Biuletyn n°1020

Open panel Open panel
Biuletyn n°1020
Biuletyn
wtorek, 25 kwietnia 2023
numer 1020
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Sześć pierwszych miesięcy Giorgii Meloni
Międzynarodowa prasa chwaliła pierwsze sześć miesięcy Giorgii Meloni jako przewodniczącej włoskiej Rady, ale wewnętrzny konsensus zaczyna się załamywać. Najbliższe miesiące pokażą, czy liderka Fratelli d'Italia będzie w stanie rozwiązać problemy i wyzwania stojące przed krajem.
Więcej
Wybory : Nowa Demokracja powinna zwyciężyć w greckich wyborach parlamentarnych, ale bez większości
photo
Według najnowszego badania opinii publicznej partia Nowa Demokracja premiera Kyriakosa Mitsotakisa powinna zwyciężyć w wyborach parlamentarnych 21 maja z wynikiem 35,6% głosów, wyprzedzając Koalicję Radykalnej Lewicy-Sojusz Postępowy (SYRIZA) byłego premiera Aleksisa Tsiprasa. Po raz pierwszy od 33 lat wybory odbędą się w systemie całkowicie proporcjonalnym, co utrudnia zbudowanie rządzącej większości... Więcej

Fundacja : Publikacja "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2023"
photo
Europa się zmieniła... Pokazuje to "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2023", który analizuje głębokie zmiany, jakie dokonały się w Europie, a które przyspieszył szok wojny w Ukrainie. To 17. wydanie opublikowane przez wydawnictwo Marie B. zawiera 19 artykułów osobistości wysokiego szczebla, 30 oryginalnych map i kompletny zestaw statystyk z komentarzem. Książka jest dostępna w wersji drukowanej i cyfrowej. Zamów ją teraz... Więcej
Więcej
Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety
photo
Reagując na gospodarcze i społeczne konsekwencje pandemii Covid-19, Unia Europejska stworzyła fundusz odbudowy o wartości 672,5 mld euro. 20 kwietnia Austria i Słowenia otrzymały pierwszą ratę, odpowiednio 700 mln i 50 mln euro. 21 kwietnia Francja złożyła poprawkę do swojego planu, aby uwzględnić rozdział RePowerEU. Fundacja oferuje interaktywną mapę planów kraj po kraju, abyście mogli poznać kwoty i harmonogramy... Więcej
Systemy emerytalne w Unii Europejskiej
photo
Ze względu na ich wpływ na budżety i ewolucję demograficzną w Europie systemy emerytalne są regularnie przedmiotem debaty w państwach członkowskich i dyskusji na szczeblu europejskim. Każdy kraj ma swój własny system, więc Fundacja proponuje tabelę porównawczą, abyście mogli lepiej zrozumieć sytuację w każdym kraju i wyzwania, jakie z niej wynikają... Więcej
Więcej

Ukraina/Rosja : Wizyta prezes EBOR w Ukrainie
photo
21 kwietnia prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) Odile Renaud-Basso odwiedziła Kijów, aby spotkać się tam z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i potwierdzić wsparcie tej instytucji dla Ukrainy. EBOR jest największym inwestorem instytucjonalnym w Ukrainie. Jego zobowiązania inwestycyjne w latach 2022-2023 wynoszą 3 mld euro. W artykule do "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2023", który Fundacja właśnie opublikowała, Odile Renaud-Basso przypomina, że pierwszym priorytetem tych inwestycji jest zapewnienie dostępu do podstawowych usług publicznych dla ukraińskich uchodźców w krajach sąsiadujących... Więcej
Więcej
Ukraina przyjęta do Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności
photo
20 kwietnia Janez Lenarčič, unijny komisarz ds. zarządzania kryzysowego, przebywał w Ukrainie, aby podpisać tam w imieniu Unii Europejskiej porozumienie przyznające Ukrainie członkostwo w Unijnym Mechanizmie Ochrony Ludności - europejskich ramach solidarności, które pozwalają przyjść z pomocą krajom, które nie mogą sobie poradzić z katastrofą. W tym kontekście Unia Europejska ogłosiła przyznanie Ukrainie dodatkowych 55 mln euro pomocy humanitarnej, żeby przygotować ją na nadchodzącą zimę... Więcej
Posiedzenia w sprawie ochrony dzieci
photo
21 kwietnia Ołena Zełenska spotkała się z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Dubravką Suicą, szwedzką minister ds. usług społecznych Camillą Waltersson Grönvall oraz wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego Ewą Kopacz, koordynatorką ds. praw dziecka. Rozmawiały o utworzeniu biura, które będzie koordynować reformę systemu edukacji sierot i dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, która powinna zostać sfinansowana przez EBOR. Tego samego dnia ukraińska Komisarz ds. Praw Dziecka Daria Herasymczuk spotkała się z delegacją Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Szwecji w celu omówienia przymusowej wywózki ukraińskich dzieci do Rosji... Więcej
Więcej
Wizyta sekretarza generalnego NATO w Kijowie
photo
20 kwietnia sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg odwiedził Kijów i spotkał się tam z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Przypomniał, że Sojusz jest z Ukrainą, że sojusznicy udzielili temu krajowi ponad 150 mld euro wsparcia i że jego miejsce jest w Sojuszu... Więcej
Więcej | Więcej
Zawieszenie importu zbóż z Ukrainy
photo
15 kwietnia Polska, Węgry, Słowacja i Bułgaria ogłosiły, że zawieszają import produktów rolnych (w tym zbóż) z Ukrainy, którą oskarżają o destabilizację swoich rynków. 18 kwietnia Ukraina i Polska osiągnęły porozumienie umożliwiające tranzyt ukraińskich produktów rolnych. 19 kwietnia Komisja zaproponowała szereg środków, w tym wsparcie finansowe dla poszkodowanych rolników, wyjątkowe zabezpieczenia produktów oraz środki ułatwiające tranzyt ukraińskich produktów zbożowych przez korytarze solidarnościowe. Rozwiązania te są uzależnione od zniesienia przez zainteresowane państwa członkowskie ich jednostronnych instrumentów... Więcej
Więcej | Więcej
Szczyt miast i regionów w Kijowie
photo
19 i 20 kwietnia w Kijowie odbył się Międzynarodowy Szczyt Miast i Regionów. Wydarzenie to zgromadziło przedstawicieli Ukrainy, Rady Europy, Unii Europejskiej oraz rządów poszczególnych państw członkowskich i partnerskich w celu omówienia odbudowy Ukrainy. We wspólnej deklaracji potwierdzili chęć udziału w tym procesie i określili zasady przewodnie tej inicjatywy. Podpisano 11 porozumień między ukraińskimi regionami, miastami i wspólnotami oraz zagranicznymi partnerami... Więcej
Więcej | Więcej

Komisja : Reforma ram zarządzania kryzysami bankowymi
photo
18 kwietnia Komisja zaprezentowała swoją reformę unijnych ram zarządzania kryzysami bankowymi i gwarantowania depozytów, która powinna pozwolić władzom zorganizować wyjście upadającego banku z rynku dzięki nowym narzędziom... Więcej
Projekt rozporządzenia w sprawie cybersolidarności
photo
18 kwietnia Komisja zaprezentowała propozycję rozporządzenia w sprawie cybersolidarności, którego celem jest w szczególności stworzenie awaryjnego mechanizmu w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, ale również europejskiej tarczy cybernetycznej - infrastruktury złożonej z krajowych i transgranicznych centrów monitorowania bezpieczeństwa (SOC) w całej Unii Europejskiej. Miałyby powstać do 2024 roku... Więcej

Parlament : Debata z luksemburskim premierem
photo
19 kwietnia luksemburski premier Xavier Bettel wystąpił przed europosłami i wezwał Unię Europejską do pozostania otwartą, do walki z protekcjonizmem i populizmem, ale również do zachowania jedności w obliczu "nieakceptowalnej agresji ze strony Rosji"... Więcej
Przyjęcie rozporządzenia w sprawie wylesiania
photo
19 kwietnia europosłowie przyjęli rozporządzenie w sprawie wylesiania, które umożliwia przedsiębiorstwom sprzedawanie ich produktów w Unii Europejskiej wyłącznie pod warunkiem, że zadeklarują, iż nie pochodzą one z wylesionych gruntów i nie spowodowały degradacji lasów. Firmy będą musiały również sprawdzać, czy produkty te szanują przepisy w kraju ich produkcji, w tym prawa człowieka. Teraz rozporządzenie musi zostać zatwierdzone przez Radę... Więcej
Przyjęcie 5 dokumentów na rzecz osiągnięcia celów klimatycznych na 2030 rok
photo
18 kwietnia europosłowie przyjęli 5 dokumentów w ramach realizacji celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 roku. Są to reforma systemu handlu uprawnieniami do emisji (w tym emisjami lotnictwa), stworzenie nowego narzędzia do walki z ucieczką emisji (mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2) i Społeczny Fundusz Klimatyczny... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej | Więcej
Zasady śledzenia kryptowalut
photo
20 kwietnia europosłowie przyjęli rozporządzenie w sprawie rynków kryptowalut (MiCA), umożliwiające śledzenie transakcji kryptowalut, walkę z manipulacją rynkową, zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu działalności przestępczej. Teraz rozporządzenie musi zostać formalnie przyjęte przez Radę... Więcej
Mandat negocjacyjny w sprawie migracji i azylu
photo
20 kwietnia europosłowie przyjęli mandat negocjacyjny do rozmów o nowym rozporządzeniu w sprawie kontroli bezpieczeństwa obywateli państw trzecich, o rozporządzeniu w sprawie zarządzania migracją i azylem, o rozporządzeniu w sprawie sytuacji kryzysowych oraz o rewizji dyrektywy w sprawie rezydentów długoterminowych. Teraz trzeba osiągnąć porozumienie z Radą w sprawie tych dokumentów... Więcej

Rada : Porozumienie w sprawie półprzewodników
photo
18 kwietnia Rada i Parlament osiągnęły tymczasowe porozumienie w sprawie europejskiego rozporządzenia dotyczącego półprzewodników (Chips Act). Chodzi o podwojenie udziału Unii Europejskiej w światowym rynku półprzewodników z 10% do ponad 20% do 2030 roku poprzez stworzenie lepszych warunków dla rozwoju bazy przemysłowej w tej dziedzinie. Teraz porozumienie musi zostać formalnie przyjęte przez obie instytucje... Więcej
Nieformalne posiedzenie ministrów środowiska
photo
Ministrowie środowiska, obradujący 18 i 19 kwietnia w Sztokholmie na nieformalnym posiedzeniu, przedyskutowali wyzwania związane z zieloną transformacją, rolę przedsiębiorstw oraz ich działań na rzecz bioróżnorodności i konkurencyjności... Więcej

Dyplomacja : Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych G7
photo
Od 16 do 18 kwietnia w japońskiej Karuizawie obradowali ministrowie spraw zagranicznych G7. Potwierdzili swoje poparcie dla Ukrainy i podjęli decyzję o wzmocnieniu sankcji przeciwko Rosji. Poparli utworzenie międzynarodowego trybunału do spraw ścigania zbrodni agresji na Ukrainę. Ministrowie omówili również kwestie utrzymania i wzmacniania pokoju, rozbrojenia i nieproliferacji, bezpieczeństwo gospodarcze i energetyczne, cyberbezpieczeństwo i walkę z dezinformacją... Więcej
Ewakuacja Europejczyków z Sudanu
photo
23 kwietnia, w konsekwencji niezwykle szybkiego pogorszenia się stanu bezpieczeństwa w Sudanie, wiele europejskich państw ogłosiło, że koordynuje operacje ewakuacji swojego personelu dyplomatycznego i swoich obywateli. Również Francja przyczynia się do ewakuacji obywateli europejskich i sojuszniczych państw oraz europejskiego personelu dyplomatycznego... Więcej
Więcej
Powołanie 40 szefów delegacji
photo
20 kwietnia Josep Borrell, Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, ogłosił nominacje 40 szefów delegatur i jednego chargé d'affaires Unii Europejskiej... Więcej
Żywa polemika wywołana przez ambasadora Chin we Francji
photo
Uwagi chińskiego ambasadora Lu Shaye we francuskiej telewizji LCI z 21 kwietnia, które w szczególności kwestionowały "status suwerennego kraju" w przypadku państw byłego ZSRR, doprowadziły do silnych protestów. Podczas gdy Lu Shaye będzie się musiał tłumaczyć przed francuskim MSZ, Litwa, Łotwa i Estonia również postanowiły wezwać chińskich ambasadorów... Więcej
Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Zmniejszenie kary nałożonej na Polskę
photo
21 kwietnia Trybunał Sprawiedliwości postanowił obniżyć z 1 mln do 500 000 euro dziennie kwotę kary pieniężnej nałożonej na Polskę w październiku 2021 roku za niewykonanie postanowienia nakazującego zawieszenie systemu dyscyplinarnego dla polskich sędziów. Trybunał uznał, że kroki podjęte przez Polskę "mogą w znacznej mierze zapewnić wykonanie środków tymczasowych"... Więcej

Europejskie agencje : Raport Copernicusa na temat klimatu w 2022 roku
photo
20 kwietnia Europejski Serwis Klimatyczny Copernicusa - europejskiego programu obserwacji Ziemi - opublikował swój roczny raport na temat stanu klimatu. Pokazuje on w szczególności, że temperatury w Europie rosną dwa razy szybciej niż średnia światowa i że ostatnie 8 lat było najcieplejsze w historii... Więcej
Więcej

Niemcy : Wizyta kanclerza w Portugalii
photo
19 kwietnia niemiecki kanclerz Olaf Scholz udał się do Lizbony, aby spotkać się ze swoim portugalskim odpowiednikiem Antonio Costą. Obaj przywódcy ponowili swoje poparcie dla projektu stworzenia "zielonego korytarza dla energii odnawialnych", umożliwiającego transport wodoru z Półwyspu Iberyjskiego do reszty Unii Europejskiej. Chcą również kontynuować wspólne wysiłki Niemiec i Portugalii w zakresie udzielania pomocy wojskowej Ukrainie... Więcej

Dania : Wizyta premier we Włoszech
photo
21 kwietnia premier Danii Mette Frederiksen odwiedziła w Rzymie swoją włoską odpowiedniczkę Giorgię Meloni. Obie przywódczynie rozmawiały m.in. o potrzebie znalezienia rozwiązań dla wyzwań migracyjnych w Europie, wsparciu Europy dla Ukrainy oraz znaczeniu wzmocnienia partnerstw w Afryce... Więcej
Więcej

Grecja : Rozwiązanie parlamentu i rozpoczęcie kampanii wyborczej
photo
23 kwietnia dekret prezydencki rozwiązał Vouli, grecki parlament. Rozwiązanie izby, rozpoczynające kampanię wyborczą, następuje na miesiąc przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się 21 maja. Normalnie kadencja greckiego parlamentu upływałaby 7 lipca... Więcej
Uruchomienie funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji w Grecji
photo
21 kwietnia w Tripoli, w Grecji uruchomiony został Program Rozwoju Sprawiedliwej Transformacji. Dzięki niemu Megalopolis oraz gminy Gortynia, Oichalia i Tripoli będą mogły skorzystać z 391 mln euro dofinansowania na wsparcie MŚP, dywersyfikację gospodarczą i odejście od paliw kopalnych... Więcej

Zjednoczone Królestwo : Dymisja wicepremiera Dominica Raaba
photo
21 kwietnia brytyjski wicepremier i minister sprawiedliwości Dominic Raab ogłosił swoją rezygnację. Dzień wcześniej opublikowano raport potwierdzający oskarżenia wobec niego o mobbing. Wicepremierem został były minister kultury Oliver Dowden. Tekę sprawiedliwości przejął Alex Chalk, sekretarz stanu ds. obrony... Więcej
Więcej

Kosowo : Przegłosowanie zwolnienia z krótkoterminowych wiz dla Kosowian
photo
18 kwietnia europosłowie przyjęli zwolnienie z obowiązku wizowego dla obywateli Kosowa przyjeżdżających do Unii Europejskiej na krótki pobyt. Wejdzie w życie po wprowadzeniu Europejskiego Systemu Informacji i Zezwoleń na Podróż (ETIAS), do 2024 roku... Więcej

Mołdawia : Rezolucja na rzecz akcesji Mołdawii
photo
19 kwietnia europosłowie oświadczyli w rezolucji, że akcesja Mołdawii byłaby dla Unii Europejskiej geostrategiczną inwestycją i wyrazili uznanie dla postępów mołdawskiego rządu w jego reformach i dostosowaniu do europejskiego korpusu legislacyjnego. Wezwali do otwarcia negocjacji akcesyjnych do końca roku, pod warunkiem że Mołdawia zrealizuje 9 etapów określonych przez Komisję... Więcej

Rada Europy : Raport na temat Gruzji
photo
19 kwietnia Rada Europy opublikowała raport na temat praw człowieka i sytuacji humanitarnej w Gruzji, zwłaszcza w strefach dotkniętych konfliktem z Rosją od 2008 roku. Organizacja odnotowuje, że (z powodu rosyjskiej obecności na gruzińskim terytorium) nie poczyniono prawie żadnych postępów w ochronie tych praw, a obywatele na obszarach objętych wojną borykają się z licznymi ograniczeniami swobody przemieszczania się, dostępu do opieki zdrowotnej i edukacji... Więcej
Więcej
Wizyta sekretarz generalnej w Austrii
photo
20 kwietnia sekretarz generalna Rady Europy Marija Pejčinović Burić spotkała się z prezydentem Austrii Alexandrem Van der Bellenem. Rozmawiali o szczycie szefów państw i rządów, który odbędzie się w Reykjaviku w dniach 16-17 maja. Sekretarz rozmawiała również z minister sprawiedliwości Almą Zadić na temat przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i uczestniczyła w spotkaniach OBWE... Więcej
Więcej

WTO : Decyzja na korzyść Unii Europejskiej w sporze z Indiami
photo
18 kwietnia Światowa Organizacja Handlu (WTO) orzekła na korzyść Unii Europejskiej, która zaskarżyła nałożone przez Indie cła na produkty technologii informacyjno- komunikacyjnych, takie jak telefony komórkowe. Zastosowanie stawek sięgających 20% na eksport takich towarów zostało uznane za sprzeczne z indyjskimi zobowiązaniami w ramach WTO... Więcej
Więcej

Eurostat : Mniejszy deficyt i dług publiczny w 2022 roku
photo
Według Eurostatu w 2022 roku deficyt publiczny w strefie euro wyniósł 3,6% PKB, a w Unii Europejskiej 3,4% (wobec odpowiednio 5,3% i 4,8% w 2021). Relacja długu publicznego do PKB wzrosła do 91,6% w strefie euro i 84% w Unii (wobec 95,5% i 88% na koniec 2021 roku)... Więcej

Kultura : Wystawa na temat genezy i dziedzictwa Porozumienia Wielkopiątkowego
photo
Do 31 maja Linen Hall w Belfaście gości wystawę poświęconą 25-leciu Porozumienia Wielkopiątkowego, podpisanego 10 kwietnia 1998 roku, aby zakończyć 30 lat morderczego konfliktu w Irlandii Północnej. Tysiące artefaktów - karykatur, odznak, plakatów i innych przedmiotów - dokumentuje przygotowania i konsekwencje porozumienia pokojowego w Irlandii Północnej... Więcej
Sarah Bernhardt w paryskim Petit Palais
photo
Do 27 sierpnia w Petit Palais w Paryżu można oglądać wystawę poświęconą największej francuskiej aktorce XIX i początku XX wieku - Sarze Bernhardt. Ekspozycja śledzi życie i karierę aktorki oraz stara się podkreślić jej działalność jako malarki, pisarki i rzeźbiarki. Wystawiono ponad 400 przedmiotów, w tym niektóre z jej kostiumów scenicznych, fotografie, plakaty i rzeźby, które wykonała... Więcej
Temat ikony i status obrazu w Wenecji
photo
Do 26 listopada muzeum sztuki Punta della Dogana w Wenecji prezentuje wystawę poświęconą tematom ikony i statusu obrazu. Ekspozycja proponuje refleksję nad miejscem obrazu w rytuałach, nad jego zdolnością do transcendencji i polisemicznością. Na wystawie zgromadzono wybór emblematycznych dzieł z kolekcji Pinault i zestawiono w dialogu niektórych artystów, takich jak David Hammons i Agnes Martin oraz Danh Vo i Rudolf Stingel... Więcej
Barok Francisco de Herrery
photo
Do 30 lipca w Muzeum Narodowym Prado w Madrycie trwa wystawa poświęcona twórczości barokowego artysty Francisco de Herrery. Z tej okazji muzeum zgromadziło wiele jego obrazów, z których niektóre zostały nawet niedawno odrestaurowane przez pracowników muzeum. Ekspozycja ma również na celu podkreślenie włoskiego okresu artysty, w trakcie którego rozwinął swoją technikę malarską... Więcej
Więcej
Londyński Festiwal Muzyki Latynoskiej
photo
Do 7 maja w wielu londyńskich kawiarniach i klubach odbywa się Festiwal Muzyki Latynoskiej La Linea. Wydarzenie jest okazją do wyróżnienia młodych artystów i pokazania różnorodności latynoskiej sceny muzycznej... Więcej
Artystki uhonorowane w Sztokholmie
photo
Do 14 stycznia 2024 roku Moderna Museet w Sztokholmie organizuje wystawę poświęconą wielu nordyckim artystkom, które pojawiły się w latach 80. XX wieku. Na ekspozycji zgromadzono różne prace tych artystek, w tym fotografie, twórczość plastyczną i obrazy... Więcej
Żywa pamięć w Nîmes
photo
Do 31 grudnia Musée de la Romanité w Nîmes proponuje wystawę zbudowaną wokół postaci Oliviera Larica, eksplorującą związek między starożytnością i światem współczesnym. Ekspozycja ma pokazać, że zbiory archeologiczne muzeum nadal inspirują twórców i że mogą zająć nowe miejsce w świecie naznaczonym przez rewolucję cyfrową i wykorzystywanie internetu... Więcej
"Barok we Florencji" w Bozar
photo
Do 21 lipca na wystawie "Barok we Florencji" w brukselskim Bozar zgromadzono kolekcję XVII-wiecznych florenckich artystów. Niektóre dzieła są pokazywane w Belgii po raz pierwszy... Więcej
Wystawa na temat sztuki w Niemczech w 1923 roku
photo
Z okazji 100-lecia Przyjaciół Kunsthalle w Hamburgu galeria sztuki organizuje wystawę poświęconą rokowi 1923. Do 24 września około 60 wystawionych dzieł daje ogląd twórczości artystycznej, tendencji społecznych i wydarzeń historycznych w Niemczech i w Hamburgu w 1923 roku, często uważanym za kluczowy dla Republiki Weimarskiej... Więcej
Święto galerii sztuki w Berlinie
photo
Od 28 do 30 kwietnia odbywa się 19. Berlin Gallery Weekend. W wydarzeniu, które obejmuje ponad 50 lokalizacji i zgromadzi blisko 80 międzynarodowych artystów, bierze udział 55 berlińskich galerii... Więcej
Wystawa na temat warszawskiego ghetta
photo
Do 7 maja Galeria Kordegarda w Warszawie prezentuje wystawę poświęconą powstaniu w getcie warszawskim. Jednym z najważniejszych elementów ekspozycji jest raport Stroopa. Na wystawie prezentowane są również rysunki, fotografie i plakaty będące świadectwem tego wydarzenia... Więcej

25kwie.
25 kwietnia

Luksemburg

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

28kwie.
28 kwietnia

Sztokholm

Posiedzenie Eurogrupy

28kwie.
28-29 października

Sztokholm

Nieformalne posiedzenie ministrów gospodarki i finansów

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2023
Biuletyn n°1025
Z wojną u swoich bram Mołdawia przyspiesza integrację z Unią Europejską
Opublikowany 30/05/2023
Biuletyn n°1024
Koniec silników spalinowych: odwracanie kota ogonem!
Opublikowany 22/05/2023
Biuletyn n°1023
Geopolityka europejskiej pszenicy
Opublikowany 15/05/2023
Biuletyn n°1022
Instytucje europejskie w obliczu kryzysów
Opublikowany 09/05/2023
Biuletyn n°1021
Ponowne uzbrojenie marynarki wojennej: perspektywy europejskie
Opublikowany 02/05/2023
Biuletyn n°1020
Sześć pierwszych miesięcy Giorgii Meloni
Opublikowany 24/04/2023
Biuletyn n°1019
Europejskie polityki zwalczania propagandy
Opublikowany 17/04/2023
Biuletyn n°1018
Nowe życie Unii Europejskiej
Opublikowany 11/04/2023
Biuletyn n°1017
Osądzić Putina
Opublikowany 03/04/2023
Biuletyn n°1016
Powrót energii jądrowej do łask europejskiej opinii publicznej? Kilka przyczynków na temat szybkiej zmiany paradygmatu
Opublikowany 27/03/2023
Biuletyn n°1015
Powrót kryzysu bankowego?
Opublikowany 20/03/2023
Biuletyn n°1014
Państwo prawa: niepewny zakład warunkowości
Opublikowany 13/03/2023
Biuletyn n°1013
Równość kobiet i mężczyzn w Europie: model na świecie... jeszcze niedoskonały
Opublikowany 06/03/2023
Biuletyn n°1012
Europa mocarstwem: teraz albo nigdy
Opublikowany 27/02/2023
Biuletyn n°1011
Wojna w Ukrainie i działalność Unii Europejskiej: wiedza techniczna i polityczna
Opublikowany 20/02/2023
Biuletyn n°1010
Czy Unia Europejska może jeszcze wyrwać Bałkany z objęć ich przeznaczenia?
Opublikowany 13/02/2023
Biuletyn n°1009
Europejska solidarność energetyczna: wzmocnienie odporności Unii Europejskiej na kryzysy
Opublikowany 06/02/2023
Biuletyn n°1008
Ponad europejską eksterytorialnością, na rzecz inteligencji prawa i jego zgodności w służbie suwerenności
Opublikowany 30/01/2023
Biuletyn n°1007
Traktat Elizejski, pojednanie francusko-niemieckie i konstrukcja europejska: mity i rzeczywistość
Opublikowany 23/01/2023
Biuletyn n°1006
Suwerenność cyfrowa: na rzecz Planu Schumana danych
Opublikowany 16/01/2023
Biuletyn n°1005
Unia Europejska w obliczu wojny w Ukrainie: liberalna potęga i jej ograniczenia
Opublikowany 09/01/2023