Biuletyn n°969

Open panel Open panel
Biuletyn n°969
Biuletyn
wtorek, 1 marca 2022
numer 969
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
O kilku prawdach na temat Ukrainy i Rosji
Inwazja Władimira Putina na Ukrainę, która miała miejsce 24 lutego, opiera się na bardzo długim procesie przepisywania historii na nowo, zgodnie z którym Rosja, Ukraina i Białoruś to ten sam naród. Ta tragedia, prawdziwy punkt zwrotny dla kontynentu, jest sprawdzianem dla spójności Unii Europejskiej, podczas gdy Ukraińcy masowo zwracają się ku modelowi europejskiemu - zauważa były ambasador Francji Jacques Faure.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Oblicze koszmaru
photo
Inwazja rosyjskich wojsk na Ukrainę jest bezsensownym czynem przestępczym, którego nikt nie mógł przewidzieć. Ale Władimir Putin dodał otuchy, zachęcił i prawdopodobnie przekształcił Unię Europejską, która działa szybko i z determinacją - podkreśla Jean-Dominique Giuliani. W ciągu 3 dni sprawa Europy silnej w wymiarze militarnym i dyplomatycznym poczyniła większe postępy niż przez trzydzieści lat... Więcej
Więcej

Fundacja : "Européen, sans complexes"
photo
W swojej książce Jean-Dominique Giuliani, prezes Fundacji, zwraca się bez kompleksów do swoich współobywateli, którzy muszą odrzucić kłamstwa na temat Unii Europejskiej, a jednocześnie nieustannie przyczyniać się do jej ulepszania. Książka, wydana przez wydawnictwo Marie B, jest dostępna w wersji drukowanej na stronie internetowej Fundacji oraz w księgarniach. Zamów ją... Więcej
Więcej
Białoruś: chronologia trwającej rewolucji
photo
25 lutego Rada Europejska zdecydowanie potępiła udział Białorusi w rosyjskim ataku na Ukrainę, który został częściowo przeprowadzony z jej terytorium. Unia Europejska zdecydowała się rozszerzyć na Białoruś ograniczenia eksportowe dotyczące towarów podwójnego zastosowania (zastosowane wobec Rosji) i nałoży sankcje na Białorusinów, którzy uczestniczą w rosyjskim wysiłku wojennym. Liderka opozycji Swietłana Cichanouska ogłosiła w Paryżu, że wkrótce zostanie utworzony rząd na uchodźstwie. Fundacja przedstawia chronologię wydarzeń, abyście mogli Państwo śledzić najnowsze wydarzenia związane z kryzysem wywołanym sfałszowaniem wyborów prezydenckich w sierpniu 2020 roku i represjami wobec demokratycznej opozycji... Więcej
Bezpieczeństwo energetyczne i transformacja klimatyczna, jaka będzie europejska strategia klimatyczna?
photo
23 lutego Fundacja zorganizowała wideokonferencję na temat powiązań między zmianami klimatycznymi a bezpieczeństwem energetycznym na szczeblu europejskim. Dostępne jest nagranie z tego wydarzenia w ramach francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej... Więcej
Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
Spadek liczby nowych zakażeń pozwolił rządom europejskich państw na złagodzenie lub zniesienie ograniczeń. We Francji od 28 lutego noszenie maseczek nie jest już obowiązkowe w miejscach objętych paszportem szczepień, ale pozostaje obowiązkowe w transporcie. Francja i Belgia zamierzają zresztą wkrótce znieść paszport zdrowotny. Niemcy planują znieść ograniczenia do 20 marca. We Włoszech sanitarny stan wyjątkowy zakończy się 31 marca. Fundacja oferuje kompletną mapę stosowanych środków. To niezbędne źródło informacji, regularnie aktualizowane, abyście mogli Państwo śledzić rozwój sytuacji i poznać instrumenty stosowane w państwach członkowskich UE... Więcej
"Permanent Atlas of the European Union"
photo
"Permanent Atlas of the European Union" - jedyna w swoim rodzaju publikacja - oferuje kompletny i przystępny obraz Unii Europejskiej, strefy euro i każdego z 27 państw członkowskich. Zawiera bardzo wiele map. Książka jest dostępna po angielsku w wersji cyfrowej... Więcej
Publikacje Fundacji na temat Ukrainy
photo
Od momentu powstania Fundacja Roberta Schumana jest bardzo zaangażowana w Ukrainie, organizując liczne wydarzenia i szkolenia, w tym na Krymie przed 2014 rokiem. Fundacja przedstawia zestawienie opracowań, które w ciągu ostatnich kilku lat poświęciła temu sąsiadującemu z Unią krajowi... Więcej

Ukraina/Rosja : Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej
photo
Na posiedzeniu 24 lutego Rada Europejska potępiła "z całą mocą (...) niczym niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresję wojskową" Rosji przeciwko Ukrainie i wezwała ją do natychmiastowego zaprzestania działań. Zgodziła się na pakiet sankcji o "rozległych i poważnych" konsekwencjach dla Rosji i wezwała do przygotowania sankcji indywidualnych i gospodarczych, które obejmą również Białoruś. Zadeklarowała dalsze wsparcie polityczne, finansowe, humanitarne i logistyczne dla Ukrainy oraz powtórzyła swoje "niezachwiane poparcie" i zaangażowanie na rzecz suwerenności oraz integralności terytorialnej Gruzji i Mołdawii... Więcej
Więcej
Deklaracja przedstawicieli europejskich parlamentów
photo
25 lutego przedstawiciele Komisji Spraw Zagranicznych i Obrony wszystkich krajowych parlamentów w Unii Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego zorganizowali konferencję międzyparlamentarną na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. We wspólnej deklaracji potępili rosyjską agresję na Ukrainie, potwierdzili swoje poparcie dla suwerenności i integralności Ukrainy oraz wezwali Europę, by uczyniła wszystko w celu zapewnienia skoordynowanej, skutecznej i jednolitej reakcji, żeby ukarać Rosję i przyjąć uchodźców wojennych... Więcej
Nieformalne posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych
photo
Na zakończenie nadzwyczajnego posiedzenia ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych 27 lutego podjęto decyzję o pełnej aktywizacji unijnego zintegrowanego mechanizmu reagowania na szczeblu politycznym na sytuacje kryzysowe (IPCR). Ministrowie zobowiązali się do zapewnienia dodatkowej pomocy humanitarnej Ukrainie i wszelkiej niezbędnej pomocy Mołdawii. Jeśli chodzi o przyjmowanie uchodźców, przewidziano wsparcie zdolności do przyjmowania uchodźców, zwłaszcza w państwach graniczących z Ukrainą. Zostanie także utworzona platforma solidarności w zakresie zarządzania granicami zewnętrznymi. Ministrowie wezwali państwa członkowskie do nieuznawania paszportów wydanych przez rosyjskie władze na okupowanych terytoriach Ukrainy... Więcej
Deklaracja ministrów finansów
photo
25 lutego, we wspólnym oświadczeniu z Komisją i Europejskim Bankiem Centralnym, 27 ministrów finansów zapewniło, że sankcje wobec Rosji pozostaną w mocy "tak długo, jak będzie to konieczne, i będą uzupełniane nowymi decyzjami". Podczas spotkania w Paryżu omówiono konsekwencje wojny dla sektora energetycznego i zobowiązano się do przyspieszenia realizacji projektów "mających na celu wzmocnienie naszej niezależności gospodarczej oraz zapewnienie trwałego i odpornego wzrostu"... Więcej
Europejczycy potępiają rosyjską inwazję
photo
Wszyscy europejscy przywódcy potępili rosyjską agresję na Ukrainę. Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że atak stanowi "najpoważniejsze od dziesięcioleci naruszenie stabilności naszej Europy", na które należy odpowiedzieć "bez słabości i z zimną krwią". Kanclerz Niemiec Olaf Scholz nazwał tę "nieuzasadnioną" wojnę "wojną Putina". Polski premier Mateusz Morawiecki wezwał wolny świat do odrzucenia tego "barbarzyństwa". Premier Hiszpanii Pedro Sanchez "energicznie" potępił tę "całkowicie nieuzasadnioną agresję". Brytyjski premier Boris Johnson potępił atak "bez wiarygodnego uzasadnienia" i wezwał do podjęcia wszelkich kroków w celu powstrzymania tej "ohydnej i barbarzyńskiej hucpy"... Więcej
Deklaracja G7
photo
24 lutego przywódcy państw grupy G7 potępili "niesprowokowany i całkowicie nieuzasadniony atak" Rosji na Ukrainę i wezwali społeczność międzynarodową do podjęcia takich samych "jednoznacznych" działań. Zapowiedzieli "ostre i skoordynowane sankcje gospodarcze i finansowe" oraz wyrazili gotowość do udzielenia Ukrainie pomocy humanitarnej... Więcej
Więcej
Zamknięcie procesu akcesji Rosji do OECD
photo
25 lutego Rada OECD podjęła decyzję o formalnym zamknięciu procesu akcesyjnego Rosji, którego finalizacja została odroczona w 2014 roku, po aneksji Krymu. Rada podjęła decyzję o zamknięciu biura organizacji w Rosji, zawieszeniu wszelkiej nowej umowy o dobrowolnych składkach oraz o rezygnacji z wszystkich projektów finansowanych z dobrowolnych składek z Rosji, które jeszcze się nie rozpoczęły. Podjęto również decyzję o wzmocnieniu wsparcia OECD dla demokratycznie wybranego rządu Ukrainy... Więcej
Zawieszenie lotów
photo
Loty z Rosji lub organizowane przez rosyjskiego firmy nie mogą już wlatywać w przestrzeń powietrzną około 20 europejskich krajów. Stosowne decyzje zostały podjęte w odwecie za rosyjską inwazję na Ukrainę... Więcej
Więcej
Sport wobec wojny na Ukrainie
photo
Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę szereg międzynarodowych federacji sportowych podjęło więcej niż symboliczne działania: zawody zostały przeniesione, począwszy od finału Ligi Mistrzów; odwołano Grand Prix Formuły 1 w Soczi; sportowcy zostali uznani za personae non gratae; sponsorzy zostali skreśleni lub zakwestionowani. Rosyjska inwazja na Ukrainę ma już poważne konsekwencje dla zawodowego sportu oraz dla wizerunku Rosji i jej obecności w zawodach... Więcej
Więcej | Więcej
ONZ organizuje pomoc humanitarną, a Zgromadzenie Ogólne obraduje
photo
27 lutego członkowie Rady Bezpieczeństwa przyjęli rezolucję wzywającą do zwołania na 28 lutego nadzwyczajnego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie sytuacji na Ukrainie. Sekretarz Generalny Antonio Guterres zaapelował, by nie rezygnować i dać kolejną szansę pokojowi. Mianował Amina Awada koordynatorem ONZ ds. kryzysu na Ukrainie. 28 września prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego Karim Khan podjął decyzję o wszczęciu dochodzenia w sprawie ewentualnych zbrodni wojennych lub aktów ludobójstwa popełnionych na Ukrainie... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
Deklaracja NATO
photo
25 lutego szefowie państw i rządów NATO potępili "z największą stanowczością" inwazję Rosji na Ukrainę jako "bardzo poważny błąd strategiczny". Przedyskutowali plany, jakie należy wdrożyć w celu ochrony wschodnich członków Sojuszu, i potwierdzili, że dokonają "wszelkich niezbędnych dyslokacji, aby zapewnić silne i wiarygodne odstraszanie oraz obronę w ramach Sojuszu teraz i w przyszłości"... Więcej
Więcej | Więcej
Rada ds. Energii
photo
28 lutego 27 ministrów ds. energii dyskutowało nad sposobami ograniczenia wzrostu cen spowodowanego wojną i zwróciło się do Komisji o zaproponowanie środków nadzwyczajnych. Rozmawiano także o możliwości synchronizacji ukraińskiej sieci elektrycznej z siecią Unii Europejskiej... Więcej
Kandydatura Ukrainy do Unii Europejskiej
photo
28 lutego prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wysłał wniosek o członkostwo swojego kraju w UE. We wspólnym liście osiem państw członkowskich zwróciło się z prośbą, aby Ukraina otrzymała natychmiastową perspektywę członkostwa... Więcej
Więcej
Sankcje Unii Europejskiej wobec Rosji
photo
25 lutego przywódcy UE przyjęli nowe sankcje wobec Rosji w związku z agresją wojskową na Ukrainę. Wprowadzono indywidualne sankcje przeciwko Władimirowi Putinowi, jego ministrowi spraw zagranicznych Siergiejowi Ławrowowi i członkom rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa, a także osobom, które ułatwiły rosyjski atak wojskowy z Białorusi, by zamrozić ich aktywa w Unii. 26 lutego Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Kanada i Wielka Brytania ogłosiły planowane wykluczenie niektórych rosyjskich banków z systemu komunikacji finansowej SWIFT oraz podjęcie działań mających na celu uniemożliwienie rosyjskiemu bankowi centralnemu finansowania wojny. 27 lutego Unia ogłosiła, że sfinansuje zakup broni i jej dostawę na Ukrainę na kwotę 450 mln euro oraz że zamyka europejską przestrzeń powietrzną dla rosyjskich samolotów. 28 lutego Rada rozszerzyła sankcje o 26 Rosjan i jeden rosyjski podmiot z sektora naftowego, bankowego i finansowego. Rosyjskie media RT i Sputnik również zostaną objęte zakazem nadawania w Europie... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej | Więcej | Więcej | Więcej | Więcej

Komisja : Propozycja regulacji w sprawie danych
photo
23 lutego Komisja zaproponowała nowe przepisy, które mają wyjaśnić, kto może korzystać z danych generowanych w Unii Europejskiej i mieć do nich dostęp. Celem jest zapewnienie sprawiedliwości w środowisku cyfrowym, stymulowanie rozwoju konkurencyjnego rynku danych, stworzenie możliwości dla innowacji opartych na danych oraz uczynienie danych bardziej dostępnymi dla wszystkich. Komisja proponuje zapobieganie nadmiernej nierównowadze umownej w umowach o udostępnianiu danych, a także umożliwienie klientom skutecznej zmiany dostawcy dzięki gwarancjom przeciwko bezprawnemu przekazywaniu danych... Więcej

Parlament : Ostatnie posiedzenie paneli obywatelskich
photo
W dniach 25-27 lutego w Dublinie odbyło się ostatnie spotkanie europejskiego panelu obywatelskiego w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy, poświęcone zagadnieniom związanym z gospodarką, sprawiedliwym społeczeństwem, edukacją i transformacją cyfrową. Jego zalecenia zostaną omówione na następnym posiedzeniu plenarnym Konferencji w dniach 11-12 marca. Wszyscy Europejczycy mogą wziąć udział w debatach na platformie Konferencji... Więcej
Więcej

Rada : Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
photo
21 lutego ministrowie rolnictwa omówili spójność Zielonego Paktu, wspólnej polityki rolnej (WPR) i polityki handlowej. Podkreślili potrzebę lepszego artykułowania norm sanitarnych i środowiskowych obowiązujących w Unii oraz norm stosowanych do importowanych produktów rolno-spożywczych. Przedyskutowali również ryzyko, że importowane produkty przyczynią się do wylesiania i do degradacji lasów. Przy okazji omówiono rosnące koszty energii, nawozów i pasz... Więcej
Rada ds. Konkurencyjności
photo
24 lutego ministrowie omówili przyszłość przemysłowego ekosystemu mobilności w kontekście zielonej transformacji, a także rozporządzenie w sprawie zagranicznych subwencji, które zakłócają rynek wewnętrzny. Przedyskutowali strategiczne zależności Unii, pakiet półprzewodnikowy przedstawiony przez Komisję oraz stan prac nad wnioskiem w sprawie uniwersalnej ładowarki. Ponadto Rada przyjęła stanowisko dotyczące propozycji dyrektywy w sprawie publikowania przez przedsiębiorstwa informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju (CSRD)... Więcej
Posiedzenie Eurogrupy
photo
25 lutego ministrowie finansów krajów strefy euro dyskutowali o "wymiarze strefy euro" w procedurze dotyczącej nierównowagi makroekonomicznej i o projekcie cyfrowego euro. Dostrzegli pozytywny wpływ wcześniejszej spłaty przez Grecję pożyczek z UE i Międzynarodowego Funduszu Walutowego na finanse publiczne tego kraju. Tuomas Saarenheimo został ponownie wybrany na stanowisko przewodniczącego grupy roboczej Eurogrupy... Więcej
Rada do Spraw Ogólnych
photo
22 lutego ministrowie do spraw europejskich przeprowadzili wysłuchanie z udziałem Polski na temat praworządności w ramach procedury z art. 7, by przeanalizować zdarzenia mające miejsce od ostatniego wysłuchania w czerwcu 2021 roku. Ministrowie omówili także kolejne kroki związane z Konferencją w sprawie przyszłości Europy, odporność Unii na przyszłe kryzysy oraz stan rozmów z Wielką Brytanią... Więcej
Nieformalne posiedzenie ministrów transportu
photo
Na spotkaniu w dniach 21-22 lutego w Le Bourget ministrowie transportu potwierdzili, że łączy ich chęć przyspieszania i ułatwiania rozmieszczania stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz promowania rozwoju technologii opartych na wodorze, niskoemisyjnych i odnawialnych. Omówiono działania, które należy podjąć w celu poprawy warunków pracy kierowców ciężarówek, ochrony pracowników sektora morskiego oraz zapewnienia zrównoważonego rozwoju sektora lotniczego pod względem środowiskowym, gospodarczym i społecznym... Więcej
COVID: aktualizacja warunków podróży
photo
22 lutego Rada zaktualizowała zalecenie dotyczące ograniczeń w swobodnym przemieszczaniu się w czasie pandemii. W zaleceniu tym stwierdza, że środki związane z COVID-19 powinny być stosowane w zależności od statusu osoby, a nie od sytuacji na poziomie regionalnym, z wyjątkiem obszarów, na których wirus występuje w bardzo wysokim stężeniu. Tego samego dnia Komisja poszerzyła ważność cyfrowych zaświadczeń o wyzdrowieniu z COVID-u o wyniki uzyskane na podstawie szybkiego testu antygenowego... Więcej
Więcej

Dyplomacja : Forum na rzecz Współpracy w Regionie Indo-Pacyfiku
photo
22 lutego w Paryżu odbyło się Ministerialne Forum na rzecz Współpracy w Regionie Indo-Pacyfiku po tym, jak we wrześniu ubiegłego roku przyjęto unijną strategię na rzecz współpracy w regionie Indo-Pacyfiku. Uczestnicy potwierdzili swoje wspólne dążenie do współpracy na rzecz pokoju, dobrobytu oraz zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Potwierdzili również swoje przywiązanie do międzynarodowego porządku opartego na regułach oraz do demokratycznych zasad i wartości. Omówili także kooperację między UE i regionem Indo-Pacyfiku w zakresie bezpieczeństwa i obrony, łączności, w kwestiach cyfrowych oraz zmiany klimatu... Więcej
Posiedzenie Komisji Mieszanej UE-Zjednoczone Królestwo
photo
21 lutego wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič i minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Elizabeth Truss spotkali się na posiedzeniu Komisji Mieszanej ds. umowy o wycofaniu się Zjednoczonego Królestwa z UE. Powtórzyli, jak ważne jest zagwarantowanie praw obywatelom UE przebywającym w Zjednoczonym Królestwie i obywatelom brytyjskim przebywającym w Unii. Podkreślili, że są zdecydowani dopilnować, by kwestie nierozstrzygnięte w kontekście protokołu północnoirlandzkiego zostały rozpatrzone i aby znaleziono trwałe rozwiązania w interesie obywateli, przedsiębiorstw i stabilności w Irlandii Północnej... Więcej
Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Orzeczenie w sprawie kompetencji sądów krajowych
photo
22 lutego Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że praktyki, które uniemożliwiają zwykłym sędziom stosowanie prawa Unii, są sprzeczne z unijnym prawem. Trybunał uznał w szczególności, że rumuńskie sądy powszechne są właściwe do oceny zgodności postanowień wynikających z krajowego ustawodawstwa z normami prawa unijnego, bez konieczności zwracania się do Trybunału Konstytucyjnego. Przypomniał również, że krajowe regulacje pozwalające na pociągnięcie krajowego sędziego do odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie decyzji Trybunału Konstytucyjnego byłyby sprzeczne z prawem Unii... Więcej
Doprecyzowanie kryteriów odmowy wykonania europejskiego nakazu aresztowania
photo
22 lutego Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że fakt, iż sędziowie są powoływani przez organ w państwie członkowskim, któremu brak niezawisłości, nie jest wystarczającym powodem do odmowy ekstradycji do tego kraju. Sąd w Amsterdamie zwrócił się do Trybunału z pytaniem o wykonanie dwóch europejskich nakazów aresztowania wydanych przez polskie sądy wobec dwóch polskich obywateli. Trybunał uściślił, że holenderski sąd musi wziąć pod uwagę elementy związane z sytuacją danej osoby i wykazać, w jaki sposób uchybienia systemowe mają rzeczywiste konsekwencje dla praw tej osoby... Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Sprawozdanie na temat inwestycji w Unii
photo
W sprawozdaniu opublikowanym 25 lutego Trybunał Obrachunkowy stwierdził, że chociaż działania Unii przyczyniły się do stworzenia jednolitego rynku funduszy inwestycyjnych, korzyści dla inwestorów pozostają ograniczone. Trybunał uważa, że skuteczność nadzoru nad funduszami i ochrona inwestorów są niewystarczające. Trybunał zaleca, aby Komisja do 2024 roku przeprowadziła kompleksowy, jakościowy przegląd przepisów dotyczących funduszy inwestycyjnych, lepiej chroniła inwestorów detalicznych (w szczególności poprzez bardziej rygorystyczne reguły dotyczące zachęt), zharmonizowała systemy sprawozdawczości dla przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe oraz uprościła gromadzenie danych... Więcej

Niemcy : Zawieszenie Nord Stream 2 i dostawy broni
photo
22 lutego kanclerz Niemiec Olaf Scholz ogłosił zawieszenie zezwolenia na gazociąg Nord Stream 2 łączący Rosję i Niemcy. 26 lutego jego rząd podjął decyzję o dostarczeniu Ukrainie 1000 wyrzutni rakietowych i 500 pocisków ziemia-powietrze. W przemówieniu wygłoszonym 27 lutego w Bundestagu zapowiedział utworzenie funduszu o wartości 100 mld euro na wyposażenie niemieckiej armii oraz zwiększenie budżetu na obronę do 2% PKB rocznie... Więcej
Więcej | Więcej

Rada Europy : Zawieszenie Rosji
photo
25 lutego Komitet Ministrów Rady Europy zawiesił Rosję w prawach do posiadania reprezentacji w Komitecie i w Zgromadzeniu Parlamentarnym z powodu wojny, jaką prowadzi ona na Ukrainie. Rosja pozostaje jednak członkiem Rady Europy i stroną jej konwencji, w tym Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a skargi przeciwko niej będą nadal rozpatrywane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Dzień wcześniej sekretarz generalny Rady Europy Marija Pejčinović Burić określiła rosyjską agresję jako rażące naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i zwróciła się do władz Rosji o powrót do dyplomacji... Więcej
Więcej | Więcej

OECD : Światowy przegląd plastików
photo
W nowym raporcie na temat zarządzania odpadami z tworzyw sztucznych, OECD stwierdza, że produkcja tworzyw sztucznych i wynikające z niej odpady nadal negatywnie wpływają na środowisko, ponieważ tylko 9% plastiku poddawane jest recyklingowi, a 22% jest niewłaściwie zagospodarowywanych lub wyrzucanych w naturze. OECD zauważa, że największymi producentami odpadów z tworzyw sztucznych są kraje członkowskie OECD, i zachęca je do zacieśnienia współpracy międzynarodowej i wysiłków na szczeblu krajowym... Więcej
Studium ekonomiczne na temat Norwegii
photo
W raporcie opublikowanym 22 lutego OECD zauważa, że Norwegii udało się ograniczyć wpływ wirusa COVID-19 na swoją ludność i gospodarkę dzięki wysokiemu wskaźnikowi szczepień. Organizacja zaleca, by kraj "poprawił efektywność wydatków publicznych, podniósł poziom zatrudnienia i produktywności oraz zapewnił przystępność cenową mieszkań". Stwierdza, że Norwegia jest jednym z najbardziej ambitnych krajów na świecie, jeśli chodzi o transformację ekologiczną, i zachęca do kontynuowania tego podejścia... Więcej

MFW : Raport na temat polskiej gospodarki
photo
W raporcie opublikowanym 24 lutego MFW stwierdza, że Polska wykazała się dobrą odpornością w obliczu pandemii, dzięki szeroko zakrojonym i ukierunkowanym środkom fiskalnym, które umożliwią jej zmniejszenie długu publicznego i deficytu w 2021 roku. MFW zachęca Polskę do kontynuowania tych działań, a także do wdrażania reform społecznych w celu rozwiązania problemu niedoboru pracowników, zwiększenia przejrzystości wydatków rządowych oraz promowania ekologicznej i cyfrowej transformacji z wykorzystaniem unijnych funduszy... Więcej
Więcej

Eurostat : Wzrost rocznej inflacji w styczniu
photo
W styczniu roczna stopa inflacji w Unii Europejskiej wyniosła 5,6% (w porównaniu do 5,3% w grudniu), a w strefie euro 5,1% (w porównaniu do 5% w grudniu), wynika z danych opublikowanych przez Eurostat 23 lutego... Więcej
Więcej

Opracowania/raporty : Sprawozdanie w sprawie strategicznych zależności Europy
photo
23 lutego Komisja opublikowała drugie wydanie swojego szczegółowego przeglądu strategicznych zależności Europy. Pomimo postępów poczynionych od czasu pierwszego raportu, w przypadku wielu produktów chemicznych takie zależności nadal istnieją. Uzależnienie w kwestii metali ziem rzadkich, magnezu i paneli fotowoltaicznych wynika z dużej koncentracji światowej produkcji w Chinach i małej dywersyfikacji zaopatrzenia. W sprawozdaniu wskazano na słabości Unii w porównaniu do światowych konkurentów w dziedzinie niektórych technologii, takich jak cyberbezpieczeństwo i oprogramowanie komputerowe... Więcej
Więcej

Kultura : Festiwal Muzyczny w Inverness
photo
Trwający do 6 marca Festiwal Muzyczny w Inverness obchodzi swoje 100-lecie. Organizowane są konkursy muzyki, śpiewu, tańca, poezji i teatru, a w całym mieście odbywają się występy. Festiwal będzie również transmitowany online... Więcej
Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Dublinie
photo
Do 6 marca w Dublinie odbywa się doroczny Festiwal Filmowy. Wyświetlonych zostanie ponad sto filmów z 19 krajów, a wokół irlandzkich dzieł organizowane zostaną spotkania. Na zakończenie festiwalu wręczone zostaną nagrody Voltas za osiągnięcia w karierze, Nagroda Publiczności za najlepszy film kinowy oraz Nagroda Dublińskich Krytyków Filmowych za najlepszy film irlandzki... Więcej
Festiwal Filmowy w Belgradzie
photo
Do 6 marca Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Belgradzie, jeden z najważniejszych na Bałkanach, świętuje 50. rocznicę swojego istnienia. W 12 kinach w mieście wyświetlonych zostanie ponad 400 filmów... Więcej
Portrety Picassa w Madrycie
photo
Do 15 maja Królewska Akademia Sztuk Pięknych San Fernando w Madrycie organizuje wystawę portretów Pabla Picassa. Ekspozycja odbywa się we współpracy z Fundacją Beyelerów... Więcej
Więcej
Kobiety w sztuce nowoczesnej Danii
photo
Do 14 sierpnia Muzeum Arken w Ishøj (niedaleko Kopenhagi) prezentuje wystawę poświęconą przedstawianiu kobiet w sztuce. Wychodząc od szokującego zdania "Czy kobiety muszą być nagie, żeby wejść do muzeum?", ponad 120 prac rzuca światło na 150 lat historii, w trakcie których kobiety-artystki pozostawały w cieniu... Więcej
Szwedzka sztuka i design lat 20. XX wieku
photo
Do 28 sierpnia w Muzeum Narodowym Szwecji w Sztokholmie oglądać można wystawę "Szwedzka gracja", poświęconą latom 20. ubiegłego wieku. Poprzez sztukę, wzornictwo, modę, fotografię i film muzeum zaprasza do odkrywania lub ponownego odkrywania szalonych lat - okresu przedstawianego jako kontrastowy i kulturowo innowacyjny... Więcej
Wystawa Maurice'a Denisa "Miłość"
photo
Muzeum Van Gogha w Amsterdamie prezentuje litografie z serii "Miłość" autorstwa francuskiego artysty Maurice'a Denisa. Cykl ten, powstały w 1899 roku, poświęcony jest jego żonie i przedstawia miłość we wszystkich jej przejawach. Te trzynaście rysunków można oglądać do 15 maja... Więcej
Tycjan i wizerunek kobiety w XVI wieku w Wenecji
photo
Do 5 czerwca w Palazzo Reale w Mediolanie oglądać można wystawę poświęconą Tycjanowi i weneckiej wizji kobiet w XVI wieku. Obrazy artysty przedstawiają kobiety jako wzniosły temat sztuki, życia i miłości, w kontekście ideałów XVI wieku... Więcej
Niech żyje Wenecja w Belwederze
photo
Do 4 września w wiedeńskim Belwederze odbywa się wystawa "Niech żyje Wenecja! Wynalezienie Wenecji w XIX wieku". Wystawiono austriackie i włoskie malarstwo historyczne z tego okresu, przedstawiające chwalebną historię Wenecji. Eksplorowane są także związki miasta z Austrią, ponieważ w pierwszej połowie XIX wieku Wenecja znajdowała się pod panowaniem Habsburgów. I wreszcie, ekspozycja zwraca uwagę na przedstawianie miasta jako miejsca nostalgii... Więcej
Guido Reni: sacrum i natura
photo
Do 22 maja w Galerii Borghese oglądać można wystawę "Guido Reni i Rzym: taniec i pejzaż". Ekspozycja została zorganizowana wokół jego obrazu "Taniec wiejski", który właśnie powrócił do kolekcji kardynała Scipione'a Borghese. Świątecznemu pejzażowi towarzyszyć będą dzieła innych XVII-wiecznych włoskich artystów... Więcej
Renoir, odrodzenie rokoka
photo
Od 2 marca do 19 czerwca Muzeum Städel we Frankfurcie prezentuje wystawę "Renoir. Odrodzenie rokoka", która eksploruje wpływ stylu rokoko w twórczości tego impresjonistycznego malarza i jemu współczesnych, takich jak Claude Monet, Berthe Morisot, Edgar Degas i Édouard Manet... Więcej
Pionierki w Muzeum Luksemburga
photo
Od 2 marca do 10 lipca Muzeum Luksemburga w Paryżu prezentuje wystawę "Pionierki. Artystki w Paryżu szalonych lat", która ukazuje kluczową rolę kobiet w rozwoju wielkich ruchów artystycznych początku XX wieku. Kobiety te były jednymi z pierwszych, które dostały się do wielkich szkół artystycznych, posiadały lub prowadziły pracownię czy wydawnictwo, a także zostały uznane za artystki. Przyswoiły sobie i na nowo wymyśliły sposób przedstawiania kobiecego ciała w sztuce... Więcej

28lut.
28 lutego-1 marca

Rouen

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. spójności

1marz.
1 marca

Bruksela

Nadzwyczajna sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

2marz.
2 marca

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

3marz.
3-4 marca

Bruksela

Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Arles

Nieformalne posiedzenie Rady do Spraw Ogólnych

6marz.
6-7 marca

Montpellier

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. rozwoju

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: