Biuletyn102024 avr. 2023

La Lettre

Anna Bonalume

24 kwietnia 2023

Międzynarodowa prasa chwaliła pierwsze sześć miesięcy Giorgii Meloni jako przewodniczącej włoskiej Rady, ale wewnętrzny konsensus zaczyna się załamywać. Najbliższe miesiące pokażą, czy liderka Fratelli d'Italia będzie w stanie rozwiązać problemy i wyzwania stojące przed krajem.

Read more

Wybory

Nowa Demokracja powinna zwyciężyć w greckich wyborach parlamentarnych, ale bez większości

24 kwietnia 2023

elections.jpg
Według najnowszego badania opinii publicznej partia Nowa Demokracja premiera Kyriakosa Mitsotakisa powinna zwyciężyć w wyborach parlamentarnych 21 maja z wynikiem 35,6% głosów, wyprzedzając Koalicję Radykalnej Lewicy-Sojusz Postępowy (SYRIZA) byłego premiera Aleksisa Tsiprasa. Po raz pierwszy od 33 lat wybory odbędą się w systemie całkowicie proporcjonalnym, co utrudnia zbudowanie rządzącej większości.

Read more

Fundacja

Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety

24 kwietnia 2023

frs.jpg
Reagując na gospodarcze i społeczne konsekwencje pandemii Covid-19, Unia Europejska stworzyła fundusz odbudowy o wartości 672,5 mld euro. 20 kwietnia Austria i Słowenia otrzymały pierwszą ratę, odpowiednio 700 mln i 50 mln euro. 21 kwietnia Francja złożyła poprawkę do swojego planu, aby uwzględnić rozdział RePowerEU. Fundacja oferuje interaktywną mapę planów kraj po kraju, abyście mogli poznać kwoty i harmonogramy.

Read more

Systemy emerytalne w Unii Europejskiej

24 kwietnia 2023

Ze względu na ich wpływ na budżety i ewolucję demograficzną w Europie systemy emerytalne są regularnie przedmiotem debaty w państwach członkowskich i dyskusji na szczeblu europejskim. Każdy kraj ma swój własny system, więc Fundacja proponuje tabelę porównawczą, abyście mogli lepiej zrozumieć sytuację w każdym kraju i wyzwania, jakie z niej wynikają.

Read more -inny link

Publikacja "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2023"

24 kwietnia 2023

Europa się zmieniła... Pokazuje to "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2023", który analizuje głębokie zmiany, jakie dokonały się w Europie, a które przyspieszył szok wojny w Ukrainie. To 17. wydanie opublikowane przez wydawnictwo Marie B. zawiera 19 artykułów osobistości wysokiego szczebla, 30 oryginalnych map i kompletny zestaw statystyk z komentarzem. Książka jest dostępna w wersji drukowanej i cyfrowej. Zamów ją teraz.

Read more -inny link

Ukraina/Rosja

Wizyta sekretarza generalnego NATO w Kijowie

24 kwietnia 2023

ukrru.jpg
20 kwietnia sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg odwiedził Kijów i spotkał się tam z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Przypomniał, że Sojusz jest z Ukrainą, że sojusznicy udzielili temu krajowi ponad 150 mld euro wsparcia i że jego miejsce jest w Sojuszu.

Read more -inny link -inny link

Zawieszenie importu zbóż z Ukrainy

24 kwietnia 2023

15 kwietnia Polska, Węgry, Słowacja i Bułgaria ogłosiły, że zawieszają import produktów rolnych (w tym zbóż) z Ukrainy, którą oskarżają o destabilizację swoich rynków. 18 kwietnia Ukraina i Polska osiągnęły porozumienie umożliwiające tranzyt ukraińskich produktów rolnych. 19 kwietnia Komisja zaproponowała szereg środków, w tym wsparcie finansowe dla poszkodowanych rolników, wyjątkowe zabezpieczenia produktów oraz środki ułatwiające tranzyt ukraińskich produktów zbożowych przez korytarze solidarnościowe. Rozwiązania te są uzależnione od zniesienia przez zainteresowane państwa członkowskie ich jednostronnych instrumentów.

Read more -inny link -inny link

Szczyt miast i regionów w Kijowie

24 kwietnia 2023

19 i 20 kwietnia w Kijowie odbył się Międzynarodowy Szczyt Miast i Regionów. Wydarzenie to zgromadziło przedstawicieli Ukrainy, Rady Europy, Unii Europejskiej oraz rządów poszczególnych państw członkowskich i partnerskich w celu omówienia odbudowy Ukrainy. We wspólnej deklaracji potwierdzili chęć udziału w tym procesie i określili zasady przewodnie tej inicjatywy. Podpisano 11 porozumień między ukraińskimi regionami, miastami i wspólnotami oraz zagranicznymi partnerami.

Read more -inny link -inny link

Ukraina przyjęta do Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności

24 kwietnia 2023

20 kwietnia Janez Lenarčič, unijny komisarz ds. zarządzania kryzysowego, przebywał w Ukrainie, aby podpisać tam w imieniu Unii Europejskiej porozumienie przyznające Ukrainie członkostwo w Unijnym Mechanizmie Ochrony Ludności - europejskich ramach solidarności, które pozwalają przyjść z pomocą krajom, które nie mogą sobie poradzić z katastrofą. W tym kontekście Unia Europejska ogłosiła przyznanie Ukrainie dodatkowych 55 mln euro pomocy humanitarnej, żeby przygotować ją na nadchodzącą zimę.

Read more

Wizyta prezes EBOR w Ukrainie

24 kwietnia 2023

21 kwietnia prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) Odile Renaud-Basso odwiedziła Kijów, aby spotkać się tam z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i potwierdzić wsparcie tej instytucji dla Ukrainy. EBOR jest największym inwestorem instytucjonalnym w Ukrainie. Jego zobowiązania inwestycyjne w latach 2022-2023 wynoszą 3 mld euro. W artykule do "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2023", który Fundacja właśnie opublikowała, Odile Renaud-Basso przypomina, że pierwszym priorytetem tych inwestycji jest zapewnienie dostępu do podstawowych usług publicznych dla ukraińskich uchodźców w krajach sąsiadujących.

Read more -inny link

Posiedzenia w sprawie ochrony dzieci

24 kwietnia 2023

21 kwietnia Ołena Zełenska spotkała się z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Dubravką Suicą, szwedzką minister ds. usług społecznych Camillą Waltersson Grönvall oraz wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego Ewą Kopacz, koordynatorką ds. praw dziecka. Rozmawiały o utworzeniu biura, które będzie koordynować reformę systemu edukacji sierot i dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, która powinna zostać sfinansowana przez EBOR. Tego samego dnia ukraińska Komisarz ds. Praw Dziecka Daria Herasymczuk spotkała się z delegacją Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Szwecji w celu omówienia przymusowej wywózki ukraińskich dzieci do Rosji.

Read more -inny link

Komisja

Projekt rozporządzenia w sprawie cybersolidarności

24 kwietnia 2023

commission1.jpg
18 kwietnia Komisja zaprezentowała propozycję rozporządzenia w sprawie cybersolidarności, którego celem jest w szczególności stworzenie awaryjnego mechanizmu w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, ale również europejskiej tarczy cybernetycznej - infrastruktury złożonej z krajowych i transgranicznych centrów monitorowania bezpieczeństwa (SOC) w całej Unii Europejskiej. Miałyby powstać do 2024 roku.

Read more

Reforma ram zarządzania kryzysami bankowymi

24 kwietnia 2023

18 kwietnia Komisja zaprezentowała swoją reformę unijnych ram zarządzania kryzysami bankowymi i gwarantowania depozytów, która powinna pozwolić władzom zorganizować wyjście upadającego banku z rynku dzięki nowym narzędziom.

Read more

Parlament

Debata z luksemburskim premierem

24 kwietnia 2023

parlement.jpg
19 kwietnia luksemburski premier Xavier Bettel wystąpił przed europosłami i wezwał Unię Europejską do pozostania otwartą, do walki z protekcjonizmem i populizmem, ale również do zachowania jedności w obliczu "nieakceptowalnej agresji ze strony Rosji".

Read more

Przyjęcie 5 dokumentów na rzecz osiągnięcia celów klimatycznych na 2030 rok

24 kwietnia 2023

18 kwietnia europosłowie przyjęli 5 dokumentów w ramach realizacji celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 roku. Są to reforma systemu handlu uprawnieniami do emisji (w tym emisjami lotnictwa), stworzenie nowego narzędzia do walki z ucieczką emisji (mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2) i Społeczny Fundusz Klimatyczny.

Read more -inny link -inny link -inny link -inny link

Przyjęcie rozporządzenia w sprawie wylesiania

24 kwietnia 2023

19 kwietnia europosłowie przyjęli rozporządzenie w sprawie wylesiania, które umożliwia przedsiębiorstwom sprzedawanie ich produktów w Unii Europejskiej wyłącznie pod warunkiem, że zadeklarują, iż nie pochodzą one z wylesionych gruntów i nie spowodowały degradacji lasów. Firmy będą musiały również sprawdzać, czy produkty te szanują przepisy w kraju ich produkcji, w tym prawa człowieka. Teraz rozporządzenie musi zostać zatwierdzone przez Radę.

Read more

Mandat negocjacyjny w sprawie migracji i azylu

24 kwietnia 2023

20 kwietnia europosłowie przyjęli mandat negocjacyjny do rozmów o nowym rozporządzeniu w sprawie kontroli bezpieczeństwa obywateli państw trzecich, o rozporządzeniu w sprawie zarządzania migracją i azylem, o rozporządzeniu w sprawie sytuacji kryzysowych oraz o rewizji dyrektywy w sprawie rezydentów długoterminowych. Teraz trzeba osiągnąć porozumienie z Radą w sprawie tych dokumentów.

Read more

Zasady śledzenia kryptowalut

24 kwietnia 2023

20 kwietnia europosłowie przyjęli rozporządzenie w sprawie rynków kryptowalut (MiCA), umożliwiające śledzenie transakcji kryptowalut, walkę z manipulacją rynkową, zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu działalności przestępczej. Teraz rozporządzenie musi zostać formalnie przyjęte przez Radę.

Read more

Rada

Porozumienie w sprawie półprzewodników

24 kwietnia 2023

conseilparlement.jpg
18 kwietnia Rada i Parlament osiągnęły tymczasowe porozumienie w sprawie europejskiego rozporządzenia dotyczącego półprzewodników (Chips Act). Chodzi o podwojenie udziału Unii Europejskiej w światowym rynku półprzewodników z 10% do ponad 20% do 2030 roku poprzez stworzenie lepszych warunków dla rozwoju bazy przemysłowej w tej dziedzinie. Teraz porozumienie musi zostać formalnie przyjęte przez obie instytucje.

Read more

Nieformalne posiedzenie ministrów środowiska

24 kwietnia 2023

Ministrowie środowiska, obradujący 18 i 19 kwietnia w Sztokholmie na nieformalnym posiedzeniu, przedyskutowali wyzwania związane z zieloną transformacją, rolę przedsiębiorstw oraz ich działań na rzecz bioróżnorodności i konkurencyjności.

Read more

Dyplomacja

Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych G7

24 kwietnia 2023

diplomatie.jpg
Od 16 do 18 kwietnia w japońskiej Karuizawie obradowali ministrowie spraw zagranicznych G7. Potwierdzili swoje poparcie dla Ukrainy i podjęli decyzję o wzmocnieniu sankcji przeciwko Rosji. Poparli utworzenie międzynarodowego trybunału do spraw ścigania zbrodni agresji na Ukrainę. Ministrowie omówili również kwestie utrzymania i wzmacniania pokoju, rozbrojenia i nieproliferacji, bezpieczeństwo gospodarcze i energetyczne, cyberbezpieczeństwo i walkę z dezinformacją.

Read more

Ewakuacja Europejczyków z Sudanu

24 kwietnia 2023

23 kwietnia, w konsekwencji niezwykle szybkiego pogorszenia się stanu bezpieczeństwa w Sudanie, wiele europejskich państw ogłosiło, że koordynuje operacje ewakuacji swojego personelu dyplomatycznego i swoich obywateli. Również Francja przyczynia się do ewakuacji obywateli europejskich i sojuszniczych państw oraz europejskiego personelu dyplomatycznego.

Read more -inny link

Powołanie 40 szefów delegacji

24 kwietnia 2023

20 kwietnia Josep Borrell, Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, ogłosił nominacje 40 szefów delegatur i jednego chargé d'affaires Unii Europejskiej.

Read more

Żywa polemika wywołana przez ambasadora Chin we Francji

24 kwietnia 2023

Uwagi chińskiego ambasadora Lu Shaye we francuskiej telewizji LCI z 21 kwietnia, które w szczególności kwestionowały "status suwerennego kraju" w przypadku państw byłego ZSRR, doprowadziły do silnych protestów. Podczas gdy Lu Shaye będzie się musiał tłumaczyć przed francuskim MSZ, Litwa, Łotwa i Estonia również postanowiły wezwać chińskich ambasadorów.

Read more -inny link

Trybunał Sprawiedliwości

Zmniejszenie kary nałożonej na Polskę

24 kwietnia 2023

cjue.jpg
21 kwietnia Trybunał Sprawiedliwości postanowił obniżyć z 1 mln do 500 000 euro dziennie kwotę kary pieniężnej nałożonej na Polskę w październiku 2021 roku za niewykonanie postanowienia nakazującego zawieszenie systemu dyscyplinarnego dla polskich sędziów. Trybunał uznał, że kroki podjęte przez Polskę "mogą w znacznej mierze zapewnić wykonanie środków tymczasowych".

Read more

Europejskie agencje

Raport Copernicusa na temat klimatu w 2022 roku

24 kwietnia 2023

agences-eu.jpg
20 kwietnia Europejski Serwis Klimatyczny Copernicusa - europejskiego programu obserwacji Ziemi - opublikował swój roczny raport na temat stanu klimatu. Pokazuje on w szczególności, że temperatury w Europie rosną dwa razy szybciej niż średnia światowa i że ostatnie 8 lat było najcieplejsze w historii.

Read more -inny link

Niemcy

Wizyta kanclerza w Portugalii

24 kwietnia 2023

allemagne.jpg
19 kwietnia niemiecki kanclerz Olaf Scholz udał się do Lizbony, aby spotkać się ze swoim portugalskim odpowiednikiem Antonio Costą. Obaj przywódcy ponowili swoje poparcie dla projektu stworzenia "zielonego korytarza dla energii odnawialnych", umożliwiającego transport wodoru z Półwyspu Iberyjskiego do reszty Unii Europejskiej. Chcą również kontynuować wspólne wysiłki Niemiec i Portugalii w zakresie udzielania pomocy wojskowej Ukrainie.

Read more

Dania

Wizyta premier we Włoszech

24 kwietnia 2023

danemark.jpg
21 kwietnia premier Danii Mette Frederiksen odwiedziła w Rzymie swoją włoską odpowiedniczkę Giorgię Meloni. Obie przywódczynie rozmawiały m.in. o potrzebie znalezienia rozwiązań dla wyzwań migracyjnych w Europie, wsparciu Europy dla Ukrainy oraz znaczeniu wzmocnienia partnerstw w Afryce.

Read more -inny link

Grecja

Uruchomienie funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji w Grecji

24 kwietnia 2023

grece.jpg
21 kwietnia w Tripoli, w Grecji uruchomiony został Program Rozwoju Sprawiedliwej Transformacji. Dzięki niemu Megalopolis oraz gminy Gortynia, Oichalia i Tripoli będą mogły skorzystać z 391 mln euro dofinansowania na wsparcie MŚP, dywersyfikację gospodarczą i odejście od paliw kopalnych.

Read more

Rozwiązanie parlamentu i rozpoczęcie kampanii wyborczej

24 kwietnia 2023

23 kwietnia dekret prezydencki rozwiązał Vouli, grecki parlament. Rozwiązanie izby, rozpoczynające kampanię wyborczą, następuje na miesiąc przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się 21 maja. Normalnie kadencja greckiego parlamentu upływałaby 7 lipca.

Read more

Zjednoczone Królestwo

Dymisja wicepremiera Dominica Raaba

24 kwietnia 2023

royaume-uni.jpg
21 kwietnia brytyjski wicepremier i minister sprawiedliwości Dominic Raab ogłosił swoją rezygnację. Dzień wcześniej opublikowano raport potwierdzający oskarżenia wobec niego o mobbing. Wicepremierem został były minister kultury Oliver Dowden. Tekę sprawiedliwości przejął Alex Chalk, sekretarz stanu ds. obrony.

Read more -inny link

Kosowo

Przegłosowanie zwolnienia z krótkoterminowych wiz dla Kosowian

24 kwietnia 2023

kosovo.jpg
18 kwietnia europosłowie przyjęli zwolnienie z obowiązku wizowego dla obywateli Kosowa przyjeżdżających do Unii Europejskiej na krótki pobyt. Wejdzie w życie po wprowadzeniu Europejskiego Systemu Informacji i Zezwoleń na Podróż (ETIAS), do 2024 roku.

Read more

Mołdawia

Rezolucja na rzecz akcesji Mołdawii

24 kwietnia 2023

moldavie.jpg
19 kwietnia europosłowie oświadczyli w rezolucji, że akcesja Mołdawii byłaby dla Unii Europejskiej geostrategiczną inwestycją i wyrazili uznanie dla postępów mołdawskiego rządu w jego reformach i dostosowaniu do europejskiego korpusu legislacyjnego. Wezwali do otwarcia negocjacji akcesyjnych do końca roku, pod warunkiem że Mołdawia zrealizuje 9 etapów określonych przez Komisję.

Read more

Rada Europy

Raport na temat Gruzji

24 kwietnia 2023

conseilparlement.jpg
19 kwietnia Rada Europy opublikowała raport na temat praw człowieka i sytuacji humanitarnej w Gruzji, zwłaszcza w strefach dotkniętych konfliktem z Rosją od 2008 roku. Organizacja odnotowuje, że (z powodu rosyjskiej obecności na gruzińskim terytorium) nie poczyniono prawie żadnych postępów w ochronie tych praw, a obywatele na obszarach objętych wojną borykają się z licznymi ograniczeniami swobody przemieszczania się, dostępu do opieki zdrowotnej i edukacji.

Read more -inny link

Wizyta sekretarz generalnej w Austrii

24 kwietnia 2023

20 kwietnia sekretarz generalna Rady Europy Marija Pejčinović Burić spotkała się z prezydentem Austrii Alexandrem Van der Bellenem. Rozmawiali o szczycie szefów państw i rządów, który odbędzie się w Reykjaviku w dniach 16-17 maja. Sekretarz rozmawiała również z minister sprawiedliwości Almą Zadić na temat przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i uczestniczyła w spotkaniach OBWE.

Read more -inny link

WTO

Decyzja na korzyść Unii Europejskiej w sporze z Indiami

24 kwietnia 2023

omc.jpg
18 kwietnia Światowa Organizacja Handlu (WTO) orzekła na korzyść Unii Europejskiej, która zaskarżyła nałożone przez Indie cła na produkty technologii informacyjno- komunikacyjnych, takie jak telefony komórkowe. Zastosowanie stawek sięgających 20% na eksport takich towarów zostało uznane za sprzeczne z indyjskimi zobowiązaniami w ramach WTO.

Read more -inny link

Eurostat

Mniejszy deficyt i dług publiczny w 2022 roku

24 kwietnia 2023

eurostat.jpg
Według Eurostatu w 2022 roku deficyt publiczny w strefie euro wyniósł 3,6% PKB, a w Unii Europejskiej 3,4% (wobec odpowiednio 5,3% i 4,8% w 2021). Relacja długu publicznego do PKB wzrosła do 91,6% w strefie euro i 84% w Unii (wobec 95,5% i 88% na koniec 2021 roku).

Read more -inny link

Kultura

Wystawa na temat sztuki w Niemczech w 1923 roku

24 kwietnia 2023

culture.jpg
Z okazji 100-lecia Przyjaciół Kunsthalle w Hamburgu galeria sztuki organizuje wystawę poświęconą rokowi 1923. Do 24 września około 60 wystawionych dzieł daje ogląd twórczości artystycznej, tendencji społecznych i wydarzeń historycznych w Niemczech i w Hamburgu w 1923 roku, często uważanym za kluczowy dla Republiki Weimarskiej.

Read more

Wystawa na temat genezy i dziedzictwa Porozumienia Wielkopiątkowego

24 kwietnia 2023

Do 31 maja Linen Hall w Belfaście gości wystawę poświęconą 25-leciu Porozumienia Wielkopiątkowego, podpisanego 10 kwietnia 1998 roku, aby zakończyć 30 lat morderczego konfliktu w Irlandii Północnej. Tysiące artefaktów - karykatur, odznak, plakatów i innych przedmiotów - dokumentuje przygotowania i konsekwencje porozumienia pokojowego w Irlandii Północnej.

Read more

Sarah Bernhardt w paryskim Petit Palais

24 kwietnia 2023

Do 27 sierpnia w Petit Palais w Paryżu można oglądać wystawę poświęconą największej francuskiej aktorce XIX i początku XX wieku - Sarze Bernhardt. Ekspozycja śledzi życie i karierę aktorki oraz stara się podkreślić jej działalność jako malarki, pisarki i rzeźbiarki. Wystawiono ponad 400 przedmiotów, w tym niektóre z jej kostiumów scenicznych, fotografie, plakaty i rzeźby, które wykonała.

Read more -inny link

Artystki uhonorowane w Sztokholmie

24 kwietnia 2023

Do 14 stycznia 2024 roku Moderna Museet w Sztokholmie organizuje wystawę poświęconą wielu nordyckim artystkom, które pojawiły się w latach 80. XX wieku. Na ekspozycji zgromadzono różne prace tych artystek, w tym fotografie, twórczość plastyczną i obrazy.

Read more

Temat ikony i status obrazu w Wenecji

24 kwietnia 2023

Do 26 listopada muzeum sztuki Punta della Dogana w Wenecji prezentuje wystawę poświęconą tematom ikony i statusu obrazu. Ekspozycja proponuje refleksję nad miejscem obrazu w rytuałach, nad jego zdolnością do transcendencji i polisemicznością. Na wystawie zgromadzono wybór emblematycznych dzieł z kolekcji Pinault i zestawiono w dialogu niektórych artystów, takich jak David Hammons i Agnes Martin oraz Danh Vo i Rudolf Stingel.

Read more

Wystawa na temat warszawskiego ghetta

24 kwietnia 2023

Do 7 maja Galeria Kordegarda w Warszawie prezentuje wystawę poświęconą powstaniu w getcie warszawskim. Jednym z najważniejszych elementów ekspozycji jest raport Stroopa. Na wystawie prezentowane są również rysunki, fotografie i plakaty będące świadectwem tego wydarzenia.

Read more

Żywa pamięć w Nîmes

24 kwietnia 2023

Do 31 grudnia Musée de la Romanité w Nîmes proponuje wystawę zbudowaną wokół postaci Oliviera Larica, eksplorującą związek między starożytnością i światem współczesnym. Ekspozycja ma pokazać, że zbiory archeologiczne muzeum nadal inspirują twórców i że mogą zająć nowe miejsce w świecie naznaczonym przez rewolucję cyfrową i wykorzystywanie internetu.

Read more

Święto galerii sztuki w Berlinie

24 kwietnia 2023

Od 28 do 30 kwietnia odbywa się 19. Berlin Gallery Weekend. W wydarzeniu, które obejmuje ponad 50 lokalizacji i zgromadzi blisko 80 międzynarodowych artystów, bierze udział 55 berlińskich galerii.

Read more

"Barok we Florencji" w Bozar

24 kwietnia 2023

Do 21 lipca na wystawie "Barok we Florencji" w brukselskim Bozar zgromadzono kolekcję XVII-wiecznych florenckich artystów. Niektóre dzieła są pokazywane w Belgii po raz pierwszy.

Read more

Barok Francisco de Herrery

24 kwietnia 2023

Do 30 lipca w Muzeum Narodowym Prado w Madrycie trwa wystawa poświęcona twórczości barokowego artysty Francisco de Herrery. Z tej okazji muzeum zgromadziło wiele jego obrazów, z których niektóre zostały nawet niedawno odrestaurowane przez pracowników muzeum. Ekspozycja ma również na celu podkreślenie włoskiego okresu artysty, w trakcie którego rozwinął swoją technikę malarską.

Read more -inny link

Londyński Festiwal Muzyki Latynoskiej

24 kwietnia 2023

Do 7 maja w wielu londyńskich kawiarniach i klubach odbywa się Festiwal Muzyki Latynoskiej La Linea. Wydarzenie jest okazją do wyróżnienia młodych artystów i pokazania różnorodności latynoskiej sceny muzycznej.

Read more

Agenda

les 25 kwietnia

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (Luksemburg)


les 28 kwietnia

Posiedzenie Eurogrupy (Sztokholm)


les 28-29 października

Nieformalne posiedzenie ministrów gospodarki i finansów (Sztokholm)


Newsletter Archives

Być Europejczykiem (wolnym, umiarkowanym i niezależnym): widziane z Europy Środkowej i Wschodniej

Skręt w prawo, ale dotychczasowa większościowa koalicja powinna się utrzymać

Powrót rosyjskiego dylematu na bułgarską scenę polityczną

"Europa nie przetrwa, jeśli nie będzie ewoluować"

Europejski upadek, niemiecka historia?

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy ,Basile Desvignes, Romain Maillot, Lina Nathan, Baptiste Comiti

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Eric Maurice

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Sześć pierwszych miesięcy Giorgii Meloni

pdf

Biuletyn n°1020- wersja 24 avr. 2023