Biuletyn n°1023

Open panel Open panel
Biuletyn n°1023
Biuletyn
wtorek, 16 maja 2023
numer 1023
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Geopolityka europejskiej pszenicy
Unia Europejska jest drugim co do wielkości eksporterem pszenicy na świecie, za Rosją, ale przed Stanami Zjednoczonymi. Czy jednak jest świadoma swoich rolniczych atutów i czy chce je utrzymać w XXI wieku?
Więcej
Na pierwszej stronie! : O czym powinni debatować Europejczycy?
photo
Na rok przed wyborami europejskimi ważne jest, aby rozpocząć debaty na miarę stojących przed Europą wyzwań, takich jak te związane z gospodarką i innowacjami czy bezpieczeństwem i obroną, pisze Jean-Dominique Giuliani... Więcej

Fundacja : Publikacja "The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2023"
photo
Europa się zmieniła... Pokazuje to "The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2023", który analizuje głębokie zmiany, jakie dokonały się w Europie, a które przyspieszył szok wojny w Ukrainie. To 17. wydanie opublikowane przez wydawnictwo Marie B. zawiera 19 artykułów osobistości wysokiego szczebla, 30 oryginalnych map i kompletny zestaw statystyk z komentarzem. Książka jest dostępna po francusku w wersji drukowanej i cyfrowej oraz po angielsku w wersji cyfrowej. Zamów ją teraz... Więcej
Więcej
Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety
photo
Reagując na gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19, Unia Europejska utworzyła fundusz odbudowy o wartości 672,5 mld euro. 10 maja Litwa otrzymała pierwszą płatność w wysokości 565 mln euro. 12 maja zatwierdzono plan Estonii opiewający na 953 mln euro. Tego samego dnia opublikowano wyniki Eurobarometru wskazujące na pozytywne opinie europejskich obywateli na temat unijnego wsparcia dla państw członkowskich w ramach planów odbudowy. Fundacja oferuje interaktywną mapę planów kraj po kraju, abyście mogli poznać kwoty i harmonogramy... Więcej
Więcej | Więcej

Ukraina/Rosja : Wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Rzymie, Berlinie, Paryżu i Londynie
photo
13 maja prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w Rzymie z papieżem Franciszkiem, prezydentem Włoch Sergio Mattarellą i premier Giorgią Meloni. 14 maja spotkał się w Berlinie z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem i kanclerzem Olafem Scholzem, a następnie zjadł w Paryżu obiad z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. 15 maja był w Londynie, gdzie spotkał się z brytyjskim premierem Rishim Sunakiem. Na każdym etapie tej podróży dużo się mówiło o militarnym wsparciu dla Ukrainy... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej | Więcej
Wołodymyr Zełenski i ukraiński naród otrzymują Nagrodę Karola Wielkiego
photo
14 maja prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i ukraiński naród otrzymali w Akwizgranie Nagrodę Karola Wielkiego za zaangażowanie na rzecz zjednoczenia Europy: "Prezydent Zełenski i ukraiński naród walczą o wartości, które uosabia ta nagroda: demokrację i praworządność, wolność słowa i wolność kreowania własnego losu"... Więcej
Więcej
Wizyty Ursuli von der Leyen i Ylvy Johansson w Kijowie
photo
9 maja przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen udała się do Kijowa, gdzie spotkała się z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Pogratulowała mu zorganizowania Dnia Europy, który określiła jako "serce bijące europejskimi wartościami". Przypomniała o 3 priorytetach: produkcji i dostawach amunicji na Ukrainę, wsparciu finansowym dla tego kraju i sankcjach przeciwko Rosji. Tego samego dnia do Kijowa udała się międzynarodowa koalicja na rzecz utworzenia trybunału ds. przestępstwa agresji na Ukrainę (Core Group). 11 maja komisarz Ylva Johansson i dyrektorka Europolu były obecne w Kijowie, aby spotkać się ukraińskim ministrem spraw wewnętrznych Ihorem Kłymenką i minister ds. reintegracji terytoriów tymczasowo okupowanych Iryną Wereszczuk... Więcej
Więcej | Więcej
Odnowienie wsparcia handlowego dla Ukrainy
photo
9 maja europosłowie zatwierdzili przedłużenie o rok zawieszenia ceł importowych, ceł antydumpingowych i ograniczeń w eksporcie z Ukrainy do Unii. Po jego przyjęciu przez Radę instrument będzie stosowany do czerwca 2024 roku w odniesieniu do owoców i warzyw objętych systemem cen wejścia, a także do produktów rolnych i przetworzonych produktów rolnych objętych kontyngentami taryfowymi... Więcej
Wsparcie wojskowe dla Ukrainy
photo
11 maja brytyjski sekretarz obrony Ben Wallace ogłosił, że Zjednoczone Królestwo oficjalnie przekazało Ukraińcom rakiety powietrze-ziemia dalekiego zasięgu o nazwie Storm Shadow. Zjednoczone Królestwo jest pierwszym krajem, który dostarczył Ukrainie rakiety będące w stanie dotrzeć do obszarów kontrolowanych przez rosyjskie siły, a położonych w odległości ponad 250 km... Więcej
Więcej

Komisja : Wiosenne prognozy gospodarcze
photo
15 maja Komisja zaprezentowała swoje wiosenne prognozy gospodarcze. W przypadku Unii Europejskiej przewiduje wzrost o 1% w 2023 roku i o 1,7% w 2024, a w przypadku strefy euro o 1,1% w 2023 i o 1,6% w 2024. Komisja szacuje, że w 2023 inflacja sięgnie 6,1%, a w 2024 3,2%... Więcej
Uruchomienie pierwszych wspólnych zakupów gazu
photo
10 maja Komisja ogłosiła pierwszy międzynarodowy przetarg na wspólny zakup gazu przez Unię, na łączną ilość 11,6 mld metrów sześciennych, które mają zostać dostarczone między czerwcem 2023 a majem 2024 roku. Jeszcze tego samego dnia odpowiedziało 77 firm. Dostawcy mieli czas na złożenie ofert do 15 maja... Więcej
Więcej | Więcej

Parlament : Absolutorium, odbudowa i zasoby własne
photo
10 maja europosłowie zatwierdzili wykonanie budżetu na 2021 rok dla wszystkich instytucji z wyjątkiem Rady Europejskiej, do której apelują o znalezienie rozwiązania respektującego rolę Parlamentu w procedurze udzielania absolutorium. Przyjęli rezolucję wyrażającą zaniepokojenie, że sposób wykorzystania środków z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności jest niewystarczająco weryfikowany, zastanawiają się nad wpływem kosztów pożyczki na odbudowę na budżet Unii na 2024 rok oraz przyjęli rezolucję wzywającą do wprowadzenia nowych "zasobów własnych"... Więcej
Więcej | Więcej
Głosowanie nad przystąpieniem do Konwencji Stambulskiej
photo
10 maja europosłowie zatwierdzili przystąpienie Unii do Konwencji Stambulskiej przeciwko przemocy wobec kobiet. Teraz do Rady należy sfinalizowanie ratyfikacji tego dokumentu. Europosłowie wzywają też państwa członkowskie, które jeszcze tego nie uczyniły (są to Bułgaria, Czechy, Węgry, Łotwa, Litwa i Słowacja) do ratyfikacji konwencji... Więcej
Więcej
Mandat negocjacyjny w sprawie sztucznej inteligencji
photo
11 maja Komisje Rynku Wewnętrznego i Wolności Obywatelskich przyjęły projekt mandatu negocjacyjnego dotyczącego rozporządzenia w sprawie nowych unijnych przepisów w zakresie systemów sztucznej inteligencji. Rozporządzenie powinno wprowadzić zasady przejrzystości i zarządzania ryzykiem. Projekt mandatu negocjacyjnego obejmuje zakaz nadzoru biometrycznego, rozpoznawania emocji i systemów sztucznej inteligencji dla policyjnych oddziałów prewencji. Aby można było rozpocząć negocjacje z Radą, mandat musi zostać zatwierdzony na czerwcowym posiedzeniu plenarnym... Więcej
Więcej
Głosowanie w sprawie ekologiczności produktów i redukcji emisji metanu
photo
11 maja europosłowie przyjęli mandat negocjacyjny dotyczący dyrektywy w sprawie umożliwienia konsumentom działań na rzecz transformacji ekologicznej. A 9 maja przyjęli swoje stanowisko w sprawie dokumentu dotyczącego ograniczenia emisji metanu w sektorze energetycznym. Zwracają się do Komisji o wyznaczenie wiążącego celu na rok 2030. Kolejnym krokiem jest teraz znalezienie porozumienie w sprawie tych dokumentów z Radą... Więcej
Więcej
Rezolucje na temat Serbii i Kosowa
photo
10 maja europosłowie przyjęli dwie rezolucje wzywające Serbię i Kosowo do osiągnięcia porozumienia w sprawie wzajemnego uznania i normalizacji stosunków, ponawiając swoje poparcie dla wniosku Kosowa o przystąpienie do Unii Europejskiej oraz zwracając się do Serbii o dostosowanie się do unijnych sankcji wobec Rosji... Więcej
Więcej
Nagroda im. Karola Wielkiego dla Młodzieży
photo
12 maja AILEM, belgijska aplikacja oferująca kursy językowe dla uchodźców, otrzymała w Akwizgranie Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży 2023. Na drugim miejscu znalazły się dwa projekty: "Mobilne Muzeum Klimatu" z Litwy i "Korespondent europejski" z Holandii. Nagroda przyznawana jest wspólnie przez Parlament Europejski i Fundację Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego... Więcej

Dyplomacja : Nieformalne posiedzenie ministrów spraw zagranicznych
photo
12 i 13 maja w Sztokholmie obradowali ministrowie spraw zagranicznych. Dyskutowali o wzmocnieniu europejskiej reakcji na agresję Rosji na Ukrainą. Przeprowadzili również strategiczną dyskusję na temat relacji Unii Europejskiej z Chinami... Więcej
Forum Unia Europejska-Indo-Pacyfik
photo
13 maja w Sztokholmie odbył się szczyt ministerialny Unii Europejskiej na temat Indo-Pacyfiku. Omówiono narastające napięcia w tym regionie, owocujące presją na handel, a także konieczność rozwoju technologii oraz politykę zagraniczną i bezpieczeństwa. Poza tym Szwecja i UE potwierdziły konieczność pogłębienia politycznych partnerstw i dialogu politycznego z tym obszarem. Na posiedzeniu gościli uczestnicy z krajów członkowskich UE, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, przedstawiciele organizacji regionalnych, a także z 26 krajów strefy Indo-Pacyfiku, z wyjątkiem Chin... Więcej
Więcej | Więcej
Charles Michel spotyka się z przywódcami Armenii i Azerbejdżanu
photo
14 maja przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel gościł w Brukseli prezydenta Azerbejdżanu Ilhama Alijewa i premiera Armenii Nikola Paszyniana. Dyskutowali o normalizacji stosunków, rozmowach na temat traktatu pokojowego i delimitacji granic, ale także o odblokowaniu transportu i powiązań gospodarczych w regionie Kaukazu Południowego oraz o prawach i bezpieczeństwie Ormian żyjących w Górskim Karabachu... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów finansów i prezesów banków centralnych G7
photo
Od 11 do 13 maja w Japonii odbywało się posiedzenie ministrów finansów i prezesów banków centralnych grupy G7. Potwierdzono wsparcie dla Ukrainy i zdecydowano się kontynuować działania zaspakajające pilne potrzeby w zakresie finansowania krótkookresowego, a także wspierać kraje sąsiedzkie, które zostały poważnie dotknięte przez kryzys. Co więcej, zdecydowano się wdrożyć polityki makroekonomiczne skoncentrowane na stabilności i wzroście, wspierające średniookresową stabilność finansów publicznych i stabilność cen... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Sąd Unii unieważnia zatwierdzenie dokapitalizowania Lufthansy
photo
W wyroku wydanym 10 maja Sąd Unii stwierdził nieważność decyzji Komisji zatwierdzającej dokapitalizowanie Lufthansy przez Niemcy na kwotę 6 mld euro, co miało miejsce w kontekście pandemii COVID-19... Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Sprawozdanie na temat nadzoru ryzyka kredytowego banków
photo
W sprawozdaniu opublikowanym 12 maja Trybunał Obrachunkowy UE stwierdza, że Europejski Bank Centralny (EBC) musi wzmocnić swój nadzór nad ryzykiem kredytowym banków w Unii. Wskazuje, że EBC nie nałożył proporcjonalnie wyższych wymogów kapitałowych na bardziej narażone banki i nie zaostrzył w wystarczającym stopniu środków ostrożnościowych dla banków, które pozwalają sobie na utrzymywanie słabości w zarządzaniu ryzykiem kredytowym... Więcej

Niemcy : Wystąpienie Olafa Scholza w Parlamencie Europejskim
photo
9 maja kanclerz Niemiec Olaf Scholz wystąpił w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, potwierdzając, iż potrzebna jest Unia "rozszerzona i zreformowana" oraz "otwarta na przyszłość". Przypomniał też, że Unia Europejska powinna pracować nad odbudową Ukrainy, wzmocnieniem partnerstwa z krajami Południa, wypełnieniem swoich międzynarodowych zobowiązań, rozszerzeniem w kierunku Bałkanów Zachodnich i zarządzaniem migracjami... Więcej
Więcej

Francja : Komunikat w sprawie francusko-niemieckiej współpracy
photo
10 maja minister spraw zagranicznych Francji Catherine Colonna i jej niemiecka odpowiedniczka Annalena Baerbock, uczestniczące we francuskiej Radzie Ministrów, przedstawiły komunikat o dwustronnej współpracy obu krajów. Francja i Niemcy oświadczają, że łączy je wspólna determinacja, by wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne, i by uczynić z Europy konkurencyjną potęgę przemysłową... Więcej
Więcej
Pomimo szoków Francja nadal na czele peletonu w Europie
photo
11 maja EY (Ernst & Young Global Limited) - firma zajmująca się audytem finansowym - opublikowała swój pierwszy barometr atrakcyjności Francji na rok 2023. Wynika z niego, że kraj znajduje się na szczycie europejskiego rankingu lokalizacji inwestycji zagranicznych czwarty rok z rzędu. Tego samego dnia prezydent Francji Emmanuel Macron przedstawił swoją strategię przyspieszenia reindustrializacji Francji. Przy tej okazji powiedział, że chce "europejskiej przerwy regulacyjnej" w sprawach środowiskowych... Więcej
Więcej | Więcej

Grecja : Tendencje wyborcze na tydzień przed wyborami
photo
Według sondażu opublikowanego przez Kapa Research 12 maja partia Nowa Demokracja dotychczasowego premiera Kyriakosa Mitsotakisa prowadzi sondażach przed wyborami parlamentarnymi 21 maja - chce na nią zagłosować 31,6%. Tym samym wyprzedza ugrupowania SYRIZA (25,8%) i PASOK (8,5%), Partię Komunistyczną (6,6%), nacjonalistyczne Greckie Rozwiązanie (3,8%) oraz MeRA25 Janisa Warufakisa (3,5%)... Więcej

Luksemburg : Wizyta Jeana Asselborna w Zjednocznym Królestwie
photo
11 maja minister spraw zagranicznych Luksemburga Jean Asselborn złożył roboczą wizytę w Zjednoczonym Królestwie. Został przyjęty przez swojego brytyjskiego odpowiednika Jamesa Cleverly'ego. Podpisali wspólną deklarację o współpracy dwustronnej swoich krajów... Więcej

Portugalia : Wizyta prezydenta w Parlamencie i w Radzie Europy
photo
W przemówieniu wygłoszonym 10 maja w Parlamencie Europejskim w Strasburgu prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa przedstawił ożywienie gospodarcze, rozszerzenie, migrację i energię jako główne wyzwania stojące przed Unią po zakończeniu wojny Rosji z Ukrainą. Spotkał się również z sekretarz generalną Rady Europy Mariją Pejčinović Burić, aby omówić szczyt szefów państw i rządów w Reykjaviku w dniach 16-17 maja... Więcej
Więcej | Więcej

Mołdawia : Porozumienie w sprawie łączności i pomocy makrofinansowej
photo
9 maja unijna komisarz ds. transportu Adina Valean oraz minister infrastruktury i rozwoju regionalnego Mołdawii Lilia Dabija podpisały umowę o stowarzyszeniu Mołdawii z instrumentem "Łącząc Europę". Tego samego dnia europosłowie przyjęli dodatkowe 145 mln euro wsparcia dla Mołdawii, dzięki czemu łączna kwota pomocy makrofinansowej UE dla tego kraju wynosi 295 mln euro. Teraz pomoc tę musi zatwierdzić Rada... Więcej
Więcej

Turcja : Wybory prezydenckie i parlamentarne
photo
14 maja w Turcji odbyły się wybory prezydenckie i parlamentarne. Według wstępnych wyników urzędujący prezydent Recep Tayyip Erdogan (AKP) uzyskał 49,42% głosów, wobec 44,95% dla kandydata opozycyjnej koalicji (CHP) Kemala Kiliçdaroglu oraz 5,2% dla Sinana Ogana (ATA). Zatem 28 maja odbędzie się II tura. W wyborach parlamentarnych AKP zdobyła 266 mandatów na 600, Republikańska Partia Ludowa (CHP) 169, Partia Zielonej Lewicy (YSP) 62, Nacjonalistyczna Partia Działania (MHP) 50, Partia Dobra (IYI) 44, Nowa Partia Społeczna 5, a Partia Robotnicza 4... Więcej
Więcej | Więcej

Kultura : Laury Eurowizji
photo
14 maja Szwedka Loreen wygrała 67. Konkurs Piosenki Eurowizji w Liverpoolu. Ukraina - zwycięzca z 2022 roku - nie mogła być gospodarzem konkursu z powodu wojny na swoim terytorium. Piosenkarka Loreen wygrała tę imprezę już drugi raz. Tym samym Szwecja wyrównała irlandzki rekord największej liczby zwycięstw danego kraju (siedem wygranych)... Więcej
"Van Gogh w Auvers" w Amsterdamie
photo
Do 3 września Muzeum Van Gogha w Amsterdamie organizuje wystawę "Van Gogh w Auvers", która obejmuje końcowy etap życia malarza, kiedy osiadł w Auvers-sur-Oise, niedaleko Paryża. Był w tym okresie niezwykle produktywny... Więcej
Max Ernst w Aix en Provence
photo
Do 8 października Hôtel de Caumont w Aix-en-Provence zaprasza na wystawę poświęconą Maxowi Ernstowi (1891-1976). Za pośrednictwem blisko 120 prac ekspozycja odtwarza kroki tego artysty związanego z grupą Dada i surrealizmem oraz uhonorowuje jego magiczne i wyzwolone światy... Więcej
Wystawa "Święty Franciszek z Asyżu" w Londynie
photo
Do 30 lipca w National Gallery w Londynie oglądać można wystawę poświęconą świętemu Franciszkowi z Asyżu. Ekspozycja analizuje, dlaczego ten święty jest postacią istotną dla naszych czasów, szczególnie ze względu na jego skłonność do nawiązywania pokojowego dialogu z innymi głównymi religiami monoteistycznymi... Więcej
Wystawa Niko Pirosmaniego w Kopenhadze
photo
Do 20 sierpnia w Muzeum Sztuki Nowoczesnej Luizjana w Kopenhadze pokazywana jest twórczość Niko Pirosmaniego (1862-1918), po raz pierwszy w Europie Północnej. Gruziński artysta to mityczna postać w historii modernistycznej sztuki. Ekspozycja prezentuje około pięćdziesięciu rzadko wystawianych prac Pirosmaniego, wypożyczonych z Muzeum Narodowego Gruzji... Więcej
Ruchomy obraz i feministyczne tworzenie światów
photo
Do 16 lipca Muzeum nad Wisłą w Warszawie prezentuje "Bez mistrza, bez pana. Ruchomy obraz i feministyczne tworzenie światów" - wystawę poświęconą filmom o kobietach tworzonym przez kobiety. Obejmuje prace o dużej różnorodności stylistycznej... Więcej
Wystawa World Press Photo 2023 w Rzymie
photo
Do 4 czerwca w Palazzo dei Pubblici w Rzymie trwa wystawa World Press Photo 2023. Można na niej zobaczyć przedpremierowy pokaz zdjęć finalistów prestiżowej nagrody International Photojournalism Award, która co roku wyróżnia kilku zawodowych fotografów za ich najlepsze zdjęcia. W tym roku ukraiński fotograf Jewgienij Małoletka został nagrodzony za jedną ze swoich fotografii wykonanych 9 marca 2022 podczas oblężenia Mariupola w Ukrainie... Więcej
Więcej
Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes
photo
Od 16 do 27 maja odbywa się 76. Festiwal Filmowy w Cannes. Tej edycji przewodniczy szwedzki reżyser Ruben Ostlund, dwukrotny zdobywca Złotej Palmy. W konkursie bierze udział 21 filmów, 12 pokazywanych jest poza konkursem, w tym film Martina Scorsese oraz film o nowych przygodach Indiany Jonesa... Więcej
Josephine Baker w Bonn
photo
Do 24 września Kunsthalle w Bonn zaprasza na wystawę poświęconą Josephine Baker, światowej gwieździe, która stała się jedną z pierwszych czarnych ikon kultury XX wieku. Ekspozycja przygląda się jej licznym aktywnościom od ruchu oporu po wsparcie dla ruchu praw obywatelskich. Pokazuje, jak Josephine Baker obróciła rzekome piętno swojego koloru skóry na swoją korzyść, wykorzystując swoją sławę jako broń w walce o wolność i przeciwko rasizmowi... Więcej
Salon Książki w Turynie
photo
Od 18 do 22 maja odbędzie się 35. Salon Książki w Turynie. Tegoroczna edycja uhonoruje Sardynię i Albanię programem związanym z podzielaną przez nie kulturą śródziemnomorską. Wielu autorów weźmie udział w tym 5-dniowym wydarzeniu... Więcej
Picasso w Casa Encendida
photo
Do 7 stycznia 2024 roku Casa Encendida w Madrycie organizuje wystawę z okazji pięćdziesiątej rocznicy śmierci Picassa. Ekspozycja zatytułowana "Picasso: bez tytułu" jest oryginalna, ponieważ składa się z około pięćdziesięciu dzieł Picassa nieposiadających tytułów. 50 artystów biorących udział w wystawie nadało tym pracom nowe nazwy, proponując szczególne spojrzenie na ostatni okres twórczości Picassa... Więcej
Więcej
Biennale architektury w Wenecji
photo
Od 20 maja do 26 listopada w Wenecji odbywa się Biennale Architektury 2023. 20 maja Demas Nwoko otrzyma Złotego Lwa za całokształt twórczości. Tematem 18. Międzynarodowej Wystawy Architektury, zatytułowanej "Laboratorium przyszłości", jest dekolonizacja i dekarbonizacja... Więcej
Więcej

16maj
16 maja

Bruksela

Rada do Spraw Gospodarczych i Finanswych
Rada ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu

16maj
16-17 maja

Reykjavik

Szczyt szefów państw i rządów Rady Europy

19maj
19-21 maja

Hiroshima

Szczyt G7

21maj
21 maja

Grecja

Wybory parlamentarne

22maj
22-23 maja

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych
Rada do Spraw Konkurencyjności

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2023
Biuletyn n°1025
Z wojną u swoich bram Mołdawia przyspiesza integrację z Unią Europejską
Opublikowany 30/05/2023
Biuletyn n°1024
Koniec silników spalinowych: odwracanie kota ogonem!
Opublikowany 22/05/2023
Biuletyn n°1023
Geopolityka europejskiej pszenicy
Opublikowany 15/05/2023
Biuletyn n°1022
Instytucje europejskie w obliczu kryzysów
Opublikowany 09/05/2023
Biuletyn n°1021
Ponowne uzbrojenie marynarki wojennej: perspektywy europejskie
Opublikowany 02/05/2023
Biuletyn n°1020
Sześć pierwszych miesięcy Giorgii Meloni
Opublikowany 24/04/2023
Biuletyn n°1019
Europejskie polityki zwalczania propagandy
Opublikowany 17/04/2023
Biuletyn n°1018
Nowe życie Unii Europejskiej
Opublikowany 11/04/2023
Biuletyn n°1017
Osądzić Putina
Opublikowany 03/04/2023
Biuletyn n°1016
Powrót energii jądrowej do łask europejskiej opinii publicznej? Kilka przyczynków na temat szybkiej zmiany paradygmatu
Opublikowany 27/03/2023
Biuletyn n°1015
Powrót kryzysu bankowego?
Opublikowany 20/03/2023
Biuletyn n°1014
Państwo prawa: niepewny zakład warunkowości
Opublikowany 13/03/2023
Biuletyn n°1013
Równość kobiet i mężczyzn w Europie: model na świecie... jeszcze niedoskonały
Opublikowany 06/03/2023
Biuletyn n°1012
Europa mocarstwem: teraz albo nigdy
Opublikowany 27/02/2023
Biuletyn n°1011
Wojna w Ukrainie i działalność Unii Europejskiej: wiedza techniczna i polityczna
Opublikowany 20/02/2023
Biuletyn n°1010
Czy Unia Europejska może jeszcze wyrwać Bałkany z objęć ich przeznaczenia?
Opublikowany 13/02/2023
Biuletyn n°1009
Europejska solidarność energetyczna: wzmocnienie odporności Unii Europejskiej na kryzysy
Opublikowany 06/02/2023
Biuletyn n°1008
Ponad europejską eksterytorialnością, na rzecz inteligencji prawa i jego zgodności w służbie suwerenności
Opublikowany 30/01/2023
Biuletyn n°1007
Traktat Elizejski, pojednanie francusko-niemieckie i konstrukcja europejska: mity i rzeczywistość
Opublikowany 23/01/2023
Biuletyn n°1006
Suwerenność cyfrowa: na rzecz Planu Schumana danych
Opublikowany 16/01/2023
Biuletyn n°1005
Unia Europejska w obliczu wojny w Ukrainie: liberalna potęga i jej ograniczenia
Opublikowany 09/01/2023