Biuletyn n°989

Open panel Open panel
Biuletyn n°989
Biuletyn
wtorek, 19 lipca 2022
numer 989
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Cały Zespół Fundacji życzy Państwu udanego lata. Spotkamy się ponownie 13 września.
"Najwyższy czas, by ponownie zapalić europejskie gwiazdy"
W pewnym momencie Europejczycy stracili poczucie swojej wspólnej przynależności do bezprecedensowego projektu. Ale dziś kryzys COVID-19, a potem wojna w Ukrainie reanimuje wśród nich konkretną solidarność - mówi włoski dziennikarz Paolo Levi.
Więcej
Fundacja : "The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2022"
photo
Wydawnictwo Marie B. opublikowało wydanie "The Schuman Report on Europe, the State of the Union" na 2022 rok. Dzięki artykułom wybitnych osobistości i ekspertów, oryginalnym mapom i statystykom z komentarzem, w "The Schuman Report" przeanalizowano wyzwania stojące przed Europą i książka oferuje całościowe spojrzenie na Unię Europejską. Francuskojęzyczna wersja drukowana jest dostępna na naszej stronie internetowej oraz w księgarniach. Wersja cyfrowa dostępna jest po francusku i po angielsku. Zamów tę publikację... Więcej
Więcej
"Permanent Atlas of the European Union"
photo
"Permanent Atlas of the European Union" to książka jedyna w swoim rodzaju, która proponuje Państwu całościowy i przystępny obraz Unii Europejskiej, strefy euro i każdego z 27 państw członkowskich, abyście mogli lepiej zrozumieć Europę w 2022 roku. Wersja drukowana w języku francuskim jest dostępna na naszej stronie internetowej i w księgarniach. Książka ukazała się także w wersji cyfrowej po francusku i po angielsku. Zamów tę publikację... Więcej
Więcej

Ukraina/Rosja : Środki na rzecz wdrożenia sankcji przeciwko Rosji
photo
15 lipca Komisja zaproponowała środki mające zagwarantować i wzmocnić wdrażanie sankcji przeciwko Rosji. Dokument wyjaśnia postanowienia dotyczące obowiązujących już sankcji, aby ułatwić ich stosowanie przez państwa członkowskie. Kontynuuje także zrównywanie sankcji Unii Europejskiej z restrykcjami jej partnerów, wprowadza nowy zakaz importu rosyjskiego złota i wzmacnia kontrolę eksportu zaawansowanych technologii i technologii podwójnego zastosowania. Poza tym Komisja proponuje przedłużenie obecnych sankcji do stycznia 2023 roku... Więcej
Finansowanie z tytułu Programu UE dla zdrowia
photo
15 lipca Komisja i ukraiński rząd podpisały umowę włączającą Ukrainę do Programu UE dla zdrowia z budżetem 5,3 mld euro na lata 2021-2027, by zmniejszyć szkody wojenne w systemie opieki zdrowotnej oraz finansować ukraińskie, publiczne i prywatne projekty przyczyniające się do powojennej odbudowy tego kraju... Więcej
Nieformalne posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości
photo
Ministrowie spraw wewnętrznych, obradujący 11 lipca w Pradze, wymienili informacje na temat zbrodni wojennych w Ukrainie oraz omówili zapobieganie i zwalczanie wykorzystywania seksualnego dzieci w kontekście rozporządzenia zaproponowanego przez Komisję Europejską. Przedyskutowali reformę wspólnej unijnej polityki imigracyjnej i azylowej oraz uruchomili platformę wsparcia dla Mołdawii w dziedzinie bezpieczeństwa i zarządzania granicami. 12 lipca ministrowie sprawiedliwości dyskutowali o śledztwach w sprawie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w Ukrainie, cyfryzacji międzynarodowej współpracy sądowej oraz ochronie wrażliwych ofiar przestępstw... Więcej
Więcej
Wizyta holenderskiego premiera i przemówienie ukraińskiego prezydenta na temat międzynarodowej sprawiedliwości
photo
11 lipca premier Holandii Mark Rutte odwiedził Ukrainę, by spotkać się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, który podziękował mu za 200 mln euro pomocy. Rutte powtórzył, że ważne jest rozwiązanie problemu wstrzymania ukraińskiego eksportu rolnego z powodu rosyjskiej blokady portów na Morzu Czarnym. 14 lipca Wołodymyr Zełenski wystąpił za pośrednictwem wideo na międzynarodowej konferencji w Hadze, aby przypomnieć, że wszyscy rosyjscy zbrodniarze wojenni powinni zostać osądzeni za swoje działania w Ukrainie od 2014 roku. Powiedział, że stawką jest przetrwanie prawa międzynarodowego... Więcej
Więcej
Wsparcie dla Ukrainy w procedurach przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości
photo
We wspólnym oświadczeniu wydanym 13 lipca 43 kraje i Unia Europejska ponawiają swoje wsparcie dla Ukrainy w ramach procedur, które wszczęła przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, i wzywają Rosję do zaprzestania działań zbrojnych. Sygnatariusze potwierdzają, że Rosja musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności za naruszenie Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa z 1948 roku. Wzywają do pełnego i pilnego zadośćuczynienia ze strony Rosji... Więcej
Ukraińscy uchodźcy mają nadzieję wrócić, jak tylko to będzie możliwe
photo
13 lipca Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) opublikował opracowanie, w którym podkreśla, że większość ukraińskich uchodźców ma nadzieję na jak najszybszy powrót do swojego kraju. 16% przebadanych uchodźców zamierza wrócić na Ukrainę w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Ponadto, według wyliczeń UNHCR z 5 lipca, z 8,7 mln ukraińskich uchodźców na Ukrainę wróciło już 3,2 mln. UNHCR uważa również za niezbędne udzielenie wsparcia ukraińskiemu rządowi, by zapewnić bezpieczne zakwaterowanie i możliwości ekonomiczne ludności na miejscu lub osobom, które chcą wrócić... Więcej

Komisja : Niższe prognozy gospodarcze
photo
Zgodnie z prognozami gospodarczymi opublikowanymi przez Komisję 14 lipca, w 2022 roku wzrost w Unii Europejskiej ma sięgnąć 2,7%, a w 2023 1,5%, co oznacza spadek w stosunku do poprzednich prognoz ze względu na wpływ wojny w Ukrainie. W tym roku wzrost gospodarczy w strefie euro ma wynieść 2,6%, a w 2023 1,4%. Oczekuje się, że w 2022 inflacja osiągnie kulminacyjny poziom 7,6% w strefie euro i 8,3% w UE, po czym w 2023 spadnie odpowiednio do 4% i 4,6%... Więcej
Więcej
Nowe przepisy na rzecz poprawienia jakości i bezpieczeństwa krwi
photo
14 lipca Komisja zaproponowała rozporządzenie, które ma ułatwić transgraniczny przepływ substancji pochodzenia ludzkiego, takich jak krew, tkanki czy komórki. Wniosek obejmuje zasady dotyczące innowacji oparte na utworzeniu Rady Koordynacyjnej ds. Substancji Pochodzenia Ludzkiego oraz na wspólnej procedurze oceny i wydawania zezwoleń na preparaty z takich substancji. Przewiduje lepszą ochronę pacjentów, dawców i potomstwa... Więcej
Rekomendacje w sprawie szczepień przeciwko COVID
photo
W obliczu nowej fali COVID-u Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz Europejska Agencja Leków zaleciły 11 lipca, aby rozważyć podanie drugiej dawki przypominającej szczepionki osobom w wieku 60-79 lat oraz osobom, u których istnieje największe prawdopodobieństwo wystąpienia ciężkiej postaci tej choroby, mogącej prowadzić do powikłań... Więcej
Więcej

Rada : Akcesja Chorwacji do strefy euro i nowa pomoc dla Ukrainy na kwotę 1 mld euro
photo
12 lipca ministrowie gospodarki i finansów przyjęli trzy ostatnie akty prawne niezbędne do przejścia Chorwacji na euro z 1 stycznia 2023 roku. Kurs przeliczeniowy wynosi 7,53450 kun chorwackich za 1 euro. Chorwacja stanie się 20. krajem strefy euro. Ministrowie zdecydowali również o udzieleniu Ukrainie dodatkowej pomocy makrofinansowej (MFA) w wysokości 1 mld euro. Wsparcie, które ma formę długoterminowej pożyczki i będzie dostępne przez rok, ma wspomagać odbudowę tego kraju i zapewnić funkcjonowanie infrastruktury krytycznej... Więcej
Więcej | Więcej
Posiedzenie Eurogrupy
photo
Na posiedzeniu Eurogrupy 11 lipca ministrowie finansów strefy euro omówili bieżące wydarzenia i kolejne wyzwania dla strefy euro. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przedstawił wyniki śródokresowej misji. Ministrowie omówili również potencjalny wpływ cyfrowego euro na system finansowy i wykorzystanie gotówki. I w końcu, przeanalizowali wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie kursu wymiany kuny chorwackiej na euro, z myślą o przyjęciu przez Chorwację wspólnej waluty w 2023 roku... Więcej
Nieformalne posiedzenie ministrów ds. środowiska
photo
13 i 14 lipca ministrowie ds. środowiska omówili ochronę klimatu i mandat Unii Europejskiej na listopadową konferencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 27). Przedyskutowali również z wiceprzewodniczącym Komisji Fransem Timmermansem wdrażanie pakietu dostosowań do celu 55-procentowej redukcji emisji... Więcej
Nieformalne posiedzenie ministrów do spraw europejskich
photo
Na nieformalnym spotkaniu ministrów do spraw europejskich w dniach 14-15 lipca, czeski minister przedstawił priorytety czeskiej prezydencji w Radzie w obecności ukraińskiej wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Olhy Stefaniszyny. Ministrowie rozmawiali o wzmocnieniu demokratycznych instytucji Unii, ewentualnej reformie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz ochronie niezależnych dziennikarzy. Na koniec omówili wnioski z Konferencji w sprawie przyszłości Europy... Więcej
Stanowisko w sprawie budżetu Unii na 2023 rok
photo
13 lipca Rada przyjęła stanowisko w sprawie budżetu UE na rok 2023. Chce go ustalić na poziomie 183,95 mld euro na zobowiązania i 165,74 mld euro na płatności. Stanowi to odpowiednio wzrost o 8,29% i spadek o 3,02%. Rada wyraziła również zastrzeżenia co do stanu wydatków Parlamentu i wyrażonej przez niego chęci zwiększenia zatrudnienia w 2023 roku... Więcej
Porozumienie w sprawie programu działania na rzecz cyfryzacji
photo
14 lipca Rada i Parlament osiągnęły porozumienie w sprawie planu działania do 2030 roku "Droga ku cyfrowej dekadzie". Określa on cyfrowe cele, które UE ma osiągnąć do 2030 w zakresie umiejętności, bezpiecznej i trwałej infrastruktury cyfrowej, cyfrowej transformacji przedsiębiorstw oraz cyfryzacji usług publicznych. W porozumieniu zaakcentowano wzmocnienie praw podstawowych, przejrzystości i bezpieczeństwa oraz doprecyzowano pojęcie "projektów wielonarodowych", zachęcając do współpracy między państwami członkowskimi przy projektach na "dużą skalę"... Więcej
Posiedzenie ministrów rolnictwa i rybołówstwa
photo
18 lipca ministrowie rolnictwa dyskutowali na temat wdrażania nowej wspólnej polityki rolnej i zatwierdzenia planów strategicznych państw członkowskich. Dyskutowali też o sytuacji na rynku, szczególnie po inwazji Rosji na Ukrainę. Zwrócili się do Komisji, by przeanalizowała swój wniosek dotyczący stosowania pestycydów, który został uznany za zbyt surowy... Więcej

Dyplomacja : Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra
photo
Na posiedzeniu Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia 14 lipca Unia Europejska i Czarnogóra wymieniły poglądy na temat postępów tego kraju na drodze ku akcesji. Czarnogóra musi kontynuować swoje starania w zakresie wolności słowa i wolności mediów, walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną. Oraz przeprowadzić reformy dotyczące niezależności, profesjonalizmu i odpowiedzialności sądownictwa... Więcej
Partnerstwo z Nigrem przeciwko przemytowi migrantów
photo
15 czerwca Unia Europejska i Niger nawiązały partnerstwo operacyjne w celu zwalczania przemytu migrantów. Partnerstwo obejmuje wzmocnienie wspólnego zespołu dochodzeniowego (JIT) w Nigrze, by zwalczać model biznesowy przemytników i sieci przestępczych; kampanie informacyjne i uświadamiające na temat zagrożeń związanych z nielegalną migracją i przemytem migrantów oraz ustalenia robocze między agencją Frontex a Nigrem. 18 lipca UE zatwierdziła 25 mln euro pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju na wzmocnienie potencjału nigeryjskiej armii... Więcej
Więcej |
Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych
photo
18 lipca ministrowie spraw zagranicznych omówili zaproponowane 15 lipca przez Komisję wzmocnienie sankcji wobec Rosji, w szczególności w zakresie handlu złotem, oraz pomoc dla Ukrainy. Przedyskutowali także stosunki z Ameryką Łacińską i Karaibami oraz wznowienie spotkań w ramach układu stowarzyszeniowego z Izraelem. Zatwierdzili konkluzje w sprawie dyplomacji cyfrowej, walki z manipulacją informacjami oraz w sprawie priorytetów UE na następne Zgromadzenie Ogólne ONZ. Zapoznali się z sytuacją w Tunezji, Sri Lance i Demokratycznej Republice Konga... Więcej
Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Volkswagen winny w kontekście samochodów diesel
photo
14 lipca Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że oprogramowanie zamontowane w samochodach z silnikiem diesla produkowanych przez grupę Volkswagen, które przez większą część roku zmniejsza wydajność systemu kontroli emisji o 15 do 33 stopni, jest nielegalne. Konsumenci, którzy w latach 2011-2013 kupili pojazdy wyposażone w to oprogramowanie, będą więc mogli żądać od sprzedawcy naprawy lub wymiany pojazdu. Sprawę wniósł austriacki Sąd Najwyższy i dwa sądy okręgowe... Więcej

Europejskie agencje : Inauguracyjny lot europejskiej rakiety Vega-C
photo
13 lipca rakieta Vega-C, zbudowana przez włoską grupę Avio, z powodzeniem przeprowadziła swój inauguracyjny start z gujańskiego centrum kosmicznego w Kourou. Rakieta wyniosła na orbitę satelitę naukowego LARES-2. Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), która odpowiada za program, planuje 15 startów do 2025 roku... Więcej
Pierwsze zdjęcia z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba
photo
12 lipca Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), kanadyjska CSA oraz amerykańska NASA ujawniły pierwsze zdjęcia wykonane przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. Wystrzelony w 2021 roku przez rakietę Ariane-5 teleskop jest największym z dotychczas zaprojektowanych i może fotografować przestrzeń w podczerwieni na większą odległość niż jego poprzednicy - teleskopy Hubble'a i Spitzera... Więcej
Więcej | Więcej
Roczny raport Europolu na temat terroryzmu
photo
W 2021 roku w Unii Europejskiej odnotowano 15 udanych, udaremnionych lub nieudanych ataków terrorystycznych i aresztowano 388 podejrzanych o przestępstwa związane z terroryzmem (głównie w Austrii, Francji i Hiszpanii) - zauważono w opublikowanym 13 lipca rocznym raporcie Europolu na temat terroryzmu. Z raportu wynika, że propaganda terrorystyczna rozpowszechniana online w 2021 roku odzwierciedlała tematy związane z pandemią. W niektórych państwach członkowskich pojawił się ekstremizm antykomunistyczny i antyrządowy, niezwiązany z tradycyjną działalnością terrorystyczną. I w końcu, terroryzm pozostaje zagrożeniem, chociaż nie wydaje się, aby przejęcie władzy w Afganistanie przez talibów miało bezpośredni wpływ na obecne zagrożenie terrorystyczne w państwach członkowskich... Więcej
Więcej

Estonia : Nowy rząd
photo
18 lipca nowy rząd premier Kai Kallas został zaprzysiężony przez estoński parlament i prezydenta. Jest to koalicja Partii Reform K. Kallas, Partii Socjaldemokratycznej (SDE) i konserwatywnego ugrupowania Isamaa. Rząd liczy 14 ministrów, w tym 6 kobiet... Więcej
Więcej | Więcej

Francja : Europejskie armie na defiladzie 14 lipca
photo
Z okazji 14 lipca i w kontekście wojny na Ukrainie, armie 9 państw Europy Środkowo-Wschodniej - Bułgarii, Czech, Estonii, Węgier, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii i Słowacji - przemaszerowały u boku francuskich wojsk zaangażowanych zresztą we Wschodniej Europie... Więcej
Więcej

Włochy : Kryzys polityczny na kilka miesięcy przed wyborami
photo
14 lipca premier Włoch Mario Draghi złożył rezygnację, po tym jak Ruch 5 Gwiazd, członek koalicji rządowej, zbojkotował głosowanie nad wotum zaufania w Senacie. Mario Draghi podkreślił, że nie ma już warunków do pełnienia przez niego obowiązków. Jego rezygnacja została jednak odrzucona przez prezydenta Sergio Mattarellę, który zaprosił go, by przybył do parlamentu w celu oceny sytuacji. Kolejne głosowanie zaplanowano na 20 lipca... Więcej
Więcej

Holandia : Ratyfikacja umowy o wolnym handlu z Kanadą
photo
12 lipca holenderska izba wyższa zatwierdziła przyjęcie umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Kanadą (CETA) stosunkiem 40 głosów do 35. Mocno krytykowane przez rolników porozumienie zostało zatwierdzone przez holenderskich posłów w lutym 2020 roku, ale przy pierwszym podejściu zostało odrzucone przez Senat. Po tym kolejnym głosowaniu senatorów holenderska ratyfikacja umowy ma charakter ostateczny. Umowę musi jeszcze zatwierdzić dziesięć państw członkowskich. Jest ona stosowana tylko częściowo i to tymczasowo... Więcej
Więcej

Macedonia Północna : Porozumienie z Bułgarią, by odblokować akcesję do Unii Europejskiej
photo
17 lipca Macedonia Północna i Bułgaria podpisały porozumienie, które powinno rozwiązać dwustronny spór o język i historię oraz umożliwić rozpoczęcie negocjacji w sprawie przystąpienia Macedonii Północnej do Unii Europejskiej. Dzień wcześniej macedoński parlament zatwierdził zaproponowane przez Francję porozumienie. Kraj ten zobowiązuje się w szczególności do zmiany swojej konstytucji w celu lepszego uwzględnienia bułgarskiej mniejszości. 18 lipca państwa członkowskie zapaliły zielone światło dla rozpoczęcia negocjacji. 19 lipca proces negocjacji akcesyjnych Albanii i Macedonii Północnej został rozpoczęty... Więcej
Więcej | Więcej

Zjednoczone Królestwo : 4 kandydatów do schedy po Borisie Johnsonie
photo
13 lipca rozpoczęły się wybory mające wyłonić następcę Borisa Johnsona na stanowisku lidera Partii Konserwatywnej i premiera. Po trzech pierwszych turach głosowania z udziałem posłów tej partii w grze pozostaje 4 kandydatów: Rishi Sunak, Penny Mordaunt, Liz Truss i Kemi Badenoch. Głosowanie potrwa do chwili aż pozostanie tylko dwóch kandydatów, którzy z kolei zostaną poddani pod głosowanie członków ugrupowania. Wyniki zostaną ogłoszone 5 września... Więcej
Więcej | Więcej

Rada Europy : Raport na temat handlu żywym towarem
photo
W 2021 roku nadal narastał handel dziećmi, pomimo środków legislacyjnych i polityk publicznych przyjętych przez państwa-strony Konwencji w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi - wynika z opublikowanego 13 lipca rocznego raportu Grupy Ekspertów do spraw Działań przeciwko Handlowi Ludźmi (GRETA). W sprawozdaniu podkreślono rolę narzędzi technologicznych i usług telefonicznych w identyfikacji i pomocy ofiarom. Ze względu na wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) przez handlarzy, GRETA zaleca, aby państwa ustanowiły procedury wymiany danych i protokoły współpracy z firmami, które posiadają dane istotne dla wykrywania podejrzanych działań... Więcej
Rezolucja w sprawie oszustw w obszarze edukacji
photo
13 lipca Komitet Ministrów Rady Europy przyjął rekomendację mającą na celu zwalczanie oszustw w dziedzinie edukacji. Zaleca m.in. ochronę uczniów, studentów, naukowców i pracowników przed organizacjami i osobami sprzedającymi nieuczciwe usługi, monitorowanie rozwoju technologicznego, który mógłby sprzyjać nowym formom oszustw, a także wspieranie wdrażania środków zapobiegania i ochrony przed oszustwami... Więcej
Raport na temat przyjmowania uchodźców przez Czechów i Słowaków
photo
W opublikowanym 13 lipca raporcie oceniającym przyjmowanie uchodźców uciekających z Ukrainy, Specjalna Przedstawicielka Sekretarza Generalnego ds. Migracji i Uchodźców (SRSG) Leyla Kayacik chwali pracę Czech i Słowacji. Oba kraje zostały szczególnie dotknięte skutkami wojny i przyjęły dużą liczbę uciekinierów z Ukrainy. Kayacik zaproponowała dalszą pomoc w ramach Rady Europy w celu dokładniejszego określenia słabości niektórych grup, wzmocnienia wsparcia psychologicznego oraz zwalczania nadużyć i wykorzystywania uchodźców... Więcej

OECD : Sondaż na temat zaufania do demokracji
photo
13 lipca OECD opublikowało wyniki swojego badania z 2021 roku dotyczącego determinantów zaufania do instytucji publicznych. 41,4% z 50 000 respondentów z 22 krajów OECD zadeklarowało, że ufa swojemu rządowi, a 41,1% - że nie ufa. Organizacja stwierdza, że poziom zaufania różni się w zależności od instytucji, a także od wieku, wykształcenia, dochodów, płci i miejsca zamieszkania respondentów. Dochodzi do wniosku, że reprezentowanie wszystkich obywateli i uwzględnianie ich różnorodnych problemów zwiększyłoby zaufanie do instytucji... Więcej

Eurobarometr : Badanie na temat wykorzystywania i postrzegania mediów
photo
Jak wynika z badania Eurobarometru, którego wyniki opublikowano 13 lipca, europejscy obywatele postrzegają publiczne radio i telewizję jako najbardziej wiarygodne źródła informacji (49%). Za nimi plasuje się prasa drukowana (39%) oraz prywatne kanały telewizyjne i radiowe (27%). Telewizja jest dla respondentów głównym źródłem informacji (75%), ale 88% osób zapoznaje się z wiadomościami poprzez telefon lub komputer. Co czwarta osoba uważa, że w ciągu ostatnich 7 dni była narażona na dezinformację i fałszywe informacje. W Bułgarii jest to 55% osób, a w Holandii 12%... Więcej
Więcej
Sondaż Eurobarometru na temat postrzegania korupcji w Unii
photo
Jak wynika z dwóch badań Eurobarometru, których wyniki opublikowano 13 lipca, korupcja to głównym powód do niepokoju dla unijnych obywateli i przedsiębiorstw. 68% obywateli i 63% przedsiębiorstw uważa, że korupcja jest powszechna w ich kraju. 3/4 badanych Europejczyków sądzi, że korupcja jest powszechna w krajowych instytucjach publicznych, a tylko 31% jest zdania, że wysiłki ich krajowego rządu na rzecz zwalczania korupcji przynoszą owoce. Według takiego samego odsetka przejrzystość i kontrola finansowania partii politycznych jest w ich państwie wystarczająca... Więcej
Więcej

Opracowania/raporty : Publikacja rocznego sprawozdania w sprawie praworządności
photo
13 lipca Komisja opublikowała swoje trzecie sprawozdanie roczne na temat praworządności, w którym prześledziła rozwój sytuacji w każdym państwie członkowskim od lipca 2021 roku w następujących obszarach: system sądownictwa, walka z korupcją, pluralizm i wolność mediów oraz inne kwestie instytucjonalne związane z zasadą kontroli i równowagi. Po raz pierwszy Komisja wydaje zalecenia dla poszczególnych państw członkowskich. W sprawozdaniu zwrócono w szczególności uwagę na utrzymujące się problemy strukturalne w niektórych państwach członkowskich dotyczące niezależności sądownictwa i niezwykle długiego czasu trwania dochodzeń antykorupcyjnych, a także uznano użyteczność mediów publicznych... Więcej
Pokój i bezpieczeństwo w 2022 roku - perspektywy na przyszłość
photo
Opublikowany przez Parlament Europejski raport "Pokój i bezpieczeństwo w 2022 roku" podsumowuje wszystkie działania podjęte przez Unię Europejską w kontekście wojny w Ukrainie, ale także w celu przeciwdziałania zagrożeniom dla pokoju, takim jak zmiany klimatyczne, kryzysy gospodarcze czy rozwój technologii... Więcej
Raport na temat kontroli stosowania unijnego prawa
photo
15 lipca Komisja opublikowała swoje roczne sprawozdanie z kontroli stosowania prawa Unii Europejskiej dotyczące środków wykonawczych, po które sięgnęła Komisja w celu zapewnienia ochrony praw i wolności obywateli oraz przedsiębiorstw w 27 państwach członkowskich. W 2021 roku Komisja wszczęła 847 postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, w tym w związku z opóźnieniami w transpozycji dyrektyw lub nieprawidłowym stosowaniem prawa. W sprawozdaniu podkreślono, że prawie połowa przypadków nieprawidłowego stosowania unijnego prawa lub niezgodności przepisów krajowych z prawem UE dotyczyła środowiska, zatrudnienia, transportu i mobilności albo jednolitego rynku... Więcej
Raport na temat konsekwencji pandemii dla zatrudnienia
photo
Według sprawozdania Komisji opublikowanego 12 lipca, młodzi ludzie zostali najbardziej dotknięci utratą miejsc pracy w czasie kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią. Dodatkowo w przypadku młodych ożywienie gospodarcze było wolniejsze, co można wyjaśnić wysokim odsetkiem umów na czas określony w tej grupie (45,9% zatrudnienia w porównaniu do 10,2% dla ogółu pracowników) oraz trudnościami, jakie młodzież napotyka w znalezieniu pierwszej pracy po zakończeniu nauki. Młode kobiety zarabiają średnio o 7,2% mniej niż ich koledzy... Więcej

Eurostat : Spadek europejskiej populacji i wzrost populacji świata
photo
Z danych opublikowanych 11 lipca przez Eurostat wynika, że w 2021 roku ludność w Unii Europejskiej zmniejszyła się z 447 mln mieszkańców (stan na 1 stycznia 2021) do 446,8 mln (stan na 1 stycznia 2022). Ujemny przyrost naturalny (więcej zgonów niż urodzeń) przeważył nad dodatnią migracją netto już drugi roku z rzędu, prawdopodobnie z powodu pandemii. Przed końcem roku liczba mieszkańców naszej planety przekroczy 8 miliardów - wynika z kolei z opublikowanego tego samego dnia raportu ONZ... Więcej
Więcej
Deficyt handlowy strefy euro
photo
W maju strefa euro odnotowała deficyt handlowy w wysokości 26,3 mld euro (wobec nadwyżki w wysokości 12 mld euro w maju 2021 roku), a Unia Europejska deficyt w wysokości 35 mld euro - wynika z szacunków opublikowanych przez Eurostat 15 lipca. W porównaniu do maja 2021 handel wewnątrz strefy euro wzrósł o 33%... Więcej

Kultura : Świat kultury mobilizuje się na rzecz Ukrainy
photo
Świat kultury mobilizuje się w czasie wojny. W departamencue Aude do 15 sierpnia trwa festiwal fotograficzny Odessa, który w tym roku nie może się odbyć na Ukrainie. 28 lipca w Warszawie odbędzie się koncert inauguracyjny Ukrainian Freedom Orchestra, który będzie początkiem trasy koncertowej. Od 29 do 31 lipca w Bracknell, w hrabstwie Berkshire odbywa się festiwal muzyczny organizowany przez stowarzyszenie All Together Ukrainien Community, którego celem jest zebranie funduszy na pomoc dla Ukrainy. Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) jest gospodarzem wystawy sztuki współczesnej "Unfolding Landscapes". Autorzy dzieł to 42 ukraińskich artystów, którzy z powodu wojny nie mogli wrócić na Ukrainę. Od 19 lipca ekspozycję będzie można oglądać w brukselskim Muzeum Sztuki i Historii... Więcej
Więcej
Rysunki z Rijksmuseum w Dublinie
photo
Do 6 listopada National Gallery of Ireland oferuje (we współpracy z Rijksmuseum w Amsterdamie) możliwość obejrzenia dzieł XVII-wiecznych holenderskich artystów. Zwiedzający będą mogli obejrzeć rysunki i ryciny takich twórców jak Rembrandt, Hendrik Avercamp, Jan van Goyen czy Jacob van Ruisdael... Więcej
Rzeźby Janisa Aivarsa Karlovsa w Rydze
photo
Do 4 września w Litewskim Narodowym Muzeum Sztuki oglądać można prace rzeźbiarza Janisa Aivarsa Karlovsa. XX-wieczny artysta o minimalistycznym stylu, specjalizujący się w rzeźbach z granitu, wyróżnia się grą form, która zachęca do introspekcji... Więcej
Upadek Cesarstwa Rzymskiego w Trewirze
photo
Czynna do 27 listopada wystawa próbuje prześledzić wydarzenia od III do V wieku n.e, które doprowadziły do upadku Cesarstwa Rzymskiego. Zorganizowana w wielu miejscach miasta ekspozycja analizuje historię Cesarstwa w trzech częściach - od Cesarstwa w okresie apogeum jego bogactwa, przez długi okres jego schyłku, po jego kontynuację za pośrednictwem dziedzictwa kulturalnego i rozwoju chrześcijaństwa... Więcej
Więcej
Festiwal Ao Largo w Lizbonie
photo
Festiwal Ao Largo w Lizbonie to okazja, by odkryć zróżnicowany repertuar klasyczny, w tym kilka prestiżowych koncertów i występy Portugalskiej Orkiestry Symfonicznej, Chóru Teatru Narodowego Sao Carlos i Narodowego Zespołu Baletowego. Koncerty i spektakle odbywają się na świeżym powietrzu, przed Teatrem Narodowym w Sao Carlos do 30 lipca... Więcej
Festiwal tańca w Vaison-la-Romaine
photo
Do 26 lipca w miasteczku Vaison-la-Romaine trwa festiwal tańca z udziałem choreografów o międzynarodowej sławie. Festiwal odbywa się w miejskim teatrze antycznym, który pochodzi z I wieku i został odrestaurowany na początku wieku XX... Więcej
Francofolies de Spa
photo
Od 20 do 23 lipca wydarzenie w Spa pod nazwą Francofolies gości francuskojęzycznych artystów o krajowej i międzynarodowej renomie w ramach trwających 3 dni koncertów. Najbardziej znani z wykonawców to ​Calogero, Vianney i Clara Luciani... Więcej
Festiwal Midsummer w Wilnie
photo
Do 22 lipca w Wilnie trwa Festiwal Midsummer z udziałem lokalnych i międzynarodowych muzyków reprezentujących różne style. W jego ramach w ogrodach Pałacu Wielkiego Księcia odbywają się koncerty muzyki klasycznej, jazzowej i rockowej, a celem wydarzenia jest połączenie tradycji ze współczesnością... Więcej
Bowie w berlińskim balecie
photo
Od 26 do 31 lipca Teatr Admiralpalast w Berlinie gości przedstawienie "Star Dust" prestiżowego nowojorskiego zespołu Complexions Contemporary Ballet. Ten hołd dla piosenkarza Davida Bowiego owocuje wyjątkowym widowiskiem, w którym melodie piosenek spotykają się z elegancją baletu... Więcej
Jazzaldia w San Sebastián
photo
Stworzony w 1966 roku międzynarodowy Festiwal Jazzowy w San Sebastián jest najstarszym festiwalem jazzowym w Hiszpanii. Od 20 do 25 lipca na kilku scenach w najbardziej emblematycznych miejscach miasta odbędzie się szereg koncertów... Więcej
Jazz w Marciac
photo
Od 22 lipca do 6 sierpnia Festiwal Jazz w Marciac oferuje program, w którym znajdują się młode talenty i wielkie nazwiska, takie jak Diana Krall, Nile Rogers, Herbie Hancock, Rhoda Scott i Jeff Beck... Więcej
Festiwal Tauron Nowa Muzyka w Katowicach
photo
Od 21 do 24 lipca w Katowicach odbywa się Festiwal Tauron Nowa Muzyka, który oferuje mieszankę muzyki elektronicznej, rockowej i pop. Na różnych scenach festiwalu odbędzie się szereg koncertów z udziałem artystów z całego świata... Więcej

18lip.
18 lipca

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych
Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

19lip.
19 lipca

Bruksela

Rada Współpracy UE-Azerbejdżan

19lip.
19-20 lipca

Praga

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. konkurencyjności

21lip.
21 lipca

Frankfurt

Rada Prezesów EBC

21lip.
21-22 lipca

Praga

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. badań

26lip.
26 lipca

Bruksela

Nadzwyczajne posiedzenie ministrów ds. energii

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2022
Biuletyn n°1002
Jak zrealizować ambicje Europy w zakresie badań?
Opublikowany 05/12/2022
Biuletyn n°1001
Czy nowe pokolenia Europejczyków staną na wysokości niezbędnej pomocy?
Opublikowany 28/11/2022
Biuletyn n°1000
Tysięczny numer
Opublikowany 21/11/2022
Biuletyn n°999
Energia: wielka nadzieja XXI wieku
Opublikowany 14/11/2022
Biuletyn n°998
Czego boi się prezydent Putin?
Opublikowany 07/11/2022
Biuletyn n°997
Stosunki grecko-tureckie na dnie
Opublikowany 31/10/2022
Biuletyn n°996
70 lat później nadszedł czas ponownie wynaleźć EWWiS
Opublikowany 24/10/2022
Biuletyn n°995
Dokąd zmierzają Chiny?
Opublikowany 17/10/2022
Biuletyn n°994
Malejące wpływy Unii Europejskiej na Południu
Opublikowany 10/10/2022
Biuletyn n°993
Zmiana epoki (Zeitenwende) w Niemczech i jej implikacje dla integracji europejskiej
Opublikowany 03/10/2022
Biuletyn n°992
Nacjonalizm, suwerenność, męskość: przyczyny wojny Rosji z Ukrainą
Opublikowany 26/09/2022
Biuletyn n°991
Koniec europejskiej zależności od rosyjskich węglowodorów
Opublikowany 19/09/2022
Biuletyn n°990
"Dziś cały krajobraz medialny w Rosji jest zniszczony"
Opublikowany 12/09/2022
Biuletyn n°989
"Najwyższy czas, by ponownie zapalić europejskie gwiazdy"
Opublikowany 18/07/2022
Biuletyn n°988
"Kryzys energetyczny pokazuje znaczenie europejskiej solidarności wobec asymetrycznych szoków"
Opublikowany 11/07/2022
Biuletyn n°987
Morze Czarne, widmo nowej żelaznej kurtyny?
Opublikowany 04/07/2022
Biuletyn n°986
Francja na czele Rady: bilans pozytywny, pomimo wojny
Opublikowany 27/06/2022
Biuletyn n°985
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: kompleksowe wdrażanie wielkich ambicji
Opublikowany 20/06/2022
Biuletyn n°984
Perspektywy dla rolnictwa nowym europejskim kontekście
Opublikowany 13/06/2022
Biuletyn n°983
"Wojna prowadzona przez Rosję w Europie Wschodniej jest głównym zagrożeniem dla architektury międzynarodowej"
Opublikowany 07/06/2022
Biuletyn n°982
Europa w czasach idealnej burzy
Opublikowany 30/05/2022
Biuletyn n°981
Na rzecz nowego podejścia do Bałkanów Zachodnich
Opublikowany 23/05/2022
Biuletyn n°980
"Otwarty konflikt Zachodu i Rosji nie wchodzi w grę"
Opublikowany 16/05/2022
Biuletyn n°979
Dzień Europy: 72 lata integracji europejskiej
Opublikowany 09/05/2022
Biuletyn n°978
Wyzwanie ochrony obszarów morskich wspólnego zainteresowania, od Atlantyku po Indo-Pacyfik
Opublikowany 02/05/2022
Biuletyn n°977
Strategiczne zależności, kwestia suwerenności
Opublikowany 25/04/2022
Biuletyn n°976
Przyjmowanie ukraińskich uchodźców: między pilną reakcją, a rozwiązaniami długoterminowymi
Opublikowany 19/04/2022
Biuletyn n°975
Od rosyjskiego paktu do Zielonego Ładu?
Opublikowany 11/04/2022
Biuletyn n°974
Światowy kryzys żywnościowy: Europa musi wybrać między wycofaniem i odpowiedzialnością
Opublikowany 04/04/2022
Biuletyn n°973
Europejski unilateralizm jako narzędzie regulacji w handlu międzynarodowym
Opublikowany 28/03/2022
Biuletyn n°972
Nadszedł dzień Europy?
Opublikowany 21/03/2022
Biuletyn n°971
Partnerstwo Wschodnie wystawione na próbę wojny w Ukrainie
Opublikowany 14/03/2022
Biuletyn n°970
"Inwazja Ukrainy przez Rosję jest dla Europy chwilą prawdy"
Opublikowany 07/03/2022
Biuletyn n°969
O kilku prawdach na temat Ukrainy i Rosji
Opublikowany 28/02/2022
Biuletyn n°968
Rosja, Ukraina i prawo międzynarodowe
Opublikowany 21/02/2022
Biuletyn n°967
Europejska strategia na rzecz "New Dealu" z Afryką
Opublikowany 14/02/2022
Biuletyn n°966
"Gdyby tylko starzejąca się Europa wybrała łatwą opcję większej imigracji!"
Opublikowany 07/02/2022
Biuletyn n°965
"Europejska strategia w regionie Indo-Pacyfiku jest subtelna i doskonale dostosowana"
Opublikowany 31/01/2022
Biuletyn n°964
Europejska suwerenność, strategiczna autonomia, europejska potęga: jaka jest rzeczywistość Unii Europejskiej i jej przyszłość?
Opublikowany 24/01/2022
Biuletyn n°963
Na rzecz nowej strategii europejskiego wzrostu
Opublikowany 17/01/2022
Biuletyn n°962
Wyzwania francuskiej prezydencji w Radzie
Opublikowany 10/01/2022