Biuletyn10229 mai 2023

La Lettre

Charles Fries

9 maja 2023

W obliczu rosnących geopolitycznych napięć i coraz bardziej chaotycznej wielobiegunowości Unia Europejska zrozumiała pilną potrzebę wykazania się "strategiczną odpowiedzialnością" w celu lepszej obrony swoich interesów w zakresie bezpieczeństwa.

Read more

Na pierwszej stronie!

Deklaracja z 9 maja 1950 roku

6 maja 2023

2013-09-09-14-29-30.2509.jpg
Deklaracja z 9 maja 1950 roku (w tym roku obchodzimy jej 73. rocznicę) uważana jest za dokument założycielski integracji europejskiej. Wygłoszona przez Roberta Schumana, francuskiego ministra spraw zagranicznych, proponowała utworzenie europejskiej organizacji mającej na celu uwspólnienie francuskiej i niemieckiej produkcji węgla i stali oraz dała początek pierwszej Wspólnocie Europejskiej (EWWiS). W 1985 roku 9 maja został ogłoszony Dniem Europy. Proponujemy Państwu pełny tekst tej deklaracji.

Read more

Świętowanie 9 maja

9 maja 2023

9 maja, w 73. rocznicę deklaracji Roberta Schumana, możemy świętować wzorowy sukces; musimy przede wszystkim pokazać, że jesteśmy gotowi go dokończyć, aby Europa pozostała wśród trzech wielkich mocarstw - pisze Jean-Dominique Giuliani.

Read more

Fundacja

Publikacja "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2023"

6 maja 2023

frs.jpg
Integracja europejska, zrodzona 9 maja 1950 roku wraz z deklaracją Schumana, dużo się zmieniła... Pokazuje to "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2023", który analizuje głębokie zmiany, jakie dokonały się w Europie, a które przyspieszył szok wojny w Ukrainie. To 17. wydanie opublikowane przez wydawnictwo Marie B. zawiera 19 artykułów osobistości wysokiego szczebla, 30 oryginalnych map i kompletny zestaw statystyk z komentarzem. Książka jest dostępna po francusku w wersji drukowanej i cyfrowej, a po angielsku w wersji cyfrowej. Zamów ją teraz.

Read more -inny link

Komisja

Plan wsparcia produkcji amunicji

6 maja 2023

commission1.jpg
3 maja Komisja przedstawiła plan wsparcia produkcji amunicji i pocisków, by wesprzeć Ukrainę oraz uzupełnić zapasy państw członkowskich. Proponuje ustanowić dotacje i poprawić monitorowanie łańcuchów dostaw w celu wzmocnienia współpracy z państwami członkowskimi, a także środki nadzwyczajne w zakresie zarządzania zamówieniami. Aby osiągnąć zdolność produkcyjną na poziomie 1 mln sztuk amunicji rocznie, plan przewiduje budżet w wysokości 500 mln euro pochodzących w szczególności z Europejskiego Funduszu Obronnego.

Read more

Propozycja dyrektywy w sprawie walki z korupcją

6 maja 2023

3 maja Komisja przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie walki z korupcją. Proponuje w nim ujednolicenie definicji przestępstw uznawanych za korupcję, zaostrzenie sankcji, podniesienie świadomości oraz upowszechnienie i wzmocnienie sprawozdawczości służb publicznych na temat korupcji. Proponuje też system sankcji wycelowany w poważne akty korupcji na całym świecie.

Read more

Rada

Porozumienie w sprawie rozszerzenia ochrony oznaczeń geograficznych

6 maja 2023

conseilparlement.jpg
2 maja Rada i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie rozporządzenia dotyczącego ochrony oznaczeń geograficznych dla produktów rzemieślniczych i przemysłowych. Rozporządzenie to rozszerzy ochronę oznaczeń geograficznych na towary takie jak szkło, porcelana czy noże, podczas gdy wcześniej taka ochrona była zastrzeżona dla żywności i napojów.

Read more -inny link

Nieformalne posiedzenie ministrów zdrowia

9 maja 2023

W dniach 4-5 maja unijni ministrowie zdrowia spotkali się w Sztokholmie, aby omówić dostęp do leków, w tym konieczność ustalania cen na przystępnym poziomie i zapobiegania niedoborom poprzez gromadzenie zapasów. W tym samym czasie, 4 maja Światowa Organizacja Zdrowia podjęła decyzję o zakończeniu globalnego pandemicznego stanu wyjątkowego związanego z zarządzaniem COVID-19.

Read more -inny link

Posiedzenie ministrów ds. rozwoju

6 maja 2023

4 maja ministrowie ds. rozwoju wymienili poglądy na temat globalnych konsekwencji wojny w Ukrainie i reformy wielostronnych banków rozwoju. Omówili także odbudowę Ukrainy, sytuację w Sudanie, Afganistanie, kryzys humanitarny w Rogu Afryki, porozumienie po Kotonie oraz inwestycje Europejskiego Banku Inwestycyjnego poza UE.

Read more

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. zatrudnienia i spraw społecznych

6 maja 2023

Na nieformalnym posiedzeniu w dniach 4-5 maja w Sztokholmie ministrowie ds. zatrudnienia i spraw społecznych omówili przemiany na rynku pracy i ich konsekwencje dla podaży umiejętności w Unii Europejskiej, a także wpływ starzenia się społeczeństw na systemy zabezpieczenia społecznego.

Read more -inny link

Dyplomacja

Porozumienie między Serbami i Kosowianami w sprawie zaginionych w czasie wojny

6 maja 2023

diplomatie.jpg
2 maja premier Kosowa Albin Kurti i prezydent Serbii Aleksandar Vučić spotkali się w Brukseli w obecności Wysokiego Przedstawiciela UE do Spraw Zagranicznych Josepa Borrella, aby omówić normalizację stosunków między dwoma krajami. Zobowiązali się do rozwiązania spraw osób, które zaginęły w czasie wojny. Podczas spotkania nie udało się jednak znaleźć rozwiązania dla napięć, które utrzymują się w północnym Kosowie.

Read more -inny link

Pomoc gospodarcza dla Mołdawii

6 maja 2023

2 maja Komisja zaproponowała przedłużenie o rok zawieszenia ceł i kontyngentów taryfowych na import z Mołdawii. 3 maja Komisja wypłaciła 40 mln euro pożyczki w ramach operacji pomocy makrofinansowej dla tego kraju. Pomoc ta ma zrekompensować wpływ wojny na gospodarkę tego państwa.

Read more -inny link

Trybunał Sprawiedliwości

Orzeczenie w sprawie ochrony danych

6 maja 2023

cjue.jpg
W wyroku wydanym 4 maja Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że nie każde naruszenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) rodzi prawo do odszkodowania i że to do porządku prawnego każdego państwa członkowskiego należy ustalenie kryteriów uprawniających do odszkodowania za poniesioną szkodę. Orzeczenie zostało wydane w odpowiedzi na pytanie austriackiego Sądu Najwyższego w sprawie dotyczącej zbierania danych na temat preferencji politycznych osoby fizycznej, która nie wyraziła na to zgody.

Read more

EBC

Wzrost stóp procentowych

6 maja 2023

bce.jpg
4 maja Europejski Bank Centralny (EBC) zdecydował o podniesieniu podstawowych stóp procentowych o 0,25 punktów procentowych. Ostrzegł, że stopy te będą w dalszym ciągu ustalane na "na poziomach wystarczająco restrykcyjnych dla szybkiego powrotu inflacji do docelowego poziomu 2% w średnim okresie". Prezes EBC Christine Lagarde uzasadniła tę decyzję tym, że "bazowa presja cenowa pozostaje silna", pomimo spadającej inflacji.

Read more

Ukraina

Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Hadze

6 maja 2023

ukraine.jpg
4 maja prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedził Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Wystąpił w holenderskim parlamencie, spotkał się z królami Holandii i Belgii. Wygłosił przemówienie zatytułowane "Nie ma pokoju bez sprawiedliwości dla Ukrainy" i wezwał do utworzenia specjalnego trybunału do spraw zbrodni agresji Rosji na Ukrainę.

Read more -inny link -inny link -inny link

1 mld euro na dostawy amunicji

6 maja 2023

5 maja Rada zatwierdziła wykorzystanie transzy z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w wysokości 1 mld euro na dostarczenie Ukrainie pocisków artyleryjskich i rakiet.

Read more

Wizyta Komisji Weneckiej

9 maja 2023

Komisja Wenecka, komitet doradczy Rady Europy ds. prawa konstytucyjnego, wysłała delegację na spotkanie z prezydentem Ukrainy w Kijowie 5 maja. Wołodymyr Zełenski i Claire Bazy Malaurie, przewodnicząca Komisji Weneckiej, przedyskutowali bieżące i przyszłe reformy mające umożliwić Ukrainie dostosowanie się do europejskich standardów w kontekście jej wniosku o członkostwo w UE. Omówili w szczególności reformę Sądu Konstytucyjnego, ustawy o dezoligarchizacji i o mniejszościach narodowych.

Read more

Europejskie agencje

Operacja przeciwko dark webowi

6 maja 2023

agences-eu.jpg
2 maja, w wyniku interwencji koordynowanej przez Europol i obejmującej 9 państw, aresztowano 288 osób podejrzanych o handel narkotykami i handel bronią w dark necie oraz skonfiskowano 850 kilogramów narkotyków i 117 sztuk broni na terenie Unii Europejskiej, Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych.

Read more

Europejskie partnerstwo na rzecz konstelacji IRIS2

8 maja 2023

2 maja europejscy gracze z branży kosmicznej i telekomunikacyjnej podpisali partnerstwo w celu złożenia oferty na konstelację satelitów IRIS2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite). Konsorcjum będą kierować Airbus Defence and Space, Eutelsat, Hispasat, SES i Thales Alenia Space, ale pozostaje otwarte dla innych podmiotów. W skład konsorcjum wejdą również Deutsche Telekom, OHB, Orange, Hisdesat, Telespazio i Thales.

Read more -inny link

Sprawozdanie roczne Europejskiej Agencji Obrony

8 maja 2023

8 maja Europejska Agencja Obrony opublikowała swoje sprawozdanie za 2022 rok. Wyjaśnia w szczególności, że zarządzała 97 projektami i programami współpracy w zakresie rozwoju zdolności, szkoleń, wspólnych przetargów oraz badań i rozwoju na łączną kwotę 672 mln euro.

Read more

Finaliści Nagrody Europejskiego Wynalazcy

9 maja 2023

9 maja Europejski Urząd Patentowy ogłosił listę 12 finalistów Nagrody Europejskiego Wynalazcy 2023, która zostanie przyznana 4 lipca.

Read more

Finlandia

Szczyt państw nordyckich

6 maja 2023

finlande.jpg
3 maja w Helsinkach odbył się szczyt nordycki poświęcony wojnie w Ukrainie, w którym wziął udział ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Prezydent Finlandii Sauli Niinistö, premierki Danii i Islandii Mette Frederiksen i Katrin Jakobsdottir oraz premierzy Szwecji i Norwegii Ulf Kristersson i Jonas Gahr Store potwierdzili, że konieczne jest dalsze udzielanie Ukrainie wojskowego i gospodarczego wsparcia. Prezydent Finlandii podkreślił, że ważne jest, aby kraje nordyckie mówiły jednym głosem w kwestii wojny w Ukrainie.

Read more -inny link

Zjednoczone Królestwo

Koronacja Karola III

9 maja 2023

royaume-uni.jpg
6 maja w Londynie odbyła się koronacja króla Anglii Karola III. Został następcą swojej matki Elżbiety II, która zmarła we wrześniu 2022 roku. Jest jednocześnie głową Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz 14 krajów Wspólnoty Narodów.

Read more -inny link

Wybory lokalne w Anglii

9 maja 2023

4 maja w Anglii odbyły się wybory lokalne, w których odnowiono 8000 mandatów w 230 lokalnych radach. Po przeliczeniu głosów konserwatyści premiera Rishiego Sunaka stracili 960 mandatów, labourzyści zdobyli 635, Liberalni Demokraci 416, a Partia Zielonych zyskała netto 200 miejsc. To ostatnie wybory przed wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na 2024 rok.

Read more -inny link -inny link

Słowacja

Dymisja premiera

8 maja 2023

slovaquie.jpg
6 maja, po odejściu swojego ministra spraw zagranicznych, do dymisji podał się premier Słowacji Eduard Heger. To koniec koalicyjnego rządu, którym kierował od kwietnia 2021 roku. 7 maja prezydent Zuzana Caputová ogłosiła powołanie rządu ekspertów pod kierownictwem prezesa banku centralnego Ludovita Odora. Ma sterować krajem do czasu kolejnych wyborów parlamentarnych zaplanowanych na 30 września.

Read more -inny link

Rada Europy

Raport na temat walki z wykorzystywaniem dzieci w Mołdawii

6 maja 2023

conseilparlement.jpg
W opublikowanym 4 maja raporcie Rady Europy podkreślono konieczność przeznaczenia przez Mołdawię większych środków na identyfikację i wsparcie dzieci wykorzystywanych seksualnie, zwłaszcza tych z najbardziej wrażliwych grup. Zauważono w szczególności, że wojna w Ukrainie wywołała trudności w mołdawskim systemie ochrony dzieci ze względu na zwiększone ryzyko handlu i wykorzystywania dzieci-uchodźców.

Read more

Doroczny raport sekretarz generalnej

6 maja 2023

W swoim rocznym raporcie opublikowanym 5 maja sekretarz generalna Rady Europy Marija Pejčinović Burić wezwała państwa członkowskie, by podczas czwartego szczytu szefów państw i rządów w Reykjaviku w dniach 16-17 maja zobowiązały się do odwrócenia tendencji do dedemokratyzacji. Zwróciła uwagę na wzrost przemocy, zastraszanie i inwigilację dziennikarzy, wykorzystywanie prawa do ograniczania działań społeczeństwa obywatelskiego, nadmierne stosowanie przemocy wobec demonstracji czy mnożenie się mowy nienawiści, zwłaszcza w polityce.

Read more -inny link

Bank Światowy

Ajay Banga wybrany prezesem

8 maja 2023

banque-mondiale.jpg
3 maja Amerykanin indyjskiego pochodzenia Ajay Banga został wybrany na prezesa Banku Światowego. Zapowiedział, że w czasie swojej kadencji za priorytet uzna finansowanie walki z globalnym ociepleniem oraz reformę Banku Światowego. Obejmie urząd 2 czerwca na 5 lat.

Read more -inny link

Eurostat

Spadająca inflacja w kwietniu

6 maja 2023

eurostat.jpg
Zgodnie z opublikowanymi 2 maja szybkimi szacunkami Eurostatu w kwietniu 2023 roku stopa inflacji w strefie euro wyniosła 7% (w porównaniu z 6,9% w marcu). Wzrost inflacji związany jest zwłaszcza ze wzrostem cen energii (+2,5% wobec -0,9% w marcu).

Read more -inny link

Spadek bezrobocia

8 maja 2023

Według danych opublikowanych 3 maja przez Eurostat w marcu 2023 roku wyrównana sezonowo stopa bezrobocia wyniosła 6% w Unii Europejskiej i 6,5% w strefie euro, co oznacza spadek w stosunku do stopy odnotowanej w marcu 2022.

Read more -inny link

Kultura

Loving Picasso w Madrycie

6 maja 2023

culture.jpg
Do 11 czerwca Galeria Opera w Madrycie prezentuje wystawę "Loving Picasso". Ekspozycja upamiętnia 50. rocznicę śmierci legendarnego Pabla Picassa i inauguruje nową przestrzeń wystawienniczą w Madrycie.

Read more

Norman Foster w Centrum Pompidou

6 maja 2023

Do 7 sierpnia Centrum Pompidou w Paryżu zaprasza na ogromną wystawę o Normanie Fosterze, ważnej postaci światowej architektury i przywódcy ruchu high-tech (lub późnego modernizmu). Dwa tysiące metrów kwadratowych, urządzonych w stylu kreślarni, poświęcono jego zeszytom i licznym modelom pozwalającym zrozumieć sto kilkadziesiąt projektów z dziedziny architektury oraz designu.

Read more

Wystawa Louise Bourgeois w Oslo

6 maja 2023

Do 6 sierpnia wystawa "Louise Bourgeois. Wyobrażone rozmowy" w Muzeum Narodowym Norwegii w Oslo prezentuje spotkania Louise Bourgeois (1911-2010) z innymi artystami, w tym z Edvardem Munchem, Pablem Picassem i Alberto Giacomettim. Francusko-amerykańska artystka znana jest z eksploracji artystycznych i społecznych przemian współczesnego życia.

Read more

Robert Doisneau w Mediolanie

6 maja 2023

Do 15 października w klasztorze Sant'Eustorgio, w Muzeum Diecezjalnym Carlo Maria Martini w Mediolanie oglądać można wystawę poświęconą Robertowi Doisneau. Ekspozycja porusza najbardziej emblematyczne tematy jego twórczości, takie jak wojna i wyzwolenie, miłość i pożądanie. Prezentowany jest "Pocałunek przed ratuszem" oraz inne ikoniczne fotografie tego artysty.

Read more

Życie ukryte. Dziecko w polskiej sztuce współczesnej

9 maja 2023

Do 16 lipca wystawa "Życie ukryte. Dziecko w polskiej sztuce współczesnej" w warszawskim Centrum Sztuki Współczesnej pokazuje obraz dziecka i dzieciństwa widziany oczyma ponad 40 artystek i artystów tworzących w okresie od polskiej transformacji ustrojowej przełomu lat 80. i 90. XX wieku do dziś.

Read more

Lavinia Fontana: pionierka, łamaczka reguł w Dublinie

6 maja 2023

Do 27 sierpnia National Gallery of Ireland w Dublinie zaprasza na wystawę poświęconą Lavinii Fontanie, bolońskiej malarce z końca XVI wieku. Jest ona często uważana za pierwszą artystkę, która odniosła sukces zawodowy poza dworem lub klasztorem. Ekspozycja przedstawia życie Fontany poprzez wybór jej najbardziej znanych dzieł i daje wgląd w klimat kulturowy, który pozwolił jej rozkwitnąć jako artystce.

Read more

Vija Celmins i Gerhard Richter w Hamburgu

6 maja 2023

Do 27 sierpnia na wystawie w Kunsthalle Hamburg zgromadzono około 70 prac amerykańskiej malarki Viji Celmins i niemieckiego malarza Gerharda Richtera. Dialog między nimi ujawnia zaskakujące podobieństwa obojga artystów, w tym szczególną rolę szarego koloru w ich twórczości oraz wyraźne zainteresowanie niektórymi tematami, takimi jak życie codzienne, wojna i migracja.

Read more

Europejska Noc Muzeów

9 maja 2023

13 i 20 maja w 1300 muzeach we Francji i w ponad 3000 w całej Europie odbędzie się 19. Europejska Noc Muzeów. Łącznie w prawie 30 europejskich krajach.

Read more

Ponowne otwarcie Gaîté Lyrique

9 maja 2023

Od 12 do 14 maja odbędzie się weekend ponownego otwarcia Gaîté Lyrique w Paryżu, która otwiera nowy rozdział w swojej historii pisany na kilka rąk, dzięki bezprecedensowemu sojuszowi Arty Farty, makesense, SINGA, ARTE France i Actes Sud. Na ten weekend zaplanowano wydarzenie pod nazwą Fabrique de l'époque.

Read more

Agenda

les 8-11 maja

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego (Strasburg)


9 maja

Dzień Europy ()


les 12-13 maja

Nieformalne posiedzenie ministrów spraw zagranicznych (Sztokholm)


14 maja

Spotkanie z przywódcami Armenii i Azerbejdżanu (Bruksela)


15 maja

Posiedzenie Eurogrupy Rada ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu (Bruksela)


Newsletter Archives

Jaki będzie skład polityczny po wyborach europejskich?

Nacjonalistyczne przeszkody i geopolityczne martwe pola: specyficzny przypadek Macedonii Północnej

20 lat po wielkim rozszerzeniu

Nowe europejskie wyzwania: lekcja Schumana

Jakie zdrowie dla Europejczyków?

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy ,Basile Desvignes, Romain Maillot, Lina Nathan, Baptiste Comiti, Sixtine Hartog

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Eric Maurice

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Instytucje europejskie w obliczu kryzysów

pdf

Biuletyn n°1022- wersja 9 mai 2023