lipca Federica Mogherini podkreśliła i wyraziła zadowolenie z intensyfikacji stosunków między Unią Europejską i Argentyną.

Read more

G20 na temat handlu

11 lipca 2016

Podczas G20 na temat handlu 9 i 10 lipca ministrowie byli zdecydowani pobudzać handel międzynarodowy, by stymulować gospodarkę. Ministrowie są też zaniepokojeni rozrastaniem się protekcjonistycznych barier.

Read more

EBC

Nowy banknot 50 euro

11 lipca 2016

bce.jpg
5 lipca Europejski Bank Centralny po raz pierwszy pokazał nowy banknot o nominale 50 euro, który zostanie wprowadzony do obiegu 4 kwietnia 2017 roku.

Read more

Niemcy

Zasady integracji uchodźców

11 lipca 2016

allemagne.jpg
8 lipca, po tym, jak w ubiegłym roku do Niemiec przyjechała rekordowa liczba uchodźców, kraj ten wyposażył się w bezprecedensową ustawę regulującą integrację uchodźców, ich prawa i obowiązki.

Read more

Austria

Kolejne wybory prezydenckie 2 października

11 lipca 2016

autriche.jpg
Po tym, jak 1 lipca austriacki Trybunał Konstytucyjny unieważnił II turę wyborów prezydenckich 24 maja, 5 lipca austriacki rząd ogłosił, że ponowna II tura z udziałem tych samych kandydatów odbędzie się 2 października.

Read more -inny link

Hiszpania

Mariano Rajoy chce stworzyć rząd najszybciej, jak to możliwe

11 lipca 2016

espagne.jpg
7 lipca głos zabrał lider hiszpańskiej Partii Ludowej i dotychczasowy szef rządu Mariano Rajoy. Powiedział, że chce stworzyć rząd najszybciej, jak to możliwe.

Read more

Grecja

Port w Pireusie przechodzi w ręce chińskiego Cosco

11 lipca 2016

grece.jpg
1 lipca grecki parlament zatwierdził przeniesienie praw do 67% spółki Pireus (OLP), największego portu w Grecji, na chińskiego giganta transportu morskiego China Ocean Shipping Company (Cosco). Następnie grecki premier Alexis Tsipras udał się do Chin.

Read more -inny link

Portugalia

Portugalia mistrzem Europy

11 lipca 2016

portugal.jpg
10 lipca, po bramce Édera w 109. minucie, Portugalia zwyciężyła z Francją 1:0 i wygrała Euro 2016.

Read more

Zjednoczone Królestwo

Ku fuzji London Stock Exchange i Deutsche Börse

11 lipca 2016

royaume-uni.jpg
5 lipca akcjonariusze London Stock Exchange (LSE) zapalili zielone światło dla fuzji z Deutsche Börse, zarządcą giełdy we Frankfurcie.

Read more

13 lipca Theresa May zostanie mianowana premierem

11 lipca 2016

11 lipca David Cameron ogłosił, że począwszy od 13 lipca Theresa May zastąpi go na stanowisku premiera. Wcześniej z wyścigu do tej posady wycofała się Andrea Leadsom. Premier doprecyzował również, że tego samego dnia, po pytaniach w parlamencie, złoży dymisję na ręce królowej.

Read more

Kandydatura Juliana Kinga na stanowisko unijnego komisarza

11 lipca 2016

8 lipca David Cameron zaproponował na stanowisko brytyjskiego unijnego komisarza Juliana Kinga, obecnie ambasadora we Francji. Miałby on zastąpić Jonathana Hilla, który podał się do dymisji.

Read more -inny link

NATO

Konkluzje szczytu NATO w Warszawie

11 lipca 2016

otan.jpg
Przy okazji szczytu NATO w Warszawie w dniach 8-9 lipca szefowie państw i rządów zapowiedzieli wzmocnienie odstraszania i zbiorowej obrony oraz omówili sytuację w Afganistanie i na Ukrainie.

Read more -inny link

OECD

Perspektywy rolne na lata 2016-2025

11 lipca 2016

ocde.jpg
4 lipca OECD i FAO opublikowały "Perspektywy rolne na lata 2016-2025".

Read more

Perspektywy zatrudnienia

11 lipca 2016

Wydanie "Perspektyw zatrudnienia OECD" na 2016 rok proponuje pogłębioną analizę ostatnich zmian na rynku pracy i krótkoterminowe prognozy dla rynków pracy w krajach OECD.

Read more

Eurostat

Populacja UE rośnie, ale przyrost naturalny jest negatywny

11 lipca 2016

eurostat.jpg
Według informacji Eurostatu z 8 lipca 1 stycznia 2016 roku Unia Europejska liczyła 510,1 mln rezydentów. To o 1,8 mln więcej niż 1 stycznia 2015. Wzrost ten jest głównie efektem salda migracyjnego, tymczasem przyrost naturalny jest po raz pierwszy negatywny.

Read more

Opracowania/raporty

Skonsolidowane dane bankowe za 2015 rok

11 lipca 2016

etudes.jpg
6 lipca EBC opublikowało skonsolidowane dane bankowe dla strefy euro i Unii Europejskiej za 2015 rok.

Read more

Publikacja raportu Chilcota na temat roli Zjednoczonego Królestwa w Iraku

11 lipca 2016

6 lipca sir John Chilcot opublikował raport obciążający Zjednoczone Królestwo i ówczesnego premiera Tony'ego Blaira za rolę odegraną w Iraku w 2003 roku.

Read more -inny link

Kultura

Wystawa Caravaggia w Madrycie

11 lipca 2016

culture.jpg
Do 18 września Muzeum Thyssen-Bornemisza zaprasza na wystawę dzieł włoskiego malarza barokowego Michelangelo Merisi da Caravaggio.

Read more

Festiwal jazzowy w Perugii

11 lipca 2016

Do 17 lipca w Perugii odbywa się festiwal muzyczny Umbria Jazz.

Read more

Festiwal Vieilles Charrues

11 lipca 2016

Od 14 do 20 lipca w gminie Carhaix-Plouguer w Bretanii odbędzie się festiwal muzyczny Vieilles Charrues.

Read more

Festiwal Szekspirowski w Cambridge

11 lipca 2016

Do 27 sierpnia potrwa Festiwal Szekspirowski w Cambridge.

Read more

Festiwal Sztuk w Galway

11 lipca 2016

Do 24 lipca miasto Galway w Irlandii gości 38. Festiwal Sztuk.

Read more

Nicejski Festiwal Jazzowy

11 lipca 2016

Od 16 do do 20 lipca odbędzie się Nicejski Festiwal Jazzowy.

Read more

Międzynarodowy festiwal w Benicàssim

11 lipca 2016

Od 14 do 17 lipca odbędzie się międzynarodowy festiwal w Benicàssim poświęcony niezależnej muzyce pop, rock i elektronicznej.

Read more

Festiwal w Dour

11 lipca 2016

Od 13 do 17 lipca w Dour, w Belgii odbywa się europejski festiwal muzyki alternatywnej, niezależnej i wielokulturowej.

Read more

Wystawa Chagalla w Forte di Bard

11 lipca 2016

Do 13 listopada w Forte di Bard blisko Turynu można zobaczyć wystawę na temat poetyckiego powołania sztuki Marca Chagalla.

Read more

Wystawa w Londynie na temat Davida Hockneya

11 lipca 2016

Do 2 października Królewska Akademia Sztuki w Londynie zaprasza na wystawę na temat Davida Hockneya.

Read more

Agenda

11 lipca

Eurogrupa (Bruksela)


les 11-13 lipca

Szczyt UE-Chiny (Pekin)


12 lipca

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych (Bruksela)


les 15-16 lipca

Szczyt dialogu Europa-Azja (ASEM) (Ułan Bator)


18 lipca

Rada do Spraw Zagranicznych (Bruksela)


18 lipca

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (Bruksela)


Newsletter Archives

Unia Europejska powiększona z 27 do 36 członków? Na rzecz "Agendy 2030"

Relacje chińsko-rosyjskie w obliczu geopolitycznej Europy

Kilka mało znanych skutków ocieplenia klimatu

Rolnictwo, zmienna dostosowawcza w umowach handlowych?

2024 - rok polityki europejskiej widziany przez kobiety

The Editors of the Newsletter :
Charles de Marcilly, Helen Levy ,Angéline Garde, Patricia Gautier, Emma Giraud,Guillaume Gorge, Morgane Mounier, Laura Zani

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Eric Maurice

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Straż Graniczna; handel/Kanada; cyberbezpieczeństwo; MFW/prognozy; kobieta/UK; s...

pdf

Biuletyn n°724- wersja 11 juil. 2016