Biuletyn n°888

Open panel Open panel
Biuletyn n°888
Biuletyn
wtorek, 21 kwietnia 2020
numer 888
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Europejska solidarność, której daleko do bycia wrodzoną czy automatyczną, jest produktem konstrukcji politycznej wznoszonej niekiedy w efekcie długich pertraktacji politycznych, ale także improwizowanej w momentach kolejnych kryzysów. Pandemia koronawirusa zrodzi przyrost solidarności między Europejczykami pod warunkiem, że decyzje podejmowane będą na fundamentach wystarczająco jasnych i konsensualnych, w poszanowaniu narodowych wrażliwości.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Żyć z wirusem
photo
Przy braku szczepionki trzeba będzie żyć z koronawirusem po wyjściu z izolacji. Tak więc rozpoczyna się trudny okres zarówno dla wszystkich obywateli, jak i dla ich rządów. Ale dla Unii Europejskiej i jej instytucji może to być decydujący test, pisze Jean-Dominique Giuliani... Więcej

Wybory : Wybory prezydenckie o wątpliwym charakterze demokratycznym i legitymizacji
photo
W maju Polska może przeżyć bezprecedensowe wybory prezydenckie: głosowanie bez lokali wyborczych i bez urn, które odbędzie się wyłącznie drogą pocztową, przewidziane na 10 i 24 maja. Startuje 10 kandydatów, w tym dotychczasowy prezydent Andrzej Duda popierany przez rządzący PiS. Wielu prawników, liderów politycznych i dziennikarzy ostrzega przed ryzykiem oszustw ciążącym nad wyborami korespondencyjnymi oraz przed naruszeniami konstytucji i kodeksu wyborczego... Więcej

Fundacja : Świat po koronawirusie
photo
21 kwietnia o godz. 16.00 Jean-Dominique Giuliani, prezes Fundacji, będzie jednym z prelegentów webinarium na temat świata po kryzysie sanitarnym zorganizowanego przez Diàlogo, stowarzyszenie przyjaźni francusko-hiszpańskiej... Więcej
Kryzys sanitarny widziany z... Podróż po Europie walczącej z wirusem
photo
COVID-19 dotknął w różnym stopniu wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej. Jak stawiają mu czoła? Jak ich systemy ochrony zdrowia dostosowały się do sytuacji? Jakie są ich reakcje na szok gospodarczy wywołany przez pandemię? Fundacja chce się podzielić uczuciami Europejczyków, którzy walczą w swoich krajach. Te świadectwa nie są ani wyczerpujące, ani akademickie, to samo życie, są ludzkie. Nauczmy się lepiej znać siebie nawzajem. Pierwsze etapy: Hiszpania, Finlandia, Portugalia i Rumunia... Więcej
COVID-19: europejskie reakcje, kompletny obraz
photo
W obliczu sanitarnego i gospodarczego kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa Unia próbuje zastosować różne środki, które ma do dyspozycji. Jej zdolność do działania zależy w dużej mierze od państw członkowskich i od ich woli współdziałania. To warunek unijnej reakcji i tego, czy Unia da dowód odporności. Fundacja proponuje Wam syntezę na temat ogółu środków podjętych do tej pory na szczeblu krajowym i europejskim, którą regularnie aktualizujemy... Więcej

Koronawirus : Rezolucja Parlamentu Europejskiego opowiadająca się za potężnym pakietem
photo
W rezolucji przegłosowanej 17 kwietnia europosłowie zwrócili się o ambitny plan naprawczy oparty na inwestycjach w cyfryzację i w transformację ekologiczną, finansowany przez wzmocniony długoletni budżet (WRF) oraz poprzez istniejące fundusze i instrumenty finansowe Unii, a także poprzez obligacje na rzecz ożywienia gospodarczego gwarantowane przez budżet Unii. Europosłowie zwrócili się o utworzenie Unijnego Funduszu Solidarnościowego w kwocie co najmniej 50 mld euro na finansowanie krajowych systemów ochrony zdrowia, a także o wzmocnienie kompetencji Unii w zakresie zdrowia. Poza tym, wyrazili się krytycznie o ostatnich reformach na Węgrzech i w Polsce... Więcej
Więcej | Więcej
Krajowe instrumenty wychodzenia z izolacji
photo
W Niemczech ograniczenia dotyczące kontaktów przedłużono do 3 maja, ale zezwolono na otwarcie sklepów o maksymalnej powierzchni 800 m2, począwszy od 20 kwietnia. W Belgii obostrzenia przedłużono do 3 maja włącznie, ale można było otworzyć sklepy budowlane i ogrodnicze. W Hiszpanii premier Pedro Sanchez zwrócił się do parlamentu o przedłużenie środków izolacji do 9 maja, ale dzieci poniżej 12 lat będą mogły wychodzić z domu (począwszy od 27 kwietnia). W Polsce rząd zaprezentował 4-etapowy plan powrotu do normalności. 20 kwietnia otwarto parki i lasy, miejsca kultu i sklepy, których powierzchnia nie przekracza 100 m2. W Zjednoczonym Królestwie 16 kwietnia rząd zapowiedział przedłużenie kwarantanny na minimum 3 tygodnie. We Francji, gdzie obostrzenia potrwają do 11 maja, rząd zaprezentuje pod koniec miesiąca plan wychodzenia z izolacji... Więcej
Więcej
Środki wspierające gospodarkę
photo
We Francji Zgromadzenie Narodowe przyjęło 18 kwietnia plan naprawczy na kwotę 110 mld euro, który 21 kwietnia ma zostać rozpatrzony przez Senat. W Niemczech ponowne otwarcie niektórych punktów handlowych 20 kwietnia (zwłaszcza tych, których powierzchnia nie przekracza 800 m2) ma pozwolić zapoczątkować ożywienie gospodarcze. W Zjednoczonym Królestwie 16 kwietnia rząd zapowiedział program kredytów dla wielkich przedsiębiorstw i uelastycznienie reguł konkurencji w przemyśle mleczarskim. 14 kwietnia hiszpański rząd zezwolił na odroczenie terminu składania deklaracji o dochodach za kwiecień przez MŚP i osoby pracujące na własny rachunek. W Polsce 16 kwietnia Sejm przyjął nową tarczę antykryzysową na kwotę 11 mld złotych (2,64 mld euro) mającą wesprzeć przedsiębiorstwa... Więcej
Więcej
Wytyczne w sprawie znoszenia środków izolacji
photo
15 kwietnia Komisja opublikowała swoje wytyczne w sprawie znoszenia w Unii środków izolacji. Zaleca, aby znosić obostrzenia tylko, jeśli sytuacja epidemiologiczna w krajach się poprawiła, żeby były one w stanie masowo testować i żeby systemy ochrony zdrowia nie były już pod presją. Kiedy taki stan zostanie osiągnięty, zaleca stopniowe znoszenie środków izolacji, a także zwiększenie koordynacji z innymi państwami członkowskimi... Więcej
Reguły i dobre praktyki aplikacji identyfikujących
photo
16 kwietnia Komisja opublikowała swój "narzędziownik" zawierający reguły i dobre praktyki tworzenia aplikacji identyfikujących osoby zakażone koronawirusem. Podkreśla ona znaczenie poszanowania europejskiej przepisów w zakresie życia prywatnego i zbierania danych, dobrowolny charakter instalacji takiej aplikacji, koordynację z instytucjami ochrony zdrowia czy anonimizację zebranych danych... Więcej
Wytyczne dotyczące testów do diagnostyki
photo
15 kwietnia Komisja opublikowała swoje wytyczne dotyczące testów do diagnostyki in vitro COVID-19. Wytyczne te przypominają o ramach prawnych, którym podlegają testy, i mają pomóc państwom członkowskim skutecznie wykorzystywać testy w ramach ich strategii narodowych, zwłaszcza w przygotowaniach do znoszenia kwarantanny. Komisja podkreśla konieczność europejskiej współpracy odnośnie walidacji testów i dzielenia się rezultatami, np. dzięki stworzeniu sieci laboratoriów referencyjnych... Więcej
Pomoc dla rybaków i rolników
photo
Odpowiednio 14 i 16 kwietnia Rada i Komisja zaaprobowały pomoc finansową dla sektora rybołówstwa i akwakultury oraz dla sektora rolno-spożywczego, na których działalność mocno wpłynął koronawirus. Zaproponowano uelastycznienie warunków dostępu do dopłat do przechowywania. Zaliczki dopłat bezpośrednich zostaną podwyższone z 50 do 70%... Więcej
Więcej
Reperkusje gospodarcze kryzysu i riposta
photo
16 kwietnia obradowali ministrowie gospodarki i finansów. Przedyskutowali podjęte kroki podjęte w odpowiedzi na kryzys wywołany przez koronawirusa oraz szybkie wdrażanie tych środków, a zwłaszcza tymczasowy instrument mający łagodzić zagrożenie bezrobociem (SURE). Ministrowie podkreślili znaczenie pożyczek bankowych i banków, do których zwrócili się o wstrzymanie się z wypłatami dywidend. Poza tym, procedura semestru europejskiego powinna zostać uproszczona... Więcej
Więcej
Zdrowie: ku wspólnej europejskiej strategii
photo
15 kwietnia ministrowie zdrowia przedyskutowali działania podjęte w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Wymienili zwłaszcza opinie na temat wychodzenia z izolacji i konieczności podejmowania kroków skoordynowanych na szczeblu europejskim, w zależności od zdolności systemów ochrony zdrowia w państwach członkowskich i ewolucji pandemii... Więcej
Więcej
Wyzwania nauczania na odległość
photo
15 kwietnia ministrowie edukacji dyskutowali o dostosowaniu ich systemów edukacji do pandemii koronawirusa. Omówili w szczególności narodowe plany nauki online i napotykane trudności, a także narodowe plany dotyczące zakończenia roku szkolnego i uniwersyteckiego... Więcej
Więcej
Wskazówki dotyczące polityki azylowej i procedur powrotu
photo
17 kwietnia Komisja przyjęła nowe wytyczne w sprawie stosowania przepisów w zakresie azylu i procedur powrotu w kontekście pandemii koronawirusa. Rejestrowanie i rozpatrywanie wniosków powinno być kontynuowane, a spotkania indywidualne mogą być organizowanie online. Umieszczanie w kwarantannie powinno być proporcjonalne i nie powinno mieć charakteru dyskryminującego. Komisja zachęca również do kontynuowania przesiedleń i powrotów... Więcej
Posiedzenie przywódców G7
photo
16 kwietnia przywódcy krajów G7 rozmawiali na temat pandemii COVID-19. Przypominając, że konieczna jest reakcja międzynarodowa i skoordynowana, G7 skoncentrowało się na środkach gospodarczych służących wspieraniu handlu i inwestycji oraz na przywróceniu wzrostu i zatrudnienia. Przywódcy zwrócili się do światowych organizacji gospodarczych (takich jak MFW, G20 i Bank Światowy) o wspieranie ich inicjatyw. W wymiarze sanitarnym potwierdzili swoje wsparcie dla Światowej Organizacji Zdrowia... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów finansów G20
photo
15 kwietnia ministrowie finansów i prezesi banków centralnych krajów G20 uzgodnili pakiet środków walutowych i budżetowych, których celem będzie ograniczenie wpływu COVID-19 na światową gospodarkę. Chodzi zwłaszcza o wsparcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), wykorzystanie regionalnych umów o finansowaniu oraz o częściowe zawieszenie długów najbiedniejszych krajów. Podkreślono konieczność prowadzenia skoordynowanych działań... Więcej
Więcej
Poszanowanie praw człowieka w decyzjach dotyczących zdrowia
photo
W kontekście pandemii koronawirusa Komitet Bioetyczny Rady Europy przypomniał 14 kwietnia w oświadczeniu, że podejmowaniu decyzji w zakresie medycyny muszą przyświecać zasady wynikające z praw człowieka. W chwili gdy osoby pracujące w sektorze ochrony zdrowia mogą stanąć w obliczu ekstremalnych warunków pracy i kwestii etycznych, Komitet przypomina, że konwencja o prawach człowieka i biomedycynie jest jedynym prawnie wiążących międzynarodowym instrumentem prawnym w tym obszarze, który może kierować decyzjami... Więcej
Konieczność zapewnienia ratunku na morzu podczas koronawirusa
photo
16 kwietnia Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Dunja Mijatović zaapelowała do wszystkich europejskich państw o zapewnienie ratowania migrantów na morzu, a także ich schodzenia na ląd, mimo epidemii koronawirusa. Podkreśliła, że wraz z wycofaniem się państw zdolności do ratowania osób w potrzebie w środkowej części Morza Śródziemnego są teraz niewystarczające, a sytuacja pogorszyła się z powodu zamknięcia portów we Włoszech i na Malcie. Rada Europy potępia również odsyłanie do Libii, kraju, w którym migranci padają ofiarami poważnych naruszeń praw człowieka... Więcej
Zalecenia dotyczące włączenia uchodźców medyków w walkę z COVID-19
photo
14 kwietnia Rada Europy i Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców zaleciły państwom włączanie uchodźców będących medykami w walkę z COVID-19. Europejski Paszport Kwalifikacji dla Uchodźców poświadcza, że posiadają oni kompetencje i niezbędne doświadczenie zawodowe, dzięki którym mogliby przyjść z pomocą narodowym służbom zdrowia... Więcej
Raport OECD na temat polityk podatkowych i budżetowych w obliczu kryzysu
photo
W opublikowanym 15 kwietnia raporcie OECD na temat środków podatkowych i budżetowych będących reakcją na kryzys epidemiologiczny podkreślono znaczenie narzędzi chroniących przedsiębiorstwa oraz wspierających gospodarstwa i najbardziej potrzebujących. Przypomniano także o konieczności prowadzenia ekspansywnej polityki budżetowej i wezwano do międzynarodowego konsensusu na rzecz polityki podatkowej po kryzysie... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów obrony NATO
photo
15 kwietnia ministrowie obrony NATO podsumowali, jak wygląda koordynacja wojskowego wsparcia Sojuszu w walce z koronawirusem. Przestudiowali również działania służące wykrywaniu i ujawnianiu aktów dezinformacji i propagandy. Podkreślili, że ważne jest, żeby kryzys sanitarny nie stał się kryzysem w zakresie bezpieczeństwa... Więcej
Więcej
Środki we Włoszech
photo
Do 3 maja we Włoszech trwa narodowa kwarantanna. 20 kwietnia rząd odłożył wybory w 7 regionach zaplanowane na 10 lub 31 maja. Teraz powinny się odbyć między 15 września i 15 grudnia. Wydłużył również do 240 dni dozwolony czas wakatu przed zorganizowaniem częściowych wyborów do Senatu... Więcej
Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów handlu
photo
16 kwietnia ministrowie handlu przedyskutowali nowe środki dotyczące zezwoleń na eksport sprzętu ochrony osobistej i wytyczne Komisji w sprawie kontroli inwestycji zagranicznych. Debatowali również na temat roli Unii w globalnym zarządzaniu kryzysem (zwłaszcza w ramach G7 i G20) oraz zostali poinformowani przez komisarza ds. handlu Phila Hogana o postępach w rozmowach w sprawie tymczasowego, wielostronnego porozumienia dotyczącego regulowania sporów... Więcej
Więcej
Rewizja budżetu Unii na 2020 rok
photo
14 kwietnia Rada przyjęła propozycję rewizji budżetu Unii na 2020 rok, przedłożoną przez Komisję. Budżet wzrośnie więc o 3,57 mld euro, a niemal całość budżetu na bieżący rok zostanie wykorzystana na walkę z pandemią COVID-19. Dzięki poprawce budżet sfinansuje pewne działania podjęte, by stawić czoła koronawirusowi: mechanizm ochrony ludności RescEU i nadzwyczajny mechanizm wsparcia. Rewizja umożliwi również pomoc dla Grecji w obliczu presji migracyjnej, jakiej doświadcza ten kraj, i dla Albanii - ofiary trzęsienia ziemi w 2019 roku... Więcej
Zielone światło dla tymczasowego organu apelacyjnego WTO
photo
15 kwietnia Rada zaaprobowała ustanowienie tymczasowego, wielostronnego mechanizmu apelacyjnego, żeby zaradzić blokadzie Organu Apelacyjnego Światowej Organizacji Handlu (WTO). Decyzję o stworzeniu takiego mechanizmu podjęło 16 państw (poza tymi unijnymi), w tym Chiny, Brazylia i Kanada... Więcej
Przyjęcie ujednoliconego systemu klasyfikacji zrównoważonego finansowania
photo
16 kwietnia Rada przyjęła rozporządzenie ustanawiające system klasyfikacji służący rozwinięciu zrównoważonego finansowania. Taka "zielona systematyka" ma umożliwić zmobilizowanie 180 mld inwestycji rocznie, które Komisja ocenia jako niezbędne do przeprowadzenia transformacji ekologicznej. Ma zachęcić do prywatnych inwestycji w projekty sklasyfikowane jako zrównoważone. Rozporządzenie wejdzie w życie po jego przyjęciu przez Parlament... Więcej

Dyplomacja : 75,9 mld euro na oficjalną pomoc rozwojową w 2019 roku
photo
17 kwietnia Komisja ogłosiła, że w 2019 roku Unia i jej państwa członkowskie przeznaczyły na oficjalną pomoc rozwojową 75,9 mld euro, z czego 19,8 mld pochodziło bezpośrednio z budżetu Unii. Suma ta stanowi 55% oficjalnej pomocy rozwojowej na świecie i czyni z Unii największego światowego darczyńcę. Komisarz ds. partnerstw międzynarodowych Jutta Urpilainen wyraziła jednak żal, że od 2016 roku kwota pomocy rozwojowej spada i wezwała państwa członkowskie, by okazały większą hojność... Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Raport na temat kosztów polityki spójności
photo
W raporcie na temat wdrażania polityki spójności (opublikowanym 16 kwietnia) Trybunał Obrachunkowy ocenia, że koszty administracyjne tej polityki, która stanowi ponad 1/3 budżetu Unii, są "relatywnie niskie". Niemniej uważa on, że jest zbyt mało danych, by móc ocenić kwotę oszczędności związanych z uproszczeniem jej funkcjonowania... Więcej

Europejskie agencje : Raport na temat podróbek w czasie pandemii
photo
17 kwietnia Europol opublikował raport na temat podróbek w czasie pandemii, uwzględniający wiele środków, za pośrednictwem których oszuści próbują skorzystać na kryzysie. Agencja podkreśla, że większość podrobionych produktów jest dostępna w internecie, a niewiele w darknecie. Doradza użytkownikom, żeby uważali na produkty spożywcze i farmaceutyczne gorszej jakości... Więcej
Marcowy spadek migracji na granicach zewnętrznych
photo
W marcu liczba wykrytych przekroczeń granicy spadła o połowę (naliczono ich około 4650), wynika z raportu agencji FRONTEX opublikowanego 16 kwietnia. Połowa z nich dotyczy wschodniej części Morza Śródziemnego oraz afgańskich, syryjskich i tureckich wnioskodawców o azyl. W centralnej części Morza Śródziemnego zaobserwowano najsilniejszy spadek: o 88% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Niemniej, w pierwszym kwartale 2020 roku liczba przekroczeń wzrosła o 26% w stosunku do tego samego okresu w roku ubiegłym... Więcej

ETPC : Islandzki sędzia Robert Spano wybrany na prezesa
photo
20 kwietnia 47 sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wybrało na prezesa tego sądu islandzkiego sędziego Roberta Spano. 18 maja Islandczyk (będący sędzią Trybunału od 2013 roku i jego wiceprezesem od maja 2019) zastąpi Greka Linosa-Alexandre'a Siciliano. Jego kadencja potrwa 3 lata... Więcej

MFW : Silna recesja na horyzoncie
photo
W swoich prognozach dla światowej gospodarki (opublikowanych 14 kwietnia) MFW przewiduje, że w 2020 roku światowa gospodarka skurczy się z powodu koronawirusa o 3%, a w strefie euro gospodarka skurczy się o 7,5%. Aby stawić temu czoła, instytucja wzywa do ograniczania konsekwencji wirusa poprzez zwiększanie wydatków na zdrowie, szeroko zakrojone polityki gospodarcze, budżetowe i finansowe, aby pomoc dotkniętym gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom. Ale przede wszystkim wzywa do ścisłej wielostronnej współpracy... Więcej
Więcej

Eurostat : Spadek inflacji
photo
Według danych opublikowanych 17 kwietnia przez Eurostat w marcu roczna stopa inflacji w Unii wyniosła 1,2% (wobec 1,6% w lutym). Ta w strefie euro wyniosła w marcu 0,7% (wobec 1,2% w lutym). Najniższą inflację odnotowano w Hiszpanii, we Włoszech, na Cyprze i w Portugalii (0,1%), podczas gdy najwyższą na Węgrzech i w Polsce (3,9%)... Więcej

Kultura : Zanurzyć się w Casa Batllo
photo
Casa Batllo, jeden z 4 domów Antoniego Gaudiego w Barcelonie, otwiera wirtualnie swoje podwoje, zapraszając na wciągającą wizytę piętro po piętrze... Więcej
Kultura klasyczna Weimaru w formacie cyfrowym
photo
Fundacja Klasyczna w Weimarze proponuje zasoby cyfrowe i wirtualne wizyty miejsc, którymi zarządza. Do zobaczenia np. biblioteka Anny Amalii w 3D, obrazy od XV do XVIII wieku, wystawy na temat Friedricha Neitzschego czy wpływu Rzymu na twórczość Goethego... Więcej
Wiosna Bourges wyobrażona
photo
W tym roku Printemps de Bourges odbędzie się od 21 do 26 kwietnia pod hasłem "Wiosna wyobrażona". Artyści, którzy mieli wystąpić na scenie, pojawią się w "kreacjach, powtórkach, tekstach, fantazjach", które będą transmitowane przez media społecznościowe... Więcej
Cały Dublin z domu
photo
Visit Dublin grupuje główne atrakcje turystyczne miasta, które można odkrywać z własnego miejsca zamieszkania. Amatorzy sztuki i historii powinni się przespacerować po Irlandzkim Muzeum Emigracji czy po Muzeum Narodowym. Mole książkowe docenią Chester Beatty Library, a amatorzy wystaw znajdą swoje szczęście w Irish Museum of Modern Art czy w National Gallery... Więcej
Wirtualna wizyta na zamku w Pszczynie
photo
Muzeum Zamkowe w Pszczynie (na Śląsku) proponuje interaktywną wirtualną wizytę umożliwiającą zwiedzającym przemieszczanie się po całym budynku, obejmującą w szczególności gabinet miniatur, apartamenty i zbrojownię... Więcej

20kwie.
20-24 kwietnia

Negocjacje między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem

21kwie.
21 kwietnia

Obrady ministrów sportu

22kwie.
22 kwietnia

Obrady ministrów spraw zagranicznych

Obrady ministrów spraw europejskich

23kwie.
23 kwietnia

Rada Europejska

27kwie.
27 kwietnia

Obrady ministrów ds. turystyki